Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA DE EXECUŢIE COD PTE-11

PAGINA 1
SC ACOST IMPEX SRL
LUCRĂRI DE INVELITORI EDIŢIA 1
REVIZIA 0

PREZENTA PROCEDURA SE VA ADAPTA OBIECTIVULUI PENTRU CARE S-A INTOCMIT


DOCUMENTATIA

1. GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de tinichigerie pentru acoperis din tabla
tip tigla metalica.
Urmatoarele tipuri de invelitori sunt tratate in cadrul acestui capitol:
 Invelitori din tabla plana.
 Invelitori din tabla profilata tip tigla
 Invelitori din tigla ceramica
 Tabla metalica autoportanta (ondulata si tip sandwich)

Materiale :
 materiale de baza :
 tigle profilate trase din argila STAS 515-79 si 524-78.
 Coame STAS 515-79 si 514-78
 Olane STAS 514-74
 materiale auxiliare :
 sipci din lemn de brad STAS 942-80 , STAS 1949-74
 mortar de ciment -var marca 25 STAS 1030-85
 colorant-miniu de plumb sau tier STAS 429-85
 cuie cu cap plat tip B pentru tabla si carton STAS 2111-81
 cuie cu cap conic tip A pentru constructii STAS 2111-81
 sarma moale zincata de 1-2 mm STAS 889-80
 tabla de 0,4 x 790 x 1500 mm STAS 2028-80
 materiale de lipit STAS 96-80
 aliaj Lp-30 ; clorura de amoniu (tipirig )
 amoniac tehnic tip 20 sau 25 STAS 448-84
 acid azotic tehnic STAS 447-80
 carton bitumat STAS 138-83

Lucrari de tinichigerie (jgheaburi, burlane, glafuri)


Invelitorile din tigla vor fi cu forme cat mai simple , cu versanti plani, cu intersectii ( dolii, coame )
cat mai putine , cu scurgeri libere sau la jgheaburi exetrioare .
Modul de asezare a tiglelor este pe doua randuri sipci si astereala , sipcile din al doilea rand fiind
asezate in lungul capriorilor pe un strat de carton bitumat cu petreceri de 10 cm , fixat cu cuie pentru tabla
de astereala .
Distanta intre sipcile orizontale pe care se fixeaza tiglele va fi de 320 mm pentru tiglele profilate
trase
Pantele admise pentru acoperisurile invelitorilor din tigla vor fi conform STAS 3303/2-88 .
Pentru iluminarea si ventilarea naturala a podului s-au prevazut tabachere conform STAS 11853-83 .
Proiectul va indica amplasarea lor , felul si dimensiunile , facand totodata trimiteri la plansele cu detalii .
Lucrarile de tinichigerie ( sorturi , dolii , pazii , strapungeri de ventilatii tabachere , imbracarea
cosurilor , carlige pentru jgheaburi ) vor precede montarea invelitorii propriuOzise .
Montarea tiglelor se va incepe de la poale catre coama .
Randurile de tigla de orice tip se vor decala , unul fata de celalalt, cu o jumatate de tigla .
La invelitorile din tigla cu jghiab trase , tiglele se vor aseza pe sipci astfel incat sa se asigure o
rezemare perfecta pe toate laturile lor.
La streasina si la margine , precum si in campul acoperisurilor ale caror pante depasesc pe cele

