Sunteți pe pagina 1din 3

EXECUTAREA SI MONTAREA TAMPLARIEI DE PVC LA CONSTRUCTII

Cod PTE.04.13,
Editia 1, Revizia 1

LISTA DE SEMNATURI
ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

Numele si prenumele
Data
Semnatura
LISTA DE DIFUZARE
Nr
crt

Destinatarul
documentului

Revi zia

Exemplar

Data

Semnatura

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI
Nr
crt

Nota de
modificare/retragere

Denumirea
modificarii/
retragere

Data

Cod
document

Pag.

EXECUTAREA SI MONTAREA TAMPLARIEI DIN PVC LA CONSTRUCTII


1. SCOP
Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile
de tamplarie din PVC
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii executate de SC ICF ECO
CONSTRUCT SRL BUCURESTI.

3.DEFINITII SI ABREVIERI
Nu sunt
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
La intocmirea procedurii se fac referiri la : Normativ C185/1978 privind manipularea,
depozitarea, transportul si montarea in constructii a ferestrelor si usilor de balcon PVC..
5. PROCEDURA
5.1. Conditii prealabile
Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;
- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea calitatii materialelor;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie , apa si alte utilitati;
- trasarea lucrarilor;
5.2. Descrierea procesului
Lucrarile pentru diferite tipuri de tamplarii interioare, exterioare, se utilizeaza pentru
constructii de locuinte, social culturale si constructii agrozootehnice, constructii provizorii,
constructii monumentale; in functie de specificul local, turistic, climatic.
Lucrarile de tamplarie din PVC cuprind usi, ferestre, si ferestre si usi de balcon jaluzele din
PVC.
Diversele operatii necesare pentru realizarea montarii tamplariilor (manipulare ,
prelucrare , montare, finisare etc.) se executa cu scule si dispozitive speciale indicate in
proiectul tehnologic, in functie de operatia efectuata.
Depozitarea elementelor se va face in locuri uscate, ferite de acumularea apelor
meteorice,
Personalul de executie
trebuie instruit pentru cunoasterea particularitatilor
materialelor folosite.
Montarea, piesele de prindere, imbinare elementelor, se va face conform detaliilor din
proiectul tehnic de executie.
Montarea tamplariei se va face dupa executarea lucrarilor de tencuieli si inaintea
lucrarilor de vopsitorii si de pardoseli.
Inainte de inceperea lucrarilor pentru montarea tampalriei din PVC se va verifica:
- corespondenta dintre proiect, detalii si tamplaria ce se pune in opera;
- existenta si calitatea tuturor accesoriilor metalice;
- verticalitatea tocurilor si a captuselilor
- existenta ghermelelor in golurile de usi si ferestre pentru fixarea tamplariei de lemn
sau a praznurilor pentru sudarea tamplariei metalice;
- tamplaria din metal sau lemn se va curati cu peria de sarma pentru indeparetarea
muradariei si a ruginei si se va vopsi cu grund pe baza de ulei a faltului
5.3. Controlul calitatii si receptia lucrarilor
Receptia se efecteaza pe intreaga constructie sau parti de constructie
( tronson scara) .
La receptie se va verifica urmatoarele:
- existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor,

- dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;


- dimensiunile diferitelelor elemente conforme cu proiectul tehnic
- respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele
utilizate, corectitudinea executiei;
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile Normele republicane de
protectia muncii, Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si
Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor.
Pentru completarea prevederilor normativului se va tine cont si de caietele de sarcini
sau normele producatorului de profil de P.V.C.
6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine si a sefului punctului de lucru si a
sefului de santier. Verificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CTC care va informa
responsabilul tehnic cu executia de verificarile facute. Acesta va face inregisdtrarile in dosarul
lucrarilor verificate. Directorul va notifica in scris si alte responsabilitati, si daca sunt
necesare functie de complexitatea si durata executiei.
7. INREGISTRARI
Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:
- proces verbal de lucrari ascunse