Sunteți pe pagina 1din 52

Hotarare nr.

395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

HOTRRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice
EMITENT:
GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 423 din 6 iunie 2016
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 233 din Legea nr. 98/2016
privind achiziiile publice,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, prevzute n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
ART. 2
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog:
a) Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificrile i completrile
ulterioare.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO
Contrasemneaz:
Ministrul finanelor publice,
Anca Dana Dragu
Preedintele Ageniei Naionale pentru Achiziii Publice,
Bogdan Puca
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Vasile Dncu
Viceprim-ministru,
ministrul economiei, comerului i relaiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul afacerilor externe,
Lazr Comnescu
Ministrul fondurilor europene,
Cristian Ghinea
1

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Ministrul comunicaiilor i pentru societatea informaional,


Marius-Raul Bostan
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul aprrii naionale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice,
Drago-Nicolae Pslaru
Bucureti, 2 iunie 2016.
Nr. 395.
ANEX
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice
CAPITOLUL I
Dispoziii generale i organizatorice
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 1
(1) n procesul de realizare a achiziiilor publice orice situaie pentru care nu exist o
reglementare explicit se interpreteaz prin prisma principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 98/2016 privind achiziiile publice, denumit n continuare Lege.
(2) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a lua
toate msurile necesare pentru a evita apariia unor situaii de natur s determine existena unui
conflict de interese i/sau mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concurenei.
(3) n cazul n care constat apariia unei situaii dintre cele prevzute la alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de mprejurare, adoptnd,
potrivit competenelor, dup caz, msuri corective de modificare, ncetare, revocare sau anulare ale
actelor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire sau ale activitilor care au legtur
cu acestea.
(4) Autoritatea contractant este responsabil pentru modul de atribuire a contractului de achiziie
public/acordului-cadru, inclusiv achiziia direct, cu respectarea tuturor dispoziiilor legale
aplicabile.
ART. 2
(1) n vederea realizrii achiziiilor publice, autoritatea contractant nfiineaz n condiiile legii
un compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor, format, de regul, din minimum trei
persoane, dintre care cel puin dou treimi avnd studii superioare, precum i specializri n
domeniul achiziiilor.
(2) n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu permite nfiinarea unui
compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor distinct, principalele atribuii ale acestuia
sunt duse la ndeplinire de una sau, dup caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoriti
contractante, nsrcinate n acest sens prin act administrativ al conductorului autoritii
2

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

contractante.
(3) n aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea contractant, prin compartimentul
intern specializat n domeniul achiziiilor publice, are urmtoarele atribuii principale:
a) ntreprinde demersurile necesare pentru nregistrarea/rennoirea/recuperarea nregistrrii
autoritii contractante n SEAP sau recuperarea certificatului digital, dac este cazul;
b) elaboreaz i, dup caz, actualizeaz, pe baza necesitilor transmise de celelalte
compartimente ale autoritii contractante, strategia de contractare i programul anual al achiziiilor
publice;
c) elaboreaz sau, dup caz, coordoneaz activitatea de elaborare a documentaiei de atribuire i a
documentelor-suport, n cazul organizrii unui concurs de soluii, a documentaiei de concurs, pe
baza necesitilor transmise de compartimentele de specialitate;
d) ndeplinete obligaiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute de Lege;
e) aplic i finalizeaz procedurile de atribuire;
f) realizeaz achiziiile directe;
g) constituie i pstreaz dosarul achiziiei publice.
(4) Celelalte compartimente ale autoritii contractante au obligaia de a sprijini activitatea
compartimentului intern specializat n domeniul achiziiilor, n funcie de specificul i
complexitatea obiectului achiziiei.
(5) n sensul alin. (4), sprijinirea activitii compartimentului intern specializat n domeniul
achiziiilor publice se realizeaz, fr a se limita la acestea, dup cum urmeaz:
a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitile de produse, servicii i lucrri,
valoarea estimat a acestora, precum i informaiile de care dispun, potrivit competenelor, necesare
pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
b) transmiterea, dac este cazul, a specificaiilor tehnice aa cum sunt acestea prevzute la art.
155 din Lege;
c) n funcie de natura i complexitatea necesitilor identificate n referatele prevzute la lit. a),
transmiterea de informaii cu privire la preul unitar/total actualizat al respectivelor necesiti, n
urma unei cercetri a pieei sau pe baz istoric;
d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaie, precum i poziia bugetar
a acestora;
e) informarea justificat cu privire la eventualele modificri intervenite n execuia
contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele i oportunitatea modificrilor propuse;
f) transmiterea documentului constatator privind modul de ndeplinire a clauzelor contractuale.
(6) n aplicarea prevederilor prezentului articol, autoritatea contractant are, totodat, dreptul de a
achiziiona servicii de consultan, denumite n continuare servicii auxiliare achiziiei, n vederea
sprijinirii activitii compartimentului intern specializat n domeniul achiziiilor, precum i pentru
elaborarea documentelor/documentaiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziie
public i/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor n achiziiile
publice, viznd toate etapele, de la planificarea/pregtirea procesului, organizarea/aplicarea
procedurii de atribuire i pn la executarea/monitorizarea implementrii contractului de achiziie
public/acordului-cadru, inclusiv n raport cu activitatea comisiei de evaluare i/sau soluionarea
contestaiilor.
ART. 3
(1) Referatul de necesitate reprezint un document intern emis de fiecare compartiment din
cadrul autoritii contractante n ultimul trimestru al anului n curs pentru anul viitor, care cuprinde
necesitile de produse, servicii i lucrri identificate, precum i preul unitar/total al necesitilor.
(2) Prin excepie de la alin. (1), n cazul n care necesitatea nu este previzibil sau nu poate fi
identificat n ultimul trimestru al anului n curs pentru anul urmtor, referatele de necesitate pot fi
elaborate la momentul identificrii necesitii.
(3) Ori de cte ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu urmtoarele condiii:
a) modificarea s se realizeze nainte de iniierea procedurii de atribuire, cu luarea n considerare,
dac este cazul, a timpului necesar modificrii programului anual al achiziiilor publice i aprobrii
3

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

acestuia;
b) compartimentul intern specializat n domeniul achiziiilor publice s fie notificat n timp util cu
privire la modificarea respectiv, astfel nct s poat ntreprinde toate diligenele necesare realizrii
achiziiei.
ART. 4
Prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale pentru Achiziii Publice (ANAP) se pot pune la
dispoziia autoritilor contractante i a furnizorilor de servicii auxiliare achiziiei un set de
instrumente ce se utilizeaz pentru planificarea portofoliului de achiziii la nivelul autoritii
contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziie i monitorizarea
implementrii contractului, precum i pentru prevenirea/diminuarea riscurilor n achiziii publice.
SECIUNEA a 2-a
nregistrarea, rennoirea i recuperarea nregistrrii n SEAP
ART. 5
(1) Orice autoritate contractant, precum i orice operator economic care utilizeaz SEAP n
vederea participrii la o procedur de atribuire, are obligaia de a solicita nregistrarea i, respectiv,
rennoirea nregistrrii n SEAP.
(2) Responsabilitatea oricrei decizii i msuri luate cu privire la achiziionarea prin utilizarea
mijloacelor electronice revine autoritii contractante.
(3) Responsabilitatea pentru corecta funcionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine
operatorului acestui sistem.
ART. 6
(1) nregistrarea, rennoirea i recuperarea nregistrrii n SEAP se efectueaz respectndu-se
procedura electronic implementat de ctre operatorul SEAP, cu avizul Ageniei Naionale pentru
Achiziii Publice, denumit n continuare ANAP, potrivit atribuiilor.
(2) Procedura electronic pentru nregistrarea, rennoirea i recuperarea nregistrrii, att pentru
autoritile contractante, ct i pentru operatorii economici, se public pe site-ul www.e-licitatie.ro
ART. 7
Autoritile contractante i operatorii economici care solicit nregistrarea, rennoirea sau
recuperarea nregistrrii n SEAP rspund pentru corectitudinea datelor i informaiilor transmise n
cadrul procedurii de nregistrare i/sau rennoire a nregistrrii i au obligaia de a transmite
operatorului SEAP orice modificare survenit n legtur cu aceste date i informaii, n termen de
cel mult 3 zile lucrtoare de la producerea respectivelor modificri.
CAPITOLUL II
Planificarea i pregtirea realizrii achiziiei publice
SECIUNEA 1
Etapele procesului de achiziie public
ART. 8
(1) Atribuirea unui contract de achiziii public/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se
deruleaz n mai multe etape.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a se documenta i de a parcurge pentru fiecare proces
de achiziie public trei etape distincte:
a) etapa de planificare/pregtire, inclusiv consultarea pieei;
b) etapa de organizare a procedurii i atribuirea contractului/acordului-cadru;
c) etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea i monitorizarea implementrii
contractului/acordului-cadru.
ART. 9
(1) Etapa de planificare/pregtire a unui proces de achiziie public se iniiaz prin identificarea
4

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

necesitilor i elaborarea referatelor de necesitate i se ncheie cu aprobarea de ctre conductorul


autoritii contractante/unitii de achiziii centralizate a documentaiei de atribuire, inclusiv a
documentelor-suport, precum i a strategiei de contractare pentru procedura respectiv.
(2) Strategia de contractare este un document al fiecrei achiziii cu o valoare estimat egal sau
mai mare dect pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege, iniiat de autoritatea
contractant i este obiect de evaluare a ANAP, n condiiile stabilite la art. 23, odat cu
documentaia de atribuire, referitor la aspectele prevzute la alin. (3) lit. b) i f).
(3) Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaz deciziile din etapa de
planificare/pregtire a achiziiei n legtur cu:
a) relaia dintre obiectul, constrngerile asociate i complexitatea contractului, pe de o parte, i
resursele disponibile la nivel de autoritate contractant pentru derularea activitilor din etapele
procesului de achiziie public, pe de alt parte;
b) procedura de atribuire aleas, precum i modalitile speciale de atribuire a contractului de
achiziie public asociate, dac este cazul;
c) tipul de contract propus i modalitatea de implementare a acestuia;
d) mecanismele de plat n cadrul contractului, alocarea riscurilor n cadrul acestuia, msuri de
gestionare a acestora, stabilirea penalitilor pentru nendeplinirea sau ndeplinirea defectuoas a
obligaiilor contractuale;
e) justificrile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum i
orice alte elemente legate de obinerea de beneficii pentru autoritatea contractant i/sau
ndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraiei publice n care activeaz
autoritatea contractant;
f) justificrile privind alegerea procedurii de atribuire n situaiile prevzute la art. 69 alin. (2) (5) din Lege i, dup caz, decizia de a reduce termenele n condiiile legii, decizia de a nu utiliza
mprirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea i, dup caz, criteriile de selecie,
criteriul de atribuire i factorii de evaluare utilizai;
g) obiectivul din strategia local/regional/naional de dezvoltare la a crui realizare contribuie
contractul/acordul-cadru respectiv, dac este cazul;
h) orice alte elemente relevante pentru ndeplinirea necesitilor autoritii contractante.
ART. 10
Etapa de organizare a procedurii i atribuire a contractului/acordului-cadru ncepe prin
transmiterea documentaiei de atribuire n SEAP i se finalizeaz odat cu intrarea n vigoare a
contractului de achiziie public/acordului-cadru.
ART. 11
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a realiza un proces de achiziie public prin utilizarea
uneia dintre urmtoarele abordri:
a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de
autoritate contractant;
b) prin recurgerea la uniti centralizate de achiziie nfiinate prin hotrre a Guvernului, n
condiiile art. 40 din Lege;
c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziie, selectat n condiiile legii.
(2) Totalitatea proceselor de achiziie public planificate a fi lansate de o autoritate contractant
pe parcursul unui an bugetar reprezint strategia anual de achiziie public la nivelul autoritii
contractante.
(3) Strategia anual de achiziie public se realizeaz n ultimul trimestru al anului anterior anului
cruia i corespund procesele de achiziie public cuprinse n aceasta, i se aprob de ctre
conductorul autoritii contractante.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modificri sau completri ulterioare n cadrul
strategiei anuale de achiziie public, modificri/completri care se aprob conform prevederilor
alin. (3).
(5) n cazul n care modificrile prevzute la alin. (4) au ca scop acoperirea unor necesiti ce nu
au fost cuprinse iniial n strategia anual de achiziii publice, introducerea acestora n strategie este
5

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

condiionat de identificarea surselor de finanare.


(6) Autoritatea contractant utilizeaz ca informaii pentru elaborarea strategiei anuale de
achiziii cel puin urmtoarele elemente estimative:
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractant ca fiind necesar a fi satisfcute ca
rezultat al unui proces de achiziie, aa cum rezult acestea din solicitrile transmise de toate
compartimentele din cadrul autoritii contractante;
b) valoarea estimat a achiziiei corespunztoare fiecrei nevoi;
c) capacitatea profesional existent la nivel de autoritate contractant pentru derularea unui
proces care s asigure beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivel de autoritate contractant i, dup caz, necesarul de resurse
suplimentare externe, care pot fi alocate derulrii proceselor de achiziii publice.
ART. 12
(1) n cadrul strategiei anuale de achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a
elabora programul anual al achiziiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea
i monitorizarea portofoliului de procese de achiziie la nivel de autoritate contractant, pentru
planificarea resurselor necesare derulrii proceselor i pentru verificarea modului de ndeplinire a
obiectivelor din strategia local/regional/naional de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
(2) Programul anual al achiziiilor publice se elaboreaz pe baza referatelor de necesitate
transmise de compartimentele autoritilor contractante i cuprinde totalitatea contractelor de
achiziie public/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractant intenioneaz s le atribuie n
decursul anului urmtor.
(3) Atunci cnd stabilete programul anual al achiziiilor publice, autoritatea contractant are
obligaia de a ine cont de:
a) necesitile obiective de produse, servicii i lucrri;
b) gradul de prioritate a necesitilor prevzute la lit. a);
c) anticiprile cu privire la sursele de finanare ce urmeaz a fi identificate.
(4) Dup aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are obligaia de a-i actualiza
programul anual al achiziiilor publice n funcie de fondurile aprobate.
(5) Programul anual al achiziiilor publice trebuie s cuprind cel puin informaii referitoare la:
a) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziiilor publice (CPV);
c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru ce urmeaz a fi atribuit ca rezultat al derulrii
unui proces de achiziie, exprimat n lei, fr TVA;
d) sursa de finanare;
e) procedura stabilit pentru derularea procesului de achiziie;
f) data estimat pentru iniierea procedurii;
g) data estimat pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
(6) Dup definitivarea programului anual al achiziiilor publice, autoritatea contractant are
obligaia de a publica semestrial n SEAP extrase din acesta, precum i orice modificri asupra
acestora, n termen de 5 zile lucrtoare, extrase care se refer la:
a) contractele/acordurile-cadru de produse i/sau servicii a cror valoare estimat este mai mare
sau egal cu pragurile prevzute la art. 7 alin. (1) din Lege;
b) contractele/acordurile-cadru de lucrri a cror valoare estimat este mai mare sau egal cu
pragurile prevzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
ART. 13
Prin excepie de la art. 12 alin. (1), n cazul n care autoritatea contractant implementeaz
proiecte finanate din fonduri nerambursabile i/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaia
de a elabora distinct pentru fiecare proiect n parte un program al achiziiilor publice aferent
proiectului respectiv.
ART. 14
Autoritatea contractant, prin compartimentul intern specializat n domeniul achiziiilor, are
6

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

obligaia de a ine evidena achiziiilor directe de produse, servicii i lucrri, ca parte a strategiei
anuale de achiziii publice.
ART. 15
Prin ordin al preedintelui ANAP se pune la dispoziia autoritilor contractante formularul de
program anual al achiziiilor publice.
SECIUNEA a 2-a
Estimarea valorii achiziiei publice i alegerea modalitii de atribuire
ART. 16
(1) Estimarea valorii unei achiziii publice se realizeaz avnd n vedere obiectul acesteia, n
conformitate cu cap. I, seciunea a 4-a, paragraful 3 din Lege.
(2) Obiectul achiziiei publice se pune n coresponden cu codul/codurile CPV care l descriu ct
mai exact, relevant n acest context fiind activitatea ce caracterizeaz scopul principal al
contractului.
ART. 17
(1) Autoritatea contractant alege modalitatea de achiziie n funcie de urmtoarele aspecte:
a) valoarea estimat a tuturor achiziiilor cu acelai obiect sau destinate utilizrii identice ori
similare, ori care se adreseaz operatorilor economici ce desfoar constant activiti ntr-o pia de
profil relevant, pe care autoritatea contractant intenioneaz s le atribuie n cursul unui an
bugetar;
b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmeaz a fi atribuit;
c) ndeplinirea condiiilor specifice de aplicare a anumitor modaliti de atribuire.
(2) n aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, autoritatea contractant are obligaia ca, la alegerea
modalitii n care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziie public, s se
raporteze la valoarea estimat cumulat a produselor, serviciilor i lucrrilor care sunt considerate
similare n condiiile de la alin. (1) lit. a).
(3) n cazul n care autoritatea contractant implementeaz proiecte finanate din fonduri
nerambursabile i/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, prevederile alin. (1) se aplic prin raportare
la fiecare proiect n parte.
(4) n aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, pentru contractele de lucrri aferente obiectivelor de
investiii publice noi sau a lucrrilor de intervenie asupra celor existente, autoritatea contractant
alege procedura de atribuire n funcie de urmtoarele considerente, cu condiia ca respectivele
investiii s nu fac parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie de dezvoltare integrat la nivel
naional, regional, sau local:
a) valoarea estimat a contractului avnd ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de
fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiii n parte, dac contractul prevede o clauz privind
cedarea drepturilor patrimoniale de autor;
b) valoarea estimat a contractului avnd ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnic i
asisten din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiii n parte, cumulat cu cea a
lucrrilor aferente obiectivului de investiii, indiferent dac acestea fac obiectul aceluiai contract
sau se atribuie contracte diferite;
c) valoarea estimat a contractului avnd ca obiect prestarea serviciilor de dirigenie de antier
pentru fiecare obiectiv de investiii n parte.
SECIUNEA a 3-a
Consultarea pieei
ART. 18
(1) n condiiile art. 139 din Lege, autoritatea contractant poate derula un proces de consultare a
pieei, ca parte a procesului de achiziie public, care se iniiaz prin publicarea n SEAP, precum i
prin orice alte mijloace, a unui anun privind consultarea, n cazul n care dorete achiziionarea
7

