Sunteți pe pagina 1din 55

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Departamentul : Tehnologia Materialelor şi Sudare


Specializarea : IMC
Grupa : 631 Cb

PROIECT II
Asigurarea Calităţii Produselor şi Serviciilor

Student
Sima Cornelia Andreea

Conducător Ştiinţific
As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina
DIJMĂRESCU

1
Numele şi prenumele studentului:Sima Cornelia Andreea

Tema de proiect:
Să se elaboreze planul calităţii în vederea corelării cerinţelor specifice cu metodele de
lucru şi practicile ce susţin realizarea produsului ______________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________realizat din materialul __________________________

CUPRINS
Nr. crt. Capitol Pagina
Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico-funcţionale
1.
aferente produsului
Prezentarea caracteristicilor materialului de bază din care se realizează
2.
produsul
Certificarea conformității
3. 3.1 Etape parcurse în vederea certificării
3.2 Elaborarea certificatului de conformitate
Perfecționarea produsului
4.1 Îmbunătățirea proiectului produsului
6. 4.2 Studiul produselor pe piață - benchmarking
4.3 Analiza reclamațiilor
4.4 Satisfacția clienților
11. Model de sistem al calitățiii adoptat - descriere
Documentele sistemului calității
6.1. Manualul Calității
6.2. Planul Calității – formă text și formă tabelară
12. 6.3 Fisă de proces
6.4 Proceduri ( o procedură de sistem și două proceduri de lucru)
6.5 Declarația de politică a calității
6.6 Harta proceselor
13. Bibliografie

Planul Calității - forma text – va cuprinde următoarele subpuncte:


6.2.1 Scopul şi domeniul de aplicare al planului calităţii
6.2.1.1. Scopul planului calităţii

2
6.2.1.2 Domeniul de aplicare al planului calităţii

6.2.2 Definiții si abrevieri


6.2.2.1 Definiţii
6.2.2.2 Abrevieri
6.2.3 Documente de referință
6.2.4 Indicarea elementelor/ funcţiilor responsabile cu privire la
elaborarea, verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea şi difuzarea
planului calității proiectat
6.2.5 Indicarea şi definirea elementelor privind controlul documentelor şi
datelor
6.2.6 Indicarea şi definirea elementelor privind controlul înregistrărilor
6.2.7 Identificarea resurselor necesare realizării produsului
6.2.7.1. Asigurarea resurselor
6.2.7.2. Materiale
6.2.7.3. Resurse umane
6.2.7.4. Infrastructura şi mediul de lucru
6.2.8 Indicarea cerinţelor specifice pentru produsul analizat
6.2.9 Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul
6.2.10 Identificarea şi definirea elementelor din cadrul proceselor de
proiectare şi dezvoltare aferente produsului analizat
6.2.11 Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare
6.2.12 Identificarea şi definirea condiţiilor privind aprovizionare cu
materiale

3
6.2.13 Identificarea şi definirea condiţiilor privind producţie şi furnizare de
servicii
6.2.14 Indicarea elementelor cu privire la identificarea şi trasabilitatea
produsului
6.2.15 Indicarea şi definirea elementelor privind proprietatea clientului
(produsele furnizate de client)
6.2.16 Indicarea cerințelor privind manipularea, păstrarea, ambalarea şi
livrarea produsului
6.2.17 Indicarea şi definirea elementelor cu privire la controlul produsului
neconform
6.2.18 Indicarea şi definirea elementelor privind procesele de
monitorizare şi măsurare în vederea obţinerii de dovezi obiective privind
conformitatea. Elaborarea planuri de inspecţie şi încercare.
6.2.19 Audituri

Obs. 1. Proiectul trebuie sa fie original ; orice încercare de preluare „ad literam”
(copiere)/integrare a unor texte, informații (care nu se citează în lista de referințe bibliografice)
conduce la anularea proiectului.
Obs. 2. Toate cerinţele sunt obligatorii.
Obs. 3. Predarea proiectului se va efectua în cadrul ultimei şedinţe de proiect.
Obs. 4. Evaluarea :
- Predare etapa I - 20 pct. – cap 1-3 – sapt 4
- Predare etapa II - 30 pct. – cap 4 – sapt 8
- Predare etapa III – 30 pct – cap 5-6 - sapt 13
- Prezență – 10 pct
- Tehnoredactare – 10 pct

4
1 . Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico-
funcţionale aferente produsului

 Denumire Produs :
- MW 54 TURBOJET
 Caracteristici tehnice :
- Greutate : 11,6 kg
- Material : OT400 , GE 200
 Caracteristici economice:
- cost productie mediu
- accesibililitate limitata
 Caracteristici psihosenzoriale :
- usor de montabila
- rigiditate mare
- forma cilindrica
 Caracteristici de ordin social general :
- poluare in parametrii normelor in viguare
- durata de viata ridica
 Caracteristici de disponibilitate :
- mentenabilitate
- fiabilitate
 Rol :
-Functional ansamblu
 Conditii specifice de utilizare :
- Se utilizeaza doar in domeniul aviatic
- Utilizarea se face doar la presiune
 Caracteristici tehnico-functionale :
- Tolerante : Ø 105 H 7 ¿ ¿); Ø80 H 7 ¿ ¿) ;Ø70 H 7 ¿ ¿); Ø 105 J 6 ¿ ¿)

- Rugozitati : 1,6 (2) ; 0,8 .

- Abateri : perpendicularitate de 0,1 fata de A (2 ), concentricitate de 0,1


fata de A

2. Prezentarea caracteristicilor materialului de bază din care se


realizează produsul
5
 Grad: GE200
- Număr: 1.0420
- Clasificare : Oțel turnat
- Standard: EN 10293: 2005 Turnătorii de oțel pentru utilizări generale de
inginerie
- Compoziția chimică % din oțel : ( P(max 0,035);S(max 0,03)

 Proprietățile mecanice ale oțelului GE200 (1.0420):


- Rm - Rezistența la tracțiune (MPa) (+ N)= 380-530
- R p0.2 Rezistența probei de 0,2% (MPa) (+ N)= 20
- KV - Energie de impact (J) (+ N) + 20 ° - 27
 Proprietățile oțelului GE200 (1.0420)
 Sudare:

- Temperatura de preîncălzire de la 20 la 150 ° C

- Temperatura intercalată max 350 ° C; Post de tratament termic de sudare -


nici unul

3. Certificarea conformitatii

Certificarea reprezintă activitatea unei organizații autorizate, independente, în


vederea determinarii, verificarii si atestarii scrise a conformității calității unei
entități (produs, serviciu sau proces) prin confirmarea superiorității tuturor
caracteristicilor acesteia, in comparație cu un referential prestabilit.
Scopul certifiicarii in conformitate cu standardul IATF 16949:2016 este de a
garanta calitatea unui produs.
Recunoașterea oficială a competenței unui organism de certificare se realizează
prin acreditare. Scopul principal al acreditării este de a ține sub control
organismele de certificare din punctul de vedere al capacității acestora de a stabilii
correct caracteristicile unei entități.

6
În economiile modern, cumpăratorii publici sau private sunt din ce in ce mai
interesați să obțină garanții obiective privind calitatea produselor pe care le
achiziționează sau a serviciilor la care apelează.

