P. 1
Lucrare de Disertatie Intocmirea Documentatiei Pentru Obtinerea Autorizatiei de Mediu Pentru Spital

Lucrare de Disertatie Intocmirea Documentatiei Pentru Obtinerea Autorizatiei de Mediu Pentru Spital

|Views: 255|Likes:
Published by Rada Livia
Obtinerea Avizului de mediu pentru activitatea spitaliceasca
Obtinerea Avizului de mediu pentru activitatea spitaliceasca

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rada Livia on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………….......1 CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII...............3 1.1. Datele de identificare............................................................................................ 1.2. Obiectul autorizării..............………………………………………........................3 1.3. Categoria de activitate.…………………………….................................................3 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală........................................11 1.5. Documentaţia de solicitare, Scopul……………………………………… 1.6.1 Legislaţia naţională………………………………………………12 1.6.2. Legislaţia comunitară……………………………………………… 13 CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA 15 2.1.1. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţiala sau extinderea uneia existente …………………………………………………………………... existentă ………………………………………………………... 15 15 2.1.2. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie 2.2. Formularea solicitării ………………………………………………… 16 2.2.1. Solicitarea …………………………………………………………16 2.2.2.Formular pentru cererea de autorizare integrată de mediu ……………… 17 De aici fiecare isi alege la ceea ce s a gandit. Aici e partea aplicativa 2.3 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului la………………………………33 CAPITOLUL 3. CONCLUZII …………………………………………29 CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE …………………………………………29 1 2.1. Solicitarea pentru autorizaţie nouă sau………………………………………15 12 1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării…......15

ANEXE

INTRODUCERE
Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "îmblânzirii naturii", ci a conştientizării faptului că omul este o parte a mediului. Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Printre aceste mecanisme se numără şi evaluarea de mediu, raportul de mediu precum şi avizele de mediu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. După utilizarea acelor de unică folosinţă, pansamentelor, fiolelor, recipiente pentru analize etc., toate aceste obiecte utilizate zilnic în spitale şi cabinete medicale devin deşeuri cu regim special şi trebuie eliminate. Nu toate spitalele dispun de crematorii, iar dacă dispun nu sunt la standardele cerute de Uniunea Europeană; prin urmare, respectivele deşeuri trebuie colectate şi transportate la anumite crematorii autorizate (nu foarte multe la ora actuală în România). Evident, fiind vorba de deşeuri cu potenţial infecţios, nici activităţile de colectare şi transport nu pot fi făcute la întâmplare, ci numai de firme specializate. Prezentarea instituţiei care furnizează serviciul public, are scopul de a ne familiariza cu anumite noţiuni de management al unei instituţii publice sanitare (modalităţi de gestiune, mijloace de finanţare, etc), dar şi de a furniza date caracteristice Spitalului de Obstretică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” din Arad. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 2

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: - Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

3

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - înfiinţat în anul 1981, Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775 şi Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad care datează din anul 1919. Consiliul Judeţean Arad a preluat prin Hotărârea nr. 169/06.07.2010, managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”. Lucrarea de faţă se referă la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, spital de specialitate cu o capacitate de peste 270 paturi de spitalizare şi care are în structura sa doar secţii de obstetrică –ginecologie, neonatologie şi ATI, secţii care nu se regăsesc în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Deasemenea este o instituţie publică fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad conform deciziei nr.359/2011 a Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad asigură asistenţă medicală, activitate didactică şi ingrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecţiuni ginecologice, intervenţii chirurgicale ginecologice, consultaţii ginecologice şi explorări paraclinice. 1.2. Obiectul autorizării Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală Pentru atingerea Acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, ce include şi managementul deşeurilor medicale, primul pas care trebuie realizat de România este alinierea legislativă la normele şi standardele Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Sănătăţii a elaborat reglementarea tehnică specifică acestui domeniu, reprezentată de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/iunie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

4

Aplicarea acestei reglementări într-o manieră corectă şi eficientă, în unităţile sanitare, reduce riscul pe care îl reprezintă deşeurile medicale, în special cele periculoase, pentru personalul din spitale, populaţia generală şi mediu. În momentul actual, unităţile sanitare se afla încă în etapa de implementare a legislaţiei. Alături de Ministerul Mediului, autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor, Ministerul Sănătăţii are o serie de atribuţii în acest domeniu, atribuţii stabilite prin art. 40 din O.U.G. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 61/2006: evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei, elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor medicale, controlează activităţile de gestionare a deşeurilor medicale, gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.3. Categoria de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială - cod CAEN - 8511, conf. Ord. 337/2007Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . - cod CAEN 8512 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 1.4.1. Deşeurile rezultate din activitatea medicală. Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 au fost aprobate Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale . Potrivit art. 7 din Norme, deşeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică, în funcţie de criterii practice, în deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.  deseurile rezultate din activitati medicale sunt toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;  deseurile nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;  deseurile periculoase - deseurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real( grupa de risc 4 ) pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt 5

testare.  sistemul de gestionare a deseurilor . hartia . Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala se face pe criterii practice. sticlarie de laborator sparta). supraveghere. manusi). teratogene sau carcinogene. Determinarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se 6 .  deseurile infectioase . corosive ori inflamabile. • • • • deseurile periculoase: deseurile anatomo-patologice si parti anatomice4 . transport si eliminare finala. transport şi eliminare finală.  deseurile chimice si farmaceutice . precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri. medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice. genotoxice. ambalare. bacterii. mutagene.deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice. este obligaţia fiecărui producător. ace.generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic. depozitare intermediara. • deseurile chimice si farmaceutice ( medicamente. care pot fi toxice. seruri si vaccinuri expirate. deseurile intepatoare-taietoare( ace. depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice. lame de bisturiu. sacii si alte ambalaje din material plastic. flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice. reactivi si substante folosite in laboratoare). care pot fi citotoxice. Înregistrarea datelor reprezintă modul de ţinere sub control a ciclului producere – transport – eliminare finală. lichide sau gazoase. Cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse şi a modului de gestionare. tratament. inclusiv de cercetare medicala si producere. de către producător. catetere. paraziti si/sau toxinele microorganismelor. deseurile infectioase (seringi.totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere. prevenirea bolilor si recuperare medicala. dupa cum urmeaza: • deseurile nepericuloase sunt ambalajele materialelor sterile.substantele chimice solide.

Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a se facilita tratarea/valorificarea/eliminarea specifică a fiecărui deşeu. carton. deşeurile de la echipamente electrice şi electronice. "Coroziv". Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic". b) negru . Deşeurile medicale incluse în clasa ambalaje( hartie.realizează prin monitorizare lunară şi trimestrială. sticla. "Toxic" etc. 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: a) galben . Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor. Etapele gestionarii deşeurilor rezultate din activitatea medicală A. bateriile si acumulatorii sunt colectate separat.4.2. plastic) sunt colectate separat. întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. Nu este permisă colectarea acestor tipuri de deşeu împreună cu deşeurile nepericuloase. Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil".pentru deşeurile medicale periculoase. B. Metodologia este reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.pentru deşeurile nepericuloase. 7 . Ambalarea deşeurilor Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul. pe baza Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.

8 .

