Sunteți pe pagina 1din 13

BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

BENEFICIAR: SC DDD SERV SRL


Buhuşi, str. Chebac nr.200, jud. Bacau

Iunie 2016

1
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE


SC DDD SERV SRL

A. DATE GENERALE

SC DDD SERV SRL


SC DDD SERV SRL
Adresa firma: Buhuşi, str. Chebac nr. 200, jud. Bacau
Adresa firma: Buhuşi, str. Chebac nr. 200, jud. Bacau
Adresa amplasament: Buhuşi, str. Chebac nr. 200, jud. Bacau
Adresa amplasament: Buhuşi, str. Chebac nr. 200, jud. Bacau
Telefon. 0740 136 647
Telefon. 0740 136 647
Cod unic de inregistrare24314592Nr. Registrul ComertuluiJ04/1485/2008
Cod unic de inregistrare24314592Nr. Registrul ComertuluiJ04/1485/2008
TC
TC" " Cod
Codfiscal
fiscal \:\:RR10759033"
10759033"

Amplasament:
Activitatea se desfasoarara in Buhusi, Str. Chebac nr.200, intr-o hala de 1200 mp destinata instalaţiei
de sortare/mărunţire.

Cladirea de 1200 mp este compartimentata astfel:


- hala propriu-zisa 1086,96 mp;
- magazie 28,69 mp;
- birou 20,86 mp;
- grup sanitar 2,44 mp.

Vecinatati:
 Nord: Depozit deseuri inchis si teren proprietarea beneficiarului
 Sud: teren proprietatea Consiliului Local Buhusi
 Est: Statia de betoane si agregate
 Vest: Statia de epurare a orasului Buhusi si Statia noua care se
construieste

2
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

Profilul de activitate:
- Colectarea deseurilor nepericuloase cod CAEN 3811;
- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, cod CAEN 3821;
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN 3832;

Alte activitati declarate in Certificatul Constatator si care nu se desfasoara la punctul de lucru:


- Extractia pietrisulpui si nisipului; extractia argilei si caolinului, cod CAEN 0812;
- Fabricarea betonului, cod CAEN 2363;
- Colectarea si epurarea apelor uzate, cod CAEN 3700;
- Transporturi rutiere de marfuri, cod CAEN 4941;
- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii, cod CAEN 7732;
- Alte activitati de curatenie, cod CAEN 8129.

Numar de angajati: 10
Forma de proprietate: Societate cu capital privat
Regimul de lucru: 5 zile/saptamana; 16 h/zi;

A.1. ACTIVITATEA DESFASURATA

Instalaţia de mărunţire a deşeurilor municipale amestecate si a deşeurilor sorteaza şi


marunteste deşeurile valorificabile din amestec, în scopul reducerii cantităţii de deşeu menajer
destinat eliminării prin depozitare finală în rampa ecologică şi a deseurilor sortate (preluate de la
societati autorizate in colectare) care nu mai pot fi valorificate.
Produsul final Profuel (fluff) va fi livrat pentru valorificare prin coincinerare la fabrica de ciment
aparţinând SC CARPATCEMENT HOLDING SA.

Instalaţia de sortare/mărunţire (3 t/oră) este alcătuită din:


- buncăr de alimentare cu deşeuri 90 mc (betonat etanş);
- excavator cu greifer pentru încărcare instalaţie; greiferul este prevazut cu sistem
telescopic pentru manevravrea acestuia si pentru a lucra la inaltime;
- tocător primar (mărunţire primară a deşeurilor menajere amestecate);
- bandă transportoare pe care este amplasat un separator magnetic care elimină
deşeurile metalice într-un container de 2 mc;
- selector care separă deşeul organic;
- bandă transportoare cu separator magnetic care elimină deşeurile posibil rămase
după prima sortare; deşeurile metalice sunt evacuate într-un container metalic de 2
mc;
- separator balistic care separă fracţiile:
 deşeul organic rămas după prima sortare direct în camionul cu container
scarabil (24 mc);
 deşeurile reciclabile amestecate (plastic, Al, cartoane, sticlă etc.) care
se elimină pe o bandă unde sunt operatorii care le sortează manual în
funcţie de tipul de deşeu/culoare plastic în vederea valorificării
(containere metalice pentru fracţiile valorificabile);