3.1 Etape parcurse în vederea certificării de către


3.1.1 Cererea de ofertă pentru certificare a sistemului de management.
3.1.2 Transmiterea ofertei către client.
3.1.3 Contractarea.
3.1.4 Desemnarea echipei de audit.
3.1.5 Planificarea auditului.
3.1.6 Auditul de certificare.
3.1.7 Eliberarea certificatului.
3.1.8 Auditul de supraveghere I
3.1.9 Auditul de supraveghere Il
3.1.10 Recertificarea

3.1.1 Cererea de ofertă pentru certificare a sistemului de management. ( Anexa


1.1)
Pentru emiterea unei oferte sunt necesare informaţii privind domeniul de activitate
al organizaţiei, dimensiunea acesteia precum şi datele de contact.
Puteţi completa online o cerere de ofertă. De asemenea, puteţi trimite cererea de
ofertă pe fax (0213153296) sau pe email (cert@tuv-austria.ro).
3.1.2 Transmiterea ofertei către client.
În baza informaţiilor furnizate, TÜV AUSTRIA România transmite oferta de preţ
conform cu mărimea, structura și domeniul de activitate al organizaţiei.
3.1.3 Contractarea.
În urma acceptului ofertei se întocmește contractul de certificare.
3.1.4 Desemnarea echipei de audit.
TÜV Austria România desemnează echipa de audit în conformitate cu cerinţele
ISO 17021-1:2015, asigurându-se astfel un audit imparțial, efectuat de auditori cu
competențe dovedite în domeniu.
3.1.5 Planificarea auditului.
Auditorul-şef întocmește planul de audit în baza informațiilor furnizate de client și
stabilesc împreună perioada de desfășurare a auditului.
3.1.6 Auditul de certificare.
Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfăşoară în 2
etape:

7
Etapa I: Analiza documentaţiei şi obținerea informațiilor necesare referitoare
la domeniul sistemului de management.
Etapa II: Evaluarea funcţionării Sistemului de Management la faţa locului.
Acesta constă în verificarea implementării şi funcţionării sistemului de
management în conformitate cu standardul pentru care se doreşte certificarea. Dacă
în urma auditului de certificare se constată neconfomităţi, clientul trebuie să le
rezolve şi să trimită dovada auditorului şef. După rezolvarea neconformităţilor,
practic auditul se încheie.
3.1.7 : Eliberarea certificatului.
Se verifică documentația de audit și în urma unei decizii pozitive se eliberează
certificatul.
3.1.8. : Auditul de supraveghere I
Are loc la cel mult 1 an de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza
documentaţiei şi auditul la faţa locului.
3.1.9 : Auditul de supraveghere II
Are loc la cel mult 2 ani de la încheierea auditului de certificare şi constă în analiza
documentaţiei şi auditul la faţa locului.
3.1.10 : Recertificarea
În vederea menținerii continuității, auditul de recertificare trebuie efectuat înaintea
expirării certificatelor.

3.2 . Elaborarea certificatului de conformitate

8
9
10
Certificat de confirmitate Pentru Sistemul de
Management al Calității conform
EN ISO 9001:2015

S-a făcut dovada aplicării sistemului conform cerințelor normei și este certificat în
conformitate cu procedura TÜV AUSTRIA CERT pentru

Andreea S.R.L
Calea libertatii nr 88 G,
Incinta Fabricilor autohntone cladirea 10
Ilfov , ROMANIA, 700381

Email: simaandreea0710@gmail.com
Telefon : + 40765946970
Fax: +40225522554

Domeniu de aplicabilitate

Proiectare, producție și comercializare de piese si accesorii pentru vehicule și


pentru motoare de aeroplane .
Proiectare, producție si comercializare de piese turnate, forjate si prelucrate,
subansamble pentru material rulant, utilaje petroliere, miniere, pentru
metalurgie, energetice, de extracție, aerospatiale si construcții.
Fabricarea de construcții metalice si părți componente ale structurilor
metalice.

Număr certificat: 1598452006070


Data certificării inițiale: 01.03.2016
Data certificării curente: 01.03.2019
Data expirării certificării: 01.03.2022

Această certificare s-a făcut conform procedurii de audit și certificare TÜV


AUSTRIA CERT și este supravegheată în mod regulat
4. Îmbunatatirea produsului
4.1. Îmbunătățirea proiectului produsului

11
DIAGRAMA CAUZĂ EFECT ISHIKAWA
Este o reprezentare grafică a relaţiilor multiple, complexe şi
sistematice dintre un obiectiv fixat şi factorii cu influenţă asupra lui

Etape trasării diagramei CAUZA-EFECT ISHIKAWA :


- Se identifică problema prin analiză Pareto
- Se trasează grafic o linie la mijlocul unei coli, la capătul din dreapta se
trece efectul
- Se trasează cele 6 categorii de cauze posibile prin săgeți către linia
principală
- Prin brainstorming se caută cauzele care au condus la efectul marcat
drept cap al peștelui
- Se analizează planul cauzelor în vederea identificării celor cu
probabilitatea cea mai mare de a fi responsabile de efectul studiat, se
studiază cauzele si din punct de vedere al severității lor
- Se elaborează un plan de acțiune în vederea înlăturării din planul
cauzelor a celor identificate mai sus.

Defect: apariția unei fisuri .


12
DIAGRAMA PARETO:
Permite evidențierea datelor cu ponderea cea mai mare în desfășurarea anumitor
procese, ierarhizează informațiile și extrage esențialul.
. Pentru aplicarea acestei diagramei se vor urma urmatoarele etape :
Se ordonează descrescător valorile analizate
Se calculează în procente valoarea fiecărei cause
Se reprezintă grafic clasele reprezentate și cumulul procentual.
Se realizează suma cumulate

NR. CAUZĂ F/AN ARANJARE F/AN FRECVENTA PROCENT


DEFECTARE DESCRESCĂTOARE ACUMULATĂ [%]
1 Calificare F 10 Scule de prelucrare A 15 20 11,43
operator
2 Stare B 8 Stare operator B 20 20 22,86
operator
3 Regim de G 10 Proiectare C 20 60 34,29
lucru
4 Scule de A 15 Uzură D 20 70 45,71
prelucrare
5 Reglare H 9 Schemă de E 15 80 54,29
utilaje asamblare
6 Calibrare N 5 Calificare operator F 10 95 60,00
7 Verificare O 5 Regim de lucru G 10 115 65,71
metrologică
8 Normative M 5 Reglare utilaje H 9 118 71,43
9 Furnizor L 6 Condiții tehnice I 3 125 77,14
10 Condiții I 3 Asamblare J 10 145 82,86
tehnice
11 Schemă de E 15 Transport K 5 150 85,71
asamblare
12 Uzură D 20 Furnizor L 6 155 88,57
13 Tratamente P 5 Normative M 5 160 91,43
termice
14 Proiectare C 20 Calibrare N 5 165 94,29
15 Asamblare J 10 Verificare O 5 170 97,14
metrologică
16 Transport K 5 Tratamente P 5 180 100,00
termice

13
TOTAL 180

Diagrama Pareto
120

100
100
97.14
94.29
91.43
88.57
85.71
80 82.86
77.14
71.43
65.71
60
60
54.29

45.71
40

34.29

20 22.86

11.43
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A B C D E F G H I J K L M N O P
P r i n c i p a
Turbojet sunt 10, enumerate de la A la I

10
Σ=
15 ⋅100=62,5 % ¿
¿

4.2 Studiul produselor pe piață – benchmarking


14
Andreea S.R.L este o companie recunoscută pe plan național, care are un
portofoliu restrans spre unicat de produse .Se va face o analiza pentru MW54
TURBOJET , ce se utilizează în construcția aerospatiala , cu rolul de a transmite
mișcarea de rotației pentru a putea zbura aparatul .
Alți producători ce concurează pe aceeași piață cu Andreea S.r.l sunt prezentați în
tabelul urmator .

Denumire Produse Servicii Despre


producăto
r
Turbina MW54 Producție Materialul folosit cel mai
ONIV Turbojet Livrare frecvent în fabricarea pieselor
Scaune XT -Buissnes este OT 400.
Class Transportul produselor
către client se realizează la
nivelul tării Belgia
Xokya Rulmenți Fabricare Livrarea produselor este
Turbina MW 54 Livrare contracost.
Tubojet Service Firma deține propriu service
pentru piese .
Amir Amortizoare Comercializare Comercializează o gamă
Rulmenți Livrare variată de produse utilizate în
Turbina MW 54 , construcția de autovehicule si
Turbina MW 54 autospatiala de la mai mulți
Auto producători, cu prețuri foarte
mari.