Schema logică privind Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 9 .

aprobată prin Legea nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. ? Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe categorii a deşeurilor. 10 . Depozitarea temporară Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere. Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. sectia si data). 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei. din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore. D. elaborate de MAPM. iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare. 426/2001 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea spitalului. Transporturilor si Locuintei si Ministerul Sanatatii si Familiei. cu modificările şi completările ulterioare. ? Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. pe rute cât mai scurte posibil. Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi dezinfectează după fiecare utilizare. întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase. echipamente de curăţenie. evitându-se arterele aglomerate protecţie. C. dezinfecţie. Ministerul Lucrarilor Publice. Transportul Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. În situaţia în care nu se realizează separarea pe categorii. Durata depozitarii temporare va fi cât mai scurtă posibil. localitatea. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. în locul unde sunt descărcate.Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.

reactivi chimici în cantităţi mari. recipiente ce conţin metale grele – efect poluant în atmosferă (emisii de metale grele în atmosferă). deşeurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termică sunt supuse unor operaţiuni de procesare mecanică (mărunţire. compactare. înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri. dezinfecţie cu microunde. iradiere. deşeuri radioactive – efect radioactiv (emanaţii radioactive). Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate.E. dezinfecţie chimică. etc) Dacă deşeurile de spital speciale nu pot fi arse. trebuie îngropate cu grijă în platformele de 11 . c) procedee de neutralizare-Politica actuală în România • sterilizarea termică .   deşeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen. Eliminarea finală Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la această categorie de deşeuri. Deşeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:     recipiente ce conţin gaz sub presiune – efect inflamabil şi exploziv. încapsulare. specifice fiecărei categorii de deşeuri. cum ar fi: autoclavare.la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare. b) depozitarea în depozitul de deşeuri .incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. tocare.procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deşeurilor infecţioase rezultate din activitatea medicală ( exceptând deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice). Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt: a) incinerarea . săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii – se recomandă recuperarea argintului.

pădurilor.6. reducerea şi controlul integrat al poluării Termeni şi abrevieri: OG – Ordonanţa de Guvern OUG . Scopul acesteia este acela de a diminua şi chiar de a elimina riscurile pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător asociate gestionării deşeurilor medicale. Riscuri pentru sănătate şi mediu: ? ? ? ? riscuri biologice riscuri chimice riscuri asociate deşeurilor citotoxice – citostatice riscuri asociate deşeurilor cu conţinut de mercur Toate aceste riscuri se datorează faptului că deşeurile care rezultă din activitatea medicală au un grad de risc ridicat (3 – 4).Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului OMAPAM . Legislaţia privind prevenirea.5.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului OMAPM .Ordinul Administraţiei Publice 12 . şi deşeurile de spital speciale trebuie să fie acoperite cu grijă după ce au fost plasate în totalitate pentru a evita contactul cu aceste deşeuri al lucrătorilor de la platformele de depozitare. apelor şi mediului HG .Ordinul Ministrului agriculturii. reducerea şi controlul integrat al poluării scopul realizării documentaţiei de solicitare este obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu. Documentaţia de solicitare În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind prevenirea.Hotărârea de Guvern OM –Ordinul Ministrului OC – Ordinul Comun OMMDD . făcând parte din categoria substanţelor şi deşeurilor periculoase. 1.Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile OAP .depozitare: o gaură făcută în deşeurile gata depozitate. 1. Întreg personalul medical are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea sistemului de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară.

? Instrumente legislative directe pentru implementare: . 645/2002.Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 1. . amendată cu Directiva 91/156. . 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. Calitatea apei . 918/2002. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr. .Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor RPEC . . aprobată prin Legea 645/2002.1 Legislaţia naţională Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.OMAPM nr. privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra mediului (EIA) .2002. aprobată prin Legea nr. Înlocuite cu 2000/76 privind incinerarea deşeurilor. Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane.HG nr. . • • Calitatea aerului.OMAPAM nr.OMAPM nr.HG 118/07. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002.OMAPM nr.6.89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor municipale. 34/2002 privind prevenirea. . . • Deşeuri Directive UE. .02. reducerea şi controlul integrat al poluării. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM.HG nr. 860/2002. cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase.94/67/EC referitoare la incinerarea deşeurilor periculoase.99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 13 .91/689 referitoare la deşeurile periculoase . 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate.75/442 referitoare la deşeuri. pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu. .MMGA . 243/2000 privind protecţia atmosferei.Legea nr.

128/2002 privind incinerarea deşeurilor. Legislaţia comunitară.HG nr. .1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. Cadru legislativ relevant privind gestionarea deşeurilor . făcute prin Legea nr. modificată şi completată prin Legea nr. .OMAPM nr. . 1. 14 . 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.OC al MMGA nr. 856/. 162/2002 Depozitarea deşeurilor. 105/2006. 1001/2005 şi MEC nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.HG nr. 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii.OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr.OUG nr. 200/2000 aprobată prin Legea nr. . 552/2005 privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice.OMMDD nr. completată şi modificată de legea 211/2011 .Legislaţie naţională . 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modiicările şi completările ulterioare. cu modificărileşi completările ulterioare.195/2005 aprobată.OMAPM nr.2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 61/2006 aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. . 426/2001 privind regimul deşeurilor . inclusiv deşeurile periculoase.2. .Legea nr.OUG nr.HG nr. nr. • Evaluarea impactului Legislaţie naţională .OUG nr. 426/2001.265/2006 privind protecţia mediului.HG nr.HG. 27/2007). . 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 451/2001 privind clasificarea. .6. . cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. . etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.HG nr.

856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.HG nr. .ADR . 1013/2006 privind transferul de deşeuri modificat si completat prin HG nr. cu modificările şi completările ulterioare. .HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea RPEC (CE) nr.OM nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin HG nr. 268/2005. pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 15 . . 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deşeurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor modificată cu HG nr. . 1364/1499/2006 emis de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor. 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice.HG nr.HG nr.HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.HG nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri. . 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România şi Reglementările referitoare la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe calea ferata (RID).HG nr.OAP nr.OM nr. . . inclusivdeşeurile periculoase.OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare. .HG nr. 358/2007..HG nr. . . 1453/2008. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii şi acumulatori.Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. . . precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător. .HG nr. .

Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare.către un alt titular. 16 . reducerea şi controlul integrat al poluării aprobata prin Legea 645/2002. OUG 34/2002 privind prevenirea. ♦ predarea autorizaţiei integrate .la închiderea instalaţiei. ♦ transferul de autorizaţie integrată . ♦ modificări ale autorizaţiei integrate . Aceste tipuri de solicitări se referă la: ♦ autorizaţie integrată nouă .9.Art.pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile deja eliberate. De asemenea oferă detaliile necesare pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse.permite unor instalaţii noi sau deja existente să funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării. creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a controlului integrat al activităţilor listate in Anexa 1 .

Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit. Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu. Guvernul stabileşte prin hotărâri: • • • procedura de evaluare de mediu. structura raportului de mediu. ARAD 2. condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe.. În acest scop titularul planului este obligat să notifice autoritatea de mediu în vederea începerii procedurii evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. inclusiv cele cu efecte transfrontaliere. precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.CAPITOLUL 2. Solicitarea avizului de mediu Avizul de mediu pentru planuri şi programe se solicită atunci când are loc iniţierea şi adoptarea planurilor şi programelor. regional sau local. 17 .DR SALVATOR VUIA. Autorităţile abilitate prin lege cu competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt: • • autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului.. Titularul planului sau programului este orice autoritate publică. Conform Legii protecţiei mediului.1. Obţinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi care se adoptă de către o autoritate la nivel naţional. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA LA SPITALUL DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE .

4. inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale. Notificarea avizului de mediu Se face când se promovează un plan care: • . Notificare (cerere) întocmită de titular. gestionarea deşeurilor. 4 din HG 1076/2004 6.1.Solicitarea pentru obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe va cuprinde: 1. Dovada achitării tarifului de 500 RON pentru etapa de încadrare. amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor.este pregătit pentru următoarele domenii: agricultura. conform art. dezvoltare regională. turism. transport. declanşarea etapei de încadrare. 5. industrie.1. 2 exemplare.1 din HG 1076/2004. Dovada informării publicului asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. Anunţul public pentru etapa de încadrare va conţine informaţii despre: titularul planului sau programului.1. elaborarea primei versiuni a planului sau programului. gospodarirea apelor. posibilitatea de a transmite în scris comentarii şi sugestii la sediul APM în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. 2.2. Piese desenate. natura acestuia. 1 şi 2 la Hotarârea Guvernului nr. şi care include proiecte prevăzute în anexele nr. pescuit şi acvacultura. silvicultura. Proiectul de plan/program care se supune avizării completat cu date referitoare la criteriile relevante prevăzute în anexa nr. 2. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private pentru care este necesar acordul de mediu. 9 (1) şi 29 (2) din HG 1076/2004. 2. conform anexei nr. energie. locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului. 3. telecomunicaţii. 18 .

În România. 19 . prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet. naţional şi local pentru autorizarea unor planuri. prima versiune a planului sau programului.2.1. Evaluarea de mediu Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu şi face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel internaţional.2. Etapa de încadrare a planului sau programului Titularul planului sau programului este obligat sa notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. 2. după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu. programe şi proiecte de dezvoltare care să faciliteze şi să permită stabilirea efectelor generate asupra sănătăţii oamenilor şi mediului. 2. c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu A. b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceiaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program.Valabilitatea avizului de mediu este de 10 ani de la data emiterii. Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului. pentru consultare. Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului. prin modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 şi adoptarea unui număr de acte normative noi în materie sau cu relevanţă pentru procesul de evaluare a mediului. Procedura de evaluare de mediu se realizeaza în etape. european. acest cadru de reglementare a fost recent actualizat şi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu. în cazul în care nu intervin modificări ale condiţiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis.

a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului. împreună cu experţii angajaţi. B. în urma etapei de încadrare. prin publicare pe pagina proprie de Internet. Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare. analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului. spre consultare. în cadrul unui comitet special constituit. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu Definitivarea proiectului de plan sau de program. autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. Decizia se publică în mass-media de catre titular. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. sunt interesate de efectele implementării planului sau programului. 20 . precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru.Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului. precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu C. nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu. în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării. Planurile şi programele care. datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului. Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu. în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. prima versiune a planului sau programului. Persoanele atestate. după caz. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului.

gospodărirea deşeurilor. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile. turism.2. 2. gospodărirea apelor. conţinutul. transport. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare. energie. coordonate STEREO 70) .( ANEXA 3) Dovada plăţii tarifului de autorizare . agricultură. industrie. obţinere autorizaţie de mediu. Raportul de mediu Raportul de mediu identifică. telecomunicaţii. 2.500 RON Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise. utilizarea terenurilor. Cerere pt.( ANEXA 1) Notificarea.( ANEXA 2) Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) . nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei. piese desenate.Domeniile în care legea prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe sunt: • • • • • • • • amenajarea teritoriului şi urbanism. silvicultură şi piscicultură.2. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu ? • • • • • • Dosar. 21 .3. descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia.( ANEXA 4) Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului.

grupuri sanitare. Salvator Vuia.2 conf. birouri. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Dr. . 5.etajul 1 .magazii.4. scări. ambulanţă.016. DATE GENERALE • Denumirea unităţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. WC.ro • Amplasament În partea Sud – Estică a oraşului Arad.468 mp . magazie. la aproximativ 200 m de strada principală. oficiu.11. rev.2.camera de gardă. În apropierea staţiei de tranvai a oraşului se află o secţie exterioară a spitalului. jud Arad Tel: 0257. . sală de mese. solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii pentru dezbaterea publică: FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE I. grup sanitar. 9928/01. scări. în spaţiul cu o suprafaţă de 7000 mp. Salvator Vuia” din Arad • Adresa: Loc. Arad.asistenţă spitalicească şi sanatorială..2012. vestiar.255.scări.8610. str.parter .90 mp .052. scări. Întocmirea documentaţiei Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. 337/2007.cod CAEN rev.255. din care: Corp A care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică: . Arad în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi . saloane.e-mail: spitmatar@rdsar.etaj intermediar . 1. magazie. 4407/14.subsol . Episcopiei nr. Secţia Prematuri I: 22 . jud Arad.8511. garderobe. 5. str. . Arad. având înregistrată la APM Arad cererea cu nr.camera de gardă.2012 şi completările înregistrate la nr. celelalte secţii şi construcţii administrative fiind amplasate în aceeaşi curte cu pavilionul central.. Fax: 0257. căi de acces. Salvator Vuia" cu sediul în: loc. Episcopiei nr.74 mp . Ord.722 mp . scări.05.

Corp C care cuprine: .căi de acces. cameră de gardă. terapie intensivă.la etajul 2 .763 mp . grupuri sanitare. sală de şedinţe. cabinete. saloane. sali de operatii §i reanimare. ateliere. sală de mese. cameră izolare. vestiare. saloane.holuri. oficii.fosta spălătorie. sală de mese. garderobe. camera de gardă grupuri sanitare. saloane. bibliotecă.868 mp . arhiva. bucătării. garderobe. vestiare. garderobe. depozit farmaceutic. cabinete. oficii. garderobe.594 mp .parter . atelier intreţinere.220 mp . saloane. centrală telefonică. sală de mese. scari. scări. boxe. băi.parter-căi de acces.etajul 1. birouri. oficiu. cabinete. . morga. garderobe.etaj . Corp E care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică I: .220 mp. săli incubatoare. garderobe. laboratoare.etajul 2 . grupuri sanitare. cameră materiale pentru saloane. săli de aşteptare. săli de naştere.594 mp – subsol . .868 mp . birouri administrative. holuri. pregătire materiale. .holuri camere obscure. Secţia de Neonatologie: . scări. .holuri. actualmente depozit lenjerie . . vestiar. băi. cabinete.etaj . scări.holuri. grupuri sanitare.parter . sală reanimare.868 mp .subsol .. cabinete scări. scări.holuri. registratura. cameră materiale sterile. sală de mese. oficiu. camera de sterilizare. scări. vestiar.etaj .demisol.763 mp . grupuri sanitare. . săli de aşteptare.parter . birouri. cabinete. cameră sterilizare. cameră de sterilizare.căi de acces. 23 .868 mp .722 mp . săli de aşteptare. sală de mese. oicii.594 mp . grupuri sanitare. cabinete.magazii. holuri.holuri. saloane. depozit materiale bloc operator. holuri.căi de acces. Corp F care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică II: . magazii. oficiu. garderobe. cameră personal mediu.depozit lenjerie Corp D care cuprinde: Secţia de ginecologie: . cabinete. grupuri sanitare. sala de mese. caserie. boxe. anexe. grupuri sanitare.763 mp . sală de operaţie. cabină portar. grupuri sanitare. săli de mese. vestiar. cameră sterilizare.

conf. sală de lectură.clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Arad şi în administrarea spitalului. . grupuri sanitare. 337/2007-Cod CAEN 8610.763 mp . asigură servicii medicale de unică specialitate şi anume obstetrică . sală operaţii. cameră medici.cod CAEN 8512. scări.asistenţă spitalicească şi sanatorială. b) Dotări (instalaţii. Regimul de lucru • Permanent: 24h/zi . saloane. sală de mese. salon operaţii. sală de mese. camera materiale. vestiar. 337/2007 Cod CAEN 8610 • Spitalul Clinic de Obstetrică . conf. .ginecologie. 337/2007-Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . .salon nou născuţi.0 mp). cabinete consultaţii. sală reanimare nou născuţi.763 mp. grupuri sanitare. camera sterilizare. conf. Salvator Vuia”. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII a)Activitatea desfăşurată: .Ginecologie ”Dr. Ord. vestiar.holuri. grupuri sanitare. Notă: Corpul B . Ord.cod CAEN 8511. trei şoproane (30 mp.holuri. mijloace de transport utilizate in activitate): 24 . În incinta spitalului se mai găsesc: staţia de oxigen (26. scări. 25 mp şi 20 mp) şi o magazie de materiale de 40. oficiu. vestiar.etajul 2. 8512. garderobe.reprezintă clădiri de locuit. oficiu. 365zile/an.cod CAEN 8511.0 mp. saloane. scări saloane. Ord. Secţia Obstretică patologică: . 7 zile/săptămână. săli alăptare. utilaje. Forma de proprietate • Proprietate publică a statului . sală de mese. care nu fac obiectul prezentei autorizaţii. cameră materiale. oficiu. Profil de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială .etajul 3 . garderobe. II.

