Sunteți pe pagina 1din 28

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Departamentul : Tehnologia Materialelor şi Sudare

Specializarea : IMC

Grupa : 631 CB

PROIECT II
Asigurarea Calităţii Produselor şi
Serviciilor

Student:

Ghitescu Alexandra-Georgiana

Conducător Ştiinţific:

As.Univ. Ana-Maria BOGATU


Tema de proiect:

Să se elaboreze planul calităţii în vederea corelării cerinţelor specifice cu metodele de lucru şi


practicile ce susţin realizarea produsului CARCASA INTERIOARA realizat din materialul Ot400.

CUPRINS
Nr. crt. Capitol Pagina

Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico-funcţionale


1.
aferente produsului
Prezentarea caracteristicilor materialului de bază din care se realizează
2.
produsul
Certificarea conformității

3.1 Etape parcurse în vederea certificării


3.
3.2 Elaborarea certificatului de conformitate

Perfecționarea produsului

4.1 Îmbunătățirea proiectului produsului

4.2 Studiul produselor pe piață - benchmarking


4.
4.3 Analiza reclamațiilor

4.4 Satisfacția clienților

Model de sistem al calitățiii adoptat - descriere


5.
Documentele sistemului calității

6.1. Manualul Calității

6.2. Planul Calității – formă text și formă tabelară

6.3 Fisă de proces


6.
6.4 Proceduri ( o procedură de sistem și două proceduri de lucru)

6.5 Declarația de politică a calității

6.6 Harta proceselor

Bibliografie
7.
Planul Calității - forma text – va cuprinde următoarele subpuncte:

6.2.1 Scopul şi domeniul de aplicare al planului calităţii


6.2.1.1. Scopul planului calităţii
6.2.1.2 Domeniul de aplicare al planului calităţii
6.2.2 Definiții si abrevieri
6.2.2.1 Definiţii
6.2.2.2 Abrevieri
6.2.3 Documente de referință
6.2.4 Indicarea elementelor/ funcţiilor responsabile cu privire la elaborarea,
verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea şi difuzarea planului calității proiectat
6.2.5 Indicarea şi definirea elementelor privind controlul documentelor şi datelor
6.2.6 Indicarea şi definirea elementelor privind controlul înregistrărilor
6.2.7 Identificarea resurselor necesare realizării produsului
6.2.7.1. Asigurarea resurselor
6.2.7.2. Materiale
6.2.7.3. Resurse umane
6.2.7.4. Infrastructura şi mediul de lucru
6.2.8 Indicarea cerinţelor specifice pentru produsul analizat
6.2.9 Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul
6.2.10 Identificarea şi definirea elementelor din cadrul proceselor de proiectare şi
dezvoltare aferente produsului analizat
6.2.11 Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare
6.2.12 Identificarea şi definirea condiţiilor privind aprovizionare cu
materiale
6.2.13 Identificarea şi definirea condiţiilor privind producţie şi furnizare de servicii
6.2.14 Indicarea elementelor cu privire la identificarea şi trasabilitatea produsului
6.2.15 Indicarea şi definirea elementelor privind proprietatea clientului (produsele
furnizate de client)
6.2.16 Indicarea cerințelor privind manipularea, păstrarea, ambalarea şi livrarea
produsului
6.2.17 Indicarea şi definirea elementelor cu privire la controlul produsului
neconform
6.2.18 Indicarea şi definirea elementelor privind procesele de monitorizare şi
măsurare în vederea obţinerii de dovezi obiective privind conformitatea. Elaborarea
planuri de inspecţie şi încercare.
6.2.19 Audituri
Caracterizarea produsului. Enumerare carcateristici tehnico –
functionale aferente produsului

“Carcasa interioara” face parte din clasa “corpuri complexe” şi este parte
componentă a subansamblului “Ambreiaj”.

Rolul carcasei interioara este acela de a proteja placa de presiune.