Analizand tabelul de mai sus , principalul competitor al Andreea S.R.L este Xokya

15
4.3Analiza reclamațiilor

Datorita diferitelor perceptii si categorii de clientela , de dorintele acestora


sunt și situații neprevăzute în care apar nereguli. De aceea, în Tabelul X este
prezentate lista categoriilor de reclamați în funcție de importanță/gravitate și de
timpul necesar rezolvării acestora.

Nr.
Categorie reclamație Timp de rezolvare și răspuns
Crt
1. STARE PRODUS 10-12
2. CONTRACT 12-15
3. TARIFE 5-10
4. LIVRARE PRODUS 10-20
5. DESPĂGUBIRI 20-30
6. RELAȚIONAREA CU UN DEPARTAMENT 15-20

4.4Satisfacția clientului

 Ce reprezintă?

Este o percepție a clientului despre măsura în care cerințele clientului au fost


îndeplinite.
Reclamațiile clientului constituie un indicator al satisfacției scăzute a
clientului, dar absența acestora nu implică în mod necesar o satisfacție înaltă a
clientului.
Chiar dacă cerințele clientului au fost stabilite cu acesta și au fost
îndeplinite, aceasta nu asigură în mod necesar o satisfacție înaltă a clientului. [ISO
9000:2006]
Un cumpărător poate experimenta unul dintre următoarele trei nivele de
satisfacție:
-dacă performanțele sunt departe de așteptări, clientul este nesatisfăcut;
-dacă performanțele corespund așteptărilor, clientul este satisfăcut;
-dacă performanțele depășesc așteptările, el este foarte satisfăcut sau încântat.

 Cum o monitorizăm?

16
Organizația trebuie să monitorizeze percepțiile clienților referitoare la
măsura în care au fost îndeplinite necesitățile și așteptările lor. Organizația trebuie
să determine metodele pentru obținerea, monitorizarea și analizarea acestor
informații
Exemple de monitorizare a percepțiilor clientului pot include sondaje în
rândul clienților, feedback de la clienți referitor la produsele și serviciile livrate,
întalniri cu clienții, analiza cotei de piață, daune solicitate în perioada de garanție și
rapoartele dealerilor. [ISO 9001:2015]

Capitolul 5 Model de sistem al calitatii adoptat- descriere

Organizatia “ Andreea .SRL” are sistemul calitatii adoptat conform


standardului sr en iso 9001:2015. Acest standard specifica cerintele pentru un
sistem al calitatii atunci cand o organizatie :
- Are nevoie sa demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse
si servicii care satisfac cerintele clientului si cerintele legale
- Urmareste sa satisfaca satisfactia clientului prin aplicarea eficace a
sistemului inclusiv al proceselor pentru imbunatatirea sistemului si
asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cerintele legale.
Adoptarea unui sistem de management al calitatii este o decizie
stategica a unei organizatii care poate ajuta la imbunatatirea performantei
sale globale si furnizeaza o baza solida pentru initiative de dezvoltare
durabila . Potentialele beneficii pentru o organizatie care implementeaza un
sistem de management al calitatii pe baza acestui standard sunt :
Capabilitatea de a furniza in mod consecvent produse si servicii care satisfac
cerintele clientului si cerintele legale
- Facilitarea oportunitatii de a creste satisfactia clientului
- Luarea in considerare a riscului si a oportunitatiilor asociate contextului si
obiectivelor sale
- Capabilitatea de a demonstra conformitatea cu cerintele specificate ale
sistemului de management al calitatii .
Principiile calitatii sunt :
-orientarea catre client
-leadership
-angajamentul personalului
-abordarea pe baza de proces
17
-imbunatatirea
-luarea decizilor pe baza de dovezi
-managementul relatiilor cu partile interesate

Organizatia trebuie sa determine procesele necesare pentru sistemul


de management al calitatii .Pentru aplicarea acestora in cadrul organizatiei
trebuie
- Sa determine elementele de intrare cerute si cele de iesire asteptate de la
aceste procese
- Sa determine sis a aplice criteriile si metodele necesare pentru a se asigura
de operarea si controlul eficace a acestor procese
- Sa determine resursele necesare si sa asigure disponibilitatea lor
- Sa atribuie responsabilitati si autoritati pentru aceste procese
- Sa imbunatateasca procesele si sistemul de management al calitatii
6.1 Manualul calitatii

1.0Elemente introductive
1.1Elemente generale
1.2Domeniul de aplicare
2.0Referinţe normative
3.0Termeni şi definiţii
4.0Sistemul de management al calităţii
4.1Cerinţe generale
4.2Cerinţe referitoare la documentaţie
4.2.1 Prezentare generală
4.2.2 Manualul calităţii
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.4 Controlul înregistrărilor
5.0Responsabilitatea managementului
5.1Angajamentul managementului
5.2Orientarea către client

18
5.3Politica referitoare la calitate
5.4Planificare
5.4.1 Obiectivele calităţii
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii
5.5Responsabilitate, autoritate şi comunicare
5.5.1 Responsabilitate şi autoritate
5.5.2 Reprezentantul managementului cu calitatea
5.5.3 Comunicarea internă
5.5.3.1 Analiza efectuată de management
5.5.4 Elemente generale
5.5.5 Elemente de intrare
5.5.6 Elemente de ieşire
6.0Managementul resurselor
6.1Cerinţe
6.2Resurse umane
6.2.1 Elemente generale
6.2.2 Competenţe, pregătire
6.3Infrastructura
6.4Mediul de lucru
7.0Realizarea produsului
7.1Planificarea realizării produsului
7.2Procese în legătură cu clientul
7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs
7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs
7.2.3 Comunicarea cu clientul
7.3Proiectare şi dezvoltare
7.3.1 Planificarea proiectarii si dezvoltarii
19
7.3.2 Elemente de intrare ale proiectarii
7.3.3 Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii
7.4Aprovizionarea
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.2 Informaţii referitoare la aprovizionare
7.4.3 Controlul produsului aprovizionat
7.5Producţia şi furnizarea serviciului
7.5.1 Controlul producţiei şi al furnizării serviciului
7.5.2 Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii
7.5.3 Identificare şi trasabilitate
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.5 Păstrarea produsului
7.6Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare
8.0Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
8.1Elemente generale
8.2Măsurare şi monitorizare
8.2.1 Satisfacţia clientului
8.2.2 Audituri interne
8.2.3 Măsurarea şi monitorizarea proceselor
8.2.4 Măsurarea şi monitorizarea produsului
8.3Controlul produsului neconform
8.4Analiza datelor
8.5Îmbunătăţire
8.5.1 Îmbunătăţirea continuă
8.5.2 Acţiuni corective
8.5.3 Acţiuni preventive

20
21
6.2.1 Scopul si domeniul de aplicare al planului calitatii

Organizatia “Andreea .SRL” ar trebui sa identifice daca sunt necesare


planuri ale calitatii . Exista un numar de situatii in care planurile calitatii pot fi utile
sau necesara , de exemplu :
a) pentru a arata cum se aplica sistemul de management al calitatii al
oraganizatiei unui caz specific .
Organizatia “ Andreea .SRL ” este producatoare de elemente hidraulice
precum :supape de inchidere , filtre hidraulice etc.
In cazul productiei , transportului produselor , a fost implementat un sistem
de management al calitatii conform

6.2.1.2 Domeniul de aplicare al planului calitatii

a) o simpla declarare a scopului si a rezultatului asteptat in cazul


specific
Scopul planului calitatii este de a specifica :
-Procesele de fabricatie ale produsului “Turbina MW54” (Turnare , prelucrari
mecanice ,control , asamblare a elementelor componete si transport )
-Procedurile operationale si de sistem precum
1.Procedura control nedistructiv
2.Procedurile fiecarei etape de prelucrare a elementelor componente
3.Procedura de receptie materie prima
-Responsabili
Rezultultatele asteptate sunt : realizarea produsului conform cerintelor clientului si
cele legislative , o mai buna comunicare si pregatire a angajatilor , imbunatatire
continua a calitatii.