butelii de oxigen (80 buc.) depozitate în magazia de lângă staţia de oxigen. dezinfectante şi materiale de întreţinere. 2. combustibili şi ambalaje folosite ( mod de ambalare. cât şi alimentarea cu carburanţi se fac numai la unităţi autorizate în acest sens.• • Secţiile spitalului sunt dotate cu aparatura şi mobilier specific. în funcţie de necesitate. Întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport.0 mp) cu o capacitate de 80 1/minut producţie oxigen şi posibilitatea de încărcare butelii de oxigen. În cadrul spitalului funcţionează: • . pentru producerea aburului necesar sterilizării instrumentelor. de depozitare. 4. 3. 25 .depozitat în magazia de produse periculoase a laboratorului.depozitate în magazia de materiale.) necesare bucătăriei spitalului şi detergenţi necesari igienizării spatiilor . butelii de aragaz (7 buc. respectiv materiale sanitare din clasa substanţelor toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri metalice închise. la care are acces doar personalul autorizat.50 1/an . anestezice. c) Materii prime. Deşeurile anatomo-patologice colectate în pungi de plastic galbene inscripţionate biohazard sunt depozitate în congelatoarele din încăperea amenajată acestui scop. staţie de distribuţie. • • secţie de sortare şi depozitare a lenjeriei (fosta spălătorie) un punct termic cu un cazan cu funcţionare pe gaz. Mijloacele de transport din dotarea unitatii sunt: • un autoturism şi o autospecială pentru transport nou născuţi. precum şi truse medicale şi de tratament adecvate pentru fiecare secţie în parte. care este compusă din: 1.depozitată în magazia de produse periculoase a laboratorului. auxiliare. • • • • • acetona. vaporizator 5. regulator. toluen -50 1/an . două module de producţie oxigen.o staţie de oxigen (26. medicamente. cantităţi ): • • medicamente şi materiale sanitare. Se folosesc cantităţi variabile. materiale folosite în laboratoare sunt depozitate în laborator. un stocător de 200 1 capacitate.

care este compusă din: 1. recipienţi de sticlă.• oxigenul din staţia de oxigen a spitalului. vaporizator 5. 2.0 t abur/oră şi schimbătoare cu plăci atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. energie (surse. întreţinere platforme şi spaţii verzi. precum şi în scop tehnologic la producerea aburului. prin intermediul unui punct termic din incintă. • Ambalajele utilizate sunt cele ale producătorilor. cu preluarea unui debit de Q zi max = 87. cu un cazan pe gaz şi schimbătoare cu plăci. având ca agent primar apă rece preluată din reţeaua municipiului. 4. ambalajele originale ale produselor alimentare şi ocazional ambaiaje pentru vopselele utilizate la întreţinerea curentă. canalizare. după ce au trecut prin separatorul de grăsimi de 1.0 mc capacitate. un stocător de 200 1 capacitate. • • Apă caldă menajeră este asigurată din punctul termic prin intermediul schimbătoarelor cu plăci. ambalaje de seringi de unică folosinţă. Apele provenite de la bucătăria spitalului sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului. se face în reţeaua de canalizare a municipiului. Încălzirea spitalului se realizează prin preluarea agentului termic de la reţeaua de termoficare a municipiului prin intermediul unui punct termic din incintă. 3. igienicosanitar. folii de polietilenă ale medicamentelor şi pansamentelor. două module de producţie oxigen. acestea fiind cutii de carton. depozitate în magazia unităţii Combustibilul utilizat la încălzirea spaţiilor este agentul termic preluat din reţeaua de termoficare a municipiului şi gazul preluat din reţeaua de gaze a municipiului.apă. Acesta are în dotare un cazan de tip Manutehnica de 1.70 mc/zi. 26 . PET-uri. volume): • Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului. d) Utilităţi . • • vopsele .în cantităţi variabile. regulator. utilizat în scop menajer. cantităţi. • Evacuarea apelor uzate menajere. o staţie de distribuţie.

destinatie: în cadrul spitalului există 270 paturi. două module de producţie oxigen. efectuarea intervenţiilor chirurgicale dacă este cazul. Aceasta presupune desfăşurarea activităţilor de control medical periodic de specialitate. Produse şi subproduse obtinute-cantitati. cu ajutorul schimbătoarelor cu placi atat pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră.0 t abur/oră. 27 .la o temperatură stabilită prin diagrama de reglaj.. combustibili utilizaţi.Dr. Alte date specifice activităţii: • • • Activitatea spitalului presupune şi desfaşurarea activităţilor conexe cum ar fi prepararea aburului necesar la sterilizarea instrumentarului medical. 4. are rolul de a depista şi trata diverse afecţiuni ginecologice. Obţinerea oxigenului necesar desfăşurării activităţii se face cu ajutorul staţiei de oxigen a spitalului.. preluat din reţeaua de distribuţie gaze a municipilui.punctul termic din cadrul spitalului are în dotare un cazan tip Manutehnica de 1. regulator.dotare. cantităţi. un stocător de 200 1 capacitate. producţie: . compoziţie. Date referitoare la centrala termică proprie . Salvator Vuia. cu funcţionare pe gaz. internarea persoanelor. acesta asigură agentul termic .0 m.d) Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii: Spitalul Clinic de Obstetică -Ginecologie . Spălarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei bolnavilor se face de către firme autorizate pentru prestarea acestor activităţi. de a asigura mediul necesar naşterii noilor născuţi şi îngrijirea acestora şi a mamelor după naştere. 2. îngrijirea noilor născuţi şi a mamelor după naştere. care este compusă din: 1. Coşul de fum al cazanului are o înălţime de 15. internarea pacientelor în vederea asigurării asistenţei medicale la naştere. 3. o staţie de distribuţie. efectuarea de investigaţii şi analize de laborator.apă caldă . vaporizator 5.

în pungi de plastic şi apoi în cutii ecologice cu capac şi stocate într-o încăpere specială. camera amenajată special cu suprafaţa betonată şi congelatoare pentru păstrarea conform legislaţiei în vigoare a deşeurilor anatomo-patologice. înainte de evacuarea în reâeaua de canalizare a municipiului. selectiv. 188/2002. Anexa nr. societăţilor autorizate. Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de 28 . deşeurile medicale sunt colectate. dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: • • • recipienţi şi saci din polietilenă destinaţi depozitării intermediare a deşeurilor specifice rezultate din activitatea medicală.II.0 mc capacitate. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): Protecţia apelor: • separator de grăsimi de 1. amplasat în incinta spitalului. 2. Protectia solului şi subsolului: • • • deşeurile menajere sunt colectate în şase containere metalice amplasate într-un spaţiu special. 6 alin. ouă de paraziţi . etichetate. 352/2005. art. pe suprafaţa betonată. MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI l.0 m înălţime pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul punctului termic. (Normativul NTPA 002/2002). cu păstrarea conform legislaţiei în vigoare în congelatoarele din încăperea amenajată special destinată acestui scop şi apoi predate spre distrugere ecologică. apele uzate provenite de la unităţile medicale care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni . Protecţia aerului: • un coş de fum de 15. INSTALAŢIILE. (1) modificată şi completată prin HG nr.microbi. Alte amenajări speciale. 2. pentru apele uzate rezultate de la bucătăria spitalului. deşeurile anatomo-patologice sunt colectate în pungi de plastic. viruşi.se descarcă în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/ sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară ăn vigoare. destinată acestui scop. conform prevederilor HG nr. Staţiile şi instalatiile pentru reţinerea.