Producatorul produsului este S.C. Rom S.A.
Beneficiarul este Dumitru Bogdan.
Carcasa interioara are urmatoarele dimensiuni:
 Diametrul maxim : 296 mm
 Grosime : 48 mm

Prezentarea caracteristicilor materialului de baza din care se realizeaza


produsul

Semifabricatul initial este obtinut prin turnare. Materialul de baza din care este
realizat produsul este Fc200 cu proprietati si caracteristici conforme cu standardul
SR EN 1562: 2012. Turnatorie. Fonta cu grafit lamelar.
Compozitia chimica a Fc 200 este:
- 2,2- 3% C
- 0,7-1,5 % Si
- 0,2- 0,6 % Mn
- 0,2 % P
- 0,1 % S

Caracteristicile mecanice pentru Fc200 sunt:


- Rezistenta la rupere [N/mm2]: 160-270
- Limita la curgere [N/mm2]: -
- Alungirea specifica la rupere [%]: -
- Rezistenta admisibila la tractiune [N/mm2]: 60-80

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt:

 Material: Fc200;
 Respectarea dimensiunilor inscrise pe desen;
 Tolerante: +0.070, -0.027, -0.26, +0.1;
 Abateri:
- de la perpendicularitate
- de la paralelism:

- de la planitate
- de la circularitate
 Rugozitate: 6,3
 Inclinatiile si razele de turnare neindicate 20 …30, respectiv 3…5 mm;
 Tolerante si adaosuri de prelucrare pentru piese turnate conform SR ISO
8062:1995
 Executie pentru cotele prelucrate netolerate mk- SR ISO 2768

Scopul si domeniul de aplicare al planului calitatii

Scopul planului calitatii

Prezentul plan al calitatii este elaborat pentru a demonstra atat membrilor


organizatiei S.C. Rom S.A., cat si beneficiarului Dumitru Bogdan, ca sunt respectate
conditiile cu privire la calitate si obiectele calitatii.

Domeniul de aplicare al planului calitatii

Prezentul plan al calitatii se va utiliza in cadrul firmei S.C. Rom S.A. in vederea
obtinerii nivelului calitativ normativ pentru carcasa.
Domeniul de aplicare al prezentului plan al calitatii pentru produsul “carcasa
interioara” este organizatia reprezentata de Dumitru Bogdan.

Definitii si abrevieri

Definitii

 SR EN ISO 9000:2006:
 Calitate = masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci
indeplineste cerintele
 Cerinta = nevoie sau asteptare care este declarata, in general impicita
sau obligatorie
 Client = persoana fizica sau juridica cu obligatie contractuala
 Trasabilitate= abilitatea de a reconstrui istoricul, aplicarea sau
localizarea a ceea ce este luat in considerare
 Procedura = mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui
proces
 Document = informatie impreuna cu mediul sau suport
 Contract = acord care stabileste obligatii
 Planul calitatii = document care specifica ce proceduri si resurse
asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect ,
produs, proces sau contract
 Verificare = confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost
indeplinite cerintele specificate
 Validare = confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost
indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare
intentionate

Abrevieri

A.Q. – Asigurarea Calitatii


D.A.Q. – Director Asigurarea Calitatii
D.G.- Director General
P.C. – Planul Calitatii
S.M.C. - Sistem de Management al Calitatii
Documente de referinta

 Manualul Calitatii
 SR EN ISO 9000: 2006. Sistem de Management al Calitatii. Principii
fundamentale si vocabular.
 SR EN ISO 9001: 2008. Sistem de Management al Calitatii. Cerinte.
 SR EN 1562: 2012. Turnatorie. Fonta cu grafit lamelar.
 SR EN ISO 8062-3:2007. Piese turnate. Sistem de toleranţe dimensionale şi
adaosuri de prelucrare
 SR EN 10005: 2007. Sistem de Management al Calitatii. Linii directoare
pentru planurile calitatii.
 SR EN 12680- 3:2012. Turnătorie. Examinarea cu ultrasunete. Partea 3:
Piese turnate din fontă cu grafit nodular
 SR EN ISO 11666:2011. Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu
ultrasunete a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare.

Indicarea elementelor/ functiilor responsabile cu privire la elaborarea,


verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea si difuzarea planului
calitatii proiectat.

