P. 1
Lucrare de Disertatie Intocmirea Documentatiei Pentru Obtinerea Autorizatiei de Mediu Pentru Spital

Lucrare de Disertatie Intocmirea Documentatiei Pentru Obtinerea Autorizatiei de Mediu Pentru Spital

|Views: 279|Likes:
Published by Rada Livia
Obtinerea Avizului de mediu pentru activitatea spitaliceasca
Obtinerea Avizului de mediu pentru activitatea spitaliceasca

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rada Livia on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………….......1 CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII...............3 1.1. Datele de identificare............................................................................................ 1.2. Obiectul autorizării..............………………………………………........................3 1.3. Categoria de activitate.…………………………….................................................3 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală........................................11 1.5. Documentaţia de solicitare, Scopul……………………………………… 1.6.1 Legislaţia naţională………………………………………………12 1.6.2. Legislaţia comunitară……………………………………………… 13 CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA 15 2.1.1. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţiala sau extinderea uneia existente …………………………………………………………………... existentă ………………………………………………………... 15 15 2.1.2. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie 2.2. Formularea solicitării ………………………………………………… 16 2.2.1. Solicitarea …………………………………………………………16 2.2.2.Formular pentru cererea de autorizare integrată de mediu ……………… 17 De aici fiecare isi alege la ceea ce s a gandit. Aici e partea aplicativa 2.3 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului la………………………………33 CAPITOLUL 3. CONCLUZII …………………………………………29 CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE …………………………………………29 1 2.1. Solicitarea pentru autorizaţie nouă sau………………………………………15 12 1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării…......15

ANEXE

INTRODUCERE
Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "îmblânzirii naturii", ci a conştientizării faptului că omul este o parte a mediului. Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Printre aceste mecanisme se numără şi evaluarea de mediu, raportul de mediu precum şi avizele de mediu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. După utilizarea acelor de unică folosinţă, pansamentelor, fiolelor, recipiente pentru analize etc., toate aceste obiecte utilizate zilnic în spitale şi cabinete medicale devin deşeuri cu regim special şi trebuie eliminate. Nu toate spitalele dispun de crematorii, iar dacă dispun nu sunt la standardele cerute de Uniunea Europeană; prin urmare, respectivele deşeuri trebuie colectate şi transportate la anumite crematorii autorizate (nu foarte multe la ora actuală în România). Evident, fiind vorba de deşeuri cu potenţial infecţios, nici activităţile de colectare şi transport nu pot fi făcute la întâmplare, ci numai de firme specializate. Prezentarea instituţiei care furnizează serviciul public, are scopul de a ne familiariza cu anumite noţiuni de management al unei instituţii publice sanitare (modalităţi de gestiune, mijloace de finanţare, etc), dar şi de a furniza date caracteristice Spitalului de Obstretică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” din Arad. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 2

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: - Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

3

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - înfiinţat în anul 1981, Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775 şi Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad care datează din anul 1919. Consiliul Judeţean Arad a preluat prin Hotărârea nr. 169/06.07.2010, managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”. Lucrarea de faţă se referă la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, spital de specialitate cu o capacitate de peste 270 paturi de spitalizare şi care are în structura sa doar secţii de obstetrică –ginecologie, neonatologie şi ATI, secţii care nu se regăsesc în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Deasemenea este o instituţie publică fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad conform deciziei nr.359/2011 a Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad asigură asistenţă medicală, activitate didactică şi ingrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecţiuni ginecologice, intervenţii chirurgicale ginecologice, consultaţii ginecologice şi explorări paraclinice. 1.2. Obiectul autorizării Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală Pentru atingerea Acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, ce include şi managementul deşeurilor medicale, primul pas care trebuie realizat de România este alinierea legislativă la normele şi standardele Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Sănătăţii a elaborat reglementarea tehnică specifică acestui domeniu, reprezentată de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/iunie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

4

Aplicarea acestei reglementări într-o manieră corectă şi eficientă, în unităţile sanitare, reduce riscul pe care îl reprezintă deşeurile medicale, în special cele periculoase, pentru personalul din spitale, populaţia generală şi mediu. În momentul actual, unităţile sanitare se afla încă în etapa de implementare a legislaţiei. Alături de Ministerul Mediului, autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor, Ministerul Sănătăţii are o serie de atribuţii în acest domeniu, atribuţii stabilite prin art. 40 din O.U.G. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 61/2006: evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei, elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor medicale, controlează activităţile de gestionare a deşeurilor medicale, gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.3. Categoria de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială - cod CAEN - 8511, conf. Ord. 337/2007Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . - cod CAEN 8512 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 1.4.1. Deşeurile rezultate din activitatea medicală. Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 au fost aprobate Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale . Potrivit art. 7 din Norme, deşeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică, în funcţie de criterii practice, în deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.  deseurile rezultate din activitati medicale sunt toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;  deseurile nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;  deseurile periculoase - deseurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real( grupa de risc 4 ) pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt 5

lichide sau gazoase.generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic. de către producător. deseurile intepatoare-taietoare( ace. depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice.  deseurile chimice si farmaceutice . seruri si vaccinuri expirate. bacterii. lame de bisturiu. care pot fi citotoxice. supraveghere. precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri. prevenirea bolilor si recuperare medicala. este obligaţia fiecărui producător. ace.substantele chimice solide. Înregistrarea datelor reprezintă modul de ţinere sub control a ciclului producere – transport – eliminare finală. Determinarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se 6 .totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere. genotoxice. inclusiv de cercetare medicala si producere. reactivi si substante folosite in laboratoare). depozitare intermediara. testare. deseurile infectioase (seringi. medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice. hartia . care pot fi toxice. transport si eliminare finala. Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala se face pe criterii practice. corosive ori inflamabile. • • • • deseurile periculoase: deseurile anatomo-patologice si parti anatomice4 . tratament. • deseurile chimice si farmaceutice ( medicamente. sacii si alte ambalaje din material plastic. teratogene sau carcinogene.deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice. flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice. manusi).  sistemul de gestionare a deseurilor . sticlarie de laborator sparta). Cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse şi a modului de gestionare. dupa cum urmeaza: • deseurile nepericuloase sunt ambalajele materialelor sterile. ambalare. paraziti si/sau toxinele microorganismelor. mutagene. transport şi eliminare finală. catetere.  deseurile infectioase .

plastic) sunt colectate separat. Etapele gestionarii deşeurilor rezultate din activitatea medicală A.pentru deşeurile nepericuloase. 7 . Metodologia este reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. "Toxic" etc. deşeurile de la echipamente electrice şi electronice. sticla.pentru deşeurile medicale periculoase. întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic". Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe. Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a se facilita tratarea/valorificarea/eliminarea specifică a fiecărui deşeu. pe baza Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil". 1. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: a) galben .4. Ambalarea deşeurilor Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul. Nu este permisă colectarea acestor tipuri de deşeu împreună cu deşeurile nepericuloase.realizează prin monitorizare lunară şi trimestrială. b) negru . bateriile si acumulatorii sunt colectate separat.2. carton. "Coroziv". În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor. B. Deşeurile medicale incluse în clasa ambalaje( hartie.

8 .

Schema logică privind Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 9 .