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

unor produse/servicii/lucrri cu grad ridicat de complexitate tehnic, financiar sau contractual, ori
din domenii cu un rapid progres tehnologic.
(2) Anunul prevzut la alin. (1) trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente:
a) denumirea autoritii contractante i datele de contact;
b) adresa de internet unde sunt publicate informaiile cu privire la procesul de consultare a pieei;
c) descrierea necesitilor obiective i constrngerilor de natur tehnic, financiar i/sau
contractual ce caracterizeaz nevoia autoritii contractante n raport cu care se organizeaz
respectiva consultare;
d) aspectele supuse consultrii;
e) termenul pn la care se transmit propunerile persoanelor interesate n cadrul procesului de
consultare;
f) termenul pn la care se desfoar procesul de consultare;
g) descrierea modalitii de desfurare a consultrii, respectiv modul n care se va realiza
interaciunea cu operatorii economici ce rspund la invitaia autoritii contractante.
(3) Aspectele supuse consultrii vizeaz, fr a se limita la acestea, poteniale soluii tehnice,
financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autoritii contractante, precum i aspecte
legate de strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi sau posibilitatea solicitrii de oferte
alternative.
ART. 19
(1) n sensul art. 139 alin. (2) din Lege, orice persoan/organizaie interesat transmite autoritii
contractante opinii, sugestii sau recomandri cu privire la aspectele supuse consultrii, utiliznd
formele i mijloacele de comunicare precizate n anunul privind consultarea.
(2) Autoritatea contractant poate decide ca opiniile, sugestiile sau recomandrile s fie transmise
numai prin mijloace electronice la o adres dedicat.
(3) Autoritatea contractant poate lua n considerare opiniile, sugestiile sau recomandrile
primite, n cazul n care le consider relevante.
(4) Autoritatea contractant poate organiza ntlniri cu fiecare persoan/organizaie, n cadrul
crora se poart discuii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandrile pe care acestea le-au
transmis.
(5) Autoritatea contractant are obligaia de a publica n SEAP rezultatul procesului de consultare
a pieei, dar nu mai trziu de momentul iniierii procedurii de atribuire.
(6) Pe parcursul desfurrii procesului de consultare, autoritatea contractant are obligaia de a
pstra confidenialitatea asupra informaiilor declarate de participanii la consultare ca fiind
confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual, potrivit legii.
SECIUNEA a 4-a
Documentaia de atribuire
Paragraful 1
Consideraii generale
ART. 20
(1) Documentaia de atribuire este alctuit din urmtoarele:
a) fia de date a achiziiei;
b) caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din urm fiind aplicabil n cazul
procedurilor de dialog competitiv, de negociere sau de parteneriat pentru inovare;
c) proiectul de contract coninnd clauzele contractuale obligatorii;
d) formulare i modele de documente.
(2) Documentaia de atribuire conine orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare
pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect i explicit cu privire la
modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(3) Fia de date trebuie s conin cel puin informaii generale standard, nsoite de formalitile
8

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ce trebuie ndeplinite n legtur cu procedura de atribuire n cauz, particularizate n funcie de


contextul n care se ncadreaz achiziia, aspectele/cerinele care pot face obiectul DUAE, criteriile
de calificare i selecie, dac este cazul, informaii privind garania de participare, modul n care
trebuie ntocmite i structurate propunerea tehnic i cea financiar, criteriul de atribuire ce urmeaz
a fi aplicat, precum i cile de atac ce pot fi utilizate.
(4) Pentru formularea i aplicarea aspectelor referitoare la cerinele care pot face obiectul DUAE
se utilizeaz prevederile din Regulamentul de punere n aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5
ianuarie 2016.
(5) Autoritatea contractant are obligaia de a genera electronic*) DUAE completat cu
informaiile solicitate n raport cu criteriile de calificare i selecie stabilite prin documentaia de
atribuire, marcnd cmpurile din formular pentru care trebuie prezentate referine de ctre operatorii
economici, corespunztor respectivelor cerine, i de a-l ataa n SEAP, mpreun cu celelalte
documente ale achiziiei.
(6) Autoritatea contractant trebuie s asigure corelaia dintre informaiile solicitate prin fia de
date a achiziiei i cele marcate n DUAE n vederea completrii de ctre operatorii economici
interesai, menionnd totodat n fia de date a achiziiei modul n care se poate accesa DUAE n
vederea completrii de ctre operatorii economici interesai.
(7) n cazul n care exist discrepane ntre informaiile prevzute n DUAE i cele prevzute n
fia de date, prevaleaz informaiile din fia de date, DUAE urmnd a fi revizuit corespunztor.
(8) Pe lng informaiile prevzute la alin. (3), n cazul acordului-cadru, fia de date a achiziiei
trebuie s conin i un set minim de informaii specifice referitoare la:
a) numrul sau intervalul n care se va ncadra numrul de operatori economici care vor fi parte a
acordului-cadru ce urmeaz s fie ncheiat;
b) opiunea de a atribui contractele subsecvente ncheierii acordului-cadru cu/fr reluarea
competiiei, n cazul n care acordul-cadru urmeaz s fie ncheiat cu mai muli operatori
economici;
c) opiunea de a atribui contracte subsecvente prin reluarea competiiei utiliznd etapa final de
licitaie electronic, n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici;
d) frecvena de atribuire a contractelor subsecvente;
e) criteriul de atribuire i, dup caz, factorii de evaluare care urmeaz s se aplice pentru
atribuirea contractelor subsecvente, precum i orice alte reguli aferente, n cazul n care atribuirea
contractelor respective urmeaz s se realizeze prin reluarea competiiei sau parial prin reluarea
competiiei;
f) estimri ale cantitilor minime i maxime care ar putea fi solicitate pe durata ntregului acordcadru, precum i ale cantitilor minime i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract
subsecvent dintre cele care urmeaz s fie atribuite pe durata acordului-cadru;
g) estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaz s fie atribuit pe durata
acordului-cadru.
(9) n cazul n care autoritatea contractant**) decide organizarea unei etape finale de licitaie
electronic, fia de date a achiziiei va cuprinde i:
a) elementele ofertei care vor face obiectul licitaiei electronice, cu condiia ca respectivele
elemente s fie cuantificabile, astfel nct s poat fi exprimate n cifre sau procente;
b) eventualele limite ale valorilor pn la care elementele prevzute la lit. a) pot fi mbuntite,
astfel cum rezult din specificaiile care definesc obiectul contractului;
c) informaiile care vor fi puse la dispoziia ofertanilor pe parcursul licitaiei electronice i, dup
caz, momentul la care aceste informaii vor fi disponibile;
d) condiiile n care ofertanii vor avea dreptul s liciteze, cu referire n special la diferenele
minime care, dac este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
e) informaiile relevante privind echipamentele electronice care trebuie utilizate, precum i
modalitile i specificaiile tehnice de conectare;
f) alte informaii relevante privind procesul licitaiei electronice;
(10) Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, specificaii tehnice care reprezint cerine,
9

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

prescripii, caracteristici de natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie
descris, n mod obiectiv, astfel nct s corespund necesitii autoritii contractante.
(11) Cerinele minime de ordin tehnic se definesc astfel nct s in seama de cerinele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabiliti i de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de
utilizatori.
(12) Documentul descriptiv cuprinde, n mod obligatoriu, cel puin o descriere a necesitilor,
obiectivelor i constrngerilor autoritii contractante, pe baza crora se vor derula
negocierile/dialogul/parteneriatul pentru inovare, precum i cerinele minime de ordin tehnic, sau de
performan/funcionalitate minime, ce trebuie ndeplinite de fiecare ofert/soluie preliminar
pentru a fi admis la faza urmtoare.
(13) n cazul procedurii de dialog competitiv, documentele achiziiei conin, dac este cazul,
posibilitatea acordrii de prime care vor fi acordate participanilor la dialog, precum i valoarea
acestora, n condiiile art. 94 din Lege.
(14) Primele se stabilesc n limita bugetului disponibil al autoritii contractante i n funcie de
cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, valoarea total a primelor respective
neputnd depi 2% din valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit. Primele se
reflect ca o cheltuial de aceeai natur cu achiziia public.
(15) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a crui ofert este, n final,
declarat ctigtoare.
-----------*) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, sintagma "obligaia de a
genera electronic" era indicat, n mod eronat, ca fiind "obligaia de genera electronic".
**) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, acest cuvnt era indicat,
n mod eronat, ca fiind "contract".
ART. 21
(1) Autoritatea contractant poate iniia aplicarea procedurii de atribuire numai dup ce au fost
elaborate i aprobate documentaia de atribuire i documentele suport.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare n SEAP, n zilele
lucrtoare, documentaia de atribuire mpreun cu documentele-suport.
(3) Documentele-suport conin:
a) declaraia privind persoanele ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante,
respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziiei,
precum i datele de identificare ale acestora;
b) strategia de contractare.
(4) n cazul aplicrii procedurii simplificate, justificarea alegerii procedurii conine numai
explicaii cu privire la determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru.
(5) Pentru ndeplinirea obligaiei prevzute la art. 58 din Lege, autoritatea contractant introduce
n SEAP, odat cu documentaia de atribuire, o declaraie pe propria rspundere a reprezentantului
legal ce va conine datele de identificare ale persoanelor care dein funcii de decizie n cadrul
autoritii contractante, precum i a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de
servicii auxiliare, dar i a celor implicai n procedur din partea acestuia din urm. Acest document
nu are caracter de document public, cu excepia numelui care se public n fia de date.
(6) Prin datele de identificare ale persoanelor ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii
contractante, care se regsesc n declaraia prevzut la alin. (5), se neleg:
a) numele i prenumele;
b) data i locul naterii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal;
e) funcia pe care o deine n cadrul autoritii contractante prin raportare la implicarea n
procesul de achiziie public.
(7) n ndeplinirea funciei de verificare, ANAP are acces la declaraia prevzut la alin. (5).
10

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ART. 22
(1) Informaiile cuprinse n fia de date a achiziiei se introduc n SEAP numai prin completarea
formularului specific disponibil n sistemul informatic i numai de ctre autoritile contractante
nregistrate.
(2) Documentele prevzute la art. 20 alin. (1) lit. b) - d) i art. 21 alin. (3) vor fi semnate cu
semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat i ncrcate n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul informatic i
numai de ctre autoritile contractante nregistrate.
ART. 23
(1) ANAP evalueaz, nainte de transmiterea spre publicare a anunului de
participare/simplificat/de concurs, conformitatea cu legislaia aplicabil n domeniul achiziiilor
publice a documentaiilor de atribuire aferente contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru,
care intr sub incidena prevederilor Legii, cu excepia caietului de sarcini sau a documentaiei
descriptive, n msura n care valoarea estimat a achiziiei este egal sau mai mare dect
urmtoarele praguri:
a) 225.000 lei pentru contractul de furnizare;
b) 225.000 lei pentru contractul de servicii;
c) 2.250.000 lei pentru contractul de lucrri.
(2) Fac obiectul evalurii pe baza unei metodologii de selecie, asigurat i aplicat din punct de
vedere tehnic de SEAP, documentaiile de atribuire aferente contractelor de achiziie public, a
cror valoare estimat este mai mic dect pragurile prevzute la alin. (1).
(3) n sensul alin. (2), metodologia de selecie a documentaiilor de atribuire ce sunt incluse n
eantionul supus verificrii, bazat att pe elemente de risc, ct i pe elemente aplicate n mod
aleatoriu, precum i modul de interaciune cu autoritile contractante verificate se stabilesc prin
ordin al preedintelui ANAP.
(4) n cazul contractelor finanate din fonduri europene, evaluarea prevzut la alin. (1) se
realizeaz pentru toate documentaiile de atribuire aferente, indiferent de valoarea estimat.
(5) Procesul de evaluare a documentaiilor de atribuire, precum i a anunurilor/eratelor aferente
acestora, nu exonereaz de rspundere autoritatea contractant, prevederile art. 1 alin. (4) rmnnd
aplicabile.
(6) Procesul de evaluare prevzut la alin. (1) - (4) se realizeaz n termen de 10 zile lucrtoare de
la data primirii documentaiei n SEAP, n urma cruia ANAP:
a) emite autoritii contractante acceptul n vederea iniierii procedurii de atribuire; sau
b) informeaz autoritatea contractant asupra neconformitilor constatate la nivelul
documentaiei de atribuire i a motivului pentru care acestea nu sunt n concordan cu prevederile
legale privind achiziiile publice.
(7) Documentaia de atribuire retransmis de autoritatea contractant ca urmare a incidenei
prevederilor alin. (6) lit. b) este evaluat de ctre ANAP n termen de 3 zile lucrtoare de la data
repostrii acesteia n SEAP.
(8) Se consider documentaie de atribuire retransmis de ctre autoritatea contractant n sensul
celor precizate la alin. (7) numai documentaia rencrcat n SEAP n termen de 15 zile de la
respingere, ca urmare a neconformitilor constatate la nivelul acesteia conform alin. (6) lit. b).
(9) n aplicarea art. 221 alin. (12) din Lege, autoritile contractante au obligaia de a notifica
ANAP n situaia prevzut la alin. (1) lit. c) a aceluiai articol, cu 5 zile lucrtoare nainte de
realizarea etapelor de modificare a contractului, transmind totodat i argumentele care justific
ncadrarea n prevederea legal.
(10) Includerea n verificare a cazurilor prevzute la alin. (9) se va realiza pe baza unei
metodologii de selecie, care se stabilete alturi de modul de interaciune cu autoritile
contractante verificate, prin ordin al preedintelui ANAP.
ART. 24
(1) Pentru documentaiile de atribuire evaluate conform prevederilor art. 23, operatorul SEAP are
obligaia de a asigura ANAP accesul nerestricionat la anunurile transmise de ctre autoritile
11

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

contractante, nainte de publicarea acestora, cu excepia anunului de intenie i de atribuire.


(2) n sensul alin. (1), ANAP verific fiecare anun, inclusiv pe cel de tip erat, transmis de ctre
autoritatea contractant pentru publicare n SEAP.
(3) n termen de 3 zile lucrtoare de la data primirii anunului n SEAP, ANAP are obligaia:
a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunul respectiv, n cazul n
care n urma verificrii nu se constat erori/omisiuni de completare;
b) fie s resping publicarea anunului, n cazul n care se constat erori/omisiuni de completare,
informnd totodat autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum i asupra modului n care
erorile/omisiunile pot fi remediate.
(4) Erorile prevzute la alin. (3) lit. b) reprezint acele informaii/cerine din anunul transmis
spre publicare ce conduc la nclcri ale legislaiei n domeniul achiziiilor publice i ale principiilor
care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public.
(5) n cazul prevzut la alin. (3) lit. a), operatorul SEAP are obligaia:
a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n cel mult o zi
lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu prevederile
legii, este prevzut o obligaie n acest sens sau n cazul n care autoritatea contractant selecteaz
voluntar aceast opiune; operatorul SEAP are obligaia de a asigura nregistrarea n sistemul
electronic a datei la care a fost transmis anunul spre publicare, ca prob privind momentul
transmiterii;
b) de a publica anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de
publicare.
(6) n aplicarea alin. (1), operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunul transmis de
autoritatea contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre ANAP.
ART. 25
(1) n aplicarea prevederilor art. 225 i 226 din Lege, ANAP controleaz ex-post modul de
atribuire a contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru, care intr sub incidena prevederilor
Legii, ca urmare a sesizrilor/solicitrilor persoanelor fizice/juridice sau din oficiu.
(2) Sesizarea trebuie s fie nsoit de date/documente relevante n susinerea acesteia.
(3) ANAP controleaz ex-post din oficiu:
a) proceduri de atribuire aferente contractelor finanate din fonduri europene, selectate conform
metodologiei de control;
b) n cazul aciunilor tematice.
(4) Metodologia de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor de achiziie
public/acordurilor-cadru se stabilete prin ordin al preedintelui ANAP.
ART. 26
n cazul n care, din motive de natur tehnic, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii
unui anumit anun spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritii contractante i
revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunului respectiv prin mijloace proprii.
Operatorul SEAP are obligaia de a ntiina autoritatea contractant cu privire la apariia unei astfel
de situaii, n cel mult o zi lucrtoare de la expirarea termenului prevzute la art. 24 alin. (3).
ART. 27
(1) Orice rspuns al autoritii contractante la solicitrile de clarificri sau informaii
suplimentare primite n condiiile art. 160 alin. (1) din Lege, se posteaz n SEAP la seciunea
specific, disponibil n sistemul informatic, semnat cu semntur electronic extins, bazat pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(2) n msura n care solicitrile de clarificri sau informaii suplimentare n legtur cu
documentaia de atribuire nu au fost adresate n timp util de operatorii economici interesai, n
condiiile art. 161 din Lege, autoritatea contractant rspunde la solicitarea de clarificri n msura
n care se respect, n mod cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea n SEAP de ctre autoritatea contractant a
rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de termenul stabilit
12

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

pentru depunerea ofertelor sau solicitrilor de participare;


b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate, nu afecteaz modul de elaborare a ofertelor
i nici nu devine necesar publicarea unei erate.
ART. 28
(1) n condiiile art. 221 din Lege, pe parcursul ndeplinirii contractului, preul poate fi ajustat
prin actualizare n cazul n care pe pia au aprut anumite condiii, n urma crora s-a constatat
creterea/diminuarea indicilor de pre pentru elemente constitutive ale ofertei, al cror efect se
reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului.
(2) Pentru a se respecta principiul transparenei, posibilitatea de ajustare a preului trebuie s fie
precizat att n documentaia de atribuire, ct i n contractul care urmeaz s fie ncheiat, prin
clauze speciale n acest sens.
(3) Autoritatea contractant precizeaz att n documentaia de atribuire, ct i n contractul de
achiziie public/acordul-cadru, modul concret de ajustare a preului, indicii care vor fi utilizai,
precum i sursa informaiilor cu privire la evoluia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaii
ale burselor de mrfuri.
(4) Lipsa, modificarea sau completarea informaiilor/clauzelor determin inaplicabilitatea
prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preului contractului de achiziie
public/acordului-cadru.
(5) n condiiile art. 221 din Lege, posibilitatea de ajustare a preului, precizat att n
documentaia de atribuire, ct i n contractul care urmeaz s fie ncheiat, dar fr a fi ndeplinite
condiiile prevzute la alin. (3), este posibil numai n cazul n care au loc modificri legislative sau
au fost emise de ctre autoritile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renunarea la anumite taxe/impozite locale al cror efect se reflect n
creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului.
(6) n orice situaie, preul contractului poate fi ajustat doar n msura strict necesar pentru
acoperirea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului.
(7) Modul de ajustare a preului contractului de achiziie public nu trebuie s conduc n niciun
caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului
competitiv pe baza cruia contractantul respectiv a fost declarat ctigtor n urma finalizrii
respectivei proceduri, cu excepia cazului prevzut la alin. (5).
Paragraful 2
Stabilirea criteriilor de calificare i a criteriilor de selecie
ART. 29
(1) Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potenialului tehnic, financiar i organizatoric
al fiecrui operator economic participant la procedur, potenial care trebuie s reflecte posibilitatea
concret a acestuia de a ndeplini contractul/acordul-cadru i de a rezolva eventualele dificulti
legate de ndeplinirea acestuia, n cazul n care oferta sa va fi declarat ctigtoare.
(2) Criteriile de selecie au ca scop selectarea candidailor cu cea mai mare capacitate economic
i financiar, tehnic i/sau profesional dintre operatorii economici care au depus o solicitare de
participare n cazul aplicrii procedurilor de atribuire ce se desfoar n mai multe etape.
(3) Selecia candidailor reprezint un proces distinct care urmeaz procesului de calificare i care
are ca scop doar limitarea numrului de candidai calificai care vor depune oferta n etapa a doua a
licitaiei restrnse sau, dup caz, care vor participa la dialog/negocieri. Selecia se realizeaz prin
acordarea pentru fiecare candidat n parte a unui punctaj care trebuie s reflecte capacitatea acestuia
de a ndeplini contractul ce urmeaz s fie atribuit.
ART. 30
(1) Autoritatea contractant poate utiliza criterii de calificare atunci cnd aplic orice procedur
de atribuire.
(2) Autoritatea contractant stabilete criterii de selecie n cadrul documentaiei de atribuire
atunci cnd aplic n cadrul procedurii de atribuire etapa de selecie a candidailor i trebuie s se
13

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

raporteze la criteriile de calificare stabilite prin documentaia de atribuire.


