Sunteți pe pagina 1din 3

OPERATIILE DE editia A / 10.08.

2007
SC AURELIA IMPEX SRL DEZINSECTIE SI DERATIZARE
BRAILA Cod PO-09 pag. 1 / 3

intra in vigoare de la data de :15.08.2007 exemplar nr...........

APROBAT, ELABORAT,
Director

1. Scop

1.1 Prezenta procedura operationala face referire la:


- substantele utilizate pentru operatia de dezinsectie si deratizare;
- periodicitatea la care se efectueaza operatiile de dezinsectie si deratizare;
- modul in care se realizeaza aceste operatii si de catre cine se efectueaza
acestea (firma responsabila).

2. Domeniul de aplicare

2.1 Prezenta procedura operational se aplica pentru asigurarea conditiilor de igiena prin
efectuarea operatiilor de dezinsectie si deratizare prviind depozitele de materie
prima, depozitul de produs finit si halele de productie si ambalare, cit si anexele
social sanitare ale intreprinderii.

3. Definitii si prescurtari
3.1 Curatenie si spalare:operatii care trebuie considerate parti integrante ale procesului
tehnologic, si carora li se acorda aceeasi atentie ca si prelucrarii produselor alimentare si
functionarii corecte a utilajelor;
3.2 Curatenia: presupune indepartarea resturilor alimentare si nealimentare (subproduse,
deseuri, parti necomestibile, pamint, impuritati minerale si organice), maturarea, stergerea
sau aspirarea prafului, spalarea suprafetelor de lucru, a utilajelor, a ustensilelor, a peretilor,
a pavimentelor etc.;
3.3 Dezinsectia si deratizarea: impiedicarea patrunderii si inmultirii artropodelor si
rozatoarelor in:
- spatiile de depozitare a materiilor prime, materialelor si ambalajelor;
- halele de prelucrare si ambalare a produselor alimentare fabricate;
- spatiile de depozitare a produselor alimentare fabricate;
- anexele social sanitare.

4. Documente de referinta
 Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 611 din 1995 pentru aprobarea Normelor de
igiena privind alimentele si protectia sanitara a acestora (publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei nr.59 bis, din martie 1996);
 Ordinul Ministerului Sanatatii nr.863/ 1995 pentru aprobarea Normelor
privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea
alimentelor (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.59 bis, din martie 1996 );
 Ordonanta de Utgenta a Guvernului Romaniei nr. 97/21.06.2001 privind
Reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor;
OPERATIILE DE editia A / 10.08.2007
SC AURELIA IMPEX SRL DEZINSECTIE SI DERATIZARE
BRAILA Cod PO-09 pag. 2 / 3

 Ordinul nr. 975/ 1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru


alimente;
 Ordinul nr. 976/ 1998 privind aprobarea Normelor de igiena privind productia,
prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
 Hotararea nr. 1198 din 24.10.2002 privind aprobarea Normelor de igiena a
produselor alimentare (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.866 din 2
decembrie 2002.

5 Descrierea procesului

 Monitorizarea continua a starii de curatenie din incinta intreprinderii, a halei de


fabricatie si depozitelor, colectarea in container si locuri special amenajate a deseurilor
menajere, iar a deseurilor, subproduselor, imputitatilor minerale si organice in recipienti
destinati acestui scop, in spatii destinate acestora;
 Mentinerea permanenta a curateniei pardoselilor, tavanelor, cailor de acces prin
maturarea zilnica;
 Periodic se efectueaza lucrari de dezinsectie si deratizare, cu firme specializate;
 Pentru evitarea contaminarii produselor alimentare datorita prezentei de insecte cat si
a rozatoarelor firma detine vestiare si grupuri sanitare adecvate, care asigura conditii de
igiena.

6 Responsabilitati

 Responsabilul cu asigurarea calitatii raspunde de respectarea prevederilor


prezentei proceduri.
 Conducatorul echipei de Siguranta a Alimentului verifica si avizeaza prezenta
procedura.
 Directorul General aproba prezenta procedura.
 Resposabilul cu asigurarea calitatii monitorizeaza continuu eficacitatea prezentei
proceduri operationale si propune RMC revizuirea si adaptarea procedurii
operationale la situatiile concrete ale societatii.
 Responsabilul cu dezinsectia si deratizarea raspunde de eficacitatea operatiilor de
dezinsectie si deratizare.

7 INREGISTRARI
F – 50 Program anual de deratizare, dezinsectie si dezinfectie
Procesele verbale ale prestatorului de servicii de dezinsectie si deratizare.
OPERATIILE DE editia A / 10.08.2007
SC AURELIA IMPEX SRL DEZINSECTIE SI DERATIZARE
BRAILA Cod PO-09 pag. 3 / 3

Procedura operationala de dezinsectie si deratizare


 Periodicitatea la care se efectueaza operatiile de dezinsectie si deratizare:
- Deratizarea se efectueaza lunar;
- Dezinsectia se efectueaza lunar, doar in lunile: mai, iunie, iulie, august si septembrie.
 Substantele utilizate pentru operatia de dezinsectie si deratizare:

 Modul in care se realizeaza aceste operatii si de catre cine se efectueaza acestea


(firma responsabila).
Firma a incheiat un contract cu S.C. ……………………………. S.R.L. din Braila pe
perioada unui an calendaristic – 2007 – pentru efectuarea lucrarilor de deratizare si
dezinsectie.
Lucrarile de deratizare si dezinsectie se executa conform contractului lunar si ori de
cate ori este nevoie.
Pentru anul 2007 s-a stabilit un program de deratizare si dezinsectie dupa care se
efectueaza aceste operatii de combatere rozatoarelor si insectelor.

S-ar putea să vă placă și