Sunteți pe pagina 1din 5

Executie instalatii electrice

cod PTE.04.31
EDITIA : 1
REVIZIA : 1
LISTA DE SEMNATURI

ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

Numele si prenumele
Data
Semnatura
LISTA DE DIFUZARE

Nr
crt

Destinatarul
documentului

Revi zia

Exemplar

Data

Semnatura

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI

Nr
crt

Nota de
modificare/retragere

Denumirea
modificarii/
retragere

Data

Cod
document

Pag.

1. SCOP
Procedura are scopul de a documenta modul de tinere sub control al lucrarilor de executie
instalatii electrice interioare .
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la toate punctele de lucru din organizatie, care executa instalatii electrice
interioare pe perete sau inglobate in peretii despartitori realizati din materiale usoare (rigips, gips
carton) conf. procedurii cod C P.O 7.5.1 09.07.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
SR ISO/DIS 9000/2001
SR EN ISO 9001/2001
Proiect executie si caietul de sarcini
STAS 533/2 , 2612, 2849/4
NP12-02; PE 107-91; PE 003; PE119; PE 107/91; IP 17A; FC 1,18,20,17
4. TERMINOLOGIE
Proces sistem de activitati care utilizeaza resurse pentru a transforma datele de intrare in date
de iesire - SR DIS/ ISO 9000/2001 cap. 2.4.1

Control calitate parte a managementului calitatii focalizata pe indeplinirea cerintelor in


domeniul calitatii SRDIS/ISO 9000/2001 cap. 2.2.10
5. MASURI PREALABILE
Resurse:
a. umane :
- echipe specializata de executie instalatii electrice interioare.
- personal de coordonare si conducere, sef lucrare, sef echipa instalatori.
b. materaiale: cabluri electrice de cupru cu diferite nivele de izolatii, sigurante calibrate
- tevi PVC sau alte materiale, cleme, dibluri , doze derivatii, ramificari, prize
stechere, dulii, etc;
- tablou electric de joasa tehsiune complet;
- aparate electrice de iluminat (becuri, lampi etc).
c. documentatie tehnica :
- proiect executie, caiet sarcini,
- standarde aplicabile
- normative
- carti tehnice de specialitate
- instructiuni de lucru si montare aparate
d d. echipamente si scule - scule specifice pentru executia instalatiilor electrice
e. Formulare tipizate - anexa
6. RESPONSABILITATI
1. Seful lucrarii:
a. coordoneaza activitatile de executie;
b. realizeaza control permanent de calitate pe fluxul de executie.
2. Seful de echipa instalatori
a. coordoneaza activitatea echipei de muncitori;
b. realizeaza control de calitate pe fluxul de executie.
3. Comp CTC executa control de calitate planificat.
4. Comisia de receptie si punere in functiune verifica calitate instalatiei si functionarii
- ei decide punerea in functiune
7. PROCEDURA
Date de intrare in proces:
-resursele specificate in cap. 5, din prezenta procedura
-conformitatea resurselor cu sisteme referentiale specifice
-datele de iesire din procesele: control documente, comunicare interna, comunicarea cu clientul si tratarea
reclamatiiolor, planificarea calitatii produsului, asigurarea cu resurse umane si infrastructura, aprovizionarea,
organizare si delegare de autoritate.

Date de iesire din proces:


- Produsul: instalatii electrice interioare;
- conformitatea produsului cu specificatiile din sistemele referentiale (proiect executie, caiet de sarcini)
pentru a se executa suprastructura podului.

Desfasurarea procesului:
Atributii si responsabilitati

Documente
Referentiale

Lucrari pregatitoare
-calitatea materialelor si
aparatelor electrice
- conformitatea legalitatii
executiei instalatiei electrice

- seful lucrarii

Inaintea inceperii lucrarilor de executie


-verificarea tutror materialelor si apaaturii,
conformitatea si existenta certificatelir de calitate
pentru fiecare tip in parte
-verificarea existentei alocarii cotei de energie
electrica alovata in comparatie cu energia necesara
prevazuta in proiectul de executie

- proiect executie
- caietul de sarcini
- standarde , normative instructiuni

Inregistrari

Montarea tabloului
electric

- seful lucrarii

Dupa montaj
- verificarea modului de fixare in perete si a
innaltimii de la pardoseala
-verificarea pozitionarii in raport cu conductele de
apa, gaze etc
- verificarea asigurarii pentru a nu patrunde
animale mici
-verificarea vizuala a integritatii constructiei
metalice si a aspectului sudurilor
- verificarea existentei si integritatii marcajelor si
etichetelor
-verificarea legaturilor interioare cu joasa tehsiune,
stringerea legaturilor, fixarea aparatelor si barelor
- verificarea protectiei prin legarea la pamint
-verificarea rezistente de izolatie si a functionarii
aparatajului

- proiect executie
- caietul de sarcini
- standarde , normative instructiuni

Trasarea pozitionarii
conductorilor electrici pe
ziduri (in pereti)

- seful lucrarii

Dupa terminarea trasarii si a materializarii


prin insemne pe perete
- verificarea orizonatlitatii si a verticalitatii
-verificarea pozitionarii fata de alte tipuri de
conducte (apagaze etc)
-verificarea apmplasarii intersectiilor si
ramificatiilor

- proiect executie
- caietul de sarcini
- standarde , normative instructiuni

Executia sliturilor in perete


(accolo unde se cere) sau
montarea prinderilor tuburilor de
protectie

- seful lucrarii

Dupa realizarea lucrarilor


- verificarea dimensiunilor sliturilor
-verificarea modului de pozitionare si fixare a
prinderilor in perete
- verificarea zonelor de montare a dozelor si
ramificatiilor

- proiect executie
- caietul de sarcini
- standarde , normative instructiuni

Montarea tuburilor de protectie

- seful lucrarii

Dupa realizarea lucrarilor


- verificarea modului de fixare in perete si a
acoperiri cu mortar (dupa caz)
- verificarea modului de fixare a dozelor si
ramificatiilor

- proiect executie
- caietul de sarcini
- standarde , normative instructiuni

Introducerea conductoruilor si
efectuarea legaturilor

- seful lucrarii

Dupa realizarea lucrarilor


- verificarea modului de realizare a legaturilor,
conexiunilor si izolattiilor in doze si a
ramificatiilor
- realizarea probelor cu tensiune mica pentru
verificarea circuitelor

- proiect executie

- sef echipa
-proiectant

- caietul de sarcini
- standarde , normative instructiuni
corectii

NU
Analiza
rezultat
e

- PV de receptie
calitativa

Montarea prizelor, salterelor


lampilor si alte utilitati

- seful lucrarii
- sef echipa

In timpul si dupa realizarea lucrarilor


- verificarea corectitudinii montajului
- verificarea tuturor legaturilor de protectie cu
pamintul
-verificarea tuturor sistemelor de protectie
inpotriva electrocutatilor prin atingere

- proiect executie
- caietul de sarcini
- standarde , normative instructiuni

Punerea in functiune a
instalatiei electrice pentru
expluatare de proba,
bransarea la retea

- comisia de receptie
- proiectant
-reprezentant MEE

Inaintea si dupa punerea in funnctiune /


bransare la retea
- verificarea calitatii materialelor folosite in
instalatie cit si adecvanta acestora
- verificarea calitatii montajului intregii instalatii
- verifcarea reglajului adecvat pentru
functionarea in siguranta
-verificarea sistemelor de protectie impotrive
electrocutarilor prin atingere
- verificarea parametrilor de functionare
- verificarea si supravegherea functionarii timp
de 72 ore

- proiect executie
- caietul de sarcini
- standarde , normative instructiuni
- nomencaltor probe MEE

corectii

NU
Analiza
rezultat
e

- PV de punere in
functiune

da

Perioada de garantie pentru


functionarea timp de 2,3 luni

- beneficiar
- reprezentant MEE

Dupa perioada de garantie


- verificarea parametrilor de functionare a
instalatiei electrice

corectii

NU

Analiza
rezultat
e

- proiect executie
- caietul de sarcini
- standarde , normative instructiuni
- nomencaltor probe MEE

da
Predare lucrare la client
8.

MASURI DE IMPLEMENTARE
Procedura se impleneteaza in toate punctele de lucru unde se executa instalatii electrice. Comp.
RSMC va evalua modul de implementare prin activitatile specifice de audituri interne.

9. INREGISTRARI

Suportul

INTOCMESTE

Locul de pastrare/durata

Proces verbal receptie


calitativa pe faza de
executie

Inregistrarea

Formular
TOC F01.02

Sef lucrare

Procese verbal de
punere in functiune
instalatie electrica

Formular
specific MEE

Sef lucrare

Santier pe durata executie apoi


se preda la biroul tehnic
productie / caretea constructiei,
toata durata de functionare
lucrare
Santier pe durata executie apoi
se preda la biroul tehnic
productie / caretea constructiei,
toata durata de functionare
lucrare

10. ANEXE
formulare tipizate

S-ar putea să vă placă și