(3) Criteriile de selecie pot privi numai situaia economic i financiar i/sau capacitatea tehnic
i profesional i trebuie s se raporteze la criterii de calificare ce au fost stabilite de autoritatea
contractant prin documentaia de atribuire.
(4) Criteriile de calificare i criteriile de selecie stabilite de autoritatea contractant sunt incluse
n fia de date a achiziiei, precum i n anunul de participare.
(5) Autoritatea contractant are obligaia s precizeze n anunul de participare i n documentaia
de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza cruia se va realiza clasamentul
candidailor, ori de cte ori urmeaz s realizeze o selecie a acestora.
(6) Criteriile de calificare i criteriile de selecie precizate de autoritatea contractant n caietul de
sarcini ori n documentaia descriptiv i care nu sunt prevzute n fia de date a achiziiei/anunul
de participare sunt considerate clauze nescrise.
ART. 31
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a restriciona participarea la procedura de atribuire
a contractului de achiziie public prin introducerea unor criteriile minime de calificare, care:
a) nu prezint relevan n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie public ce
urmeaz s fie atribuit;
b) sunt disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie public ce
urmeaz a fi atribuit.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca cerin minim de calificare, n raport cu
situaia economic i financiar a ofertanilor/candidailor, un anumit nivel al unor indicatori
economici sau financiari, numai n cazul n care indicatorii respectivi au o legtur concret cu un
eventual risc de nendeplinire a contractului.
(3) n aplicarea prevederilor art. 54 alin. (5) din Lege, autoritatea contractant are dreptul de a
impune prin documentaia de atribuire ca, n cazul n care este depus o ofert de ctre operatori
economici care particip n comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acetia s demonstreze
ndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la situaia economic i financiar i capacitatea
tehnic i profesional proporional cu cota de implicare n executarea viitorului contract.
(4) n aplicarea art. 201 alin. (1) din Lege, certificarea operatorilor economici, respectiv
includerea lor n cadrul unor liste oficiale se realizeaz pe sectoare de activitate cum ar fi, fr a se
limita la, lucrri de construcii civile, drumuri, infrastructur ap uzat.
(5) Metodologia de realizare a certificrii prevzute la alin. (4) se stabilete prin ordin comun
emis de instituia ce reglementeaz domeniul specific de activitate pentru care se elaboreaz lista
oficial de operatori economici agreai, mpreun cu ANAP, modul de gestionare al acestor liste
urmnd a se stabili n condiiile legii.
Paragraful 3
Stabilirea criteriului de atribuire
ART. 32
(1) n cazul n care criteriul utilizat este criteriul "cel mai bun raport calitate-pre" sau "cel mai
bun raport calitate-cost", astfel cum este prevzut la art. 187 alin. (3) lit. c) i d) din Lege, stabilirea
ofertei ctigtoare se realizeaz prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se
stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.
(2) Factorii de evaluare a ofertelor, precum i algoritmul de punctare prevzut la alin. (1) se
precizeaz n mod clar i detaliat n cadrul documentaiei de atribuire i vor reflecta metodologia de
punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani.
(3) n aplicarea art. 187 alin. (3) lit. c) i d) din Lege, n cazul n care calitatea personalului ce va
realiza efectiv activitile care fac obiectul contractului ce urmeaz a fi atribuit are un impact
semnificativ asupra nivelului de executare i a rezultatului acestuia, factorii de evaluare a ofertelor
se pot referi i la organizarea, calificarea i experiena respectivului personal.
(4) Autoritatea contractant nu poate folosi organizarea, calificarea i experiena personalului
14

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

desemnat pentru a efectua activitile contractului, respectiv cel precizat la alin. (3), ca parte a
procesului de calificare i selecie n cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.
(5) n cazul n care, n cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractant stabilete factori
de evaluare de natura celor prevzui la alin. (3), precum i criteriile de calificare n condiiile art.
179 lit. g) din Lege, aceste criterii se pot referi doar la calificarea i experiena profesional a
personalului permanent, n special de conducere, al operatorului economic candidat/ofertant, care
este precizat n DUAE, respectiv la alte persoane dect cele desemnate pentru a efectua activitile
contractului n cauz.
(6) n aplicarea art. 187 alin. (8) i (9) din Lege, n cazul contractelor de servicii avnd ca obiect
prestaii intelectuale, cum ar fi cele de consultan/asisten tehnic, elaborare studii, proiectare sau
supervizare, aferente unor proiecte de complexitate ridicat, criteriul de atribuire prevzut la alin.
(1) se aplic n mod obligatoriu, iar ponderea alocat factorului pre nu poate fi mai mare de 40%.
(7) Prin ordin al preedintelui ANAP se stabilesc categoriile de servicii intelectuale, n sensul
alin. (6).
(8) Atunci cnd stabilete factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractant nu are dreptul
de a utiliza factori care:
a) nu au o legtur direct cu natura i obiectul contractului de achiziie public ce urmeaz s fie
atribuit;
b) nu reflect un avantaj pe care autoritatea contractant l poate obine prin utilizarea factorului
de evaluare respectiv.
(9) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea
rezultatului aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. Pentru fiecare
factor de evaluare autoritatea contractant are obligaia de a stabili o pondere care s reflecte n mod
corect:
a) importana caracteristicii tehnice/funcionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ, de
mediu i/sau social ce poate fi punctat; sau
b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertanii le pot oferi prin
asumarea unor angajamente suplimentare n raport cu cerinele minime prevzute n caietul de
sarcini sau documentul descriptiv.
(10) n cazul n care, n cadrul unei proceduri se atribuie mai multe loturi, autoritatea contractant
poate stabili criterii de atribuire separate i diferite pentru fiecare lot n parte.
ART. 33
(1) n cazul n care criteriul de atribuire utilizat este "costul cel mai sczut", acesta se calculeaz
prin nsumarea cuantificrilor n unitatea monetar, exprimate n valoare net, a eforturilor
financiare ale autoritii contractante, corespunztoare elementelor ciclului de via identificate de
autoritatea contractant ca fiind relevante pentru obiectul contractului, n fiecare an de utilizare a
produsului, serviciului sau lucrrii achiziionate, n plus fa de costul de achiziie. Moneda utilizat
la cuantificarea unitilor monetare n valoare net este cea n care se exprim preul contractului.
(2) Pentru perspectiva financiar a ciclului de via, autoritatea contractant trebuie s aib n
vedere urmtoarele:
a) la determinarea costului elementelor pe ciclul de via pentru fiecare an de utilizare, preurile
relevante care trebuie luate n considerare sunt preurile pltibile de ctre autoritatea contractant
pentru utilizarea produsului, serviciului sau lucrrii, exclusiv TVA, inclusiv taxe i impozite n
sarcina autoritii contractante, aferente utilizrii produsului, serviciului sau lucrrii respective;
b) costul pe ciclul de via i costul pe elementele acestuia se calculeaz prin nsumarea
diferitelor tipuri de costuri nregistrate n fiecare an pe durata de via i aplicarea la acestea a ratei
de actualizare, astfel nct acestea s fie exprimate ca valoare n anul financiar de realizare a
achiziiei.
(3) Autoritile contractante au obligaia de a include n cadrul documentaiei de atribuire toate
informaiile necesare pentru calculul financiar al fiecrui element de cost inclus n costul pe ciclul
de via.
(4) Informaiile comunicate conform alin. (3) includ cel puin urmtoarele: condiiile, mediul i
15

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

intensitatea de utilizare, durata de utilizare anticipat i durata de utilizare luat n considerare


pentru aplicarea criteriului de atribuire i compararea ofertelor, eforturile financiare ce trebuie
cuantificate pentru fiecare element de cost, rata de actualizare care urmeaz a fi utilizat pentru
calculul din perspectiv financiar, modalitatea efectiv de realizare a calculului costului pe durata
de via n propunerea financiar, condiii contractuale de monitorizare a materializrii elementelor
de cost din perspectiv financiar i efectele generate prin materializarea/nematerializarea
cuantificrilor monetare a elementelor de cost n scopul comparrii ofertelor.
(5) Prin ordin comun al ANAP i al Comisiei Naionale de Prognoz se va stabili metodologia de
calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizat la atribuirea contractelor de achiziie public.
(6) Nivelul ratei de actualizare ce va fi utilizat n procedurile de atribuire ce vor fi desfurate n
anul urmtor se va calcula i actualiza n fiecare an, n ultimul trimestru, pn la cel trziu data de
15 decembrie, prin aplicarea metodologiei prevzute la alin. (5), i se va publica pe site-ul
Ministerului Finanelor Publice.
(7) n cazul aplicrii criteriului de atribuire prevzut la alin. (1), ierarhia ofertelor admisibile se
stabilete n ordinea cresctoare a costului pe ciclul de via actualizat n anul n care se iniiaz
procedura, iar drept ofert ctigtoare este desemnat oferta cu cel mai mic cost pe ciclul de via.
ART. 34
n cazul n care criteriul utilizat este "preul cel mai sczut", astfel cum este prevzut la art. 187
alin. (3) lit. a) din Lege, stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz numai prin compararea
preurilor prezentate n cadrul ofertelor admisibile, fr s fie cuantificate alte elemente de natur
tehnic sau alte avantaje care rezult din modul de ndeplinire a contractului de ctre operatorii
economici participani la procedura de atribuire.
Paragraful 4
Stabilirea garaniei de participare
ART. 35
(1) Garania de participare reprezint un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care
are drept scop protejarea autoritii contractante fa de riscul unui comportament necorespunztor
al ofertantului pe toat perioada implicrii sale n procedura de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor constituirea garaniei de
participare.
(3) Fia de date a achiziiei trebuie s conin urmtoarele informaii privind constituirea
garaniei de participare:
a) valoarea, ce nu poate depi 2% din valoarea estimat a contractului de achiziie public sau n
cazul acordului-cadru din valoarea estimat a celui mai mare contract subsecvent, fr a se lua n
calcul valoarea pentru diverse i neprevzute, dac este cazul;
b) perioada de valabilitate care va fi cel puin egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei,
astfel cum a fost solicitat prin documentaia de atribuire.
ART. 36
(1) Garania de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o societate de asigurri, care nu se
afl n situaii speciale privind autorizarea ori supravegherea, n condiiile legii.
(2) Garania de participare trebuie s fie constituit n suma i pentru perioada de valabilitate
prevzute n documentaia de atribuire.
(3) Garania trebuie s fie irevocabil.
(4) Instrumentul de garantare trebuie s prevad c plata garaniei de participare se va executa
necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate, i se prezint autoritii contractante n original, cel mai trziu la data i
ora-limit de depunere a ofertelor.
(5) Autoritatea contractant nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de ctre o
16

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

anumit societate bancar ori societate de asigurri, nominalizat n mod expres n documentaia de
atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt
emise de ctre societi bancare sau numai la cele care sunt emise de ctre societi de asigurri.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul n care valoarea garaniei de participare este
mai mic de 5.000 lei i numai dac n documentaia de atribuire este prevzut aceast posibilitate,
garania de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autoritii contractante a unei
sume n numerar.
(7) n orice situaie, dovada constituirii garaniei de participare trebuie s fie prezentat n
original cel mai trziu la data i ora-limit de depunere a ofertelor.
ART. 37
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a reine garania de participare atunci cnd ofertantul
se afl n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n termenul
prevzut la art. 39 alin. (3);
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public/acordulcadru n perioada de valabilitate a ofertei.
(2) n cazul ncheierii unui acord-cadru, prevederile alin. (1) lit. b) nu sunt aplicabile.
ART. 38
(1) Garania de participare, constituit de ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind
ctigtoare, se restituie de ctre autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data
constituirii garaniei de bun execuie.
(2) n cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum i n cazul atribuirii unui
contract pentru care nu este obligatorie constituirea garaniei de bun execuie, garania de
participare constituit de ofertantul a crei ofert a fost stabilit ctigtoare se restituie de ctre
autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data semnrii acorduluicadru/contractului.
(3) Garania de participare, constituit de ofertanii a cror ofert nu a fost stabilit ctigtoare,
se restituie de ctre autoritatea contractant dup semnarea contractului de achiziie
public/acordului-cadru cu ofertantul/ofertanii ale crui/cror oferte au fost desemnate ctigtoare,
dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data semnrii contractului de achiziie public/acorduluicadru cu ofertantul declarat ctigtor.
(4) n cazul n care autoritatea contractant se afl, conform prevederilor art. 212 alin. (1) sau art.
213 din Lege, n situaia de a anula procedura de atribuire, garania de participare se restituie dup
data expirrii termenului de depunere a unei contestaii cu privire la aceast decizie, dar nu mai
trziu de 3 zile lucrtoare de la aceast dat.
(5) Dup primirea comunicrii prevzute la art. 215 din Lege, ofertanii ale cror oferte au fost
declarate nectigtoare au dreptul de a obine eliberarea garaniei de participare nainte de
expirarea perioadei prevzute la alin. (3), dac transmit autoritii contractante o solicitare n acest
sens. Autoritatea contractant are obligaia de a restitui garania de participare n cel mult 3 zile
lucrtoare de la primirea unei solicitri n acest sens.
Paragraful 5
Stabilirea garaniei de bun execuie
ART. 39
(1) Garania de bun execuie a contractului se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii
autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului
de achiziie public/contractului subsecvent.
(2) n cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepia serviciilor de
proiectare, a crui valoare estimat este mai mic dect valoarea prevzut la art. 7 alin. (1) din
17

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Lege, precum i n cazul unui contract atribuit n urma aplicrii procedurii de negociere fr
publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita
contractantului constituirea garaniei de bun execuie.
(3) Garania de bun execuie se constituie n termen de 5 zile lucrtoare de la data semnrii
contractului de achiziie public/contractului subsecvent.
(4) Autoritatea contractant stabilete valoarea garaniei de bun execuie prin raportare la
complexitatea contractului de achiziie public/contractului subsecvent care urmeaz a fi executat,
care ns nu trebuie s depeasc 10% din preul contractului, fr TVA.
(5) n cazul n care pe parcursul executrii contractului de achiziie public se suplimenteaz
valoarea acestuia, contractantul are obligaia de a completa garania de bun execuie n corelaie cu
noua valoare a contactului de achiziie public.
ART. 40
(1) De regul, garania de bun execuie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de
asigurri, care devine anex la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) aplicndu-se
corespunztor.
(2) n cazul n care valoarea garaniei de bun execuie este mai mic de 5.000 de lei, autoritatea
contractant are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume n
numerar.
(3) Dac prile convin, garania de bun execuie se poate constitui i prin reineri succesive din
sumele datorate pentru facturi pariale, cu condiia ca autoritatea contractant s fi prevzut aceast
posibilitate n documentaia de atribuire.
(4) n cazul prevzut la alin. (3), contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia
autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pri.
(5) n cazul n care autoritatea contractant are calitatea de autoritate public, instituie public
sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaia de a
deschide contul la dispoziia autoritii contractante, prevzut la alin. (4), la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia.
(6) Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul de disponibil astfel deschis potrivit
alin. (4) i (5) nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul contractului de achiziie
public/contractului subsecvent, fr TVA.
(7) Pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public/contractului subsecvent, autoritatea
contractant urmeaz s alimenteze contul de disponibil prevzut la alin. (4) i (5) prin reineri
succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului pn la concurena sumei stabilite drept
garanie de bun execuie n contractul de achiziie public/contractul subsecvent i va ntiina
contractantul despre vrsmntul efectuat, precum i despre destinaia lui.
(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevzut la
alin. (5) pot fi dispuse pli att de ctre contractant, cu avizul scris al autoritii contractante care se
prezint unitii Trezoreriei Statului, ct i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scris a
autoritii contractante n favoarea creia este constituit garania de bun execuie.
(9) Contul de disponibil prevzut la alin. (4) i (5) este purttor de dobnd n favoarea
contractantului.
ART. 41
Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie,
oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public/contractului subsecvent, n limita
prejudiciului creat, n cazul n care contractantul nu i ndeplinete din culpa sa obligaiile asumate
prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie autoritatea
contractant are obligaia de a notifica pretenia att contractantului, ct i emitentului
instrumentului de garantare, preciznd obligaiile care nu au fost respectate, precum i modul de
calcul al prejudiciului. n situaia executrii garaniei de bun execuie, parial sau total,
contractantul are obligaia de a rentregii garania n cauz raportat la restul rmas de executat.
ART. 42
18

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(1) n cazul contractului de furnizare, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui


garania de bun execuie n cel mult 14 zile de la data ntocmirii procesului-verbal de recepie a
produselor care fac obiectul contractului de achiziie public/contractului subsecvent i/sau de la
plata facturii finale, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei.
(2) n cazul contractului de servicii, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui
garania de bun execuie n cel mult 14 zile de la data ndeplinirii de ctre contractant a obligaiilor
asumate prin contractul de achiziie public/contractul subsecvent respectiv, dac nu a ridicat pn
la acea dat pretenii asupra ei.
(3) n cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractant are obligaia de a
elibera/restitui garania de bun execuie dup cum urmeaz:
a) valoarea garaniei de bun execuie aferent studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate, n
termen de 14 zile de la data predrii i nsuirii/aprobrii documentaiei tehnico-economice
respective sau de la data finalizrii tuturor obligaiilor contractului de servicii, dac nu a ridicat pn
la acea dat pretenii asupra ei;
b) valoarea garaniei de bun execuie aferent proiectului tehnic i/sau detaliilor de execuie, n
termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor
executate n baza proiectului respectiv, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei, dar nu
mai trziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaii tehnice, n cazul n care autoritatea
contractant nu a atribuit n aceast perioad contractul de lucrri n cauz;
c) valoarea garaniei de bun execuie aferent serviciilor de supervizare a lucrrilor/dirigenie de
antier, n termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de
garanie acordat lucrrii n cauz.
(4) n cazul contractelor de lucrri, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui
garania de bun execuie dup cum urmeaz:
a) 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de
recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate,
pe baza procesului-verbal de recepie final.
(5) Procesele-verbale de recepie la terminarea lucrrilor i, respectiv, de recepie final pot fi
ntocmite i pentru pri/obiecte din/de lucrare, dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
i funcional, proporional cu valoarea lucrrilor recepionate.
CAPITOLUL III
Realizarea achiziiei publice
SECIUNEA 1
Achiziia direct
ART. 43
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, n
msura n care valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic dect pragurile valorice
prevzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
(2) SEAP pune la dispoziia autoritilor contractante posibilitatea tehnic de a achiziiona direct,
prin intermediul catalogului electronic publicat n SEAP, produse, servicii sau lucrri a cror
achiziionare intr sub incidena prevederilor alin. (1).
(3) n cazul n care autoritatea contractant nu identific n cadrul catalogului electronic produsul,
serviciul sau lucrarea care i poate satisface necesitatea sau constat c preul postat de operatorii
economici pentru obiectul achiziiei este mai mare dect preul pieei sau din motive tehnice
imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractant
poate realiza achiziia de la orice operator economic, elabornd n acest sens o not justificativ.
(4) Achiziia prevzut la alin. (1) se realizeaz pe baz de document justificativ.
19

