Sunteți pe pagina 1din 8

S.M.I.Q.M.S.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
TENCUIELI

Cod:
PEX SPA15

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 1 din 8

1 SCOP
Prezenta procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza la
lucrarile de tencuieli groase si subtiri pentru constructii, in vederea obtinerii unor lucrari de buna
calitate.

2 DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica de catre santierele de executie lucrari de finisaje la realizarea tencuielilor
groase si subtiri.
Prezenta procedura nu trateaza executia tencuielilor decorative din cadrul sistemelor de fatada
termoizolante.

3 DEFINITII
Nu sunt definitii specifice
CQ = Controlor calitate

4 DOCUMENTE DE REFERINTA
Legea 10 / 1995 privind calitatea in constructii
NE 001 96 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri
C 17 - 1982 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuieli
C 56 01 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente Caiet IX
Document asociat
PTE C 12 Prepararea si utilizarea mortarelor de zidarii si tencuieli

5 DESCRIEREA PROCEDURII
5.0 Generalitati
Tencuielille groase sunt finisaje din mortare obisnuite cu grosimi variabile, aplicate in 3
straturi:sprit, grund si tinci.
Tencuielile cu grosimi mai mari de 3 cm se aplica pe plasa de rabitz.
La exterior tencuielile cu grosimi mai mari de 4 cm se executa pe plasa de armatura fixata pe
elementul suport al tencuielii
5.1. Conditii prealabile
Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
5.1.1. Existenta la punctul de lucru a documentatiei de executie (planuri de arhitectura, tablou
finisaje, caiete de sarcini), inclusiv verificarea compatibilitatii intre stratul suport, tencuieli si
finisajul final.
5.1.2. Existenta retetelor de preparare a mortarelor utilizate la tencuieli, elaborate de laborator
autorizat, dupa caz aprobate de proiectantul lucrarii
5.1.3. Existenta personalului calificat pentru executarea lucrarilor de tencuieli

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
TENCUIELI

Cod:
PEX SPA15

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 2 din 8

5.1.4. Receptia tuturor lucrarilor necesar a fi finalizate inainte de inceperea tencuielilor, cu


confirmarea calitatii acestora in procese verbale de lucrari ascunse si procese verbale de
aspect beton, dupa cum urmeaza:
Receptia calitativa a betonului in structura ce urmeaza a fi tencuita;
La interior: cel putin doua nivele peste incaperile unde se incepe executia lucrarilor,
executia instalatiilor de incalzire, de apa, gaze, canalizare, inclusiv efectuarea probelor,
executia traseelor de instalatie electrica, astuparea tuturor strapungerilor din pereti si
plansee.montarea diblurilor si a dispozitivelor de fixare a obiectelor sanitare ;
.executarea pardoselilor, verificarea pozitionarii si dimensiunilor golulilor din plansee si
pereti.
La exterior: executarea lucrarilor de invelitori. inclusiv a stresinilor, jgheaburilor; a logiiloe
si teraselor la care a fost asigurata avacuarea apelor pluviale, montarea tocurilor
tamplariilor; montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara poate
afecta calitatea tencuielilor;
Verificarea calitatii suportului tencuielii: incadrarea in abaterile limita admisibile
prezentate in anexa 1 pentru zidarii si pereti si in anexa 2 pentru suprafetele din beton;
5.1.5. Dotarea cu scule si dispozitive, schela necesare realizarii lucrarii;
5.1.6. Racorduri pentru asigurarea resurselor de energie, apa si alte utilitati;
5.1.7. Instruirea personalului cu prevederile aplicabile ale normelor de protectie a muncii si
PSI
5.2. Pregatirea lucrarilor
5.2.1. Preluarea frontului de lucru de catre echipa ce urmeaza a executa tencuielile.
5.2.2. Afisarea retetei de preparare a mortarelor la locul de preparare
5.2.3. Instruirea personalului muncitor referitor la modul de preparare a mortarelor precum si la
prevederile prezentei proceduri.
5.2.4. Montarea schelei
5.2.5. Verificarea starii de curatenii a stratului suport: nu se admit urme de praf, pete de
grasime, urme de noroi, resturi de lemn sau metal aderente la suprafete
5.2.6. Atingerea de catre stratul suport al tencuielii a umiditatii optime ( 5 7% pentru
suprafetele de beton, caramida, BCA)..
5.2.7. Receptia calitativa a materialului ce urmeaza a fi pus in opera, conform specificatiilor
proiectului de executie
5.2.8. Depozitarea materialelor se face la obiectul care se executa, in locuri uscate, special
amenajate, ferite de umezeala, ventilate, pe suprafete plane. Materialul se protejeaza si de
actiunea vantului.
5.2.9. Verificarea conditiilor climaterice de temperatura si umiditate, respectiv:
a. Temperatura minima pentru executarea tencuielilor : + 100 C
b. Temperatura max pe timp de vara+300C, umiditate atmosferica 65%. In cazul in
care se depaseste limita de +300C, sau in cazul suprafetelor expuse direct
actiunii razelor solare, se iau masuri speciale de protectie.
5.2.10. In cazul in care tencuielile se realizeaza mecanizat, se pregateste utilajul de lucru din
punct de vedere al functionarii. Deserventul utilajului va fi instruit referitor la modul de
exploatare si intretinere a utilajului, mod specificat in cartea tehnica a acestuia.
5.3. Pregatirea suprafetelor
5.3.1. Iesindurile locale se cioplesc pentru aducerea pe cat posibil in abaterile limita admisibile.
5.3.2. Intrandurile care ar necesita o grosime mare a stratului de tencuiala (peste 40mm) se
acopera cu plasa de rabitz fixata pe suprafata de tencuit sau cu plasa sudata.