Elemente Functii
Elaboreaza Inginerul Calitolog
Verifica D.A.Q.
Analizeaza D.A.Q.
Aproba D.G.
Revizuieste Inginerul Calitolog
Difuzeaza Inginerul Calitolog
Indicarea si definirea elementelor privind controlul documentelor si
datelor

Sistemul de identificare si definire al documentelor si datelor generate consta in:

Data_Denumire_Editie

Documentele si datele vor fi analizate si aprobate in departamentele unde au fost


generate, de functia responsabila din departament. Distributia documetelor se va
face catre:

1. Dumitru Bogdan
2. D.G. al S.C. Rom S.A.

Pastrarea documentelor pentru carcasa interioara se va face atat pe hartie


(insosariat) cat si in format electronic.
Documentele incheiate se afla inregistrate in departamentul Arhiva.
Accesul in Arhiva va fii permis doar directorilor de departament, care vor primi
cartele de acces. Din arhiva vor fi luate doar copii xerox, care vor primi o stampila si
un numar de inregistrare, date de arhivist.
Accesul la baza de date, se va face pe baza unui USER si a unei PAROLE,
furnizate fiecarui director de departament. Prin trimiterea unui mail catre directorul
care a facut documentul, va fi anuntata disponibilitatea datelor.
Documentele vor fi scrise la calculator, cu caractere de 12, font Arial, culoare
neagra.Nu se admit stersaturi sau corecturi. Documentele vor fi redactate in limba
romana. Documentele vor fi pastrate pana la scoaterea de pe piata a produsului.
Dupa depasirea perioadei de folosinta a produsului, documentele vor fi arse
numai in prezenta D.G. al S.C. Rom S.A. Documentele electronice din baza de date
a organizatiei vor fi sterse, numai in prezenta D.G. al S.C. Rom S.A.
Identificarea si definirea elementelor privind controlul inregistrarilor

Inregistrarile pot include: desene, inregistrari din inspectie si incercare, inregistrari


ale analizei proiectarii, masurari ale proceselor, ordine de lucru.
Pastrarea inregistrarilor pentru produsul carcasa interioara se va face atat pe
hartie (insosariat) cat si in format electronic.
Inregistrarile indosariate se vor pastra in Arhiva.
Inregistrarile vor fi scrise la calculator, cu caractere de 12, font Arial, culoare
neagra.Nu se admit stersaturi sau corecturi. Inregistrarile vor fi redactate in limba
romana. Inregistrarile vor fi pastrate pana la scoaterea de pe piata a produsului.
Accesul in Arhiva va fii permis doar directorilor de departament, care vor primi
cartele de acces. Din arhiva vor fi luate doar copii xerox, care vor primi o stampila si
un numar de inregistrare, date de arhivist.
Accesul la baza de date, se va face pe baza unui USER si a unei PAROLE,
furnizate fiecarui director de departament. Prin trimiterea unui mail catre directorul
care a facut documentul, va fi anuntata disponibilitatea inregistrarilor.
Clientului i se vor trimite urmatoarele inregistrari: contractul, planul calitatii,
certificatul de calitate, certificatul de garantie, raportul de examinare.

Contractul si planul calitatii i se vor inmana personal clientului de catre D.G.al


S.C. Rom S.A. Raportul de examinare, certificatul de calitate si certificatul de
garantie, le va primi la livrarea comenzii.

Dupa depasirea perioadei de folosinta a produsului, inregistrarile vor fi arse


numai in prezenta D.G. al S.C. Rom S.A. Inregistrarile electronice din baza de date
a organizatiei vor fi sterse, numai in prezenta D.G. al S.C. Rom S.A.
Identificarea resurselor necesare realizarii produsului

Asigurarea resurselor
Resursele necesare realizarii carcasei interioare sunt:

 mediul de lucru si infrastructura


 resurse materiale
 resurse umane- 5 persoane
 5 utilaje: un Strung Universal SN 400x1 000, o Masina de gaurit G12, o
Masina de rectificat orizontala.
 Echipamente: echipament control nedistructiv ultrasonic, subler, rugozimetru

Materiale
Atat materialul cat si caracteristicile de baza au fost prezentate anterior in
capitolul 2.

