Sunteți pe pagina 1din 1

Nr:.................. / Data:...................

Către, AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ

Subscrisa, FONTANA PIETRO ROMANIA S.R.L., cod fiscal RO 21130216, înregistrat la


Registrul Comerțului cu numărul de înmatriculare J03 / 2379 / 2008, telefon 0248.566.081,
fax 0248.566.083, cu sediul în localitatea Lăzărești, Comuna Schitu Golești, Strada Gării nr.
193B, Județul Argeș, prin reprezentantul său legal, Lupaș Claudiu, în calitate de beneficiar și
titular de investiție,
Vă rugăm să binevoiţi a ne aproba revizuirea autorizaţiei de mediu nr. 1635 / 13.06.2017
pentru funcţionarea obiectivului

„FABRICA DE MATRIȚE AUTO ȘI SEDIU ADMINISTRATIV”


situat în Comuna Schitu Golești, sat Lăzărești, nr. 193B, Județul Argeș
în baza documentaţiei anexate, care are următorul conţinut:

 Fişă de prezentare - declaraţie;


 Certificat de înmatriculare;
 Certificat constatator;
 Act proprietate sau contract de închiriere;
 Contract de prestări servicii apă, canal, deşeuri;
 Dovada anunţ public;
 Plan de încadrare în zona;
 Plan de situaţie;
 Dovadă achitare tarif;

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.S.

Claudiu Lupaș

Vice Președinte
FONTANA PIETRO ROMANIA SRL

1/1