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
TENCUIELI

Cod:
PEX SPA15

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 3 din 8

5.3.3. Rectificarea intrandurilor mari pe suprafetele exterioare ale cladirilor se face prin
realizarea de tencuieli armate cu plase sudate.
5.3.4. Placutele metalice / piesele de lemn inglobate in pereti se acopera cu plasa de rabitz si
cu mortar de ciment M 100T. Piesele de lemn inglobate se protejeaza de actiunea apei din
mortarul de tencuiala prin aplicarea fie a unui strat de carton asfaltat, fie prin alta solutie
hidrofuga.
5.3.5. Rosturile zidariei de caramida se curata pe o adancime de 1 cm.
5.3.6. Suprafetele netede de beton se aduc in stare rugoasa prin sprituire cu amorsa pentru
tencuieli pe betoane.
5.3.7. Curatarea stratului suport de eventualele pete de grasime, urme de noroi, resturi de
lemn sau metal
5.3.8. Fixarea tuburilor pentru traseele electrice, conductelor pentru instalatii astfel incat sa fie
asigurata acoperirea lor cu un strat de tencuiala de min. 10mm.
5.4. Trasarea lucrarilor
5.4.1. Trasarea lucrarilor de tencuieli se realizeaza :
cu repere din mortar (stalpisori);
repere metalice inoxidabile prinse in copci;
Se verifica modul de fixare a acestor repere astfel incat sa se obtina un strat de mortar cu
grosimea stabilita.
5.4.2. La fatade se fixeaza reperele de trasare la toate colturile acestora precum si pe
suprafetele dintre golurile ferestrelor
5.4.3. Stalpisorii de mortar se executa din acelasi mortar cu care se executa grundul. Latimea
stalpisorilor de mortar ve fi de 8 12 cm pentru mortare din var ciment, var sau ciment. Numarul
reperelor de trasare trebuie sa fie limitat pentru a se evita aparitia fisurilor ulterioare ale
tencuielilor.
5.5 Executarea amorsei
5.5.1. Suprafetele de beton si zidarie se stropesc cu apa pentru a se evita absorbtia rapida de
catre stratul suport, a apei din mortar.
5.5.2. Pe suprafetele din zidarie se aplica un strat de sprit prin stropire manuala. Spritul are
aceeasi compozitie cu mortarul stratului de grund.
5.5.3. Suprafetele de beton se amorseaza cu un sprit de lapte de ciment cu nisip in grosime
de 3mm sau cu amorsa pentru beton gata preparata.
5.5.4. Spritul fluid se aplica cat mai uniform, fara discontinuitati prea mari. Suprafata rezultata
trebuie sa fie rugoasa si aspra, la pipait cu mana. Inainte de trecerea la executia stratului de
grund spritul trebuie sa fie suficient intarit.
5.6. Executarea grundului
5.6.1. Stratul principal al tencuielii grundul (520mm grosime) se aplica la minimum 24 ore
de la aplicarea spritului pe suprafetele de beton, sau de 1 ora in cazul suprafetelor de caramida.
5.6.2. In cazul in care suprafata spritului este foarte uscata sau pe timp foarte calduros, acesta
se uda cu apa inainte de aplicarea grundului.
5.6.3. Stratul de grund se plica manual sau mecanizat, intr-una sau doua reprize, grosimea
totala fiind de pana la 20 mm.
5.6.4. Stratul de grund se aplica intre reperele de trasare si se niveleaza cu dreptarul
urmarindu-se obtinerea unui strat cu o grosime care sa se incadreze in limitele admise. Se
verifica planeitatea si verticalitatea suprafetelor executate care sa rectifice toate defectele
stratului suport precum si rectilinitatea muchiilor intrande sau iesinde.