6.2.1.2 Domeniul de aplicare al planului calitatii


Domeniul de aplicare al planului calitatii este indeplinirea cerintelor de
calitate pentru produsul “ Turbina MW54 ” in cadrul firmei “ Andreea .SRL ”, cu
conditia respectarii termenului de finalizare.
6.2.2 Definitii si abrevieri
6.2.2.1 Definitii
Satisfacerea clientului=perceptive a clientului despre masura in care
cerintele au fost indeplinite

22
Transabilitate= abilitatea de a reconstitui istoricu, , aplicarea si localizarea a
ceea ce este luat in considerare
Actiune preventiva = actiune de eliminare a unei cauzei unei neconformitati
potentiale sau al altei situatii nedorite
Actiune corectiva=actiune de eliminare a cauzei unei detectate sau al altei
situatii nedorite
Procedura=mod specificat de efectuare a unei activitati sau al unui process
Planul calitatii= document care specifica ce procedure si resurse asociate
trebuie aplicate , de cine si cand pentru un anumit produs , proiect , contract.

6.2.2.2 Abrevieri
MC= Manualul calitatii
PG=Procedura Generala
SMC=Sistemul de management al calitatii
S.D.V=Scule , dispositive, verificare
M.U=Masini-unelte
6.2.3 Documente de referinta
- SR ISO 1005:2007 –Sistemul de management al calitatii .Linii directoare
pentru planurile calitatii
-SR ISO 9000:2008- Sistemul de management al calitatii.Principii
fundamentale si vocabular
-SR ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte
-SR ISO 10012 :2003 – Sistemul managementului de masurare

6.2.4 Indicarea elementelor /functiilor responsabile cu privire la elaborarea ,


verificarea , analizarea, revizuirea si difuzarea planului calitatii proiecta
Activitati Elaborare Verificarea Analizarea Aprobarea Revizuirea Difuzarea
Functii Inginer Inginer Clientul Directorul Inginer Responsabil
responsabile proiectant calitolog , general al proiectant cu
al Departamentu organizatiei Departament
fabricatiei l de Marketing “ Andreea ul de Resurse
.SRL” umane
Ispas Manole Elena Nica Sima Ion Mihai Mihnea Elena
Andreea Andrei Andreea

23
6.2.5 Indicarea si definirea elementelor privind controlul documentelor si
datelor
a)cum vor fi identificare documentele si datele

In cadrul organizatiei “ Andreea .SRL ” indentificarea documentelor si


datelor se face prin precizarea documentului , specificare departamentului ,,cod
unic , data , precum logo-ul firmei.
Exemplu:
1.Raport de examinare CC-001.20.04.2018:,“ Andreea .SRL”Departament
C.T.C.
2.Procedura de asamblare .PO 001 20.04.2018, :,“ Andreea .SRL ”
Departament Proiectare
3.Text M.C 001. 20.04.2018, :,“ Andreea .SRL”
4. Raport receptie materie prima MT 001 20.04.2018, :,“ Andreea .SRL ”
b) de catre cine vor fi analizate si aprobate documentele si datele
Documentele si datele vor fi analizate si aprobate de responsabilul
fiecarui departament in parte .
c) catre cine vor fi distribuite documentele sau notificare disponibilitatea lor
Raport de examinare - Departemantul Controlul Calitatii
Procedura de asamblare- Departamentul Asigurarea Calitatii
Text MC- Departament Asigurarea Calitatii
Raport receptie materie prima : Departament Inspectia
calitatii.Productie si proiectare

d)cum poate fi obtinut accesul la documente si date


Accesul la date si documente se faze prin intermediul unui server al firmei in care
sunt stocate o baza de date a documentelor . Responsabilul cu documentele si
datele este Directorul de Asigurare a Calitatii , iar Direc

6.2.6 Identificarea si definirea elementelor privind controlul inregistrarilor


a) cum , unde si pentru cat timp vor fi pastrate inregistrarile
Pastrarea înregistrarilor calitatii, de mediu / sso si calitatii laboratoarelor se
face în spatii special amenajate pe o perioada de 5 ani în cadrul Serv. Calitate
procese fabricatie si Biroului Laboratoare testare-masurare si pe alte perioade de
timp diferentiate în cadrul celorlalte compartimente/sectii, prin grija
Responsabililor desemnati, dupa care se predau la Arhiva Generala a organizatiei.
Dosarele si Procesele Verbale de cercetare a accidentelor de munca, precum si
registrele de evidenta, se pastreaza în arhiva Serv. Prevenire, Protectie si Mediu,
timp de minim 30 de ani de la data producerii evenimentului. Pentru incidentele
periculoase aceasta perioada este stabilita conform reglementarilor legale.
24
b)Care sunt cerintele contractuale , legale si reglmentate si cum vor fi
respectate

Conform contractului
c) in ce format vor fi pastrate inregistrarile
Acestea sunt pastrate atat in format electronic cat si pe hartie.

d)cum vor fi definite si indeplinite cerintele de lizibilitate , pastrare , regasire,


disponibile atunci cand sunt cerute

Este necesar ca inregistrarile sa fie pe intelesul tuturor partilor interesate


astel incat, scrisul trebuie fie citet.
Nu sunt permise elaborarea sau completarea documentelor cu creionul sau
prin alte mijloace care nu asigura lizibilitatea sau xerocopierea.
Înregistrarile se identifica prin denumire, cod de formular, numar de înregistrare,
denumire compartiment elaborator, data elaborarii etc., prin aceste elemente
urmarindu-se si realizându-se trasabilitatea.
Arhiva Generala pastreaza documentele (create sau detinute) în conditii
corespunzatoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori
comercializarii în alte conditii decât cele prevazute

e)ce metode vor fi folosite pentru a se asigura ca inregistrarile sunt


disponibile atunci cand sunt cerute
-
f)ce inregistrari vor fi trimise clientului , cand si prin ce mijloace
Inregistrarile care pot fi trimise clientului sunt urmatoarele :Rapoarte de
examinare , buletine de verificare si incercari , fisa de masuratori , aviz de sosire a
marfii , factura , certificat de conformitate , certificat de garantie .Inregistrarile sunt
trimise la cererea clientului , prin intermediul email-ul si fax .

g)atunci cand este cazul , in ce limba vor fi furnizate datele


Inregistrarile vor fi furnizate in limba oficiala a clientului (in cazul in care
este strain) , o limba de circulatie internationala (engleza ) si limba romana.

h)eliminarea inregistrarilor
Inregistrarile redactate in format pe hartie se ard , iar cele in format
electronit se sterg .

6.2.7 Identificarea resurselor necesare realizarii produsului

25
6.2.7.1 Asigurarea resurselor

In planul calitatii trebuie specificat tipul si cantitatea de resurse necesara


realizarii produsului “ Turbina MW54”.
6.2.7.2 Materiale

Pentru produsul acestea avem nevoie de cel putin 2kg de material OT550-
3,de SDV uri , cum ar fi :pentru cutit pentru strunjire , freze , alezoare si M.U.
:strung normal , masina de gaurit , masina de frezat .
6.2.7.3.Resurse umane
a) necesitatea de personal nou si de instruire a acestuia
La angajare , Departamentul de Resurse Umane are responsabilitatea sa
verifice competentele concurentilor , prin intermediul unor teste; iar Cabinetul
medical al organizatiei sa verifice fisele medicale si testele psihologice ale
concurentilor .Ulterior , angajatorii vor asigura instruirea necesara celor angajati.
b) Instruirea personalului existent in aplicarea metodelor de lucru noi
sau revizuite
Instruirea personalului existent se face prin intermediul procedurilor de
lucru si prin metode specifice managementului calitatatii

6.2.7.4 Infrastructura si mediu de lucru


Planul calitatii are stabilita metoda 5s , MU-uri au propriile
cutii de depozitare ale accesoriilor amplasate langa fiecare in parte ,
asezate in functie de succesiunea operatiilor . Hala este aranjata astfel
incat sa nu pierdem timp cautand scule , si nici atunci cand de deplasam
de la o operatie la alta.
In vederea securitatii in munca , fiecare angajat dispune de
echipament . In Hala exista trusa de prim-ajutor si stingatoare .
Se tine cont si de mediul in lucreaza angajatii , trebuie sa fie curat,
luminat si ventilat corespunzator .Se tine seama si de continutul de
particule din aer dintr-o camera , protectie de eventualele pericole
biologice (noxe) si de protectia electrostatica a dispozitivelor sensibile .

