Sunteți pe pagina 1din 4

Formular F2

OBIECTI V: 0006 Reabilitar e si moder nizar e DJ


411 CENTRALIZ ATOR
UL
cheltuielilor pe categor ii de lucr ar i, pt.obiectul 01 DJ 411
Nr Valoar ea
.cap./
Nr subcap
. cr Cheltuieli pe categor ia de lucr ar i (exclusiv TVA)
deviz pe
t. obiect
0 1 2 3
1 I. Lucr ar i de constr uctii
2 1 021 Parte carosabila
3 2 022 Acostamente
4 3 023 Trotuare
5 4 031 Santuri si rigole
6 5 04 Dispozitive de siguranta
7 6 05 Parcari si statii de autobuz
8 7 061 Drumuri laterale si intersectii
9 8 062 Intrari in curti
10 9 071 Podete noi
11 10 072 Lucrari largire podete exist.
12 11 08 Ziduri de sprijin
13 12 091 Semnalizari si marcaje
14 13 092 Masuri de calmare a traficului
TOT AL cap. I
TOT AL valoar e (exclusiv TVA)
Taxa pe valoar ea adau gata
TOT AL valoar e (inclusiv
TVA) OFERTANT

cheltuielilor pe categor ii de lucr ar i, pt.obiectul 02 Pod Km 42+901 peste Neajlov


Nr Valoar ea
.cap./
Nr subcap
. cr Cheltuieli pe categor ia de lucr ar i (exclusiv TVA)
deviz pe
t. obiect
0 1 2 3
1 I. Lucr ar i de constr uctii
Sist em inform atic proi ectat de Soft eH Plus srl . Pag. 1
Tel:323.78.37
Formular F2
OBIECTI V: 0006 Reabilitar e si moder nizar e DJ
411 CENTRALIZ ATOR
2 1 01 Racordare cu terasamentele UL
3 2 02 Amenajare albie
4 3 03 Reparatii protectii
TOT AL cap. I
TOT AL valoar e (exclusiv
TVA) Taxa pe valoar ea adau
gata TOT AL valoar e (inclusiv
OFERTANT
TVA)
cheltuielilor pe categor ii de lucr ar i, pt.obiectul 03 Pod Km 61+552 peste Neajlov
Nr Valoar ea
.cap./
Nr subcap
. cr Cheltuieli pe categor ia de lucr ar i (exclusiv TVA)
deviz pe
t. obiect
0 1 2 3
1 I. Lucr ar i de constr uctii
2 1 01 Suprastructura
3 2 02 Racordare cu terasamentele
4 3 03 Reparatii protectii
TOT AL cap. I
TOT AL valoar e (exclusiv
TVA) Taxa pe valoar ea adau
gata TOT AL valoar e (inclusiv
OFERTANT
TVA)
cheltuielilor pe categor ii de lucr ar i, pt.obiectul 04 Pod. Km 62+992 peste Balar ia
Nr Valoar ea
.cap./
Nr subcap
. cr Cheltuieli pe categor ia de lucr ar i (exclusiv TVA)
deviz pe
t. obiect
0 1 2 3
1 I. Lucr ar i de constr uctii
2 1 01 Suprastructura

Sist em inform atic proi ectat de Soft eH Plus srl . Pag. 1


Tel:323.78.37
Formular F2
OBIECTI V: 0006 Reabilitar e si moder nizar e DJ
411 CENTRALIZ ATOR
3 2 02 Racordare cu terasamentele UL
4 3 03 Reparatii protectii
5 4 04 Amenajarea terenului
6 5 05 Lucrari protectia mediului
TOT AL cap. I
TOT AL valoar e (exclusiv
TVA) Taxa pe valoar ea adau
gata TOT AL valoar e (inclusiv
OFERTANT
TVA)
cheltuielilor pe categor ii de lucr ar i, pt.obiectul 05 Or ganizar e de sant ier
Nr Valoar ea
.cap./
Nr subcap
. cr Cheltuieli pe categor ia de lucr ar i (exclusiv TVA)
deviz pe
t. obiect

Sist em inform atic proi ectat de Soft eH Plus srl . Pag. 1


Tel:323.78.37
0 1 2 3
1 I. Lucr ar i de constr uctii
2 1 01 Organizare de santier
TOT AL cap. I
TOT AL valoar e (exclusiv
TVA) Taxa pe valoar ea adau
gata TOT AL valoar e (inclusiv
TVA)
OFERTANT