Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 1 din 14

SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA
Str. Laminorului, Nr. 16, Targoviste - DAMBOVITA

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU

ASPECTE DE MEDIU COD PSM 4.3.1


EDIIA : 01 STANDARD DE REFERIN: SR EN ISO 14001:2005 DIFUZAT N REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. .... ELABORAT, Verificat, Reprezentant Management Calitate-Mediu Director Economic

APROBAT Director General

Data aprobrii/aplicrii:

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 2 din 14

INDICATORUL REVIZIILOR
Nr. crt. Ediia/ revizia/ data Coninut sumar sau identificare modificare/analiz Elaborat Verificat Aprobat

Funcie, nume, prenume i semntur

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE

Cod FCM-4.2.3-03, ed.01, rev. 0

Procedura de sistem de mediu (PSM) reprezinta principalul document care:

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 3 din 14

Stabileste si evalueaza impactul asupra mediului inconjurator rezultat in urma activitatilor desfasurate de catre SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA Stabileste obiectivele si tintele propuse spre a fi atinse in urma evaluarii impactului asupra mediului; Servete la instruirea tuturor angajatilor ce desfaoara activiti care influenteaza mediul. PSM este pusa la dispozitia organismelor de certificare, a clientilor i a altor parti interesate pentru a demonstra aptitudinea S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A. de a satisface cerintele standardelor de referinta pentru sistemul de management de mediu (SR EN ISO 14001:2005). Prevederile prezentulei proceduri se aplica urmatoarelor procese definitorii pentru domeniul de activitate al S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A.: Face identificarea aspectelor de mediu i tinerea sub control a activitatilor generatoare de aspecte de mediu semnificative, monitorizarea i mbunatatirea continua a performanei de mediu a S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A..

2. DOCUMENTE DE REFERIN 2.1. MMCM - Manualul de management integrat calitate-mediu: SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA.; 2.2. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de utilizare. 2.3. SR EN ISO 14050:1999 Management de mediu. Vocabular. Documente asociate: 2.4. PSM-4.4.6: Control operaional. 2.5. PSM-4.5.1: Monitorizare i msurare. 3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI 3.1. TERMENI I DEFINII AM aspecte de mediu AMS aspecte de mediu semnificative MMCM - Manualul de management integrat calitate-mediu PSM - Procedur de sistem mediu ..

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1 3.2 ABREVIERI ..

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 4 din 14

4. DESCRIEREA ACTIVITII PRIVIND IDENTIFICAREA AM/AMS 4.1. Generaliti

SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA i propune ca efectele activitilor sale asupra mediului s fie n limitele legale i/sau de reglementare, n vigoare i s acioneze pentru diminuarea continu a acestora. SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA i propune s identifice toate aspectele de mediu prezente, anterioare, reale i poteniale, pozitive sau negative. Procesul de identificare a aspectelor de mediu se face prin analizarea proceselor tehnologice/serviciilor, pe faze, operaii, zone de activitate, lund n considerare condiiile de funcionare normale, pornire/oprire i situaii de urgen posibile. Este un proces continuu i societatea actualizeaz aceste date anual i la fiecare modificare aprut n activitile sau serviciile sale. 5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1. Analiza initiala de mediu se face: a) la implementarea SMI pentru identificarea aspectelor de mediu asociate materialelor folosite,proceselor care se desfasoara in organizatie si produselor/ serviciilor realizate in acel moment; b) la aparitia unor procese/produse noi; c) la schimbarea sau modificarea tehnologiilor sau a echipamentelor de lucru pentru a evalua impactul pe care acestea il pot avea asupra mediului; d) la modificarea sau reducerea activitatii pentru a identifica ce aspecte de mediu mai trebuie luate in considerare.

5.2. Identificarea aspectelor de mediu

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1 Responsabilii de proces identifica aspectele de

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 5 din 14 mediu asociate

activitatilor pentru care sunt responsabili si completeaza Fisa de identificare aspecte de mediu, dupa care intocmeste planul de gestiune a deseurilor. Identificarea se face pentru urmatoarele regimuri de lucru: a) conditii normale de functionare (n) b) conditii anormale de functionare: opriri-porniri, mentenanta, curatenie, spalare, de intretinere (a) c) situatii de urgenta accidente (u) Pentru fiecare deseu identificat conform planului de gestiune a deseurilor se deschide o fisa de deseu prin care se monitorizeaza modul de eliminare/reciclare a deseului. Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu se face si pentru posibilele situatii de urgenta care pot sa apara. Acestea se evalueaza in functie de: a) probabilitate de aparitie; b) probabilitatea de detectie; c) efectul asupra mediului

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 6 din 14

LISTA ASPECTE DE MEDIU


Aspect de mediu Sursa generatoare: activitate, faza tehnologica, echipament Condiii de funcion are Cerinta/legisl atia de mediu Evaluare impact F G P AM S

Impact asupra mediului

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1 5.3. Evaluarea aspectelor de mediu

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 7 din 14

AM identificate se analizeaza pentru selectarea AMS, prin evaluarea impactului acestora asupra factorilor de mediu, utilizand urmatoarele criterii : F frecventa de aparitie G gravitatea efectelor (evaluata prin indicatorii de calitate ai mediului) Evaluarea impactului se finalizeaza prin acordarea unui punctaj rezultat din aplicarea formulei: P = F x G. Punctajul de referinta, stabilit pentru fiecare criteriu este prezentat in Tabelul 1. Tabel 1 CRITERIU IMPACT Evaluar e impact FRECVENTA DE APARITIE -FExtrem de rar accidental (max o data/an) rar (1 - 12 ori/an) foarte des, permanent (mai mult de 12 ori/an) nu sunt reglementati prin prevederi legale sunt indicatorii monitorizati nu reglementati prin prevederi legale depasesc limitele maxim admise indicatorii monitorizati depasesc limitele maxim admise Se consider AMS acele AM pentru care se obine P > 12. Orice modificare a datelor cuprinse in documentele ce au stat la baza identificarii AM (inclusiv cele rezultate in urma derulrii PMCM) poate conduce la modificari ale listelor de AM/AMS, respectiv actualizarea lor. Daca acest 6 (P) 1 2 4 6 1 3

GRAVITATEA EFECTELOR -G-

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 8 din 14

lucru se impune, trebuie realizat de catre emitentii listelor in termen de maxim 3 zile de la modificarea datelor de intrare, modificarea inregistrandu-se in Evidenta modificarilor la AM/AMS conform model formular FM-4.3.1-03 din Anexa 3 la prezenta procedur.

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 9 din 14

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE


Condiii de funcion are Punctaj AMS dupa aplicarea actiunilor corective

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza tehnologica, echipament

Mijloace de control existente

Punct aj AMS

Aciuni corective

Aciuni preventive

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1 5.4. Stabilirea obiectivelor i intelor de mediu

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 10 din 14

Pe baza politicii de mediu declarat, a AMS, a opiunilor tehnologice, a cerinelor financiare ale societii i a prevederilor legale, se stabilesc:

- obiectivele generale si specifice de mediu la nivelul SC CROMSTEEL


INDUSTRIES SA: o scaderea consumului de degresanti care au in componenta COV o marirea suprafetelor verzi o sortarea selectiva a deseurilor de hartie si plastic

- obiectivele generale si specifice de sntate i securitate ocupaional la


nivelul SC CROMSTEEL INDUSTRIES SA: o asigurarea continua a EIP si a materialelor igienico-sanitare o cresterea constientizarii personalului asupra consecintelor pe termen scurt si lung in cazul nepurtarii EIP in toate sectoarele de activitate o instruirea continua a personalului asupra respectarii normelor de securitate in munca si consecintele la care se supun in cazul nerespectarii acestora Pentru fiecare obiectiv vor fi stabilii valori int care s cuantifice gradul de realizare a obiectivului respectiv. Atingerea obiectivelor PMCM desemneaz generale i specifice de mediu se realizeaz prin aciunile/msurile, responsabilitile, resurse i PMCM, elaborate anual i analizate de ctre efii de sectii i RM. termenele de realizare a acestora pentru atingerea obiectivelor.

6. RESPONSABILITI 6.1. DG/DE - asigurarea suportului logistic si material

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 11 din 14

6.2. RMCM - urmarirea implementarii programelor si masurilor 6.3. efii entitilor funcionale/Reprezentanii EF - urmaresc respectarea si implementarea proceduriila nivelul sectoarelor de activitate care se afla in subordinea lor. 7. nregistrri Nr. crt. 1. 2. 3. Lista aspectelor de mediu Lista aspectelor semnificative de mediu Evidenta modificarilor la AM/AMS FM-4.3.1-01 FM-4.3.1-02 FM-4.3.1-03 nregistrarea Suportul Completeaz Loc de Durata depozitare

8. ANEXE 8.1. Anexa nr. 1: Lista aspectelor de mediu, cod formular FM-4.3.1-01. 8.2. Anexa nr. 2: Lista aspectelor semnificative de mediu, cod formular FM4.3.1-02. 8.3. Anexa nr. 3: Evidenta modificarilor la AM/AMS, cod formular FM-4.3.1-03.

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 12 din 14

ANEXA 1 Model Formular FM-4.3.1-01 SC ................... SRL Data emiterii: Actualizare:

LISTA ASPECTE DE MEDIU


Aspect de mediu Sursa generatoare: activitate, faza tehnologica, echipament Condiii de funcion are Cerinta/legisl atia de mediu Evaluare impact F G P AM S

Impact asupra mediului

Intocmit RMCM

Verificat DE

Aprobat DG

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 13 din 14

ANEXA 2 Model Formular FM-4.3.1-02

SC .. SRL
Data emiterii: Actualizare:

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE


Condiii de funcion are Punctaj AMS dupa aplicarea actiunilor corective

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza tehnologica, echipament

Mijloace de control existente

Punct aj AMS

Aciuni corective

Aciuni preventive

Intocmit RMCM

Verificat DE

Aprobat DG

PROCEDUR DE SISTEM MEDIU ASPECTE DE MEDIU COD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediia: 01 Revizia: 0 Data: 02.03.2012 Pagina 14 din 14

ANEXA 3 Model Formular FM-4.3.1-03


SC ................. SRL

EVIDENA MODIFICRILOR LA LISTELE DE AM / AMS / PMM


Nr. crt. 1 Data 2 Document modificat 3 Cauza modificarii 4 Continutul modificarii 5 Cine efectueaza modificarea (nume, semnatura) 6 Aprobat (nume, semnatura) 7

Intocmit RMCM

Aprobat DE/DG

S-ar putea să vă placă și