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
TENCUIELI

Cod:
PEX SPA15

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 4 din 8

5.6.5. Suprafata grundului se verifica sa nu prezinte asperitati pronuntate, zgarieturi,


neregularitati, ciupituri, etc.
5.6.6. Spritul si grundul se aplica pe fatadele cladirilor de sus in jos de pe schele montate la 50
cm, fata de suprafata fatadelor.
5.6.7. In cazul in care apar lipsuri fata de nivelul general, acestea se completeaza cu mortar si
se niveleaza.
5.6.8. In cazul tencuielilor brute, grundul ramane strat vizibil. Grosimea maxima a grundului in
acest caz este de 16 mm.
5.6.9. In cazul in care stratul vizibil al tencuielii - tinciului - are o grosime mai mare de 5 mm
sau atunci cand acesta se realizeaza, conform programarii lucrarilor, dupa o posibila uscare
completa a grundului, suprafata grundului va fi striata in diagonala, cu mistria, la 8 /10 cm,
pentru a se asigura aderenta stratului ulterior.
5.6.10. Aplicarea grundului pe timp de arsita se face luandu-se masuri contra uscarii rapide, prin
acoperirea suprafetelor respective cu materiale protectoare.
5.6.11. Este interzisa aplicarea grundului pe suprafete inghetate sau daca exista pericolul ca
acestea sa inghete inainte de intarire.
5.7. Executarea stratului vizibil tinci
5.7.1. Tencuieli driscuite
a) Inaintea aplicarii stratului vizibil, se controleaza ca suprafata grundului sa fie uscata si sa nu
aiba granule de var nehidratat, care se poate stinge ulterior in contact cu umiditatea din
stratul de tinci si sa provoace impuscaturi pe suprafetele tencuite anterior.
b) Stratul vizibil - tinci - se executa cu mortar de aceeasi compozitie cu a stratului de grund,
eventual cu o cantitate mai mare de var-pasta si cu nisip fin pana la 1 mm, sau numai cu
ciment si praf de piatra.
c) Pentru obtinerea unei grosimi reduse a tinciului, materialul va fi aplicat cu mistria sau drisca
pe o suprafata care sa permita driscuirea pana la intrarea in priza a materialului. Driscuirea
se realizeaza cu drisca de lemn.
d) Muchiile intrande si iesinde se realizeaza cu ajutorul dreptarului de colt.
e) Pentru mentinerea umiditatii necesare driscuirii, tinciiul se stropeste tot timpul cat dureaza
operatiunea.
f) La suprafetele ce nu se zugravesc, intreruperile de lucru se fac in dreptul colturilor,
rosturilor, stalpilorr, grinzilor. Reluarea lucrului se face din zona intrerupta, fara afectarea
suprafetelor anterior executate.
5.7.2. Tencuilei gletuite
Pentru realizarea unor suprafete lise stratul de tinci se gletuieste.
a) Gletul se realizeaza din pasta de ipsos sau pasta de var, aplicata in 2 straturi, cu grosimea
totala de aproximativ 2mm. Pentru intarzierea prizei ipsosului la glet se poate adauga aracet
sau var.
b) Aplicarea stratului de glet de ipsos se face numai dupa ce in prealabil stratul de tinci a fost
amorsat sau umezit, pentru a se evita accelerarea prizei gletului.
c) Aplicarea stratului de glet se face pe suprafete mici, de 0,5 0,75mp, de jos in sus . gletul se
prelucreaza imediat prin trecerea fierului de glet de maximum 2 3 ori peste suprafata de
lucru, pentru corectarea defectelor.
d) Corectia defectelor se realizeaza