(2) completată şi modificată de HG nr. 462/1993 şi nu vor depăşi: 1. art. 2. pulberi max 5mg/Nmc. 3. Anexa 2 (Normativul NTPA 002/2002). • se vor respecta prevederile Ordinul nr.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. lit. III. emisiile de poluanţi în atmosferă de la cazanul de încălzire se vor încadra în prevederile Ordinul nr.06. 536/23. MONITORIZAREA MEDIULUI: 1. 352/2005. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare. nr. materiale auxiliare. admise la evacuarea în mediu. 100 mg/Nmc. modul de valoriflcare a rezultatelor: 29 . conform legislaţiei în vigoare.analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale. monoxid de carbon max. periodic sau la cerere. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi. depăşiri permise şi în ce condiţii: • indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajeră a municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002 din HG nr. produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenelor de valabilitate (OUG 78/2000. • se vor respecta prevederile Ord. oxizi de sulf exprimati ca S02 max 35 mg/Nmc 4. 19. Anexa 6 cu privire la amenajarea de suprafeţe verzi şi aliniamente simple şi duble cu rol de protecţie şi parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/ bolnav. 536/1997 modificată şi completată prin Ordinul 102/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. F). Indicatorii fizico-chimici. de radiaţii. • • nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevedrerile STAS 10009-88 acustică urbană. • titularul activităţii este obligat să evite formarea unor stocuri de materii prime. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice. cu modificările şi completările ulterioare. oxizi de azot exprimati ca N02 max 350 mg/Nmc. nivele de zgomot. 6 alin. Indicatorii bacteriologici vor fi stabiliţi de către autoritatea de sănătate publică. conform prevederilor HG 188/2002. conform prevederilor din HG 188/2002. 525/1996. frecvenţa. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. 3. emisiile poluanţilor. art. bacteorologici şi biologici emişi.

3. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR 1. feşe) .în cantităţi variabile. clor rezidual liber 6. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) -cantităţi variabile.5 mc/lună (cod-20 03 01) deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. pH.cod .( cod .450 kg/lună . Nota: deşeurile marcate cu asterix sunt considerate deşeuri periculoase. sticlă (15 01 07) . CB05. Deşeuri colectate (tipuri.( cod . 2. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare (cod . IV. 2. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat .18 01 08*) – cantităţi variabile.• semestrial se vor preleva probe de apă înainte de evacuarea apelor uzate preepurate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului şi se vor analiza următorii indicatori: 1.(cod-18 01 02) deşeuri valorificabile . substante extractibile cu solventi organici.500 kg/lună. detergenti sintetici biodegradabili. 4. seringi.( cod 18 01 09) –cantităţi variabile. compozitie. Deşeuri produse (tipuri.07 02 03). hârtie (cod -15 01 01). Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: • Rezultatele monitorizarii şi orice disfuncţionalitate în desfăşurarea activităţii ce poate afecta factorii de mediu vor fi raportate la APM Arad.folie de polietilenă (cod . cantităţi. altele decât cele de la codul 18 01 08* . 2. cu termen expirat. medicamente. 5. compoziţie. ca atare vor fi predate numai societăţilor autorizate pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri. • se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă depăşiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate ai apei.18 01 01) deşeuri anatomo-patologice . CCOCr.1. frecvenţă): 30 .19 08 09). cantităţi): • • • • • • • • deşeuri menajere .

colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. 219/2002. Ordinului Administratiei Publice nr.stocate in pungi §i cutii ecologice cu capac. medicamente cu termen expirat.cantitati. seringi. colectate în containere.colectate în recipienţi speciali. art. j). societatilor autorizate.compozitie. deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite.colectate în pungi şi cutii ecologice.cantităţi variabile -colectate în pungi şi cutii ecologice. conf.450 kg/lună .stocate in containere . intreaga cantitate de deşeuri se trateaza ca deşeuri periculoase. feşe)-500 kg/lună .1.deşeuri anatomo-patologice .dejeuri menajere . deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) .stocate in pungi şi cutii ecologice cu capac etichetate. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . 31 . cu pastrarea conform legislatiei in vigoare in congelatoarele din incSperea amenajata special acestui scop §i apoi predate spre distrugere ecologies.• • • • • • • • deşeuri menajere . Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. 19. . hârtie.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. 78/2000.colectate în containere. fe§e) . sticlă -în cantităţi variabile. In situatia in care nu se realizeaza separarea deşeurilor pe categorii. deşeuri anatomo-patologice . seringi.folie de polietilenă. 9.500 kg/luna .5 mc/lună .1.450 kg/luna . altele decat cele de la codul 18 01 08* .( cod 18 01 09) -cantităţi variabile . lit. deşeuri valorificabile. IV.( cod – 18 01 08*) – cantităţi variabile .5 mc/luna . cap. Titularul activităţii are obligaţia: -sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase -sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu (OUG nr. art. Deşeuri stocate temporar (tipuri.mod de stocare): .deşeuri medicale specifice (obiecte ascutite. in camera special amenajata. 3.colectate în pungi şi cutii ecologice. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare .

5. 6.deşeurile menajere se transports cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localitatii la un depozit de de§euri solide nepericuloase al municipiului Arad. se vor preda societatilor in vederea distrugerii lor ecologice (depozitare finals sau incinerare).(cod . stocate in containere. .deşeuri din separatorul de grasimi şi uleiuri alimentare . B din O. . Deşeuri valorificate (tipuri. hartie.stocate in pungi §i cutii ecologice .stocate in recipienti speciali. 25 lit.cantitati variabile . .deşeurile menajere se predau societatilor de salubritate. pentru acest tip de deşeuri. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: .G 78/2000 cu modificSrile §i completarile ulterioare). care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintS riscuri de incendiu faja.de vecinătăti (art.medicamente citotoxice §i citostatice cu termen expirat . plastic.cod 18 01 09) -cantitati variabile . sticla.deşeuri valorificabile-plastic. sticla -in cantitati variabile. obiecte ascutite) sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate acestui gen de deşeu.deşeuri a caror colectare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (cod -18 01 03*) .de§eurile medicale sunt incinerate in incineratoare autorizate din punct de vedere al protectiei mediului. . .deşeurile reciclabile (hartie. destinatie): .. etc) se vor preda firmelor specializate in preluarea acestor tipuri de deşeuri in vederea reciclarii lor.18 01 08*) – cantitati variabile . in vederea depozitarii finale pe rampa ecologică a municipiului Arad.stocate in pungi şi cutii ecologice. . Modul de transport al deşeurilor şi masuri pentru protectia mediului: . 4. cantitati. . altele decat cele de la codul ( 18 01 08* .deşeurile considerate periculoase (anatomo-patologice.se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează sa fie valorificate.de§eurile valorificabile se colectează in vederea reciclării. incinerare): .deşeurile valoriicabile se transports cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate in colectarea §i valoriicarea acestui gen de deşeuri. Modul de eliminare (depozitare deinitiva.de§eurile din separatorul de grosimi şi uleiuri vor i predate societătilor autorizate in vederea reciclarii sau distrugerii lor ecologice 7.medicamente cu termen expirat. pana la predarea societatilor autorizate in vederea reciclării. compozitie. 32 .U.stocate in pungi şi cutii ecologice .