6.2.8. Cerinte

De comun acord cu clientul se stabileste numarul de piese “Turbina


MW54 “, cadenta .Pentru realizarea produsului avem nevoie de toate
partile componente ale acesteia .Trebuie sa se tine cont de datele si

26
indicatiile tehnice ( montaj , ansamblare , ambalare, conditii de
functionare , ambalare). Cerintele specifice sunt indicate in contract in
momentul semnarii .Eventualele ambiguitati sau cerinte explicite , se vor
rezolva cu clientul in mod direct si se incearca atingerea echilibrului
dintre cerintele clientului si cerintele tehnice .

6.2.9 Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul

a) Cine este responsabil de comunicarea cu clientul


In relatia cu clientul managerul general desemneaza o persoana (din
cadrul serviciul Marketing) , care are abilitati de comunicare .
b) Mijloacele utilizate pentru comunicarea cu clientul
Persoana responsabila va comunica cu clientul in vederea stabilirii
cerintelor , costului , datei de livrare , transport si modalitati de plata ,
semnarea contractului.
c) Atunci cand este cazul , caile de comunicare si punctele de contact
pentru client sau functii specifice
Caile de comunicare sunt : telefonic , prin email , prin fax, pentru
informatii suplimentare sau pentru eventualele reclamatii .
d) Inregistrarile ce vor fi pastrate referitor la comunicarea cu clientul
In cazul in care apar cerintele suplimentare , trebuie semnat un act
aditional cu cerintele clientului , atasat la contractul semnat .
e) procesul care trebuie urmat cand este primita o felicitare sau o
reclamatie din partea clientului
Atunci cand primim o felicitare , vom raspunde mesajului si o vor atasa la
prezentarea organizatiei , cu scopul promovarii. In cazul reclamatiilor , incercam sa
rezolvam problema , fie discutand cu clientul despre nemultumiri , fie prin
organizarea unui audit de secunda parte sau prima parte .

6.2.10 Identificarea si definirea elementelor din cadrul proceselor de


proiectare si dezvoltare aferenate produsului analizat
In cadrul procesul de procesului de proiectare si dezvolatare al
produsului „Turbina MW54 ” trebuie sa avem in vedere in primul rand
cerintele clientilor .Trebuie consultate standardul SR EN 10293-2008 ,de
unde am ales materialul piesei si standard EN ISO 9001:2008-Sisteme de
management al calitatii, verificam daca aceste criterii de acceptare sunt
conforme.

27
6.2.11 Controlul modificarilor proiectare si dezvoltare

Planul calitatii ar trebui sa stabileasca urmatoarele :


a) cum vor fi controlate solicitare de modificare a proiectarii

b) Cine este autorizat sa initieze o solicitare de modificare


Controlul proiectarii se face dupa ce inginerul proiectant a terminat desenele
de executie si ansamblu , apoi inginerul de productie solicita modificari pentru
imbunatatirea produsului “ Turbina MW54 ”.
c) Cum vor fi analizate modificarile din punct de vedere al impactului
acestuia
Inginerul de productie ia in calcul timpul pierdut pentru modificarea
produsului , a costurilor financiare ,fiabilitatea si securitatea produsului
iar in urma unor calcule reiese o imbunatatire , atunci modificarile sunt
aprobate.
d) Cine este autorizat sa aprobe sau sa respinga modificarile

e) Cum va fi verificata implementarea modificarilor

6.2.12 Identificarea si definirea conditilor privind aprovizionarea cu


materiale
a) caracteristicile critice ale produselor aprovizionate care afecteaza
calitatea produsului organizatiei

Materia prima neconforma standardelor , care prezinta imperfectiuni ,


precum si cantitatea primita la receptie nu este in conformitatea cu
cerintele organizatiei ,costul, termen de livrare , afecteaza calitatea
produsului .
b)cum vor fi aceste caracteristici comunicate furnizorilor , astfel
incat sa permita controlul adecvat de-a lungul intregului ciclu de
viata al produsului
c)metodele ce trebuie utilizate pentru evaluarea , selectarea si
controlul furnizorilor
Cea mai folosita metoda este Lista evaluare furnizorilor unde sunt
mentionate : cost , termen de livrare , partenerii acestora, sistemul de
management al calitatii implementat , procedure existente in firma
furnizoare(conform ISO 9000:2008), iar in urma notelor obtinute , se
alege furnizorul.
28
c) Metodele ce trebuie utilizate pentru a satisfice cerintele relevante de
asigurarea calitatii, inclusive cerintele legale si reglementate , care se
aplica produselor aprovizionate
Conformitatea produselor aprovizionate se verifica prin audit materie prima ,
de standardele materialelor (in cazul produsului organizatiei SR EN 10293-2008),
rapoarte de examinari /incercari receptie materie prima.

6.2.13 Indicarea si definirea conditilor cu privire privind productia si


furnizare de servicii

Organizatia “ Andreea .SRL ” trebuie sa isi planifice toate etape de productie


(receptie materie prima-transportul produsului finit). Aceste etape - dupa anumite
proceduri , intocmite de Directorul Departamentului de Productie , conform
standardelor .Organizatia trebuie sa dispuna de toate echipamentele de productie,
monitorizare si control, pentru a verifica modificarile care apar pe parcurs .De
asemenea utilizarea metodelor de management al calitatii (exemplu :Poka-yoke,
Amdec, 6sigma) au un impact pozitiv asupra procesului de productie.
Personalul trebuie sa aiba cunostintele necesare si sa fie instruit ,astfel incat
sa fie capabil sa stabileasca termenii si conditiile optime.

6.2.14 Indicarea elementelor cu privire la identificarea si


transabilitatea produsului
Trasabilitatea se obtine prin documentarea modului in care se realizeaza tot
parcursul procesului tehnologic , incepand de la receptie materie prima pana la
expediere produs finit.
Cerintele privind identificarea si trasabilitatea sunt precizate in
urmatoarele documente:
-documentul tehnic al produsului
-documentul tehnic al materialelor , componentelor
-desenul de executie
-planul de supraveghere
Elementele necesare pentru identificarea reperelor sunt
urmatoarele :
-numele (codul) produsului
-numarul comenzii interne
-numarul desenului
-numarul lotului

29
-data fabricatiei
Clientul poate cere procedurile applicate produsului , cele de
control nedistructiv, de tratament pt a identifica eventuale modificari in
urma acestora.

6.2.15 Indicarea si definirea elementelor privind proprietatea


clientului
a) modul in care produsele furnizate de client( cum ar fi materiale, scule ,
echipamente de incercare, software , date, informatii , proprietate intelectuala
sau servicii) sunt identificate
Prin metoda Fifo (Metoda primul intrat – primul iesit) marfa este
receptionata si livrata catre postul de lucru .Trebuie efectuata examaminarea
produselor la primire , sa le identifice , sa determine daca exista defecte si/sau
deteriorari , sa asigure depozitarea , manipularea si intretinerea adecvata . De
asemena e necesar sa inspecteze periodic produsele in timpul depozitarii petru a
determina starea produselor si a detecta orice deteriorare.

b)metodele care vor fi utilizate pentru a verifica daca produsele furnizate de


client indeplinesc cerintele specificate
Produsele furnizate de client vor fi controlate si vom identifica care dintre
acestea sunt conform standardelor si cerintelor tehnice. Verificarea se face
respectand un tabel in care e trecut : denumirea produsului, data, data utilizarii, ce
metode de control s-au folosit si rezultate acestora.
c) cum vor fi controlate produsele neconforme furnizate de client
Produsele se vor controla si se vor depozita in functie de gradul de
defectare .Defectele care pot aparea in timpul inspectiilor periodice sunt
inregistrare , iar producatorul informeaza imediat clientul aspura aparitiei lor.
d) cum vor fi controlate produsele distruse , pierdute sau nerecorespunzatoare
Dupa fiecare piesa evaluata , notam intr-un tabel : data receptie piesa , tipul
piesei , defecte aparute , detalii despre neconformitatile descoperite.
6.2.16 Indicarea cerintelor privind manipularea , pastrarea , ambalarea si
livrarea produsului