426/2001 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. sectia si data). Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. ? Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. C. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea spitalului. iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. elaborate de MAPM. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe categorii a deşeurilor. Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi dezinfectează după fiecare utilizare. În situaţia în care nu se realizează separarea pe categorii. evitându-se arterele aglomerate protecţie. Ministerul Lucrarilor Publice. întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase. localitatea. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore. dezinfecţie. în locul unde sunt descărcate. D. Depozitarea temporară Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere. din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. 10 . pe rute cât mai scurte posibil.Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei. Transporturilor si Locuintei si Ministerul Sanatatii si Familiei. aprobată prin Legea nr. ? Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare. Durata depozitarii temporare va fi cât mai scurtă posibil. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare. Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. echipamente de curăţenie. Transportul Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale.

recipiente ce conţin metale grele – efect poluant în atmosferă (emisii de metale grele în atmosferă). dezinfecţie cu microunde. compactare.la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare. Eliminarea finală Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la această categorie de deşeuri. Deşeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:     recipiente ce conţin gaz sub presiune – efect inflamabil şi exploziv. Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt: a) incinerarea .procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deşeurilor infecţioase rezultate din activitatea medicală ( exceptând deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice). cum ar fi: autoclavare.E.incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. specifice fiecărei categorii de deşeuri. tocare. încapsulare. deşeuri radioactive – efect radioactiv (emanaţii radioactive). înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri. iradiere. trebuie îngropate cu grijă în platformele de 11 . etc) Dacă deşeurile de spital speciale nu pot fi arse. dezinfecţie chimică. b) depozitarea în depozitul de deşeuri . Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate. c) procedee de neutralizare-Politica actuală în România • sterilizarea termică . săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii – se recomandă recuperarea argintului. deşeurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termică sunt supuse unor operaţiuni de procesare mecanică (mărunţire.   deşeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen. reactivi chimici în cantităţi mari.

Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile OAP . reducerea şi controlul integrat al poluării Termeni şi abrevieri: OG – Ordonanţa de Guvern OUG . pădurilor. 1.5. şi deşeurile de spital speciale trebuie să fie acoperite cu grijă după ce au fost plasate în totalitate pentru a evita contactul cu aceste deşeuri al lucrătorilor de la platformele de depozitare. Întreg personalul medical are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea sistemului de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară.Ordinul Administraţiei Publice 12 . reducerea şi controlul integrat al poluării scopul realizării documentaţiei de solicitare este obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu.Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului OMAPAM .Ordinul Ministrului agriculturii.6. Riscuri pentru sănătate şi mediu: ? ? ? ? riscuri biologice riscuri chimice riscuri asociate deşeurilor citotoxice – citostatice riscuri asociate deşeurilor cu conţinut de mercur Toate aceste riscuri se datorează faptului că deşeurile care rezultă din activitatea medicală au un grad de risc ridicat (3 – 4).Hotărârea de Guvern OM –Ordinul Ministrului OC – Ordinul Comun OMMDD . 1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului OMAPM . Legislaţia privind prevenirea. Scopul acesteia este acela de a diminua şi chiar de a elimina riscurile pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător asociate gestionării deşeurilor medicale. Documentaţia de solicitare În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind prevenirea. apelor şi mediului HG .depozitare: o gaură făcută în deşeurile gata depozitate. făcând parte din categoria substanţelor şi deşeurilor periculoase.

aprobată prin Legea nr.75/442 referitoare la deşeuri. 645/2002. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. amendată cu Directiva 91/156.Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 1.HG nr.Legea nr. . .OMAPM nr. pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu. 918/2002.94/67/EC referitoare la incinerarea deşeurilor periculoase. .1 Legislaţia naţională Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr. Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane. cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase.HG nr. ? Instrumente legislative directe pentru implementare: .02. .89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor municipale. . . reducerea şi controlul integrat al poluării.OMAPM nr.91/689 referitoare la deşeurile periculoase . • Deşeuri Directive UE. 243/2000 privind protecţia atmosferei. privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra mediului (EIA) .OMAPM nr.HG 118/07. Înlocuite cu 2000/76 privind incinerarea deşeurilor. aprobată prin Legea 645/2002.2002. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002.MMGA . 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate. Calitatea apei . .Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor RPEC . .6. 860/2002. 34/2002 privind prevenirea. • • Calitatea aerului.OMAPAM nr.99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 13 . .

completată şi modificată de legea 211/2011 . Legislaţia comunitară. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.HG nr. . 61/2006 aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii.265/2006 privind protecţia mediului. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr.OUG nr. 27/2007).HG nr. . inclusiv deşeurile periculoase. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modiicările şi completările ulterioare.OMAPM nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. • Evaluarea impactului Legislaţie naţională . nr. 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.195/2005 aprobată. modificată şi completată prin Legea nr. 856/. cu modificărileşi completările ulterioare.Legislaţie naţională . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. 1.HG. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr.OUG nr.HG nr.HG nr. 1001/2005 şi MEC nr.OUG nr. . 14 .OMMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.HG nr.2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 200/2000 aprobată prin Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor .OC al MMGA nr. 426/2001. .6. Cadru legislativ relevant privind gestionarea deşeurilor . .OUG nr. .2. 552/2005 privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice. . 105/2006. făcute prin Legea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.OMAPM nr. 451/2001 privind clasificarea. . . 162/2002 Depozitarea deşeurilor. .

219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.ADR . 358/2007. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin HG nr.HG nr.. pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 15 . .OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.OM nr.HG nr.Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. . 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea RPEC (CE) nr.HG nr. . 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii şi acumulatori.OAP nr. . 1013/2006 privind transferul de deşeuri modificat si completat prin HG nr. .HG nr. .OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare.HG nr. . 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deşeurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor modificată cu HG nr. 268/2005. .HG nr. 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice. .HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România şi Reglementările referitoare la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe calea ferata (RID). 1364/1499/2006 emis de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor. . 1453/2008. precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător.HG nr. cu modificările şi completările ulterioare. inclusivdeşeurile periculoase. . . .HG nr.

♦ transferul de autorizaţie integrată . ♦ modificări ale autorizaţiei integrate . 16 .9. creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a controlului integrat al activităţilor listate in Anexa 1 .Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare. reducerea şi controlul integrat al poluării aprobata prin Legea 645/2002. Aceste tipuri de solicitări se referă la: ♦ autorizaţie integrată nouă . ♦ predarea autorizaţiei integrate .permite unor instalaţii noi sau deja existente să funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării.Art.pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile deja eliberate. OUG 34/2002 privind prevenirea.către un alt titular. De asemenea oferă detaliile necesare pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse.la închiderea instalaţiei.

ARAD 2..DR SALVATOR VUIA. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Conform Legii protecţiei mediului. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. structura raportului de mediu. Solicitarea avizului de mediu Avizul de mediu pentru planuri şi programe se solicită atunci când are loc iniţierea şi adoptarea planurilor şi programelor. Autorităţile abilitate prin lege cu competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt: • • autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului. Titularul planului sau programului este orice autoritate publică. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA LA SPITALUL DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE . Obţinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi care se adoptă de către o autoritate la nivel naţional. 17 .1. Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit. precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program. condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe.CAPITOLUL 2.. În acest scop titularul planului este obligat să notifice autoritatea de mediu în vederea începerii procedurii evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu. Guvernul stabileşte prin hotărâri: • • • procedura de evaluare de mediu. regional sau local. inclusiv cele cu efecte transfrontaliere.

pescuit şi acvacultura. posibilitatea de a transmite în scris comentarii şi sugestii la sediul APM în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. Notificarea avizului de mediu Se face când se promovează un plan care: • . gospodarirea apelor. 9 (1) şi 29 (2) din HG 1076/2004.2. industrie. turism. şi care include proiecte prevăzute în anexele nr. silvicultura. 5. locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului. Piese desenate. elaborarea primei versiuni a planului sau programului. 2 exemplare. gestionarea deşeurilor.este pregătit pentru următoarele domenii: agricultura. 18 . conform anexei nr. 2. energie.1 din HG 1076/2004. 2. Proiectul de plan/program care se supune avizării completat cu date referitoare la criteriile relevante prevăzute în anexa nr. dezvoltare regională. conform art. Dovada achitării tarifului de 500 RON pentru etapa de încadrare.1. natura acestuia.1. telecomunicaţii. 4 din HG 1076/2004 6. amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor.Solicitarea pentru obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe va cuprinde: 1.1. Dovada informării publicului asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private pentru care este necesar acordul de mediu. 1 şi 2 la Hotarârea Guvernului nr. Anunţul public pentru etapa de încadrare va conţine informaţii despre: titularul planului sau programului. 3. declanşarea etapei de încadrare. transport. 4. Notificare (cerere) întocmită de titular. 2. inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale.

2. prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet. Procedura de evaluare de mediu se realizeaza în etape. 137/1995 şi adoptarea unui număr de acte normative noi în materie sau cu relevanţă pentru procesul de evaluare a mediului. programe şi proiecte de dezvoltare care să faciliteze şi să permită stabilirea efectelor generate asupra sănătăţii oamenilor şi mediului. 2. 19 .Valabilitatea avizului de mediu este de 10 ani de la data emiterii.2. european. Evaluarea de mediu Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu şi face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel internaţional. în cazul în care nu intervin modificări ale condiţiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis. Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului. după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu. b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu. acest cadru de reglementare a fost recent actualizat şi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu. pentru consultare. naţional şi local pentru autorizarea unor planuri. Etapa de încadrare a planului sau programului Titularul planului sau programului este obligat sa notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia.1. În România. c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu A. prin modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceiaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program.2. Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului. prima versiune a planului sau programului.

Decizia se publică în mass-media de catre titular. nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Planurile şi programele care. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului. Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care. 20 . în urma etapei de încadrare. autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. B. în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării.Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului. prin publicare pe pagina proprie de Internet. sunt interesate de efectele implementării planului sau programului. Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului. analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. prima versiune a planului sau programului. Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit. datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului. după caz. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare. în cadrul unui comitet special constituit. împreună cu experţii angajaţi. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. Persoanele atestate. a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu. precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu C. spre consultare. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu Definitivarea proiectului de plan sau de program.

coordonate STEREO 70) . utilizarea terenurilor.3. agricultură.( ANEXA 3) Dovada plăţii tarifului de autorizare . Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare.500 RON Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise. descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei.( ANEXA 2) Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) . Raportul de mediu Raportul de mediu identifică.2. conţinutul.Domeniile în care legea prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe sunt: • • • • • • • • amenajarea teritoriului şi urbanism. Cerere pt.( ANEXA 1) Notificarea. 21 . piese desenate. turism. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu ? • • • • • • Dosar. gospodărirea deşeurilor. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile.2. silvicultură şi piscicultură. telecomunicaţii. gospodărirea apelor. 2. 2. obţinere autorizaţie de mediu.( ANEXA 4) Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia. energie. industrie. transport. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului.

jud Arad Tel: 0257. grupuri sanitare.016. scări. WC.8511. garderobe.052. Ord.camera de gardă. Arad.2012.etajul 1 . str.ro • Amplasament În partea Sud – Estică a oraşului Arad. Întocmirea documentaţiei Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr.05. căi de acces. DATE GENERALE • Denumirea unităţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr.etaj intermediar . jud Arad. Secţia Prematuri I: 22 . 1. .. sală de mese. Episcopiei nr. În apropierea staţiei de tranvai a oraşului se află o secţie exterioară a spitalului. Episcopiei nr.11. .4. 5. la aproximativ 200 m de strada principală. magazie.74 mp . Fax: 0257. celelalte secţii şi construcţii administrative fiind amplasate în aceeaşi curte cu pavilionul central. solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii pentru dezbaterea publică: FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE I.2012 şi completările înregistrate la nr.magazii. str.parter .468 mp . Arad. Salvator Vuia" cu sediul în: loc. în spaţiul cu o suprafaţă de 7000 mp. scări. Salvator Vuia. oficiu.2 conf. grup sanitar. 337/2007.2. 5. 4407/14. saloane.255. vestiar.. Salvator Vuia” din Arad • Adresa: Loc. scări.e-mail: spitmatar@rdsar.subsol .255. .8610.scări.camera de gardă.90 mp .asistenţă spitalicească şi sanatorială. magazie. Arad în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi . Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Dr. scări. din care: Corp A care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică: . 9928/01.cod CAEN rev.722 mp . având înregistrată la APM Arad cererea cu nr. ambulanţă. rev. birouri.

registratura.parter . . Corp E care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică I: . birouri. grupuri sanitare. scări. săli de aşteptare. holuri. băi. .căi de acces. bucătării. vestiare. caserie. grupuri sanitare. grupuri sanitare. scări. cabinete.763 mp . pregătire materiale. bibliotecă. scari. cameră sterilizare. sală de mese. . garderobe. săli de mese. săli incubatoare. cabinete. cabinete.594 mp . cameră izolare. sala de mese. anexe.594 mp . oficii. vestiare.etaj . cameră de gardă.868 mp . vestiar. terapie intensivă. morga. scări.holuri. cameră de sterilizare.parter . sali de operatii §i reanimare. saloane. Corp C care cuprine: . scări.magazii. ateliere.722 mp .la etajul 2 .depozit lenjerie Corp D care cuprinde: Secţia de ginecologie: . oficii. saloane. centrală telefonică. vestiar. cabină portar.subsol . săli de aşteptare. actualmente depozit lenjerie . garderobe. cabinete scări. sală de şedinţe. oicii. scări. garderobe. camera de sterilizare. garderobe. grupuri sanitare. oficiu. . grupuri sanitare. sală de mese. oficiu. cameră personal mediu. depozit materiale bloc operator. .868 mp . sală reanimare. saloane. holuri.220 mp . 23 . grupuri sanitare.fosta spălătorie.căi de acces. sală de operaţie. garderobe. săli de aşteptare. grupuri sanitare.etajul 2 . sală de mese.868 mp . holuri.etaj . garderobe. garderobe. boxe.holuri camere obscure.parter .. laboratoare.parter-căi de acces.holuri. săli de naştere. băi. Corp F care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică II: .868 mp . depozit farmaceutic. cabinete. grupuri sanitare. boxe. cameră sterilizare.holuri.220 mp.763 mp . cabinete.demisol.holuri. camera de gardă grupuri sanitare. magazii. saloane. saloane.căi de acces.594 mp – subsol . arhiva.holuri. birouri administrative. Secţia de Neonatologie: . sală de mese.etajul 1. sală de mese. vestiar. oficiu.etaj . birouri. atelier intreţinere. cameră materiale pentru saloane. cabinete. cameră materiale sterile. cabinete. .763 mp .

cod CAEN 8511. 337/2007-Cod CAEN 8610. scări saloane. sală reanimare nou născuţi.cod CAEN 8511. cameră medici. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . . scări. . oficiu. mijloace de transport utilizate in activitate): 24 .etajul 2. În incinta spitalului se mai găsesc: staţia de oxigen (26. sală de mese.salon nou născuţi.etajul 3 . Salvator Vuia”. vestiar.holuri. grupuri sanitare. conf. 7 zile/săptămână. conf.holuri. 365zile/an.cod CAEN 8512. săli alăptare. 25 mp şi 20 mp) şi o magazie de materiale de 40.reprezintă clădiri de locuit. utilaje.0 mp). sală de mese. Ord. oficiu.763 mp. cabinete consultaţii. sală de lectură. Regimul de lucru • Permanent: 24h/zi . care nu fac obiectul prezentei autorizaţii. garderobe. grupuri sanitare. 337/2007-Cod CAEN 8610. b) Dotări (instalaţii. camera sterilizare. II. asigură servicii medicale de unică specialitate şi anume obstetrică .763 mp . Ord. vestiar. vestiar. sală de mese. camera materiale. Profil de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială . saloane. Forma de proprietate • Proprietate publică a statului . 8512. conf. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII a)Activitatea desfăşurată: . 337/2007 Cod CAEN 8610 • Spitalul Clinic de Obstetrică .Ginecologie ”Dr. salon operaţii. trei şoproane (30 mp.asistenţă spitalicească şi sanatorială.clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Arad şi în administrarea spitalului. Secţia Obstretică patologică: . grupuri sanitare. . garderobe. saloane. Notă: Corpul B .ginecologie. scări. cameră materiale. sală operaţii.0 mp. oficiu. Ord.

