Sunteți pe pagina 1din 2

Responsabili:

Elaborat/revizuit:
Verificat:
Aprobat:

Functie
Repr Mgm SMC
Repr Mgm SMC
Dir. Gen

Nume:

Modificari fata de
ultima revizie:

na (prima versiune)

Data:
05.06.2007
05.06.2007
11.04.2008

Semnatura:
E-mail
E-mail
E-mail

L. Petrescu
L. Petrescu
A. Nitu

Arhiva revizii: Intranet


Arhiva inregistrari: na

IC 00 - Procesul de Imbunatatire Continua


1. SCOP si DOMENIU DE APLICARE
Prin aplicarea acestei proceduri se asigura initierea continua, evaluarea obiectiva si implementarea eficace a actiunilor de imbunatatire a fiecarui proces in parte
si a SMC in ansamblu. Procedura se aplica pentru actiunile de imbunatatire de tipul, mecanismul si sursa descrise mai jos:
Tipuri de actiuni de imbunatatire:
AC - Actiune corectiva
AP - Actiune preventiva
PI - Propunere de imbunatatire
* Nota: Actiunile declansate in urma constatarii unei neconformitati pot fi considerate actiuni de imbunatatire:
~ Aparitia unei neconformitati nu determina doar o corectie, ci si aplicarea unei actiuni corective.
~ De asemenea, cauza unei neconformitati minore poate fi si cauza unei potentiale neconformitati majore. Eliminarea cauzei neconformitatii minore are astfel o
componenta preventiva.
Mecanisme ce duc la imbunatatirea continua a SMC
Planificate:
1. AM - Analiza managementului
2. AE - Auditul extern
3. AC - Auditul de consultanta
4. AI - Auditul intern
Neplanificate:
1. IA - Initiativa angajatilor
2. IE - Initiative externe (ale partilor interesate: clienti, furnizori, legislatie etc)

* Nota: Actiunile planificate declansate de catre personalul care are responsabilitati in domeniul respectiv nu se urmaresc prin aceasta procedura.
Exemplu: revizuirea unui document la initiativa responsabilului de document, imbunatatirea unei oferte la initiativa personalului de vanzari etc.
Sursa de initiere a actiunilor de imbunatatire poate fi:
I - Interna
E - Externa
2. DOCUMENTE DE REFERINTA si ANEXE
1. Standard ISO 9000:2000 (Quality Management Systems - Fundamentals and vocabulary)
2. Standard SR EN ISO 9001:2001 (Sisteme de management al calitatii. Cerinte)
* Anexele prezentei proceduri sunt prezentate in logigrama; ele pot fi identificate in CD 01 (Lista documentelor SMC)
3. TERMINOLOGIE SI ABREVIERI
PIC - Procedura de Imbunatatire Continua
RIC - Registrul Imbunatatirii Continue
FIC - Fisa de Imbunatatire Continua
SMC - Sistemul de Management al Calitatii
Cerinta - nevoie sau asteptare declarata, implicita sau obligatorie
Neconformitate - neindeplinirea unei cerinte
Corectie - actiune de eliminare a (efectelor) unei neconformitati detectate
Actiune corectiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite
Actiune preventiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau altei situatii nedorite
4 DESCRIEREA PROCESULUI
(Elemente de intrare si iesire, responsabilitati si autoritati, interactiuni cu alte procese)
4.a RESPONSABILITATI si AUTORITATI
Sursa
Mecanism
Intern Extern