50 1/an 33 .se vor respecta alte acte normatoive ce apar pe perioada de valabilitate a autorizatiei. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationals de date privind de§eurile rezultate din activitătile medicale. . MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE 1. Substanţeş preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate ( categorii.. Ordinul Administratiei Publice nr.Modul de gospodarire a ambalajelor (valoriicare): . in vederea incinerării.ambalajele de la produsele alimentare folosite in bucătăria spitalului 9. ambaiaje de seringi de unică folosinţă .acetonă . privind gestiunea de§eurilor şi Legii nr.tipuri §i cantitati: .ambalajele nereciclabile provenite de la produsele alimentare se elimina impreună cu deşeurile menajere .ambalajele de medicamente şi pansamente. cutii de carton. 426/2001. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor. cu respectarea Legii nr. ambalajele de seringi de unică folosinţă se colectează in pungi. Se vor respecta conditiile $i obligatiile privind gestionarea ambalajelor §i de§eurilor de ambaiaje impuse prin HG 621/2005 şi Ord.ambalajele reciclabile se comercializează către unităti autorizate Titularul de activitate are obligatia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu HG 621/2005(art.in cantităti variabile . 465/2001 privind regimul deşeurilor reciclabile §i a Hotăririi nr. V. Titularul autorizatiei va preda deşeurile specifice in vederea neutralizării in conditii controlate numai societatilor autorizate in acest sens.Ambaiaje folosite şi rezultate. .monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei. 927/2005.folie de polietilena. 8. cutii şi flacoane şi sunt transportate de către societăti autorizate.20/2/a). ambaiaje din material plastic. cantitati): .ambaiaje de medicamente §i pansamente.medicamente din seria celor toxice . sticlS §i ocazional cutii metalice de la vopsele şi diluanti .

cap.depozitare: .conform reglemenărilor în vigoare.se vor respecta prevederile Legii nr.Masuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitatilor (200 1 capacitate) din cadrul unitatii amplasat in 34 .duiapuri (închise cu cheie) destinate pastrarii medicamentelor în conditii de siguranta.oxigen .ambalajele de medicamente se colecteaza Tn pungi §i sunt transportate de catre societati autorizate Tn vederea incinerarii . 4. Programul de conformare .asigurale . impuse de producătorii pentru medicamente iar oxigenul in rezervorul de stocare al unitatii . VI.titularul autorizatiei va monitoriza mi§carea substantelor toxice §i periculoase §i modul de realizare a masurilor de prevenire a accidentelor ?i masurilor de !i mi tare a efectelor acestora. Ill.medicamentele din seria ceior toxice si precursory . . amenajarile.se vor respecta prevederile Legii nr.in cantitSti variabile 2.toluen . 300/2002 privind regimul jurldic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor. inclusiv a recipientilor §i ambalajelor acestora Tn conformitate cu OUG 195/2005.Modul de gospodarire: .in cadrul activitatii. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau retaliate de la substanteie toxice si periculoase: .oxigenuI Ti rezervorul de stocare incapere speciala . Monitorizarea gospodariii substantelor şi preparatelor periculoase: Titularul autorizatiei va monitoriza miscarea substantelor toxice §i periculoase. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 5. at. conform reglementarilor In vigoare impose de producatori 3. .transport: caminonete auto omologate aie miTHZonmn . 1nstalatiile.. mijlocui de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase. în camera specila.folosire: .1 86/2007 pentru aprobarea Ordonentei de urgenta a Guvernului nr. dotarile §i masurile pentru protectia factorilor de mediu si peatm interventie in caz de accident: . caracteristicile.ambalare: .28 .50 1/ an .se va tine evidenta privind cantitatea.

emisii atmosferice. ? 35 .• Domeniul: protectia solului şi apelor subterane. pun accentul pe următoarele: ? Incinerarea deşeurilor periculoase are impacturi multiple asupra mediului: aer.Comisariatul Judeţean Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului emitentă. evidenţe. privitor la pericolele posibile şi impactul POP-urilor • Lipsa de fundamentare pentru activităţile spitaliceşti specifice ce privesc sănătatea şi Conform aspectelor menţionate mai sus recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu privind sănătatea şi managementul deşeurilor medicale se privesc următoarele activităţi posibile: • Promovarea proiectelor de informare privitoare la creşterea conştientizării factorilor implicaţi şi publicului în general legat de incinerarea deşeurilor • Implementarea planurilor de reducere a deşeurilor în spitale • Utilizarea tehnologiilor necombustibile de tratare a deşeurilor medicale gestionarea deşeurilor spitaliceşti. inclusiv muncitorii. termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul l. altele (zgomot. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect). sol etc. gestiune deşeuriior. prezenta azbestului. Principalele probleme de mediu ce rezultă din această activitate sunt: • Controlul slab al proceselor ce includ utilizarea la maximum a capacităţii incineratoarelor • Neconformitatea cu legislaţia naţională asupra gestionării deşeurilor şi incinerării acestora • Inexistenţa echipamentului pentru măsurarea emisiilor necontrolate de compuşi toxici • Slabă educaţie de mediu şi sanitară a personalului spitalicesc. apă. Gîş (Rada) Livia Viorica Gîş Livia Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu . Capitolul 3. incluzând eliminarea finală. rapoarte: Nu este cazul ing. descarcarea apelor uzate. etc) denumirea proiectului. • • • peribnianta/obiectiv de remediere (pe fiecare proiect). Concluzii Recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu conform cu situaţia actuală de gestionare a deşeurilor medicale.

raportări reale la autorităţile în domeniu).  Oportunităţi    închiderea crematoriilor neautorizate. monitorizarea/gestionarea cantităţilor şi conţinutului de seurilor produse şi predate spre tratare. unităţile sanitare vor trebui să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri periculoase generate.  Ameninţări  Politica şi organizarea unităţilor medicale cu privire la DMI (nerespectarea paşilor de segregare la producător pentru evitarea încărcării facturilor. externalizare către terţi a serviciilor de tratare şi eliminare de către unităţile medicale.pdf Asociatia Expertilor de Mediu – “Model de plan de minimizare a deseurilor medicale rezultate din activitatea unitatilor sanitare”.1 Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deşeuri medicale periculoase şi metodele de minimizare ce pot fi aplicate acestora. pagina 9 36 . amenajarea de spaţii sterilizate pentru depozitare temporară.2 Categoria de deşeuri medicale periculoase Deşeurile chimioterapice şi antineoplazice Solvenţi pe bază de clor şi inflamabili Metoda de minimizare Colectarea  separată a deşeurilor chimioterapice Stabilirea  dozelor optime de administrare.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest. crearea şi respectarea unui program de sănătate pentru angajaţi şi pacienţi. informarea şi responsabilizarea personalului.  Dependenţa faţă de contractele cu unităţile medicale şi de cantităţi mari pentru procesare.arpmv5. oferta de preţ depinzând de aceşti factori majori. fără a rezulta surplus  Stabilirea capacităţii containerelor pentru deşeurile chimioterapice  Utilizarea materialelor periculoase în cantit aţi reduse  Folosirea reactivilor pe bază de apă  Reducerea cantităţilor de reactivi 1 2 http://www. existenta echipamentelor mobile sau staţionare pentru tratarea deşeurilor spitaliceşti la faţa locului. printr-o sortare riguroasă la sursa de producere. precum emisiile de dioxine • Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu. supravegherea procesului de segregare.• Măsurarea şi monitorizarea POP-urilor. 2 Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase medicale sunt ridicate.