3
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

 fracţiile uşoare ce urmează a fi mărunţite în rafinator (folie, carton, lemn,


pungi plastic, hârtie etc.);
Sub separatorul balistic este amplasat un container metalic de 24 mc pentru
colectarea deşeului organic separat din a doua sortare;
- bandă care alimentează rafinatorul cu partea ce urmează a fi mărunţită (folie,
carton, lemn, pungi plastic, hârtie etc.) este dotată cu separator magnetic pentru
protecţia rafinatorului pentru colectarea eventualelor fracţii metalice într-un
container metalic 0,5 mc;
- rafinatorul care realizează profuelul (amestecul este mărunţit la dimensiunea de 3
cm) – cod deşeu 19 12 10/19 12 12;
- bandă care alimentează camionul cu profuel în vederea transportului la instalaţia de
coincinerare;
Toate cele 5 benzi transportoare au separator magnetic.
Separatorul balistic separa deseurile municipale in trei fractii: grea, usoara si organica.
Este format din palnia de incarcare si o punte din mai multe lamele metalice perforate si
care vibreaza in contrasens una fata de alta. Puntea are o mica inclinatie pentru a imprima
fractiei grele o anumita acceleratie.
Deseurile maruntite in functie de forma si greutatea specifica fiecarei particule se
deplaseaza in susul sau in josul puntii. Particulele grele au tendinta sa se deplaseze in jos
odata cu miscarea lamelelor si astfel se separa fractia grea. Datorita miscarii de vibratie si
de rearanjare continua a deseurilor pe puntea separatorului, particulele usoare cum ar fi
hartia, cartonul, foliile de plastic se deplaseaza catre marginea superioara a separatorului,
astfel formandu-se fractia usoara, iar fractia fina organica reprezinta particulele care au
trecut prin orificiile lamelelor metalice.
Separatorul magnetic
Sortarea magnetica se face in mare masura cu magneti asezati deasupra benzilor rulante
care sorteaza materialele feroase din curentul de deseuri si le elimina.
Sortarea deseurilor in fractiunile de deseuri colectate separat se face de catre personalul
de sortare care va separa diferite calitati de hartie recuperata, folii din polietilena alba sau
colorata si indeparteaza impuritati sau componente daunatoare.
Avand in vedere faptul ca randamentul de selectare este mare cu ajutorul utilajelor
speciale, sortarea manuala are o productivitate mare.

Zonarea activităţii:
- zonă de recepţie deşeuri:
 buncăr de 90 mc (deşeurile menajere sunt descărcate direct în buncărul de
alimentare);
 platforma betonata acoperita pentru depozitarea temporara a deseurilor in
zona buncarului sus mentionat cu suprafata de 100 mp;
- zona de amplasare utilaje S= 900 mp;
- zona de colectare deşeuri reciclabile valorificabile S = 100 mp;
- zona de staţionare temporară camion profuel S = 80 mp;
- zonă de staţionare container scarabil pentru deşeul biodegradabil nevalorificabil
destinat eliminării în rampa ecologică S = 25 mp;
- platformă betonată pentru gararea mijloacelor de transport de 1200 mp care
deserveşte şi Staţia de sortare/concasare agregate minerale şi staţia de betoane.

Flux tehnologic:
- alimentare buncăr de alimentare (descărcarea deşeurilor direct în buncăr
sau încărcare cu greiferului);

4
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

- mărunţirea primară a deşeurilor în tocătorul primar;


- eliminarea deşeurilor metalice din deşeul menajer şi a deşeului organic în
selectorul rotativ (ciurul rotativ);
- separarea fracţiilor în separatorul balistic (deşeu organic, deşeurile
reciclabile amestecate, fracţiile uşoare ce vor fi mărunţite în rafinator);
- fractia grea se transporta printr-o banda in spatiul de sortare unde se
sorteaza – PET, aluminiu, bidoane de detergenti sau cu continut de clor
(care nu merg la Carpacement), alte obiecte din plastic
- mărunţirea fracţiilor uşoare în rafinator (tocătorul final) şi obţirea fluff-ului
sau profuelului;
- evacuarea fluff-ului în camion pentru a fi tranportat la coincinerare.