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
TENCUIELI

Cod:
PEX SPA15

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 5 din 8

dupa terminarea prizei materialului se inlatura neregularitatile aparute la


racvordul intre planuri
racordurile si denivelarile se slefuiesc cu smirghel pentru eliminarea asperitatilor
in zone cu defecte majore lucrarile se refac integral
in zonele greu accesibile unde nu este posibila manevrarea fierului de glet,
corectiile se realizeaza cu sabloane.
5.7.3. Tencuieli sclivisite
La acest tip de tencuieli, grundul si tinciul se realizeaza din mortar de ciment.
Pentru a se obtine o buna aderenta a stratului de sclivisire, stratul de tinci nu se driscuieste
Sclivisirea se realizeaza inainte de uscarea totala a tinciului.
5.7.4. Tencuieli in praf de piatra
a) Tencuielile cu praf de piatra se realizeaza prin aplicarea peste grund a unui strat din mortar
preparat din var, ciment alb, praf de piatra si eventual pigmenti .
b) Grundul trebuie sa aiba acceasi umiditate in intregul camp, pentru a se asigura
uniformitatea culorii.
c) Prelucrarea tencuielilor in praf de piatra se poate face prin:
driscuire
raschetare : la 1 2 ore de la aplicarea tinciului acesta se prelucreaza cu rascheta,
dupa care se curata cu perie aspra
stropire: se aplica 1 strat de tinci prelucrat prin driscuire dupa care se aplica al doile
strat prin stropire manuala sau mecanizata
periere sau pieptanare: se executa cu perii aspre pe suprafata mortarului dupa
acesta a facut priza dar inainte de intarirea completa a acestuia
5.8. Protejarea tencuielilor
Dupa executarea tencuielilor, se vor lua masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite,
pana la intarirea mortarului.
Pe perioada verii, la temperaturi de peste 300C sau pe fatadele expuse direct actiuniirazelor
solare, dupa ce materialul de tencuiala a facut priza, tencuielile se mentin umede / se
protejeaza cu rogojini, saci umezi, prelate etc.
5.9.Controlul calitatii si receptia lucrarilor de tencuiala
5.9.1. Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de tencuieli se impune verificarea calitatii executiei
pe etape de lucru de catre personalul executant prin autocontrol, si prin control intern ierarhic de
catre seful de santier si RTE.
5.9.2. Verificarile efectuate la terminarea unei faze de lucrari se fac cate una pe fiecare
incapere si cel putin una la 100mp
5.9.3. Receptia preliminara se efectueaza de catre CQ cu frecventa de min. 1/3din frecventa
precedenta
5.9.4. Receptia fazei de lucrari se face prin verificarea:
existentei si continutului proceselor verbale de receptie calitativa pentru
stratul suport;
respectarea prevederilor contractului / proiectului la realizarea lucrarilor de
tencuieli;
certificarea calitatii materialelor utilizate la realizarea tencuielilor;
rezistentei mortarului stabilita prin incercarea probelor prelevate ;

