Sunteți pe pagina 1din 2

SC E U R O C E R T P R O F SA Ediţia: 02

ORGANISM DE AUDIT ŞI CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT Revizia: 02


PLAN AUDIT ETAPA A II-A Data: 11.11.2009
€CP-SCS- W.025.05.00

DE ACORD APROB
SC BITBASE SRL SC CERTIFAX SA
ADMINISTRATOR DIRECTOR EXECUTIV
Dl DUMITRU ALEXANDRU Ing. Voinea Sergiu

1. SOLICITANT: SC BITBASE SRL


1.1. Cod contract: €CP-SCS- W.025.03/Q/M/SSO
1.2. Obiectul de activitate al organizaţiei: restaurări și consolidări clădiri
Denumirea activităţii cod CAEN
4211
1.3. Adresa:
 cu sediul social în localitatea Ploiești , str. Hanului, nr.6, judeţ Prahova
 telefon: 0267-370722, fax: 0267-370722,
 e-mail: ………bitbase@gmail.com…………………………………………..
 înregistrată la O.N.R.C.J sub nr. J14/24/1996,
 CUI RO8058911
2. Perioada derulării auditului etapa a II-a de la 11.12.2019 la 12.12.2019

3. Tipul auditului: audit de certificare

4. Criterii de audit etapa a II-a :


4.1. Standardul: SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2008.
4.2. Documente al SM: manualul sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională,
procedurile generale, procedurile specifice şi instrucţiunile sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi
securitate ocupaţională adoptat.
4.3. Legislaţie specifică: ………………………………………………..
5. OBIECTIVELE AUDITULUI:
5.1. Determinarea gradului de conformare la standardul de referinţă.
5.2. Determinarea gradului de adecvanţă a SMICMSSO.
5.3. Evaluarea eficacităţii sistemului de management adoptat în raport cu referenţialele.
5.4. Determinarea gradului de cunoaştere şi aplicare a sistemului de management aplicat.

6. Reprezentanţii legali ai organizaţiei şi reprezentanţii de management desemnaţi


6.1. Administrator: dl DUMITRU ALEXANDRU
6.2. Reprezentantul managementului pe calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională: dl/dna PIRVU IOANA

7. Data reuniunii de deschidere: 11.12.2018./ora 12

8. Data reuniunii de închidere: 12.12.2018 /ora 18

9. Limba utilizată : ROMÂNA.


9.1. Elementele supuse auditului: toată societatea comercială.
9.1.1. Conform programului de analiză a activităţilor în corelare cu standardele de referinţă,
cod: ECP-F-07.50.06, anexă la planul de audit etapa a II-a.
10. Raportul de audit SMICMSSO etapa a II-a se redactează în două exemplare şi se difuzează după cum urmează:
10.1. SC RÎCÎIAŞ IMPEX SRL - un exemplar.
10.2. SC EURO CERT PROF SA - un exemplar.
11. Metodele de audit utilizate:
11.1. Interviuri cu salariaţii firmei şi personalul colaborator.
ECP-AEX-W.025.05.00 ECP-F-07.50.01.05/rev2/09
Pag. 1 -2
SC E U R O C E R T P R O F SA Ediţia: 02
ORGANISM DE AUDIT ŞI CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT Revizia: 02
PLAN AUDIT ETAPA A II-A Data: 11.11.2009
€CP-SCS- W.025.05.00

11.2. Observare pe fluxul de realizare produse/ servicii şi activităţi complementare.


11.3. Analiza documentelor SMICMSSO, a documentaţiei tehnice de bază şi de fabricaţie/execuţie/realizare produse/ servicii/
lucrări.
11.4. Înregistrări referitoare la monitorizarea SMICMSSO, realizare produse/ servicii specifice obiectului de activitate al firmei.

12. Caracterul informaţiilor din timpul auditului: confidenţial.

13. Anexe:
13.1. Programul de analiză a activităţilor în corelare cu standardele de referinţă,
cod: ECP-F-07.50.06.01

14. Echipa de audit: SEMNĂTURA


14.1. auditor şef prof univ dr ing ec SOLOMON GHEORGHE
14.2. auditor – expert tehnic ing ORJANU ION

ECP-AEX-W.025.05.00 ECP-F-07.50.01.05/rev2/09
Pag. 2 -2

S-ar putea să vă placă și