Sunteți pe pagina 1din 3

EXECUTAREA SI MONTAREA GEAMURILOR IN CONSTRUCTII

Cod PTE.04.14,
Editia 1, Revizia 1

LISTA DE SEMNATURI
ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

Numele si prenumele
Data
Semnatura

LISTA DE DIFUZARE
Nr
crt

Destinatarul
documentului

Revizia

Exemplar

Data

Semnatura

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI
Nr
crt

Nota de
modificare/retragere

Denumirea
modificarii/
retragere

Data

Cod
document

Pag.

EXECUTAREA SI MONTAREA GEAMURILOR IN CONSTRUCTII


1. SCOP
Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile
de montare a geamurilor la cladiri civile si industriale.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii.
3. DEFINITII SI ABREVIERI

Nu sunt
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
La intocmirea instructiunii se fac referiri la : Normativ C47/1986 folosirea si montarea
geamurilor in constructii.
5. PROCEDURA
5.1. Conditii prealabile
Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;
- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea calitatii materialelor;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie , apa si alte utilitati;
- trasarea lucrarilor;
5.1.

Descrierea procesului

Geamurile pentru diferite tipuri de tamplarii interioare ,exterioare, se utilizeaza pentru


constructii de locuinte, social culturale si constructii agrozootehnice,constructii provizorii,
constructii monumentale; in functie de specificul local, turistic, climatic,
Diversele operatii necesare pentru realizarea montarii geamurilor ( manipulare , prelucrare ,
montare, finisare etc.) se executa cu scule si dispozitive speciale indicate in proiectul
tehnologic, in functie de operatia efectuata.
Depozitarea se va face la obiect, in locuri uscate, ferite de acumularea apelor
meteorice, plate pe reazeme din materiale tari.
Personalul de executie
trebuie instruit pentru cunoasterea particularitatilor
materialelor folosite.
Montarea, piesele de prindere, imbinare elementelor, se va face conform detaliilor din
proiectul tehnic de executie.
Montarea geamurilor se va face dupa executarea lucrarilor de tencuieli si inaintea
lucrarilor de vopsitorii si de pardoseli.
Inainte de taiere geamurile mai groase de 4 mm se vor unge de-a lungul liniei de
taiere cu petrol, aplicat cu carpa inmuiata si bine unsa.
Inainte de inceperea lucrarilor pentru montarea geamurilor se va verifica:
- stratul suport- tamplaria din metal sau lemn se va curati cu peria de sarma pentru
indeparetarea muradariei si a ruginei si se va vopsi cu grund pe baza de ulei a faltului
- aplicarea unui strat de vopsea pe intreaga tamplarie metalica si doua straturi de
vopsea la falturi;
- aducerea geamurilor in zona de lucru la dimensiunuile din proiectul tehnic
Calarea geamurilor se va face astfel incat limitaeze deformatiile sprosurilor,
asigurandu-se buna functionare a ochiurilor mobile.
Geamurile se pot monta pe tamplarie obisnuita de lemn astfel:
- cu chit obisnuit, intins si netezit de-a lungul interegului contur ca sa acopere tintele
care fixeaza geamul, si se va vopsi odata cu tamplaria;
- cu baghete de lemn, taiate si potrivite la dimensiuni, acestea sunt fixatede tamplarie
cu suruburi, geamul se aplica pe un pat de chit aplicat de- a lungul falturilor
Geamurile se pot monta pe tamplaria metalica prin:
- agrafe si chit cu adaus de miniu de plumb, geamul se aplica pe un pat de chit aplicat
de- a lungul falturilor, si se va vopsi odata cu tamplaria;

- bagete metalice cu garnitura de etansare, baghetele sunt taiate si potrivite la


dimensiuni, acestea sunt fixatede tamplarie cu suruburi, geamul se aplica pe garnitura de
etansare din cauciuc care este montata de- a lungul falturilor;
- cale si chit elastic.
Geamurile armate plane se pot monta pe tamplaria metalica sau pe tamplarie de
beton armat prin dispozitive speciale astfel incat sa asigure o etaseitate buna.
5.3. Controlul calitatii si receptia lucrarilor
Receptia se efecteaza pe intreaga constructie sau parti de constructie( tronson scara) .
La receptie se vor verifica urmatoarele:
- existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor,
- dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;
- dimensiunile diferitelelor elemente conforme cu proiectul tehnic
- respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele
utilizate, corectitudinea executiei;
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile Normele republicane de protectia
muncii, Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normele
generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor.
6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
Responsabilitatea efectuarii inregistrilor revine responsabilului tehnic cu executia si a
sefului punctului de lucru. Acestia vor notifica in scris si alte responsabilitati, si daca sunt
necesare functie de complexitatea si durata executiei.
Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilitatile sunt
ale personalului tehnic de executie:sef de santier, sef punct de lucru, responsabil de lucrare.
7. INREGISTRARI
Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor
- procese verbale de lucrari ascunse