S.C. ACOST IMPEX S.R.L. – LUCRĂRI DE INVELITORI


PROCEDURA DE EXECUŢIE COD PTE-11
PAGINA 2
SC ACOST IMPEX SRL
LUCRĂRI DE INVELITORI EDIŢIA 1
REVIZIA 0

uzuale sau in zone seismice cu gradul 8-9 ( STAS 3684071 ) , toate tiglele se vor lega de sipci cu sarma
zincata .
Coamele invelitorii se vor executa cu coame mari ( STAS 615-79 ) - la invelitori din tigle cu
jghiab . Coamele vor fi petrecute pe 8 cm . Fixarea lor se va face cu mortar de var-ciment.
Pentru coamele inclinate , montarea coamelor se va face dupa ce in lungul pantei de coama se
vor bate doua sipci separate prin fururi de maximum 2 mm distanta Doliile la invelitorile din tigla vor fi
din tabla de 0,5 mm prinse de astereala prin copci de tabla , pe minimum 40 cm latime . Falturile
doliilor din tabla vor fi duble si cositorite.
Racordurile invelitorilor din tigla la timpane se vor face conform detaliilor date de proiectant.
Tiglele care se monteaza la dolii , timpane , cosuri , etc. se vor sectiona la fata locului dupa
necesitati.
Pentru detaliile de executie la stresini , coame , dolii , strapungeri la cosuri si ventilatii ,
racorduri la calcane , timpane , lucarne , se va respecta modul de asezare al elementelor si dimensiunile
prevazute in ,, Catalogul de subansambluri “ Caiet II - Detalii de constructii, grupa 10 -,, Invelitori “,
elaborat de IPCT .
Invelitorile din tigla se pot executa in oice anotimp cu precizarea ca lucrarile de rostuire cu
mortar de var-ciment sa fie amanate pentru a fi executate pe timp calduros .
Invelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de executie , elaborat cu
respectarea prevederilor din Normativul pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii -
indicativ C 37/88 si cataloagele de detalii tip de arhitectura si constructii.
Inainte de inceperea executiei invelitorii , stratul suport al acesteia va fi riguros controlat in ceea
ce priveste
- respectarea solutiilor , materialelor , dimensiunilor precum si a modului de prindere si
asamblare a elementelor suportului
- respectarea pantelor, scurgerilor, planeitatii si a aliniamentului panelor si capriorilor, in
conformitate cu datele din proiect ; abaterile admisibile de planeitate , masurate cu dreptarul de 3 m
lungime , trebuie sa fie de 5 mm in lungul liniei de cea mai mare panta si de 10 mm perpendicular pe
aceasta .
- executarea prealabila a tuturor strapungerilor pentru cosuri , ventilatii , conducte , etc.
realizarea unor distante de min. 100 mm intre cosurile de fum si partile lemnoase sau
combustibile ale suportului .
- asigurarea scurgerii apei in cazul cosurilor , luminatoarelor sau altor obstacole transversale
mai late de 500 mm din realizarea in amonte de sei in doua ape de min. 150 mm inaltime fata de planul
invelitorii.
- protectia anticoroziva prevazuta in proiect pentru partile metalice
- indepartarea urechilor de montaj , mustatilor, resturilor de materiale , moloz , etc. de pr
fata superioara a suportului
- in timp de iarna , inainte de inceperea executiei invelitorii , stratul suport si materialele ce
se pun in opera vor fi bine curatate de zapada si gheata.
Controlul calitatii si receptia lucrarii
a. Controlul executiei
Contrloul calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din ,, Normativul pentru
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente “ indicativ C56-85 ( Caietul I
si XVII ) si din ,, Instructiunile pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse “ .
Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special :
- indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii , consemnandu-se aceasta in
procesul verbal de lucrari ascunse
- calitatea principalelor materiale ce intra in opera , conform standardelor si normelor
S.C. ACOST IMPEX S.R.L. – LUCRĂRI DE INVELITORI
PROCEDURA DE EXECUŢIE COD PTE-11
PAGINA 3
SC ACOST IMPEX SRL
LUCRĂRI DE INVELITORI EDIŢIA 1
REVIZIA 0

