Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură

I.Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ
re
gl
e
Nr. m Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. en Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tar Nr./dată Nr./dată
e
te
hn
ică
Norme tehnice provizorii privind
stabilirea distanţelor între rosturile I.G.S.C. şi
I-1 NP 028-1978 B.C. nr.11/1979
de dilatare la proiectarea I.C.C.P.D.C.
construcţiilor.
Instrucţiuni tehnice pentru calculul P 98–1974 îşi
Decizie I.C.C.P.D.C.
I-2 P 83-1981 şi alcătuirea constructivă a B.C. nr.10/1981 încetează
nr. 47/14.05.1981
structurilor compuse beton-oţel. valabilitatea
Cod de proiectare pentru structuri
O.M.L.P.A.T. nr.
I-3 NP 033-1999 din beton armat cu armătură rigidă B.C.nr.3-4/2000
61/N/25.08.1999
(BAR).
Ghid de proiectare pentru structuri
O.M.L.P.A.T. nr.
I-4 GP 042-1999 din beton armat cu armătură rigidă B.C.nr.3-4/2000
62/N/25.08.1999
(BAR).

1
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ
re
gl
e
Nr. m Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. en Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tar Nr./dată Nr./dată
e
te
hn
ică
Normativ pentru proiectarea
antiseismică a construcţiilor de
O.M.L.P.A.T. nr.
locuinţe, social/culturale,
783/22.05.2002
agrozootehnice şi industriale – O.M.L.P.T.L. nr.
I-5 NP 055-2001 B.C. nr.9/2002 anulează
indicativ P 100-92. Detalierea 783/22.05.2002
O.M.L.P.A.T. nr.
parametrilor de calcul Ks şi Tc la
74/24.01.2002
nivelul unităţilor administrativ
teritoriale.
Ghid privind proiectarea sistemelor
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-6 GP 101-2004 de izolare seismică pasivă (reazeme,
736/ 19.04.2004 874bis/24.09.2004
disipatori) a clădirilor.
Metodologie privind calculul
sistemelor de protecţie seismică O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-7 MP 036-2004
pasivă. Clădiri autoadaptabile la 738/19.04.2004 1002bis/01.11.2004
solicitări seismice.
Metodologie de elaborare a hărţilor
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-8 MP 026-2004 de hazard seismic local pentru
782/28.04.2004 1221bis/20.12.2004
localităţi urbane-H.S.L.L.U.
Ghid privind adaptarea scării de
intensităţi seismice europene EMS
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-9 GT 053-2004 -98 la condiţiile seismice ale
803/28.04.2004 882bis/27.09.2004
României şi la necesităţile
inginereşti.

2
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ
re
gl
e
Nr. m Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. en Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tar Nr./dată Nr./dată
e
te
hn
ică
Ghid privind constituirea,
întreţinerea şi utilizarea băncii de
date pe suport magnetic (CD-ROM)
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-10 GT 054-2004 cuprinzând înregistrări ale mişcărilor
805/28.04.2004 882bis/27.09.2004
seismice ale terenului la cutremurele
din 1977, 1986 şi 1990, obţinute în
reţeaua seismică naţională INCERC.
Ghid privind constituirea,
întreţinerea şi utilitarea băncii de
date cuprinzând înregistrări ale O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-11 GT 055-2004
cutremurelor puternice obţinute pe 804/28.04.2004 882bis/27.09.2004
clădiri instrumentate seismic în
reţeaua seismică naţională.
Normativ privind consolidarea cu
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-12 Normativ fibre a elementelor structurale de
1.177/22.06.2004 132bis/11.02.2005
beton.
intră în vigoare la
data
Cod pentru proiectarea podurilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. de 1
I-13 CR 1-2.1-2005 B.C.nr.18/2006
cale ferată. Acţiuni. 2.229/27.12.2005 179bis/24.02.2006 ianuar
ie
2007