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
TENCUIELI

Cod:
PEX SPA15

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 6 din 8

verificarii numarului de straturi si a grosimii acestora prin sondaje in numar


de cel putin 1 la 200mp. Se realizeaza prin baterea unor cuie sau prin
sondaje in locuri putin vizibile;
aderentei la suport i intre straturi - prin sondaje in numar de cel putin 1 la
200mp; se realizeaza prin ciocanirea cu un ciocan de lemn un sunet gol
indica desprinderea tencuileii de stratul suport;
planeitatii suprafetelor si rectilinitatii muchiilor se realizeaza cu dreptare de
2m lungime asezat pe orice directie pe suprafata tencuita si masurarea
golurilor intre dreptar si tencuiala;
vericalitatii, orizontalitatii suprafetelor se realizeaza cu dreptarul polobocul
si firul cu plumb;
dimensiunilor, formei, pozitiei elementelor decorative. Solbancurile trebuie sa
aiba panta inspre exterior si sa aiba prevazute lacrimare
aspectului general al tencuielilor: suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte
crapaturi, goluri, portiuni neacoperite
abaterile limita admisibile la executia lucrarilor de tencuieli sunt prezentate in anexa 2.
5.10. Resurse de scule, echipamente, utilaje necesare. Dispozitive de masurare.
Cancioc, mistrie, galeata, ciocan de zidarie, drisca, fier de glet, perii etc.
Lopeti
Haba pentru prepararea mortarului, etansa, pentru a preveni pierderea laptelui de var /
ciment;
Malaxor pentru mortare / betoane;
Utilaj pentru transportul si aplicarea mecanizata a tencuielilor;
Dreptar 2m;
Fir cu plumb, ruleta, nivela cu bula de aer.
5.11. La executarea lucrarilor de tencuieli se vor respecta urmatoarele prevederi :
Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj ;
Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor;

6 RESPONSABILITATI
6.1.Personalul de executie
6.1.1. Executa lucrarile de tencuieli, cu respectarea reglementarilor tehnice si a procedurilor de
executie aplicabile. Efectueaza autocontrol asupra lucrarilor executate
6.2.Seful punctului de lucru
6.2.1. Organizeaza punctul de lucru in vederea executiei lucrarilor de tencuieli
6.2.2. Verifica lucrarile executate de personalul din subordine
6.2.3. Dispune aducerea in parametrii acceptabili a lucrarilor depistate ce neconforme
6.3. Seful de santier
6.3.1. Asigura organizarea in cadrul santierului in vederea executarii lucrarilor de tencuieli.

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
TENCUIELI

Cod:
PEX SPA15

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 7 din 8

6.3.2. Asigura dotarile necesare pentru desfasurarea in conditii optime a lucrarilor de tencuieli
6.3.3. Verifica personalul din subordine referitor la modul de respectare a prevederilor prezentei
proceduri.
6.4. Controlor tehnic de calitate
6.4.1. Efectueaza inspectiile planificate prin programul de verificari si incercari pe parcursul
executiei, precum si cele curente, neprogramate.
6.4.2. Aplica prevederile procedurii PG IV Controlul produsului neconform

7 RAPOARTE SI INREGISTRARI
7.1. Proces verbal de predare / primire front lucru
7.2. Reteta preparare mortar
7.3. Proces verbal de lucrari ascunse
7.4. Proces verbal de receptie calitativa
7.5. Buletine de incercari pe probe de mortar
7.6. Raport de neconformitate

8 MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII


La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile
de securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
1.
Legea nr. 319/2006 legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
2.
HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
3.
HG nr. 300/2006 privind santierele temporare si mobile
4.
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
5.
HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime pentru semnalizarea la locul de
munca
6.
HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
7.
HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
8.
HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
9.
HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de de munca
10.
HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
11.
HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
12.
HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
13.
Legea 307/2006-privind apararea impotriva incendiilor
14.
Legea nr. 481/2004-privind protectia civila
15.
Ordinul 163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
16.
O.U.G. 21/2004-privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
TENCUIELI

Cod:
PEX SPA15

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 8 din 8

17.
Instructiuni proprii, in spiritul legii 319/2006, pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile
activitatilor si ale locurilor de munca.