Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL DECIZIE DE NUMIRE A LUCRATORILOR CU ATRIBUTII DE STINGERE A INCENDIILOR

ANTET INST. PUBLICA/ OP. ECONOMIC

DECIZIE NR. / DATA

AVAND IN VEDERE PREVEDERILE ART. 10 DIN LEGEA 319/2006 , ALE ART. 19 DIN LEGEA 307/2006

SI ALE ART. 25 DIN OMAI 163/2007 , COND. INST. PUBLICE/ADMIN. OP. ECONOMIC ,
DOMNUL/DOAMNA.........

DECIDE:

ART. 1

PENTRU STINGEREA INCENDIILOR UTILIZAND MIJLOACELE TEHNICE DE STINGERE EXISTENTE SE


NUMESC URMATORII LUCRATORI:

1....

2....

3....

ART. 2

PERSOANELE NOMINALIZATE CU ATRIBUTII DE STINGERE A INCENDIILOR VOR FI ATESTATE IN URMA


ABSOLVIRII UNUI CURS DE SERVANT POMPIER SAU CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII DE PREVENIRE SI
STINGERE A INCENDIILOR.

ART. 3

ATRIBUTIILE DE STINGERE A INCENDIILOR VOR FI MENTIONATE IN FISELE DE POST ALE


PERSOANELOR NOMINALIZATE NUMAI DUPA ABSOLVIREA CURSURILOR DE ATESTARE IN DOMENIU
PREVAZUTE LA ART. 2.

COND. INST. PUBLICE/ADMIN. OP. EC

NUME,PRENUME,SEMNATURA SI STAMPILA