In ceea ce priveste manipularea produsului “ Turbina MW54 ” trebuie


indeplinite anumite conditii : operatorul sa poarte echipament special . Pentru a
evita afectarea produsului , operatorul trebuie sa realizeze operatie de manipulare
cu atentie . In
ceea ce priveste ambalarea , trebuie asigurata securitatea transportului . Produsul “
Turbina MW54 ” o sa fie transportat in cutii de lemn captusite cu polisteren ,pentru

30
a fi mentinuta in pozitia de functionare si pentru a evita eventualele defecte ce pot
aparea .
Tinand cont ca produsul nu are dimensiuni mari se poate transporta si in
camioane.
6.2.17 Indicarea si definirea elementelor cu privire la controlul produsului
neconform
6.2.18 Indicarea si definirea elementelor privind proceselor de monitorizare si
masurare in vederea obtinerii de dovezi si masurarea in vederea obtinerii de
dovezi obiective privind conformitatea.
a) monitorizare si masurari ale procesului si produsului care vor fi applicate
Inginerul de productie va monitoriza etapele procesului de productie si ce
masuri se iau cand apar anumite probleme de productie.
b)etapele in care acestea ar trebui aplicate
Etapele realizarii “ Turbina MW54 “ sunt :strunjire de degrosare , strunjire
de semifinisare, gaurire , filetare, tesituri, alezare
c)caracteristicile referitoare la calitate care sa fie monitorizate si masurate in
fiecare etapa
Caracteristicile de care trebuie sa se tina cont sunt:materialul , rugozitatea ,
abateri , tolerante ,dimensiuni, duritate. Se monitorizeaza intreg procesul de
prelucrare , de la fixarea semifabricatului , pana la scoaterea piesei din hala de
productie.
d)procedurile si criteriile de acceptare care vor fi utilizate
Procedurile care se folosesc : proceduri de control nedistructiv , examinare
vizuala , metrologie , etc . Aceste procedure contin : curprins , abrevieri , definitii ,
Scop si domeniul de utilizare , responsabili , inregistrari,anexe.
e)orice proceduri de control statistic al procesului care vor fi aplicate
Pentru controlul static se vor respecta conditii impuse in procedura specifica.
f)
Clientul are dreptul sa desemneze o persoana/ o organizatie terta sa verifice
calitatea intregului proces tehnologic.

6.2.19 Audituri
Auditul = examinarea sistematica , independent , obiectiva si documentata
cu scopul obtinerii unor dovezi de audit si evaluarea pentru a determina masura in
care sunt indeplinite criteriile de audit.Obiectivele auditului ar trebui sa urmareasca
-satisfacerea cerintelor clientului
-mentinerea si imbunatatirea continua
-stabilirea gradului de conformitatea al SMC

31
-evaluarea capabilitatii al SMC
-autorizarea/atestarea laboratoarelor de metrologie
si incercari
Echipa de audit arhiveaza si pastreaza cu grija dovezile de audit in baza carora se
poate reconstitui documentat constatarile de audit .
Exista trei tipuri de audit :
-audit de prima parte
-audit de secunda parte
-audit de terta parte

1- Audit intern
2,3-Audit extern
Activitatile de audit sunt :
-Initierea auditului
-Analiza documente
-Pregatire activitatilor de audit
-Audit propriu zis
-Redactare raport de audit
Principiile de auditare
Pe parcursul activitatilor de audit , auditoria manifesta un comportament
profesional, care sa le permita sa actionize in concordanta cu principiile de

32
auditare(integritate , responsabilitatea profesionala , confidentialitate .Auditorul
trebuie sa fie diplomat , cooperant si perseverant pe realizarea obiectivelor

33
Andreea .SRL FIȘĂ TEHNICĂ DE URMĂRIRE A PROCESELOR DEPRODUCȚIE ȘI Pag 1
CONTROL Ediția
Turbina MW54 1/13.05.201
Revizia 1
CONTROLUL PROCESELOR INSPEC
Nr Diagram Denumire procese pe P/I Parametrii P/I Metoda Responsabi Metoda de Param Poc
. a flux a etape de procesului sau pentru de l control eșantionar etrii ad
crt procesul lucr caracteristicile de contro control proces e și ins
. ui u calitate ce trebuie l măsurare
controlate proces

1. Primirea comenzii IL- Caract. de IL-CP- Vizual Director - -


001 calitate;conf. cu 01 general
specificațiile
cerute; legalitatea
actelor
2. Analiza contract IL- Capabilitatea IL-CP- Vizual Diector - - -
002 realizării 01 general
cerințelor
contractuale;
analiza documente
însoțitoare
3 Avizare contract IL- Existența IL-CP- Vizual Director - - -
003 documentelor 02 general
avizate de
compartimentele

34
de specialitate
4 Proiectare produs PS- Conf. cu cerințele PS 001 Vizual Dep. - - -
004 cerute proiectare
5 Controlul proiectarii IL- Personal calificat PC - 01 Vizual Dep. - - -
004 proiectare
6 Alocare resurse PS- Fonduri PS 001 Vizual Contabilita-
001 te
7 Asigurare cu materii PS Calitatea Vizual Dept
prime 002 aprovizionării; .Aprovizion
documente are
însoțitoare
8 Recepție materii IL Conf. cu cerințe Vizual Dept
prime 005 .Aprovizion
are
9 Depozitare materii IL Capacitatea de Vizual Dept
prime 006 depozitare .Aprovizion
are
10 Asigurare cu personal - Pregătire teoretică Vizual Depat. HR
operator calificat și practică
11 Aprovizionare repere Ps Caracteristici de Vizual Dept 100%
standardizate 003 calitate( nr. de .Aprovizion
bucăți,dimensiuni, are
documente
insoțitoare,marcaj
e)
12 Executie corp turbina - Conform desenelor Vizual Depart de
de inchidere Dimens productie
35
ional
13 Etape de realizare - Vizual Depart de
Dimens productie
Strunjire de degrosare ional

Strunjire de
semifinisare+stunjire
de degrosare

Gaurire

Filetare

Alezare

14 Execuție repere - Conform desenelor Vizual Depart de


productie
15 Control intermediar stare Vizual Depart. 50%
repere suprafețe;stare CTC
material;
dimensiuni
16 Tratamente termice Temperatura; - Depart
repere timpul de prodcutie
menținere
17 Control final repere stare Vizual Depart.
suprafețe;stare Metoda CTC

36
material;dimensiu ultrasu
ni nete
18 Controlul produsului Stabilirea gradului Vizual Depart.
neconform de încadrare în Metoda CTC
prescriptiile de ultrasu
acceptabilitate nete
19 Controlul IL- Precizia Depart.
echipamentelor de 007 echipamentelor CTC
inspecție, măsurare,
încercare
21 Montaj Verificarea Depart
conexiunilor între prodcutie
reperele
produsului
22 Stocare IL- Coduri produs Depart
008 prodcutie
23 Inspecții și încercări IL- Parametrii Depart.
009 funcționali CTC
24 Manipulare, Ps- Condiții de Depart
depozitare,ambalare,li 004 păstrare și prodcutie
vrare transport
6.2 Planul calitatii forma tabelara

Legenda:

37
- Start și final
- Operație

- Decizie

- Depozitare/stocare

- Documente/ înregistrări

38
6.3 Fișă de proces
Strunjire “ Turbina MW54 ”
Intrari Activitati Iesiri
- Desen de executie - Pregatirea masinii - Factura
- Nota de comanda unelte - Raport
- Standarde/Cerinte - Alegerea cutitului de incercari finale
- Formular comanda strung - Buletin analiza
materie prima - Alegerea a piesei
- Procedura de lucru parametrilor
- Strunjirea piesei
- Oprirea masinii
- Desprinderea piesei
- Control final al piesei
- Depozitare

Control
-Receptie materie prima
-Verificare masini unelte
- Verificare parametrii
tehnologici
-Verificare produs

39
6.4 Proceduri (o procedura de sistem si doua proceduri de lucru )
Andreea .SRL Procedură de lucru pentru Ediția :1
operația de găurire
Revizia: 0
PL-001

Data emiterii:
16.04.2018
Numar exemplar 1/4

Procedura de lucru pentru operatia de gaurire

Implicit Verificat Aprobat

Nume Sima Ispas Nicoleta Manole Elena


Andreea
Data 21.05.2019
Semnatura

40
1. Scop
Procedura are drept ca scop instruirea personalului privire prelucrarea prin
aschiere , operatia de “gaurire” in vederea imbunatatirii continue a calitatii
produsului “ Turbina MW54 ”.