vaporizator 5. respectiv materiale sanitare din clasa substanţelor toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri metalice închise. dezinfectante şi materiale de întreţinere. Se folosesc cantităţi variabile. un stocător de 200 1 capacitate. butelii de aragaz (7 buc.depozitat în magazia de produse periculoase a laboratorului. • • secţie de sortare şi depozitare a lenjeriei (fosta spălătorie) un punct termic cu un cazan cu funcţionare pe gaz. combustibili şi ambalaje folosite ( mod de ambalare. medicamente. cantităţi ): • • medicamente şi materiale sanitare. Mijloacele de transport din dotarea unitatii sunt: • un autoturism şi o autospecială pentru transport nou născuţi. auxiliare. două module de producţie oxigen.0 mp) cu o capacitate de 80 1/minut producţie oxigen şi posibilitatea de încărcare butelii de oxigen. butelii de oxigen (80 buc. 3. Deşeurile anatomo-patologice colectate în pungi de plastic galbene inscripţionate biohazard sunt depozitate în congelatoarele din încăperea amenajată acestui scop. care este compusă din: 1. pentru producerea aburului necesar sterilizării instrumentelor. În cadrul spitalului funcţionează: • . toluen -50 1/an . • • • • • acetona. materiale folosite în laboratoare sunt depozitate în laborator. la care are acces doar personalul autorizat. cât şi alimentarea cu carburanţi se fac numai la unităţi autorizate în acest sens.depozitată în magazia de produse periculoase a laboratorului. 4. precum şi truse medicale şi de tratament adecvate pentru fiecare secţie în parte. în funcţie de necesitate. anestezice. regulator. 2. de depozitare.) necesare bucătăriei spitalului şi detergenţi necesari igienizării spatiilor .depozitate în magazia de materiale. Întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport.• • Secţiile spitalului sunt dotate cu aparatura şi mobilier specific. c) Materii prime.) depozitate în magazia de lângă staţia de oxigen.50 1/an .o staţie de oxigen (26. 25 . staţie de distribuţie.

• • Apă caldă menajeră este asigurată din punctul termic prin intermediul schimbătoarelor cu plăci. întreţinere platforme şi spaţii verzi. Încălzirea spitalului se realizează prin preluarea agentului termic de la reţeaua de termoficare a municipiului prin intermediul unui punct termic din incintă. vaporizator 5. depozitate în magazia unităţii Combustibilul utilizat la încălzirea spaţiilor este agentul termic preluat din reţeaua de termoficare a municipiului şi gazul preluat din reţeaua de gaze a municipiului. se face în reţeaua de canalizare a municipiului. 26 . după ce au trecut prin separatorul de grăsimi de 1. d) Utilităţi . ambalajele originale ale produselor alimentare şi ocazional ambaiaje pentru vopselele utilizate la întreţinerea curentă. recipienţi de sticlă. ambalaje de seringi de unică folosinţă. un stocător de 200 1 capacitate.0 t abur/oră şi schimbătoare cu plăci atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. • Evacuarea apelor uzate menajere.în cantităţi variabile. cantităţi. cu un cazan pe gaz şi schimbătoare cu plăci. cu preluarea unui debit de Q zi max = 87.0 mc capacitate. care este compusă din: 1.• oxigenul din staţia de oxigen a spitalului. Apele provenite de la bucătăria spitalului sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului.70 mc/zi. prin intermediul unui punct termic din incintă. PET-uri. având ca agent primar apă rece preluată din reţeaua municipiului. 3. igienicosanitar. 2. energie (surse. canalizare. o staţie de distribuţie. • Ambalajele utilizate sunt cele ale producătorilor. folii de polietilenă ale medicamentelor şi pansamentelor. 4. regulator. două module de producţie oxigen. • • vopsele . utilizat în scop menajer. volume): • Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului. Acesta are în dotare un cazan de tip Manutehnica de 1. acestea fiind cutii de carton.apă. precum şi în scop tehnologic la producerea aburului.

preluat din reţeaua de distribuţie gaze a municipilui. Date referitoare la centrala termică proprie . Coşul de fum al cazanului are o înălţime de 15.la o temperatură stabilită prin diagrama de reglaj. Salvator Vuia.. Obţinerea oxigenului necesar desfăşurării activităţii se face cu ajutorul staţiei de oxigen a spitalului. internarea persoanelor. care este compusă din: 1. producţie: . Alte date specifice activităţii: • • • Activitatea spitalului presupune şi desfaşurarea activităţilor conexe cum ar fi prepararea aburului necesar la sterilizarea instrumentarului medical. două module de producţie oxigen. efectuarea de investigaţii şi analize de laborator.. o staţie de distribuţie. Produse şi subproduse obtinute-cantitati.0 t abur/oră. un stocător de 200 1 capacitate. are rolul de a depista şi trata diverse afecţiuni ginecologice. cu funcţionare pe gaz. 4.apă caldă . regulator.Dr. Spălarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei bolnavilor se face de către firme autorizate pentru prestarea acestor activităţi. efectuarea intervenţiilor chirurgicale dacă este cazul.0 m.dotare. combustibili utilizaţi. Aceasta presupune desfăşurarea activităţilor de control medical periodic de specialitate. vaporizator 5.punctul termic din cadrul spitalului are în dotare un cazan tip Manutehnica de 1. 27 . cantităţi. de a asigura mediul necesar naşterii noilor născuţi şi îngrijirea acestora şi a mamelor după naştere. cu ajutorul schimbătoarelor cu placi atat pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. compoziţie. destinatie: în cadrul spitalului există 270 paturi. internarea pacientelor în vederea asigurării asistenţei medicale la naştere.d) Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii: Spitalul Clinic de Obstetică -Ginecologie . îngrijirea noilor născuţi şi a mamelor după naştere. 3. 2. acesta asigură agentul termic .

înainte de evacuarea în reâeaua de canalizare a municipiului. destinată acestui scop. Protectia solului şi subsolului: • • • deşeurile menajere sunt colectate în şase containere metalice amplasate într-un spaţiu special. Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de 28 . dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: • • • recipienţi şi saci din polietilenă destinaţi depozitării intermediare a deşeurilor specifice rezultate din activitatea medicală. Protecţia aerului: • un coş de fum de 15. apele uzate provenite de la unităţile medicale care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni . Staţiile şi instalatiile pentru reţinerea. ouă de paraziţi . camera amenajată special cu suprafaţa betonată şi congelatoare pentru păstrarea conform legislaţiei în vigoare a deşeurilor anatomo-patologice. Alte amenajări speciale. (Normativul NTPA 002/2002). etichetate. amplasat în incinta spitalului. conform prevederilor HG nr. 352/2005.microbi. 6 alin. MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI l. 2. INSTALAŢIILE. cu păstrarea conform legislaţiei în vigoare în congelatoarele din încăperea amenajată special destinată acestui scop şi apoi predate spre distrugere ecologică. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): Protecţia apelor: • separator de grăsimi de 1. pentru apele uzate rezultate de la bucătăria spitalului.se descarcă în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/ sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară ăn vigoare. 2. Anexa nr.0 m înălţime pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul punctului termic. art. pe suprafaţa betonată. societăţilor autorizate. 188/2002. (1) modificată şi completată prin HG nr. viruşi.0 mc capacitate. în pungi de plastic şi apoi în cutii ecologice cu capac şi stocate într-o încăpere specială. selectiv.II. deşeurile anatomo-patologice sunt colectate în pungi de plastic. deşeurile medicale sunt colectate.

