Sunteți pe pagina 1din 5

REALIZAREA PRODUSULUI 1. Planificarea realizarii produsului Firma planifica si dezvolta procesele necesare realizarii produsului.

Planificarea realizarii produsului este Compatibila cu celelalta procese ale sistemului de management, identificate in harta de procese, cuprinsa in manualul sistemului de management. In cadrul planificarii realizarii produsului sunt determinate:

Obiectivele calitatii si cerintele pentru produs Procesele necesare, documentatia de executie si alocarea resurselor specific produsului Activitatea de verificare,validare, monitorizare, inspectie si incercare specific fiecarui tip de produs si criiterile de acceptare Inregistrarile necesare pentru furnizarea de dovezi obiective ca procesele de realizare si produsul rezultat satisface cerintele.

2. Determinarea si analiza cerintelor referitoare la produs Determinarea si analiza cerintelor referitoare la produse solicitate prin cereri de oferte/contracte/comenzi se efectueaza pentru a se asigura ca toate cerintele specifice au fost precizate si ca proiectele de produs, dotarea tehnica a organizatieai si tehnologiile utilizate pot satisface cerintele impuse de standardele aplicabile si/sau cerintele contractuale specific. In cazul comenzilor primate de la client extreni, pentru analiza cerintelor referitoare la produs departamentul marketing- vanzari emite fisa de analiza a contractului/comenzii de export, cod F06201. Fisa este transmisa departamentului proiectari pentru a se analiza posibilitatea realizarii produsului din punct de vedere tehnologic, constructiv, Pentru codificarea produsului si stabilirea specificatiei tehnice de executie, a tehnologiei de executie si a consumurilor specifice. Pentru analiza cerintelor referitoare la produse comandate de client din tara care solicita armature executate in conditii speciale comenzile se transmit departamentului proiectari care dupa ce clarifica toate cerintele emite specificatie tehnica de lansare. Pentru a se clarifica si analiza cerintele de calitate specificate pentru produs, inclusive documentele de certificare ce insotesc produsul, fisa de analiza/ specificatia tehnica de lansare este transmisa serviciului controlului calitatii. Fisa de analiza/specificatie de lansare este transmisa apoi serviciului PPUP care analizeaza capacitatile de productie disponibile si posibilitatea de respectare a termenelor contractual. Se confirma posibilitatea includerii in programul de fabricatie al sectiilor de productie si se stabileste necesarul de aprovizionare.

3.

Acceptarea contractului/comnezii

Acceptarea contractului/comenzii se face dup ace toate cerintele tehnice, de calitate, conditiile si termenele de livrare au fost clarificate si acceptate de toate sectoarele implicate in analiza comenzii/contractului. 4. Proiectarea produsului 4.1. Planificarea proiectarii si dezvoltarii Planificarea proiectarii si dezvoltarii se face pentru fiecare activitate de proiectare. Se intocmeste programe care mentioneaza temele de proiectare, stabilesc etapele de proiectare, specifica interfetlor tehnice si organizatorice pentru desfasurarea acestor etape si nominalizarea personalul responsabil de proiect. 4.2. Elamente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii Proiectele sunt intocmite pe baza comenzilor clientilor si a temelor de proiectare. Datele de intrare trebuie sa fie completate, clare si in concordant cu obiectivul propus si inclus: Cerinte de functionare si performanta, Cerinte legale si reglementari aplicabile, Informatii derivate din proiecte similar anterioare, Rezultatele analizei cerintelor referitoare la produs, Alte cerinte esentiale pentru proiectare si dezvoltare.

Aceste elemente sunt analizate pentru a se stabili daca sunt adecvate si daca cerintele identificate sunt complete, fara ambiguitati si necotradictorii. Sunt efectuate si mentinute inregistrari ale datelor de intrare ale proiectarii si dezvoltarii. 4.3. Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii Elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii sunt cuprinse in: Proiectele in sine, calculi, desene, Norme, instructiuni si specificatii tehnice, Tehnologii de fabricatie, Instructiuni de manipulare, depozitare, motaj, exploatare si intretinere.

