Sunteți pe pagina 1din 4

Executie instalatii sanitare

cod PTE.04.29
EDITIA 1
REVIZIA 1
LISTA DE SEMNATURI

ELABORAT
Numele si prenumele
Data
Semnatura

VERIFICAT

APROBAT

LILIANA RUSU
15.08.2008

LISTA DE DIFUZARE

Nr
crt

Destinatarul
documentului

Revi zia

Exemplar

Data

Semnatura

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI

Nr
crt

Nota de
modificare/retragere

Denumirea
modificarii/
retragere

Data

Cod
document

Pag.

1. SCOP
Procedura are scopul de a documenta modul de tinere sub control al lucrarilor de executie
instalatii tehnico sanitare .
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la toate punctele de lucru din organizatie, care executa instalatii tehnico
sanitare
3. REFERENTIAL
SR ISO/DIS 9000/2001
SR EN ISO 9001/2001
Proiect executie si caietul de sarcini
4. TERMINOLOGIE
Proces sistem de activitati care utilizeaza resurse pentru a transforma datele de intrare in date
de iesire - SR DIS/ ISO 9000/2001 cap. 2.4.1
Control calitate parte a managementului calitatii focalizata pe indeplinirea cerintelor in
domeniul calitatii SRDIS/ISO 9000/2001 cap. 2.2.10

5. MASURI PREALABILE
Resurse:
a. umane :
- echipe specializata de executie instalatii tehnico sanitare;
- personal de coordonare si conducere (sef lucrare, sef echipa).
b. materaiale: c.

conducte, robineti, obiecte sanitare, etc.

documentatie tehnica : - proiect executie, caiet sarcini, plan de asigurarea calitatii- standarde aplicabile
- normative- carti tehnice de specialitate- instructiuni de lucru si montare aparate-

d. echipamente si scule
e.

- scule specifice

formulare tipizate in anexa

6. RESPONSABILITATI
1. Seful de lucrare:
a. coordoneaza activitatile de executie;
b. realizeaza control permanent de calitate pe fluxul de executie.
2. Seful de echipa instalatori
a. coordoneaza activitatea echipei de muncitori;
b. realizeaza control de calitate pe fluxul de executie.
3. Comp C.TC. realizeaza control de calitate planificat
7. PROCEDURARE
Date de intrare in proces:
-resursele specificate in cap. 5, din prezenta procedura
-conformitatea resurselor cu sisteme referentiale specifice
-datele de iesire din procesele: control documente, comunicare interna, comunicarea cu clientul si tratarea
reclamatiiolor, planificarea calitatii produsului, asigurarea cu resurse umane si infrastructura, aprovizionarea,
organizare si delegare de autoritate.

Date de iesire din proces:


- Produsul: instalatii tehnico sanitare
- conformitatea produsului cu specificatiile din sistemele referentiale (proiect executie, caiet de sarcini)
pentru a se executa suprastructura podului.

Desfasurarea procesului:
Atributii si responsabilitati

Documente
Referentiale

Executia trasarii si a
materializarii pe teren

-seful de lucrare
-beneficiar
-seful de echipa

Dupa predarea amplasamentului lucrarii si


trasare :
-verificarea amplasament
-verificarea trasarii

-seful de lucrare
-sef echipa instalatori

Inaintea inceperii executiei lucrarilor:


-verificarea conductelor, robinetilor si a tuturor
obiectelor sanitare (dimensiuni forme etc)

Executia distributiei

-proiect executie

-proiect executie

Inregistrari

In timpul executiei lucrarilor si in faza


finala:
-verificarea aliniamentului
-verificarea nodurilor
-verificarea pantelor conductelor

-seful lucrare
-beneficiar
-proiectant

- proiect de executie

- p.v. de receptie calit.


pe faza intermediara

Executia coloanelor
si a legaturilor

In timpul desfasurarii lucrarii:


-verificarea aliniamente
-verificarea nodurilor
-verificarea pantelor

- seful de lucrare
-sef echipa

- proiectul de executie

Executia probelor de
presiune

-beneficiar
-seful santier
-proiectant

In timpul desfasurarii probelor:


-verificarea etanseitatii colanelor
-verificarea etanseitatii distributiilor
-verificarea etanseitatii legaturilor

Actiuni de
corectie

nu

-proiectul de executie

Analiza date

-p.v. receptie calitativa


pe faza intermediara

da
Montare obiecte sanitare si
aparate sanitare

In timpul desfasurarii montajului si in faze


finale:
-verificarea montarii lavourilor
-verificarea montarii chiuvetelor
-verificarea montarii weceurilor
-verificarea montarii altor dispozitive sanitare

-sef lucrare
-sef echipa
-beneficiar
Actiuni
corectii

nu

Analiza date

- proiect executie

-p.v. de receptie calitativa


pe faza finala

da
Receptie pe faza

8. MASURI DE IMPLEMENTARE
Procedura se impleneteaza in toate punctele de lucru executie instalatii sanitare. Comp. RSMC va
evalua modul de implementare prin activitatile specifice de audituri interne.

9. INREGISTRARI

Inregistrarea

Suportul

INTOCMESTE

Locul de pastrare/durata

Procese verbale
receptie calitativa pe
faze de executie

Formular

Sef lucrare

Santier pe durata executie apoi


se preda la biroul tehnic
productie / caretea
constructiei, toata durata de
functionare lucrare

10. ANEXE
formulare tipizate

S-ar putea să vă placă și