536/1997 modificată şi completată prin Ordinul 102/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 3. 100 mg/Nmc. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi.analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale. 2. modul de valoriflcare a rezultatelor: 29 . 525/1996. Indicatorii bacteriologici vor fi stabiliţi de către autoritatea de sănătate publică. 19. materiale auxiliare. depăşiri permise şi în ce condiţii: • indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajeră a municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002 din HG nr. oxizi de azot exprimati ca N02 max 350 mg/Nmc. Indicatorii fizico-chimici. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. nivele de zgomot. emisiile poluanţilor. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. art. 352/2005. bacteorologici şi biologici emişi. emisiile de poluanţi în atmosferă de la cazanul de încălzire se vor încadra în prevederile Ordinul nr. Anexa 2 (Normativul NTPA 002/2002). conform legislaţiei în vigoare.06. • • nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevedrerile STAS 10009-88 acustică urbană. • se vor respecta prevederile Ord. III. art. 462/1993 şi nu vor depăşi: 1. admise la evacuarea în mediu. 3. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 536/23.(2) completată şi modificată de HG nr. lit.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. periodic sau la cerere. conform prevederilor HG 188/2002. monoxid de carbon max. MONITORIZAREA MEDIULUI: 1. produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenelor de valabilitate (OUG 78/2000. de radiaţii. Anexa 6 cu privire la amenajarea de suprafeţe verzi şi aliniamente simple şi duble cu rol de protecţie şi parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/ bolnav. • titularul activităţii este obligat să evite formarea unor stocuri de materii prime. conform prevederilor din HG 188/2002. F). 6 alin. oxizi de sulf exprimati ca S02 max 35 mg/Nmc 4. frecvenţa. pulberi max 5mg/Nmc.

18 01 01) deşeuri anatomo-patologice .( cod .în cantităţi variabile.18 01 08*) – cantităţi variabile.( cod 18 01 09) –cantităţi variabile. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) -cantităţi variabile.(cod-18 01 02) deşeuri valorificabile . ca atare vor fi predate numai societăţilor autorizate pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri.450 kg/lună .folie de polietilenă (cod .• semestrial se vor preleva probe de apă înainte de evacuarea apelor uzate preepurate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului şi se vor analiza următorii indicatori: 1. clor rezidual liber 6. CB05. sticlă (15 01 07) . cu termen expirat. frecvenţă): 30 .cod . deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare (cod .07 02 03). substante extractibile cu solventi organici. 2. 4. cantităţi): • • • • • • • • deşeuri menajere . cantităţi. feşe) . compoziţie.500 kg/lună. altele decât cele de la codul 18 01 08* .1. CCOCr. • se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă depăşiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate ai apei. pH. compozitie. 3. seringi. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . Deşeuri produse (tipuri. 2. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR 1.( cod . IV. hârtie (cod -15 01 01). Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: • Rezultatele monitorizarii şi orice disfuncţionalitate în desfăşurarea activităţii ce poate afecta factorii de mediu vor fi raportate la APM Arad.19 08 09).5 mc/lună (cod-20 03 01) deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. 2. detergenti sintetici biodegradabili. 5. Nota: deşeurile marcate cu asterix sunt considerate deşeuri periculoase. medicamente. Deşeuri colectate (tipuri.

( cod – 18 01 08*) – cantităţi variabile . Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.500 kg/luna . j).• • • • • • • • deşeuri menajere . lit. Deşeuri stocate temporar (tipuri. sticlă -în cantităţi variabile.450 kg/lună .5 mc/luna . fe§e) . cu pastrarea conform legislatiei in vigoare in congelatoarele din incSperea amenajata special acestui scop §i apoi predate spre distrugere ecologies. In situatia in care nu se realizeaza separarea deşeurilor pe categorii.colectate în recipienţi speciali.1. medicamente cu termen expirat.deşeuri anatomo-patologice .stocate in pungi şi cutii ecologice cu capac etichetate. in camera special amenajata. deşeuri valorificabile. art. societatilor autorizate. seringi. colectate în containere. IV.stocate in pungi §i cutii ecologice cu capac.( cod 18 01 09) -cantităţi variabile . 219/2002. 3.5 mc/lună .colectate în pungi şi cutii ecologice. .dejeuri menajere . Ordinului Administratiei Publice nr. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) . conf. 9.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac.compozitie. cap. altele decat cele de la codul 18 01 08* . seringi. Titularul activităţii are obligaţia: -sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase -sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu (OUG nr. 31 .deşeuri medicale specifice (obiecte ascutite. hârtie.cantitati.450 kg/luna . art. intreaga cantitate de deşeuri se trateaza ca deşeuri periculoase. 19. deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite.stocate in containere .colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac.folie de polietilenă. feşe)-500 kg/lună . deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare .1.cantităţi variabile -colectate în pungi şi cutii ecologice. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . 78/2000. deşeuri anatomo-patologice .colectate în pungi şi cutii ecologice.mod de stocare): .colectate în containere.

Monitorizarea gestiunii deşeurilor: .U.stocate in pungi §i cutii ecologice .se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează sa fie valorificate. obiecte ascutite) sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate acestui gen de deşeu. .deşeurile menajere se predau societatilor de salubritate. incinerare): . cantitati. 6.medicamente cu termen expirat. . Modul de transport al deşeurilor şi masuri pentru protectia mediului: . B din O. 25 lit.G 78/2000 cu modificSrile §i completarile ulterioare).cod 18 01 09) -cantitati variabile .18 01 08*) – cantitati variabile .stocate in recipienti speciali.deşeurile considerate periculoase (anatomo-patologice.deşeuri din separatorul de grasimi şi uleiuri alimentare . sticla -in cantitati variabile.cantitati variabile . . stocate in containere.de§eurile din separatorul de grosimi şi uleiuri vor i predate societătilor autorizate in vederea reciclarii sau distrugerii lor ecologice 7.de§eurile medicale sunt incinerate in incineratoare autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.medicamente citotoxice §i citostatice cu termen expirat . 32 . pentru acest tip de deşeuri. 5. sticla. . compozitie. Modul de eliminare (depozitare deinitiva.de vecinătăti (art..deşeurile reciclabile (hartie.(cod . Deşeuri valorificate (tipuri. destinatie): .deşeuri a caror colectare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (cod -18 01 03*) .stocate in pungi şi cutii ecologice .deşeurile menajere se transports cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localitatii la un depozit de de§euri solide nepericuloase al municipiului Arad. . altele decat cele de la codul ( 18 01 08* . in vederea depozitarii finale pe rampa ecologică a municipiului Arad. etc) se vor preda firmelor specializate in preluarea acestor tipuri de deşeuri in vederea reciclarii lor. plastic.de§eurile valorificabile se colectează in vederea reciclării. pana la predarea societatilor autorizate in vederea reciclării. 4. care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintS riscuri de incendiu faja. hartie.deşeurile valoriicabile se transports cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate in colectarea §i valoriicarea acestui gen de deşeuri. se vor preda societatilor in vederea distrugerii lor ecologice (depozitare finals sau incinerare). . .stocate in pungi şi cutii ecologice.deşeuri valorificabile-plastic.

