Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET FIRMA

DECIZIE NR.../.....

AVAND IN VEDERE PREVEDERILE PRESCRIPTIEI TEHNICE ISCIR PT R 1-2010 , INCEPAND CU DATA


PREZENTEI DECIZII , DL./DNA..............IN CALITATE DE CONDUCATOR DIRECT AL LOCULUI DE MUNCA
PENTRU PERSONALULUI DE DESERVIRE/AUXILIAR DE DESERVIRE AL INSTALATIILOR/ECHIPAMENTELOR
SUB INCIDENTA ISCIR DI TABELUL DE MAI JOS , RASPUNDE DE PASTRAREA REGISTRULUI/REGISTRELOR
DE SUPRAVEGHERE PENTRU URMATOARELE INSTALATII/ECHIPAMENTE SUB INCIDENTA ISCIR

NR. DENUMIREA INSTALATIEI/ECHIPAMENTULUI SUB INCIDENTA NUMAR DE FABRICATIE/AN DE


ISCIR FABRICATIE

PREZENTA DECIZIE SE COMUNICA PERSONALULUI DE DESERVIRE/AUXILIAR DE DESRVIRE ,


RSVTI,RESPONSABILULUI CU PASTRAREA REGISTRULUI DE SUPRAVEGHERE

CALITATEA PERSOANELOR NUME , PRENUME SEMNATURA


RESPONSABIL DE PASTRAREA
REGISTRULUI DE SUPRAVEGHERE
RSVTI
PERSONAL DE
DESERVIRE/AUXILIAR DE
DESERVIRE ( STIVUITORISTI,
MACARAGII, MANEVRANTI
MECANISME DE RIDICAT,
MANEVRANTI PLATFORME
AUTORIDICATOARE)

CONDUCATORUL UNITATII

NUME , PRENUME, SEMNATURA SI STAMPILA