Sunteți pe pagina 1din 6

Registru de Mediu

Aceast registru stabileste responsabilitatile si metodele pentru identificarea, evaluarea si planificarea aspectelor de mediu, ale
activitatilor, produselor sau serviciilor, folosite in cadrul Univeristatii Transilvania, corelate cu actele normative care reglementeaza
protectia mediului.
Intocmit conform Ordinului nr. 1026/2009 privind aprobarea condiiilor de elaborare a raportului de mediu.
Principalele aspecte de mediu pot fi:
- emisiile in aer.
- deversarile in apa.
- deversarile pe sol.
- utilizarea materiilor prime si a resurselor natural.
- probleme de mediu locale / ale comunitatii - utilizarea energiei.
- energia emisa (caldura, radiatie, vibratie) - deseuri si subproduse.

Insusiri fizice (dimensiune, forma, culoare, aspect)


Impactele principale asupra mediului sunt:
- poluare aer.
- poluare ape subterane, ape de suprafata, - poluare sol.
- poluare fonica.
- contaminare.
- consumuri de resurse naturale - peisaj degradat.

Activitati comune
tuturor facultatilor.

Produse folosite.

Igienizare cladire, curte. Echipamente, produse


chimice de igienizare,
apa.

Aspecte de mediu.

Impactul asupra
mediului.

Componenta afectata.

Actul normativ de
reglementare.

Ape uzate, deseuri.


Generare deseuri
menajere.
Utilizare energie.
Generare praf.
Deversari substante
chimice igienziare

Consum apa.
Poluare.
Consum energie.

Resursele naturale.
Sol.
Apa.
Aer.

LEGE nr.107 din 25


septembrie 1996

Activitati comune
tuturor facultatilor.

Produse folosite.

Aspecte de mediu.

Impactul asupra
mediului.

Componenta afectata.

Actul normativ de
reglementare.

Intretinere cladiri/ curti.

Echipamente,
instrumente, substante
chimice.

Utilizarea vopselei.
Generare deseuri hartie.
Zgomot.
Deseuri de sticla/
menajere.
Demolari/ reparatii.( lemn,
piatra, plastic, hartie)

Poluare.
Consum de resurse.

Sol.
Resurse.

Legea 211/2011
Legea nr. 263/2005

Poluare fonica
Poluare

Aer.
Sol.

Poluare

Sol,aer.

Generare deseuri hartie


si carton.
Utilizare energie.
Generare deseuri
menajere.

Consum de resurse
naturale.

Resurse.

Poluare.

Sol.

Emisii in atmosfera de
CO2, NO.., pulberi.
Degajare de caldura.
Utilizare gaz natural.

Poluare.

Aer.

Activitati
Administrative.

Incalzire cladiri si apa.

Tus, toner, hartie, energie


electrica.

Gaz natural, apa, piese


centrala termica, baterii.

Legea 211/2011

Legea nr.
104/15.06.2011

Poluare.
Aer.
Consum resurse naturale. Resurse.

Servicii de paza.

Echipamente de
comunicare, puncte de
control.

Generare deseuri
menajere.
Utilizare resurse
energetice.

Poluare.

Sol.

Depozitare si transport
deseuri.

Autoutilitare, containere.

Ocupare teren.
Scurgeri de deseuri.
Emisii de gaze.

Poluarea.

Sol.
Aer.

Legea 211/2011

Activitati comune
tuturor facultatilor.

Produse folosite.

Aspecte de mediu.

Impactul asupra
mediului.

Componenta afectata.

Actul normativ de
reglementare.

Situatii datorate
activitatii antropice.

Actiuni umane gresite.


Defectiuni.

Avarii.
Explozii.

Emisii de gaz.
Generare deseuri PVC.
Fum.
Generare deseuri
metalice.

Sol.
Apa.
Aer.

LEGE nr.107 din 25

Legea nr. 263/2005


Legea nr.
104/15.06.2011

Asigurare aer
conditionat.

Freoni, aparat de aer


conditionat.

Scapari de freoni in
atmosfera.
Nevoie de piese pentru
aparat.

Poluare.

Aer.

Cantina universitatii.

Aparatura de gatit.
Gaz.
Produse agricole.
Energie electrica.

Deseuri menajere.
Consum resurse
energetice.

Poluare.

Sol.
Aer.

Denumire facultatii.

Inginerie mecanica.

Produse folosite

Aspecte de mediu

septembrie 1996
Decizia 2005/270/CE

Impactul asupra mediului

Denumire facultatii.

Produse folosite

Aspecte de mediu

Impactul asupra mediului

Matematica si Informatica.

Inginerie electrica si stiinta


calculatoarelor.

Calculatoare.
Hartie.
Cabluri.

Poluarea mediului cu aparatura care nu


mai este folosita.
Consum de energie.

Utilizare de resurse naturale.

Stiinte economice si
administrarea afacerilor.

(se regasesc in activitatile commune


tuturor facultatilor.)

(se regasesc in activitatile commune


tuturor facultatilor.)

Stiinta si ingineria
materialelor.

Inginerie tehnologica si
managementul industrial.

Materii prime.

Piesele, bunurile, folosite pentru


Poluare.
experimentarea in cadrul desfasurarii
activitatii educationale sunt ulterior
aruncate, sau ca urmare a uzurii produc
un prejudiciu mai mare mediului.

Psihologie si stiinta
educatiei.

(se regasesc in activitatile commune


tuturor facultatilor.)

(se regasesc in activitatile commune


tuturor facultatilor.)

Educatie fizica si sporturi


montane

Silvicultura si exploatari
forestiere.

Ingineria lemnului.

Echipamente sportive montane.

Ca urmare a expeditiilor montane sau a Poluare.


exploatarilor forestiere, se pot produce
prejudicii mediului prin aruncarea de
material din plastic, hartie. Fauna, flora,
peisajul natural poat avea de suferit prin
exploatarea excesiva a lemnului si
aparitiaz zonelor defrisate.
Deseuri lemnoase

Lemn.

Muzica.
Medicina.
Constructii.

In cadrul facultatii de constructii:


Utilaje, materiale de constructii,
echipamente.
materiale feroase, echipamente
electrice, scule

deseuri metalice
utilizare combustibil
sol modificat / deranjat in urma sapaturii
energie electrica

Poluare sol, apa.

Alimentatie si turism.

(se regasesc in activitatile commune

(se regasesc in activitatile commune

Deseuri menajere.

Denumire facultatii.

Produse folosite

Aspecte de mediu

tuturor facultatilor.)

tuturor facultatilor.)

Impactul asupra mediului

Legislatie cu aplicabilitate generala:

Constitutia Romaniei.
Decizia de punere n aplicare a Comisiei din 11 decembrie 2014 privind determinarea limitelor cantitative si alocarea cotelor, pentru perioada 1
ianuarie-31 decembrie 2015, pentru substantele reglementate n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului privind substanele care diminueaz stratul de ozon.
Regulamentul (UE) nr.1342/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului
European si al Consiliului privind poluantii organic.
Decizia 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunztoare sistemului de baze de date n conformitate cu Directiva 94/62/CE privind
ambalajele si deseurile de ambalaje
Ordinul comun nr.824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative n domeniul gestionrii deeurilor.
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014.
LEGE nr.107 din 25 septembrie 1996 - Legea apelor.
Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului.
Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului nconjurtor.

S-ar putea să vă placă și