Sunteți pe pagina 1din 2

TERANOVA BUSINESS & CONSULTING S.R.

L- LIDER DE ASOCIERE

EXECUTIA LUCRARILOR CU GABIOANE – PTE 19


1. Scop
Procedura stabileste metodologia de executie a lucrarilor din gabioane, cu scopul asigurarii unei tehnolgii unice,
conforme cerintelor impuse de normativele şi standardele de referinţă.
2. Domeniu
Procedura se aplicã în activitãtile de executie a gabioanelor umplute cu piatra bruta de cariera sau/si cu bolovani de
rau la apararile de mal ale raurilor regularizate.
3. Documente de referintã
- Caietul de sarcini intocmit de proiectantul lucrarilor
- C56/85 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii
- C16/84 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente.
4 DESCRIEREA PROCEDURII
4.1.1 Aprovizionarea anrocamentelor
Piatra utilizata trebue sa indeplineasca urmatoarele conditii :
- sa provina din roca cu structura omogena, compacta cu granule bine cimentate
- sa nu cuprinda incluziuni de materii sensibile la umezeala sau gelive
- sa fie dura, cu marca minim 75
- greutatea blocurilor folosite sa fie cuprinsa intre 10 si 50 kg.
4.1.2 Aprovizionarea cu otel beton si plasa zincata
- otelul beton pentru executia cadrelor este de tip OB d=16mm
- Plasa impletita din sarma zincata va avea diametrul de 2.8 mm
4.2 Executia saltelelor din gabioane
- se executa drumul de acces la lucrare
- se confectioneaza cutiile paraleloipipedice- structura de rezistenta si plasa impletita.
- se traseaza amplasamentul lucrarii conform elementelor din proiect
- se aseaza cutiile la pozitia din proiect
- se umple cutia cu piatra. Umplerea se executa manual si ingrijit, incepand cu zidaria uscata a conturului, dupa care
se realizeaza mijlocul astfel creat cu material local, bolovani de rau
- se va urmari in permanenta impanarea zidariei uscate, operatie deosebit de importanta ptr. preintimpinarea
fenomenului de tasare.
- dupa executia fiecarui nivel se realizeaza umplutura din spatele zidariei uscate Umplutura se poate realiza si
mecanizat dar fara a deranja zidaria.
- dupa terminarea umpluturii se inchide cutia. Pe suprafata astfel creata se trece la executia urmatorului nivel de
gabioane.
- la fiecare nivel se va face o decalare a cutiilor in lungul lucrarii.
4.3. Contorlul calitătii
La controlul executiei si receptia prismului din gabioane se vor face urmatoarele verificari :
- verificarea sapaturii si a sprijinirilor
- verificarea calitatii pietrei brute
- verificarea carcaselor de gabioane, a ancorelor din fundatie.
- verificarea montajului si a respectarii elementelor proiectate
4.3.1. Faze determinante
- cota si natura terenului de fundare
- cutiile de gabioane si ancorele
- zidaria de piatra uscata realizata pe contur
5. RESPONSABILITATI
Pentru respectarea prevederilor prezentei proceduri sunt responsabili :
- conducătorul tehnic al santierului,
- conducătorul punctului de lucru,
- responsabilul CQ pe lucrare,
6. INREGISTRARI
- proces verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse pentru patul de fundare al gabioanelor, cod
F.IC.05
- proces verbal de recepţie produse pentru cos si piatra - cod F-055,

Ofertant,
ASOCIERE TERANOVA BUSINESS & CONSULTING S.R.L. - ADMIN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L. -
CAPITAL VISION S.R.L. - YOZ CONSTRUCT S.R.L. - PEZZELLA RAFFAELE S.I.
Prin TERANOVA BUSINESS & CONSULTING S.R.L.-lider de asociere
ADMINISTRATOR - FILIPOIU DUMITRU CALIN

”POD PESTE RAUL SABAR, PE D.C. 156 – Km 0+520 IN COMUNA FLORESTI – STOENESTI, JUDETUL GIURGIU”
TERANOVA BUSINESS & CONSULTING S.R.L- LIDER DE ASOCIERE

”POD PESTE RAUL SABAR, PE D.C. 156 – Km 0+520 IN COMUNA FLORESTI – STOENESTI, JUDETUL GIURGIU”