Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIA

Nr. 558 din 9 ianuarie 2017

Avnd n vedere prevederile cuprinse n Legea 319/2006, art.24 si ale art.10 (1) din
Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006,
n temeiul prevederilor din actelenormative enuntate la alineatul precedent si n temeiul Hotrrii ... nr. ..
din .... i al prerogativelor conferite prin Regulamentul de Organizare i Funcionare, .... - Director
General al .......... emit urmatoarea:

DECIZIE

pentru numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor,


stingerea incendiilor si evacuarea personalului

Art. 1. Incepand cu data prezentei decizii se numesc lucratori desemnai cu acordarea


primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului:
-
-
-

Art 2. Sarcinile lucratorului desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor


si evacuarea personalului sunt :
va participa la instruirile i exercitiile practice facute de medicul de medicina muncii ;
va acorda primul ajutor, n caz de nevoie, lucrtorilor din societate;
va stabili legturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ce privete
acordarea primului ajutor, serviciul medical de urgen, salvare, pompieri;

Art.3. Prezenta decizie se comunic i va fi dus la ndeplinire de lucratorii desemnat si


nominalizat n prezenta decizie.

Am luat conostinta :

DIRECTOR GENERAL
....

Am luat la cunostinta :

Dep. RU ......................................

Lucrtori desemnai ...............................