cu respectarea Legii nr.tipuri §i cantitati: .acetonă . 8.Ambaiaje folosite şi rezultate.in cantităti variabile . privind gestiunea de§eurilor şi Legii nr. ambaiaje din material plastic. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationals de date privind de§eurile rezultate din activitătile medicale. cantitati): .50 1/an 33 .se vor respecta alte acte normatoive ce apar pe perioada de valabilitate a autorizatiei. . ambalajele de seringi de unică folosinţă se colectează in pungi.folie de polietilena. Titularul autorizatiei va preda deşeurile specifice in vederea neutralizării in conditii controlate numai societatilor autorizate in acest sens. Ordinul Administratiei Publice nr. . in vederea incinerării.ambaiaje de medicamente §i pansamente.monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei. Se vor respecta conditiile $i obligatiile privind gestionarea ambalajelor §i de§eurilor de ambaiaje impuse prin HG 621/2005 şi Ord. sticlS §i ocazional cutii metalice de la vopsele şi diluanti . MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE 1. 426/2001.. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor.ambalajele de la produsele alimentare folosite in bucătăria spitalului 9. cutii şi flacoane şi sunt transportate de către societăti autorizate. ambaiaje de seringi de unică folosinţă . 927/2005.20/2/a). Substanţeş preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate ( categorii.ambalajele nereciclabile provenite de la produsele alimentare se elimina impreună cu deşeurile menajere . V.medicamente din seria celor toxice . 465/2001 privind regimul deşeurilor reciclabile §i a Hotăririi nr.ambalajele de medicamente şi pansamente.ambalajele reciclabile se comercializează către unităti autorizate Titularul de activitate are obligatia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu HG 621/2005(art.Modul de gospodarire a ambalajelor (valoriicare): . cutii de carton.

oxigenuI Ti rezervorul de stocare incapere speciala .duiapuri (închise cu cheie) destinate pastrarii medicamentelor în conditii de siguranta.se vor respecta prevederile Legii nr.asigurale . 1nstalatiile. 300/2002 privind regimul jurldic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor.medicamentele din seria ceior toxice si precursory . caracteristicile. .in cadrul activitatii.se vor respecta prevederile Legii nr. dotarile §i masurile pentru protectia factorilor de mediu si peatm interventie in caz de accident: . Programul de conformare . impuse de producătorii pentru medicamente iar oxigenul in rezervorul de stocare al unitatii . în camera specila.transport: caminonete auto omologate aie miTHZonmn .oxigen .depozitare: . Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau retaliate de la substanteie toxice si periculoase: .in cantitSti variabile 2. at.folosire: .ambalajele de medicamente se colecteaza Tn pungi §i sunt transportate de catre societati autorizate Tn vederea incinerarii .conform reglemenărilor în vigoare. cap. .ambalare: . Ill.se va tine evidenta privind cantitatea.titularul autorizatiei va monitoriza mi§carea substantelor toxice §i periculoase §i modul de realizare a masurilor de prevenire a accidentelor ?i masurilor de !i mi tare a efectelor acestora.Modul de gospodarire: . conform reglementarilor In vigoare impose de producatori 3. inclusiv a recipientilor §i ambalajelor acestora Tn conformitate cu OUG 195/2005.50 1/ an .28 .Masuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitatilor (200 1 capacitate) din cadrul unitatii amplasat in 34 .. VI. Monitorizarea gospodariii substantelor şi preparatelor periculoase: Titularul autorizatiei va monitoriza miscarea substantelor toxice §i periculoase. mijlocui de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 5.1 86/2007 pentru aprobarea Ordonentei de urgenta a Guvernului nr. amenajarile. 4.toluen .

altele (zgomot. gestiune deşeuriior. etc) denumirea proiectului. pun accentul pe următoarele: ? Incinerarea deşeurilor periculoase are impacturi multiple asupra mediului: aer. • • • peribnianta/obiectiv de remediere (pe fiecare proiect). ? 35 . descarcarea apelor uzate. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect). rapoarte: Nu este cazul ing.• Domeniul: protectia solului şi apelor subterane. evidenţe. Capitolul 3. prezenta azbestului. inclusiv muncitorii.Comisariatul Judeţean Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului emitentă. apă. Concluzii Recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu conform cu situaţia actuală de gestionare a deşeurilor medicale. privitor la pericolele posibile şi impactul POP-urilor • Lipsa de fundamentare pentru activităţile spitaliceşti specifice ce privesc sănătatea şi Conform aspectelor menţionate mai sus recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu privind sănătatea şi managementul deşeurilor medicale se privesc următoarele activităţi posibile: • Promovarea proiectelor de informare privitoare la creşterea conştientizării factorilor implicaţi şi publicului în general legat de incinerarea deşeurilor • Implementarea planurilor de reducere a deşeurilor în spitale • Utilizarea tehnologiilor necombustibile de tratare a deşeurilor medicale gestionarea deşeurilor spitaliceşti. emisii atmosferice. sol etc. Principalele probleme de mediu ce rezultă din această activitate sunt: • Controlul slab al proceselor ce includ utilizarea la maximum a capacităţii incineratoarelor • Neconformitatea cu legislaţia naţională asupra gestionării deşeurilor şi incinerării acestora • Inexistenţa echipamentului pentru măsurarea emisiilor necontrolate de compuşi toxici • Slabă educaţie de mediu şi sanitară a personalului spitalicesc. Gîş (Rada) Livia Viorica Gîş Livia Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu . termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul l. incluzând eliminarea finală.

informarea şi responsabilizarea personalului. externalizare către terţi a serviciilor de tratare şi eliminare de către unităţile medicale.  Ameninţări  Politica şi organizarea unităţilor medicale cu privire la DMI (nerespectarea paşilor de segregare la producător pentru evitarea încărcării facturilor.  Oportunităţi    închiderea crematoriilor neautorizate. raportări reale la autorităţile în domeniu). supravegherea procesului de segregare. existenta echipamentelor mobile sau staţionare pentru tratarea deşeurilor spitaliceşti la faţa locului.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.  Dependenţa faţă de contractele cu unităţile medicale şi de cantităţi mari pentru procesare.2 Categoria de deşeuri medicale periculoase Deşeurile chimioterapice şi antineoplazice Solvenţi pe bază de clor şi inflamabili Metoda de minimizare Colectarea  separată a deşeurilor chimioterapice Stabilirea  dozelor optime de administrare.arpmv5. monitorizarea/gestionarea cantităţilor şi conţinutului de seurilor produse şi predate spre tratare. pagina 9 36 . printr-o sortare riguroasă la sursa de producere. 2 Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase medicale sunt ridicate. amenajarea de spaţii sterilizate pentru depozitare temporară.1 Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deşeuri medicale periculoase şi metodele de minimizare ce pot fi aplicate acestora. fără a rezulta surplus  Stabilirea capacităţii containerelor pentru deşeurile chimioterapice  Utilizarea materialelor periculoase în cantit aţi reduse  Folosirea reactivilor pe bază de apă  Reducerea cantităţilor de reactivi 1 2 http://www. crearea şi respectarea unui program de sănătate pentru angajaţi şi pacienţi.• Măsurarea şi monitorizarea POP-urilor.pdf Asociatia Expertilor de Mediu – “Model de plan de minimizare a deseurilor medicale rezultate din activitatea unitatilor sanitare”. unităţile sanitare vor trebui să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri periculoase generate. precum emisiile de dioxine • Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu. oferta de preţ depinzând de aceşti factori majori.