Deşeuri care intră în instalaţie:

02 DEŞEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ,


SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI
PROCESAREA ALIMENTELOR
02 01 03 deşeuri de ţesuturi vegetale
02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor)
03 DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA PLĂCILOR ŞI
MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ŞI CARTONULUI
03 01 deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei
03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută
03 01 05 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele specificate la
03 01 04
03 03 deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului
03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarţă
03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate
03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării
03 03 10 fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre, material de
umplutură, cretare
04 DEŞEURI DIN INDUSTRIILE PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ŞI TEXTILĂ
04 02 deşeuri din industria textilă
04 02 09 deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate
04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate
09 DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ
09 01 deşeuri din industria fotografică
09 01 08 film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argint
10 DEŞEURI DIN PROCESELE TERMICE
10 01 deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia
19)
10 01 25 deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere
pentru instalaţiile termice
12 DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICĂ A
SUPRAFEŢELOR METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE
12 01 deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al suprafeţelor metalelor şi

5
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

materialelor plastice
12 01 05 pilitură şi şpan de materiale plastice
15 DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE
LUSTRUIRE, FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE,
NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 09 ambalaje din materiale textile
15 02 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie
15 02 03 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie,
altele decât cele specificate la 15 02 02
16 DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule
pentru transport în afara drumurilor) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor
casate şi întreţinerea vehiculelor (cu excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)
16 01 03 anvelope scoase din uz
17 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT
DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice
17 02 01 Lemn
17 02 03 materiale plastice
19 DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA
STAŢIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR
PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ŞI UZ INDUSTRIAL
19 02 deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare,
neutralizare)
19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09
19 12 deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (ele ex. sortare, mărunţire,
compactare, granulare) nespecificate în altă poziţie a catalogului
19 12 01 hârtie şi carton
19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc
19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
19 12 08 materiale textile
19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili)
19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a
deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11
20 DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE,
INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 fractiuni colectate separate (cu excepţia 15 01)
20 01 01 hârtie si caron
20 01 10 Îmbrăcăminte
20 01 11 Textile

6
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37


20 01 39 materiale plastice
20 03 alte deseuri municipale
20 03 01 deseuri municipale amestecate
20 03 07 deşeuri voluminoase

Vor intra în instalaţie numai deşeurile care nu se pot recicla.


Dupa procesul de sortare /maruntire, deseul organic rezultat va fi depozitat definitiv in
depozitele de deseuri autorizate din judetul de provenienta.

„Fluff” sau „Profuel” (cod deşeu 19 12 10, 19 12 12) este un amestec omogen de deseuri
nepericuloase, conform HG 856/2002 (de ex: plastice, polistiren, hârtie, carton, textile, cauciuc, lemn,
folie, diverse ambalaje nevalorificabile, inclusiv cele din deşeurile municipale sortate) selectate, tratate
mecanic (mărunţite) şi uscate, cu putere calorică mare, care va fi valorificat prin coincinerare.

In urma procesului tehnologic rezulta urmatoarele deseuri:


- profuel (fluff) - 62%
- deseu organic – 10%
- plastic cu continut de clor (HDPE) – 8%
- PET-uri – 10%
- deseuri feroase – 10%

Condiţii impuse de CARPATCEMENT:


Caracteristici fizico – chimice a Fluff-lui:
- dimensiune (fracţia de 30 mm nu va depăşi (15% din volumul cantităţii livrate)
- putere calorică inferioară min.15 GJ/tonă;
- conţinutul de apă max.10%;
- densitatea mixturii omogene: max.0,4 t/m3;
- conţinut de materii volatile: min. 65%;

Amestecul final va respecta următoarele cerinţe privind compoziţia:


- cenuşa: < 20 % în masă;
- Sulf, S: < 1 % în masă;
- Halogeni (F şi Cl): < 1% în masă;
- PCP: < 1 % în masă;
- PCB: < 50 ppm în masă;
- Metale Gr. I: (Hg) < 3 ppm în masă;
- Metale Gr. II: (Cd&Ti) < 20 ppm în masă;
- Metale Gr. III: (As,Sb,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) < 4000 ppm în masă;

Nu se admite prezenţa unor bucăţi metalice, sârmă sau altor impurităţi de gen piatră, nisip,
sticlă sau diferite zguri sau cenuşi, care ar putea deteriora instalaţiile şi influenţa negativ procesul de
ardere din cuptor.