în locul celor cu mercur Furnizarea de truse pentru curăţarea (îndepărtarea) mercurului pentru personalul medical. înainte de a fi returnate Utilizarea  de role în scopul minimizării pierderilor de soluţie Utilizarea spălării în contra-curent Returnarea containerelor la furnizor Utilizarea de izotopi cu durată scurtă de viaţă Stocarea deşeurilor cu durată scurtă de viaţă la locul de producere Utilizarea de termometre electronice. cum ar fi: o înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau ultrasunete. disponibile pe piaţă Utilizarea de echipamente pentru anestezie.utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase. în cazul accidentelor Recuperarea  şi reciclarea mercurului Evaluarea firmelor specializare în vederea reciclării mercurului. înlocuirea 37 .Formaldehidă Substanţe chimice fotografice Materiale radioactive Mercurul Deşeuri reprezentate de gaze anestezice Substanţe toxice. corozive şi miscelanee  Utilizarea metodelor de curăţenie bazate pe abur şi uiltrasunete Determinarea purităţii solventului  Standardizarea utiliz arii solventului Colectarea  separată a solvenţilor (ca deşeuri) Distilarea/reciclarea solvenţilor Reciclarea solvenţilor în sistem externalizat (în afara unităţii) Folosirea formaldehidei într-o concentraţie scăzută Reducerea frecvenţei de curăţare Dispensarea automatizată a formalinei Reutilizarea formalinei Aplicarea  unui sistem corespunzător de control a emisiilor Stocarea în condiţii corespunzătoare Returnarea chimic alelor depăşite la furnizor Extinderea duratei de viaţă a băii de fotoprocesare Testarea materialelor expirate privind eficacitatea. .achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri. cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentelor de anestezie Practicarea anesteziei cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentului de sterilizare cu etilen-oxid Utilizarea steriliz arii pe bază de abur şi ultrasunete Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare Furnizarea de sisteme automate pentru îndepărtarea substanţelor chimice utilizate în spălătoria unităţii sanitare Reducerea cantităţilor de substanţe chimice folosite experimental în laborator Achiziţionarea de produse chimice în containere returnabile Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici în locul celor chimici Minimizarea cantităţii de deşeuri implica următoarele etape: • reducerea la sursa a deşeurilor se poate realiza prin: .

reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară. • recuperarea şi reciclarea la sursa: . a sticlei.compostarea deşeurilor alimentare organice. După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil. 38 . .recuperarea argintului din substatele fotografice.gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi. . • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii. utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice.o termometrelor cu mercur cu cele electronice. Pe baza unui audit de mediu privind alternativele de minimizare a deşeurilor medicale în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Arad. o mai bună protecţie a muncii.reciclarea hârtiei şi a cartonului. . deşeuri din construcţii şi demolări. Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător. • eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. . a fost elaborat graficul Gantt 10 ce conţine obiective şi activităţi menite să asigure un management al deşeurilor eficient. deşeurile tratate se vor elimina prin metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului. a ambalajelor din aluminiu (conserve).achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera. îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii. • tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare pentru deşeurile periculoase.

18/2005 pentru modificarea Legii nr.03/04. M. 9. 5. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr. Bucureşti. Constantinescu I. Cadariu A. 8-9 mai 1997. 11. 3. – “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a deşeurilor municipale biodegradabile” . Sandu. 2007. Curea O. Sănătate Publică.1 martie 1996. A. L.: ” Protecţia mediului înconjurător”. 39 .. Compartiment pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. cod. Negulescu. 13.“Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală ..PHARE RO 2006/018-147. 1995. Vaicum. C. Sănătate Publică. PM-SPCIN-01. Văcărel.03. Patru.“Raport de referinţă – Incinerarea deşeurilor medicale”. Mateescu C. Legea 95/14 aprilie 2006.08. . prevenire şi control ale infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. 10. 12. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti : “Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală”. Asociaţia Experţilor de Mediu: “Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea unităţilor sanitare”. C. . M.. conform prevederilor standardelor europene . 2006. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere. Qaramah. Conferinţa anuală a Institutului de Igienă.. S. Baran G. A.. Lupaşcu. Protocol medical – Colectarea si depozitarea deşeurilor medicale.Bibliografie 1. Bucureşti. Editura tehnică.Raport sintetic 2007”. Dumitrescu. Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Igienă.: “Descrierea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în România”. 6. Bucureşti. 7. Legea nr. Bucureşti. Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase generate de unităţile sanitare. M. 8. A: “Metode de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de îngrijire medicală”. 2. 2008. iulie 2005. 29 februarie.. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. Dumitrescu. 4.. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. Nicorici. OM nr.

ro/pdf/regulament%20de%20organizare%20si %20functionare.ro/materiale/HSR_final_rom.ro/ ***http://www. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor.2004 (M.ro/gestiunea-ambalajelor/romania/Managementul-deseurilor10. Editura Economică.com/prezentare.ms.html *** http://www.pdf *** http://www. 15.ispb.ro/juridic/gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitatilemedicale.arpmv5. 2006.inginerie-electrica.green-report.ngo.spital-barlad. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar: “Managementul Spitalului”. Gh.stericare.immromania.pdf ***http://www.ro/inginerie-sanitara/ ***http://www.html *** http://www.html *** http://www.pdf *** http://jurnal.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest. Rojanschi.14. 211 din 06. F. Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.ro/acqu/pdf/2008_9.2004) al Ministerului Transporturilor. Editura Public H Press.medicalnews.13.ro/despre ***http://www.02.spital-barlad. 17.anpm. Ordinul MAPM nr.php?id=1844 *** http://www.pdf *** http://www. 324/15. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.ro/2010/02/24/masuri-necesare-in-sistemul-sanitar/ ***http://www. Bran.deseurimedicale. Ordinul MAPM nr.ro/revista/tratarea-deseurilor-medicale-infectioase *** http://www.ro/Files/RaportStareaMediului_Cap06_Deseuri_200710295739891. Ordinul nr.eco-ambalaj.ro/stiri/81_Deseurile_medicale_ %E2%80%93_adevarate_afaceri.O. Bucureşti.pharma-business.ppt 40 .pdf ***http://www. Bucureşti. 16.clinicistomatologice. Diaconu : “Economia şi protecţia mediului”. *** http://eea.ro/noutati/noutate. V. 18.IV.

...………….... domiciliat în localitatea… Arad... fax……--……….......................... ARAD Nr........APM Arad. telefon… 0741242153………........ email………………………………….. cod CAEN ........ amplasată în localitatea ..............Spitalul de Obstetrică .. ……………........ Arad 41 .......... bl……….cu sediul în localitatea………...... nr..verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare....din………………..Gîş Livia Viorica......................S......02.. Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr....................ANEXA 1 CERERE A....... Pretenţie de confidenţialitate........CUI... prenumele şi semnătura) Reprezentant A..................bl…--…....................................…20A.. L....2012 Către.nr.......... plan de situaţie obiectiv... Activităţi de asistenţă ambulatorie........M...... str.Episcopiei..sc.reânoirea Autorizaţiei de Mediu Nr......ap......telefon………. jud.…--.. ................în calitate de ……………….....M....................Ginecologie.... Arad Solicitarea este pentru: .........................ap.............P............................... fax…………................... ………………………………………………………… ( denumirea actelor......... emis(ă) de către...str.. Altele......Arad.. 8263/13.................. …...……..solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU Pentru activitatea (obiectivul) ........8511 – 8512 – 8560.....14.............……..... .....--. procesul ....pentru……………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie.Ghioceilor.............…....................…...P.........5…....... nr... reprezentant al SCJU Arad…………. str... ../.4407............ Verificat dosar (funcţia.scara....(denumirea societăţii comerciale)..2008… „ ACTIVITĂŢ DE ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ ŞI SANATORIALĂ„ „ ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ AMBULATORIE ...Asistenţă Spitalicească şi Sanatorială......judeţul…………........ numele.. Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad Subsemnatul….........05........ plan de încadrare în zonă a obiectivului. numărul şi data emiterii) Data ....... dovada că s-a făcut publică solicitarea.......