Resurse umane
Resursele umane sunt asigurate de departamentul Resurse Umane.
Se va face verificarea personalului, a disponibilitatii acestuia, dar si a
cunostintelor.
Daca personalul existent este suficient, dar cunostintele sunt specifice altor
activitati, acestia vor fi instruiti. Daca personalul este insuficient, departamentul de
Resurse Umane se va ocupa de angajarea acestuia.

Infrastructura si mediul de lucru


Pentru finalizarea reusita a carcasei interioare trebuie amintite fenomenele care
ar putea pune in pericol realizarea acesteia:

 Personalul va folosi echipament format din casca,ochelari, salopeta si bocanci


 Se vor folosi becuri de 75W
 Tub de filtrare al aerului
 Umiditatea relativa maxim: 20%
 Temperatura din sectie necesara desfasurarii activitatilor: +20˚C
 Spatiu necesar atat pentru procesul de lucru, cat si pentru depozitarea
sculelor si S.D.V.-urilor
Indicarea cerintelor specifice pentru produsul analizat

Carcasa interioara are un diametru maxim de Ф296 mm, grosime de 48 mm si o


greutate de aproximativ 6 kg. Diametrul minim (de butuc) este de Ф70 mm. Are
rugozitatea generala de 6,3 µm.
Piesa se incadreaza din punct de vedere al tolerantelor in treapta de precizie VII.
Analiza cerintelor se va face inainte de semnarea contractului. Pentru aceasta
analiza va fi intrunita o comisie formata din reprezentantii tuturor departamentelor din
organizatie. Rezultatele analizei cerintelor vor fi inscrise intr-un raport.

Conflictele se vor rezolva intr-o sedinta la care participa: DG al S.C. Rom S.A.,
Directorul de Proiectare, Directorul de Productie si Dumitru Bogdan. Conflictele in
mediul intern vor fi rezolvate intr-o sedinta la care participa reprezentanti ai
departamentelor implicate.
Ambiguitatile sunt aduse la cunostinta beneficiarului Dumitru Bogdan, care va
avea la dispozitie un termen de raspuns de 5 zile. Daca nu se primeste un raspuns
de la beneficiar in acest termen, DG al S.C. Rom S.A., decide asupra aplicarii
modificarilor.
Ambiguitatile cu referire la cerinte aparute in mediul intern, vor fi discutate intr-o
sedinta la care vor participa D.G. al S.C. Rom S.A si reprezentantii departamentelor
implicate.

Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul

In cazul existentei unor ambiguitati sau conflicte, D.G. este responsabil de


comunicarea cu beneficiarul Dumitru Bogdan.
In comunicarea cu clientul, mijloacele folosite sunt : telefonul si mail-ul.
Intalnirile cu clientul Dumitru Bogdan vor avea loc la sediul firmei: Str.
Carpatiolor, nr. 60, Brasov, Romania.
Ca si inregistrari din comunicarea cu beneficiarul vor fi inregistrate apelurile
telefonice si pastrate mailurile. Beneficiarului i se va aduce la cunostinta ca
mijloacele de comunicare vor fi inregistrate.

In cazul primirii unei reclamatii, etapele privind solutionarea acesteia sunt:

- Primim reclamatia
- Inregistram reclamatia
- Trimitem reclamatia departamentului caruia i se adreseaza
- Departamentul analizeaza reclamatia
- Identificam justificarea reclamatiei
- Gasim solutie
- Raspundem reclamatiei in maxim 30 de zile lucratoare
- Clientul accepta sau respinge solutia
- Aplicarea solutiei va conduce la imbunatatirea activitatilor ulterioare

Indicarea si definirea elementelor din cadrul proceselor de proiectare si


dezvoltare aferente produsului analizat

Datele de intrare sunt:

 Cerintele clientului
 Desenul de executie
 Desenul de ansamblu
 Domeniul de utilizare

Standardul SR EN 1562: 2012 sta la baza realizarii procesului de proiectare al


carcasei.
Standardul SR EN 12680- 3:2012 sta la baza incercarilor de examinare
nedistructiva.
Standardul SR EN ISO 11666:2011 sta la baza nivelurilor de acceptare a
neconformitatilor.
Standardul SR EN ISO 8062-3:2007 sta la baza intocmirii tehnologiei de
prelucrare a carcasei.
Elementele de iesire in urma procesului de proiectare sunt:

 Tehnologia de fabricatie
 Tehnologia de examinare
 Desen de executie modificat
 Desen de ansamblu modificat

Inginerul Proiectant analizeaza elementele de iesire din procesul de proiectare.