Traseele de parcurs înspre şi dinspre staţia de sortare/mărunţire deşeuri: accesul se va face


din DN 15 Bacău Piatra-Neamţ – drum asfaltat, apoi pe un drum asfaltat – strada Chebac, unde
mijloacele de transport vor circula cu viteză redusă, având în vedere trecerea la calea ferată CF (cca.
20-30 km/h – in cazul în care deţinătorul drumului nu va impune alte restricţii);

7
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

Mijloace de transport utilizate: două autocamione închise, masina speciala pentru deseuri cu
capacitatea de 92 mc - 24 t.
Intretinerea si repararea acestora, precum si schimburile de ulei se vor face doar la service-uri auto.

A.2. BILANTUL DE MATERIALE

Instalatia sorteaza si marunteste 3 t/oră x 16 ore/zi = 48 t/zi


48 t/zi x 20 zile/luna = 960 t/luna

A.2.1. Utilitati
Amplasamentul este alimentat cu apa astfel:
a) alimentarea cu apa potabila pentru angajati se face din comert cu butelii tip La
Fantana;
b) alimentrarea cu apa in scop igenico sanitar (grupuri sanitare si dus) si tehnologic
(igienizarea si spalarea pardoselii) se face dintr-un puţ forat existent amplasat în incinta
Staţiei de sortare agragate minerale din imediata vecinatate ce apartine beneficiarului;
Caracteristici put: H=45 m, Dn=800 mm, Q=20 l/s
Instalaţia de captare aferenta putului - pompă tip Lotru Q=20 l/s, H=80 mCA, P=20 KW.

Pentru stingerea incendiilor, societatea are in dotare 4 hidranti interiori si 2 exteriori. Pentru
stingerea incendiilor in interiorul halei, s-au realizat modificari privind dotarea cu echipament antifoc –
instalatie de stingere cu pulbere/praf (butelii cu pulbere/praf).
Evacuarea apelor uzate:
a) apele uzate menajere sunt evacuate intr-un bazin etans vidanjabil cu V1=30 mc;
b) apele uzate tehnologice sunt colectate in sifoane de pardoseala si conducte PVC intr-
un bazin etans vidanjabil cu V2=30 mc.
c) apele pluviale de pe acoperisuri si de pe intreaga platforma betonata sunt colectate cu
ajutorul pantelor, a gurilor de scurgere (carosate) si a conductelor PVC, in separatorul
de hidrocarburi (prevazut cu filtru coalescent (cu Q = 20 l/s). Din separator, evacuarea
se face printr-o conducta PVC in canalul natural ce vine de la SC Stofe Buhusi SA
(canalul bypass al statiei de epurare a orasului Buhusi, cu evacuare in raul Bistrita).

Bazinele vidanjabile sunt curatate periodic de SC GYNDANY IMPEX SRL, conform


contractului incheiat.

B. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

B.1. PROTECTIA CALITATII APELOR

- Apele uzate menajere sunt evacuate intr-un bazin etans vidanjabil cu V1=10 mc;
- Apele uzate tehnologice sunt colectate in sifoane de pardoseala si conducte PVC intr-un bazin
etans vidanjabil cu V2=30 mc;
- Apele pluviale de pe acoperisuri si de pe intreaga platforma betonata sunt colectate cu ajutorul
pantelor, a gurilor de scurgere (carosate) si a conductelor PVC, in separatorul de hidrocarburi
SH1 (cu Q>4 l/s). Din separator, evacuarea se face printr-o conducta PVC in canalul natural
ce vine de la SC Stofe Buhusi SA (canalul bypass al statiei de epurare a orasului Buhusi, cu
evacuare in raul Bistrita).

