Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT DE ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT CALITATE- SIGURANTA


ALIMENTULUI
PERIOADA ianuarie – decembrie 2021 Pag. 1 / 9

Nr.
Element de analiza Actiuni raportate
crt.

Stadiul aplicării In planul de masuri din data 18.01.2021 s-au stabilit urmatoarele date de iesire ale analizei efectuate de management :
acţiunilor stabilite la 1. Dezvoltare sectie pentru obtinere carne tocata si carne preparata – mici de pui, carnati de pui, hamburger, carne marinata,
analizele de management snitel de pui, frigarui de pui; Extinderea magaziei de ambalaje si reorganizarea acesteia.
anterioare Schimbarea agentului frigorific cu freon R449, modificarea instalatiei de frig la tunelele de congelare si depozitului de
1.
congelare - Nu s-a realizat, s-a decis renuntarea pentru anul 2021 la acest proiect
2. Participarea a 3 angajati la curs extern BRC / IFS (Director Executiv, R-IFS, Controlor calitate) - A fost efectuat cursul
extern pentru 1 angajat – Director Executiv.
3. Revizuirea documentatiei sistemului de management al calitatii si sigurantei alimentului conform cerintelor IFS vers.7 - A
fost realizata o revizie a documentatiei.
Modificari in aspectele Aspecte externe :
externe si interne care - standardul IFS rev, 6.1. a fost inlocuit de IFS vers.7 ceea ce a impus o revizie a documentatiei pentru includerea cerintelor IFS
sunt relevante pentru vers. 7.
sistemul de management - pandemia cauzata de virusul SARS COV-2 a presupus impunerea si respectarea unor reguli suplimentare de igiena si de
al calitatii si sigurantei distantare fizica, crearea unei proceduri standard de operare privind prevenirea contaminarii cu SARS COV-2 si masuri aplicate
alimentului in caz de contaminare
2.
Analiza HACCP - Aspecte interne:
schimbări care ar putea - plecarea din unitate a 2 angajati din departamentul calitate, R-IFS/BRC si responsabil calitate - au fost inlocuiti cu angajati noi
să influenţeze  sistemul
de management al
calitatii si sigurantei
alimentului
3. Masura in care au fost Obiectivele privind calitatea si siguranta alimentului au fost monitorizate cu ocazia prezentei AEM.
indeplinite obiectivele Obiectivele calitatii si sigurantei alimentului existente sunt obiective care raspund cerintelor SMC/ SMSA, in acord cu
calitatii si sigurantei politica. Aceste obiective au fost stabilite pe societate si pentru functii relevante.
alimentului Pentru fiecare obiectiv indicatorul de performanta a fost masurat conform fisa de verificare realizare obiective/masuri.
1. Dezvoltare sectie pentru obtinere carne toccata si carne preparata – mici de pui, carnati de pui, hamburger, carne marinata,
snitel de pui, frigarui de pui - Nu s-a realizat, s-a decis renuntarea pentru anul 2021 la acest proiect.
2. Cresterea numarului de clienti si extinderea zonei de livrare a produselor . Clienti noi in zona de est a tarii si in afara tarii –
Bulgaria, Grecia, Germania, Suedia - Exista contracte cu Bulgaria si Grecia. Nu s-a dezvoltat in zona de est a tarii
3. Schimbarea agentului frigorific cu freon R449, modificarea instalatiei de frig la tunelele de congelare si depozitului de
congelare - Nu s-a realizat deoarece nu sunt fondurile necesare.
RAPORT DE ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT CALITATE- SIGURANTA
ALIMENTULUI
PERIOADA ianuarie – decembrie 2021 Pag. 2 / 9

Nr.
Element de analiza Actiuni raportate
crt.
4. Extinderea magaziei de ambalaje si reorganizarea acesteia - Nu s-a realizat, s-a decis renuntarea pentru anul 2021 la acest
proiect.
5. Amenajare platforma pentru deseuri - Realizat.
6. Modernizare drum de acces in Abator si refacere platforme betonate din curte- Realizat.
7. Participarea a 3 angajati la curs extern BRC / IFS (Director Executiv, R-IFS, Controlor calitate) - A fost efectuat cursul
extern pentru 1 angajat – Director Executiv.
8. Comunicarea catre angajati a problemelor legate de calitatea si siguranta alimentului si a riscurilor la care sunt expusi
consumatorii daca nu sunt respectate cerintele de calitate si siguranta alimentului - S-a realizat o instruire pe problemelor legate
de calitatea si siguranta alimentului si a riscurilor la care sunt expusi consumatorii daca nu sunt respectate cerintele.
9. Incurajarea personalului pentru a se implica si a actiona pentru siguranta alimentului prin montarea unei cutii pentru sesizari -
A fost montata cutia pentru sesizari
10. Motivarea financiara a celor care sesizeaza conducerea cu nereguli privind siguranta alimentului sau care identifica si
comunica actiuni preventive / propuneri de imbunatatire - Au fost alocate fondurile.
Necesitatea unei revizii a Politica a fost revizuita in data de 18.01.2021, aceasta este adecvata, comunicata si inteleasa la toate nivelurile prin instruirea
obiectivelor și politicilor, pesonalului si afisare.
inclusiv elemente ale Obiective pentru 2022 au fost stabilite in 3.01.2022.
culturii siguranței Evaluare implementare cultura alimentare din data 1.11.2021:
alimentelor La evaluare au participat 180 de angajati, procentul de raspunsuri pozitive este de 87% repartizate astfel pe cerinte.
Cerinte Raspunsuri DA Raspunsuri NU % raspuns DA
1 165 15 92.00
2 152 28 84.44
4. 3 153 27 85.00
4 158 22 87.78
5 157 23 87.22
6 151 29 83.89
7 154 26 85.56
8 152 28 84.44
9 147 33 81.67
10 174 6 96.67
RAPORT DE ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT CALITATE- SIGURANTA
ALIMENTULUI
PERIOADA ianuarie – decembrie 2021 Pag. 3 / 9

Nr.
Element de analiza Actiuni raportate
crt.

Nu au fost obtinute procente mai mici de 70% pentru raspunsuri afirmative la nici una dintre intrebarile din chestionar.
Cel mai mic procent de raspunsuri afirmative ( 81,67% ) a fost inregistrat pentru cerinta 9 si anume la intrebarea
« Credeti ca pentru sefii dumneavoastra este mai importanta calitatea si siguranta alimentului decat cantitatea ? ».
Masuri de imbunatatire – se stabilesc pentru un numar mai mic de 7 raspunsuri « da ».
In vederea cresterea procentului de raspunsuri afirmative pentru intrebarea nr. 9 din chestionar s-a implementat :
Instruire responsabili procese de productie cu riscurile realizarii si punerii pe piata a unor produse nesigure pentru consum, atat
din punct de vedere al afectarii sigurantei consumatorului, cat si a sigurantei afacerii unitatii in care isi desfasoara activitatea, cu
scopul prioritizarii calitatii si sigurantei produselor in raport cu cantitatea acestora
5. Rezultatele auditurilor Auditul intern s-a desfasurat pe baza programului de audit pe anul 2021 intocmit in data de 19.01.2021.
intern și inspecțiilor la Echipa de audit a fost formata din auditor extern conform contract si auditor intern din lista de auditorilor interni aprobata de
fața locului administrator.
Auditul intern s-a efectuat in lunile februarie, mai, august, noiembrie 2021 .
Audit intern – luna februarie 2021 :
S-a desfasurat in 24.02.2021 conform planului de audit nr.1. Rezultatul este inregistrat in raportul de audit din data 24.02.2021,
au fost consemnate 3 neconformitati privind:
- Procentul de gaze din caserolele cu produs ambalat in atmosfera protectoare se masoara de 3 ori pentru fiecare sortiment
– la inceputul, pe parcursul si la finalul ambalarii, dar se inregistreaza o singura data in registru de ambalare
- Cutitul folosit in spatiul de format cartoane la deschiderea baxurilor nu este inregistrat in
- Fisa verificare cutite cod: Fm PO-30-04 si nu se face dovada verificarea integritatii acestuia
RAPORT DE ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT CALITATE- SIGURANTA
ALIMENTULUI
PERIOADA ianuarie – decembrie 2021 Pag. 4 / 9

Nr.
Element de analiza Actiuni raportate
crt.
- In fisele de post sunt precizate numele inlocuitorilor pentru o parte dintre functii, dar nu exista o matrice a inlocuirii
titularilor pentru toate functiile
Audit intern – luna mai 2021 :
S-a desfasurat in 10.05.2021 conform planului de audit nr.2. Rezultatul este inregistrat in raportul de audit din data 10.05.2021,
au fost consemnate 8 neconformitati privind :
- Monitorizarea de temperatura din spatii este facuta de 2 ori pe zi de persoane diferite, dar formularul Verificare
temperatura din spatiu , cod: FmPO-12-03 nu include 2 rubrici pentru semnaturile fiecarui responsabil de monitorizare
- Pentru verificarea eficacitatii igienizarii se utilizeaza si teste rapide de sanitatie. Din luna mai 2021 se utilizeaza teste
RIDA CHECK cu viraj de culoare diferit de testele folosite anterior, dar Registru teste rapide de sanitatie, cod: Fm PO-
31-02 nu a fost actualizat
- Pentru verificarea personalului la intrarea in unitate exista Fisa control personal , cod: Fm-PO-16-03, dar nu este
completata zilnic pentru cele 2 ture de lucru
- Fisa control preoperational zona II, cod: Fm PO-31-01 nu sunt completatea pH-ul suprafetei dupa igienizare / clatire.
- Registrul activitatilor de mentenanta preventiva, cod : Fm PO-21-02 nu este completat cu activitatile de mentenanta din
perioada aprilie-mai 2021, iar orele de verificare functionare si igiena dupa mentenanta nu sunt corelate cu activitatea de
productie, astfel verificarea se face ulterior inceperii productiei
- Lista EMM, cod: Fm PO-22-01 cuprinde si echipamente scoase din uz, pentru unele EMM-uri completarea listei este
gresita, ex. la cantar si etichetator este trecut un buletin de verificare vechi, nu este inregistrat ultimul buletin
- In perioada aprilie – mai 2021 nu sunt inregistrari privind controlul cantitativ, asa cum prevede procedura Ambalare
produs finit, cod: PO-10 ed.3/rev.4
- Lista sistem de supraveghere, cod: Fm PO-14-07 nu a fost actualizata, in prezent sunt 22 camere video, in anul 2020
erau 24 de camere video; iar modul de stocare a datelor este diferit pentru cele 3 DVR-uri.
Audit intern – luna august 2021 :
S-a desfasurat in 16.08.2021 conform planului de audit nr.3. Rezultatul este inregistrat in raportul de audit din data 16.08.2021,
au fost consemnate 7 neconformitati privind :
- Ultima verificarea si revalidare a planului HACCP a fost in 30.07.2020, nu este respectata frecventa de revalidare din
procedura Studiu HACCP cod : PS-08 ed.3/rev.4 - revalidare o data / an
- Nu sunt disponibile inregistrari ale comunicarii echipei HACCP pentru perioada aprilie – iulie 2021
- Pentru modul nou de ambalare ATM cu deschidere usoara nu s-a completat fisa de proiectare, asa cu prevede procedura
Dezvoltarea / modificarea produselor / proceselor, cod : PS-10 ed.3/rev.4 
- In depozitul de produse refrigerate exista portiuni cu plinta deteriorata si cateva zone de pardoseala usor degradata
- In zona de spalat navete, fereastra pe care este montat ventilatorul are o balama rupta
RAPORT DE ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT CALITATE- SIGURANTA
ALIMENTULUI
PERIOADA ianuarie – decembrie 2021 Pag. 5 / 9

Nr.
Element de analiza Actiuni raportate
crt.
- Sistemul automat de memorare date cu temperaturile din spatii este defect, verificarea temperaturilor se face prin citire
pe display si inregistrare in formularele de monitorizare
- Termenul de valabilitate pentru produsele ambalate in ATM easy open nu a fost validat prin analize chimice si
microbiologice
Audit intern – luna noiembrie 2021 :
S-a desfasurat in 30.11.2021 conform planului de audit nr. 4. Rezultatul este inregistrat in raportul de audit din data 30.11.2021,
au fost consemnate 5 neconformitati privind :
- Lista cu materialele de ambalare, etichetare cod : Fm PO-10-01 nu a fost actualizata cu specificatiile tehnice revizuite in
7.09.2021, exista specificatii tehnice trimise de furnizori care nu au semantura de verificare si acceptare din partea
………..
- Fisa cu amplasarea sterilizatoarelor si registru verificare temperatura din sterilizatoare nu au fost actualizate dupa
eliminarea sterilizatorului din sala de ambalare
- Nu exista inregistrari ale echipei HACCP pentru testarea produselor noi la igienizare si nici cu rezultatul testarii acestora
- Desi exista buletine de analiza pentru revalidare termene de valabilitate nu s-au intocmit procese verbale de revalidare
termene de valabilitate
- Actiunile corective stabilite si implementate pentru neconformitatile inregistrate in perioada septembrie-noiembrie 2021
nu au fost eficace, dupa implementarea acestora au fost inregistrate reclamatiile privind aceeasi probleme – modificari
organoleptice
Pentru neconformitatile identificate au fost stabilite corectii si actiuni corective, acestea au fost implementate in termenele
stabilite. La data prezentei analize de management din toate neconformitatile sunt inchise.
6. Feedback pozitiv și Analiza cerintelor si asteptarilor clientior se face conform procedurii documentate „Analiza satisfactiei clientilor”. La
negativ din partea masurarea satisfactiei clientilor in 2021 s-a inregistrat un grad de satisfactie de ……….%.
clienților In anul 2021 au fost inregistrate 45 reclamatii, fata de anul precedent s-a inregistrat o crestere a numarului de reclamatii.
Reclamatiile sunt in procent de peste 90% de la clientii Lidl si Kaufland, problemele reclamate sunt modificari organoleptice
preponderent la piesele transate care contin os si piele.
Toate reclamatiile sunt inregistrate in registrul de reclamatii / sugestii Cod : Fm PO-27-01 si sunt tratate in ANALIZA SI
tratare reclamatie Cod : FmPO-27-03.
Reclamatiile au fost analizate, s-au identificat cauzele radacina si s-au stabilit masuri pentru prevenirea reaparitiei acestora.
In perioada octombrie-noiembrie 2021 s-a inregistrat o crestere a numarului de reclamatii privind modificari organoleptice
preponderent la produsele finite - piese transate care contin os si piele. Echipa HACCP a stabilit si aplicat in prima parte a lunii
decembrie 2021 o serie de actiuni corrective:
- au fost revalidate termenele de vcalabilitate a produselor finite;
RAPORT DE ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT CALITATE- SIGURANTA
ALIMENTULUI
PERIOADA ianuarie – decembrie 2021 Pag. 6 / 9

Nr.
Element de analiza Actiuni raportate
crt.
- s-a efectuat o instruire a personalului din spatiul de transare si ambalare pentru reducerea duratei de timp in care produsele
sunt mentinute in spatiul de transare-ambalare la cel mult 1 ora; temperatura in spatiul de transare si ambalare va fi mentinuta la
maxim 8 gC.
- s-a stabilit golirea bazinului de apa potabila si efectuarea unei igienizari si dezinfectii la baziul de apa si coloana de apa
potabila.
Actiunile corective implementate au fost eficace, s-a inregistrat o scadere semnificativa a numarului de reclamatii.
La data prezentei analize toate reclamatiile sunt inchise.
Conformitatea procesului Procesele din unitate au fost verificate la auditul intern, rezultatele sunt corespunzatoare.
Validarea proceselor este implementata conform procedura Validarea procesului, cod: PS-07 ed.3/rev.3.
In 2021 au fost efectuate in urmatoarele revalidari de procese : in 23.09.2021 proces Dezosare piept de pasare si process
Calibrare produse; in 12.11.2021 proces igienizare-dezinfectie
In 2021 sunt inregistrate 3 rapoarte de neconformitate : in 13.04.2021 pentru ficat s-a inscris lotul gresit ; in 4.06.2021 s-a gasit
7. rest de cartilaj in muschiulet; in 10.08.2021 sterilizatoarele 2 si 3 au fost gasite defecte
Pentru toate neconformitatile identificate au fost stabilite si implementate corectii si actiuni corective .
Pentru controlul neconformitatilor se aplica procedura Controlul neconformitatilor, a produsului neconform si potential nesigur
cod : PS-03.
Dovezile conformitatii proceselor sunt reprezetate de atingerea obiectivelor in termenele si resursele stabilite, numarul mic de
neconformitati, gradul mare de satisfactie al clientilor .
8. Probleme de autenticitate Vulnerabilitatea materiilor prime si ambalajelor privind posibilitatea de fraudare se verifica prin aplicarea procedurii Studiu
și conformitate vulnerabilitati, cod : PS-13.
Reevaluarea riscului privind fraudarea materiilor prime si ambalajelor s-a efectuat in 21.10.2021, s-a fost intocmit Planul de
atenuare .
Activităţile de urmărire şi măsurare se efectuează în toate etapele procesului de abatorizare, transare începând cu inspecţia la
primirea pasarilor vii si ambalajelor şi până la livrarea produselor finite pentru a stabili conformitatea produselor realizate cu
documentele de referinţă.
Monitorizarea si masurarea produsului se realizeaza prin intermediul verificarilor, analizelor si/sau inspectiile realizate in
conformitate cu :
 programul de autocontrol;
 planul de monitorizare puncte de control
 planul HACCP;
Acestea cuprind:
 supravegherea etapelor procesului tehnologic ;
RAPORT DE ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT CALITATE- SIGURANTA
ALIMENTULUI
PERIOADA ianuarie – decembrie 2021 Pag. 7 / 9

Nr.
Element de analiza Actiuni raportate
crt.
 recoltarea de probe pentru determinari pe fluxul tehnologic si produse finite
 certificarea conformităţii în baza rezultatelor analizelor /verificarilor efectuate.
Verificarea conformitatii produsului se realizeaza prin de analize de laborator efectuate in cadrul laboratoarelor
autorizate si acreditate ISO 17025. Rezultatele buletinelor de analiza sunt verificate de catre R-IFS/BRC si corespund cerintelor
stabilite in specificatiile tehnice de produs si in legislatia in vigoare
Statusul acțiunilor Pentru neconformitatile identificate au fost stabilite corectii si actiuni corective, acestea au fost implementate in termenele
preventive și corective stabilite.
Verificarea implementarii AC se inregistreaza in raportul de neconformitate, respective fisa analiza si tartare reclamatie.
9.
Eficacitatea AC se verifica la interval de 3 luni de la implementarea AC pentru AC inregistrate in rapoartele de neconformitate
si fisa analiza si tratare reclamatie.
Eficacitatea AC stabilite pentru inchiderea neconformitatilor de la auditul intern se verifica la urmatorul audit intern.
Notificări din partea Controale DSVSA Calarasi in datele 22.11.2021 – a fost consemnata o neconformitate privind depozitarea detergentilor si
autorităților dezinfectantilor si o neconformitate privind modelulde registru de igienizare auto, 9.12.2021– au fost consemnate urmatoarele
10. NC: dispozitivul de spalare a carligelor nu functioneaza corespunzator, gheata acumulata la depozitul de produse finite
congelate, echipament de lucru uat in zona murdara .
PentruNC consemnate au fost stabilite si implementate corectii si actiuni corrective,
11. Infras- Clădiri Infrastructura este inspectata lunar conform Planului de inspectie.
tructura La verificarea infrastructurii nu au fost consemnate neconformitati in anul 2021.
și Au fost stabilite reguli pentru prevenirea contaminarii incrucisate .
mediul Sisteme de Sistemul de aprovizionare cu apa si energie electrica este corespunzator.
de lucru aprovizionare
Utilaje și Activitatea de mentenanta este planificata in Programul de mentenanta Fm PO-21-01
echipamente Realizarea activitatilor de mentenanta sunt inregistrate in :
Registrul activitatilor de mentenanta preventiva cod: Fm PO-21-02
Registrul activitatilor de mentenanta corectiva cod: Fm PO-21-06
Stadiul verificarilor echipamentelor de masura si monitorizare este consemnat in Lista EMM.
Utilajele si echipamentele sunt conforme .
Transport Transportul produselor se face cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar, apartinand SC ............ SRL.
Se mentin evidente cu intretinerea mijloacelor de transport conform procedurii Transport cod: PO-36.
Pentru transportul efectuat de firme externe sunt semnate contracte de prestari servicii care include cerintele IFS.
Spatii pentru Serviciile medicale sunt asigurate de firma pentru medicina muncii MEDLIFE cu care unitatea are contract semnat, starea de
personal sanatate a angajatilor este evaluata periodic, sunt intocmite fise de aptitudini.,
RAPORT DE ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT CALITATE- SIGURANTA
ALIMENTULUI
PERIOADA ianuarie – decembrie 2021 Pag. 8 / 9

Nr.
Element de analiza Actiuni raportate
crt.
Conditii de Au fost stabilite cerinte pentru mediul de lucru in procedurile operationale .
mediu Mediul de lucru este verificat zilnic la cotrolul preoperational si operational, rezultatul verificarilor se consemneaza in Fisa
control preoperational.
Nu au fost consemnate neconformitati care sa puna in pericol calitatea si siguranta alimentara a produselor.
Conditii de Igienizarea unitatii se desfasoara conform program de igienizare cod: Fm PO-19-01, programul a fost revizuit in octombrie
igiena 2021 si este respectat. Spatiile de lucru sunt igienizate corespunzator. Procesul de igienizare a fost revalidat in 12.11.2021.
Angajatii sunt instruiti privind normele fundamentale de igiena, in noiembrie au fost instruiti 143 angajati, curs efectuat de
Crucea Rosie Calarasi. Exista filtre vestiar corespunzatoare.
Configurația Este corespunzatoare.
locului de
muncă
Influențe Mediul de lucru nu este influentat de zgomot, vibratii, locatia unitatii este in afara localitatii .
externe
Evaluari realizate de In 2021 nu au fost efectuate audituri de secundă parte .
catre organisme externe – In februarie 2021 a fost auditul de certificare IFS efectuat de DQS Romania, s-a obtinut certificat IFS cu nivel inalt.
12.
audituri de secundă parte In octombrie 2021 a fost auditul de certificare BRC efectuat de DQS Romania, s-a obtinut certificat BRC nivel A.
şi de terţă parte
13. Situatii de urgente, Nu s-au inregistrat accidente, situatii de urgenta si poluari accidentale in perioada analizata.
accidente si retrageri Pentru gestionarea situatiilor de urgenta se aplica procedura Situatii de urgenta cod: PS-09.
Este documentata si implementata procedura Identificare si trasabilitate, cod : PO-28.
Pentru asigurarea trasabilitatii produselor este implementat un sistem informatic de gestiune produse.
Verificari de trasabilitate au fost efectuate :
- In 10.02.2021 pentru Pulpe de pui superioare, lot 21.33005, greutate fixa 650 g, ATM , LIDL – de la PF la M- rezultatul
a fost corespunzator.
- In 3.02.2021 - de la materie prima la PF pentru lot 21028004, rezultatul a fost corespunzator.
- In 22.10.2021 pentru pulpe de pui dezosate cu piele, lot 21295002, ambalat la ATM, marca Lidl, rezultatul a fost
corespunzator.
- In 13.10.2021 de la materie prima la PF pentru lot 21207029, rezultatul a fost corespunzator.
- In 30.09.2021 pentru Muschiulet din piept de pui, lot 21266005, ambalat cu greutate fixa 500 g, ATM, rezultatul a fost
corespunzator.
- S-a efectuat o simulare retragere in data 13.02.2021 pentru produsul pulpe de pui dezosate, lot 20043032.
Sistemul de trasabilitate a fost verificat de echipa HACCP, acesta este eficace.
RAPORT DE ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT CALITATE- SIGURANTA
ALIMENTULUI
PERIOADA ianuarie – decembrie 2021 Pag. 9 / 9

Nr.
Element de analiza Actiuni raportate
crt.
Este documentata si implementata procedura Managementul incidentelor, notificarea si rechemarea, cod: PS-05.
S-a efectuat o simulare retragere in 28.01.2021 pentru piept de pui cu os si piele la punga, lot 21028004. Derularea procesului
de retragere a fost rapida, inregistrarile prezente privind trasabilitatea au permis identificarea cu usurinta a clientilor la care a
fost livrat produsul etichetat neconform.
Sistemul „Food Defence” Este implementata procedura Apararea alimentului, cod: PO-14 ed.3/rev.4.
Au fost identificate zonele critice in Identificare zone critice pentru securitate si au fost stabilite masuri preventive, Lista
14. obiective securizate cod: Fm PO-14-06, Lista sisteme de supraveghere cod: Fm PO-14-07 actualizate in 17.05.2021
Fisa de inspectie cod: Fm PO-14-04 se completeaza saptamanal
Raport privind capacitatea de raspuns in caz de atac terorist din data de 13.05.2021 cu rezultat corespunzator.
Aprobat, Intocmit,
Administrator R-IFS/BRC
Data :