Directorul de Proiectare verifica date, iar Inginerul de Productie valideaza aceste
date.
Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare

Controlul solicitarilor privind modificari ale proiectarii este realizat prin completarea
unui formular care va contine: Data solicitarii, persoana care a solicitat modificarea,
descrierea solicitarii, Aprobare DA/NU.
Singura persoana autorizata sa initieze o astfel de solicitare este Directorul
Departamentului de Productie.
Modificarile vor fi analizate din punct de vedere al impactului termenelor de livrare-
produsul va putea fi livrat cu 3 zile lucratoare mai devreme.
Directorul de Proiectare este autorizat in a aproba sau respinge modificarile.
Prin rezultatele obtinute se va verifica implementarea modificarii.

Identificarea si definirea conditiilor privind aprovizionarea cu materiale

Caracteristicile critice ale produselor aprovizionate care afecteaza calitatea


carcasei interioare sunt:
 Compozitia chimica a materialului (vezi capitolul 2)
 Caracteristicile mecanice (vezi capitolul 2)
 Dimensiuni de gabarit (vezi capitolul 1)
 Forma de livrare: tala groasa

Prin completarea formularului din Anexa 1, vor fi transmise


furnizorului,caracteristicile critice. Formularul va cuprinde:
 Data de plasare comanda
 Adresa de livrare
 Persoana de contact
 Date de identificare ale firmei solicitante
 Numele firmei catre care se face comanda
 Tabel cu caracteristicile produsului comandat
 Termen de plata
 Semnatura client

Pentru selectarea furnizorilor vom avea la baza urmatoarele criterii de selectie :


 Relatiile contractuale pe care le-a derulat anterior
 Timpul de livrare
 Flexibilitatea ofertei
 Costurile
 Alte facilitati.
Pe baza chestionarului din Anexa 2, se face evaluarea clientilor. Criteriile de baza
in acest chestionar sunt:
 serviciile oferite
 Sistemul de Management al Calitatii
Prin efectuarea unui audit la furnizor va fi realizat controlul furnizorului.
Verificarea conformitatii produsului aprovizionat se face prin verificarea
documentatiei insotitoare, prin aplicarea metodei de examinare nedistructiva cu
ultrasunete pe piesa.
Transportul este asigurat prin firma subcontractata.

Identificarea si definirea conditiilor privind productia si furnizarea de


servicii

Diagrama flux pentru produsul carcasa interioara este prezentata in urmatorul tabel:

Nr.
Etapa proces Cod procedura
Crt
1 Primirea comenzii P.L-01
2 Analiza contractului P.G-01
3 Proiectare P.G-0.2
4 Verificare proiectare P.G-0.3
5 Verificarea echipamentului P.L-02
6 Aprovizionarea cu materie prima P.L-03
7 Verificarea materiei prime P.L-04
8 Depozitare materie prima P.L-05
9 Turnare semifabricat carcasa P.L-T-01
10 Control semifabricat carcasa P.L-C-01
11 Prelucrari mecanice semifabricat
1 Strunjire de degrosare exterioara P.L-S-01
2 Strunjire de degrosare interioara P.L-S-02
3 Strunjire de semifinisare P.L-S-03
4 Divizare directa P.L-D-01
5 Gaurire P.L-G-01
6 Rectificare P.L-S-01
12 Control nedistructiv carcasa P.L-CND-01
13 Depozitare P.G-04
14 Asamblare carcasa in P.L-06
subansamblul ambreiaj
15 Control asamblare P.L-V-01
16 Transport la beneficiar P.L-07
17 Garantie P.G-05
18 Service in perioada de garantie P.G-06
19 Service post- garantie P.G-07

In cadrul procesului de productie se vor folosi urmatoarele proceduri documentate:

 Proceduri instructiune de lucru


 Procedura pentru tratarea neconformitatilor P.S-N-01
 Procedura pentru calificarea personalului P.S.-C.P.-01

Instrumentele folosite pentru indeplinirea cerintelor sunt: subler, rugozimetru

Metode: Control vizual, Examinare cu ultrasunete

Tehnica: se foloseste tehnica cu impuls refractat

Echipamant: pentru controlul vizual- ochiul liber, lupa, microscop; pentru


examinarea cu ultrasunte- palpatoare, defectoscop, blocuri de calibrare

Personalul: este calificat pentru efectuarea sarcinilor. Personalul care efectueaza


examinarile nedistructive este calificat de ISCIR/ISIM in conformitate cu standardul :
SR EN ISO 9712: 2013 Calificarea si certificarea personalului pentru examinari
nedistructive. Principii generale.

Indicarea elementelor cu privire la identificarea si trasabilitatea


produsului

Pentru o identificare rapida a produsului realizat, organizatia asigura acest lucru


prin lipirea unei etichete pe produs ce contine:
1. Cod produs
2. Denumire produs
3. Beneficiar
Pentru a asigura trasabilitatea produsului din momentul lansarii in fabricatie, pana
la livrare sunt completate inregistrari ca:
1. Fise de lucru
2. Rapoarte de control
3. Note de receptie
Pentru identificarea stadiului produsului, pe produs vom lipi etichete colorate astfel:
 Verde- produs controlat si conform
 Galben- produs controlat, rebut recuperabil
 Rosu- produs controlat, rebut nerecuperabil

Indicarea si definirea elementelor privind proprietatea clientului (


produse furnizate de client)

Daca organizatia va folosi proprietatea clientului (materiale, date, scule,


informatii), acestea vor primi urmatoarea codificare: Client_Nr (ex: Renault_2 ).
Aceste proprietati vor putea fi controlate, prin intocmirea unui formular. Formularul
va cuprinde:
1. Denumirea produsului
2. Data primirii
3. Persoana si semnatura care a efectuat primirea
4. Data utilizarii
5. Data restituirii
6. Persoana si semnatura care a efectuat restituirea
Verificarea proprietatii clientului se face verificand documentatiasi comparand cu
cerintele specificate de client.
Produsele furnizate de client si neconforme, vor fi depozitate separat de restul.
Produsele vor primi etichete care vor contine:
1. Status: Neconform
2. Clientul
3. Nume produs
4. Cod: Nc_Client_Nr. (ex. Nc_Renault_2)
5. Data primirii produsului
Produsele distruse in urma incercarilor distructive vor fi inapoiate clientului in
starea distrusa.
Produsele necorespunzatoare vor fi depozitate separat de restul.Produsele vor
primi etichete care vor contine:
1. Status: Necorespunzator
2. Client
3. Nume produs
4. Cod: Nz_Client_Nr (ex. Nz_Renault_2 )
5. Data primirii produsului
Pentru oricare situatie din cele descrise mai sus, clientul va fii instiintat, iar
masurile vor fii luate numai de comun acord cu el.

Indicarea cerintelor privind manipularea, pastrarea, ambalarea si livrarea


produsului

Manipularea
Manipularea carcasei interioare in timpul prelucrarilor mecanice si nu numai, se va
face cu ajutorul mainilor, dar intotdeauna cu manusi de protectie. Dupa scurta
depozitare de la sfarsitul prelucrarilor mecanice, carcasa va fi asamblata in
subansamblul ambreiaj. Personalul care deserveste dotarile de manipulare este
calificat si autorizat, fiind instruit si testat periodic.

Pastrarea
Dupa terminarea procesului tehnologic de fabricatie, carcasele vor fi patrate in
depozit, in cutii din lemn captusite cu ambalaj de protectie (folie cu bule).Cutiile din
lemn vor fi manipulate cu ajutorul unui stivuitor. Conditiile de depozitare se stabilesc
in conformitate cu documentatiile tehnice ale produsului.

Ambalarea
Carcasa interioara va fi invelita in folie cu bule, si pusa in cutie de lemn ce va contine
10 astfel de carcase.