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(5) Angajamentul legal prin care se angajeaz cheltuielile aferente achiziiei directe poate lua
forma unui contract de achiziie public sau, dup caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi,
inclusiv n cazul achiziiilor iniiate prin intermediul instrumentelor de plat ce permit posesorului
s le utilizeze n relaia cu comercianii n vederea efecturii de pli, fr numerar, pentru
achiziionarea de produse, servicii i/sau lucrri prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fr a
se limita la, cardurile de plat i/sau portofele electronice.
ART. 44
(1) n cadrul SEAP, operatorii economici nregistrai au posibilitatea de a publica un catalog
cuprinznd produsele, serviciile sau lucrrile pe care le ofer, cu rol de instrument de lucru opional
pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin. (1).
(2) n cazul n care public un astfel de catalog, operatorii economici au obligaia de a meniona
detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrrile oferite, inclusiv preul, astfel nct autoritatea
contractant s aib suficiente informaii pentru a alege n mod corect i obiectiv.
ART. 45
(1) Autoritatea contractant, accesnd cataloagele publicate n SEAP, are dreptul de a alege
dintre produsele, serviciile sau lucrrile prezentate n aceste cataloage i de a transmite n acest
scop, prin intermediul SEAP, notificri operatorilor economici care le ofer.
(2) Notificrile prevzute la alin. (1) trebuie s conin informaii referitoare la:
a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrrilor solicitate;
b) cerinele privind livrarea, prestarea sau executarea;
c) condiiile n care urmeaz s se efectueze plata.
ART. 46
(1) n termen de dou zile de la primirea notificrii prevzute la art. 45 alin. (1), operatorul
economic are obligaia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea
condiiilor impuse de autoritatea contractant.
(2) Netransmiterea unui rspuns n termenul prevzut la alin. (1) echivaleaz cu neacceptarea
condiiilor impuse de autoritatea contractant.
(3) n cazul n care operatorul economic accept condiiile impuse de autoritatea contractant, va
transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta ferm pentru furnizarea produselor, prestarea
serviciilor sau executarea lucrrilor.
(4) Autoritatea contractant va transmite prin intermediul SEAP dac accept oferta ferm
prevzut la alin. (3), n termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de ctre
operatorul economic.
(5) n situaia n care achiziia direct se realizeaz n conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3),
autoritatea contractant transmite n SEAP o notificare cu privire la achiziia direct a crei valoare
depete 13.000 lei, fr TVA, n cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce
st la baza achiziiei realizate.
(6) Transmiterea notificrii prevzute la alin. (5) se va efectua n format electronic prin utilizarea
aplicaiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro i va cuprinde minim urmtoarele
informaii:
a) denumirea i datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziiei;
e) cantitatea achiziionat;
f) data realizrii achiziiei.
SECIUNEA a 2-a
Reguli generale de participare la procedura de atribuire
ART. 47
Sub sanciunea excluderii din procedura prevzut la art. 167 din Lege i fr a afecta
20

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

posibilitatea operatorilor economici de a depune ofert alternativ sau de a oferta pe mai multe
loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca n cadrul aceleiai proceduri de atribuire:
a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub sanciunea
excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz;
b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte
oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant
asociat.
ART. 48
(1) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar,
respectiv capacitatea tehnic i profesional invocnd suportul unui/unor ter/teri, atunci acesta are
obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care se confirm faptul c acesta va pune la dispoziia
ofertantului/candidatului resursele invocate.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare aceast susinere, ca prob a
ndeplinirii criteriilor minime impuse n cadrul documentaiei de atribuire, cu condiia ca
ofertantul/candidatul s poat demonstra c dispune efectiv de resursele entitilor ce acord
susinerea, necesare pentru realizarea contractului.
ART. 49
n scopul verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie de ctre terul/terii care acord
susinere, n condiiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractant poate solicita
terului/terilor susintor(i), oricnd pe parcursul procesului de evaluare, documente i informaii
suplimentare n legtur cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, n cazul n care exist
rezerve n ceea ce privete corectitudinea informaiilor sau documentelor prezentate sau cu privire
la posibilitatea de executare a obligaiilor asumate prin respectivul angajament.
ART. 50
(1) n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul executrii contractului de
achiziie public/acordului-cadru, iar susinerea acordat de unul sau mai muli teri vizeaz
ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i financiar i/sau capacitatea tehnic i
profesional, autoritatea contractant va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul ncheiat cu
terul/terii susintor(i) s garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm. Prevederile contractuale dintre autoritatea contractant i contractantul principal
vor asigura c autoritatea contractant poate aplica aceast obligaie.
(2) Autoritatea contractant va trebui, de asemenea, s includ n contract clauze specifice care s
permit autoritii contractante s urmreasc orice pretenie la daune pe care contractantul ar putea
s o aib mpotriva terului/terilor susintor/susintori pentru nerespectarea obligaiilor asumate
prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fr a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor
contractantului ctre autoritatea contractant, cu titlu de garanie.
ART. 51
(1) n situaia n care autoritatea contractant solicit n cadrul criteriilor referitoare la capacitatea
de exercitare a activitii profesionale i/sau capacitatea tehnic i profesional prezentarea unor
autorizaii specifice, cerina se consider ndeplinit n cazul operatorilor economici ce particip n
comun la procedura de atribuire, dac acetia demonstreaz c dispun de respectivele resurse
autorizate i/sau c unul dintre membrii asocierii deine autorizaia solicitat, dup caz, cu condiia
ca respectivul membru s execute partea din contract pentru care este solicitat autorizaia
respectiv.
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care particip n comun la
procedura de atribuire subcontracteaz o parte din contractul de achiziie public care urmeaz s
fie atribuit, cerina prevzut la alin. (1) se consider ndeplinit dac subcontractantul nominalizat
deine autorizaia solicitat prin documentaia de atribuire, cu condiia ca acesta s execute partea
din contract pentru care este solicitat autorizaia respectiv.
SECIUNEA a 3-a
21

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Reguli aplicabile comunicrilor


ART. 52
(1) Situaiile i condiiile n care este permis folosirea altor mijloace de comunicare dect cele
electronice sunt:
a) atunci cnd, ca urmare a naturii specializate a achiziiei, se utilizeaz mijloace electronice de
comunicare care necesit instrumente, dispozitive, formate de fiiere specifice, aplicaii care nu sunt
disponibile cu caracter general;
b) atunci cnd aplicaiile care suport formatele de fiiere adecvate pentru descrierea ofertelor
utilizeaz formate de fiiere care nu pot fi procesate de nicio alt aplicaie deschis sau disponibil
cu caracter general sau fac obiectul unui regim de licene limitate de drepturi de proprietate
intelectual, iar autoritatea contractant nu le poate pune la dispoziie pentru descrcare sau pentru
utilizare la distan;
c) atunci cnd utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita echipamente de birou
specializate care nu sunt disponibile cu caracter n general pentru autoritile contractante;
d) atunci cnd prin documentele achiziiei se solicit prezentarea unor mostre, machete sau
modele la scar redus care nu pot fi transmise prin mijloace electronice;
e) atunci cnd este necesar, fie din cauza unei nclcri a securitii mijloacelor electronice de
comunicare, fie pentru protejarea naturii deosebit de sensibile a informaiilor care necesit un nivel
de protecie att de ridicat nct nu poate fi asigurat n mod corespunztor prin utilizarea
instrumentelor i dispozitivelor electronice disponibile cu caracter general pentru operatorii
economici sau care pot fi puse la dispoziia acestora prin mijloace alternative de acces.
(2) n ceea ce privete comunicrile pentru care nu sunt folosite mijloace electronice de
comunicare n conformitate cu alin. (1), comunicarea se poate realiza prin:
a) intermediul serviciilor potale;
b) fax;
c) combinaie ntre lit. a) i b).
(3) Autoritatea contractant care se afl n una dintre situaiile prevzute la alin. (1) are obligaia
de a indica n raportul procedurii de atribuire motivele concrete care au condus la solicitarea altor
mijloace de comunicare n procesul de depunere a ofertelor dect cele electronice.
ART. 53
Instrumentele i dispozitivele de recepie electronic a ofertelor, a cererilor de participare,
precum i a planurilor i proiectelor pentru concursul de soluii trebuie s garanteze, prin mijloace
tehnice i proceduri adecvate, cel puin c:
a) data i ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de participare, a planurilor i a proiectelor
pot fi determinate cu precizie;
b) se poate asigura n mod rezonabil ca nimeni s nu poat avea acces la informaiile transmise
conform prezentelor cerine nainte de termenele specificate;
c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele pentru deschiderea informaiilor
primite;
d) n decursul diferitelor etape ale procedurii de achiziie sau ale concursului de soluii, accesul la
toate datele prezentate sau la o parte din acestea trebuie s fie permis doar persoanelor autorizate;
e) doar persoanele autorizate pot permite accesul la informaiile trimise i doar dup data
stabilit;
f) informaiile primite i deschise n temeiul prezentelor cerine trebuie s rmn accesibile doar
persoanelor autorizate n acest sens;
g) n cazul n care interdiciile de acces sau condiiile prevzute la lit. b) - f) sunt nclcate sau se
ncearc acest lucru, se poate asigura n mod rezonabil c nclcrile sau ncercrile de nclcare pot
fi uor detectate.
SECIUNEA a 4-a
Reguli de publicitate i transparen
22

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ART. 54
Transmiterea spre publicare a anunurilor prevzute la art. 142 din Lege ctre operatorul SEAP se
realizeaz numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile n
SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro i numai de ctre autoritile contractante nregistrate.
ART. 55
(1) n cazul n care, dup publicarea unui anun, intervin anumite modificri fa de informaiile
deja publicate, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de tip
erat la anunul iniial, care trebuie s fie publicat nu mai trziu de 3 zile lucrtoare nainte de data
stabilit pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare.
(2) n condiiile art. 153 din Lege, autoritatea contractant are obligaia de a prelungi termenullimit de depunere a ofertelor n cazul n care modificrile prevzute la alin. (1) conduc la
ajustri/completri ale specificaiilor tehnice care presupun timp suplimentar pentru reacia
potenialilor ofertani, cu excepia modificrilor substaniale care conduc la anularea procedurii de
atribuire deoarece:
a) afecteaz att de mult elementele ce descriu contextul achiziiei publice nct au ca efect
schimbarea indicatorilor principali ce caracterizeaz rezultatul contractului ce urmeaz a fi atribuit,
fapt ce afecteaz nivelul de competiie sau schimb piaa de profil la care se adreseaz;
b) conduc la modificri substaniale a criteriilor de calificare i selecie, n sensul extinderii
nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determin restrngerea competiiei sau
favorizarea unor anumii operatori economici.
(3) n situaia prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia s revizuiasc DUAE
aferent procedurii de atribuire a contractului de achiziie public/acordului-cadru n cauz.
ART. 56
Operatorul SEAP are obligaia de a publica n SEAP anunurile prevzute la art. 142 din Lege n
termen de o zi lucrtoare de la primirea confirmrii din partea Oficiului pentru Publicaii al Uniunii
Europene cu privire la transmiterea anunului ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dac exist
aceast obligaie.
ART. 57
(1) n cazul unui anun de intenie valabil n mod continuu, transmis spre publicare de autoritatea
contractant n conformitate cu dispoziiile art. 111 alin. (1) lit. a) din Lege, operatorul SEAP are
obligaia de a asigura publicarea acestuia n mod continuu n SEAP.
(2) Dispoziiile art. 54 - 56 se aplic n mod corespunztor anunului prevzut la alin. (1).
SECIUNEA a 5-a
Derularea procedurilor de atribuire
Paragraful 1
Licitaia deschis
ART. 58
(1) Autoritatea contractant aplic procedura de licitaie deschis prin mijloace electronice,
completnd n SEAP anunul de participare prevzut la art. 142 din Lege, situaie n care numai
operatorii economici nregistrai n SEAP pot depune ofert.
(2) Prin excepie de la alin. (1) i n aplicarea art. 208 din Lege, autoritatea contractant poate,
dup publicarea anunului de participare, s nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea
procedurii de atribuire atunci cnd acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile
operatorului SEAP, situaie n care evaluarea conformitii ofertelor cu specificaiile tehnice i
celelalte cerine prevzute n documentele achiziiei i aplicarea criteriului de atribuire se realizeaz
anterior verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.
ART. 59
(1) n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea de ctre candidai a unor criterii
23

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

de calificare, aceasta are obligaia de a introduce n SEAP informaii referitoare la forma i


condiiile n care se demonstreaz ndeplinirea de ctre operatorii economici a acestor criterii,
precum i termenul n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are
dreptul s modifice informaiile de natur s afecteze funcionarea sistemului informatic i/sau
desfurarea procedurii.
(3) n situaia n care se constat erori sau omisiuni cu privire la informaiile prevzute la alin.
(2), autoritatea contractant are obligaia de a dispune anularea procedurii de atribuire,
considerndu-se, implicit, c se ndeplinesc condiiile prevzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege.
ART. 60
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite oferta i DUAE n format electronic i
numai pn la data i ora-limit de depunere a ofertelor prevzute n anunul de participare.
(2) Valoarea total a propunerii financiare se cripteaz n SEAP.
(3) Toate documentele de fundamentare a valorii prevzute la alin. (2) se depun prin mijloace
electronice, fiind ncrcate ntr-o seciune dedicat a portalului SEAP, iar coninutul acestora este
vizibil comisiei de evaluare dup decriptarea propunerii financiare.
(4) Documentele prevzute la alin. (1) vor fi semnate cu semntur electronic extins, bazat pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat n condiiile legii i
ncrcate n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul informatic i numai de ctre
operatorii economici nregistrai.
ART. 61
n cazul prevzut la art. 58 alin. (2), operatorii economici vor depune oferta i documentele
nsoitoare ale acesteia la adresa prevzut n anunul de participare pn la data i ora-limit de
depunere a ofertelor.
ART. 62
(1) n cazul n care, n scopul verificrii conformitii propunerii tehnice cu cerinele caietului de
sarcini sau n scopul verificrii propunerii financiare, autoritatea contractant solicit prezentarea
anumitor clarificri/completri, att solicitarea, ct i rspunsul ofertantului se transmit n SEAP n
format electronic, semnate cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(2) n cazul prevzut la art. 58 alin. (2), autoritatea contractant transmite solicitarea de
clarificri/completri la adresa/numrul de fax/adresa de e-mail menionate de ofertant.
(3) n situaia prevzut la alin. (2), ofertantul va transmite rspunsul su la adresa i prin
modalitatea prevzute n anunul de participare.
ART. 63
n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea anumitor documente n format
electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritii contractante n
forma i utilizndu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor
privind regulile de comunicare i transmitere a datelor.
ART. 64
(1) n cazul prevzut la art. 58 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a deschide
ofertele la data, ora i adresa indicate n anunul de participare, organizndu-se n acest sens o
edin de deschidere a ofertelor.
(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la edina de deschidere a ofertelor prevzut la alin.
(1).
(3) n cadrul edinei de deschidere a ofertelor nu este permis respingerea vreunei oferte, cu
excepia celor pentru care nu a fost prezentat dovada constituirii garaniei de participare.
(4) edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de
evaluare i de reprezentanii legali/mputernicii ai operatorilor economici prezeni la edin, n
care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la
deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte, inclusiv preul, consemnndu-se
totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte.
24

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(5) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor


operatorilor economici participani la procedura de atribuire, precum i de a-l ncrca n SEAP, n
cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina
respectiv.
(6) Orice decizie cu privire la calificarea ofertanilor sau, dup caz, cu privire la evaluarea
ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de
deschidere a ofertelor.
(7) Oferta depus dup data i ora-limit de depunere a ofertelor sau la o alt adres dect cea
precizat n anunul de participare se returneaz fr a fi deschis operatorului economic care a
depus-o.
ART. 65
(1) Comisia de evaluare analizeaz DUAE n conformitate cu prevederile cuprinse n cap. IV
seciunea a 8-a din Lege.
(2) Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare ofert att din punctul de
vedere al elementelor tehnice propuse, ct i din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care
le implic.
(3) n urma finalizrii fiecreia dintre fazele de verificare prevzute la alin. (1) i (2), autoritatea
contractant comunic fiecrui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii,
iar celorlali faptul c se trece la faza urmtoare de verificare, cu respectarea prevederilor cap. IV
seciunea a 13-a din Lege.
(4) Comisia de evaluare are obligaia, n urma finalizrii fiecreia dintre fazele de verificare
prevzute la alin. (1) i (2), s introduc n SEAP rezultatul admis/respins, s comunice motivele de
respingere ofertanilor respini, s deschid n SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelorsuport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum i s acorde un termen de
rspuns.
ART. 66
(1) n situaia n care n urma demersurilor realizate de autoritatea contractant n baza art. 196
alin. (2) din Lege ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaz n mod corespunztor ndeplinirea
integral a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractant solicit ofertantului clasat pe
locul urmtor s depun toate documentele justificative ca dovad a informaiilor cuprinse n
DUAE, n scopul verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), autoritatea contractant atribuie contractul de achiziie
public/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul urmtor, dac acesta ndeplinete toate criteriile
de calificare prevzute n anunul de participare i/sau n fia de date a achiziiei.
(3) Comisia de evaluare are obligaia elaborrii raportului procedurii de atribuire n conformitate
cu art. 216 din Lege, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
(4) Raportul procedurii se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul
informatic, semnat cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat.
(5) Dup aprobarea raportului procedurii de atribuire prevzut la alin. (3), autoritatea contractant
are obligaia informrii ofertanilor cu respectarea prevederilor cap. IV seciunea a 13-a din Lege.
Paragraful 2
Licitaia restrns
ART. 67
(1) Autoritatea contractant aplic procedura de licitaie restrns prin mijloace electronice,
completnd n SEAP anunul de participare prevzut la art. 142 din Lege, situaie n care numai
operatorii economici nregistrai n SEAP pot depune solicitare de participare.
(2) Prin excepie de la alin. (1), autoritatea contractant poate, dup publicarea anunului de
participare, s nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci
cnd acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP.
25

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ART. 68
(1) n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea de ctre candidai a unor criterii
de calificare, aceasta are obligaia de a introduce n SEAP informaii referitoare la forma i
condiiile n care se demonstreaz ndeplinirea de ctre operatorii economici a acestor criterii,
precum i termenul n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are
dreptul s modifice informaiile de natur s afecteze funcionarea sistemului informatic i/sau
desfurarea procedurii.
(3) n situaia n care se constat erori sau omisiuni cu privire la informaiile prevzute la alin.
(2), autoritatea contractant are obligaia de a dispune anularea procedurii de atribuire,
considerndu-se, implicit, c se ndeplinesc condiiile prevzute la art. 212 alin. (1) lit. c) din Lege.
ART. 69
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, n
format electronic i numai pn la data i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de
participare.
(2) n cazul prevzut la art. 67 alin. (2), operatorii economici vor depune solicitarea de
participare, inclusiv DUAE, la adresa i pn la data i ora-limit de depunere, prevzute n anunul
de participare.
(3) Documentele prevzute la alin. (1) vor fi semnate cu semntur electronic extins, bazat pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, i ncrcate n SEAP
n seciunile specifice disponibile n sistemul informatic i numai de ctre operatorii economici
nregistrai.
ART. 70
(1) n prima etap a licitaiei restrnse, comisia de evaluare stabilete candidaii selectai,
aplicnd n acest scop numai criteriile de selecie prevzute n anunul de participare i respectnd
metodologia de punctare prevzut n fia de date a achiziiei.
(2) n procesul de evaluare a solicitrilor de participare, dispoziiile art. 215 alin. (6) din Lege se
aplic n mod corespunztor.
(3) Dup ce a finalizat selecia candidailor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un
raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
(4) Raportul prevzut la alin. (3) se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n
sistemul informatic, semnat cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
ART. 71
Dup aprobarea raportului intermediar prevzut la art. 70 alin. (3), autoritatea contractant are
obligaia de a comunica candidailor rezultatul etapei de selecie.
ART. 72
(1) Invitaia de participare la etapa a doua prevzut la art. 78 alin. (6) din Lege se transmite prin
SEAP i trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora-limit stabilite pentru transmiterea ofertelor n SEAP.
(2) Sistemul informatic permite doar candidailor selectai n etapa anterioar s depun oferte n
cadrul etapei a doua a procedurii de licitaie restrns.
(3) n vederea respectrii prevederilor art. 78 alin. (9) din Lege, candidaii selectai nu au dreptul
de a se asocia n scopul depunerii de ofert comun, iar autoritatea contractant nu are dreptul de a
accepta o astfel de ofert.
(4) n cadrul etapei a doua a procedurii de licitaie restrns, prevederile art. 59 - 66 se aplic n
mod corespunztor.
Paragraful 3
Negocierea competitiv