8
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

Masuri necesare pentru protectia factorului de mediu apa


Se poate estima ca poluantii nu vor depasi concentratiile pragurilor de alerta calculate
functie de CMA prevazute de Hotararea Guvernului 352/2005 privind modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate / NTPA-002/2002:
- pH: 6,5 – 8,5
- substante organice biodegradabile CCO-Cr: 500 mg/l
- materii in suspensie: 350 mg/l
- detergenti sintetici biodegradabili: 25 mg/l
- substante extractibile cu solventi organici: 30 mg/l
- Azotiti: 1 mg/l
- Azotati: 25 mg/l;
- Fosfor total: 1 mg/l
- Reziduu filtrabil: 2000 mg/l
Dupa inceperea activitatii se vor face analize ale calitatii apei uzate evacuate in bazinul
vidanjabil pentru determinarea concentratiilor si a debitelor masice de poluanti.
Conform regulamentului de intretinere si reparatii ale retelelor de canalizare:
A) periodic este efectuat controlul instalatiilor si a modului de functionare a:
 instalatiilor aferente consumatorilor de apa;
 gurile de scurgere a apelor uzate.
B) efectuarea lucrarilor de revizie, curatare si reparatie a instalatiilor si a dispozitivelor se face numai
de catre personal specializat atestat.

B.2. PROTECTIA ATMOSFEREI

Sursele de poluare a atmosferei ce provin din activitate sunt:


- gazele de esapament emise de motoarele autocamioanelor care transporta
deseurile;
- mirosurile de la deşeurile putrescibile care sunt degradate sau se degradeaza în
perioada tratării lorîn cadrul staţiei de sortare şi mărunţire deşeuri;
- imisii provenite de la deseul menajer degradat – fractiile biodegradabile – pulberi,
dioxid de sulf, COV.
Surse si poluanti pentru aer
Poluantii evacuati in atmosfera sunt: CO, CO2, NO2, COV, benzen si pulberi, biogaz,
mirosuri.

Concentratiile principalelor substante poluante din gazele de esapament, pentru diferite tipuri de motoare si
regimuri de functionare, sunt prezentate mai jos:

9
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

Concentratie poluant
Poluant U.M. Mers in gol Accelerare Decelare

MAS MAC MAS MAC MAS MAC

Oxid de carbon % 7 urme 1,8 urme 2 urme

Hidrocarburi % 0,5 0,04 0,1 0,01 1 0,03

Oxizi de azot ppm 30 60 650 250 20 30

Aldehide ppm 10 20 10 10 200 30

Nota: MAS = motor cu aprindere prin scanteie


MAC = motor cu aprindere prin compresie

Instalaţia de sortare si maruntire deseuri este amplasata în interiorul unei clădiri parţial închisă,
aceasta fiind amplasată la cca 480 m faţă de zona de locuinţe.

Masuri de reducere a poluarii aerului:


- Pastrarea curateniei suprafetelor pavate si a platformelor de descarcare-incarcare si
asigurarea faptului ca la operatiile de curatare a spatiilor betonate se utilizeaza
suficienta apa încât sa nu se antreneze praful;
- Restrictionarea accesului vehiculelor pe strazile din cartierele de locuinte;
- Mentinerea instalatiilor în stare buna de functionare, prin efectuarea reviziilor de rutina;
- Asigurarea ventialţiei halei de sortare/mărunţire deşeuri;
- Inchiderea usilor de acces in hala in perioada functionarii instalatiilor;
- Curatirea caroseriilor si a cauciucurilor pentru a evita raspândirea murdariei pe strazi.

B.3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

In timpul functionarii instalatiei de sortare şi mărunţire deşeuri, sursele generatoare de zgomot


si vibratii sunt:
- traficul autocamioanelor care transporta deseurile;
- echipamentele mecanice ale statiei de sortare/maruntire a deseurilor;
- incarcarea sau descarcarea deseurilor din mijloacele de transport.

Având în vedere Ordinul 119/2013 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publica
privind modul de viaţă al populaţiei, distanţa minimă de protecţie sanitară (rampe de
transfer deşeuri) este de 200 m; staţia de sortare/mărunţire deşeuri se află la peste
480 m faţă de zonele de locuit, iar societatea detine terenurile din vecinătatea acesteia
pentru a menţine o zona de protecţie în jurul obiectivului.