Livrarea
Transportul cutiilor ce contin carcase se va face cu ajutorul unui camion. Produsele
vor fi livrate la sediul clientului Dumitru Bogdan.
\
Indicarea si definirea elementelor cu privire la controlul produsului
neconform

Identificare produsului neconform:


Datorita sistemului de etichetare, probabilitatea ca un produs neconform sa ajunga la
client este nula.
Derogare:
In situatia in care produsul nu corespunde din punct de vedere al respectarii
cerintelor clientului acesta va fi instiintat.
Reparare:
Reprelucrarile mecanice sunt singurele permise. Suprafata maxima reprelucrata nu
va fii mai mare de 10% din suprafata totala a piesei, iar inaltimea maxima
reprelucrata nu mai are de 5%, adica: 29,6 mm respectiv 2,4 mm.

Autorizarea interventiilor:
Doar Inginerul Proiectant va autoriza reprelucrarile pe carcasa.

Indicarea si definirea elementelor privind procesele de monitorizare si


masurare in vederea obtinerii de dovezi obiective privind conformitatea.
Elaborarea planurilor de inspectie si incercare.

Procesele tehnologice monitorizate sunt:


1. Primirea comenzii
2. Verificarea proiectarii
3. Aprovizionarea cu materie prima
4. Prelucrari mecanice semifabricat
5. Control carcasa(tipuri de control)
6. Livrare
Caracteristicile referitoare la calitate care se monitorizeaza si se masoara in
fiecare etapa sunt: diametrul,inaltimea, tolerantele si unghiul de distribuire al gaurilor.
Procedurile au fost enumerate in capitolul 15.
Criteriile de acceptare sunt conform documentatiei pentru produs.
La cerere, clientul poate asista la inspectii sau incercari. In tabelul urmator este
exemplificat programul de control al calitatii, verificarii si incercarii.
Beneficiar: Dumitru Bogdan

Intocmit: Ciobanu Laurentiu


S.C. Rom S.A.
Plan de Control al Calitatii, Verificarii si Incercarii

Verificat: Dumitru Bogdan

Aprobat: P.G.-001

Functia responsabila

Caracteristici Documente de
Activitatea monitorizata Elaborat Verificat Arobat
controlate referinta

Corectitudinea si Sef Dep. Relatii Sef Dep. Sef Dep. Relatii P.L.-01
Primirea comenzii
legalitatea datelor clienti Relatii clienti cu Clienti

Director P.G.-02
Analiza Inginer Inginer
Verificarea proiectarii Departament
documente Proiectare Proiectare
Proiectare

Caracteristici Inginer Inginer Director P.L.-03


Aprovizionarea cu materie prima material; Aprovizionare Aprovizionare Aprovizionare
Cantitatea
materialului
furnizat

Dimensiuni, P.L.S.-01 ÷
Director de
Prelucrari mecanice semifabricat Rugozitate, Operator M.U. Sef de Sectie
Productie P.L.R.-01
Tolerante

Inginer P.L.V.-01
Control carcasa Dimensiuni Operator M.U. Director CQ
Calitolog

Livrare Caracteristici Client Client Client P.L.-07


Audituri

Auditul la furnizor se efectueaza odata la 12 luni. Acest audit are scopul de a


supraveghea si verifica conformitatea documentelor.
Auditul intern in cadrul organizatiei se efectueaza odata la 12 luni pentru a
determina daca Sistemul de Management al Calitatii este conform cu reglementarile
aplicabile in organizatie si cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008.

Reprezentarea tabelara a planului calitatii proiectat

Reprezentarea tabelara a planului calitatii proiectat este prezentata in Anexa 3.

Certificarea conformitatii

N/A
Vezi proceduri

Bibliografie

1. Notite curs AQPS, Severin Irina, Bucuresti, 2015


2. SR EN 10005: 2007. Sistem de Management al Calitatii. Linii directoare pentru
planurile calitatii.
3. SR EN ISO 9001: 2008. Sistem de Management al Calitatii. Cerinte.
Anexa 2- Chestionar de evaluare a furnizorilor

(Datele vor fi completate de furnizor)

Denumire firma: ……………………………………………………..