26

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ART. 73
nainte de iniierea procedurii de negociere competitiv prin publicarea anunului de participare,
autoritatea contractant are obligaia s verifice ntrunirea condiiilor prevzute la art. 70 alin. (1)
din Lege i s justifice ncadrarea n una dintre situaiile respective.
ART. 74
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la
adresa i pn la data i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de participare.
(2) n cadrul primei etape a procedurii de negociere competitiv, prevederile art. 68 - 71 se aplic
n mod corespunztor.
(3) Invitaia de participare la etapa a doua prevzut la art. 82 alin. (6) din Lege trebuie s
cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora-limit stabilite pentru depunerea ofertelor i demararea negocierilor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) adresa la care se deruleaz negocierile;
e) limba sau limbile n care se vor derula negocierile.
(4) n vederea respectrii prevederilor art. 82 alin. (9) din Lege, candidaii selectai nu au dreptul
de a se asocia n scopul depunerii de ofert iniial comun, iar autoritatea contractant nu are
dreptul de a accepta o astfel de ofert.
(5) n cadrul etapei a doua a procedurii de negociere competitiv, prevederile art. 59 - 64, art. 65
alin. (2) i (3) i art. 66 se aplic n mod corespunztor, respectiv urmrindu-se modul n care
ofertele preliminare respect cerinele tehnice minime obligatorii impuse prin documentaia
descriptiv.
ART. 75
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a organiza n cadrul procedurii de negociere
competitiv ntlniri cu fiecare ofertant, n cadrul crora se desfoar negocieri cu privire la
ofertele iniiale depuse de acetia n etapa a doua a procedurii.
(2) Negocierile se pot desfura prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizat, accesibil
doar ofertanilor rmai n competiie, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispoziie de
autoritatea contractant sau de furnizorul de servicii de achiziie implicat n procedura de atribuire.
(3) Scopul negocierilor este de a mbunti ofertele iniial depuse de participanii la negocieri i
de adaptare a acestora la condiiile concrete n care se va derula contractul de achiziie
public/acordul-cadru care urmeaz a fi atribuit.
(4) La sfritul fiecrei ntlniri de negocieri, comisia de evaluare are obligaia consemnrii
aspectelor discutate i convenite ntr-un proces-verbal de edin, care se semneaz de ctre toi
participanii la negocieri.
(5) n msura n care a prevzut aceast posibilitate n anunul de participare sau n fia de date a
achiziiei, autoritatea contractant are dreptul de a derula negocierile n runde succesive, cu scopul
de a reduce numrul de oferte care urmeaz s fie negociate.
(6) Negocierile n cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire se deruleaz pn n momentul n
care fiecare participant la negocieri declar c oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi
mbuntit, fapt care se consemneaz explicit n procesul-verbal de edin.
(7) n cazul n care, pe parcursul negocierilor, comisia constat c nu se nregistreaz mbuntiri
substaniale ale ofertei preliminare fa de ntlnirile anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o
ntlnire final, cu fiecare participant n parte. n cadrul acestei ntlniri fiecare participant are
obligaia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice i financiare, pentru care
urmeaz s se aplice criteriul de atribuire.
ART. 76
(1) Dup ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport, care
se aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n
sistemul informatic, semnat cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
27

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.


(3) Dup aprobarea raportului prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a
comunica ofertanilor rezultatul procedurii.
Paragraful 4
Dialogul competitiv
ART. 77
nainte de iniierea procedurii de dialog competitiv prin publicarea anunului de participare,
autoritatea contractant are obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor prevzute la art. 70 alin. (1)
din Lege i s justifice ncadrarea n una dintre situaiile respective.
ART. 78
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la
adresa i pn la data i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de participare.
(2) n cadrul primei etape a procedurii de dialog competitiv, prevederile art. 68 - 71 se aplic n
mod corespunztor.
(3) Invitaia de participare prevzut la art. 88 alin. (6) din Lege trebuie s cuprind cel puin:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora stabilite pentru demararea dialogului;
c) adresa la care se deruleaz dialogul;
d) limba sau limbile n care se va derula dialogul.
ART. 79
(1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv const n organizarea de ntlniri cu fiecare
candidat selectat, pe parcursul crora se deruleaz un dialog cu scopul identificrii
soluiilor/opiunilor referitoare la aspectele tehnice, financiare, problemele legate de cadrul juridic i
orice alte elemente ale contractului de achiziie public/acordului-cadru care urmeaz s fie atribuit.
(2) La sfritul fiecrei ntlniri, comisia de evaluare are obligaia consemnrii problemelor
discutate i aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de edin.
(3) Identificarea soluiilor/opiunilor se structureaz n funcie de necesitile, obiectivele i
constrngerile autoritii contractante, astfel cum au fost acestea evideniate n documentaia
descriptiv.
ART. 80
(1) Dup finalizarea unei runde succesive de reducere a numrului de soluii, comisia de evaluare
are obligaia de a elabora un*) raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii
contractante.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n
sistemul informatic, semnat cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(3) Dup aprobarea raportului intermediar prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are
obligaia informrii participanilor la dialog, cu respectarea prevederilor cap. IV seciunea a 13-a
din Lege.
(4) Urmtoarea rund de dialog se deruleaz numai cu participanii rmai n competiie dup
finalizarea rundei succesive organizate anterior.
(5) Participanii rmai n competiie n urma finalizrii rundei succesive organizate anterior nu
au dreptul ca, n cadrul rundelor urmtoare sau atunci cnd depun oferta final, s modifice
angajamentele asumate prin propunerile tehnice i/sau financiare pariale pe care le-au prezentat
dect n sensul mbuntirii acestora.
-----------*) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, acest cuvnt era indicat,
n mod eronat, ca fiind "unui".
ART. 81
28

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Etapa dialogului cu candidaii selectai se poate desfura i prin intermediul SEAP, printr-o
modalitate securizat, accesibil doar candidailor selectai, sau prin intermediul unei camere de
date puse la dispoziie de autoritatea contractant sau de furnizorul de servicii de achiziie implicat
n procedura de atribuire.
ART. 82
n cazul n care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin
identificarea unei soluii viabile, autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura de
atribuire, considerndu-se implicit ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 212 alin. (1) lit. a) din
Lege.
ART. 83
(1) Invitaia de participare la a treia etap a procedurii de dialog competitiv, prevzut la art. 88
alin. (10) din Lege, trebuie s cuprind cel puin:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora stabilite pentru depunerea ofertelor finale;
c) adresa la care se depun ofertele finale;
d) limba sau limbile n care se vor elabora ofertele.
(2) n cadrul etapei a treia a dialogului competitiv, ofertantul/ofertanii trebuie s depun
oferta/oferte pe baza soluiei/soluiilor identificate n cursul etapei anterioare, pn la data i oralimit specificate n invitaia de participare, astfel cum au fost stabilite de comun acord n cadrul
etapei de dialog.
ART. 84
Prevederile art. 60 - 64, art. 65 alin. (2) i (3) i ale art. 66 se aplic n mod corespunztor.
Paragraful 5
Parteneriatul pentru inovare
ART. 85
(1) Operatorul economic are obligaia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la
adresa i pn la data i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de participare.
(2) n cadrul primei etape a procedurii de parteneriat pentru inovare, prevederile art. 68 - 71 se
aplic n mod corespunztor.
(3) n cadrul etapei a doua a procedurii de parteneriat pentru inovare, prevederile art. 59 - 64 i
art. 72 alin. (1) se aplic n mod corespunztor.
(4) Dup ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport
intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
(5) Raportul prevzut la alin. (4) se introduce n SEAP n seciunile specifice disponibile n
sistemul informatic, semnat cu semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
ART. 86
Dup aprobarea raportului intermediar prevzut la art. 85 alin. (4), autoritatea contractant are
obligaia de a comunica ofertanilor rezultatul etapei a doua.
ART. 87
Invitaia de participare prevzut la art. 97 alin. (9) din Lege trebuie s cuprind cel puin:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora stabilite pentru demararea negocierilor;
c) adresa la care se deruleaz negocierile;
d) limba sau limbile n care se vor derula negocierile.
ART. 88
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a organiza, n cadrul etapei a treia a procedurii,
ntlniri cu fiecare ofertant n parte, n cadrul crora se desfoar negocieri cu privire la ofertele
iniiale depuse de acetia n etapa a doua.
(2) Scopul negocierilor este de mbuntire a ofertei iniiale depuse de participanii la negocieri
29

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

i de adaptare a acesteia la condiiile concrete n care se va derula contractul de achiziie


public/acordul-cadru care urmeaz a fi atribuit.
(3) La sfritul fiecrei ntlniri de negociere, comisia de evaluare are obligaia consemnrii
aspectelor discutate i convenite ntr-un proces-verbal de edin, care se semneaz de ctre toi
participanii la negocieri.
ART. 89
Etapa a treia a procedurii de atribuire se poate desfura i prin intermediul SEAP, printr-o
modalitate securizat, accesibil doar ofertanilor rmai n competiie n urma derulrii etapei a
doua, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispoziie de autoritatea contractant sau de
furnizorul de servicii de achiziie implicat n procedura de atribuire.
ART. 90
n msura n care a prevzut aceast posibilitate n anunul de participare sau n fia de date a
achiziiei, autoritatea contractant are dreptul de a derula negocierile n runde succesive, cu scopul
de a reduce numrul de oferte care urmeaz s fie negociate.
ART. 91
Negocierile n cadrul etapei a treia a procedurii de atribuire se deruleaz pn n momentul n
care fiecare participant la negocieri declar c oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi
mbuntit, fapt care se consemneaz explicit n procesul-verbal de edin.
ART. 92
Dup evaluarea ofertelor finale, dispoziiile art. 66 alin. (3) - (5) se aplic n mod corespunztor.
Paragraful 6
Negocierea fr publicare prealabil
ART. 93
nainte de iniierea procedurii de negociere fr publicare prealabil, autoritatea contractant are
obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor prevzute la art. 104 din Lege i s justifice ncadrarea
ntr-una dintre situaiile respective.
ART. 94
Iniierea procedurii de negociere fr publicare prealabil se realizeaz prin transmiterea unei
invitaii de participare la negocieri, nsoit de documentaia de atribuire, ctre unul sau, ori de cte
ori este posibil, ctre mai muli operatori economici.
Paragraful 7
Concursul de soluii
ART. 95
Autoritatea contractant iniiaz concursul de soluii prin publicarea n SEAP a unui anun de
concurs, nsoit de documentaia de concurs.
ART. 96
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de concurs orice
informaie, cerin, regul sau criteriu, necesare pentru a asigura potenialilor participani o
informare complet i corect cu privire la modul de organizare i desfurare a concursului de
soluii.
(2) Documentaia de concurs trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) informaii generale privind autoritatea contractant;
b) instruciuni privind date-limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n
legtur cu participarea la concurs;
c) criteriile minime de calificare solicitate n legtur cu participarea la concurs, precum i
documentele care urmeaz s fie prezentate de concureni pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor
respective;
d) ansamblul cerinelor pe baza crora concurenii urmeaz s elaboreze i s prezinte proiectele;
30

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

e) numrul i cuantumul premiilor care urmeaz s fie acordate, n cazul n care concursul este
organizat ca o procedur independent, precum i modalitatea de acordare a acestora;
f) angajamentul autoritii contractante de a ncheia contractul de achiziie public de servicii cu
ctigtorul sau cu unul dintre ctigtorii concursului respectiv, n cazul n care concursul este
organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a unui contract de achiziie public de servicii;
g) informaii detaliate i complete privind criteriul/criteriile aplicat/aplicate pentru stabilirea
proiectului/proiectelor ctigtor/ctigtoare.
ART. 97
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a limita accesul participanilor la concursul de
soluii:
a) prin referire la teritoriul sau la o parte din teritoriul statului;
b) pe motiv c legislaia naional permite doar participarea persoanelor fizice sau persoanelor
juridice.
(2) Numrul minim al participanilor indicat n anunul de concurs conform dispoziiilor art. 106
din Lege trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi
mai mic de trei.
(3) Atunci cnd selecteaz participanii la concurs autoritatea contractant are obligaia de a
aplica numai criteriile de selecie prevzute n anunul de concurs.
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a invita s depun proiecte doar participanii selectai
n conformitate cu dispoziiile alin. (3).
(5) n condiiile prevederilor Regulamentului CE nr. 2.015/1986, n cazul n care numrul de
participani care ndeplinesc criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul minim
indicat n anunul de concurs, autoritatea contractant are dreptul fie de a continua procedura de
atribuire numai cu acel participant/acei participani care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate,
fie de a anula procedura.
ART. 98
(1) Autoritatea contractant stabilete perioada minim cuprins ntre data transmiterii anunului
de concurs i data-limit de depunere a proiectelor, astfel nct operatorii economici interesai s
beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea proiectelor.
(2) Fr a aduce atingere dispoziiilor alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare anunul de concurs cu cel puin 30 de zile nainte de data-limit de
depunere a proiectelor.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea
proiectelor, prevzut la alin. (2), n cazul n care accept depunerea proiectelor prin mijloace
electronice de comunicare.
(4) n situaia n care autoritatea contractant selecteaz participanii care depun proiecte n
cadrul unui concurs de soluii, n conformitate cu art. 107 din Lege, perioada minim ntre data
transmiterii anunului de concurs i data-limit de depunere a documentului de interes, nsoit de
documentele care atest ndeplinirea criteriilor de calificare i selecie prevzute n documentaia de
concurs, este de 30 de zile.
(5) Dispoziiile alin. (3) sunt aplicabile n mod corespunztor n cazul n care autoritatea
contractant accept depunerea documentului de interes, nsoit de documentele care atest
ndeplinirea criteriilor de calificare i selecie, prin mijloace electronice de comunicare.
(6) n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n mod corespunztor de ctre autoritatea
contractant, face imposibil respectarea perioadelor prevzute la alin. (2) sau (4) sau cele rezultate
n urma aplicrii alin. (3) sau (5), autoritatea contractant poate stabili:
a) o perioad redus pentru depunerea documentului de interes, care nu poate fi mai mic de 15
zile de la data transmiterii spre publicare a anunului de concurs;
b) o perioad redus pentru depunerea proiectelor, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data
transmiterii invitaiei de depunere a proiectelor, ulterior realizrii seleciei participanilor potrivit
dispoziiilor art. 97 alin. (3).
ART. 99
31

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(1) Autoritatea contractant are obligaia de a evalua proiectele prezentate n cadrul unui concurs
de soluii n conformitate cu dispoziiile art. 108 i 109 din Lege.
(2) n scopul evalurii proiectelor prezentate ntr-un concurs de soluii, autoritatea contractant
are obligaia de a numi un juriu format din cel puin 3 membri, persoane fizice independente fa de
concureni, cu pregtire profesional i experien relevant n domeniu.
(3) Membrii juriului pot fi numii din cadrul autoritii contractante, dac este posibil, sau din
afara acesteia.
(4) Juriul stabilete clasamentul proiectelor pe baza criteriilor indicate n anunul de concurs
i/sau n documentaia de concurs.
(5) n situaia n care concursul de soluii este organizat cu premii sau pli acordate
participanilor, autoritatea contractant acord participanilor premii sau pli n conformitate cu
prevederile documentaiei de concurs, pe baza clasamentului proiectelor ntocmit de juriu, n
conformitate cu dispoziiile alin. (4). Premiile sau plile acordate participanilor se reflect ca o
cheltuial de aceeai natur cu achiziia sau vor fi reflectate n poziie distinct n bugetul i,
respectiv, contul de execuie al autoritii contractante.
ART. 100
Autoritatea contractant care a organizat un concurs de soluii transmite spre publicare n SEAP
un anun cu privire la rezultatele concursului.
Paragraful 8
Procedura simplificat
ART. 101
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura simplificat n condiiile prevzute
la art. 7 alin. (2) din Lege.
(2) Atunci cnd atribuie contracte de achiziie public/acorduri-cadru i organizeaz concursuri
de soluii care privesc achiziii publice ce au ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice a
cror valoare estimat este mai mic dect pragurile corespunztoare prevzute la art. 7 alin. (1) lit.
c) din Lege, autoritile contractante pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire cu
respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din Lege.
(3) Procedura simplificat se iniiaz prin publicarea n SEAP a unui anun de participare
simplificat, nsoit de documentaia de atribuire aferent.
(4) Anunul de participare simplificat conine urmtoarele informaii:
a) denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail ale autoritii contractante;
b) tipul de contract i, dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat un acord-cadru;
c) denumirea produselor/serviciilor/lucrrilor care urmeaz s fie furnizate/prestate/executate i
codul/codurile CPV;
d) valoarea estimat;
e) cantitatea de produse care trebuie furnizat, dac este cazul;
f) sursa de finanare;
g) termenul-limit de primire a ofertelor;
h) adresa la care se transmit ofertele;
i) limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele;
j) perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil;
k) criteriul de atribuire a contractului de achiziie public/acordului-cadru.
ART. 102
Autoritatea contractant are obligaia de a stabili perioada de depunere a ofertelor n funcie de
complexitatea contractului de achiziie public/acordului-cadru i de cerinele specifice, astfel nct
operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru
elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de calificare i selecie, dac sunt solicitate
prin documentele achiziiei.
ART. 103
32

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de
atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti,
ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc,
de regul, dou zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului
economic.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a publica n SEAP rspunsul la solicitrile de
clarificri fr a dezvlui identitatea solicitanilor.
(4) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi prin publicarea unei anun de tip erat n
SEAP perioada stabilit conform art. 102 n cazul n care rspunsul la solicitrile de clarificri
modific documentaia de atribuire.
ART. 104
(1) Autoritatea contractant aplic procedura simplificat prin mijloace electronice, situaie n
care numai operatorii economici nregistrai n SEAP pot depune ofert.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant nu utilizeaz mijloacele
electronice pentru derularea procedurii de atribuire simplificate atunci cnd aplic prevederile art.
113 alin. (4) lit. b) din Lege.
(3) Prevederile art. 59 - 66 se aplic n mod corespunztor.
ART. 105
n urma finalizrii procedurii simplificate, autoritatea contractant are obligaia de a publica n
SEAP un anun de atribuire n termen de 15 zile de la data ncheierii contractului de achiziie
public/acordului-cadru, precum i orice modificare a contractului/acordului-cadru.
SECIUNEA a 6-a
Servicii sociale i alte servicii specifice
ART. 106
(1) Anunurile prevzute la art. 111 alin. (1) din Lege, inclusiv anunurile corespunztoare tip
erat, se transmit spre publicare de ctre autoritatea contractant prin mijloace electronice i se
public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor standard stabilite de
Comisia European n temeiul dispoziiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului
European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziiile publice i de abrogare a
Directivei 2004/18/CE.
(2) n situaia n care fac obiectul contractului serviciile sociale reglementate prin Legea
asistenei sociale nr. 292/2011, cu modificrile ulterioare, autoritatea contractant formuleaz
criteriile de calitate prevzute la art. 111 alin. (4) din Lege n conformitate cu standardele minime
de calitate n baza crora a fost eliberat licena de funcionare i, dup caz, n conformitate cu
indicatorii de performan prevzui la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea
calitii n domeniul serviciilor sociale, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Criteriile de durabilitate a serviciilor sociale prevzute la art. 111 alin. (4) din Lege pot avea
n vedere: asigurarea continuitii, efectele pe termen lung ale serviciilor sociale asupra
beneficiarilor,
familiei,
comunitii,
implementarea
principiului
proximitii
n
organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de autosusinere a acestora, soluii inovatoare,
inclusiv prin valorificarea potenialului beneficiarilor i/sau membrilor comunitii de a participa i
de a se implica n acordarea serviciilor i altele asemenea.
SECIUNEA a 7-a
Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziie public
Paragraful 1
Acordul-cadru