respective
- respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier
- corectitudinea executiei conform C 37-88
Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier de remediere.
Receptia lucrarilor de invelitori se va face la completa terminare a executiei lor , inclusiv
tinichigeria (jghiaburi , burlane ) si va consta in :
- calitatea suportului pe baza de proces verbal de lucrari ascunse
- calitatea materialelor puse in opera
- completa terminare a lucrarilor de invelitori
- remedierea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei
- la receptia lucrarilor se va proceda la examinarea lor minutioasa , in special la dolii ,
racoradri , strapungeri, rosturi .
Invelitorile trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:
- sa respecte cotele si pantele prevazute
- sa indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa saigure
conditia de etanseitate generala
- elementele rigide ale invelitorii (tigle ) sa nu prezinte rupturi, crapaturi , perforari gresite ,
sa fie fixate pe suport , sa aibe petrecerile aliniate si suficiente pentru a asigura etanseitatea generala a
invelitorii ( privind invelitoarea pe dedesupt, nu trebuie sa se vada lumina in exterior, atat in camp cat
mai ales in dreptul racordurilor la cosuri , coloane).
Exploatarea , intretinerea si repararea invelitorilor
Asigurarea functionalitatii si durabilitatii invelitorilor si prevenirea degradarii premature impune
beneficiarului respectiv unele reguli generale de exploatare
- curatirea si mentinerea in stare de functionare a jghiaburilor , burlanelor , doliilor , gurilor
de scurgere , inclusiv reparatii locale si mici inlocuiri ;
- indepartarea de pe invelitoare a depunerilor de praf industrial , a muschiului , a vegetatiei
si a acumularilor zapada , pentru a nu se depasi incarcarea normala de calcul
- supravegherea structurii de rezistenta pentru a remedia degradarile sau deformarile care ar
conduce la deformarea invelitorii
- reducerea accesului si a circulatiei pe invelitoare la strictul necesar pentru efectuarea
lucrarilor de intretinere , curatirea cosurilor , montarea sau repararea antenelor;
- interdictia circulatiei , a statioanrii si a depozitarii materialelor direct pe invelitori de tigla
pentru operatiile de intretinere si reparatii , circulatia facandu-se prin intermediul unor scari sau podine
de circulatie mobile sau fixe , asezate pe invelitoare , iar depozitarea materialelor pe platforme sau
podine special amenajate ;
Pentru asigurarea etanseitatii luminatoarelor , la 3-4 luni dupa montare , toate suruburile de
prindere se vor revizui si strange , iar in continuare se va proceda perioadic , cel putin annual , la
verificarea starii acestora , precum si a chitului si garniturilor de etansare a capacelelor de protectie , a
piulitelor si suruburilor de fixare , a elementelor din tabla ( pazii , coame , acoperitori de rost) , reparand
sau inlocuind pe cele degradate si completand pe cele lipsa.
In cazul luminatoarelor cu reborduri , se va verifica si repara hidroizolatia acestora , in special la
racordarile cu campul invelitorii.
Se va verifica periodic la 2 ani starea vopsitoriei de protectie , a partilor metalice a
luminatoarelor, care se vor reface in caz de necesitate.
Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii se va face cu lucratori specializati si instruiti
corespunzator.

S.C. ACOST IMPEX S.R.L. – LUCRĂRI DE INVELITORI


PROCEDURA DE EXECUŢIE COD PTE-11
PAGINA 4
SC ACOST IMPEX SRL
LUCRĂRI DE INVELITORI EDIŢIA 1
REVIZIA 0

Avariile sau degradarile locale la invelitori si luminatoare , in special prin smulgerea sau
deplasarea unor elemente de pe contur , de la coama sau din camp , datorita fie unor fixari insuficiente
sau necorespunzatoare fie unor solicitari exceptionale , impune refacerea lor imediata pentru a preveni
atat extinderea avariei cat si afectarea functiei de inchidere si de protectie a invelitorii.
Lucrarile de reparatii ale diferitelor tipuri de invelitori se vor realiza conform tehnologiei de
executie specifice fiecarie solutii .
Intretinerea si reparatiile curente la toate tipurile de invelitori vor avea in vedere incadrarea in
limitele capacitatii portante , evitandu-se supraincarcarea structurii de rezistenta cu straturi
suplimentare.

OFERTANT,
S.C. ACOST IMPEX S.R.L.
L.S.

S.C. ACOST IMPEX S.R.L. – LUCRĂRI DE INVELITORI