Adresa: ……………………………………………………..
Persoana de contact: (Numele si prenumele) ……………………………...
Tel……………………E-mail……………………

Raspuns
Intrebare
Da / Nu
Termenele de livrare au fost respectate mereu? Daca nu, atunci de
ce?
...................................................................................................
Societatea livreaza si raspunde cu rapiditate la modificari?
Societatea ofera facilitati de transport?
Livrarile sunt insotite de certificate de calitate sau declaratii de
conformitate?
Societatea aplica reduceri in functie de cantitatea de produs
cumparata?
Exista Manualul Calitatii?
Firma este certificata conform ISO 9001:2008 ?
Există proceduri scrise pentru aprovizionare?
Există proceduri scrise pentru monitorizarea satisfactiei clientilor?
Societatea face verificarea intrarii comenzilor si iesirea inainte de
livrare a materialelor?

Data completarii formularului(zz/ll/aaaa):__/__/_____

Nume si Semnatura Reprezentant Departament de


Calitate:_____________________
___
“S.C. Rom S.A.
APROBAT
Departamentul : ASIGURAREA CALITĂŢII Anexa 3

Data: 20.05.2018 PLANUL CALITĂŢII


PRODUS: Carcasa interioara

Inspect
Controlul procesului
Diagra Instructi ie
Nr.C Etape
ma une de Caracterist Instructiu Functia Numar
rt. proces
flux lucru ica nea de responsa proced
controlata verificare bila ura
1 Legalitatea
Primire P.L-01 Vanzari
actelor ICP-01 P.I.-01
comanda
Conformitat
2
Analiza P.G-01 ea Vanzari
ICP-02 P.I.-02
contract cerinţelor
3 Analiza Planificar
Verificare P.G-02 documente ICP-03 e P.I.-03
proiectare
4 Conditii
Verificare P.G-03 Productie
tehnice ICP-04 P.I.-04
personal
Calificarea
5 Verificare Asigurare
echipame P.L-02 personalulu ICP-05 P.I.-05
a calitatii
nt i
Calitatea
6 Aprovizio Aprovizio
nare cu P.L-03 aproviziona ICP-06 P.I.-06
nare
materie rii
Cantitatea
Verificare materialului Aprovizon
7 materie P.L-04 furnizat ICP-07 are P.I.-07
prima

Depozitar
8 e materie P.L-05 Materialul ICP-08 Productie P.I.-08
prima
Turnare
9 semifabric P.L-T-01 Suprafata ICP-09 Productie P.I.-09
at
Control Controlul
10 semifabric P.L-C-01 Dimensiuni ICP-10 P.I.-10
Calitatii
at
P.M.-
P.L-S-01 Dimensiuni,
11 Strunjire ICP-11 Productie P.I.-11
Tolerante
de
degrosare
exterioara
P.M.-
Strunjire
P.L-S-02 Dimensiuni,
12 de ICP-12 Productie P.I.-12
Tolerante
degrosare
interioara
P.M.-
Strunjire Dimensiuni,
13 de P.L-S-03 Rugozitate, ICP-13 Productie P.I.-13
semifinisa Tolerante
re
P.M.- P.L-G-01
14 Dimensiuni ICP-15 Productie P.I.-15
Gaurire
P.M.-
15 Rectificar P.L-R-01 Rugozitate ICP-16 Productie P.I.-16
e
C.N.D. P.L- Produs Controlul
16 conform ICP-17 Calitatii P.I.-17
Carcasa CND-01
Temperatur
Depozitar a,
17 P.G-04 ICP-18 Productie P.I.-18
e carcasa Umiditate,
Presiune
Asamblar Corectitudi
e carcasa P.L-06 ne Productie
18 ICP-19 P.I.-19
in asamblare
ambreiaj
Corectitudi
Control
19 asamblar P.L-V-01 ne ICP-20 Productie P.I.-20
e asamblare

Transport Eficienta
20 P.L-07 Logistica
la ICP-21 P.I.-21
beneficiar
Functionalit
Vanzari
21 atea
Garantie P.G-05 ICP-22 P.I.-22

Service in Vanzari
peroada Functionalit
22 P.G-06 atea ICP-23 P.I.-23
de
garantie

S-ar putea să vă placă și