B.4. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

In perioada de functionare, sursele de poluare pot fi determinate de urmatoarele activitati:


- traficul auto datorat autocamioanelor care transporta deseurile;

10
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

- depozitarea necontrolata a deseurilor pe suprafete nedestinate acestui scop si in


conditii care pot determina poluari accidentale;
- scurgeri de ape uzate, produse din exploatarea necorespunzatoare a retelei de
canalizare.
- Scurgeri de levigat de la deseuri umede.
Impactul surselor de poluare asupra solului este considerat a fi redus datorita suprafetelor
betonate din incinta, care asigura impermeabilizarea terenului. Prin masurile stricte de control si
supraveghere a activitatilor desfasurate in incinta se minimizeaza impactul negativ asupra solului si
subsolului.
Se apreciaza ca nu vor interveni schimbari in calitatea si structura solului si subsolui, decat in
cazul unor deversari accidentale si a neinterventiei la timp a celor abilitati.

B.5. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul.

B.6. PROTECTIA FONDULUI FORESTIER

Situatia afectarii fondului forestier


Emisiile de poluanti in factorii de mediu fiind nesemnificative, activitatea unitatii nu are impact asupra
fondului forestier.
Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si
ecosistemelor forestiere
Nu sunt necesare.

B.7. PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA NATURII

Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor


nationale si a rezervatiilor naturale
Activitatile ce se vor desfasura in cadrul societatii nu vor crea conditii pentru afectarea calitatii si
productivitatii naturale a ecosistemelor terestre sau acvatice.
Masurile pentru protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii, in general
Nu sunt necesare masuri de protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.

B.8. PROTECTIA PEISAJULUI SI A ZONELOR DE INTERES TRADITIONAL

Modul de incadrare a obiectivului in peisaj


In sensul Conventiei europene a peisajului adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000 termenii de mai
jos au urmatoarele semnificatii:
Peisajul desemneaza o parte de teritoriu perceput ca atare de catre populatie, al carui caracter este
rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani.

B.9. PROTECTIA PEISAJULUI

Cuprinde actiunile de conservare si mentinere a  aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui 
peisaj, justificate prin valoarea sa patrimoniala derivata din configuratia naturala si/sau  de 
interventia umana.
Activitatea se desfasoara in zona de gospodarire comunala a orasului Buhusi. Constructia in care se
desfasoara activitatea unitatii se incadreaza in peisajul zonei.

11
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional


Nu sunt necesare.

B.10. GESTIUNEA DESEURILOR

Din activitatile desfasurate rezulta urmatoarele tipuri:


Tip de deseu COD Depozitare Valorificare/elimina
temporara re
Deseuri 20 01 08 Container etans Depozit ecologic de
biodegradabile specific deseuri al orasului
de provenienta
Fluff cod deşeu In hala si apoi SC CARPACEMENT
19 12 10, incarcat in HOLDING SA
19 12 12) mijloace auto
specifice
sticla 15 01 07 Container specific Depozitata temporar
16 01 20 – va fi transportata la
statiile de tranfer
17 02 02
apartanind SMID
19 12 05
20 01 02
Metale 160117 Container specific SC REMAT SA
feroase/neferoase 160118
Materiale plastice 16 01 19 Valorificare SC DEMECO SRL
care nu se
regasesc in fluff
care pot avea
continut de clor

B.11. GESTIUNEA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

- Nu este cazul.

B.12. GESTIUNEA AMBALAJELOR

- Nu este cazul.

B.13. INCADRAREA IN PLANURI DE URBANISM SI AMENAJARE IN TERITORIU

Obiectivul analizat se incadreaza in Planul Urbanistic General al orasului Buhusi.

B.14. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE

Nu este cazul. Obiectivul se afla la o distanta de circa 480 m fata de prima locuinta.

12
BENEFICIAR SC DDD SERV SRL Denumirea lucrarii: Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu

B.15. ALTE DATE SI INFORMATII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Obiectivul nu ridica probleme deosebite de mediu.

B.16. MONITORIZAREA MEDIULUI

Se monitorizeaza urmatoarele:
- consumul anual de energie, materii prime;
- situatia gestiunii deseurilor generate conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile;
- situatia incidentelor si accidentelor de mediu;
- situatia reclamatiilor (in cazul in care exista) privind activitatea desfasurata si modul de
solutionare a cestora;
- situatia anuala a cantitatiilor de deseuri colectate/valorificate.

Intocmit,
ing. Mihaela Lupu

13