2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplica in sectie prelucrari prin aschiere fiind distribuita tuturor
operatorilor care executa operatia de gaurire , in cadrul productiei de “ Turbina
MW54
inchidere”
3.Documente de referinta
MC-Manualul Calitatii
ISO 9000:2008 – Sisteme de management al calitatii. Definitii si vocabular.

4. Definitii si abrevieri
S.D.V- Scule , dispozitive , verificatoare
M.U – Masini-unelte
Procedura=Mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces
Proces= Ansamblu de activitati correlate sau in interactiune care transforma
elementele de intrare in elemente de iesire
Produs = Rezultat al unui proces
Gaurirea = prelucrarea prin aschiere a unor gauri , cu ajutorul masinilor de
gaurit.

5. Procedura propriu-zisa

- Se verifica daca se cunosc documentele


- Se verifica starea generala a masinii
- Se aleg parametrii regimului de aschiere
- Fixarea piesei pe masina unealta
- Se executa prelucrarea piesei
- Oprirea masinii-unelte
- Desprinderea piesei
- Control piesa
6. Responsabilitati

Tehnologul

- Are rolul de a intocmi documentatia tehnica a piesei “ Turbina MW54 “.

41
 Seful de sectie

- Are rolul de a difuza procedura de lucru tuturor operatorilor.


- Supravegheaza intreaga activitate din sectie, corectitudinea realizarii
operatiei de gaurire .

 Operatorul

- verifica masinile si le pune in functiune pentru realizarea piesei Turbina


MW54

realizeaza operatia propriu-zisa de gaurire .


-verifica starea finala a piesei
7 Inregistrari

- Desenul de executie
- Nota de comanda
- Facturi

8 Anexe
- Raportul controlului piesei

42
Andreea .SRL Procedura de Editia :1
lucru pentru
Revizie:0
examinarea
vizuala Data emiterii:21.04.2018

Exemplar
Nr pagini 1/4
PL 002

Procedura de lucru pentru examinarea vizuala

Controlat

x
Informativ

Implicit Verificat Aprobat

Nume Sima Ispas Manole elena


Andreea Nicoleta
Data 25.04.2019 25.04.2019 25.04.2019

Semnatura

43
1. Scop

Procedura are drept ca scop sa asigure resursele necesare in


Laboratorul de Inspectia Calitatii pentru mentinerea si imbunatatirea
continua a eficacitatii si cresterea satisfacerii cerintelor clientilor .

2. Domeniu

Procedura se aplica personalului care isi desfasoara activitatea in


Laboratorul de examinare vizuala .

3. Definitii si prescurtari
Examinarea vizuala directa = Examinarea vizuala efectuata fara
intreruperea parcursului optic dintre ochiul operatorului si zona examinata .
Examinarea vizuala indirecta =Examinarea vizuala efectuata cu
intreruperea parcursului optic dintre ochiul operatorului si zona examinata , pentru
utilizarea fotografierii , o unui sistem video , cu procesarea imaginii.
Lupa = Instrument optic format dintr-o lentil convergenta sau un
ansamblu de lentil convergente , care asezat in fata unui obiect , o imagine marita a
acestuia , permitand examinarea unor obiecte de foarte mici dimensiuni.
Boroscop =Aparat optic , care asigura prelucrarea imaginii prin
lumina reflectata dintr-o zona de examinare inaccesibila in linie dreapta si
transmiterea acesteia catre un observator.
Defect = Neimplinirea unor cerinte referitoare la o utilizare
specificata .
Imperfectiune = Abatere a unei caracteristici fata de valorile precise .

4. Documente

-SR ISO 3057 :1993 Examinari nedistructive , mijloace de examinare


vizuala
5. Procedura propriu-zisa

- Alegerea unei piese-etalon


- Examinarea suprafetei exterioare
- Examinarea suprafetei interioare prin intermediul boroscopului
- Analiza defectelor
- Luarea unor decizii in raport cu criteriile de acceptabilitate

44
- Intocmirea raportului de examinare

6. Responsabilitati
 Seful Laboratorului de examinare

- Cunoasterea , intelegerea , aplicarea procedurii si efectuarea rapoartelor


de examinare .
- Instruirea personalului pentru etapele de examinare , conform procedurii
- Verificare modului in care personalul de laborator isi desfasoara
activitatile

 Personalul (Inspectorii CTC) efectueaza:

- Examinarea vizuala
- Analiza defectelor
- Luarea unor decizii admis / respins
- Intocmirea raportului de examinare
- Arhivarea documentelor
- Asigurarea si pastrarea confidentialitatii

7. Inregistrarile

- Desenele de executie a piesei “ Turbina MW54 “.


- Raportul de control

8. Anexe
- Raportul de examinare

45
Andreea .SRL Procedura de sistem – Audit Editia :1
Intern/Extern Revizie :0
Data emiterii :21.04.2018
PS -09
Nr exemplar : 1
Nr pagini :1/6

Procedura de sistem –Audit Intern

Implicit Verificat Aprobat

Nume Sima Andreea Ispas Nicoleta Manole elena


Data 25.04.2019 25.04.2019 25.04.2019

Semnatura

1. Scop

46
Aceasta procedura are ca scop managementul procesului de audit
intern, pentru a asigura ca auditurile efectuate in cadrul organizatiei “ Andreea
.SRL ” se desfasoara in mod planificat si documentata in conformitate cu cerintele
standardelor in domeniu
2. Domeniul de activitate

Procedura acopera auditurile interne si care se aplica elementelor


SMC, SMM, SMMO, SCL(I) , zonelor si activitatilor compartimentelor
organizatiei intr-un interval de timp specificat.
3. Documente de referinta
 SR EN ISO 9000:2008. Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular
 SR EN ISO 9001:2015. Sisteme de management al calitatii.
Cerinte.
 SR EN ISO 19011:2003. Ghid pentru auditarea sistemelor de
management al calitatii si/sau de mediu

4. Definitii si abrevieri

Audit = Proces sistematic , independent si documentat in scopul


obtinerii de dovezi obiective si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina
masura in care sunt indeplinite crieterii de audit .
Program de audit = Ansamblu de unul sau mai multe audituri
planificate pe un anumit interval de timp si orientare spre un scop anume
Planul de audit = Descrierea activitatilor si a acordurilor pentru un
audit
Dovada unui audit = Inregistrarile , declaratii , informatii , care sunt
relevante in raport cu criteriile de audit si care sunt verificabile .
SMC = Sistemul de Management al calitatii
SMM = Sistemul de Management al mediului
SCL(I) = Sistemul Calitatii Laboratorului ( Incercari)
MQ=
5. Procedura
Auditurile interne se realizeaza pe baza unei programari realizate de MQ
Programarea va avea in vederea auditarea fiecarui departament al “ Andreea .SRL”
cel putin o data pe an.
In timpul auditurilor , membrii echipei de audit cauta dovezi obiective de
audit , care sa determine conformitatea / neconformitatea sectoarelor