3
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ
re
gl
e
Nr. m Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. en Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tar Nr./dată Nr./dată
e
te
hn
ică
intră în vigoare la
data
de 1
ianuar
ie
2007 ;
Cod pentru proiectarea podurilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. orice dispoziţii
I-14 CR 1-2.2-2005 B.C.nr.23/2006
cale ferată. Convoaie tip. 2.232/27.12.2005 179bis/24.02.2006 contra
re îşi
încete
ază
aplica
bilitat
ea
O.M.T.C.T. nr. B.C. Obs.
M.Of., p I, nr.
P 100-1/2006 1.711/19.09.2006* nr.11-12/2007 A se vedea
Cod de proiectare seismică – Partea 803bis/25.09.2006
modificat şi şi 13-14/2007 O.M.D.R.A.P. nr.
I-15 I–Prevederi de proiectare pentru
completat de B.C. nr. 2.465/08.08.2013
P 100-1/2006 clădiri, indicativ P 100-1/2006. M.Of., p I, nr.
O.M.D.L.P.L. nr. 12-13/2006 şi se abrogă P
completare 850bis/11.12.2007
688/10.08.2007 B.C.nr.5/2005 100/1-2004
Metodologie privind investigarea de
îşi inceteaza
urgenţă a siguranţei post seism a O.M.D.L.P.L. nr. M.Of., p I, nr.
I-16 ME -003/2007 B.C. nr.8/2007 valabilitatea
clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru 127/08.05.2007 562bis/16.08.2007
ME 003-1999
de intervenţie.
4
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ
re
gl
e
Nr. m Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. en Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tar Nr./dată Nr./dată
e
te
hn
ică
O.M.D.R.L. nr. P 100-92, cu
M.Of., p I, nr.
P 100-3/2008 704/09.09.2009 B.C. nr.10- modificările şi
Cod de proiectare seismică" Partea a 647 bis/01.10.2009
11/2010 completările
I-17 III-a Prevederi pentru evaluarea
completat de ulterioare, îşi
P 100-3/2008 seismică a clădirilor existente. M.Of., p I, nr.
O.M.D.R.A.P. încetează
completare 161 bis/05.03.2014
nr. 105/2014 aplicabilitatea
se abroga
CR 1-1-3-2012 O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr. CR 1-1-3-2005
1.655/05.09.2012 704bis/15.10.2012 *completare cu
Cod de proiectare.Evaluarea acţiunii
I-18 completat de anexele D şi E
CR 1-1-3-2012 zăpezii asupra construcţiilor. O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
B.C.nr.10/2012
completare 2.414/01.08.2013* 555bis/02.09.2013

O.M.D.R.T. nr.
CR 0-2012 1.530/23.08.2012 M.Of., p I, nr. se abrogă
647bis/11.09.2012 CR 0-2005
Cod de proiectare.Bazele proiectării
I-19 completat de B.C.nr.10/2012
CR 0-2012 construcţiilor.
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. *completare cu
completare 555bis/02.09.2013 anexele B şi C
2.411/01.08.2013*
I-20 CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii O.M.D.R.T. nr. B.C.nr.11/2012 se abrogă
vântului asupra construcţiilor. 1.751/21.09.2012* M.Of., p I, nr. NP 082-2004
704bis/15.10.2012

5
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ
re
gl
e
Nr. m Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. en Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tar Nr./dată Nr./dată
e
te
hn
ică
completat de
CR 1-1-4-2012 O.M.D.R.A.P. nr. **completare cu
2.413/01.08.2013** M.Of., p I, nr.
completare anexele E şi F
555bis/02.09.2013

se abrogă
CR 2-1.-1.1/ Cod de proiectare a construcţiilor cu O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. CR 2-1.-1.1/2005
I-21 B.C.nr.10/2013
2013 pereţi structurali de beton armat. 2.361/24.07.2013 583 bis/13.09.2013 intră în vigoare la
data de 1.01.2014
P 100-1/2006, cu
modificările şi
Cod de proiectare seismică – Partea completările
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
I-22 P 100-1/2013 I–Prevederi de proiectare pentru B.C.nr.3-4/2013 ulterioare, se aplică
2.465/08.08.2013 558bis/03.09.2013
clădiri. în continuare la
evaluarea seismică
a clădirilor existente
Ghid pentru calculul şi proiectarea la
acţiunea seismică a structurilor
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
I-23 GP 128-2014 metalice de tip rafturi pentru
393/13.03.2015 214bis/31.03.2015
prezentare şi depozitare în spaţii
comerciale.
I-231 C 254-2017 Îndrumător privind cazuri particulare
de expertizare tehnică a clădirilor
pentru cerinţa fundamentală
6
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ
re
gl
e
Nr. m Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. en Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tar Nr./dată Nr./dată
e
te
hn
ică
“rezistenţă mecanică şi stabilitate”.