Elementele de iesire se aproba inainte de emitere si sunt furnizate astfel incat sa poata fi verificate in raport cu elementele de intrare. 4.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii La sfarsitul fiecarei etape a proiectului se face o analiza critica, sistematica si documntata. La analiza participa reprezentanti ai functiilor interesate de etapele proiectului care sunt analizate. Analiza proiectarii si dezvoltarii va fi efectuata de personal fara functii in etapa supusa analizei. Sunt efectuate si mentinute inregistrari ale rezultatelor analizei si a actiunilor ulterioare de urmarit.

4.5. Verificarea proiectarii si dezvoltarii Dupa terminarea proiectului comisia de avizare proiecte verifica proiectul si decide daca datele de iesire indeplinesc conditiile cuprinse in datele de intrare. Sunt efectuate si mentinute inregistrari ale rezultatelor verificarii si a oricaror actiuni ulterioare de urmarit. Detalii privind desfasurarea acestei activitati sunt prezentate in procedura avizarea proiectelor, cod COH 06-06 4.6. Validarea proiectarii si dezvoltarii Validarea se face de catre comisia de omologare. Etapele validarii, responsabilitatile personalului implicat, documentele care trebuie intocmite si inregistrarile ale rezultatelor validarii si ale oricaror actiuni ulterioare de urmarit, sunt prezentate in validarea produsului, cod CON06-07. Validarea proiectului se face numai dupa obtinerea unor rezultate care satisfac cerintele pentru aplicari specificate sau utilizari intentionate, confirmat de produsul finit obtinut in conditii normale de lucru in productie de serie.

4.7. Modificari ale proiectarii si dezvoltarii Activitatea referitoare la identificarea, analiza, verificarea si aprobarea modificarilor aduse proiectarii si dezvoltarii este descrisa in instructiunea elaborarea, revizuirea si modificarea documentatiei de executie, cod CON06-05. Analiza modificarilor in proiectare si dezvoltare include evaluarea efectului modificarilor asupra produsului deja livrat. 5. Aprovizionare Necesarul de aprovizionare intocmit de servicciul PPUP pe baza consumurilor specific si in conformitate cu programele de fabricatie este transmis departamentului aprovizionare. Modul de desfasurare al aprovizionarii, responsabilitatile si inregistrarile specific acestei activitati sunt prezentate in procedura Aprovizionarea cu material si piese de schimb, cod APR-PO.07.01. Aprovizionarea cu material si piese de schimb se face de la furnizori acceptati, evaluati pe criterii de calitate si criterii comerciale, in conformitate cu procedura analiza de oferte- selectarea furnizorilor, cod APR-PO.07.02 6. Productie Lansarea in fabricatie a produsului se realizeaza de serviciul PPUP, in conformitate cu programele de fabricatie lunare intocmite pentru fiecare sectie de productie. Fabricatia produsului se face in conformitate cu documnetatia asigurata de departamentul proiectari pentru fiecare tip de produs: desene, norme, instructiuni si specificatii tehnice, tehnologii de fabricatie.

6.1. Procese Procesele de fabricatie sunt identificate, planificate si se desfasoara urmatoarele procese speciale: Realizarea semifabricatelor turnate din otel, fonta si neferoase, Tratament termic secundar, Protective anticoroziva si vopsire, Sudare, controlat. Sunt identificate