33

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ART. 107
(1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu acordurilecadru astfel nct s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1), autoritatea contractant:
a) nu are dreptul de a ncheia acorduri-cadru cu o durat mai mare de 4 ani dect n cazuri
excepionale i pe care le poate justifica n special prin obiectul specific al contractelor subsecvente
ce urmeaz s fie atribuite n baza acordului-cadru respectiv;
b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaii de alt natur dect
cele stabilite prin acordul-cadru;
c) nu are dreptul de a ncheia acorduri-cadru pe baza crora se pot atribui contracte subsecvente
de tipuri sau natur diferite unele fa de altele;
d) are dreptul de a ncheia contracte subsecvente numai cu operatorul/operatorii
economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru i numai pe baza regulilor i
condiiilor prevzute n respectivul acord;
e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente n numele i pentru o alt autoritate
contractant care nu este parte n acordul-cadru respectiv dect n cazul n care are calitatea de
unitate de achiziie centralizat;
f) are obligaia de a impune criterii minime de calificare care s se raporteze cel mult la valoarea
estimat a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaz a fi atribuit pe durata acorduluicadru.
(3) Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contracte subsecvente numai n perioada de
valabilitate a acordului-cadru.
(4) Durata contractelor subsecvente ncheiate n conformitate cu alin. (3) poate depi durata de
valabilitate a acordului-cadru.
ART. 108
(1) Prin ncheierea unui acord-cadru, autoritatea contractant i asum fa de
operatorul/operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv urmtoarele
obligaii principale:
a) s nu ncheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract avnd ca obiect
achiziionarea produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv;
b) s atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de
cte ori intenioneaz s achiziioneze produsele/serviciile/lucrrile care au fcut obiectul acorduluicadru respectiv, respectnd condiiile eseniale stabilite la ncheierea acestuia.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are dreptul s ncheie cu
alt operator economic un contract de achiziie public avnd ca obiect achiziionarea acelorai
produse/servicii/lucrri care fac obiectul acordului-cadru respectiv n cazul n care
operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a
rspunde solicitrilor autoritii contractante.
(3) Solicitarea autoritii contractante adresat operatorului economic pentru a
furniza/presta/executa se materializeaz prin ncheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.
ART. 109
(1) Acordul-cadru trebuie s prevad, pentru contractele subsecvente care urmeaz s fie
atribuite, elementele/condiiile considerate eseniale, care se refer la:
a) obligaiile pe care operatorul/operatorii economic/economici i le-a/le-au asumat prin
propunerea tehnic prezentat n cursul procedurii de atribuire, n special n ceea ce privete
caracteristicile tehnice - funcionale i de performan - ale produselor care urmeaz s fie furnizate,
descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate i nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrrilor
care urmeaz s fie executate i nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de
prestare sau de execuie ncepnd din momentul ncheierii contractului, garaniile acordate, orice
alte elemente care au fost luate n considerare n procesul de analiz i evaluare a propunerilor
tehnice;
b) preul/tariful unitar sau preurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale,
34

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevzut n propunerea financiar;


c) condiii specifice, coeficieni de ajustare i formule de ajustare a preurilor, dup caz;
d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractant le consider necesare.
(2) n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici, iar contractele
subsecvente urmeaz s fie atribuite prin reluarea competiiei, acordul-cadru trebuie s prevad:
a) elementele/condiiile care rmn neschimbabile pe ntreaga durat a respectivului acord;
b) numrul maxim de operatori economici cu care se ncheie acordul-cadru, conform celor
precizate n cadrul anunului de participare;
c) elementele/condiiile care vor face obiectul relurii competiiei pentru atribuirea contractelor
subsecvente.
ART. 110
(1) n condiiile art. 118 din Lege, n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli
operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaz s fie atribuite prin reluarea competiiei,
autoritatea contractant are obligaia, ori de cte ori decide achiziionarea
produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul acordului respectiv, s transmit concomitent o
invitaie de participare la reofertare ctre toi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
(2) Invitaia la reofertare trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii:
a) cu privire la cantitile i elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmeaz s
fie atribuit;
b) cu privire la elementele/condiiile care fac obiectul relurii competiiei i criteriul de
atribuire/factorii de evaluare care urmeaz s fie aplicai pentru stabilirea operatorului economic
cruia i va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevzut n documentaia de atribuire elaborat
pentru ncheierea acordului-cadru;
c) cu privire la modul n care se depune/transmite noua ofert i data-limit pn la care
operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua ofert.
(3) Elementele care pot face obiectul reofertrii se pot referi la pre, termene de
livrare/prestare/execuie, caracteristici tehnice, nivel calitativ i de performan, n msura n care
au fost prevzute n fia de date a achiziiei.
(4) Data-limit pn la care operatorii economici au dreptul s depun/transmit noua ofert se
stabilete de autoritatea contractant, care are, n acest sens, obligaia de a ine cont de aspecte
precum complexitatea obiectului viitorului contract i asigurarea unei perioade rezonabile pentru
elaborarea noii oferte i transmiterea acesteia; autoritatea contractant poate s consulte operatorii
economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte ntr-o perioad ct mai scurt
de timp.
(5) Operatorii economici au dreptul ca n procesul de reofertare s modifice elementele/condiiile
care fac obiectul relurii competiiei numai n sensul mbuntirii acestora i fr s afecteze
elementele/condiiile stabilite.
(6) n cazul n care a fost prevzut posibilitatea de ajustare a preului, mbuntirea acestui
element se raporteaz la valoarea actualizat care se obine n urma aplicrii coeficienilor de
ajustare.
(7) n cazul n care, n urma reofertrii, autoritatea contractant nu obine mbuntiri ale
elementelor/condiiilor care fac obiectul relurii competiiei, aceasta are obligaia de a atribui
contractul ofertantului clasat pe primul loc n cadrul procedurii aplicate pentru ncheierea acorduluicadru, prin luarea n considerare a condiiilor i elementelor prevzute n oferta iniial a acestuia
actualizat.
ART. 111
(1) n cazul n care operatorul economic cruia autoritatea contractant i transmite o solicitare
pentru ncheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a rspunde acestei solicitri
deoarece cantitatea care face obiectul contractului depete cantitatea estimat, autoritatea
contractant are dreptul de a iniia o nou procedur de atribuire pentru achiziionarea diferenei
care nu poate fi acoperit de respectivul operator economic, numai n cazul n care:
a) acordul-cadru este ncheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
35

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

b) dei acordul-cadru este ncheiat i cu ali operatori economici, nici acetia, la rndul lor, nu au
capacitatea de a acoperi diferena respectiv.
(2) n cazul n care operatorul economic cruia autoritatea contractant i transmite o solicitare
pentru ncheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a rspunde acestei solicitri din
propria sa culp, autoritatea contractant are dreptul de a iniia o nou procedur de atribuire pentru
achiziionarea ntregii cantiti necesare, numai n cazul n care:
a) acordul-cadru este ncheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) dei acordul-cadru este ncheiat i cu ali operatori economici, nici acetia, la rndul lor, nu au
capacitatea de a rspunde solicitrii respective.
(3) Operatorul economic n culp va suferi consecinele prevzute n acordul-cadru pentru
nendeplinirea obligaiilor n sarcina sa.
Paragraful 2
Sistemul dinamic de achiziii
ART. 112
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziii prin intermediul
SEAP, pentru achiziii de uz curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac
necesitile autoritii contractante.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu sistemul
dinamic de achiziii.
ART. 113
(1) Toate comunicrile n cadrul unui sistem dinamic de achiziii se realizeaz exclusiv prin
mijloace electronice.
(2) Dispoziiile art. 53 nu sunt aplicabile n cazul sistemului dinamic de achiziii.
Paragraful 3
Licitaia electronic
ART. 114
Categoriile de contracte pentru a cror atribuire nu poate fi utilizat licitaia electronic sunt
prevzute n anexa care face parte integrant din prezentele norme metodologice.
ART. 115
Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu licitaia
electronic astfel nct:
a) s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena;
b) s modifice obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru, astfel cum a fost acesta
prevzut n anunul de participare i n documentaia de atribuire.
ART. 116
(1) n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a
fost aplicat prin utilizarea integral a mijloacelor electronice, aceasta poate fi iniiat de autoritatea
contractant numai dup transmiterea de ctre SEAP a clasamentului ofertanilor ale cror oferte au
fost considerate admisibile.
(2) n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a
fost aplicat prin utilizarea parial a mijloacelor electronice sau la reluarea competiiei dintre
operatorii economici care au semnat un acord-cadru, aceasta poate fi iniiat numai dup
introducerea de ctre autoritatea contractant n SEAP a informaiilor solicitate n mod automat de
sistemul informatic.
ART. 117
Licitaia electronic se poate organiza numai n msura n care facilitile tehnice disponibile n
cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea contractant.
ART. 118
36

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii cu privire la numrul de


runde ale licitaiei electronice pe care le organizeaz, calendarul de desfurare a acestora, precum
i elementele ofertei care urmeaz s fac obiectul procesului repetitiv de ofertare.
ART. 119
(1) Durata unei runde de licitaie electronic se stabilete n zile i este de minimum o zi, iar ntre
runde trebuie s existe intervale stabilite n zile, a cror durat minim este de o zi.
(2) Dac pe parcursul unei runde de licitaie electronic nu se mai introduc preuri i/sau valori
noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea contractant are
dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitaiei electronice fr a mai organiza rundele
urmtoare.
ART. 120
La licitaia electronic au dreptul s participe doar operatorii economici nregistrai n SEAP i
crora le-au fost transmise invitaii de participare la aceast faz de ctre autoritatea contractant.
ART. 121
(1) n orice moment pe parcursul desfurrii licitaiei electronice, sistemul informatic pune la
dispoziia participanilor la procesul repetitiv de ofertare informaii necesare acestora pentru a-i
determina poziia pe care o ocup n clasament.
(2) Sistemul informatic pune la dispoziia participanilor la procesul repetitiv de ofertare
informaii referitoare la preuri sau valori noi prezentate n cadrul licitaiei electronice, precum i
numrul participanilor la licitaia electronic respectiv, n cazul n care autoritatea contractant a
prevzut la iniierea acestei faze posibilitatea comunicrii acestor informaii.
(3) Pe parcursul licitaiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvlui identitatea ofertanilor
participani.
(4) Ofertele depuse n cadrul licitaiei electronice de ctre ofertanii participani nu pot dect s
mbunteasc ofertele depuse anterior organizrii acestei faze.
ART. 122
(1) La momentul finalizrii licitaiei electronice, sistemul informatic va pune la dispoziia
autoritii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derulrii acestei faze, determinat prin luarea
n considerare a ofertelor finale introduse de ofertanii participani i pe baza criteriului de atribuire
specificat n fia de date a achiziiei.
(2) Cu privire la preul final rezultat n urma licitaiei electronice nu se mai pot cere clarificri
dect cu privire la justificarea preului neobinuit de sczut ofertat, fr a se permite ns
modificarea acestuia.
(3) n cazul n care ofertantul declarat admis i nregistrat n SEAP nu modific n cadrul fazei de
licitaie electronic elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea
clasamentului final este luat n considerare oferta depus de ctre acesta anterior desfurrii
acestei faze, introdus n prealabil n SEAP.
SECIUNEA a 8-a
Oferta i documentele nsoitoare
ART. 123
(1) Ofertantul elaboreaz oferta n conformitate cu prevederile documentaiei de atribuire i
indic, motivat, n cuprinsul acesteia care informaii din propunerea tehnic i/sau din propunerea
financiar sunt confideniale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual, n
baza legislaiei aplicabile.
(2) Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare, rspunsurile la
solicitrile de clarificri numai prin mijloace electronice atunci cnd particip la o procedur de
atribuire care se desfoar prin intermediul SEAP.
(3) Documentele prevzute la alin. (2) se semneaz cu semntur electronic extins, bazat pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentnd
documente originale.
37

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(4) Prin excepie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractant are dreptul s solicite n
original orice document cu regim special a crui valabilitate este condiionat de prezentarea n
aceast form.
ART. 124
(1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al coninutului, pe toat perioada de
valabilitate stabilit de ctre autoritatea contractant i asumat de ofertant.
(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevzut n anunul/invitaia de participare i n
documentaia de atribuire, trebuie s fie stabilit astfel nct s cuprind toate etapele pn la
momentul ncheierii contractului/acordului-cadru.
(3) Atunci cnd stabilete perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractant va lua n
considerare estimrile privind perioada necesar pentru analiza i evaluarea ofertelor, perioada
necesar pentru verificrile legate de aceste activiti, precum i perioada legal prevzut pentru
rezolvarea eventualelor contestaii. Autoritatea contractant are obligaia de a solicita prelungirea
valabilitii ofertelor, precum i, dup caz, a garaniei de participare, n situaii excepionale care
impun o astfel de prelungire.
ART. 125
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major sau cazul fortuit, cad n sarcina operatorului
economic care transmite respectiva ofert.
SECIUNEA a 9-a
Comisia de evaluare i modul de lucru al acesteia
ART. 126
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziie
public/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor i, dup caz, a
solicitrilor de participare, care se constituie ntr-o comisie de evaluare.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri
aparinnd compartimentelor autoritii contractante, iar n cazul n care beneficiarul final al
contractului/acordului-cadru este o alt autoritate contractant, din cadrul respectivei autoriti
contractante.
(3) n cazul n care evaluarea solicitrilor de participare/ofertelor necesit o expertiz aprofundat
n domeniul achiziiilor publice ori de natur tehnic, financiar, juridic i/sau privind aspectele
contractuale specifice, autoritatea contractant poate desemna, pe lng comisia de evaluare,
specialiti externi, numii experi cooptai, care desfoar activiti independente sau care sunt pui
la dispoziie de ctre furnizorii de servicii auxiliare achiziiei.
(4) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza att pentru
atribuirea fiecrui contract/acord-cadru n parte, ct i pentru atribuirea mai multor
contracte/acorduri-cadru, acest din urm caz aplicndu-se cnd contractele respective sunt de
complexitate redus.
(5) n cazul procedurilor cu mai multe etape, nominalizarea persoanelor care constituie comisia
de evaluare se poate realiza att pentru fiecare etap n parte, ct i pentru toate etapele.
(6) Autoritatea contractant va numi o persoan responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire
din cadrul compartimentului intern specializat n domeniul achiziiilor.
(7) Preedintele comisiei de evaluare poate fi limitat numai la aspectele de organizare i
reprezentare, n acest din urm caz neavnd drept de vot.
(8) Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie s fie n relaii de subordonare
ierarhic unele fa de altele, n msura n care structura organizatoric permite acest lucru.
(9) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii
comisiei de evaluare.
(10) Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al comisiei de evaluare cu un
membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie nlocuit nu are posibilitatea, din
motive obiective, de a-i ndeplini atribuiile care rezult din calitatea de membru al comisiei de
38

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

evaluare.
(11) Dup producerea nlocuirii prevzute la alin. (10), calitatea de membru al comisiei de
evaluare este preluat de ctre membrul de rezerv, care i va exercita atribuiile aferente pn la
finalizarea procedurii de atribuire.
ART. 127
(1) Comisia de evaluare are urmtoarele atribuii:
a) deschiderea ofertelor i, dup caz, a altor documente care nsoesc oferta;
b) verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre ofertani/candidai;
c) realizarea seleciei candidailor, dac este cazul;
d) desfurarea dialogului cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurii de dialog
competitiv;
e) desfurarea negocierilor cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurilor de negociere;
f) verificarea conformitii propunerilor tehnice ale ofertanilor cu prevederile caietului de
sarcini;
g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanilor n conformitate cu criteriile de atribuire, dac
este cazul;
h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertani, inclusiv verificarea conformitii cu
propunerile tehnice, verificarea aritmetic, verificarea ncadrrii n fondurile care pot fi
disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, precum i, dac este
cazul, verificarea ncadrrii acestora n situaia prevzut la art. 210 din Lege;
i) elaborarea solicitrilor de clarificri i/sau completri necesare n vederea evalurii solicitrilor
de participare i/sau ofertelor;
j) stabilirea ofertelor inacceptabile i/sau neconforme i a motivelor care stau la baza ncadrrii
acestora n fiecare din aceste categorii;
k) stabilirea ofertelor admisibile;
l) aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevzut n fia de
date a achiziiei;
m) stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare sau, dup caz, formularea propunerii de anulare a
procedurii;
n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecrei edine, a rapoartelor intermediare aferente
fiecrei etape n cazul procedurilor cu mai multe etape i a raportului procedurii de atribuire.
(2) Rapoartele intermediare i raportul procedurii de atribuire se nainteaz de ctre preedintele
comisiei de evaluare conductorului autoritii contractante spre aprobare.
(3) n cazul n care nu aprob raportul procedurii, conductorul autoritii contractante va motiva
n scris decizia sa i poate, dup caz:
a) returna raportul, o singur dat, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare parial;
b) solicita o reevaluare complet, caz n care o nou comisie de evaluare va fi numit.
(4) n situaia n care autoritatea contractant aprob raportul procedurii de atribuire fr a ine
cont de observaiile formulate de observatorii ANAP n urma controlului ex-ante, cu privire la
situaiile prevzute de art. 60 din Lege, Agenia Naional de Integritate este sesizat pentru
identificarea nclcrii regimului juridic al conflictelor de interese prin raportare la dispoziiile Legii
nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru modificarea
i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei
Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative, cu
modificrile ulterioare, n termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de atribuire. Odat
cu sesizarea, Ageniei Naionale de Integritate i este transmis i documentaia complet privind
atribuirea contractului.
ART. 128
(1) Experii cooptai prevzui la art. 126 alin. (3) pot fi desemnai nc de la nceputul procesului
de evaluare sau pe parcursul acestui proces, n funcie de problemele care ar putea impune expertiza
acestora, scop n care n cadrul deciziei de desemnare a experilor cooptai se precizeaz atribuiile
i responsabilitile specifice deinute pe parcursul procesului de evaluare.
39

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(2) Propunerea privind cooptarea experilor externi, respectiv necesitatea participrii acestora la
procesul de evaluare se justific i se realizeaz prin raportare la atribuiile i responsabilitile ce
sunt deinute/exercitate de ctre acetia n aplicarea prevederilor alin. (1).
(3) Experii cooptai nu au drept de vot n cadrul comisiei de evaluare, ns n ndeplinirea
atribuiilor ce le revin potrivit legii i a mandatului primit n baza deciziei de desemnare, precum i
a competenelor personale, acetia procedeaz la ntocmirea unor rapoarte de specialitate asupra
crora i exprim punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o dein.
(4) n sensul prevederilor alin. (3), expertul cooptat este responsabil din punct de vedere
profesional pentru acurateea i realitatea informaiilor consemnate n cadrul raportului de
specialitate.
(5) Raportul de specialitate prevzut la alin. (3) este destinat s faciliteze comisiei de evaluare
adoptarea deciziilor n cadrul procesului de analiz a solicitrilor de participare/ofertelor i de
stabilire a ofertei/ofertelor ctigtoare.
(6) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al expertului
cooptat prevzut la alin. (3) au obligaia de a-i prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n
acest sens o not individual care devine anex la raportul procedurii de atribuire. n cadrul acestei
note se justific n mod documentat punctul de vedere al respectivilor membri la un nivel similar cu
exigenele ce deriv din aplicarea prevederilor alin. (4).
(7) Raportul de specialitate se ataeaz la raportul procedurii de atribuire i devine parte a
dosarului achiziiei publice.
ART. 129
(1) Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare i experii
cooptai au obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor/solicitrilor de
participare, precum i asupra oricror alte informaii prezentate de ctre candidai/ofertani n
procedura de atribuire.
(2) nclcarea angajamentelor referitoare la confidenialitate se sancioneaz conform legii.
(3) Cu excepia edinei de deschidere a ofertelor, la ntrunirile comisiei de evaluare au dreptul de
a participa numai membrii acesteia i, dup caz, experii cooptai, precum i persoanele
mputernicite de ctre ANAP.
(4) Membrii comisiei de evaluare i experii externi cooptai au obligaia de a respecta regulile de
evitare a conflictului de interese prevzute n cap. II seciunea a 4-a din Lege.
ART. 130
(1) Comisia de evaluare i experii cooptai au obligaia de a semna pe propria rspundere o
declaraie de confidenialitate i imparialitate prin care se angajeaz s respecte prevederile art. 129
i prin care confirm c nu se afl ntr-o situaie care implic existena unui conflict de interese.
(2) Declaraia prevzut la alin. (1) trebuie semnat de membrii comisiei de evaluare nainte de
preluarea atribuiilor specifice, dup data i ora-limit pentru depunerea solicitrilor de
participare/ofertelor, i conine urmtoarele date de identificare:
a) numele i prenumele;
b) data i locul naterii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal.
(3) n cazul n care unul dintre membrii desemnai n comisia de evaluare sau unul dintre experii
cooptai constat c se afl ntr-o situaie de conflict de interese, atunci acesta are obligaia de a
solicita de ndat nlocuirea sa din componena comisiei respective cu o alt persoan.
(4) Situaiile privind conflictul de interese pot fi sesizate autoritii contractante i de ctre teri.
(5) n cazul n care sunt sesizate astfel de situaii, autoritatea contractant are obligaia de a
verifica cele semnalate i, dac este cazul, de a adopta msurile necesare pentru evitarea/remedierea
oricror aspecte care pot determina apariia unui conflict de interese.
ART. 131
(1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord ntre membrii acesteia,
urmnd a se avea n vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire i perioada
40

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

solicitat pentru valabilitatea ofertelor.


