Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE

Direcia General Dezvoltare Regional i Infrastructur

XXV. Reglementri tehnico-economice i metodologice


A-Lista reglementrilor tehnice n construcii, publicate n Monitorul Oficial al Romniei i/sau Buletinul Construciilor i/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnic Publicaia n care a aprut
Indicativ
regle
Buletinul
Nr. crt. ment Act normativ de Monitorul Oficial al Observaii
Denumire reglementare tehnic Construciilor
are aprobare Romniei
Nr./dat
tehni
c
O.M.L.P.T.L. nr.
ndrumtor pentru atestarea
777/26.05.2003, cu
tehnico-profesional a M.Of., p I, nr.
XXV-1 modificrile i
specialitilor cu activitate n 397/09.06.2003
completrile
construcii.
ulterioare
ndrumtor privind aplicarea
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-2 costului global n domeniul B.C.nr.12/1992
2/N/03.04.1992
construciilor.
Metodologie de calcul dinamic a O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-3 B.C.nr.12/1992
valorii investiiilor. 2/N/03.04.1992
Metodologia de stabilire a
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-4 categoriei de importan a B.C. nr.4/1996
31/N/02.10.1995
construciilor.
Metodologia pentru evaluarea
cldirilor i construciilor speciale O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-5 GV 001/0-1995 B.C.nr.13/1995
din grupele 1 i 2 de mijloace 32/N/16.10.1995
fixe.
O.M.L.P.A.T. nr.
Metodologie pentru determinarea
58/N/15.07.19
XXV-6 IM 003-1996 indicelui californian de capacitate B.C. nr.1/1997
96
portant (CBR).
XXV-7 Regulament privind stabilirea H.G. nr. 766/1997 M.Of., pI, nr.
1
Reglementarea tehnic Publicaia n care a aprut
Indicativ
regle
Buletinul
Nr. crt. ment Act normativ de Monitorul Oficial al Observaii
Denumire reglementare tehnic Construciilor
are aprobare Romniei
Nr./dat
tehni
c
modificat de H.G. 352 /10.12.1997
categoriei de importan a
nr. 1.231/2008 M.Of., pI, nr.
construciilor.
691/10.10.2008
Ghid cuprinznd coeficienii de
uzur fizic normal la mijloacele O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-8 P 135-1999 B.C.nr.2/2000
fixe din grupa 1 "Construcii 85/N/25.10.1999
speciale.
Ghid pentru evaluarea lucrrilor
de consolidare pe baz de deviz O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-9 Gex 004-2000 B.C. nr.2/2001
cadru pentru soluii 46/N/30.06.2000
reprezentative de consolidare.
Ghid privind elaborarea devizelor
la nivel de categorii de lucrri i
P 91/1-2002 O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-10 obiecte de construcii pentru B.C.nr.10/2003
1.568/15.10.2002
investiii realizate din fonduri
publice.
O.M.A.P.M. nr.
Metodologie privind stabilirea
116/11.02.2002 M.Of., pI, nr.
XXV-11 NTLH 021 categoriilor de importan a
i O.M.L.P.T.L. nr. 427/19.06.2002
barajelor.
289/6.03.2002
Metodologie de evaluare a strii O.M.A.P.M. nr.
de siguran n exploatare a 116/11.02.2002 M.Of., pI, nr.
XXV-12 NTLH 022 barajelor i lacurilor de i O.M.L.P.T.L. nr. 427/19.06.2002
acumulare. 289/6.03.2002
XXV-13 Metodologie privind evaluarea O.M.A.P.M. nr. M.Of., p I, nr.
NTLH 023
strii de siguran n exploatare a 116/11.02.2002 427/19.06.2002
barajelor i digurilor care i O.M.L.P.T.L. nr.
realizeaz depozite de deeuri 289/6.03.2002

2
Reglementarea tehnic Publicaia n care a aprut
Indicativ
regle
Buletinul
Nr. crt. ment Act normativ de Monitorul Oficial al Observaii
Denumire reglementare tehnic Construciilor
are aprobare Romniei
Nr./dat
tehni
c
industriale.
Ghid de termeni tehnici uzuali
pentru instalaii (german,
francez, englez) n scopul O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
XXV-14 GT 033-2001 Brour ICECON
armonizrii reglementrilor 70/23.01.2003 97/17.02.2003
romneti cu cele din Uniunea
European.
Ordinul M.L.P.T.L.
O.M.L.P.T.L. nr.
nr.542/08.04.2003
542/08.04.2003
Metodologie privind iniierea, publicat n M.Of., p
programarea, achiziia, I, nr.269/17.04.2003
Ordinul
elaborarea, avizarea, aprobarea i
M.L.P.T.L.
valorificarea reglementrilor O.M.T.C.T. nr.
modificat i nr.542/
tehnice i a rezultatelor 1410/10.08.2004
XXV-15 completat prin 08.04.2003
activitilor specifice de publicat n M.Of., pI,
O.M.T.C.T. nr. publicat i n *modific
reglementare n construcii, nr.782/25.08.2004
1.410/10.08.2004* B.C.nr.11/2003 art. 2
amenajarea teritoriului, urbanism
i habitat. O.M.T.C.T. nr.
modificat de **modific
1.727/21.09.2006
O.M.T.C.T. nr. art. 6 alin.
publicat n M.Of., pI,
1.727/21.09.2006** (2) lit. i)
nr.829/09.10.2006
Ghid privind elaborarea caietelor
de sarcini pentru execuia Ordin n:
O.M.T.C.T. nr.
XXV-16 GP 090-2003 lucrrilor de construcii i M.Of., p I,nr. B.C.nr.18/2005
39/14.01.2004
instalaii. Caietul IV: Instalaii 61/23.01.2004
interioare.
XXV-17 Proceduri privind agrementul O.M.T.C.T. nr. M.Of., pI , nr.
PAT 1- 2004 tehnic n construcii: 1.889/15.10.2004 1.167/09.12.2004

3
Reglementarea tehnic Publicaia n care a aprut
Indicativ
regle
Buletinul
Nr. crt. ment Act normativ de Monitorul Oficial al Observaii
Denumire reglementare tehnic Construciilor
are aprobare Romniei
Nr./dat
tehni
c
-Procedur de agrement tehnic
pentru produse, procedee i
echipamente noi n construcii.
PAT 2- 2004 -Procedur de abilitare a
organismelor elaboratoare de
PAT 3- 2004 agremente tehnice n construcii.
-Procedur privind avizarea
agrementelor tehnice n
construcii.
Ghid privind proiectarea
sistemelor de consolidare a O.M.T.C.T. nr.
M.Of., pI, nr.
XXV-18 GP 100-2004 pereilor din zidrie prin 737/19.04.2004
780/25.08.2004
cmuiri armate cu grile
polimerice.
Ghid privind intervenii
structurale i nestructurale pentru
O.M.T.C.T. nr.
XXV-19 realizarea de lucrri la construcii
GEx 008-2004 741/2004
monumente istorice-consumuri
medii specifice de resurse.
Metodologie pentru evaluarea
riscului i propunerile de
O.M.T.C.T. nr.
intervenie necesare la structurile
XXV-20 MP 025-2004 743/19.04.2004 B.C.nr.21/2005
construciilor monumentelor
istorice n cadrul lucrrilor de
restaurare ale acestora.

4
Reglementarea tehnic Publicaia n care a aprut
Indicativ
regle
Buletinul
Nr. crt. ment Act normativ de Monitorul Oficial al Observaii
Denumire reglementare tehnic Construciilor
are aprobare Romniei
Nr./dat
tehni
c
ndrumtor privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de
Anexa I la
verificare i expertizare tehnic
XXV-21 O.M.L.P.A.T.nr. B.C. nr. 1/1997
de calitate a proiectelor, a
77/N/28.10.1996
execuiei lucrrilor i
construciilor