Sunteți pe pagina 1din 28

Nota 1:pt.

documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,


echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C.AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 1 Anul 2010
Tip deseu DESEURI -CONTINUT DE VOPSELE SI LACURILOR Cod 08 01 18 Abrev DVL
Stare fizica SOLID UM ml Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 1400 1400 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 1400 1400 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 VA
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 1400 R4 S.C. PRO AIR CLEAN S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 1400
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

12 decembrie 0
TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 2 Anul 2010


Tip deseu ULEI DE MOTOR-TRANSMISIE Cod 13 02 05* Abrev UMT
Stare fizica LICHID UM KG Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 0 0 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0 0 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 RM
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 0 R4 S.C. A.S.A.SERVICII ECOLOGICE S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C.AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 3 Anul 2010
Tip deseu ULEIURI - SEPARATOARE Cod 13 05 06* Abrev USP
Stare fizica LICHID UM L Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 15 15 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 15 15 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 RM
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 15 R4 S.C. PRO AIR CLEAN S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 15
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C.AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 4 Anul 2010
Tip deseu AMBALAJE HARTIE-CARTON Cod 15 01 01 Abrev AHC
Stare fizica SOLID UM KG Zona SERV-SOW Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 100 100 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 100 100 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 VA
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 100 R4 S.C. A.S.A.SERVICII ECOLOGICE S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 100
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C.AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 5 Anul 2010
Tip deseu AMBALAJE MATERIALE PLASTICE Cod 15 01 02 Abrev AMP
Stare fizica SOLID UM BUC Zona SERV-SOW Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 1 1 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 1 1 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 VA
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 1 R4 S.C. A.S.A.SERVICII ECOLOGICE S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 1
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C.AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 6 Anul 2010
Tip deseu AMBALAJE CONTAMINATE CU SP Cod 15 01 10* Abrev ASP
Stare fizica SOLID UM BUC Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 160 160 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 160 160 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 VA
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 160 R4 S.C. PRO AIR CLEAN S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 160
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C.AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 7 Anul 2010
Tip deseu ABSORBANTI-MAT FILTRANTE CON. CU SP Cod 15 02 02* Abrev DAB
Stare fizica SOLID UM KG Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 6 6 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 6 6 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 RP
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 6 R4 S.C. A.S.A.SERVICII ECOLOGICE S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 6
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C.AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 8 Anul 2010
Tip deseu DESEURI ANVELOPE UZATE Cod 16 01 03 Abrev DAU
Stare fizica SOLID UM BUC Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 20 20 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 20 20 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 VA
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 20 R4 S.C. A.S.A.SERVICII ECOLOGICE S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 20
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C.AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 9 Anul 2010
Tip deseu DESEURI-FILTRE ULEI Cod 16 01 07* Abrev DFU
Stare fizica SOLID UM BUC Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 100 100 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 100 100 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 RP
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 100 R4 S.C. A.S.A.SERVICII ECOLOGICE S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 100
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C. AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 10 Anul 2010
Tip deseu FLUIDE CU CONTINUT DE SP Cod 16 01 14* Abrev DFSP
Stare fizica LICHID UM KG Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 80 80 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 3 0 0 3
10 octombrie 0 3 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 83 83 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 RM
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 3
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 80 R4 S.C. PRO AIR CLEAN S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 3
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 83
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C.AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 11 Anul 2010
Tip deseu DESEURI MATERIALE FEROASE Cod 16 01 17 Abrev DMF
Stare fizica SOLID UM KG Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 1000 1000 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 1000 1000 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 RM
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 1000 R4 S.A. REMAT MG SA
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 1000
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C. AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 12 Anul 2010
Tip deseu DESEURI DE STICLA Cod 16 01 20 Abrev DST
Stare fizica SOLID UM KG Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 60 60 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 60 60 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 VA
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 60 R4 S.C. A.S.A.SERVICII ECOLOGICE S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 60
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C. AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 13 Anul 2010
Tip deseu DESEURI BATERI CU PLUMB Cod 16 06 01* Abrev DBP
Stare fizica SOLID UM BUC Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 10 10 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 10 10 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 RP
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 10 R4 S.C. A.S.A.SERVICII ECOLOGICE S.A.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 10
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

S.C. AUTO SCHUNN S.R.L.


FISA EVIDENTA GESTIUNE DESEU Nr. 14 Anul 2010
Tip deseu DESEURI BATERI CU PLUMB Cod 20 03 01 Abrev DAM
Stare fizica SOLID UM BUC Zona SERV Res mon RSMM
CAP.1 - Generare deseuri
Cantitate de deseu
Nr.
Luna din care
crt Generata
Valorificata Eliminata final Ramasa in stoc
din anul precedent 0
1 ianuarie 160 160 0 0
2 februarie 0 0 0 0
3 martie 0 0 0 0
4 aprilie 0 0 0 0
5 mai 0 0 0 0
6 iunie 0 0 0 0
7 iulie 0 0 0 0
8 august 0 0 0 0
9 septembrie 0 0 0 0
10 octombrie 0 0 0 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 160 160 0 0 0
CAP.2 - Stocare provizorie, tratare si transport deseuri
Nr. Stocare Tratare Transport
Luna Sectia
crt Cantitate Tipul Cantitate Mod/Scop Mijloc Destinatie
1 ianuarie 0 RP
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 0
CAP.3 - Valorificare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu valorificata Operatie valorificare Agent economic
1 ianuarie 160 R4 S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0
TOTAL AN 160
CAP.4 - Eliminare deseuri
Nr.crt Luna Cantitate de deseu eliminata Operatie eliminare Agent economic
1 ianuarie 0
2 februarie 0
3 martie 0
4 aprilie 0
5 mai 0
6 iunie 0
7 iulie 0
8 august 0
9 septembrie 0
10 octombrie 0
11 noiembrie 0
12 decembrie 0

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010


Nota 1:pt.documentele difuzate pe suport electronic, protejarea prin parolarea impotriva modificarii,
echivaleaza cu asumarea de catre responsabili desemnati a interventiilor planificate corespunzatoare etapei
de elaborare a documentului (cf.PS01)

TOTAL AN 0
Nota 2:pt. inregistrarile mentinute pe suport electronic, protejarea impotriva accesului echivaleaza cu asumarea in totalitate a continutului inregistrat de catre
responsabilul desemnat (cf.PS01)

PP 05/F7,Ed.0/Rev.0 Data reviziei:01.01.2010