Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT AQPS 2

Proiect AQPS 2

Sa se elaboreze un planul calitatii in vederea corelarii cerintelor specific cu metodele de


lucru si practicile ce sustin realizarea produsului “Diferential” realizat din materialul .

Capitolul I

Caracterizarea produsului. Enumerarea caracteristici tehnico-functionale aferente


produsului “Carcasa diferential”

Reperul “Carcasa diferential“ face parte din ansamblul “Diferential auto“ are ca scop
protejarea celorlalte parti componente si rotirea cu intreg ansamblul prin care antreneaza
pinioanele planetare, mai departe miscarea ajungand prin arbori la rotile motoare.

Reperul are ca rugozitate generala : 12,5 iar la interior regasim si rugozitati mai mici : 1,6,
tolerantele sunt de ±0,1, iar ca abateri avem abateri de la perpendicularitate si concentricitate.

Capitolul II

Prezentarea caracteristicilor materialului de baza din care se realizeaza produsul

Capitolul III

Certificarea conformitatii

Certificarea conformitatii va fi oferita de AMG CERT SYSTEMS

Etapele procesului de certificare:

 Initierea procesului de certificare ;


 Etapa I – auditul la fata locului ( la solicitant )
 Etapa II - auditul la fata locului cu verificarea completa a implementarii sistemului de
management
 Acordarea certificarii
 Supravegherile programate
 Recertificarea

Capitolul IV

Scopul si domeniul de aplicare al planului calitatii

4.1 Scopul planului calitatii

1
Ranciu Cosmin Ionut

Conform standarului SR ISO 10005: 2007, planul calitatii reprezinta un document care
specifica ce procese, proceduri si resurse asociate vor fi aplicate, de cine si cand,
pentru a indeplini cerintele unui proiect, produs, proces sau contract.

Planul calitatii pentru reperul “Carcasa diferential” este realizat de Ford Romania S.A.

4.2 Domeniul de aplicare al planului calitatii

Planul calitatii va fi aplicat in compania Ford Romania S.A.

Capitolul V
Definitii si abrevieri

5.1 Definitii

5.2. Abrevieri

SMC - Sistemul de management al calitaii.

Capitolul VI
Documente de referinta

Documentele de referinta folosite sunt :

 SR ISO 10005:2007
 ISO 9001:2008.

Capitolul VII

Indicarea elementelor / functiilor responsabile cu privire la elaborarea, verificarea,


analizarea, aprobarea, revizuirea si difuzarea planului calitatii proiectat

Managerul Departamentului de Asigurare a Calitatii se ocupa cu realizarea Planului calitatii.

Managerul General verfica si aproba Planul Calitatii care a fost realizat de catre Managerul
Departamentului de Calitate.

Managerul Departamentului de Aprovizionare se ocupa cu asigurarea resurselor necesare


realizarii produsului “Carcasa diferential”

Capitolul VIII

2
PROIECT AQPS 2

Indicarea si definirea elementelor privind controlul documentelor si datelor

Controlul documentelor si datelor sunt bine precizate in procedura de sistem cod 007
“Controlul documentelor” (Anexa I )

Capitolul IX
Indicarea si definirea elementelor privind controlul inregistrarilor

Controlul documentelor si datelor sunt bine precizate in cadrul procedurii de sistem cod 008
„Controlul inregistrarilor”( Anexa II).

Capitolul X
Identificarea resurselor necesare realizarii produsului

10.1. Asigurarea resurselor

Resursele necesare pentru fabricarea produsului “Carcasa diferential” pentru compania Ford
Romania S.A. sunt furnizate de catre compania Ford Motor Company.

10.2. Materiale

Materialele sunt furnizate de compania Ford Motor Company, principalele materiale si scule
folosite pentru produsul “Carcasa diferential” sunt : subler, micrometru, burghiu, freza, cutit de
degrosat, comparator.

10.3. Resurse umane

Pentru realizarea produsului “Carcasa diferential”, Ford Romania S.A. are nevoie de
muncitori calificati, instruiti o data la 6 luni. Instruirea va avea loc la sediul Ford Romania S.A. si va
fi facuta de responsabilii Departamentului de Instruire a Personalului, conform procedurii 009.

10.4. Infrastructura si mediul de lucru

Pentru ca produsul “Carcasa diferential” sa fie realizat in conditii optime de lucru, Ford
Romania S.A. pune la dispozitie o hala de 300 mp, iluminata corespunzator, cu o temperatura
cuprinsa in intervalul 18-23 °C.

