Sunteți pe pagina 1din 1

TARTAN

Tartan turnat – Procedeul de realizare a pardoselilor din granule de cauciuc reciclat presupune obţinerea unui sistem poros
multifuncţional de diferite grosimi, de la 10 mm, la 50 mm. Fabricarea pardoselilor din cauciuc reciclat rezultă din reciclarea
anvelopelor uzate, sortate pe dimensiuni, utilizând o maşină specială. Turnarea tartanului se efectuează conform specificaţiilor
tehnice prestabilite, respectând exigenţele legislaţiei europene în domeniu şi cerinţele fundamentale ale legii şi reglementărilor în
vigoare. După aplicarea amorsei, granulele de cauciuc si liantul de tip Conipur BASF, colorat in masă, se amestecă, rezultatul se
transportă în zona ce urmează a fi pavată, iar cu o maşină specială (planomatic) sau manual, se efectuează tasarea. Se netezeşte
suprafaţa, iar întărirea durează între 12 si 24 de ore.

DOMENII DE UTILIZARE

– Amenajare locuri de joacă pentru copii (parcuri, grădinițe, școli, case)


– Terase circulabile, balcoane, alei și curți ale caselor, terase de restaurant
– Terenuri de sport (miniterenuri de baschet, săli de fitness)
– Imprejmuire piscine, locuri de campare
– Pentru pavarea aleilor sau pardoselilor atelierelor, depozitelor, halelor industriale, rampe de acces
– Zootehnie
– In ferme zootehnice pentru amenajarea grajdurilor
– In cluburi de echitație, pentru amenajare boxe cai și manej
– Canise, padocuri
– Grădini zoologice.

PROPRIETATILE PRODUSULUI

– Rezistență deosebită pe toată durata utilizării


– Proprietățile de stabilitate în timp îi conferă produsului versatilitate și siguranță în exploatare
– Comportament foarte bun în condițiile climaterice de la noi. Pot fi folosite indiferent de climă, de variații de temperatură, între
noapte și zi, unde temperaturile pot ajunge iarna până la valori de -30°C iar vara sub acțiunea razelor soarelui temperatura la
suprafața pardoselilor poate dpăși +40°C.
– Fiind prelucrate la temperaturi și presiuni înalte dobândesc elasticitate și fiabilitate.

INTRETINEREA PARDOSELILOR DE CAUCIUC

Pardoselile sunt foarte ușor de întreținut, sunt rezistente la intemperii și nu putrezesc. Întreţinerea curentă se realizează prin
curăţare cu peria sau mătura. Petele care persistă pe suprafaţă, după periere, se îndepărtează cu o lavetă umezită cu apă sau cu
soluţie de detergent cu pH neutru. Pentru deszăpezirea pardoselilor din cauciuc nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame
metalice.

IGIENA , SANATATE SI MEDIUL INCONJURATOR

Pardoselile din granule de cauciuc reciclat nu sunt cuprinse în lista noxelor cancerigene sau substanțelor potențial cancerigene din
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea
și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului
European (CE) nr. 1272/2008.

GARANTIA PRODUSULUI

Garanţia pentru pardoselile din cauciuc reciclat, în condiţiile respectării cerinţelor de manipulare, ambalare, depozitare în spaţii
uscate, ferite de îngheţ sau căldură excesivă conform instrucţiunilor producătorului este de 2 ani (cu excepția anului livrării),
garanție ce se pierde în cazul unei manipulări, transport sau depozitări necorespunzătoare.
Producătorul asigură o durată de viață a pardoselilor din cauciuc reciclat tip COMINDFLEX de minim 20 ani, în condiţiile
respectării domeniilor de utilizare, tehnologiei de aplicare şi în condiţii normale de exploatare.