(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza i evalua documentele depuse de
ofertani/candidai individual i/sau n edine comune.
(3) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puin 2/3 dintre membrii si cu drept de
vot.
(4) Fiecare decizie a comisiei de evaluare este fundamentat prin identificarea elementelor
concrete ale solicitrii de participare/ofertelor n raport cu cerinele definite prin documentele
achiziiei i prevederile legale.
(5) n cazul procesului de selecie a candidailor sau stabilirii ofertei ctigtoare pe baz de
punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflect prin punctajul individual acordat fiecrei
solicitri de participare/oferte n parte.
(6) n cazul n care exist divergene de preri ntre membrii comisiei de evaluare sau cnd exist
o diferen considerabil ntre punctajele acordate de acetia, preedintele comisiei de evaluare va
solicita reanalizarea punctelor de divergen, n scopul finalizrii n timp util a etapei de evaluare a
ofertelor i de stabilire a ofertei ctigtoare.
(7) Procesul de reanalizare a punctelor de divergen se consemneaz ntr-un proces-verbal,
justificndu-se opiniile contrare.
(8) n cazul n care, n situaia prevzut la alin. (6), comisia de evaluare nu ajunge la un acord
dup reanalizarea punctelor de divergen, decizia final se adopt cu votul majoritii membrilor
si.
(9) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat potrivit dispoziiilor
alin. (8) au obligaia de a-i prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n acest sens o not
individual care devine anex la raportul procedurii de atribuire n condiii similare precum cele
stabilite prin dispoziiile art. 128 alin. (6).
SECIUNEA a 10-a
Procesul de verificare i evaluare
ART. 132
(1) n cazul n care, n cadrul documentaiei de atribuire, a fost prevzut obligaia ndeplinirii
unor criterii de calificare i selecie formulate n baza criteriilor prevzute la cap. IV seciunea a 6-a
paragraful 1 din Lege, comisia de evaluare are obligaia verificrii modului de ndeplinire a acestora
de ctre fiecare ofertant/candidat n parte prin analizarea coninutului DUAE.
(2) Comisia de evaluare are obligaia solicitrii documentelor doveditoare privind ndeplinirea
criteriilor de calificare ofertantului clasat pe primul loc n urma aplicrii criteriului de atribuire.
(3) n condiiile art. 215 alin. (4) din Lege, eventualele neconcordane cu privire la ndeplinirea
condiiilor de form ale garaniei de participare, inclusiv cele privind cuantumul i valabilitatea, se
vor clarifica de ctre comisia de evaluare cu ofertanii n maximum 3 zile lucrtoare de la datalimit de depunere a ofertelor, sub sanciunea respingerii ofertei ca inacceptabil.
ART. 133
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare ofert att din punct de
vedere al elementelor tehnice propuse, ct i din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le
implic.
(2) Propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n caietul de sarcini
sau n documentul descriptiv.
(3) Propunerea financiar trebuie s se ncadreze n fondurile care pot fi disponibilizate pentru
ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, precum i s nu se afle n situaia prevzut
la art. 210 din Lege.
ART. 134
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificrile i completrile formale
sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei solicitri de participare/oferte, precum i
perioada de timp acordat pentru transmiterea acestora, termenul-limit neputnd fi stabilit dect la
41

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

nivel de zile lucrtoare, fr a fi precizat o or anume n cadrul acestuia.


(2) Comisia de evaluare, nainte de a lua o decizie de respingere a candidaturii/ofertei n baza art.
137 alin. (2) lit. h), solicit clarificri i, dup caz, completri ale documentelor prezentate iniial de
candidat/ofertant/subcontractant/ter susintor cu privire la nencadrarea n prevederile art. 60 alin.
(1) lit. d) i e) din Lege.
(3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limit n funcie de volumul i complexitatea
clarificrilor i completrilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecrei solicitri
de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regul, de minimum 3 zile lucrtoare.
(4) Comunicarea transmis n sensul alin. (1) ctre candidat/ofertant trebuie s fie clar i s
defineasc n mod explicit i suficient de detaliat n ce const solicitarea comisiei de evaluare.
(5) n cazul n care comisia de evaluare solicit unui candidat/ofertant clarificri i, dup caz,
completri ale documentelor prezentate de acesta n cadrul ofertei sau solicitrii de participare,
potrivit dispoziiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite n termenul precizat de
comisia de evaluare clarificrile/completrile solicitate sau clarificrile/completrile transmise nu
sunt concludente, oferta sa va fi considerat inacceptabil.
(6) n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint comisiei de evaluare
potrivit dispoziiilor alin. (1) coninutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi
considerat neconform.
(7) Prin excepie de la dispoziiile alin. (6), oferta nu va fi considerat neconform n msura n
care modificri operate de ofertant n legtur cu propunerea sa tehnic se ncadreaz n una din
categoriile de mai jos:
a) pot fi ncadrate n categoria viciilor de form; sau
b) reprezint corectri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventual modificare a preului total
al ofertei, indus de aceste corectri, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanilor
participani la procedura de atribuire.
(8) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnic care pot
fi completate/corectate ntr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.
(9) O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerat o abatere tehnic minor a ofertei
iniiale n urmtoarele situaii:
a) cuantificarea teoretic n valoare monetar a respectivei abateri/omisiuni depete 1% din
preul total al ofertei;
b) cuantificarea teoretic n valoare monetar a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea
aplicrii acelor prevederi ale legii care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu
anumite praguri valorice;
c) n urma corectrii respectivei abateri/omisiuni, se constat c s-ar schimba clasamentul
ofertanilor;
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativ n comparaie cu oferta iniial;
e) modificarea vizeaz o parte din ofert pentru care documentaia de atribuire a exclus n mod
clar posibilitatea ca ofertanii s se abat de la cerinele exacte ale respectivei documentaii, iar
oferta iniial nu a fost n conformitate cu aceste cerine.
(10) Prin excepie de la dispoziiile alin. (6), oferta nu va fi considerat neconform n msura n
care modificrile operate de ofertant n legtur cu propunerea sa financiar reprezint erori
aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevzute la art. 2 alin. (2)
din Lege, elementele propunerii financiare urmnd a fi corectate, implicit alturi de preul total al
ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaiilor care sunt cunoscute de ctre
toi participanii, deoarece sunt prevzute n legislaia aplicabil, documentaia de atribuire, i/sau n
alte documente prezentate de ofertant.
(11) n cazul n care ofertantul nu este de acord cu ndreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi
considerat neconform.
ART. 135
(1) n condiiile art. 209 din Lege, comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului
corectarea viciilor de form cu privire la oferta acestuia.
42

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(2) n cazul n care ofertantul nu este de acord cu ndreptarea viciilor de form, n condiiile
prevzute la alin. (1), oferta sa va fi considerat neconform.
(3) n sensul dispoziiilor alin. (1), viciile de form reprezint acele erori sau omisiuni din cadrul
unui document a cror corectare/completare este susinut n mod neechivoc de sensul i de
coninutul altor informaii existente iniial n alte documente prezentate de ofertant sau a cror
corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un
avantaj incorect n raport cu ceilali participani la procedura de atribuire.
ART. 136
(1) n situaia n care comisia de evaluare constat c elemente de pre ale unei oferte sunt aparent
neobinuit de sczute, prin raportare la preurile pieei, utilizndu-se ca referina n acest sens
informaii cum ar fi buletine statistice, sau cotaii ale burselor de mrfuri, comisia de evaluare va
solicita ofertantului care a depus oferta n cauz explicaii cu privire la posibilitate ndeplinirii
contractului n condiiile de calitate impuse prin documentaia de atribuire.
(2) Explicaiile aduse de ofertant conform prevederilor alin. (1) vor fi nsoite de dovezi
concludente privind elementele prevzute la art. 210 alin. (2) din Lege, precum i, dup caz,
documente privind preurile ce pot fi obinute de la furnizori, situaia stocurilor de materii prime i
materiale, modul de organizare i metodele utilizate n cadrul procesului de lucru, nivelul de
salarizare al personalului ofertantului, performanele i costurile implicate de anumite utilaje sau
echipamente de lucru.
(3) n cazul n care ofertantul nu prezint comisiei de evaluare informaiile i/sau documentele
solicitate sau acestea nu justific n mod corespunztor nivelul sczut al preului sau al costurilor
propuse, oferta va fi considerat inacceptabil.
ART. 137
(1) Comisia de evaluare are obligaia de a respinge ofertele inacceptabile i neconforme.
(2) n condiiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele
situaii:
a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 132 alin. (3);
b) a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre criteriile de
calificare stabilite n documentaia de atribuire sau nu a completat DUAE n conformitate cu
criteriile stabilite de autoritatea contractant;
c) constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luat n
considerare deoarece n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofert alternativ, nu respecta cerinele minime
prevzute n caietul de sarcini;
d) nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i
de protecie a muncii, atunci cnd aceasta cerina este formulat n condiiile art. 51 alin. (2) din
Lege;
e) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin
anunul de participare i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru
ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv;
f) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin
anunul de participare i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru
ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, se constat c acceptarea unei astfel de
oferte ar conduce la modificarea substanial n sensul art. 55 alin. (2) lit. a);
g) n urma verificrilor prevzute la art. 210 din Lege se constat c oferta are un pre/cost
neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se poate
asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin caietul de sarcini;
h) oferta este depus cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) i e) din Lege, raportat
la data-limit stabilit pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor i/sau oricnd pe parcursul
evalurii acestora;
i) ofertantul refuz s prelungeasc perioada de valabilitate a ofertei i a garaniei de participare;
j) oferta i documentele care o nsoesc nu sunt semnate cu semntur electronic extins, bazat
43

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;


k) n cazul n care unei oferte i lipsete una din cele dou componente, aa cum sunt precizate la
art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege.
(3) n condiiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerat neconform n urmtoarele
situaii:
a) nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini;
b) conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea
contractant n cadrul documentaiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru
aceasta din urm, iar ofertantul, dei a fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept
renunarea la clauzele respective;
c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care
nu pot fi justificate;
d) propunerea financiar nu este corelat cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea
conduce la executarea defectuoas a contractului, sau constituie o abatere de la legislaia incident,
alta dect cea n domeniul achiziiilor publice;
e) n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este
prezentat fr a se realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil
aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte.
(4) Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare n urma verificrii i evalurii
reprezint oferte admisibile.
(5) Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare dintre ofertele admisibile.
(6) Dup finalizarea verificrilor prevzute la art. 132 i 133, comisia de evaluare introduce n
SEAP, utiliznd facilitile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele
candidailor/ofertanilor ale cror candidaturi/oferte sunt admisibile, precum i ale candidailor
respini sau ale ofertanilor ale cror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.
ART. 138
(1) n cazul n care criteriul utilizat este "preul cel mai sczut", clasamentul ofertelor se stabilete
prin ordonarea cresctoare a preurilor respective, oferta ctigtoare fiind cea de pe primul loc,
respectiv cea cu preul cel mai sczut.
(2) n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractant
solicit ofertanilor o nou propunere financiar, iar contractul va fi atribuit ofertantului a crui
nou propunere financiar are preul cel mai sczut.
(3) n situaia ncheierii unui acord-cadru cu mai muli operatori economici, fr reluarea
competiiei, atunci cnd dou sau mai multe oferte au o valoare total egal a propunerii financiare
i sunt clasate pe acelai loc, n vederea departajrii, autoritatea contractant solicit noi propuneri
financiare acestora, fr ca acest lucru s afecteze poziiile superioare n clasament.
(4) n situaia ncheierii unui acord-cadru cu mai muli operatori economici, cu reluarea
competiiei, atunci cnd dou sau mai multe oferte au aceeai valoare total a propunerii financiare
i sunt clasate pe acelai loc, autoritatea contractant menioneaz n fia de date dac uzeaz de
prevederile alin. (3) sau dac va ncheia acordul-cadru cu toi operatorii economici clasai pe
locurile aferente numrului maxim stabilit n fia de date i n anunul de participare.
ART. 139
(1) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru se face pe baza
criteriului "cel mai bun raport calitate-pre" sau "cel mai bun raport calitate-cost", evaluarea
ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare ofert n parte, a unui punctaj rezultat ca
urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), se stabilete clasamentul ofertelor prin ordonarea descresctoare
a punctajelor respective, oferta ctigtoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare
punctaj.
ART. 140
(1) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru se face pe baza
criteriului "costul cel mai sczut", evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare
44

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ofert n parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n
documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), se stabilete clasamentul ofertelor prin ordonarea descresctoare
a punctajelor respective, oferta ctigtoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare
punctaj.
ART. 141
Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preurilor prevzute n
propunerile financiare ale ofertanilor se realizeaz la valoarea fr TVA.
SECIUNEA a 11-a
Finalizarea procedurii de atribuire
ART. 142
(1) Pe baza informaiilor introduse n SEAP de ctre autoritatea contractant, sistemul informatic
genereaz automat ctre toi ofertanii participani notificri cu privire la rezultatul procedurii de
atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a efectua i comunicrile prevzute la seciunea a 13a a cap. IV din Lege.
ART. 143
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public/acordulcadru cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare.
(2) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul de achiziie
public/acordul-cadru cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, ca urmare a
faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de
a executa contractul/acordul-cadru, aceasta are obligaia s declare ctigtoare oferta clasat pe
locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil.
(3) n situaia prevzut la alin. (2), n condiiile n care nu exist o ofert admisibil clasat pe
locul doi, autoritatea contractant are obligaia de a anula procedura de atribuire a contractului de
achiziie public/acordului-cadru, n condiiile art. 212 alin. (1) lit. a) din Lege.
ART. 144
(1) Fr a afecta prevederile art. 143 alin. (2), refuzul nemotivat al ofertantului declarat ctigtor
de a semna contractul de achiziie public/acordul-cadru este asimilabil situaiei prevzute la art.
167 alin. (1) lit. g) din Lege.
(2) n situaia prevzut la alin. (1) sunt aplicabile dispoziiile art. 166 alin. (2).
ART. 145
Autoritatea contractant nu are dreptul de a amna ncheierea contractului cu scopul de a crea
circumstane artificiale de anulare a procedurii.
ART. 146
(1) n situaia n care autoritatea contractant anuleaz procedura de atribuire, n condiiile art.
212 sau 213 din Lege, aceasta are obligaia de a comunica n scris tuturor participanilor la
procedura de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, motivul care a determinat
decizia de anulare, precum i ncetarea obligaiilor asumate de ofertani prin depunerea ofertelor sau
a solicitrilor de participare.
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s adopte nicio msur cu scopul de a ntrzia
nejustificat procesul de evaluare a ofertelor, sau de a crea circumstane artificiale de anulare a
procedurii de atribuire, o asemenea abordare fiind considerat o nclcare a principiului asumrii
rspunderii prevzut la art. 2 alin. (2) din Lege.
ART. 147
(1) Contractul de achiziie public/acordul-cadru are cel puin urmtoarele anexe, ca parte
integrant:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificrile i/sau msurile de remediere aduse pn la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice i financiare;
45

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

b) oferta, respectiv propunerea tehnic i propunerea financiar, inclusiv clarificrile din perioada
de evaluare;
c) garania de bun execuie, dac este cazul;
d) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul;
e) contractele cu subcontractanii, n msura n care n contractul de achiziie public/acordulcadru este reglementat un mecanism de efectuare a plilor directe ctre subcontractani;
f) acordul de asociere, dac este cazul.
(2) n cazul n care, pe parcursul executrii contractului de achiziie public/acordului-cadru, se
constat c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinelor
prevzute n caietul de sarcini, prevaleaz prevederile caietului de sarcini.
SECIUNEA a 12-a
Dosarul achiziiei
ART. 148
Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea
contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele:
a) strategia de contractare;
b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul;
c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
d) erata, dac este cazul;
e) documentaia de atribuire;
f) documentaia de concurs, dac este cazul;
g) decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare i, dup caz, a experilor cooptai;
h) declaraiile de confidenialitate i imparialitate;
i) procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor, dac este cazul;
j) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire;
k) DUAE i documentele de calificare, atunci cnd acestea au fost solicitate;
l) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de autoritatea contractant;
m) raportul intermediar privind selecia candidailor, dac este cazul;
n) procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, dup caz;
o) raportul procedurii de atribuire, precum i anexele la acesta;
p) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
q) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate, i, dup caz, actele adiionale;
r) dac este cazul, contractele atribuite n temeiul unui acord-cadru;
s) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
) dac este cazul, contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nsoite de deciziile
motivate pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor;
t) hotrri ale instanelor de judecat referitoare la procedura de atribuire;
) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor
contractuale de ctre contractant;
u) dac este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.
ART. 149
(1) n cazul n care autoritatea contractant aplic procedurile de atribuire prevzute de Lege prin
utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, utilizeaz un sistem dinamic sau o licitaie
electronic, autoritatea contractant are obligaia de a asigura arhivarea documentelor care fac parte
din dosarul achiziiei publice potrivit dispoziiilor art. 148, n conformitate cu prevederile Legii nr.
135/2007 privind arhivarea documentelor n form electronic, republicat.
(2) n cazul procedurilor desfurate integral prin mijloace electronice, trasabilitatea aciunilor
aferente atribuirii contractelor de achiziie public/acordurilor-cadru este asigurat implicit de
SEAP.