Zgomotul din hala nu va depasi 60dB, iar umiditatea va fi de maxim 25%.

Personalul Ford Romania S.A. le va pune la dispozitie lucratorilor din sectia de productie
echipamente de protectie (casca, salopeta) si dispozitive de comunicare pentru a facilita
comunicarea cu celalate departamente sau pentru support: telefon fix, statii .

Capitolul XI
Indicarea cerintelor specifice pentru produsul analizat

3
Ranciu Cosmin Ionut

Se va tine cont de indicatiile tehnice care privesc utilizarea fiabila (montaj , racordare , conditii
de mediu si functionare) , care se pot obtine printre altele din documentele de contract , manualul
de utilizare , indicatiile de pe etichete si restul documentatiei obisnuite de fabricatie. De asemenea ,
cerintele specifice vor fi identificate in contract.

Capitolul XII

Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul

Comunicarea cu clientul pentru Ford Romania S.A. este una deosebit de importanta,
principalele modalitati de comunicare cu acesta fiind : e-mail, fax, telefonic, intalniri stabilite la o
anumita data de timp.

Pentru anumite cazuri particulare principalul responsabil pentru comunicarea cu clientii va fi


numit de Directorul General, fiind nevoie de o persoana cu calitati foarte bune de comunicare si cu
experienta in relatiile cu clientii.

Principalele puncte de contact pentru client se vor gasi la intrarea in sediul companiei, la
receptie, iar pentru intalnirile stabilite la jumatate de an se vor amenaja sali speciale pentru acestia
cu tablete unde vor putea completa chestionare si anumite opinii.

Chestionarele completate de client vor fi introduse intr-o baza de date, care ne va ajuta sa ne
perfectionam produsul si sa ne axam mai mult pe nevoile clientilor.

Capitolul XIII

Identificarea şi definirea elementelor din cadrul proceselor de proiectare şi dezvoltare


aferente produsului analizat

In cadrul proceselor de proiectare si dezvoltare al produsului „Carcasa diferential” trebuie


sa avem in vedere in primul rand nevoile clientilor. Dupa ce se consulta standardul SR EN ISO
9001:2008 verificam daca aceste criterii de acceptare sunt conforme.

Elementele de intrare identificate in procesul de proiectare si dezvoltare sunt: contractul ,


desenul , cerintele clientului , materialul , ansamblul , desenele de executie iar elementele de iesire
sunt toate modificarile aparute in urma procesului , si anume: fise referitoare la tehnologia de
fabricatie , proiecte de dizpozitive.

Capitolul XIV

Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare

4
PROIECT AQPS 2

In cadrul companiei Ford Romania S.A. pentru produsul “Carcasa diferential” controlul
solicitarilor de modificare a proiectarii se face in momentul in care inginerul proiectant a terminat
desenele de executie si ansamblul.

Principalele persoane autorizate pentru a initia o solicitare de modificare sunt Directorul


General si Directorul Departamentului de Proiectare.

Persoana care poate aproba modificarile este Directorul General, iar responsabilul care se
va ocupa cu verificarea implementarii modificarilor va fi Directorul Departamentului de Proiectare.

Capitolul XV

Identificarea şi definirea condiţiilor privind aprovizionare cu materiale

Departamentul de productie din cadrul Ford Romania S.A. va stoca materiile prime,
semifabricatele in conditii optime, furnizate de compania Ford Motor Company .

Capitolul XVI

Identificarea si definirea conditiilor privind productia si furnizarea de servicii

Capitolul XVII

Indicarea elementelor cu privire la identificarea si trasabilitatea produsului

Capitolul XVIII

Indicarea si definirea elementelor privind proprietatea clientului (produsele furnizate de


client)

Capitolul XIX
Indicarea cerintelor privind manipularea, pastrarea, ambalarea si livrarea produsului

Capitolul XX

5
Ranciu Cosmin Ionut

Indicarea şi definirea elementelor cu privire la controlul produsului neconform

Capitolul XXI

Indicarea şi definirea elementelor privind procesele de monitorizare şi măsurare în vederea


obţinerii de dovezi obiective privind conformitatea. Elaborarea planuri de inspecţie şi
încercare

Capitolul XXII

Audituri

Capitolul XXIII

Bibliografie

 Standardul SR ISO 10005:2007 – Sisteme de management al calitatii. Linii diretoare pentru


planurile calitatii
 http://www.renar.ro/ro/
 http://www.ford.ro/

6
PROIECT AQPS 2

7
Ranciu Cosmin Ionut

8
PROIECT AQPS 2

9
Ranciu Cosmin Ionut

10