Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-05


Ed.1 Rev.0
Ex. nr.: Pag. 1/4
ACTIUNI CORECTIVE Data intrarii in vigoare:
15.04.06

ELABORAT AVIZAT APROBAT


FUNCTIA AC AC DIRECTOR GENERAL
NUME PRENUME TUDOSE C. TUDOSE C. MURAT N.
DATA/
SEMNATURA

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE A DOCUMENTELOR


Ex. Destinatar Data Semnatura Data Semnatura
nr. difuzarii retragerii
0. DIRECTOR GENERAL
1. DIRECTOR TEHNIC
2. ASIGURAREA CALITATII
3. CONTROLUL CALITATII
4. TEHNIC-PRODUCTIE
5. RESURSE UMANE
6. PM-PSI
7. MECANIZARE-APROVIZ.
8. SEF LUCRARI
9.
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICARILOR
Nr. Revizia Descriere modificare Data
1. 0 Elaborare initiala 15.04.2006
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. SCOP

Formular cod: F-001


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-05
Ed.1 Rev.0
Ex. nr.: Pag. 2/4
ACTIUNI CORECTIVE Data intrarii in vigoare:
15.04.06

Procedura reglementeaza modul prin care sunt stabilite si implementate


actiunile corective pentru inlaturarea conditiilor contrare calitatii,a cauzelor care le-a
generat si prevenirea repetarii lor.

2. DOMENIU

Procedura se aplica tuturor lucrarilor desfasurate in SC.SIM ELDI COSTRUCT SRL


pentru imbunatatirea functionarii si eficientei sistemului de management al calitatii .

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. Manualul de Management al Calitatii – cod MMC-01, ultima revizie;


3.2. SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calitatii - Cerinte’’.
3.3. SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calitatii – Principii
fundamentale si vocabular”

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Conform Manualului de management al calitatii MMC-01, ultima revizie.


4.2. Actiune corectiva-reprezinta masuri intreprinse si documentate pentru a
determina cauza deficientelor sau neconformitatilor si pentru a preveni reaparitia
acestora.
4.3. RAC-Raport de Actiuni Corective

5. RESPONSABILITATI

5.1. Director general:aproba Rapoartele de Actiuni Corective

5.2. Responsabilul cu asigurarea calitatII are urmatoarele responsabilitati:

 initierea, inregistrarea , raportarea, urmarirea implementarii, inchiderea si


arhivarea rapoartelor de actiuni corective;
 analizeaza si aproba propunerile de actiuni corective ale compartimentelor
examinate in vederea rezolvarii deficientelor si prevenirea repetarii acestora;
 verificarea implementarii actiunilor corective stabilite;
 acceptarea unei amanari a actiunilor corective atunci cand responsabilul cu
inchirea RAC-ului solicita aceasta;
 tine evidenta RAC-urilor in registru de evidenta.

5.3. Seful echipei de audit:


 raspunde de initierea, inregistrarea , raportarea, urmarirea implementarii,
inchiderea si arhivarea rapoartelor de actiuni corective.
 verifica si confirma implementarea actiunilor corective pentru deficientele
depistate in cursul examinarilor interne si externe ale societatii.

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-05
Ed.1 Rev.0
Ex. nr.: Pag. 3/4
ACTIUNI CORECTIVE Data intrarii in vigoare:
15.04.06

5.3. Sefii compartimentelor:


 initiaza Rapoartele de Actiuni Corective atunci cand este cazul;
 sunt responsabili pentru analiza deficientelor sau neconformitatilor in activitatile
pe care le coordoneaza, determinarea cauzelor, propunerea de actiuni corective,
implementarea actiunilor corective si prezentarea de dovezi obiective suficiente pentru
a permite inchiderea RAC-urilor.
 analizeaza periodic situatia neconformitatilor depistate si a actiunilor corective
intreprinse pentru evitarea reaparitiei lor.

6. DESCRIERE PROCEDURA

6.1. Actiuni corective


Actiunile corective sunt menite sa elimine neconformitatile , defectele,
deficientele sau alte situatii nedorite, existente, consemnate in :
 rapoarte de neconformitate;
 rapoarte de audit intern sau extern;
 reclamatii si rapoarte ale clientilor sau beneficiarilor, referitoare la calitatea
produselor/ serviciilor.
Pentru eliminarea deficientelor semnalate in timpul defasurarii auditurilor se
procedeaza astfel:
 echipa de audit emite ’’Raport de Actiuni Corective’’ ( RAC) in care sunt
consemnate deficientele constatate ( nerespectarea cerintelor standardelor, normelor,
normativelor; lipsa implementarii cerintelor SMC; neconformitati repetate sau
semnificative rezultate din proceduri si instructiuni );
 responsabilul cu asigurarea calitatii ia la cunostinta de deschiderea RAC-ului si
impreuna cu initiatorul si cu seful compartimentului examinat analizeaza deficientele
costatate;
 actiunile corective cat si termenele de inchidere se stabilesc de comun acord;
 fiecarui RAC ii este alocat un numar unic in registru de evidenta al
responsabilului cu asigurarea calitatii; in registru se completeaza toate datele referitoare
la deficiente si actiuni corective;
 RAC-urile se intocmesc in 2 exemplare din care un exemplar este transmis la
compartimentul examinat, iar al doilea exemplar ramane la responsabilul cu asigurarea
calitatii.
Actiunea corectiva stabilita trebuie sa prevada atat eliminarea deficientei cat si
masurile pentru prevenirea repetarii ei.
Dupa stabilirea actiunii si a termenului de implementare, seful compartimentului
examinat si initiatorul semneaza in RAC la sectiunea ‘’Actiuni corective’’.
Deficienta constata este adusa la cunostinta directorului general. Acesta
analizeaza si aproba Raportul de Actiuni Corective
Seful compartimentelor aplica actiunea corecta, verifica, corecta implementare si
cand este finalizata, completeaza rubrica’’Implementarea actiunilor corective ‘’ si
informeaza echipa de audit.
La RAC pot fi anexate, daca este necesar, si inregistrari ce dovedesc finalizarea
actiunilor corective.

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-05
Ed.1 Rev.0
Ex. nr.: Pag. 4/4
ACTIUNI CORECTIVE Data intrarii in vigoare:
15.04.06

Echipa de audit verifica corecta implementare a actiunilor corective si confirma


acceptarea prin completarea rubricii ‘’acceptarea finala’’, atat pe exemplarul de RAC al
compartimentului implicat cat si pe exemplarul care a ramas la responsabilul cu
asigurarea calitatii.
In caz ca echipa de audit nu a primit nici un raspuns in termenele planificate, seful
echipei de audit redacteaza si trimite compartimentului implicat o scrisoare de
avertisment.
In cazul conditiilor care afecteaza semnificativ calitatea si nu sunt rezolvate in
termenele stabilite, responsabilul cu asigurarea calitatii poate da dispozitie de oprire a
activitatilor aferente, cu acordul directorului general.
RAC-urile emise se pastreaza la responsabilul cu asigurarea calitatii indosariate
impreuna cu rapoartele de audit.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

7.1. Raport de actiuni corective (RAC) formular cod F-004


7.2. Registru evidenta RAC/RAP

8. ANEXE

8.1. Raport de actiuni corective (RAC) formular cod F-004

Formular cod: F-002