46

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

CAPITOLUL IV
Executarea contractului de achiziie public/acordului-cadru
SECIUNEA 1
Subcontractarea
ART. 150
(1) n aplicarea prevederilor art. 218 din Lege, autoritatea contractant are obligaia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de crean n favoarea subcontractanilor legat de
partea/prile din contract care sunt ndeplinite de ctre acetia.
(2) n vederea determinrii valorii creanei, ofertantul are obligaia de a cuprinde n oferta sa
denumirea subcontractanilor i datele de contact ale acestora, partea/prile din contract care
urmeaz a fi ndeplinite de ctre acetia, valoarea la care se ridic partea/prile respective, precum
i acordul subcontractanilor cu privire la aceste aspecte.
ART. 151
nlocuirea/implicarea subcontractanilor de ctre contractant n perioada de implementare a
contractului poate interveni n urmtoarele situaii:
a) nlocuirea subcontractanilor nominalizai n ofert i ale cror activiti au fost indicate n
ofert ca fiind realizate de subcontractani,
b) declararea unor noi subcontractani ulterior semnrii contractului de achiziie public n
condiiile n care lucrrile/serviciile ce urmeaz a fi subcontractate au fost prevzute n ofert fr a
se indica iniial opiunea subcontractrii acestora,
c) renunarea/retragerea subcontractanilor din contractul de achiziie public.
ART. 152
n situaiile prevzute la art. 151, autoritatea contractant are obligaia de a solicita prezentarea
contractelor ncheiate ntre contractant i subcontractanii declarai ulterior, care s conin
obligatoriu, cel puin urmtoarele elemente:
a) activitile ce urmeaz a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanii legali ai noilor subcontractani;
c) valoarea aferent prestaiilor noilor subcontractani.
ART. 153
n situaiile prevzute la art. 151, noii subcontractani au obligaia de a prezenta o declaraie pe
propria rspundere prin care i asum respectarea prevederilor caietului de sarcini i a propunerii
tehnice depuse de ctre contractant la ofert, aferent activitii supuse subcontractrii.
ART. 154
Contractele menionate la art. 152 i declaraiile menionate la art. 153 vor fi prezentate cu cel
puin 15 zile nainte de momentul nceperii executrii lucrrilor/prestrii serviciilor de ctre noii
subcontractani.
ART. 155
n situaiile prevzute la art. 151, noii subcontractani au obligaia de a transmite certificatele i
alte documente necesare pentru verificarea inexistenei unor situaii de excludere i a
resurselor/capabilitilor corespunztoare prilor de implicare n contractul de achiziie public.
ART. 156
nlocuirea/implicarea subcontractanilor de ctre contractant n perioada de implementare a
contractului se realizeaz cu acordul autoritii contractante.
ART. 157
Situaia prevzut la art. 151 lit. a) nu reprezint modificare substanial, aa cum este aceasta
definit la art. 221 din Lege.
ART. 158
(1) n situaia prevzut la art. 151 lit. a), valoarea aferent activitilor subcontractate va fi cel
mult egal cu valoarea declarat n cadrul ofertei ca fiind subcontractat, la care se poate aduga
numai ajustarea preurilor existente n contract.
47

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(2) n situaia prevzut la art. 151 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie s
modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(3) Obiectul i valoarea noului contract de subcontractare nu vor conine lucrrile
executate/serviciile prestate de ctre subcontractantul iniial i nici valoarea aferent acestora.
ART. 159
n situaia prevzut la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractani
pe durata executrii contractului, cu condiia ca nominalizarea acestora s nu reprezinte o
modificare substanial a contractului de achiziie public n condiiile art. 221 din Lege.
ART. 160
Situaia prevzut la art. 151 lit. b) nu reprezint o modificare substanial aa cum este aceasta
definit la art. 221 din Lege, dac se ndeplinesc urmtoarele condiii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra ndeplinirii criteriilor de
calificare/selecie sau n privina aplicrii criteriului de atribuire raportat la momentul evalurii
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modific preul contractului dintre autoritatea
contractant i contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesar pentru ndeplinirea contractului de
achiziie public;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achiziie public, fapt ce presupune c scopul contractului, precum i indicatorii
principali ce caracterizeaz rezultatul respectivului contract rmn nemodificai.
ART. 161
n situaia prevzut la art. 151 lit. c), n cazul n care un contract de subcontractare este denunat
unilateral/reziliat de ctre una din pri, contractantul are obligaia de a prelua partea/prile din
contract aferente activitii subcontractate sau de a nlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant n condiiile art. 151 lit. a).
SECIUNEA a 2-a
Modalitatea de nlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru ndeplinirea
contractului
ART. 162
(1) nlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru ndeplinirea contractului se
realizeaz numai cu acceptul autoritii contractante, i nu reprezint o modificare substanial, aa
cum este aceasta definit n art. 221 din Lege, dect n urmtoarele situaii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru ndeplinirea contractului nu ndeplinete cel
puin criteriile de calificare/selecie prevzute n cadrul documentaiei de atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru ndeplinirea contractului nu obine cel puin
acelai punctaj ca personalul propus la momentul aplicrii factorilor de evaluare.
(2) n situaiile prevzute la alin. (1), contractantul are obligaia de a transmite pentru noul
personal documentele solicitate prin documentaia de atribuire fie n vederea demonstrrii
ndeplinirii criteriilor de calificare/selecie stabilite, fie n vederea calculrii punctajului aferent
factorilor de evaluare.
SECIUNEA a 3-a
Prevederi referitoare la contractele pe termen lung
ART. 163
(1) n condiiile art. 229 i 230 din Lege, n cazul atribuirii unui contract pe termen lung, care a
fost clasificat ca fiind contract de achiziie public, se pot stabili mecanisme de plat care s dea
posibilitatea autoritii contractante s realizeze pli periodice pe durata contractului, bazate pe
criterii de performan, cu condiia ca respectivele mecanisme s fie adaptate corespunztor naturii
48

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

unui asemenea contract.


(2) n cazul unui contract de achiziie public pe termen lung, care cuprinde att executarea de
lucrri, ct i operarea rezultatelor acestora, avnd n vedere c riscul de operare nu este transferat
ntr-o msur semnificativ contractorului, prin mecanismele de plat prevzute la alin. (1) se va
asigura rambursarea de ctre autoritatea contractant, prin pli periodice pe durata contractului, att
a contravalorii lucrrilor executate, ct i a prestaiilor efectuate de respectivul contractor pentru
operarea rezultatelor acestora, n conformitate cu oferta financiar acceptat.
(3) n cazul prevzut la alin. (2) se vor utiliza criterii obiective i cuantificabile prevzute att n
cadrul documentaiei de atribuire, ct i n cuprinsul contractului, cu menionarea inclusiv a
perioadelor de remediere a neconformitilor nregistrate pe perioada de operare, ct i a
mecanismelor de monitorizare a performanei contractorului i a metodelor de calcul a penalitilor
n caz de nendeplinire a nivelurilor impuse pentru respectivele criterii.
SECIUNEA a 4-a
Modificarea contractului de achiziie public/acordului-cadru
ART. 164
(1) Modificarea contractului de achiziie public/acordului-cadru n condiiile prevzute la art.
221 alin. (2) din Lege se face cu respectarea prevederilor art. 28 i se public n SEAP.
(2) Nu este permis modificarea preului unui contract de achiziie public/acord-cadru n
condiiile art. 221 din Lege n aa fel nct noua valoare rezultat n urma respectivei modificri s
depeasc pragurile prevzute de Lege pentru publicarea unui anun de participare sau a unui anun
simplificat sau s fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire dect cea aplicat pentru
atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
ART. 165
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de
servicii cu caracter de regularitate, ncheiate n anul precedent i a cror durat normal de
ndeplinire expir la data de 31 decembrie, dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
a) n documentaia de atribuire, elaborat cu ocazia atribuirii contractului iniial, s-au prevzut
posibilitatea de suplimentare a cantitilor de produse i servicii deja achiziionate, precum i
nivelul maxim pn la care va fi posibil o astfel de suplimentare;
b) n documentaia de atribuire, precum i n contract este prevzut n mod explicit o clauz prin
care dreptul autoritii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitilor de produse sau de
servicii este condiionat de existena resurselor financiare alocate cu aceast destinaie;
c) valoarea estimat a contractului iniial s-a determinat prin luarea n considerare a variantei n
care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prevzut a cantitilor
de produse sau servicii;
d) prelungirea contractului iniial nu poate depi o durat de 4 luni de la data expirrii duratei
iniiale de ndeplinire a acestuia.
(2) Dup modificarea contractului n sensul alin. (1), n termen de 30 de zile, autoritatea
contractant are obligaia publicrii anunului privind modificarea contractului prin intermediul
SEAP.
SECIUNEA a 5-a
Finalizarea contractului de achiziie public
ART. 166
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a emite documente constatatoare care conin
informaii referitoare la ndeplinirea sau, dup caz, nendeplinirea obligaiilor contractuale de ctre
contractant/contractant asociat i, dac este cazul, la eventualele prejudicii, dup cum urmeaz:
a) pentru contractele de furnizare atribuite printr-o procedur de atribuire: n termen de 14 zile de
49

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

la data finalizrii livrrii produselor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent i,
suplimentar, n termen de 14 zile de la data expirrii perioadei de garanie tehnic a produselor n
cauz;
b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedur de atribuire, altele dect contractele
de servicii de proiectare: n termen de 14 zile de la data finalizrii prestrii serviciilor care fac
obiectul respectivului contract/contract subsecvent;
c) pentru contractele de servicii de proiectare atribuite printr-o procedur de atribuire: n termen
de 14 zile de la data finalizrii prestrii serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract
subsecvent i, suplimentar, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la
terminarea lucrrilor proiectate;
d) pentru contractele de servicii de supervizare a lucrrilor/dirigenie de antier, n termen de 14
zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanie acordat lucrrii
n cauz;
e) pentru contractele de lucrri atribuite printr-o procedur de atribuire: n termen de 14 zile de la
data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor i, suplimentar, n termen de 14
zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie final a lucrrilor, ntocmit la expirarea
perioadei de garanie a lucrrilor n cauz.
(2) n situaia prevzut la art. 144 alin. (1), documentul constatator se emite n termen de 14 zile
de la data la care ar fi trebuit ncheiat contractul de achiziie public/acordul-cadru, dac ofertantul
nu ar fi refuzat semnarea acestuia, sau de la data de la care a fost reziliat acesta, n cazul n care
exist contract semnat.
(3) Autoritatea contractant are urmtoarele obligaii:
a) s elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului;
b) s pstreze un exemplar la dosarul achiziiei publice.
(4) Documentele constatatoare emise de ctre autoritatea contractant n conformitate cu
prevederile alin. (1) i (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Documentele constatatoare emise de ctre autoritatea contractant n conformitate cu
prevederile alin. (1) i (3) se public n SEAP, dup expirarea termenelor de contestare prevzute de
Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(6) n cazul contractelor atribuite prin cumprare direct, autoritatea contractant are dreptul de a
emite documente constatatoare n conformitate cu alin. (1), atunci cnd este solicitat acest lucru de
ctre contractant/contractant asociat.
(7) Autoritatea contractant poate emite un document constatator unui subcontractant la
solicitarea acestuia i numai n cazul prezentrii contractului de subcontractare i a recepiilor
aferente.
(8) Atunci cnd ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea
document constatator, comisia de evaluare are obligaia de a analiza dac acesta reflect
ndeplinirea condiiilor cumulative prevzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege.
CAPITOLUL V
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 167
Operatorul SEAP are obligaia de a actualiza sistemul informatic lund n considerare progresul
tehnologic i innd cont de actele delegate adoptate de Comisia European cu privire la regulile i
cerinele care trebuie ndeplinite de dispozitivele i instrumentele utilizate n legtur cu
transmiterea i primirea ofertelor, a solicitrilor de participare sau a planurilor/proiectelor n cazul
concursurilor de soluii, inclusiv situaiile i condiiile n care poate fi solicitat sau este necesar
utilizarea semnturii electronice extinse, precum i modalitile de implementare a acesteia, precum
i utilizarea unor standarde tehnice specifice n vederea asigurrii interoperabilitii instrumentelor
i dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronic.
50

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ART. 168
(1) n vederea ndeplinirii funciilor prevzute la art. 232 alin. (1) din Lege, operatorul SEAP are
obligaia, pe baza datelor disponibile, de a pune la dispoziia ANAP, n format electronic, rapoartele
solicitate de aceasta, n scopul exercitrii funciei de monitorizare n cadrul sistemului naional de
achiziii publice.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite ANAP orice informaie solicitat de
aceasta, inclusiv prin seciunile suplimentare din cadrul formularelor de anunuri puse la dispoziie
prin intermediul SEAP, n scopul exercitrii funciilor n cadrul sistemului naional de achiziii
publice.
ART. 169
Centralizarea informaiilor referitoare la utilizarea n anul precedent, de ctre autoritile
contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire i pentru achiziiile
directe se realizeaz de operatorul SEAP, care are obligaia de a transmite un raport centralizator
ANAP, pn la data de 31 ianuarie a fiecrui an.
ART. 170
(1) Operatorul SEAP decide suspendarea operatorului economic n cazul n care acesta are un
comportament care nu corespunde cu normele de securitate i utilizare a sistemului, aprobate prin
decizie a operatorului SEAP, cu avizul ANAP.
(2) Decizia de suspendare prevzut la alin. (1) se public n SEAP.
ART. 171
(1) n aplicarea prezentelor norme metodologice, preedintele ANAP are dreptul de a emite
ordine i instruciuni.
(2) n vederea exercitrii funciilor de control ex-ante i ex-post ANAP va ncheia protocoale de
colaborare cu instituii cu atribuii specifice n domeniul achiziiilor publice.
ANEX
la normele metodologice
Categoriile de contracte pentru a cror atribuire nu poate fi utilizat licitaia electronic
______________________________________________________________________________
|
Cod CPV
|
Descriere
|
|_________________________________________________________|____________________|
| de la 79200000-6 [Servicii de contabilitate, servicii de| Servicii de
|
| audit i servicii fiscale] la 79221000-9 [Servicii de
| contabilitate i de|
| consultan fiscal]
| consultan fiscal|
|_________________________________________________________|____________________|
| de la 79310000-0 [Servicii de studii de pia] la
| Servicii de studii |
| 79315000-5 [Servicii de cercetare social], cu excepia |
|
| 79311210-2 [Servicii de anchete telefonice] i
|
|
| 79312000-4 [Servicii de testare a pieei]
|
|
|_________________________________________________________|____________________|
| de la 79400000-8 [Consultan n afaceri i n
| Servicii de
|
| management i servicii conexe] la 79415200-8 [Servicii | consultan n
|
| de consultan n proiectare];
| afaceri
|
| de la 79417000-0 [Servicii de consultan n domeniul
|
|
| securitii] la 79420000-4 [Servicii conexe
|
|
| managementului]
|
|
| 79421200-3 [Servicii de elaborare de proiecte, altele
|
|
| dect pentru lucrri de construcie]; 79998000-6
|
|
| [Servicii de consiliere profesional (coaching)];
|
|
| 66171000-9 [Servicii de consultan financiar];
|
|
| 66519310-7 [Servicii de consultan n asigurri];
|
|
| 79411100-9 [Servicii de consultan n dezvoltarea
|
|
| societilor]; 79822500-7 [Servicii de proiectare
|
|
| grafic];
|
|
|_________________________________________________________|____________________|
| de la 72212100-0 [Servicii de dezvoltare de software
| Servicii de
|

51

Hotarare nr. 395/2016 - text procesat prin programul LEX EXPERT


| specific industriei] la 72212991-2 [Servicii de
| dezvoltare de
|
| dezvoltare software pentru foi de calcul].
| software
|
| 72221000-0 [Servicii de consultan privind analiza
|
|
| economic]; 72223000-4 [Servicii de analiz a cerinelor|
|
| tehnologiei informaiilor]; 72224000-1 [Servicii de
|
|
| consultan privind gestionarea proiectelor]; 72262000-9|
|
| [Servicii de dezvoltare software]; 72413000-8 [Servicii |
|
| de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)]
|
|
|_________________________________________________________|____________________|
| de la 71200000-0 [Servicii de arhitectur i servicii
| Servicii de
|
| conexe] la 71313200-7 [Servicii de consultan n
| arhitectur i
|
| izolaie acustic i acustic interioar], cu excepia | inginerie
|
| 71244000-0 [Calculare a costurilor, monitorizare a
|
|
| costurilor]; 71245000-7 [Planuri de aprobare, schie de |
|
| lucru i specificaii]; 71243000-3 [Planuri provizorii |
|
| (sisteme i integrare)]; 71246000-4 [Stabilire i
|
|
| enumerare a cantitilor necesare n construcii];
|
|
| 71247000-1 [Supraveghere a lucrrilor de construcii]; |
|
| 71248000-8 [Supraveghere a proiectului i documentare]. |
|
| 71314300-5 [Servicii de consultan n eficiena
|
|
| energetic]; 71314310-8 [Servicii de inginerie termic |
|
| pentru construcii]; 71315100-0 [Servicii de consultan|
|
| pentru lucrri de baz]; 71315210-[Servicii de
|
|
| consultan n instalaii tehnice de construcii];
|
|
| 71318000-0 [Servicii de consiliere i de consultan n |
|
| inginerie]; 71319000-7 [Servicii de expertiz];
|
|
| 71312000-8 [Servicii de consultan n inginerie
|
|
| structural]; 71320000-7 [Servicii de concepie
|
|
| tehnic]; 71321000-4 [Servicii de proiectare tehnic a |
|
| instalaiilor mecanice i electrice pentru construcii].|
|
| de la 71321200-6 [Servicii de proiectare a sistemelor de|
|
| nclzire] la 71351400-7 [Servicii de interpretare
|
|
| petrofizic], cu excepia 71326000-9 [Servicii auxiliare|
|
| de construcii].
|
|
| 71353000-7 [Servicii de analiz la suprafa],
|
|
| 713531000-8 [Servicii de analiz hidrografic];
|
|
| 71353200-9 [Servicii de analiz a dimensiunilor];
|
|
| 71356200-0 [Servicii de asisten tehnic]; 71410000-5 |
|
| [Servicii de urbanism]; 71400000-2 [Servicii de urbanism|
|
| i de arhitectur peisagistic]; 71420000-8 [Servicii de|
|
| arhitectur peisagistic]; 71530000-2 [Servicii de
|
|
| consultan n construcii]; 71600000-4, [Servicii de
|
|
| testare, analiz i consultan tehnic]; 71620000-0
|
|
| [Servicii de analiz]; 71621000-7 [Servicii de analiz |
|
| sau consultan tehnic]; 79932000-6 [Servicii de
|
|
| arhitectur de interior]; 79933000-3 [Servicii de
|
|
| asisten de proiectare]
|
|
|_________________________________________________________|____________________|
| de la 73100000-3 [Servicii de cercetare i de dezvoltare| Servicii de
|
| experimental] la 73220000-0 [Servicii de consultan n| cercetare i
|
| dezvoltare].
| dezvoltare
|
| 73300000-5 [Proiectare i executare n domeniul
|
|
| cercetrii i dezvoltrii];
|
|
| 7342000-2 [Studiu de prefezabilitate i demonstraie
|
|
| tehnologic].
|
|
|_________________________________________________________|____________________|
| de la 79100000-5 [Servicii juridice] la 79140000-7
| Servicii juridice |
| [Servicii de consultan i de informare juridic].
|
|
|_________________________________________________________|____________________|

--------------

52

S-ar putea să vă placă și