Formaldehidă Substanţe chimice fotografice Materiale radioactive Mercurul Deşeuri reprezentate de gaze anestezice Substanţe toxice. cum ar fi: o înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau ultrasunete. înainte de a fi returnate Utilizarea  de role în scopul minimizării pierderilor de soluţie Utilizarea spălării în contra-curent Returnarea containerelor la furnizor Utilizarea de izotopi cu durată scurtă de viaţă Stocarea deşeurilor cu durată scurtă de viaţă la locul de producere Utilizarea de termometre electronice. în locul celor cu mercur Furnizarea de truse pentru curăţarea (îndepărtarea) mercurului pentru personalul medical.achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri. disponibile pe piaţă Utilizarea de echipamente pentru anestezie. înlocuirea 37 . . în cazul accidentelor Recuperarea  şi reciclarea mercurului Evaluarea firmelor specializare în vederea reciclării mercurului.utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase. cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentelor de anestezie Practicarea anesteziei cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentului de sterilizare cu etilen-oxid Utilizarea steriliz arii pe bază de abur şi ultrasunete Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare Furnizarea de sisteme automate pentru îndepărtarea substanţelor chimice utilizate în spălătoria unităţii sanitare Reducerea cantităţilor de substanţe chimice folosite experimental în laborator Achiziţionarea de produse chimice în containere returnabile Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici în locul celor chimici Minimizarea cantităţii de deşeuri implica următoarele etape: • reducerea la sursa a deşeurilor se poate realiza prin: . corozive şi miscelanee  Utilizarea metodelor de curăţenie bazate pe abur şi uiltrasunete Determinarea purităţii solventului  Standardizarea utiliz arii solventului Colectarea  separată a solvenţilor (ca deşeuri) Distilarea/reciclarea solvenţilor Reciclarea solvenţilor în sistem externalizat (în afara unităţii) Folosirea formaldehidei într-o concentraţie scăzută Reducerea frecvenţei de curăţare Dispensarea automatizată a formalinei Reutilizarea formalinei Aplicarea  unui sistem corespunzător de control a emisiilor Stocarea în condiţii corespunzătoare Returnarea chimic alelor depăşite la furnizor Extinderea duratei de viaţă a băii de fotoprocesare Testarea materialelor expirate privind eficacitatea.

• recuperarea şi reciclarea la sursa: . o mai bună protecţie a muncii. a ambalajelor din aluminiu (conserve). • tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare pentru deşeurile periculoase. a fost elaborat graficul Gantt 10 ce conţine obiective şi activităţi menite să asigure un management al deşeurilor eficient. . Pe baza unui audit de mediu privind alternativele de minimizare a deşeurilor medicale în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Arad. îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii.achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera.gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi. utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice. reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară.recuperarea argintului din substatele fotografice.compostarea deşeurilor alimentare organice.reciclarea hârtiei şi a cartonului. . deşeuri din construcţii şi demolări. . • eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. deşeurile tratate se vor elimina prin metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului. a sticlei. . După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil. • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii. 38 .o termometrelor cu mercur cu cele electronice. Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător.

A. 4. PM-SPCIN-01.. Dumitrescu. 13.. Cadariu A. 12. Protocol medical – Colectarea si depozitarea deşeurilor medicale. A: “Metode de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de îngrijire medicală”. Nicorici. Văcărel. Legea nr. 2. 2007. Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase generate de unităţile sanitare. 10.. Conferinţa anuală a Institutului de Igienă. S. Constantinescu I. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică. Mateescu C. Sănătate Publică. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere. cod. A. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti : “Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală”.Bibliografie 1. Bucureşti.Raport sintetic 2007”. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 5. 2006. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti.: ” Protecţia mediului înconjurător”. C. 6. OM nr. 1995. 8. Legea 95/14 aprilie 2006. Negulescu. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti.PHARE RO 2006/018-147. M. Compartiment pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. conform prevederilor standardelor europene . 8-9 mai 1997.. M. Baran G. Lupaşcu.. – “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a deşeurilor municipale biodegradabile” . Curea O. Dumitrescu.“Raport de referinţă – Incinerarea deşeurilor medicale”. Qaramah. Bucureşti. 9. Sandu..03.: “Descrierea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în România”.“Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală . Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Igienă. . Patru. Asociaţia Experţilor de Mediu: “Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea unităţilor sanitare”.08. Sănătate Publică. Bucureşti. Bucureşti. 39 . 7. M. 3. Vaicum. iulie 2005. prevenire şi control ale infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.03/04.. Editura tehnică. C.1 martie 1996. L. 11. 2008. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr. . 29 februarie.

Editura Public H Press.IV.medicalnews.eco-ambalaj. 211 din 06.stericare. Diaconu : “Economia şi protecţia mediului”.clinicistomatologice.spital-barlad. Ordinul MAPM nr.arpmv5.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest. Editura Economică.ro/Files/RaportStareaMediului_Cap06_Deseuri_200710295739891.html *** http://www.ro/pdf/regulament%20de%20organizare%20si %20functionare.ppt 40 . 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor.ro/stiri/81_Deseurile_medicale_ %E2%80%93_adevarate_afaceri. Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.spital-barlad. 15. V.O. Ordinul MAPM nr.2004) al Ministerului Transporturilor. Gh. Bucureşti.13.inginerie-electrica.ro/despre ***http://www.com/prezentare.pdf ***http://www.php?id=1844 *** http://www. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.ro/acqu/pdf/2008_9.ro/gestiunea-ambalajelor/romania/Managementul-deseurilor10. 2006.immromania.ro/materiale/HSR_final_rom.14.pdf *** http://www. 324/15. Bucureşti.ro/juridic/gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitatilemedicale.ro/inginerie-sanitara/ ***http://www.html *** http://www.html *** http://www.pdf *** http://www. Bran.pdf ***http://www.deseurimedicale.ms.ro/revista/tratarea-deseurilor-medicale-infectioase *** http://www. Rojanschi. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar: “Managementul Spitalului”. F.pharma-business. 17.green-report.ngo.ispb.2004 (M.anpm. Ordinul nr.ro/noutati/noutate.pdf *** http://jurnal.ro/2010/02/24/masuri-necesare-in-sistemul-sanitar/ ***http://www.ro/ ***http://www. 16. 18.02. *** http://eea.

.............. numărul şi data emiterii) Data .…..….. Verificat dosar (funcţia...... bl………............P..... cod CAEN ..........Ginecologie..2012 Către.. Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad Subsemnatul….......ap...05... str............ Pretenţie de confidenţialitate..8511 – 8512 – 8560............. Altele..................... fax……--………..............(denumirea societăţii comerciale).......................... nr.bl…--…...nr......... Arad 41 ...... L............................. 8263/13......... telefon… 0741242153………...... plan de situaţie obiectiv.....Episcopiei..... procesul .......sc.. .cu sediul în localitatea………....P......... email………………………………….................ap.str...... emis(ă) de către...4407......... amplasată în localitatea ... Arad Solicitarea este pentru: ...02......... plan de încadrare în zonă a obiectivului............ dovada că s-a făcut publică solicitarea....Ghioceilor..........Spitalul de Obstetrică ... ………………………………………………………… ( denumirea actelor....--................. ARAD Nr... .. reprezentant al SCJU Arad…………......ANEXA 1 CERERE A......Gîş Livia Viorica.. numele. domiciliat în localitatea… Arad............M.…………......... prenumele şi semnătura) Reprezentant A.................reânoirea Autorizaţiei de Mediu Nr....CUI.telefon……….... …………….......Asistenţă Spitalicească şi Sanatorială... Activităţi de asistenţă ambulatorie..........…20A......în calitate de ………………......................……. str......…--.........2008… „ ACTIVITĂŢ DE ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ ŞI SANATORIALĂ„ „ ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ AMBULATORIE ... jud.....................APM Arad.......solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU Pentru activitatea (obiectivul) ................S................... .. fax…………...pentru……………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie.Arad...... nr./......14...scara.judeţul………….......……....... …...verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare.....................5…........din………………. Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr............M......