Planificata

x
x
x

(AE) Audit extern


(AC) Audit de
consultanta
(AI) Audit intern

Initiator

Responsabil
evaluare

Reprezentantul
Managementului

Reprezentantul
Managementului

Auditor / Auditor-sef

Auditor-sef

Responsabil
urmarire

Responsabil
aprobare

Responsabil
actiune

Reprezentantul
Managementului

Management

Seful
procesului de
IC

Auditor-sef

Responsabil
verificare

Persoana
Desemnata

Auditor-sef & sef


proces/depart.
Reprezentantul
Managementului

(AM) Analiza
Management
Management
Management
managementului
(IE) Initiativa
Sef proces /angajat
x
externa
contactat
Seful procesului de
sef proces implicat
sef proces implicat
IC
(IA) Initiativa
x
Orice angajat
angajati
* Nota: Responsabilitatile si autoritatile sunt definite, documentate si comunicate prin prezenta procedura (IC 00), fisa postului (RU xx), sistemul de stabilire al
obiectivelor (AM xx), obiectivele individuale din evaluarea personalului (AM xx), manualul SMC&M (AM xx), lista documentelor (CD xx) etc
Neplanif.

#
1
2
3
4
5
6

4.b DESCRIEREA PROCESULUI

Neplanificate

E-mail

Initiere fisa

Documentatia
Raportul analizei
SMC
mgmtului AM 05

IC 02 - RIC

I
(C)

Responsabil verificare

Responsabil actiune

Se analizeaza documentele relevante, bugetul si se


prioritizeaza actiunile in functie de impactul asupra
SMC (criticalitate, frecventa, investitie necesara
etc):
2 - foarte important, prioritar;
1 - important, se va rezolva;
A (C) * 0 - neimportant, nu se aproba.

IC 01 - FIC sect.B 1

Evaluare /
aprobare

AM 06 - Bugete

IC 02 - RIC

(C) E

Documentatia
SMC

(I)

Implementare
actiune

IC 02 - RIC

Intregul SMC

Verificare
eficacitate

Se parcurg urmatoarele etape, in functie de tipul


actiunii:
AC (actiuni corective): corectie (daca este posibil),
analiza cauze, determinare / implementare actiune
corectiva;
I AP (actiuni preventive): analiza posibile cauze,
actiune preventiva (eliminare cauze potentiale);
PI (propuneri de imbunatatire): implementare.

* (C) E

Etapa se declanseaza imediat dupa implementarea


planului de actiune sau se programeaza la o data
exprimata explicit (6-12 luni de la implementare).

IC 02 - RIC

Eficace?

Sfarsit

Legenda: A = Aprobare, D = Decizie, E = Executie, I = Informare, C = Consultare

Cand actiunea nu a dus la rezultatul scontat se


reanalizeaza oportunitatea initierii altei actiuni.
Pentru actiunile eficace se asigura pastrarea
* modificarilor efectuate in SMC, astfel incat acestea
sa nu fie eliminate la reviziile ulterioare.

IC 01 - FIC sect.B 2

Da

Decizia se va justifica si initiatorul va fi informat, si


(mai ales) daca raspunsul este negativ.
* (I) (I) Daca actiunea este aprobata se informeaza
persoanele ce vor fi implicate.

Aprobat?

AM 00

Nu

Sunt informate persoanele implicate (seful


procesului IC, seful procesului / departamentului
implicat)

Evaluarile se realizeaza pe masura initierii


propunerilor (sau la sedinta lunara AM).

AI 04 - GAI

Actiunile de imbunatatire pot fi initiate de intregul


SMC sau orice parte interesata; urmatoarele
procese au un rol important:
AI = Audit Intern
AM = Analiza managementului

Orice persoana poate initia o actiune de


imbunatatire, astfel:
~ direct pe Intranet, pe un formular FIC electronic;
~ pe un formular (FIC) pe suport hartie, prin e-mail,
fax sau o simpla comunicare verbala catre
persoana de contact din organizatie.

IC 01 - FIC sect.A
IC xx

Rapoarte
Rapoarte
audituri interne
audituri externe
AI 01
AI 05

IC 02 - RIC

Responsabil aprobare

Intregul SMC

Responsabil urmarire

Start

AM 00

Initiator

AI 00

Responsabil evaluare

Extern

Parti Interesate

Audit de
consultanta

Comentarii

Etape

Audit extern

Intern

Etape

Planificate

Participanti
2 3 4 5

Proces