Procesele special identificate in firma sunt validate in conformitate cu procedura Validare proceselor cod ENG-PO. 06.02 si cu instructiuni specific pentru fiecare process. 6.2. Utilaje si echipamente Pentru a mentine capabilitatea proceselor de realizare a produsului,se planifica si asigura mentenanta utilajelor si echipamentelor. Activitatile de mentenanta sunt procedurate. Modul in care se desfasoara aceasta activitate, responsabilitatile si inregistrarile sunt descries in procedura furnizarea serviciilor de mentenanta cod MEN-PO.07.01. Firma tine evident tuturor dispozitivele de masurare si monitorizare a proceselor si a caracteristicilor produsului si conform planificarii efectueaza periodic etalonari si verificari prin laboratorul de metrologie. Modul de desfasurare a acestei activitati si inregistrarile aferemte sunt descrise in procedure si instructiuni specific. 6.3. Produse Produsele fabricate in firma respecta cerintele legate si de reglementare aplicabile. Sistemul de identificare si trasabilitate a produsului, responsabilitatile si inregistrarile aferente acestei activitati sunt descrise in procedura identificarea si trasabilitatea armaturilor industriale din font si otel. 6.4. Inspectii si incercari Toate produsele aprovizionate sunt inspectate si verificate inainte de utilizare,in conformitate cu instructiunea receptia produselor aprovizionate. Firma are dotare necesara efectuarii examinarilor nedistructive si distructive, specific fabricatiei. Laboratorul CND asigura efectuarea examinarilor nedistructive pentru suduri, determinarea grosimii de perete pentru semifabricate turnate si armaturi, controlul compactitatii semifabricatelor turnate si laminate/forjate domenii: Radiatii penetrante, ultrasunete, pulberi magnetice, lichide penetrante. Laboratorul fizico-chimic apatrinand firmei permite efectuarea analizelor chimice, metrologice si a incercarilor mecanice si tehnologice pe baza carora se certifica produsul. Inspectiile si incercarile efectuate pe fluxul de fabricatie au scopul de a verifica daca sunt indeplinite cerintele referitoere la produs in diferite faze ale procesului de fabricatie. si controlul suprafetelor. De efectueaza examinarea nedistructive in urmatoarele

Produsele finite sunt inspectate inainte de ambalare si livrare. Modul de desfasurare a acestei activitati, responsabilitatile si inregistrarile aferente sunt descrise in instructiunea inspectie calitativa a produselor si subasambelor. 7. Ambalarea si pastrarea produsului Conditiile de ambalare a produselor, tipul ambalajului sunt in conformitate cu cerintele contractual. In cazul in care aceste conditii nu sunt specificate se respecta stanadrdele si regelmentarile aplicabile. Ambalarea si metodele de protective a produsului asigura conformitatea acestuia pe durata depozitarii si transportului 8. Documente insotitoare 9. La livrare, produsele sunt insotite de:

Documente care atesta conformitatea produsului: certificate de calitate, declarative de conformitate, buletine de analiza si incercari, alte documente solicitate de client. Aviz de expediere. Instructiuni de manipulare, depozitare, montaj, exploatare si intretinere care furnizeaza informatii necesare pentru a indruma clientul sa utilizeze corespunzatorprodusul, precum si informatii despre factorii de risc care pot sa apara in cazul unei utilizari necorespunzatoare.

10. Inregistrari In conformitate cu procedurile si instructiunile specific aplicabile

Anexe1 Procese de realizare a produsului


CLIENT CERINTE RELATIA CU CLIENTUL (DETERMINAREA SI ANALIZA RECEPTIE CERINTELOR, COMUNICARE) PROIECTARE - DEZVOLTARE LEGENDA Flux tehnologic Flux

USCAREA SI PLANIFICAREA FABRICAREA FABRICAREA PELICULIZAREA DEBITARE SEMIFABRICATELOR SEMIFABRICATELSARJARE CLIENT PC DEPOZITE PCPC RECEPTIE AMBALARE PRODUSE FINITE NISIPULUI FURNIZOR PCPRELUCRARI MECANICE APROVIZIONARE PC DEPOZIT SEMIFABRICATE P DEPOZITE MATERII PRIME TURNATE OR FORJATE

S-ar putea să vă placă și