..Ginecologie.nr........ nr.......... Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media......Obstetrică.........AMBULATORIE……………..............ŞI......Dr Salvator Vuia...........SANAT ORIALĂ„„ACTIVITĂŢI.......... Teodora Olariu...ASISTENŢĂ.Ginecologie... pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu......Dr..................DE..G.str. Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune procedurii evaluării de mediu..................... ...…… NOTIFICARE Denumirea titularului… Spitalul......5….....cu sediul în… Arad..... privind elaborarea primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură. Director coordonator ANPM 42 ....Arad….... conform H...Semnătura……………Gîş (Rada) Livia ANEXA 2 Denumirea titularului…… Spitalul de Obstetrică ..este titular al Planului/Programului..Episcopiei........ ..........SPITALICEASCĂ.de..... 1076/2004...-.....DE... Director/reprezentant titular ............ Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-menţionat.....ASISTENŢĂ..ACTIVITĂŢ........

...........3.......... 0257-250046 ........ pot fi consultate/depuse zilnic...... cu sediul în …………………………....…......................................anpm.. Arad... titular al activităţii "……………………………........……………………. Sediul: Splaiul Muresului....... ce se desfăşoară în .. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu......... 0257-280331................. pot fi consultate/depuse zilnic............……………………...... FN..... ce se desfăşoară în ...... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate...………………………………...............................ro . Sediul: Splaiul Muresului.. FN........................................................................ Cod 310132.... la sediul APM ARAD.................................... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate....................2. timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.............. ".. "....... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu...... Cod 43 ............ Telefon: 0257-280996... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.....ANEXA 3 II7..... ANUNŢ PUBLIC II PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant... judetul Arad.............…..................………………………………..........7...........................ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 II......... Arad............ 0257-281461........ Web site: http://apmar... cu sediul în …………………………..................... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar..................................... ANUNŢ PUBLIC I PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant.................. la sediul APM ARAD........ titular al activităţii "…………………………….....................anpm....

310132. 0257-280331. Telefon: 0257-280996.anpm. 0257-250046 .anpm. Web site: http://apmar. 0257-281461.ro . Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. judetul Arad.ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANEXA 4 44 .

cât şi pentru începerea activitaăţilor noi. agenţia regională pentru protecţia mediului. c) dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr.196 din 30 decembrie 2005. de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu. EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau. 3. 1. după caz. după caz. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului. e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.AUTORIZAŢIA DE MEDIU . care stabileşte condiţiile de solicitare. COMPETENŢE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este. după caz.procedura de emitere. 860/2002 pentru 45 . cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente. ATPM este. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. b) fişa de prezentare şi declaraţie. d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului. titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu. 1. publicată în Monitorul Oficial nr. agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). cu modificările şi completările ulterioare. CADRU GENERAL Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr. coroborată cu Ordonanţa de urgenţă nr. 808 din 27 noiembrie 2007.

pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice. ACPM completează. 426/2001. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. la verificarea în teren. aprobată cu modificări prin Legea nr. lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi. ACPM. după derularea etapelor prevăzute mai sus. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. cu modificările şi completările ulterioare. acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii.aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. Pentru activităţile grădinilor zoologice. f) formularul de înregistrare. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. stabileşte dacă sunt necesare informaţii. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării şi raportul. analizează documentele. şi în Hotărârea Guvernului nr. ACPM verifică amplasamentul. titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în OUG nr. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. Pentru activităţile existente. cu modificările şi completările ulterioare. 78/2000 privind regimul deşeurilor. precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. sau. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică. cu completările ulterioare. insoţit de documentele specificate de acesta. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu. După executarea bilanţului de mediu. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării. face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. în Hotărârea Guvernului nr. Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute. 46 .

etapele. ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu. cu termene realizabile. precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. Programul stabileşte măsurile de conformare. Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcâionarea curentă sau anterioară. cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. diversele materiale de documentare etc. îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu. ofertele. La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu. ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare. ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare. concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare.. cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. 47 .După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia. c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi emisia poluanţilor în mediu. e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică. Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu. cu sau fără un program pentru conformare. ACPM analizează proiectul programului pentru conformare. d) studiile.

b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. la solicitarea reglementării. 48 . precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic. b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de intreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru. Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare. următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală. sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice. din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia. Titularul activităţii prezintă la ACPM. ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii. iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită. ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare. cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. La expirarea acestui termen. incluzând acele date care s-au modificat. Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. ACPM eliberează autorizaţia de mediu. c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu. REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. după acceptarea programului pentru conformare. numai dacă. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. La stabilirea termenelor din programul pentru conformare.

zile/an) 2.. Date specifice activitatii: a) Activitatea desfasurata Se prezinta activitatea specifica desfasurata. Date generale: . masini.. zile/saptamana.. La schimbarea titularului activităţii..Cantitatile de materii prime. c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) Dotari Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate)..... cu informatii complete. firmei etc. raportate la standardele şi reglementările în vigoare.. fax .. intrate/intrati in proces 49 .Regimul de lucru (ore/zi.. c) Bilantul de materiale . d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare.Denumirea unitatii.... auxiliare si combustibili..Forma de proprietate . adresa. FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE 1. urmată de sintagma "revizuită la data de . aparate. Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale. anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior.. specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea. b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura. telefon. conţinutul programului pentru conformare se reface.... supuse revizuirii.. instalatii.. Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea. utilaje.". mijloace de transport utilizate in activitate etc.Amplasamentul . Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisa numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor. dacă este necesar..Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care pastrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii..Profilul de activitate .

): surse. amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor . amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor . dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului Protectia impotriva radiatiilor .Sursele de ape uzate si compusii acestor ape . care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu. 3.Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului. 50 . energie etc.Nivelul de zgomot si de vibratii produs Protectia solului si subsolului .Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate. randamentele de retinere a poluantilor.Sursele de zgomot si de vibratii . volume.Cantitatile de produse si subproduse rezultate. cantitati.Instalatii pentru colectarea.Situatia afectarii fondului forestier. locul de evacuare (emisar.Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi) Protectia atmosferei . trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita d) Utilitati Modul de asigurare cu utilitati (apa.Dotarile. epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor . .Nivelul radiatiilor emise in mediu Protectia fondului forestier . canalizare. .Sursele si poluantii pentru aer . Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor . platforma industriala) . canal. canalizare publica.Masurile.Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri) .Sursele de radiatii din activitate .Dotarile.Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor ..Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere. Bilantul acestor materiale.

care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale. masurile. Reconstructia ecologica 51 . . refolosire. biodiversitatii si ocrotirea naturii .Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre. dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat. localitatile si populatia eventual afectata . distrugere. integrare in mediu. Alte date si informatii privind protectia mediului Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului.N. Amenajarile.Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite . depozitare controlata. compozitie si cantitati de deseuri rezultate .Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.Masurile.Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute.Modul de incadrare a obiectivului in peisaj . a monumentelor naturii. tratare. dotarile si amenajarile pentru protectia mediului Gestiunea ambalajelor .Modul de gospodarire a deseurilor. Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional . biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii. comercializare Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase . transport. a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.U. cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora . la care Romania a aderat.Protectia ecosistemelor. dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale.Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional Gestiunea deseurilor . a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale. tipuri. Protectia asezarilor umane .Distanta fata de asezarile umane.Sursele de deseuri.Masurile pentru protectia ecosistemelor. in general.Modul de gospodarire.

MENTIUNE: Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta: .Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat. . managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti.in functie de specificul activitatii.continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia. supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului. precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona Monitorizarea mediului Dotari si masuri privind instruirea personalului.prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu 52 . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->