... Director/reprezentant titular ..DE.........ASISTENŢĂ.... 1076/2004....nr..-.............. conform H.SPITALICEASCĂ.........SANAT ORIALĂ„„ACTIVITĂŢI..... ..de.Semnătura……………Gîş (Rada) Livia ANEXA 2 Denumirea titularului…… Spitalul de Obstetrică .5….... pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu.... nr....Dr..........ACTIVITĂŢ...str.ŞI..…… NOTIFICARE Denumirea titularului… Spitalul....Episcopiei.....AMBULATORIE…………….....DE. Teodora Olariu............este titular al Planului/Programului...............Dr Salvator Vuia.......................ASISTENŢĂ.. Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune procedurii evaluării de mediu..Ginecologie. Director coordonator ANPM 42 .......Obstetrică.......cu sediul în… Arad.......Ginecologie....Arad….. privind elaborarea primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură... Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media................. Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-menţionat.....G.................... ...

.......... ce se desfăşoară în .................... titular al activităţii "……………………………..... pot fi consultate/depuse zilnic.. 0257-250046 .......... "......... Telefon: 0257-280996..... titular al activităţii "……………………………... Cod 310132................................ Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate. ce se desfăşoară în .. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar...................... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.......................................................ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 II...........…...................... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu...... FN. ANUNŢ PUBLIC I PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant. "......................anpm..... la sediul APM ARAD.......... Arad............…………………….......2..................ANEXA 3 II7.......................................... FN......... 0257-281461..... Arad............. Cod 43 .....………………………………. Sediul: Splaiul Muresului. Web site: http://apmar...…...……………………..........3..................... Sediul: Splaiul Muresului................ ANUNŢ PUBLIC II PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant........................................ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.......ro . Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate............... cu sediul în …………………………........................ 0257-280331..anpm....... judetul Arad.7..................................………………………………...... la sediul APM ARAD....... cu sediul în …………………………. pot fi consultate/depuse zilnic......................

0257-250046 .anpm.ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANEXA 4 44 . Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. judetul Arad.ro .310132. Web site: http://apmar. 0257-280331. 0257-281461.anpm. Telefon: 0257-280996.

COMPETENŢE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este. 1. d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului. b) fişa de prezentare şi declaraţie. agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". publicată în Monitorul Oficial nr. de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu. ATPM este. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). după caz. 860/2002 pentru 45 . după caz. e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.procedura de emitere. titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu. EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau. c) dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. 808 din 27 noiembrie 2007. după caz. CADRU GENERAL Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr. 1. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului. cât şi pentru începerea activitaăţilor noi. care stabileşte condiţiile de solicitare. coroborată cu Ordonanţa de urgenţă nr.AUTORIZAŢIA DE MEDIU . cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente.196 din 30 decembrie 2005. agenţia regională pentru protecţia mediului.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. 3. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. cu modificările şi completările ulterioare.

f) formularul de înregistrare. Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în OUG nr. Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute. după caz.aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. Pentru activităţile existente. stabileşte dacă sunt necesare informaţii. analizează documentele. cu modificările şi completările ulterioare. acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. şi în Hotărârea Guvernului nr. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică. ACPM completează. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. în Hotărârea Guvernului nr. ACPM. titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. cu completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. ACPM verifică amplasamentul. lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu. insoţit de documentele specificate de acesta. 46 . cu modificările şi completările ulterioare. Pentru activităţile grădinilor zoologice. cu modificările şi completările ulterioare. 426/2001. la verificarea în teren. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. După executarea bilanţului de mediu. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei. pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice. sau. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării şi raportul. după derularea etapelor prevăzute mai sus. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. 78/2000 privind regimul deşeurilor. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

. diversele materiale de documentare etc. cu termene realizabile. ofertele. Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu. cu sau fără un program pentru conformare. îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu. etapele. 47 . ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare. precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică. ACPM analizează proiectul programului pentru conformare. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcâionarea curentă sau anterioară. cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare. ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu. Programul stabileşte măsurile de conformare. c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi emisia poluanţilor în mediu. cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu. d) studiile. La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu.

la solicitarea reglementării. numai dacă. ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru. Titularul activităţii prezintă la ACPM. cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. La stabilirea termenelor din programul pentru conformare. b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de intreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare. Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare. sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic. din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice. ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită. ACPM eliberează autorizaţia de mediu. după acceptarea programului pentru conformare. c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia. următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală. incluzând acele date care s-au modificat. La expirarea acestui termen. Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. 48 . precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu.

anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior.. Date generale: .Cantitatile de materii prime... FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE 1.. Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisa numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor. cu informatii complete. c) Bilantul de materiale . zile/saptamana.. auxiliare si combustibili... utilaje. firmei etc. conţinutul programului pentru conformare se reface... inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) Dotari Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate). intrate/intrati in proces 49 .. telefon.. d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare. zile/an) 2.... c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. masini... raportate la standardele şi reglementările în vigoare. Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea. urmată de sintagma "revizuită la data de .". mijloace de transport utilizate in activitate etc....... b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura. La schimbarea titularului activităţii.Forma de proprietate . Date specifice activitatii: a) Activitatea desfasurata Se prezinta activitatea specifica desfasurata. instalatii.Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care pastrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii. specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea. dacă este necesar. supuse revizuirii.Denumirea unitatii..Profilul de activitate . aparate. Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale. adresa.Regimul de lucru (ore/zi.Amplasamentul . fax .

platforma industriala) . care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu.): surse. .Sursele de zgomot si de vibratii .Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .Dotarile. canalizare publica.Situatia afectarii fondului forestier.Masurile.Sursele de ape uzate si compusii acestor ape .Nivelul de zgomot si de vibratii produs Protectia solului si subsolului . energie etc. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor . randamentele de retinere a poluantilor.Nivelul radiatiilor emise in mediu Protectia fondului forestier .Cantitatile de produse si subproduse rezultate.Sursele de radiatii din activitate . locul de evacuare (emisar. canalizare.Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere.Instalatii pentru colectarea. 3. epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor . cantitati..Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate. volume.Sursele si poluantii pentru aer . amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor .Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri) . .Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi) Protectia atmosferei . Bilantul acestor materiale. canal. amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor . 50 .Dotarile.Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului. trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita d) Utilitati Modul de asigurare cu utilitati (apa. dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului Protectia impotriva radiatiilor .

dotarile si amenajarile pentru protectia mediului Gestiunea ambalajelor . integrare in mediu.Sursele de deseuri. a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.Distanta fata de asezarile umane.N. Protectia asezarilor umane .Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite . tratare.Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute. transport. compozitie si cantitati de deseuri rezultate . refolosire. dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale. biodiversitatii si ocrotirea naturii . . a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale.Modul de gospodarire a deseurilor. distrugere. la care Romania a aderat.Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre. localitatile si populatia eventual afectata . Reconstructia ecologica 51 . biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii. masurile. comercializare Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase . a monumentelor naturii. tipuri. depozitare controlata. Amenajarile.Modul de incadrare a obiectivului in peisaj .Modul de gospodarire.Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. Alte date si informatii privind protectia mediului Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului.Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional Gestiunea deseurilor . care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale.Masurile pentru protectia ecosistemelor.U. in general. cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora . Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional . dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat.Protectia ecosistemelor.Masurile.

MENTIUNE: Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta: .prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu 52 .continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia. precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona Monitorizarea mediului Dotari si masuri privind instruirea personalului. .Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat. supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului. .in functie de specificul activitatii. managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->