47
SMC/SMM/SCL(I) in cadrul organizatiei “ Andreea .SRL ” , cu cerintele
specifice .
Frecventa auditurilor se stabileste in functie de rezultatele auditurilor din
anul precedent, importanta activitatilor/proceselor precum si impactul acestora
asupra calitatii produsului “ Turbina MW54” fabricat de organizatie .
Auditurile interne se efectueza cu scopul de:
a ) a determina adecvarea si conformitatea elementelor sistemului de management
al calitatii in raport cu cerintele referitoare la documentarea si implementarea
acestora
b) a determina eficacitatea sistemului de management al calitatii implementat;
c) a da un prilej pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatii din
cadrul societatii;
d) a satisface cerintele clientilor, precum si cele legale si de reglementare;
Etapele principale ale unui audit intern sunt:
 sedinta de deschidere in care sunt prezentate obiectivele si planul de
audit;
 auditul propriu-zis desfasurat in cadrul antitatilor organizatorice;
 sedinta de inchidere si prezentarea constatarilor;

In timpul auditului vor fi inregistrate toate neconformitatile, observatiile


si constatarile auditului. Neconformitatile identificate pot fi clasificate in
neconformitati majore (atunci cand se constata lipsa totala a controlului unui
proces – de exemplu lipsa unei proceduri) si neconformitati minore (atunci cand se
constata lipsa unor elemente de descriere/control al unui proces – de exemplu
neutilizarea unui formular) .

5 Responsabilitatii
1. Directorul General aproba “Programul anual al auditurilor interne “ ale
sistemelor de management si analizeaza rezultatele auditurilor .
2. Directorul de calitate este responsabil pentru

- Pregatirea tuturor auditurilor


- Verificarea “ Programului anual al auditurilor interne “
- Confidentialitatea asupra informatiilor referitoare la auditurilor
sistemelor de management
- Evaluarea competentei auditorilor interne

3. Auditorii raspund de :

48
- Conformarea cu conditiile aplicabile auditului
- Comunicarea si clarificarea conditiilor de audit
- Planificarea si realizarea in mod optim al responsabilitatilor
- Consemnarea observatiilor si neconformitatilor
- Verificarea eficacitatii actiunilor corective intreprinse ca rezultat al
auditului
- Pastarea si protejarea in conditii de securitate a documentelor

6.Inregistrari

- Raportul de audit
- Minuta sedintei de deschidere

49
6.5 Declaratia de politica a calitatii

“ Andreea .SRL ” Bucuresti isi ia angajamentul sa satisfaca cerintele


clientilor , precum si a angajatilor.Firma asigură piese hidraulice ( Turbina MW54
) de înaltă calitate şi are preocupări permanente pentru protecţia mediului
înconjurător şi asigurarea bunăstării, securităţii şi sănătăţii angajaţilor săi.
Prin îmbunătăţirea continuă a calităţii lucrărilor efectuate, prin
flexibilitate şi perfecţionarea profesională continuă a angajaţilor, ne concentrăm
toate eforturile spre identificarea nevoilor clienţilor, şi mai mult decât atât, pe
anticiparea şi rezolvarea problemelor acestora. Organizatia noastra detine un
Sistem de Managemet Intergrat conform SR EN ISO 9001:2001 , SR EN ISO
14001:2005, SR EN ISO 18001:2008
Pentru realizarea acestor politici “ Andreea .SRL ” Bucuresti a stabilit
următoarele obiective:
 Să asigure resursele umane şi materiale adecvate implementării şi
menţinerii politicii şi strategiei organizaţiei în domeniul sistemului de
management al calităţii
 Cunoaşterea permanentă a nevoilor şi aşteptărilor clienţilor,
angajaţilor şi a părţilor interesate prin îmbunătăţirea procesului de
comunicare internă şi externă, monitorizarea feed-back-ului clienţilor
şi promovarea produselor realizate;
 Dezvoltarea tehnologiilor de fabricaţie şi control pentru gama de
produse fabricate;
 Acordarea importantei instruirii fiecarui angajat , pentru a fabrica
produse de inalta calitate.
Directorul General îşi declară angajamentul pentru asigurarea resurselor
necesare implementării politicii declarate şi pentru conformarea activităţilor
desfăşurate la cerinţele legale.

Data Director General


21.04.2018 Sima Andreea

50
Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

6.6 Harta proceselor


CERINTELE CLIENTULUI

PROCESE DE MANAGEMENT

SATISFACEREA CLIENTULUI
Evaluarea cerintelor clientilor Organizare Coordonare Instuire
Stabilirea obiectivelor

Asigurare resurse Comunicare

PROCESE DE REALIZARE A PRODUSELOR

Aprovizioare Stabilirea tehnologiei de fabricatie Prelucrarea piesei


Asamblare si ambalare

Livrare Reciclare /Reparatii

PROCESE SUPORT
| 51
Monitorizare si masurare Financiar Audit Realizarea si controlul
documentelor Logistica

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Bibliografie

1. Indrumar AQPS
2. Curs Aqps SEMESTRUL 1
3. Curs AQPS Semestrul E
4. ISO 17021-1:2015
5.SR EN ISO 9000:2008. Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular
6.SR EN ISO 9001:2015. Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
7. EN ISO 19011:2003. Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de
mediu

| 52

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Anexa.

FORMULAR DE RECLAMAȚII ȘI SUGESTII

Andreea Srl. Strada Campia Libertatii nr 88 G , Bucuresti , Ilfov

Pentru neplăcerile create în legătură cu Andreea Srl vă rugăm


completați formularul de mai jos. Termenul de soluționare este de maxim 30
zile.

1. Informații client
Nume/organizație:
_________________________________________
Adresă:_______________________________________________
___
Cod poștal,
oraș:___________________________________________
Țară:_________________________________________________
___
Număr de
telefon:__________________________________________
E-
mail:__________________________________________________
_ | 53
Persoana de contact (dacă este alta decât cea menționată mai
sus):__________________________________________________
__
2. Subiectul plângerii dumneavoastră
 Stare produs
 Contract
 Tarife
 Despăgubiri
 Livrare produs
 Etica angajaților
 Altele
3. Data apariției problemei:
________________________________________
4. Descriere problemă:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______

DATA
SEMNĂTURĂ

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE A CLIENTULUI


Andreea Srl. Strada Campia Libertatii nr 88 G , Bucuresti , Ilfov

Părerea dumneavoastră contează! Ne dorim ca împreună să implementăm


produse noi și totodată să le îmbunățățim pe cele existente. Vă rugăm să răspundeți
la următoarele întrebări, acordând calificative de la 5 la 9, unde 5 este cel mai slab și
9cel mai bun. Timp necesar completării acestui chestionar: 10-120 minute.

Nr. NOTĂ
CUM APRECIAȚI
Crt. 5 6 7 8 9

1 Calitatea produselor oferite?

2 Calitatea serviciilor oferite?

3 Timpul de livrare?

4 Timpul de procesare a comenzii?


| 54
5 Timpul de preluare a reclamației?

6 Timpul de remediere a reclamației?

7 Rezultatele remedierii reclamațiilor?

8 Comunicarea cu personalul?

9 Nivelul de pregătire al personalului?

10 Raportul calitate-preț pentru servicii?

11 Raportul calitate-preț pentru produse?

12 Organizația în raport cu competitorii?

MULȚUMIM!

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Formular de Cerere de Ofertă Certificare

Denumire
firmă*______________________________________________________
Localitate*________________________________________________________
__
Județ*___________________________________________________________
___
Cod
fiscal*__________________________________________________________
Domeniu de
activitate*_________________________________________________
Cod
CAEN*_________________________________________________________
Număr
angajați*______________________________________________________
Persoana de
contact*__________________________________________________
Funcția*__________________________________________________________
__
Telefon*__________________________________________________________
__
Email*___________________________________________________________
___ | 55

Standarde*
-_____________________ -____________________
-_____________________ -____________________
-_____________________ -____________________

Informații suplimentare
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________

DATA SEMNĂTURA

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU