Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect IC- sem.

II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice


Departamentul : Tehnologia Materialelor şi Sudare
Specializarea : IMC
Grupa : 631 CB

PROIECT II |1
Inspecția Calității

Student: Ionescu Katy Mihaela

Conducător Ştiinţific
As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina
DIJMĂRESCU

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 1

IDENTIFICARE PRODUS

 Rol funcțional: De a sustine elemenetele care transmit miscarea la 90.

 Cod produs: CG-C- 70-2A

 Etichetă de identificare

|2

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 2

Defectele posibile detectate în timpul examinării nedistructive


Tabel 1

Procedeu de obținere Denumire defect Cauză defect

 Rugozitate necores  Contracție liniară


 Lipsă pătrundere  Tendința de dizolvare
 Fisuri a gazelor
 Turnare  Goluri  fluiditate scăzută a
 Umplere incompletă metalului lichid la
 Dezaxare turnare
 Bavură  cantitate insuficientă
 Picătură de metal in oala de
 Rugozitate turnare
necorespunzătoare  închiderea formelor cu
 Adâncitură, urmă de ghidaje cu jocuri prea
lovitură, deteriorare mari
 Carie  deplasarea |3
 Cuta semiformelor in timpul
 Crăpătura la cald turnării
 Crăpătura la rece  granulație prea mare a
nisipului sau fluiditate
 Suflura
prea ridicată a
 Retasura
metalului turnat
 Microretasura si
 presiune metalostatică
porozitate
foarte mare
 Microsuflura
 îndesare insuficientă a
 Incluziune de formei
amestec de formare
 Abateri dimensionale  Nerespectarea
și de formă tehnologiei de lucru
 Aspectul suprafeței  Documentație
 Caracteristici fizico- incompletă
chimice și mecanice  Scule
necorespunzătoare necorespunzătoare
 Prelucrarea prin
 Deformări/ abateri de  Diverse erori umane
așchiere
prelucrare elastice și  Montarea incorectă a
termice sculei
 Zgâriere material  Prinderea și centrarea
pieselor
 Alegerea regimului de
lucru necorespunzător

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 3

METODE POSIBILE DE EXAMINARE

Metodele de control MT, PT sunt prezentate în Tabelul 2.


Tabel 2

MT PT
Metode de examinare
(Pulberi Mg) (Lichide penetrante)
Materialele examinate
Permeabilitate Nu influențează desfășurarea
trebuie să se poată
magnetică≥ 1 acestei metode
magnetiza
Material
Nu influențează
Conductibilitate Nu influențează desfășurarea
desfășurarea acestei
electrică acestei metode
metode
Dimensiuni <4 mm Ra<12,5 𝜇𝑚

Piesă Configurația - -
Accesibilitatea la - -
suprafețe
1. Curățirea suprafețelor 1. Curățirea suprafeței
2. Magnetizarea 2. Aplicarea penetrantului
3. Aplicarea pulberii 3. Îndepărtarea excesului de
penetrant
magnetice |4
Etape 4. Uscarea suprafeței
4. Examinarea 5. Aplicarea developantului
5. Interpretarea 6. Examinarea
6. Demagnetizarea 7. Interpretarea rezultatelor
7. Curățirea finală 8. Curățirea finală
Penetrant
Pulberi magnetice Developant
fluorescente sau colorate Degresant
Apă
Suspensie magnetică
Consumabile Solvent
Apă Agent de curățare
Metodă Hidrocarburi Perii de sârmă
Indicator de flux magnetic Lampă
Etalon Miller
Jug magnetic
Echipamente
Bobină
+ Accesorii
Lampă UV
Normative SR EN 571-1 Examinări cu lichide
STAS 8539-85 penetrante
Detectarea Detectarea discontinuităților
discontinuităților plane sau mici, tubulare, de tipul
Domeniu de spațiale ale pieselor și fisurilor, crăpăturilor,
aplicare semifabricatelor din rupturilor, stratificator.
materiale care se
magnetizează
Nota 6 10

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Metodele de control RT, UT sunt prezentate în Tabelul 3.


Tabel 3

UT RT
Metode de examinare
(ultrasunete) (radiatii )
-Materialele dure, formă
neregulată, foarte mici,
excepțional de subțiri și
neomogene sunt greu de
examinat;

-Fonta și alte materiale cu


Material Structura granulație grosieră sunt greu
de inspectat;
-Suprafața trebuie să fie
accesibilă pentru a transmite
ultrasunete;

-Necesită un mediu cuplant

Grosimea trebuie să fie mai Nu se aplică pe


mare de 8 mm grosimi de material | 5
Dimensiuni
foarte mari.
Piesele cu formă neregulată Poziționare
sunt greu de examinat corespunzătoare a
Piesă Configurația sursei față de piesa
de examinat

Grosime de perete

2. Alegerea
tehnicii
radiografice
3. Stabilirea
schemei de
Reglarea aparatului
iradiere
4. Alegerea
-Aplicarea uleiului pe
distanței sursă
suprafața piesei examinate
Metodă Etape film
5. Alegerea
-Amplasarea palpatorului pe
distanței sursă
material
piesă
1. -Urmărirea ecoului.
6. Alegerea
tensiunii
tubului de
radiații X
7. Alegerea
IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU
Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

sistemului de
film
8. Stabilirea
densității de
înnegrire
Ulei Film radiografic
Consumabile
 Defectoscop ultrasonic Generator Rontgen
analogic
 Defectoscop ultrasonic Sursa de înaltă
Echipamente digital tensiune
+ Accesorii  Traductoare Sistem de comandă
ultrasonore Sistem de răcire
Cabluri

Normative SR EN 1330-4:2010 SR EN 444

Table și benzi, țigle și bare Pe grosimi mici de


rotunde laminate material
Șine de cale ferată și tramvai
Țevi sudate sau nesudate
Îmbinări sudate cap la cap
Domeniu de utilizare prin topire și prin presiune
+ Limitări Componente pentru
|6
autovehicule, piese pentru
avioane și rachete
Instalații din domeniul
energetic

Personalul trebuie să fie -


Calificare personal foarte bine pregătit.

Nota 7 9

Tabel 4

Nr. Parametri descriptivi Lichide Pulberi


Crt. penetrante magnetice
1 Permeabilitate X
magnetică
2 Rugozitate mică X X
3 Timp minim de X
efectuare
4 Configurația piesei X
5 Grad de dificultate mic X X
6 Portabile X

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 4

METODE OPTIME DE EXAMINARE

1. Examinarea vizuala

Examinare bazata pe capacitatea ochiului omenesc de a distinge detalii fine


ale unei piese.
Se aplica aproape tuturor tipurilor de produse fiind prima metoda de
examinare propusa in orice plan de exainare.
Metoda de examinare este : directa/indirecta
Echipamente folosite sunt: ochiul, aparate optice(lupa)
Pasii de examinare:

1. Asigurarea accesului liber la suprafață prin îndepărtarea tuturor obiectelor


care deranjează observarea.
2. Îndepărtarea materialelor care pot masca discontinuitățile
3. Curățirea se va face mecanic prin ștergerea cu un material textile
4. Examinarea piesei începând cu suprafețele cele mai mari din exteriorul
piesei folosind lupa, urmând apoi examinarea suprafetelor interioare cu
ajutorul videoendoscopului și a etaloanelor trece/nu trece.
5. Se vor analiza comparative defectele identificate în raport cu criteriile de |7
acceptabilitate
6. Se va întocmi raportul de examinare.

2. Examinarea cu lichide penetrante

Examinarea cu lichide penetrante reprezintă o succesiune de operații în care se


folosește un set de lichide penetrante, într-o anumită ordine, în vederea detectării
discontinuităților superficiale deschise.
Ca tehnică de examinare s-a ales tehnica colorării prin pulverizare.
Standul de lucru va fi reprezentat de către o masă pe care se vor afla piesa de
examinat, materialul textil folosit pentru uscare, tuburi cu lichid penetrant,
developantul, o rigla pentru măsurarea eventualelor defecte, o lampă pentru a
asigura observarea discontinuităților iar langă masa de lucru se va afla o chiuvetă
care va servi la curățarea piesei. Temperatura camerei în care se va efectua
examinarea va fi între 20-25 oC.

Pașii de lucru pentru examinarea PT:

1.Curățirea suprafeței piesei prin spălarea cu apă


2.Aplicarea penetrantului se va face prin pulverizare, într-un strat uniform și subțire și
se va menține 15 min.
3. Îndepartarea excesului de penetrant după scurgerea timpului de penetrare se va
face prin clătirea piesei sub un jet de apă caldă.

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

4. Uscarea suprafeței, imediat după îndepărtarea excesului de penetrant se va face


prin ștergerea cu un material textile.
5. Aplicarea developantului se va face într-un strat subțire și uniform și se va menține
15 min.
6. Suprafața se va examina la lumină artificială cu un flux de minimum 500 lx la o
distanță de 0,2 m.
7. Interpretarea rezultatelor va fi realizată de către operatorul calificat care a efectuat
examinarea.
8. Curățirea finală se va realiza cu un jet de apă pentru îndepărtarea developantului
dar și a penetrantului ramas.

3. Examinarea cu radiație termică

Radiația termică este radiația electromagnetică emisă de toate corpurile aflate în


stare condensată, la temperaturi mai mari de zero absolut. Ea este generată de
agitația termică a constituenților substanței (atomi, electroni, ioni) care sunt în același
timp purtători de sarcini electrice. Legile lui Kirchhoff descriu proprietățile
macroscopice ale interacției radiației termice cu substanța.

Pașii de lucru pentru examinarea RT:

|8
1.Curățirea suprafeței piesei prin spălarea cu apă.
2. Pregatirea filmului radiografic.
3. Ecranele intensificatoare si filtrele din plumb sunt verificate.
4.Marcarea filmelor.
5. Citirea si interpretarea radiografiilor.
6Inregistrarearezultatelor..

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 5

INTEGRAREA CONTROLULUI PE FLUXUL DE FABRICATIE

Etapele fluxului de fabricație în care se verifică piesa sunt următoarele:


- Verificarea semifabricatului prin moteda de examinare vizuală și metoda de
examinare cu radiații penetrante
- Se execută următoarele operații de prelucrări prin așchiere:

1. Strunjire de degrosare
2. Strunjire de degrosare
3. Strunjire de degrosare
4. Strunjire de semifinisare
5. Strunjire de semifinisare
6. Strunjire de semifinisare
7. Gaurire+Adancire
8. Gaurire+Filetare
9. Frezare+Gaurire+Filetare
10. Gaurire+Filetare
11. Frezare+Adancime
12. Gaurire+Filetare
13. Alezare
14. Alezare
|9
După fiecare operație de prelucrări prin așchiere se face control vizual.

Pentru piesa “Carcasa Grup Conic”, procedeele de prelucrare prin așchiere sunt:
 Strunjire de degroșare;
 Frezare;
 Găurire;
 Alezare.

1. În cadrul desfășurării fluxului de fabricație, prima operație va fi de control inițial


al semifabricatului ce constă în examinarea vizuală a suprafețelor pentru a
identifica posibile defecte care nu au fost observate și totodata masurarea
dimensiunilor piesei turnate, ținând cont de adaosuri.

2. Următoarea operație reprezintă prelucrarea prin așchiere a suprafețelor


semifabricatului. După finalizarea fiecărei operații de prelucrare, operatorul va
examina vizual direct suprafețele prelucrate pentru a identifica eventuale
defecte din timpul operației și indirect pentru măsurarea dimensiunilor pentru a
se asigura îndepărtarea întregului material de adaos.

3. A treia operație constă în controlul intermediar înainte de operația de alezare.


În această fază se controleaza calitatea suprafetelor ce urmează a fi alezate.

4. Ultima operație reprezintă controlul final prin eșantionare. În această etapă,


dimensiunile piesei , rugozitatea și calitatea piesei vor fi comparate cu piesa
eșantion cu toate carateristicile necesare în regulă, conform cerințelor.

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 6

PLANUL DE INSPECTIE SI CONTROL

Honeywell Romania SRL Data examinare: 11.01.2019


Str. George Constantinescu, nr. 3A Revizie: 15.01.2020
020339 BUCURESTI, SECTOR 2
Nr. Telefon: 0312243000

Planul de inspectie si control

| 10
Denumire: Carcasa Grup Conic Reductor
Ansamblu:
Cod: CG-C- 70-2A
Material: EN GJL 250
Procedeu de obtinere: Turnare
Procedeu de prelucrare: Aschiere, Frezare

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D

V.T. 100% 100% 80-90% 80%

P.T. 100% 100% 80% -

R.X. 90% 90% 80% -

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

| 11

ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D

Nume Data Semnatura

Elaborat Popescu Andrei 11.01.2019

Verificat Ioan Eusebiu 11.01.2019

Aprobat Petrache Mihai 11.01.2019

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 7

PROCEDURA GENERALA DE EXAMINARE NEDISTRUCTIVA

Curatirea initiala

Stocare
Vizual

Irecuperab
il
NU
Rebut Interpretare

Recuperabi DA
l
Curățire
Curățire
| 12
Stocare

Lichide penetrante
Stocare

Irecuperab
il

NU
Rebut Interpretare

Recuperabi DA
l
Curățire
Curățire

Stocare

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Radiatii termice

Stocare

Irecuperabil
N
U Interpretare

Rebut

Recuperabi DA
l
Curățire
Curățire finala

| 13

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU