Sunteți pe pagina 1din 89

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 1

Pagina de garda

PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ale S.C. PRODIAL S.R.L., pentru domeniul de activitate: Constructia, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea drumurilor, autostrazilor si a lucrarilor de arta aferente acestora, executie constructii civile, industriale si instalatii aferente

Standarde de referinta :
SR EN ISO 9001 : 2001 SR EN ISO 14001 : 2005 OHSAS 18001 : 2004 Exemplar nr. 1
Elaborat : Reprezentantul Managementului pentru Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate in Munca ing. Mihai Victor Aprobat : Administrator, ing. Dinicioiu Ion Acest document este proprietatea S.C. PRODIAL S.R.L. si nu poate fi transmis sau multiplicat fara autorizarea scrisa a Directorului

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 2

Cuprins
Pagina de garda Cuprins Cap. 1 - Controlul documentelor (PD PRD 4.2.3) Cap. 2 - Controlul inregistrrilor (PD PRD 4.2.4) Cap. 3 - Aspecte de mediu (PD PRD 4.3.1 M) Cap. 4 - Identificarea pericolelor si evaluarea riscului (PD PRD 4.3.1 S) Cap. 5 - Prevederi legale si alte cerinte (PD PRD 4.3.2) Cap. 6 - Comunicare si raportare (PD PRD 4.4.3) Cap. 7 - Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (PD PRD 4.4.7) Cap. 8 - Monitorizarea performantelor (PD PRD 4.5.1) Cap. 9 - Accidente (PD PRD 4.5.2) Cap. 10 - Audituri interne (PD PRD 8.2.2) Cap. 11 - Controlul produsului neconform (PD PRD 8.3) Cap. 12 - Aciuni corective (PD PRD 8.5.2) Cap. 13 - Aciuni preventive (PD PRD 8.5.3) Cap. 14 - Participare si consultare (PS PRD - 4.4.3 S) Cap. 15 - Evaluarea conformarii (PD PRD 8.3) Cap. 16 - Controlul neconformitatilor (PD PRD 8.3) Pag 1 Pag 2 Pag 3 pag 8 Pag 9 pag 12 Pag 13 pag 19 Pag 20 - pag 24 Pag 25 pag 29 Pag 30 pag 35 Pag 36 pag 40 Pag 41 pag 45 Pag 46 - pag50 Pag 51 pag 58 Pag 59 pag 64 Pag 65 pag 69 Pag 70 pag 74 Pag 75 pag 79 Pag 80 pag 84 Pag 85 pag 90

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 3

Cap. 1 - Controlul documentelor (PD PRD 4.2.3)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt. Cauza modificarilor S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 4

A. SCOP Detalierea modului de efectuare al acestui control si definirea responsabilitatilor pentru redactarea, aprobarea, difuzarea si revizuirea documentelor, in vederea prevenirii aparitiei posibilitatii de a fi utilizate neintentionat documente perimate. B. DOMENIU Procedura se aplica in cadrul tuturor compartimentelor functionale ale organizatiei, pentru documentele, interne sau externe, specifice SMIQMS adoptat. C. TERMINOLOGIE Document = informatia impreuna cu mediul ei suport; Specificatie = document care precizeaza conditii. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 5

E. RESPONSABILITATI Director : - analizeaza si aproba documentele SMIQMS; - analizeaza impactul produs de modificarile documentelor asupra proceselor care le implica si decide oportunitatea modificarilor; - aproba difuzarea in regim necontrolat a unor documente ale SMIQMS. Sefi de compartimente (responsabili de proces) : - stabilesc lista documentelor specifice in vigoare si circuitul acestora in cadrul compartimentului; - propun modificarea documentelor, colecteaza, returneaza, avizeaza sau aproba documentele specifice si, pentru documentele care ramin in compartiment, stabilesc si controleaza modul de pastrare astfel incit, in timp util, acestea sa poata fi regasite si utilizate. RMQMS : - redacteaza, difuzeaza si actualizeaza lista documentelor in vigoare; - codifica, redacteaza, modifica, difuzeaza si mentine documentele SMIQMS; - verifica, prin audituri interne, stadiul de actualizare al documentelor SMIQMS, disponibilitatea lor, modul de intocmire, lizibilitatea inscrisurilor si modul de pastrare; - elaboreaza manualul de management integrat si procedurile aferente, planurile de mediu, planurile calitatii si PCCV urile specifice. F. PROCEDURA 1. Documente Documentele se clasifica, dupa criteriul controlului circulatiei, in controlate si necontrolate. Documentele controlate, pentru care se aplica prezenta procedura, sunt acele documente care, prin informatiile pe care le detin, influenteaza calitatea produselor, protectia mediului si securitatea si sanatatea in munca. Aceste documente sunt specificate in lista documentelor in vigoare, cod F DOC 01. Documentele necontrolate, pentru care nu se aplica prezenta procedura, sunt acele documentecare, prin informatiile pe care le detin, nu influenteaza calitatea produselor, protectia mediului si securitatea si sanatatea in munca. 2. Aptitudine de utilizare

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 6

Aparitia unui document este determinata de necesitatea transmiterii oficiale a unei informatii catre un utilizator interesat sau influentat de informatia respectiva. Elaborarea documentului este precedata de analiza informatiei pe care o cuprinde, astfel incit aceasta sa nu fie in contradictie cu informatiile cuprinse in alte documente similare sau in documente legislative sau de reglementare pentru domeniul respectiv. Documentul intocmit este supus de elaborator verificarii si analizarii de catre management si, dupa aprobare, este codificat si inclus in lista documentelor in vigoare. Atunci cind informatiile continute nu mai sunt de actualitate sau nu mai au suport legal, se procedeaza, dupa analiza acestor documente, la modificarea lor sau la retragerea definitiva din uz. Documentele tipizate isi pastreaza codificarea proprie si sunt referentiate procesului care le determina. Documentele tehnice de executie si de ofertare de provenienta interna sau externa sunt referentiate contractului pe care il detaliaza. Prevederile legale si normele de reglementare pastreaza codul sau numarul de ordin stabilit de emitent. 3. Durata de utilizare Dupa aprobarea si codificarea documentelor, se completeaza, de catre elaborator, pagina de difuzare / retragere inclusa in document pentru MMIQMS si proceduri sau lista de difuzare / retragere pentru celelalte documente. Difuzarea se efectueaza catre compartimentele organizatiei pentru care informatia este relevanta si determinanta, referitor la procesele desfasurate. Confirmarea difuzarii se face prin semnarea paginii / listei de difuzare / retragere de catre destinatari, exemplarele difuzate purtind un numar identic cu cel specificat in pagina / lista de difuzare. Atunci cind se impune, elaboratorul efectueaza retragerea prompta a documentelor perimate, confirmind prin semnatura in pagina / lista de difuzare / retragere acest fapt. Documentele perimate sunt distruse de elaborator sau, sub inscriptia PERIMAT, sunt pastrate in scopuri juridice sau in vederea evidentierii, daca este cazul, a evolutiei respectivelor documente sau conservarii informatiilor.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 7

Responsabilitatea generala pentru circulatia documentelor SMIQMS revine RMQMS prin redactarea, difuzarea si actualizarea listei documentelor in vigoare. Responsabilitatea generala pentru pastrarea documentelor revine responsabililor de procese care gestioneaza documentele specifice. 4. Modificarea documentelor Modificarile propuse a fi aduse documentelor sunt analizate de aceleasi functii care au aprobat documentele initiale. Propuneri de modificare poate face oricare membru al personalului cu responsabilitati sau implicat in satisfacerea cerintelor pentru produs, protectia mediului si asigurarea securitatii si sanatatii in munca. Responsabilul de proces caruia i-a fost adresata o astfel de propunere are obligatia si responsabilitatea intocmirii Formular de propunere modificari, cod F DOC 03, in care specifica documentul vizat a fi modificat, editia, continutul modificarii, motivatia necesitatii, initiatorul modificarii si data propunerii. Documentul intocmit mentionat este transmis, in timp util, elaboratorului documentului vizat a fi modificat. Pentru a fi implementata, propunerea de modificare parcurge aceleasi etape ca documentul initial, aprobarea finala apartinind managementului, in urma analizarii impactului produs de modificare asupra procesului specific, documentelor colaterale si integralitatii SMIQMS. Atunci cind este aprobata implementarea unei modificari si acest fapt impune modificarea unor alte documente, se procedeaza in acelasi mod ca la propunerea de modificare. Analizarea modificarii propuse, impactului implementarii, efectuarea modificarilor si elaborarea noilor documente se efectueaza in decurs de maxim 15 zile de la data inregistrarii propunerii de modificare initiale. Modificarile efectuate si noile editii ale documentelor elaborate se stipuleaza in pagina de actualizare inclusa in MMIQMS si proceduri sau in rubrica Editia a listei documentelor in vigoare. Documentele modificate se supun aceluiasi regim ca si documentele initiale. Pentru documentatiile tehnice de executie sau ofertare sunt admise modificari operative, in situ, atunci cind nu se poate aplica procedura normala, conditionate de oficializarea inscrisurilor efectuate prin semnare, datare si stampilare.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 8

5. Pastrarea si arhivarea documentelor Un exemplar al tuturor editiilor documentelor SMIQMS se arhiveaza de catre RMQMS pe toata durata mentinerii SMIQMS. Celelalte documente controlate se pastreaza in cadrul compartimentelor care le-au emis pe o durata de 3 ani, dupa care se arhiveaza in conformitate cu reglementarile in vigoare. Documentele se pastreaza pe suport de hirtie si pe hard disk. Pentru documentele stocate in memorie electronica se realizeaza copii de siguranta. Responsabilitatea pentru pastrarea documentelor utilizate este individuala. 6. Difuzare necontrolata Managementul poate aproba difuzarea integrala sau partiala a unor documente ale SMIQMS catre parti interesate, caz in care organizatia nu isi asuma responsabilitatea actualizarii acestora sau difuzarii editiilor ulterioare. G. INREGISTRARI - lista documentelor in vigoare, cod F DOC 01; - formular de propunere modificari, cod F DOC 03; - consemnari oficializate pe documente.

Cap. 2 - Controlul inregistrarilor (PD PRD 4.2.4)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 9

Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

A. SCOP Detalierea modului de efectuare al acestui control si definirea responsabilitatilor pentru managementul inregistrarilor, astfel incit acestea sa reprezinte dovezi obiective ale conformitatii cu cerintele specificate si eficientei sistemului de management integrat adoptat. B. DOMENIU Procedura se aplica tuturor inregistrarilor proprii sistemului de management integrat precum si celor provenite din exterior.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 10

C. TERMINOLOGIE Inregistrare = document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Director : - aproba lista formularelor in vigoare pe care se efectueaza inregistrarile sistemului de management integrat; Sefi de compartimente (responsabili de proces) : - stabilesc lista formularelor inregistrarilor specifice in vigoare si circuitul acestora in cadrul compartimentului; - propun modificarea formularelor, colecteaza, returneaza, avizeaza sau aproba inregistrarile specifice si, pentru inregistrarile care ramin in

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 11

compartiment, stabilesc si controleaza modul de pastrare astfel incit, in timp util, acestea sa poata fi regasite si utilizate. Responsabil CQ : - verifica, in cadrul controlului specific efectuat, disponibilitatea formularelor inregistrarilor proceselor de executie desfasurate si produselor realizate, modul de intocmire, lizibilitatea inscrisurilor, modul de pastrare si daca sunt structurate pe produsele finale (lucrari), astfel incit sa asigure trasabilitatea proceselor de executie desfasurate si produselor realizate; RMQMS : - redacteaza, difuzeaza si actualizeaza lista formularelor inregistrarilor in vigoare; - codifica, redacteaza, modifica, difuzeaza formularele inregistrarilor si mentine inregistrarile efectuate referitoare la SMIQMS; - verifica, prin audituri interne, daca formularele utilizate sunt cele declarate in proceduri, verifica stadiul de actualizare al formularelor inregistrarilor SMIQMS, disponibilitatea lor, modul de intocmire, lizibilitatea inscrisurilor si modul de pastrare; - retrage din uz inregistrarile perimate efectuate referitoare la SMIQMS si le asigura impotriva utilizarii neintentionate. F. PROCEDURA 1. Inregistrari Inregistrarile se efectueaza intr-un mod clar si lizibil, pe formulare suport aprobate si codificate. Modificarea formularelor suport se face in conformitate cu prevederile procedurii Controlul documentelor (PD PRD 4.2.3). 2. Pastrare si arhivare Inregistrarile efectuate se pastreaza si se arhiveaza in medii corespunzatoare care sa previna deteriorarea, distrugerea sau pierderea acestora si sa asigure regasirea prompta, atunci cind sunt solicitate informatiile inscrise. Inregistrarile efectuate pe suport de hirtie se pastreaza indosariate structurat si cronologic, in bibliorafturi indexate. Atunci cind se considera necesar, inregistrarile se transpun si arhiveaza pe suport informatic.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 12

Termenele de pastrare pentru inregistrari sunt stipulate in Lista formularelor in vigoare, cod F DOC 02. Arhivarea se face dupa epuizarea acestor termene, in conformitate cu reglementarile in vigoare. Responsabilitatea pentru pastrarea documentelor utilizate este individuala. 3. Disponibilitate Inregistrarile efectuate sunt disponibile membrilor echipelor de audit intern sau extern. Deasemenea, managementul poate aproba punerea la dispozitia partilor interesate, la solicitarea acestora, a unor anumite tipuri de inregistrari, in vederea respectarii clauzelor contractuale sau asigurarii transparentei la efectuarea evaluarii de catre client. 4. Modificarea inregistrarilor In principiu, inregistrarile efectuate nu se modifica in situ deoarece eventualele completari, excluderi sau corectii aduse inscrisurilor initiale creaza confuzii sau incertitudini. In cazul in care, din motive obiective si numai pentru inregistrari primare, modificarea este inevitabila, aceasta se oficializeaza prin datare, semnare si stampilare de catre functia care a efectuat inregistrarea initiala. G. INREGISTRARI - lista formularelor in vigoare, cod F DOC 02 .

Cap. 3 Aspecte de mediu (PD PRD 4.3.1 M)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt. Cauza modificarilor S-a modificat

Redactare initiala

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 13

II

Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de identificare si evaluare a aspectelor de mediu asociate proceselor specifice desfasurate in cadrul organizatiei si definirea responsabilitatilor pentru efectuarea acestui proces. B. DOMENIU Procedura se aplica proceselor desfasurate si produselor realizate in cadrul organizatiei precum si produselor achizitionate.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 14

C. TERMINOLOGIE Mediu = mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, incluzind aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii si relatiile dintre acestea; Aspect de mediu = elemente ale activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei care pot interactiona cu mediul; Impact asupra mediului = orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale organizatiei. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Director :

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 15

- asigura resursele necesare desfasurarii procesului de identificare a aspectelor de mediu; - analizeaza si , daca este cazul, aproba listele aspectelor de mediu identificate. RMQMS : - etapizeaza procesul de analiza initiala de mediu si, impreuna cu responsabilii de procese, intocmeste, in urma efectuarii analizei, fisa de colectare date privind aspectele de mediu; - intocmeste, pe baza datelor colectate, lista aspectelor de mediu identificate si lista aspectelor de mediu cu impact semnificativ pe care le supune spre aprobare managementului; - periodic sau atunci cind sunt sesizate noi aspecte de mediu, reefectueaza analiza de mediu si, pe baza datelor colectate, actualizeaza listele aspectelor de mediu identificate. Responsabili de procese : - participa efectiv la analiza initiala de mediu si la colectarea datelor privind aspectele de mediu; - aduc la cunostinta RMQMS si managementului, in timp util, aparitia unor eventuale noi aspecte de mediu sau modificarea caracteristicilor celor identificate. F. PROCEDURA 1. Analiza de mediu Analiza initiala de mediu se efectueaza in faza initiala de implementare a SMM, in vederea identificarii aspectelor de mediu asociate proceselor desfasurate in organizatie, produselor realizate sau achizitionate. Pe perioada functionarii SMM se efectueaza analize de mediu periodice in vederea monitorizarii aspectelor de mediu initial identificate. Atunci cind sunt dezvoltate procese noi in cadrul organizatiei sau cind sunt utilizate tehnologii si echipamente de executie noi, se efectueaza analize de mediu in vederea identificarii modificarilor aspectelor de mediu initiale sau eventualelor aspecte noi de mediu aparute. Deasemenea, in cazul renuntarii la anumite tehnologii si echipamente sau diminuarii semnificative a unor procese, se efectueaza analize de mediu in vederea identificarii aspectelor de mediu care nu mai necesita luarea in considerare.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 16

2. Aspecte de mediu Aspectele de mediu reprezinta elemente ale activitatilor sau produselor care pot interactiona cu mediul. Evolutia sau involutia in timp a proceselor desfasurate si diversificarea produselor realizate sau utilizate, implica modificari ale aspectelor de mediu initiale, aparitia sau disparitia unor aspecte de mediu. Identificarea primara a aspectelor de mediu se realizeaza, nemijlocit, de catre responsabilii de procese care au au legatura directa cu mediul. Inafara analizelor de mediu, un alt cadru de identificare al aspectelor de mediu este reprezentat de auditurile, interne sau externe, desfasurate. La identificarea aparitiei sau disparitiei unor aspecte de mediu sau la modificarea caracteristicilor celor identificate initial, se procedeaza in conformitate cu prevederile procedurii Controlul documentelor (PD PRD 4.2.3), referitoare la propunerea de modificare a unui document, in cazul de fata lista aspectelor de mediu identificate, utilizindu-se acelasi formular. Pe baza acestei propuneri, se declanseaza analiza de mediu si etapele ulterioare stabilite in prezenta procedura (Anexa A). Aspectele de mediu pot fi identificate in cadrul desfasurarii normale a proceselor (functionare normala) si in cadrul accidentelor tehnice, de proces sau produs (functionare anormala). Analiza cauzelor, conditiilor, conjucturilor, efectelor si posibilitatilor de control ale aspectelor de mediu conduc la stabilirea gradului de semnificativitate al acestora.

3. Impactul aspectelor de mediu Impactul aspectelor de mediu se evalueaza cu ajutorul grilei de evaluare, pe baza urmatoarelor criterii: - R : respectarea legislatiei specifice si reglementarilor in vigoare; - S : sensibilitatea mediului si a partilor interesate: - G : gradul de risc al impactului: - M : mijloace de control ale impactului. Pentru fiecare criteriu de evaluare se aplica un sistem de punctare 10; 7; 5; 3; 1, in functie de gradul de satisfacere a cerintelor criteriului (criterii R; M)

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 17

si amploarea caracteristicii specificate de criteriul respectiv (criterii S; G), astfel: - pentru nerespectarea legislatiei si reglementarilor 10; - pentru respectarea intr-o anumita masura a legislatiei si reglementarilor 7; 5; 3; 1; - pentru o sensibilitate mare manifestata de mediu si partile interesate 10; - pentru un anumit grad de sensibilitate manifestat de mediu si partile interesate 7; 5; 3; 1; - pentru un grad mare de risc al impactului 10; - pentru diferite grade de risc ale impactului 7; 5; 3; 1; - pentru mijloace de control ale impactului neperformante 10; - pentru mijloace de control ale impactului de diferite grade de performanta 7; 5; 3; 1. Importanta acordata fiecarui criteriu in parte este materializata printr-un coeficient de ponderare specific, suma coeficientilor fiind unitara, astfel: - pentru R 0,50; - pentru S 0,15; - pentru G 0,20; - pentru M 0,15. Gradul de semnificativitate al impactului unui aspect de mediu (Ns) se determina prin insumarea produselor dintre punctajul acordat si coeficientul de ponderare specific pentru fiecare indicator, astfel: Ns = 0,5 x R + 0,15 x S + 0,2 x G + 0,15 x M. Aspectele de mediu pentru care valoarea gradului de semnificativitate (Ns) este mai mare ca 5, sunt considerate aspecte de mediu cu impact semnificativ. Lista aspectelor de mediu cu impact semnificativ identificate sta la baza procesului de definire a obiectivelor, tintelor si programului de management al mediului. 4. Relatii contractuale privind mediul Atunci cind apare necesitatea achizitionarii de produse sau servicii, in contracte sunt stipulate clauze care impun conditii referitoare la aspectele mediu, in conformitate cu politica si obiectivele de mediu stabilite. Aceste conditii sunt aduse la cunostinta furnizorilor in etapa de ofertare si sunt specifice produsului sau serviciului respectiv.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 18

Unul dintre criteriile de evaluare periodica a furnizorilor este gradul de indeplinire a cerintelor pentru la produs referitoare la aspectele de mediu specificate. G. INREGISTRARI - fisa de colectare date privind aspectele de mediu (cod F- MED 01); - grila de evaluare a aspectelor de mediu (cod F- MED 02); - lista aspectelor de mediu identificate (cod F- MED 03); - lista aspectelor de mediu cu impact semnificativ identificate (cod FMED 04).
START

Etapizare proces de analiza a mediului

Identificare aspecte de mediu

Intocmire Lista aspecte de mediu

Intocmire Lista aspecte de mediu cu impact semnificativ

Anexa A

Intocmire Lista aspecte de mediu pentru relatii contractuale

Procese

Responsabil

Prezentare Liste aspecte de mediu spre aprobare

RMQMS

NU Aprobat

DA

Responsabili procese

Program de management de mediu Program de pregatire situatii de urgenta

RMQMS

Realizare programe

STOP

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 19

Procese

Responsabil
RMQMS

RMQMS

RMQMS

DIREC-TOR

RMQMS DIRECTOR

RMQMS

Cap. 4 Identificarea pericolelor si evaluarea riscului (PD PRD 4.3.1 S)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt. Cauza modificarilor S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 20

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de identificare a pericolelor, din punct de vederea a securitatii si sanatatii in munca, care sunt generate de procesele specifice care se desfasoara in cadrul organizatiei precum si definirea responsabilitatilor pentru efectuarea acestui proces, cu scopul de a elimina riscurile, daca este posibil sau de reducere la minim ale acestora. B. DOMENIU Procedura se aplica proceselor specifice organizatiei si personalului care le implementeaza precum si persoanelor care, datorita atribitiilor detinute sau intimplator, sunt prezente in spatiul de procesare. C. TERMINOLOGIE

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 21

Pericol = sursa sau situatie cu un potential de a produce o vatamare, in termeni de ranire sau imbolnavire, dauna adusa proprietatii, dauna adusa mediului de lucru sau o combinatie a acestora; Risc = combinatie a probabilitatii si consecintelor producerii unui anumit eveniment periculos. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie; Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, avizata de Ministerul Muncii in 1993 si publicata n 1998. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Director : - asigura resursele necesare realizarii evaluarii de risc si implementarii actiunilor de eliminare sau reducere a riscurilor; - analizeaza rapoartele de evaluare de risc, aproba actiunile necesare a fi implementate pentru eliminarea sau reducerea la minim a riscurilor identificate. RMQMS :

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 22

- programeaza efectuarea evaluarilor de risc in functie de dimensiunile riscurilor si eventualelor modificari legislative, tehnologice sau organizatorice survenite; - asigura implementarea actiunilor de eliminare sau minimalizare a riscurilor; - verifica, in cadrul auditurilor interne initiate, eficacitatea actiunilor stabilite a fi implementate in urma efectuarii evaluarii riscurilor. Responsabili de procese : - participa efectiv la identificarea factorilor de risc specifici proceselor desfasurate; - propun actiuni de eliminare sau minimalizare a riscurilor; - implementeaza actiunile de eliminare sau minimalizare a riscurilor. Responsabil PM : - analizeaza toate locurile de munca din organizatie, in vederea identificarii pericolelor si evaluarii riscului specific fiecaruia dintre acestea; - alege metoda de evaluare si intocmeste raportul de evaluare a riscurilor; - stabileste actiunile de eliminare sau reducere a riscurilor si urmareste implementarea actiunilor stabilite in urma evaluarii; - evalueaza, din punct de vedere al riscului, actiunile corective si preventive inainte de implementare. Personal : - se implica in identificarea factorilor de risc specifici locului de munca unde isi desfasoara activitatea si aplica toate masurile stabilite in urma efectuarii evaluarii de risc. F. PROCEDURA 1. Echipa de evaluare a riscurilor In vederea asigurarii unui nivel cit mai ridicat a securitatii locurilor de munca, este necesara efectuarea identificarii pericolelor generate de desfasurarea proceselor specifice si evaluarea riscurilor la care sunt supuse personalul de executie si persoanele care, datorita atribitiilor detinute sau intimplator, sunt prezente in spatiul de procesare. Echipa care efectueaza evaluarea riscurilor are urmatoarea componenta: - responsabilul cu protectia muncii sef de echipa de evaluare; - medicul de medicina muncii in portofoliul caruia este organizatia; - responsabilul de proces.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 23

Inainte de declansarea procesului de evaluare a riscurilor, seful echipei efectueaza instruirea membrilor echipei prin prezentarea metodei de evaluare. 2. Efectuarea evaluarii Evaluarea se efectueaza prin luarea in considerare a urmatorilor factori: - cerintele legale si de reglementare specifice aplicabile; - politica adoptata in organizatie referitoare la protectia muncii; - caracteristicile detaliate ale proceselor: infrastructura (utilaje, echipamente, instalatii, produse), responsabilitati (proceduri, instructiuni de lucru), personal de executie, mediu de lucru; - rezultatele auditurilor initiate si controalelor organismelor abilitate; - opiniile personalului implicat; - observatiile medicale; - datele statistice referitoare la efectele conditiilor specifice de munca asupra sanatatii. Analiza factorilor luati in considerare, permite: - ierarhizarea riscurilor; - incadrarea lor in categoriile riscuri acceptabile sau riscuri inacceptabile, in conformitate cu politica adoptata in cadrul organizatiei; - stabilirea actiunilor necesare a fi implementate in vederea eliminarii riscurilor inacceptabile; - stabilirea actiunilor necesare a fi implementate in vederea reducerii la minim a riscurilor care nu pot fi eliminate. 3. Raport de evaluare a riscurilor Sinteza procesului de evaluare a riscurilor este reprezentata de raportul de evaluare, intocmit de catre seful echipei, in care sunt mentionate pericolele identificate si riscurile implicate precum si actiunile propuse in vederea eliminarii sau reducerii la minim a riscurilor. Raportul de evaluare este supus spre analiza managementului si, dupa aprobare, datele cuprinse sunt utilizate la intocmirea fiselor de evaluare si eliminare / diminuare ale riscurilor. G. INREGISTRARI - raport de evaluare a riscurilor (cod F RIS 01); - fisa de evaluare si eliminare / diminuare a riscului (cod F RIS 02).

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 24

Cap. 5 Prevederi legale (PD PRD 4.3.2)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 25

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de identificare si actualizare a prevederilor legale, de reglementare si altor cerinte specifice aplicabile precum si definirea responsabilitatilor pentru efectuarea acestui proces. B. DOMENIU Procedura se aplica in toate compartimentele functionale ale organizatiei. C. TERMINOLOGIE Nu este cazul. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 26

Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Consilier juridic : - identifica, in publicatiile oficiale, documentele legislative aplicabile proceselor desfasurate in cadrul organizatiei; - informeaza functiile interesate despre aparitia, modificarea, abrogarea documentelor legislative si asigura disponibilitatea acestora. RMQMS : - identifica legislatia si cerintele de reglementare aplicabile; - intocmeste si actualizeaza Lista documentelor legislative si cerintelor de reglementare aplicabile. Sefi de compartimente functionale : - intocmesc si actualizeaza Lista documentelor legislative si cerintelor de reglementare specifice aplicabile; - gestioneaza documentele legislative si de reglementare utilizate. Responsabil PM : - instruieste responsabilii de procese referitor la cerintele aplicabile legale si de reglementare pentru SSM, in vederea efectuarii instruirii personalului din subordine. F. PROCEDURA 1. Documente de referinta Domeniul de activitate al organizatiei este reglementat. Toate procesele specifice domeniului de activitate precum si procesele impuse de adoptarea unui sistem de management integrat calitate, mediu,

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 27

securitate si sanatate in munca se conformeaza urmatoarelor tipuri de documente: documente legislative : - legi; - ordonante; - hotariri de guvern; - ordine ministeriale. documente de reglementare : - standarde de sistem, de produs, de proces; - normative de executie; - prescriptii tehnice de produs; - autorizatii, avize; - norme interne. 2. Identificare, achizitionare si actualizare 2.1 Documente legislative Consilierul juridic identifica si extrage, din Monitorul Oficial, documentele legislative emise aplicabile organizatiei si proceselor care se desfasoara in cadrul organizatiei. Prevederile legale aplicabile sunt transpuse pe suport magnetic si, la solicitare, se realizeaza si se transmit copii de lucru catre solicitant. Consilierul juridic efectueaza actualizarea documentelor legislative pastrate odata cu aparitia de noi prevederi sau prevederi legale care modifica, completeaza sau inlocuiesc prevederile legale existente. RMQMS intocmeste si actualizeaza lista documentelor legislative aplicabile in cadrul organizatiei. 2.2 Standarde Anual, pe baza catalogului standardelor in vigoare elaborat de ASRO, se verifica Lista standardelor in vigoare aplicabile in organizatie. Standardele noi aparute sau modificarile efectuate standardelor existente sunt achizitionate, prin comanda directa, de la ASRO. RMQMS intocmeste si actualizeaza Lista standardelor in vigoare aplicabile in cadrul organizatiei. 2.3 Normative de executie Organizatia este abonata la publicatia Buletin Tehnic Rutier, in care sunt prezentate normativele de executie noi si modificarile normativelor existente specifice domeniului de activitate.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 28

RMQMS intocmeste si actualizeaza Lista normativelor de executie in vigoare aplicabile in cadrul organizatiei. 2.4 Prescriptii tehnice de produs Prescriptiile tehnice de produs sunt elaborate de catre furnizori si insotesc produsul achizitionat. Aceste prescriptii sunt pastrate in cadrul Compartimentului TP, copii de lucru fiind transmise responsabililor de proces in vederea implementarii. Atunci cind produsul achizitionat determina, prin caracteristicile proprii, necesitatea elaborarii unei noi proceduri de executie sau modificari apreciabile ale procedurii existente, prescriptiile tehnice de produs stau la baza efectuarii analizei de mediu si evaluarii factorilor de risc specifice. 2.5 Autorizatii si avize Organizatia obtine si mentine in termen de valabilitate autorizatiile si avizele necesare functionarii in conditii legale. Originalele documentelor de conformare se pastreaza la administrator iar copiile de lucru se regasesc in cadrul compartimentelor functionale care le utilizeaza. RMQMS intocmeste si actualizeaza Lista autorizatiilor si avizelor in vigoare obtinute de catre organizatie. 2.6 Norme interne Atunci cind, pentru anumite procese desfasurate in cadrul organizatiei, nu exista documente de reglementare externe sau acestea au un caracter general, sunt elaborate decizii, dispozitii manageriale, norme sau proceduri interne care stabilesc criterii specifice de operare si performanta, obiective, responsabilitati, etc. (norme interne de PM, atestari interne, norme interne de consum, proceduri operationale, etc.). Dispozitiile manageriale, normele interne sau procedurile operationale elaborate sunt difuzate controlat compartimentelor functionale care le utilizeaza si se supun prevederilor procedurii Controlul documentelor (PD PRD 4.2.3). 3. Implementarea documentelor legislative si de reglementare Toate documentele legislative si de reglementare noi sau modificarile aduse celor existente sunt introduse, prin grija RMQMS, in listele specifice, in vederea actualizarii acestora. Deasemenea, RMQMS, pe baza noilor specificatii din documentele legislative si de reglementare, actualizeaza documentele SMIQMS.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 29

G. INREGISTRARI - lista autorizatiilor si avizelor obtinute (cod F INR 02); - lista standardelor si normativelor in vigoare (cod F INR 03); - lista documentelor legislative in vigoare (cod F INR 04).

Cap. 6 Comunicare si raportare (PD PRD 4.4.3)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor

Functie
Administrator RMQMS

Ex. nr.
1 2

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I
CERT ROM

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 30
3

Organism de certificare

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de realizare a comunicarii interne, intre membrii organizatiei, si externe, cu partile interesate, precum si definirea responsabilitatilor pentru efectuarea acestui proces. B. DOMENIU Procedura se aplica in cadrul tuturor compartimentelor functionale ale organizatiei, pentru comunicarea interna, si in cadrul compartimentelor care, prin caracteristicile proceselor desfasurate, sunt in legatura cu clientii, furnizorii, cu organisme abilitate sa monitorizeze procesele reglementate sau procesele pentru care organizatia a solicitat certificarea conformitatii cu cerintele de reglementare specifice si cu alte parti interesate. C. TERMINOLOGIE Nu este cazul. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 31

Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Director : - conduce reuniunile de analiza referitoare la eficacitatea SMIQMS, performantele calitative ale produselor si proceselor, performantele de mediu, securitate si sanatate in munca realizate; - decide asupra modului de rezolvare a reclamatiilor, sesizarilor privind nerealizarea parametrilor de operare ai proceselor care genereaza nerealizarea performantelor de mediu, securitate si sanatate in munca sau genereaza neconformitati de produs; - formuleaza raspunsuri la sesizarile si reclamatiile primite privind mediul, securitatea si sanatatea in munca; - asigura comunicarea politicilor si obiectivelor stabilite partilor interesate; - emite decizii referitoare la responsabilitate si autoritate in cadrul comunicarii interne si externe; - impune comunicarea cu personalul si consultarea personalului ca mijloace de implicare a acestuia in realizarea obiectivelor stabilite; - asigura interfata organizatiei cu mass media si alte parti interesate. Sefi de compartimente functionale (responsabili de procese) : - asigura comunicarea politicilor si obiectivelor stabilite personalului din subordine; - asigura comunicarea cu personalul si consultarea personalului ca mijloace de implicare a acestuia in realizarea obiectivelor stabilite;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 32

- comunica cu organismele specifice abilitate in conformitate cu responsabilitatea si autoritatea acordata; - asigura raportarea rezultatelor obtinute in cadrul proceselor specifice desfasurate; - asigura raportarea aspectelor de mediu si pericolelor identificate in cadrul proceselor tehnologice desfasurate; - asigura raportarea neconformitatilor sesizate la produsele procesate sau la produsul final; - asigura raportarea, in timp util, a eventualelor situatii de urgenta manifestate. F. PROCEDURA 1. Promovarea comunicarii Managementul incurajeaza comunicarea in cadrul organizatiei in vederea informarii intregului personal asupra politicilor si obiectivelor stabilite in domeniile calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca precum si constientizarii asupra avantajelor obtinute pentru realizarea acestor obiective. Deasemenea, prin sustinerea comunicarii interne, managementul vizeaza implicarea intregului personal in procesul de imbunatatire continua a SMIQMS prin analizarea si implementarea propunerilor primite referitoare la modul de desfasurare a proceselor specifice. Comunicarea externa se realizeaza in conformitate cu responsabilitatea si autoritatea acordata, astfel incit informatiile sa fie clare, verificabile si sa se efectueze o solutionare rapida si pe cale amiabila a problemelor aparute, in vederea eliminarii incertitudinilor, intirzierilor sau disputelor costisitoare. 2. Comunicare interna Comunicarea interna este reprezentata de circuitul informatiilor intre compartimentele functionale ale organizatiei si se efectueaza, la modul general, in etape distincte, corespunzatoare fazelor in care se gaseste un anumit produs, respectiv: - ofertare contractare; - procesare; - receptie livrare. In etapa de ofertare contractare, informatiile primare referitoare la cerintele pentru produs ale clientului, la cerintele legale si de reglementare pentru mediu si SSM sunt transmise catre compartimentele functionale care, in

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 33

urma procesarii, asigura feedback ul informational specific referitor la capabilitatea de realizare a produsului ofertat. In etapa de executie, informatiile primare sunt reprezentate de raportari ale stadiului produsului, ale evolutiei aspectelor de mediu si factorilor de risc, carora le corespund, prin feedback, informatii tehnice, tehnologice, de mediu si SSM, prin care sunt reglementate eventualele disfunctionalitati ale proceselor SMIQMS. In etapa de receptie livrare, informatiile primare sunt reprezentate de eventualele obiectii sau respingeri formulate la receptie, carora le corespund, prin feedback, informatii referitoare la actiunile de corectie si imbunatatire necesare a fi implementate. Aceste etape generalizate de comunicare nu exclud comunicarea care se efectueaza prin intermediul procedurilor care detaliaza modul de aplicare a unor cerinte, comunicarea prin intrermediul procesului de instruire sau comunicarea prin initierea si efectuarea auditurilor interne. Deasemenea, in cazul producerii unui eveniment de mediu, incident sau accident SSM, comunicarea se realizeaza in conformitate cu prevederile planurilor de actiune in situatii de urgenta. 3. Consultarea personalului In vederea imbunatatirii procesului de asigurare a securitatii si sanatatii in munca, a identificarii eventualelor omisiuni sau puncte slabe, se efectueaza consultarea periodica a personalului. In urma analizei chestionarelor completate, se identifica, daca este cazul, aspectele relevante surprinse si se trateaza in conformitate cu prevederile referitoare la modificarea documentelor din procedura Controlul documentelor (PD PRD 4.2.3). 4. Comunicarea externa 3.1 Comunicarea cu clientii Comunicarea cu clientii se efectueaza, prin metode specifice, in situatii diferite, astfel: promovarea produselor - website pe INTERNET; - brosuri, pliante, cataloage de produse; - publicitate in reviste de specialitate. negociere

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 34

- telefon, fax, corespondenta; - intilniri bilaterale; - asistenta tehnica la determinarea cerintelor pentru produs. postlivrare - chestionar de evaluare a satisfactiei clientului; - urmarirea comportarii in timp a produsului. 3.2 Comunicarea cu autoritatile abilitate in domeniile mediu si SSM - informarea autoritatilor abilitate cu privire la producerea de evenimente de mediu sau SSM; - insotirea inspectorilor pe perioada efectuarii inspectiilor; - punerea la dispozitia inspectorilor a documentelor si inregistrarilor specifice solicitate; - confirmarea proceselor verbale de inspectie intocmite; - implementarea actiunilor corective si preventive stabilite, la termenele specificate. 3.3 Comunicarea cu partile interesate - managementul desemneaza persoana din organizatie responsabila cu documentarea si elaborarea raspunsurilor la sesizarile sau reclamatiile pertinente primite; - informatiile comunicate sunt clare si relevante, astfel incit sa nu creeze suspiciuni asupra intentiilor organizatiei; - partilor interesate care doresc sa cunoasca politicile adoptate in cadrul organizatiei, li se comunica, in timp util, data si locatia unde pot studia documentele respective; - prezentarea, in cadrul organizatiei, a informatiilor dobindite in urma participarii la cursuri de specializare, simpozioane, conferinte, etc. Fluxul informational asociat efectuarii comunicarii interne si externe este prezentat in Anexa B, atasata prezentei proceduri. G. INREGISTRARI - decizii manageriale; - chestionar de consultare a personalului (cod F SAN 03); - raspunsuri la solicitarile partilor interesate.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 35

Cap. 7 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (PD PRD 4.4.7)
Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion

Functie
Administrator

Ex. nr.
1

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I
Mihai Victor CERT ROM

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 36
2 3 APROBAT

RMQMS Organism de certificare INTOCMIT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de actionare la aparitia situatiilor de urgenta si definirea responsabilitatilor pentru implementarea actiunilor stabilite. B. DOMENIU Procedura se aplica la amplasamentele unde se desfasoara procese pentru care sunt identificate riscuri de mediu si / sau de securitate si sanatate in munca. C. TERMINOLOGIE Risc = combinatie a probabilitatii si consecintelor producerii unui anumit eveniment periculos; Securitate = absenta unui risc neacceptabil de vatamare. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie; Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 37

d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Director : - asigura resursele necesare desfasurarii proceselor in conditii de siguranta; - asigura capacitatea de raspuns generala a organizatiei la situatii de urgenta de mediu si SSM, in conformitate cu prevederile legale; - analizeza si aproba, atunci cind este cazul, planurile de actiune in situatii de urgenta; - decide sau aproba actiuni de imbunatatire in urma analizarii rezultatelor testarii capacitatii de raspuns. RMQMS : - coordoneaza procesul de identificare a aspectelor de mediu cu impact semnificativ si a pericolelor privind securitatea si sanatatea in munca; - intocmeste planurile de actiune in situatii de urgenta; - planifica simulari de actionare in situatii de urgenta, analizeaza rezultatele si propune actiuni de imbunatatire a capacitatii de raspuns. Responsabili de procese : - identifica, in cadrul proceselor pe care le coordoneaza, aspectele de mediu si pericolele privind securitatea si sanatatea in munca si monitorizeaza evolutia acestora; - stabilesc componenta echipelor de interventie si se asigura ca membrii acestora pot fi alertati si disponibili in timp util; - instruiesc personalul din subordine si, in mod special, echipele de interventie referitor la modul de actionare in situatii de urgenta; - efectueaza simularile de actionare in situatii de urgenta planificate si implementeaza actiunile stabilite in vederea imbunatatirii capacitatii de raspuns. F. PROCEDURA 1. Identificarea riscurilor potentiale

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 38

Identificarea riscurilor potentiale se efectueaza in faza de analiza initiala de mediu (conform PD PRD 4.3.1 M : Aspecte de mediu) si in faza de identificare a pericolelor (conform PD PRD 4.3.1 S : Identificarea pericolelor si evaluarea riscului) prin analizarea tuturor aspectelor de mediu cu impact semnificativ si a riscurilor care nu pot fi eliminate identificate. 2. Elaborare Plan de actiune in situatii de urgenta Planurile de actiune in situatii de urgenta se intocmesc pentru riscurile potentiale identificate in urma analizarii aspectelor de mediu cu impact semnificativ si a riscurilor care nu pot fi eliminate. Aceste planuri prezinta modul de raspuns la aparitia unor eventuale situatii de urgenta, in vederea prevenirii sau reducerii impacturilor daunatoare asupra mediului si posibilelor raniri sau imbolnaviri asociate. Planurile de actiune in situatii de urgenta stabilesc, pentru diferite amplasamente, dotarile necesare (echipamente, materiale, utilitati, etc.) actionarii in cazul aparitiei fiecarei situatii de urgenta potentiale luata in considerare, ordinea actiunilor stabilite a fi implementate, responsabilitatile pentru implementare (echipa de interventie) precum si actiunile de imbunatatire a capacitatii de raspuns stabilite in urma analizarii rezultatelor simularilor efectuate sau interventiilor in cazuri reale. 3. Mod de actionare in cazul producerii unei poluari accidentale La sesizarea producerii unei poluari accidentale, prima actiune intreprinsa este eliminarea cauzei, atunci cind aceasta actiune este posibila si nu implica riscuri majore sau intreruperea procesului, daca acest fapt implica sistarea poluarii. Lantul operational de raspuns la situatii de urgenta este urmatorul: - informarea responsabilului de proces; - informarea managementului si a autoritatilor abilitate de catre responsabilul de proces; - activarea echipei de interventie; - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea; - limitarea ariei de raspindire a poluantului; - colectarea si indepartarea poluantului sau neutralizarea acestuia prin tehnologii adecvate; - informarea periodica a autoritatilor abilitate asupra procesului de depoluare; - refacerea conditiilor initiale de mediu, atunci cind este posibil;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 39

- investigarea cauzelor si stabilirea responsabilitatilor pentru impactul daunator produs; - instruirea personalului referitor la evenimentul produs; - analizarea situatiei de urgenta si stabilirea de actiuni de imbunatatire a capacitatii de raspuns; - actualizarea planului de actiune in situatii de urgenta. 4. actualizarea planului de actiune in situatii de urgenta Dupa producerea unei situatii de urgenta cauzatoare de impacturi daunatoare sau evenimente de SSM, managementul analizeaza, in detaliu, cauzele care au condus la declansarea situatiei de urgenta si stabileste actiunile necesare a fi implementate, din punct de vedere tehnic si organizatoric, in vederea prevenirii aparitiei unor situatii similare. RMQMS actualizeaza planurile de actiune in situatii de urgenta, tinind cont de actiunile stabilite a fi implementate pentru imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta. G. INREGISTRARI - plan de actiune in situatii de urgenta (cod PAU PRD).

Cap. 8 Monitorizarea performantelor (PD PRD 4.5.1)

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 40

Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 41

Detalierea modului de asigurare a conformitatii proceselor de mediu si SSM cu prevederile legale si de reglementare aplicabile, a modului de efectuare a monitorizarii si masurarii acestora precum si definirea responsabilitatilor pentru desfasurarea acestor procese, astfel incit sa se poata evalua performantele de mediu, de securitate si sanatate in munca ale organizatiei. B. DOMENIU Procedura se aplica proceselor de mediu si SSM de catre personalul implicat in masurarea si monitorizarea proceselor SMIQMS. C. TERMINOLOGIE Performanta de mediu = rezultate masurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr-o organizatie; Performanta de SSM = rezultat masurabil al managementului SSM legat de controlul organizatiei asupra riscurilor referitoare la securitate si sanatate, bazat pe politica si obiectivele sale de SSM; D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 42

E. RESPONSABILITATI Director : - asigura resursele necesare desfasurarii proceselor de mediu si SSM in conditii optime; - analizeaza rapoartele referitoare la performantele de mediu si SSM si decide actiuni de imbunatatire a proceselor. RMQMS : - asigura conformitatea proceselor de mediu si SSM cu documentele legislative si de reglementare in vigoare aplicabile; - coordoneaza masurarea si monitorizarea performantelor proceselor de mediu si SSM; - intocmeste si supune spre analiza rapoartele referitoare la performantele de mediu si SSM si propune actiuni de imbunatatire a proceselor. Responsabil PM : - efectueaza evaluarea riscurilor pentru fiecare proces; - stabileste actiunile de eliminare sau reducere a riscurilor si urmareste implementarea actiunilor stabilite in urma evaluarii; - evalueaza, din punct de vedere al riscului, actiunile corective si preventive inainte de implementare. Responsabili de procese : - identifica, in cadrul proceselor pe care le coordoneaza, aspectele de mediu si pericolele privind securitatea si sanatatea in munca si monitorizeaza evolutia acestora; - implementeaza actiunile corective si preventive stabilite pentru eliminarea sau reducerea riscurilor. F. PROCEDURA 1. Masurare si monitorizare Masurarea si monitorizarea performantelor de mediu si SSM se efectueaza in vederea asigurarii conformarii proceselor cu cerintele prevederilor legale si de reglementare aplicabile in vigoare si stabilirii gradului in care sunt indeplinite obiectivele de mediu si SSM ale organizatiei. Prin masurarea si monitorizarea performantelor de mediu se urmareste modul in care este realizata protectia mediului, gestionarea deseurilor si, in general, modul de functionare a SMIQMS adoptat.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 43

Performantele de mediu se cuantifica in functie de amploarea impactului produs de aspectele de mediu. Actiunile de protectie a mediului sau, atunci cind este cazul, de refacere a conditiilor de mediu initiale, sunt detaliate, in functie de aspectele de mediu identificate si procesele care le determina, in Planul de protectie a mediului (cod PPM PRD). Procesul de gestionare a deseurilor, in functie de provenienta si natura acestora, este detaliat in Planul de gestionare a deseurilor (cod PGD PRD). Planul de protectie a mediului si Planul de gestionare a deseurilor sunt elaborate de catre RMQMS, pe baza Listei aspectelor de mediu identificate (cod F- MED 03). Prin masurarea si monitorizarea performantelor de SSM se urmaresc si se cuantifica: - rezultatele identificarii pericolelor si a evaluarilor de risc; - rezultatele inspectiilor efectuate pe linie de PM referitoare la disponibilitatea si utilizarea echipamentului individual de protectie si avertizare (atunci cind este cazul), la disponibilitatea dispozitivelor de protectie si avertizare a subansamblelor care prezinta risc de accidentare, la stadiul instruirii specifice, etc.; - rezultatele determinarilor de mediu de lucru in care se desfasoara anumite procese (atunci cind este cazul); - modul de comportament al personalului in pe durata desfasurarii proceselor specifice; - gradul de implicare a personalului in procesul de consultare asupra actiunilor necesare a fi implementate in vederea reducerii nivelului de risc. Pentru evaluarea performantelor de mediu si SSM se utilizeaza urmatorii indicatori: - numarul de evenimente de mediu sau SSM produse; - numarul de neconformitati de mediu sau SSM sesizate; - cantitati de deseuri recuperate si valorificate; - investitii pentru protectia mediului sau SSM. RMQMS si responsabilul PM intocmesc rapoarte de date statistice specifice proceselor coordonate in vederea efectuarii analizei SMIQMS. La solicitarea autoritatilor abilitate, se intocmesc si se transmit rapoarte anuale referitoare la impacturile aspectelor de mediu sau consecintele riscurilor care nu pot fi eliminate. 2. Evaluarea conformarii

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 44

Evaluarea conformarii cu cerintele legale si de reglementare se efectueaza in rapoartele de date statistice intocmite, prin compararea volorilor determinate ale indicatorilor cu valorile impuse. G. INREGISTRARI - Plan de protectie a mediului (cod PPM PRD); - Plan de gestionare a deseurilor (cod PGD PRD); - Raport de date statistice (cod F DAT 01).

Cap. 9 Accidente (PD PRD 4.5.2)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 45

Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinat ar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

A. SCOP Detalierea modului de efectuare a raportarii si investigarii incidentelor, accidentelor si neconformitatilor produse si de prevenire a repetarii prin analizarea si eliminarea cauzelor potentiale precum si definirea responsabilitatilor pentru efectuarea acestor procese. B. DOMENIU Procedura se aplica proceselor in care, in urma efectuarii evaluarii de risc, s-au evidentiat riscuri ce nu pot fi eliminate. C. TERMINOLOGIE Accident = eveniment nedorit care conduce la moarte, imbolnavire, ranire, dauna sau alta pierdere;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 46

Incident = eveniment care a generat un accident sau care a avut potentialul de a condice la un accident. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie; Legea nr. 90 / 1996 privind protectia muncii; Norme metodologice Nr. 6 de aplicare a legii 90 / 1996; Ordin MMSSF nr. 848 / MS nr. 1678 / 22. 12. 2004 Norme metodologice de aplicare a legii 346 / 2002, cap. IV Comunicarea si constatarea accidentelor de munca; Norme generale de protectia muncii 2002. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Director : - este obligat sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea accidentului sau incidentului fara acordul comisiei de cercetare sau a organelor abilitate, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar putea genera alte pericole sau ar agrava starea accidentatilor; - asigura constituirea comisiei de cercetare a accidentelor cu ITM; - furnizeaza informatiile necesare comisiei si autoritatilor abilitate; - dispune implementarea actiunilor corective si preventive specificate in procesul verbal de cercetare.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 47

Responsabil PM : - este obligat sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea accidentului sau incidentului fara acordul comisiei de cercetare sau a organelor abilitate, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar putea genera alte pericole sau ar agrava starea accidentatilor; - inregistreaza accidentele de munca produse si imbolnavirile profesionale in registrul de accidente (cod F ACC 01) si in rapoarte oficiale, in conformitate cu cerintele legale; - participa efectiv la cercetarea accidentului si la intocmirea dosarului de cecetare; - intocmeste rapoarte de neconformitate la sesizarea incalcarii cerintelor legale si de reglementare specifice si verifica implementarea actiunilor corective si preventive dispuse; - verifica implementarea actiunilor corective si preventive dispuse in procesele verbale de cercetare a accidentelor. RMQMS : - efectueaza modificari sau completari ale procedurilor proceselor de executie tinind cont de concluziile, recomandarile si actiunile corective si preventive stipulate in procesele verbale de cercetare a accidentelor. Responsabili de procese : - sunt obligati sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea accidentului sau incidentului fara acordul comisiei de cercetare sau a organelor abilitate, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar putea genera alte pericole sau ar agrava starea accidentatilor; - informeaza, in timp util, managementul de eventuala producere a unui accident de munca; - pun la dispozitia comisiei de cercetare toate informatiile, documentele si inregistrarile specifice detinute; - raporteaza neconformitatile cu potential de producere de accidente sesizate; - implementeaza actiunile corective si preventive dispuse, la termenul stabilit, in cadrul proceselor pe care le coordoneaza.

Personal :

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 48

- sunt obligati sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea accidentului sau incidentului fara acordul comisiei de cercetare sau a organelor abilitate, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar putea genera alte pericole sau ar agrava starea accidentatilor; - raporteaza sesizarea de neconformitati sau pericole; - la consultarile la care sunt solicitati fac propuneri de imbunatatire a proceselor de SSM. F. PROCEDURA Investigarea unui accident consta in obtinerea de informatii si dovezi cu privire la: - cauzele care au determinat producerea accidentului; - imprejurarile in care s-a produs; - cerintele legale si de reglementare care nu au fost respectate, in vederea stabilirii responsabilitatilor pentru producerea accidentului si a actiunilor necesare a fi implementate in vederea prevenirii repetarii. In scopul obtinerii de informatii si dovezi relevante si indubitabile, este necesar ca: - investigarea sa se efectueze in cel mai scurt timp de la producerea accidentului; - membrii comisiei de cercetare sa cunoasca procesul in cadrul caruia a avut loc accidentul; - sa existe certitudinea ca au fost luate in considerare toate aspectele care au legatura, directa sau indirecta, cu accidentul. Pentru evaluarea eficacitatii investigatiilor efectuate se are in vedere: - identificarea cauzei deficientei in sistemul de management de SSM si in sistemul de management general al organizatiei; - comunicarea concluziilor si recomandarilor managementului si partilor interesate; - monitorizarea modului de implementare a actiunilor de remediere si a eficacitatii acestora in timp. G. INREGISTRARI - registru de accidente (cod F ACC 01).

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 49

Cap. 10 Audit intern (PD PRD 8.2.2)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 50

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de efectuare al acestor audituri si responsabilitatile care decurg din acest fapt, astfel incit sa existe certitudinea ca, in urma efectuarii lor, sunt depistate neconformitatile aparute sau care pot sa apara, ca acestea sunt raportate functiilor implicate, actiunile corective si preventive dispuse sunt adecvate si este urmarit modul de implementare a lor, in vederea cresterii eficacitatii sistemului de management integrat adoptat. B. DOMENIU Procedura se aplica proceselor sistemului de management integrat, proceselor de executie, pe intreg parcursul fluxului tehnologic si produsului, in diferitele faze de procesare. C. TERMINOLOGIE

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 51

Audit = proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit. Criterii de audit = ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca o referinta. Dovezi de audit = inregistrari, enuntarea faptelor sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile. Auditor = persoana care are competenta de a efectua un audit. Auditat = organizatie care este auditata. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 9000 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vocabular; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie; Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 52

Responsabilitatile pentru planificarea, aprobarea si efectuarea auditurilor interne revin functiilor relevante in implementarea si imbunatatirea sistemului de management integrat adoptat, astfel: Director : - aproba sau modifica componenta echipei de audit intern astfel incit auditorii sa nu isi auditeze propria activitate sau sa nu fie direct implicati in domeniul auditat, cazuri in care obiectivitatea si impartialitatea auditului ar fi afectate; - aproba programul anual de audituri. RMQMS : - intocmeste programul anual de audituri interne; - intocmeste planurile de audit si le difuzeaza compartimentelor care urmeaza a fi auditate - efectueaza auditurile interne, intocmeste rapoartele de audit, urmareste stadiul implementarii actiunilor corective si preventive dispuse, pastreaza documentele si inregistrarile referitoare la auditurile initiate; - prezinta concluziile procesului de auditare in sedintele de analiza a SMIQMS. Membrii echipei de audit : - studiaza documentele sistemului de management integrat, procedurile proceselor de executie, normativele, standardele si legislatia aferente domeniului care va fi auditat; - efectueaza auditul si participa la redactarea raportului de audit; - urmaresc implementarea actiunilor corective si preventive dispuse, la termenele stabilite. Auditatul : - permite accesul echipei de audit in toate zonele de interes si pune la dispozitie documentele, inregistrarile si informatiile necesare, referitoare la domeniul de auditat; - informeaza personalul implicat asupra domeniului si criteriilor de audit; - coopereaza cu echipa de audit si pune la dispozitia ei toate resursele necesare realizarii citeriilor de audit; - implementeaza actiunile corective si preventive dispuse in urma efectuarii auditului, la termenele stabilite. F. PROCEDURA

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 53

Aceasta procedura este detaliata in mai multe capitole care prezinta obiectivele auditului precum si succesiunea etapelor in care se efectueaza, astfel : 1. Obiectivele auditului intern : - determinarea conformitatii sistemului de management integrat cu cerintele; - evaluarea conformarii cu cerinte prevederilor legale si de reglementare la care a aderat organizatia; - asigurarea ca obiectivele, asa cum sunt ele definite in MMIQMS PRODIAL, sunt indeplinite; - asigurarea ca intreg personalul organizatiei isi indeplineste responsabilitatile si atributiile alocate in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite; - urmarirea modului de aplicare a prescriptiilor procedurilor proceselor sistemului de management integrat; - dispunerea de actiuni corective si preventive, atunci cind este cazul, precum si urmarirea implementarii acestora, in vederea cresterii eficacitatii sistemului de management integrat. Aceste audituri interne pot fi curente (planificate sau solicitate) sau impuse de modificari semnificative ale sistemului de management integrat, ale cerintelor pentru produs sau tehnologiile de executie din cadrul proceselor efectuate. 2. Domeniul auditului intern si criteriile de audit : 2.1 Domeniul auditului Este reprezentat de procesul / activitatea supusa auditarii. In cadrul programului de audituri interne stabilit se are in vedere ca domeniul auditului sa acopere toate procesele / activitatile desfasurate in organizatie, pentru a evalua modul de functionare si eficacitatea intregului SMIQMS implementat. 2.2 Criteriile de audit Criteriile de audit sunt continute in MMIQMS PRODIAL si in procedurile SMIQMS. Cu ocazia elaborarii programului de audituri interne si a planurilor de audit intern se specifica, pentru fiecare proces / activitate auditata, criteriile aplicabile. In acelasi mod se face referire la cerintele standardelor de referinta aplicabile procesului / activitatii respective. 3. Initierea auditului

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 54

Pe baza programului anual de audituri interne, aprobat de Director, RMQMS decide declansarea auditului intern, compartimentul / formatia auditata, procesele ce urmeaza a fi auditate si specifica standardele si documentele cu care acestea trebuie sa se conformeze. Programul anual de audituri interne contine compartimentele ce vor fi supuse auditarii, cerintele SMIQMS auditate, perioadele de desfasurare planificate, echipa de audit si asigura auditarea, cel putin o data pe an, a fiecarui compartiment / formatie si cerinta a SMIQMS. Deasemeni, la elaborarea programului anual de audituri, se are in vedere combinarea auditurilor de proces cu cele de produs. 4. Pregatirea auditului RMQMS redacteaza si transmite planul de audit intern responsabilului de proces auditat cu cel putin sapte zile inainte de data efectuarii auditului, asigurind astfel o perioada de timp necesara rezolvarii eventualelor neintelegeri sau obiectii ridicate de auditat referitoare la auditul programat. Planul de audit contine domeniul, scopul si criteriile de audit, componenta echipei de audit precum si calendarul de desfasurare a sedintelor de deschidere si inchidere ale auditului. 5. Efectuarea auditului 5.1 Deschidere Auditul debuteaza cu sedinta de deschidere care are ca scop: - prezentarea de catre seful echipei de audit (auditor sef) responsabilului de proces auditat si reprezentantilor desemnati pentru domeniile implicate, a membrilor echipei de audit; - prezentarea de catre auditor, a domeniului si criteriilor de audit precum si a metodelor si procedurilor utilizate pentru efectuarea lui; - stabilirea, de comun acord, a cailor oficiale de comunicare intre echipa de audit si auditat; - stabilirea tuturor resurselor si facilitatilor necesare echipei de audit, pentru realizarea obiectivelor auditului si confirmarea de catre auditat ca acestea sunt disponibile; - stabilirea datelor si orelor de desfasurare a tuturor sedintelor intermediare a membrilor echipei de audit cu reprezentantii desemnati de conducerea auditatului pentru domeniile implicate, precum si a datei si orei de desfasurare a sedintei de inchidere; - punerea in discutie si solutionarea, de comun acord, a tuturor problemelor sau neclaritatilor sesizate pe parcursul sedintei de deschidere a auditului.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 55

5.2 Audit efectiv Din acest moment, pe baza calendarului de audit adoptat, membrii echipei de audit procedeaza la colectarea de dovezi si informatii referitoare la domeniul pe care fiecare il are atribuit prin criteriile de audit. Aceste dovezi si informatii se colecteaza prin intermediul: - examinarii documentelor si inregistrarilor specifice; - observarii nemijlocite a modului si conditiilor de aplicare ale procedurilor proceselor sistemului de management al calitatii; - interviuri cu membrii personalului care activeaza in domeniul respectiv; - examinarii informatiilor cuprinse in rapoartele de audit ale auditurilor efectuate anterior si in rapoartele de neconformitate deschise atunci cind au fost sesizate neconformitati. Pe perioada efectuarii auditului, auditorul sef poate face, de comun acord cu auditatul, schimbari in ceea ce priveste atributiile membrilor echipei de audit, daca aceste schimbari sunt necesare pentru asigurarea indeplinirii criteriilor de audit. Pe baza dovezilor de audit si informatiilor colectate, a studierii si sintetizarii lor, membrii echipei de audit transmit auditorului sef observatii referitoare atit la conformitatile cit si la neconformitatile sesizate, precum si propuneri de actiuni corective si preventive ce pot fi implementate in vederea imbunatatirii sistemului de management integrat si a proceselor efectuate. Aceste observatii si propuneri fac subiectul unei sedinte, la care participa echipa de audit, responsabilul de proces auditat si reprezentantii desemnati de acesta pentru domeniile implicate, sedinta in care se solutioneaza toate problemele si neclaritatile aparute in timpul desfasurarii auditului, se stabilesc termenele de implementare a actiunilor corective si preventive adoptate. Dupa incheierea acestei sedinte, auditorul sef procedeaza la elaborarea si redactarea raportului de audit precum si la difuzarea acestuia in termen de sapte zile de la reuniunea de inchidere. 5.3 Inchidere In finalul auditului se desfasoara sedinta de inchidere, in care se prezinta auditatului raportul de audit, datat si semnat de catre auditorul sef. Raportul de audit contine: - obiectivele, domeniul si criteriile de audit; - perioada desfasurarii si calendarul auditului;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 56

- identificarea membrilor echipei de audit si a reprezentantilor auditatului; - rapoartele de neconformitate deschise (formular cod F NEC 01 ) si actiunile corective si preventive adoptate; - aprecieri ale echipei de audit referitoare la auditat si la capacitatea lui de a realiza obiectivele specificate prin planul de audit; - lista de difuzare a raportului de audit (1 ex. auditor sef, 1 ex. responsabil de proces auditat). Auditul se considera incheiat dupa ce s-au finalizat toate actiunile corective stabilite. 6. Audit de urmarire Atunci cind, in urma efectuarii auditului, au fost sesizate neconformitati majore, cu influenta mare asupra proceselor sistemului de management integrat, RMQMS, cu avizul Directorului, decide efectuarea unui audit de urmarire la expirarea termenelor stabilite pentru implementarea actiunilor corective si preventive adoptate. Acest audit se desfasoara in acelasi mod ca auditurile interne curente, conform prezentei proceduri, dar are ca scop urmarirea modului de implementare a actiunilor corective si preventive adoptate, a implicatiilor acestora asupra eficacitatii sistemului de management integrat si stabilirea de masuri care sa conduca la imbunatatirea efecacitatii acestuia. Atunci cind, in urma efectuarii auditului, nu au fost sesizate neconformitati majore, urmarirea modului de implementare a actiunilor corective si preventive adoptate se face prin inspectii, controale efectuate de RMQMS sau Responsabilul CQ, functie de domeniul auditat sau cu ocazia urmatorului audit intern programat. G. INREGISTRARI - program de audit (cod F AUD 01); - plan de audit (cod F AUD 02); - chestionar de verificare (cod F AUD 03); - raport de audit (cod F AUD 04); - RNC audit (cod F AUD 05).

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 57

Cap. 11 Controlul produsului neconform (PD PRD 8.3)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 58

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului in care se face acest control si definirea responsabilitatilor pentru identificarea, analizarea si tratarea produselor / proceselor neconforme, astfel incit efectul acestor neconformitati sa fie redus la minim. B. DOMENIU Procedura se aplica tuturor produselor realizate / proceselor efectuate precum si produselor / serviciilor aprovizionate. C. TERMINOLOGIE Produs = rezultat al unui proces; Conformitate = indeplinirea unei cerinte; Neconformitate = neindeplinirea unei cerinte; Derogare dupa fabricatie = autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate; Reparare = actiune asupra unui produs neconform, de a-l face acceptabil pentru utilizarea intentionata; Reprelucrare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu cerintele;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 59

Corectie = actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata; Rebutare = actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica utilizarea acestuia in scopul initial. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 9000 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vocabular; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Responsabilitatile privind aplicarea acestei proceduri revin functiilor de conducere si control a proceselor de executie, astfel : Director : - analizeaza neconformitatile majore si conditiile care au determinat aparitia lor;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 60

- dispune neutilizarea produsului in lucrare daca nu corespunde cerintelor pentru produs sau decide daca lucrarea poate continua, daca produsul trebuie reparat, acceptat cu derogare sau rebutat; - analizeaza modul de investigare a evenimentelor de mediu si SSM si stabileste responsabilitatile pentru declansarea lor; - stabileste actiuni corective si preventive care sa asigure inlaturarea neconformitatilor si a cauzelor care le-au generat. Responsabil tehnic cu executia : - raporteaza Directorului neconformitatea sesizata si conditiile care au generat-o; - urmareste aplicarea intocmai a actiunilor dispuse pentru inlaturarea efectelor si a prevenirii aparitiei cauzelor care le-au determinat; - asigura interfata dintre organizatie, client si Inspectia in Constructii, atunci cind este cazul, in vederea efectuarii inspectiilor si incercarilor cerute pentru avizarea derogarii dupa fabricatie a produsului si acceptarea acestuia de catre client. Responsabil de proces : - identifica si izoleaza, atunci cind este posibil, produsul neconform sau procesul care conduce la aparitia neconformitatii; - instiinteaza, in timp util, managementul despre producerea unui eventual eveniment tehnologic, de mediu sau SSM; - implementeaza actiunile decise pentru corectia produsului si / sau inlaturarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatii. Personal CQ : - deschide rapoarte de neconformitate atunci cind sesizeaza nerespectari ale cerintelor pentru produs sau ale prevederilor procedurale; - urmareste modul de implementare a actiunilor decise pentru corectia produsului si inlaturarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatii si verifica modul de efectuare a inregistrarilor referitoare la corectie. RMQMS : - urmareste tratarea neconformitatilor identificate la auditurile interne initiate; - centralizeaza neconformitatile identificate, actiunile corective si preventive implementate si rezultatele obtinute in cadrul raportului de analiza SMIQMS care este prezentat la reuniunile anuale ale managementului; - propune actiuni de imbunatatire a proceselor SMIQMS.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 61

Personal : - participa la consultarile intreprinse in vederea imbunatatirii proceselor SMIQMS si propun actiuni in acest scop. F. PROCEDURA 1. Identificarea neconformitatilor Neconformitatile sunt identificate in urmatoarele situatii: - receptia produselor aprovizionate; - supravegherea / inspectarea proceselor; - receptia fazelor de executie a produselor; - eventuale evenimente tehnologice, de mediu si SSM produse; - analize de mediu si evaluare risc; - inspectii efectuate de autoritati specifice abilitate; - audituri interne si externe; - consultarea personalului; - reclamatii ale partilor interesate. 2. Cauzele neconformitatilor Cauzele neconformitatilor produselor sau proceselor sunt: - comunicarea superficiala cu clientul; - utilizarea unor produse componente ale produsului final care nu satisfac cerintele pentru produs; - nerespectarea Procedurilor Proceselor de Executie; - nerespectarea prevederilor legale aplicabile referitoare la calitate, mediu si SSM; - utilizarea unor utilaje sau echipamente neadecvate pentru procesul tehnologic care se efectueaza; - neutilizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare, utilizarea lor neadecvata sau atunci cind exista suspiciuni asupra modului lor de functionare; - neasigurarea cu personal tehnic, de control si executie adecvat proceselor tehnologice care se efectueaza; - instruirea superficiala a personalului si neimplicarea acestuia in activitatea de imbunatatire a SMIQMS. 3. Analiza produsului neconform Rezultatele analizei produsului neconform, conduc la urmatoarele solutionari:

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 62

acceptarea produsului prin derogare, cu sau fara remedieri se efectueaza remedierile, se supun inspectiei si se continua executia; reclasarea produsului si destinarea lui pentru alte utilizari se asigura identificarea si depozitarea distincta a produsului pina la utilizare; rebutarea produsului se asigura identificarea si depozitarea distincta a produsului pina la debarasare. 4. Analiza neconformitatilor In urma acestei analize, efectuate de functiile cu responsabilitati in conducerea si controlul executiei, se stabilesc actiunile de corectie a produsului constatat ca fiind neconform, cauzele care au condus la aparitia neconformitatii precum si actiunile corective si preventive ce se impun a fi implementate pentru eliminarea si prevenirea acestor cauze. Actiunile corective si preventive pot fi propuse de catre coordonatorul de proces, personalul implicat in desfasurarea procesului, personalul cu responsabilitati de control al proceselor, organismele specifice abilitate sau management. Actiunile corective si preventive stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, sunt generatoare de costuri suplimentare. Daca, in urma depistarii unei neconformitati, exista posibilitatea ca produsul executat anterior sa fie afectat, se face o evaluare calitativa a lui si se instiinteaza clientul despre incertitudinile calitative posibile. Daca, in urma depistarii de neconformitati ale produsului final, sunt necesare reparatii sau inlocuiri de parti de produs, acestea se efectueaza numai cu acordul clientului (si al proiectantului, cind este cazul), pe baza dispozitiilor de santier. Pentru prevenirea repetarii unei neconformitati, la analiza ei, se stabileste cauza care a generat-o, precum si nivelul de implicare a tuturor factorilor (de mediu, de SSM, de dotare, de personal, de colaborare, etc.) care influenteaza desfasurarea procesului respectiv. Atunci cind se cunosc potentialele cauze ale aparitiei neconformitatilor, respectiv la schimbarea sau modificarea proceselor tehnologie, la revizuirea cerintelor pentru produs ale clientului, la revizuirea legislatiei, standardelor sau normativelor aplicabile, la schimbari ample de personal, etc., actiunile preventive se initiaza, in functie de nivelul de importanta a cauzei, de functiile relevante specifice din organizatie.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 63

Neconformitatile identificate si modul de tratare a acestora sunt analizate in cadrul reuniunilor managementului pentru a determina originea cauzelor neconformitatilor, actiunile preventive necesare a fi implementate si daca reprezinta un potential risc pentru mediu si SSM. G. INREGISTRARI - raport de neconformitate; - proces verbal de analiza a SMIQMS; - proces verbal de control; - proces verbal de receptie pe faze de executie.

Cap. 12 Actiuni corective (PD PRD 8.5.2)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 64

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de actionare la sesizarea aparitiei unei neconformitati si definirea responsabilitatilor pentru analiza, initierea si implementarea actiunilor corective necesare si urmarirea eficacitatii acestora, astfel incit sa se realizeze o imbunatatire continua a proceselor care afecteaza calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in munca. B. DOMENIU Procedura se aplica proceselor Sistemului de Management Integrat, proceselor de executie ce se desfasoara in cadrul organizatiei si produselor obtinute. C. TERMINOLOGIE Produs = rezultat al unui proces; Proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri; Actiune corectiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 65

D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 9000 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vocabular; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Responsabilitatile pentru aplicarea acestei proceduri revin functiilor relevante din organizatie, astfel : Director : - analizeaza rapoartele prezentate de catre RMQMS in cadrul analizelor periodice ale SMIQMS si dispune masuri de corectare si imbunatatire a procedurilor si proceselor care se deruleaza in cadrul organizatiei astfel incit neconformitatile aparute sa fie corectate in scurt timp, in vederea indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu, SSM si obiectivelor stabilite; - dispune masuri de imbunatatire a proceselor SMIQMS dupa analizarea cauzelor si responsabilitatilor pentru producerea de evenimente tehnologice, de mediu si SSM;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 66

- dispune masuri de imbunatatire a procesului de implementare a actiunilor corective dispuse, atunci cind implementarea nu s-a realizat sau nu s-a realizat la termenul stabilit, din motive subiective sau neconformitatea se repeta din aceleasi cauze. Responsabil de proces : - identifica procedurile proceselor aplicabile pe parcursul fluxurilor tehnologice, analizeaza influentele majore ale acestora asupra indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu si SSM; - sesizeaza RMQMS despre eventualele imbunatatiri ce li se pot aduce in scopul contracararii influentelor negative, propune si implementeaza corect, integral si la termen, actiunile corective stabilite. Personal CQ : - efectueaza controale de calitate pe parcursul intregului proces de realizare a produsului in conformitate cu PCCV; intocmeste RNC uri dupa constatarea neconformitatilor, verifica modul de implementare a actiunilor corective propuse si inregistrarile efectuate. RMQMS : - identifica, in cadrul auditurilor efectuate si consemneaza in rapoartele de audit, actiunile corective ce se impun a fi implementate; - sintetizeaza RNC - urile dupa gradul de influenta pe care il au neconformitatile constatate asupra indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu, SSM si prezinta acest raport in cadrul reuniunii de analiza a SMIQMS. F. PROCEDURA La sesizarea aparitiei unei neconformitati sau in urma reclamatiilor primite din partea clientilor, functiile cu responsabilitati in conducerea si controlul proceselor analizeaza neconformitatea si determina cauzele care au generat-o. 1. Neconformitate referitoare la produs Analiza neconformitatilor de catre functiile responsabile se efectueaza dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, au influentat

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 67

produsul respectiv, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor reale. In functie de influenta neconformitatii asupra cerintelor pentru produs, se stabilesc actiunile corective necesare a fi implementate, astfel incit sa existe certitudinea ca neconformitatea nu reapare. Actiunile corective pot fi propuse de catre coordonatorul de proces, personalul implicat in realizarea produsului, personalul cu responsabilitati de control al produselor, organismele specifice abilitate sau management. Actiunile corective stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, sunt generatoare de costuri suplimentare. 2. Neconformitate referitoare la proces Oricare membru al personalului care constata ca un proces sau o cerinta a SMIQMS nu este aplicata sau nu se aplica adecvat are responsabilitatea informarii RMQMS si propunerii, atunci cind este cazul, de actiuni de imbunatatire. Analiza neconformitatilor de catre functiile responsabile se efectueaza dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, au influentat procesul respectiv, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor reale. In functie de influenta neconformitatii asupra obiectivelor procesului, se stabilesc actiunile corective necesare a fi implementate, astfel incit sa existe certitudinea ca neconformitatea nu reapare. Actiunile corective stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, sunt generatoare de riscuri de producere de evenimente tehnologice, de mediu si SSM. 3. Urmarire Dupa expirarea termenului de implementare a actiunii corective decise, personalul CQ, verifica modul de implementare, eficacitatea ei si procedeaza la inchiderea actiunii atunci cind rezultatele verificarii sunt pozitive, la prelungirea termenului de implementare cind implementarea nu s-a realizat din motive obiective sau la oprirea procesului sau lucrarii, atunci cind este cazul si propunerea penalizarii persoanei (persoanelor) responsabile de implementare, daca aceasta nu s-a realizat din motive subiective sau daca neconformitatea se repeta din aceleasi cauze. Personalul CQ are responsabilitatea verificarii modului de efectuare a inregistrarilor referitoare la actiunile corective decise atit in perioada implementarii lor cit si dupa implementare.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 68

Pentru neconformitatile sesizate in cadrul auditurilor interne efectuate se aplica procedura documentata PD PRODIAL 8.2.2 : Audituri interne. Analiza rezultatelor actiunilor corective implementate se face in cadrul analizei efectuate asupra sistemului de management integrat si conduce la actiuni de imbunatatire a eficacitatii acestuia. G. INREGISTRARI - raport de neconformitate (RNC); - procese verbale de control de mediu sau SSM; - procese verbale de analiza a SMIQMS.

Cap. 13 Actiuni preventive (PD PRD 8.5.3)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 69

Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de actionare la sesizarea aparitiei unei potentiale neconformitati si definirea responsabilitatilor pentru initierea si implementarea actiunilor preventive necesare si urmarirea eficacitatii acestora, astfel incit sa se realizeze o imbunatatire continua a proceselor care afecteaza calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in munca. B. DOMENIU Procedura se aplica proceselor Sistemului de Management Integrat, proceselor de executie ce se desfasoara in cadrul organizatiei si produselor obtinute. C. TERMINOLOGIE Produs = rezultat al unui proces; Proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri; Actiune preventiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 70

Standard SR EN ISO 9000 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vocabular; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Responsabilitatile pentru aplicarea acestei proceduri revin functiilor relevante din organizatie, astfel : Director : - analizeaza rapoartele prezentate de catre RMQMS in cadrul analizelor periodice ale SMIQMS si dispune masuri de corectare si imbunatatire a procedurilor si proceselor care se deruleaza in cadrul organizatiei astfel incit sa se prevena aparitia neconformitatile, in vederea indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu, SSM si obiectivelor stabilite; - dispune masuri de imbunatatire a proceselor SMIQMS dupa analizarea cauzelor si responsabilitatilor pentru producerea de evenimente tehnologice, de mediu si SSM; - dispune masuri de imbunatatire a procesului de implementare a actiunilor preventive dispuse, atunci cind implementarea nu s-a realizat sau nu s-a realizat la termenul stabilit, din motive subiective sau neconformitatea s-a manifestat.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 71

Responsabil de proces : - identifica procedurile proceselor aplicabile pe parcursul fluxurilor tehnologice, analizeaza influentele majore ale acestora asupra indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu si SSM; - sesizeaza RMQMS despre eventualele imbunatatiri ce li se pot aduce in scopul contracararii influentelor negative, propune si implementeaza corect, integral si la termen, actiunile preventive stabilite. Personal CQ : - efectueaza controale de calitate pe parcursul intregului proces de realizare a produsului in conformitate cu PCCV; intocmeste RNC uri dupa constatarea cauzelor cu potential de producere a neconformitatilor, verifica modul de implementare a actiunilor preventive propuse si inregistrarile efectuate. RMQMS : - identifica, in cadrul auditurilor efectuate si consemneaza in rapoartele de audit, actiunile preventive ce se impun a fi implementate; - sintetizeaza actiunile preventive implementate si evalueaza consecintele teoretice ale neconformitatilor potentiale asupra indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu, SSM si prezinta acest raport in cadrul reuniunii de analiza a SMIQMS. F. PROCEDURA La sesizarea aparitiei unei potentiale neconformitati, functiile cu responsabilitati in conducerea si controlul proceselor analizeaza neconformitatea potentiala si determina cauzele care au generat-o.

1. Neconformitate referitoare la produs Analiza neconformitatilor potentiale, de catre functiile responsabile, se efectueaza dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, le influenteaza, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor reale.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 72

In functie de posibila influenta a neconformitatii potentiale asupra cerintelor pentru produs, se stabilesc actiunile preventive necesare a fi implementate, astfel incit sa existe certitudinea ca neconformitatea nu apare. Actiunile preventive pot fi propuse de catre coordonatorul de proces, personalul implicat in realizarea produsului, personalul cu responsabilitati de control al produselor, organismele specifice abilitate sau management. Actiunile preventive stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, conduc la producerea neconformitatii. 2. Neconformitate referitoare la proces Oricare membru al personalului care constata ca pentru un proces sau o cerinta a SMIQMS exista premiza aparitiei de neconformitati, are responsabilitatea informarii RMQMS si propunerii, atunci cind este cazul, de actiuni de prevenire. Analiza neconformitatilor potentiale, de catre functiile responsabile, se efectueaza dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, le influenteaza, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor reale. In functie de posibila influenta a neconformitatii potentiale asupra obiectivelor procesului, se stabilesc actiunile preventive necesare a fi implementate, astfel incit sa existe certitudinea ca neconformitatea nu apare. Actiunile preventive stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, conduc la producerea neconformitatii. 3. Urmarire Dupa expirarea termenului de implementare a actiunii preventive decise, personalul CQ, verifica modul de implementare, eficacitatea ei si procedeaza la inchiderea actiunii atunci cind rezultatele verificarii sunt pozitive, la prelungirea termenului de implementare cind implementarea nu s-a realizat din motive obiective sau la oprirea procesului sau lucrarii, atunci cind este cazul si propunerea penalizarii persoanei (persoanelor) responsabile de implementare, daca aceasta nu s-a realizat din motive subiective sau daca neconformitatea se manifesta. Personalul CQ are responsabilitatea verificarii modului de efectuare a inregistrarilor referitoare la actiunile preventive decise atit in perioada implementarii lor cit si dupa implementare. Pentru neconformitatile potentisale sesizate in cadrul auditurilor interne efectuate se aplica procedura documentata PD PRD 8.2.2 : Audituri interne.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 73

Analiza rezultatelor actiunilor preventive implementate se face in cadrul analizei efectuate asupra sistemului de management integrat si conduce la actiuni de imbunatatire a eficacitatii acestuia. G. INREGISTRARI - raport de neconformitate (RNC); - procese verbale de control de mediu sau SSM; - procese verbale de analiza a SMIQMS.

Cap. 14 Participare si consultare (PS PRD - 4.4.3 S)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 74

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de actionare la sesizarea aparitiei unei potentiale neconformitati si definirea responsabilitatilor pentru initierea si implementarea actiunilor preventive necesare si urmarirea eficacitatii acestora, astfel incit sa se realizeze o imbunatatire continua a proceselor care afecteaza calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in munca. B. DOMENIU Procedura se aplica proceselor Sistemului de Management Integrat, proceselor de executie ce se desfasoara in cadrul organizatiei si produselor obtinute. C. TERMINOLOGIE Produs = rezultat al unui proces; Proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri; Actiune preventiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite. D. DOCUMENTE DE REFERINTA

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 75

MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 9000 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vocabular; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Responsabilitatile pentru aplicarea acestei proceduri revin functiilor relevante din organizatie, astfel : Director : - analizeaza rapoartele prezentate de catre RMQMS in cadrul analizelor periodice ale SMIQMS si dispune masuri de corectare si imbunatatire a procedurilor si proceselor care se deruleaza in cadrul organizatiei astfel incit sa se prevena aparitia neconformitatile, in vederea indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu, SSM si obiectivelor stabilite; - dispune masuri de imbunatatire a proceselor SMIQMS dupa analizarea cauzelor si responsabilitatilor pentru producerea de evenimente tehnologice, de mediu si SSM; - dispune masuri de imbunatatire a procesului de implementare a actiunilor preventive dispuse, atunci cind implementarea nu s-a realizat sau nu

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 76

s-a realizat la termenul stabilit, din motive subiective sau neconformitatea s-a manifestat. Responsabil de proces : - identifica procedurile proceselor aplicabile pe parcursul fluxurilor tehnologice, analizeaza influentele majore ale acestora asupra indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu si SSM; - sesizeaza RMQMS despre eventualele imbunatatiri ce li se pot aduce in scopul contracararii influentelor negative, propune si implementeaza corect, integral si la termen, actiunile preventive stabilite. Personal CQ : - efectueaza controale de calitate pe parcursul intregului proces de realizare a produsului in conformitate cu PCCV; - intocmeste RNC uri dupa constatarea cauzelor cu potential de producere a neconformitatilor, verifica modul de implementare a actiunilor preventive propuse si inregistrarile efectuate. RMQMS : - identifica, in cadrul auditurilor efectuate si consemneaza in rapoartele de audit, actiunile preventive ce se impun a fi implementate; - sintetizeaza actiunile preventive implementate si evalueaza consecintele teoretice ale neconformitatilor potentiale asupra indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu, SSM si prezinta acest raport in cadrul reuniunii de analiza a SMIQMS. F. PROCEDURA La sesizarea aparitiei unei potentiale neconformitati, functiile cu responsabilitati in conducerea si controlul proceselor analizeaza neconformitatea potentiala si determina cauzele care au generat-o. 3. Neconformitate referitoare la produs Analiza neconformitatilor potentiale, de catre functiile responsabile, se efectueaza dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, le influenteaza, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor reale. In functie de posibila influenta a neconformitatii potentiale asupra cerintelor pentru produs, se stabilesc actiunile preventive necesare a fi implementate, astfel incit sa existe certitudinea ca neconformitatea nu apare.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 77

Actiunile preventive pot fi propuse de catre coordonatorul de proces, personalul implicat in realizarea produsului, personalul cu responsabilitati de control al produselor, organismele specifice abilitate sau management. Actiunile preventive stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, conduc la producerea neconformitatii. 4. Neconformitate referitoare la proces Oricare membru al personalului care constata ca pentru un proces sau o cerinta a SMIQMS exista premiza aparitiei de neconformitati, are responsabilitatea informarii RMQMS si propunerii, atunci cind este cazul, de actiuni de prevenire. Analiza neconformitatilor potentiale, de catre functiile responsabile, se efectueaza dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, le influenteaza, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor reale. In functie de posibila influenta a neconformitatii potentiale asupra obiectivelor procesului, se stabilesc actiunile preventive necesare a fi implementate, astfel incit sa existe certitudinea ca neconformitatea nu apare. Actiunile preventive stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, conduc la producerea neconformitatii. 3. Urmarire Dupa expirarea termenului de implementare a actiunii preventive decise, personalul CQ, verifica modul de implementare, eficacitatea ei si procedeaza la inchiderea actiunii atunci cind rezultatele verificarii sunt pozitive, la prelungirea termenului de implementare cind implementarea nu s-a realizat din motive obiective sau la oprirea procesului sau lucrarii, atunci cind este cazul si propunerea penalizarii persoanei (persoanelor) responsabile de implementare, daca aceasta nu s-a realizat din motive subiective sau daca neconformitatea se manifesta. Personalul CQ are responsabilitatea verificarii modului de efectuare a inregistrarilor referitoare la actiunile preventive decise atit in perioada implementarii lor cit si dupa implementare. Pentru neconformitatile potentisale sesizate in cadrul auditurilor interne efectuate se aplica procedura documentata PD PRD 8.2.2 : Audituri interne. Analiza rezultatelor actiunilor preventive implementate se face in cadrul analizei efectuate asupra sistemului de management integrat si conduce la actiuni de imbunatatire a eficacitatii acestuia.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 78

G. INREGISTRARI - raport de neconformitate (RNC); - procese verbale de control de mediu sau SSM; - procese verbale de analiza a SMIQMS.

Cap. 15 Evaluarea conformarii (PD PRD 8.3)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Evaluarea conformarii (PD PRODIAL 8.3)

Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 79

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului de actionare la sesizarea aparitiei unei potentiale neconformitati si definirea responsabilitatilor pentru initierea si implementarea actiunilor preventive necesare si urmarirea eficacitatii acestora, astfel incit sa se realizeze o imbunatatire continua a proceselor care afecteaza calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in munca. B. DOMENIU Procedura se aplica proceselor Sistemului de Management Integrat, proceselor de executie ce se desfasoara in cadrul organizatiei si produselor obtinute. C. TERMINOLOGIE Produs = rezultat al unui proces; Proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri; Actiune preventiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 80

D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 9000 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vocabular; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Responsabilitatile pentru aplicarea acestei proceduri revin functiilor relevante din organizatie, astfel : Director : - analizeaza rapoartele prezentate de catre RMQMS in cadrul analizelor periodice ale SMIQMS si dispune masuri de corectare si imbunatatire a procedurilor si proceselor care se deruleaza in cadrul organizatiei astfel incit sa se prevena aparitia neconformitatile, in vederea indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu, SSM si obiectivelor stabilite; - dispune masuri de imbunatatire a proceselor SMIQMS dupa analizarea cauzelor si responsabilitatilor pentru producerea de evenimente tehnologice, de mediu si SSM;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 81

- dispune masuri de imbunatatire a procesului de implementare a actiunilor preventive dispuse, atunci cind implementarea nu s-a realizat sau nu s-a realizat la termenul stabilit, din motive subiective sau neconformitatea s-a manifestat. Responsabil de proces : - identifica procedurile proceselor aplicabile pe parcursul fluxurilor tehnologice, analizeaza influentele majore ale acestora asupra indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu si SSM; - sesizeaza RMQMS despre eventualele imbunatatiri ce li se pot aduce in scopul contracararii influentelor negative, propune si implementeaza corect, integral si la termen, actiunile preventive stabilite. Personal CQ : - efectueaza controale de calitate pe parcursul intregului proces de realizare a produsului in conformitate cu PCCV; - intocmeste RNC uri dupa constatarea cauzelor cu potential de producere a neconformitatilor, verifica modul de implementare a actiunilor preventive propuse si inregistrarile efectuate. RMQMS : - identifica, in cadrul auditurilor efectuate si consemneaza in rapoartele de audit, actiunile preventive ce se impun a fi implementate; - sintetizeaza actiunile preventive implementate si evalueaza consecintele teoretice ale neconformitatilor potentiale asupra indeplinirii cerintelor pentru produs, mediu, SSM si prezinta acest raport in cadrul reuniunii de analiza a SMIQMS. F. PROCEDURA La sesizarea aparitiei unei potentiale neconformitati, functiile cu responsabilitati in conducerea si controlul proceselor analizeaza neconformitatea potentiala si determina cauzele care au generat-o. 5. Neconformitate referitoare la produs Analiza neconformitatilor potentiale, de catre functiile responsabile, se efectueaza dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, le influenteaza, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor reale.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 82

In functie de posibila influenta a neconformitatii potentiale asupra cerintelor pentru produs, se stabilesc actiunile preventive necesare a fi implementate, astfel incit sa existe certitudinea ca neconformitatea nu apare. Actiunile preventive pot fi propuse de catre coordonatorul de proces, personalul implicat in realizarea produsului, personalul cu responsabilitati de control al produselor, organismele specifice abilitate sau management. Actiunile preventive stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, conduc la producerea neconformitatii. 6. Neconformitate referitoare la proces Oricare membru al personalului care constata ca pentru un proces sau o cerinta a SMIQMS exista premiza aparitiei de neconformitati, are responsabilitatea informarii RMQMS si propunerii, atunci cind este cazul, de actiuni de prevenire. Analiza neconformitatilor potentiale, de catre functiile responsabile, se efectueaza dupa investigarea tuturor aspectelor care, direct sau indirect, le influenteaza, astfel incit sa existe certitudinea identificarii cauzelor reale. In functie de posibila influenta a neconformitatii potentiale asupra obiectivelor procesului, se stabilesc actiunile preventive necesare a fi implementate, astfel incit sa existe certitudinea ca neconformitatea nu apare. Actiunile preventive stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, conduc la producerea neconformitatii. 3. Urmarire Dupa expirarea termenului de implementare a actiunii preventive decise, personalul CQ, verifica modul de implementare, eficacitatea ei si procedeaza la inchiderea actiunii atunci cind rezultatele verificarii sunt pozitive, la prelungirea termenului de implementare cind implementarea nu s-a realizat din motive obiective sau la oprirea procesului sau lucrarii, atunci cind este cazul si propunerea penalizarii persoanei (persoanelor) responsabile de implementare, daca aceasta nu s-a realizat din motive subiective sau daca neconformitatea se manifesta. Personalul CQ are responsabilitatea verificarii modului de efectuare a inregistrarilor referitoare la actiunile preventive decise atit in perioada implementarii lor cit si dupa implementare. Pentru neconformitatile potentisale sesizate in cadrul auditurilor interne efectuate se aplica procedura documentata PD PRD 8.2.2 : Audituri interne.

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 83

Analiza rezultatelor actiunilor preventive implementate se face in cadrul analizei efectuate asupra sistemului de management integrat si conduce la actiuni de imbunatatire a eficacitatii acestuia. G. INREGISTRARI - raport de neconformitate (RNC); - procese verbale de control de mediu sau SSM; - procese verbale de analiza a SMIQMS.

Cap. 16 Controlul neconformitatilor (PD PRD 4.5.3.M)


Actualizare

Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director


Nr. Editia crt.

Cauza modificarilor

S-a modificat

1 2

I II

Redactare initiala Observatii preaudit CERT ROM (SQ)

Editia I

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 84

Difuzare / Retragere

Este efectuata de RMQMS


Destinatar
Dinicioiu Ion Mihai Victor CERT ROM

Functie
Administrator RMQMS Organism de certificare

Ex. nr.
1 2 3

Confirmare Retragere Data Semnatura Data Semnatura

INTOCMIT

APROBAT

RMQMS ing. Mihai Victor

Administrator ing. Dinicioiu Ion

A. SCOP Detalierea modului in care se face acest control si definirea responsabilitatilor pentru identificarea, analizarea si tratarea produselor / proceselor neconforme, astfel incit efectul acestor neconformitati sa fie redus la minim. B. DOMENIU Procedura se aplica tuturor produselor realizate / proceselor efectuate precum si produselor / serviciilor aprovizionate. C. TERMINOLOGIE Produs = rezultat al unui proces; Conformitate = indeplinirea unei cerinte; Neconformitate = neindeplinirea unei cerinte; Derogare dupa fabricatie = autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate; Reparare = actiune asupra unui produs neconform, de a-l face acceptabil pentru utilizarea intentionata;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 85

Reprelucrare = actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu cerintele; Corectie = actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata; Rebutare = actiune asupra unui produs neconform pentru a impiedica utilizarea acestuia in scopul initial. D. DOCUMENTE DE REFERINTA MMIQMS PRODIAL; Standard SR EN ISO 9001 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte; Standard SR EN ISO 9000 : 2001 : Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vocabular; Standard SR EN ISO 14001 : 2005 : Sisteme de management de mediu specificatii si ghid de utilizare; Standard OHSAS 18001 : 2004 : Sisteme de management de sanatate si securitate ocupationala Specificatie. Legea 10/1995 - Pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare sunt obligatorii realizarea i meninerea, pe intreaga durata de existenta a construciilor, a urmtoarelor cerine eseniale: a) rezistenta mecanic i stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igiena, sntate i mediu; d) siguranta n exploatare; e) protecie impotriva zgomotului; f) economie de energie i izolare termica.

E. RESPONSABILITATI Responsabilitatile privind aplicarea acestei proceduri revin functiilor de conducere si control a proceselor de executie, astfel : Director : - analizeaza neconformitatile majore si conditiile care au determinat aparitia lor;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 86

- dispune neutilizarea produsului in lucrare daca nu corespunde cerintelor pentru produs sau decide daca lucrarea poate continua, daca produsul trebuie reparat, acceptat cu derogare sau rebutat; - analizeaza modul de investigare a evenimentelor de mediu si SSM si stabileste responsabilitatile pentru declansarea lor; - stabileste actiuni corective si preventive care sa asigure inlaturarea neconformitatilor si a cauzelor care le-au generat. Responsabil tehnic cu executia : - raporteaza Directorului neconformitatea sesizata si conditiile care au generat-o; - urmareste aplicarea intocmai a actiunilor dispuse pentru inlaturarea efectelor si a prevenirii aparitiei cauzelor care le-au determinat; - asigura interfata dintre organizatie, client si Inspectia in Constructii, atunci cind este cazul, in vederea efectuarii inspectiilor si incercarilor cerute pentru avizarea derogarii dupa fabricatie a produsului si acceptarea acestuia de catre client. Responsabil de proces : - identifica si izoleaza, atunci cind este posibil, produsul neconform sau procesul care conduce la aparitia neconformitatii; - instiinteaza, in timp util, managementul despre producerea unui eventual eveniment tehnologic, de mediu sau SSM; - implementeaza actiunile decise pentru corectia produsului si / sau inlaturarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatii. Personal CQ : - deschide rapoarte de neconformitate atunci cind sesizeaza nerespectari ale cerintelor pentru produs sau ale prevederilor procedurale; - urmareste modul de implementare a actiunilor decise pentru corectia produsului si inlaturarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatii si verifica modul de efectuare a inregistrarilor referitoare la corectie. RMQMS : - urmareste tratarea neconformitatilor identificate la auditurile interne initiate; - centralizeaza neconformitatile identificate, actiunile corective si preventive implementate si rezultatele obtinute in cadrul raportului de analiza SMIQMS care este prezentat la reuniunile anuale ale managementului;

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 87

- propune actiuni de imbunatatire a proceselor SMIQMS. Personal : - participa la consultarile intreprinse in vederea imbunatatirii proceselor SMIQMS si propun actiuni in acest scop. F. PROCEDURA 1. Identificarea neconformitatilor Neconformitatile sunt identificate in urmatoarele situatii: - receptia produselor aprovizionate; - supravegherea / inspectarea proceselor; - receptia fazelor de executie a produselor; - eventuale evenimente tehnologice, de mediu si SSM produse; - analize de mediu si evaluare risc; - inspectii efectuate de autoritati specifice abilitate; - audituri interne si externe; - consultarea personalului; - reclamatii ale partilor interesate. 2. Cauzele neconformitatilor Cauzele neconformitatilor produselor sau proceselor sunt: - comunicarea superficiala cu clientul; - utilizarea unor produse componente ale produsului final care nu satisfac cerintele pentru produs; - nerespectarea Procedurilor Proceselor de Executie; - nerespectarea prevederilor legale aplicabile referitoare la calitate, mediu si SSM; - utilizarea unor utilaje sau echipamente neadecvate pentru procesul tehnologic care se efectueaza; - neutilizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare, utilizarea lor neadecvata sau atunci cind exista suspiciuni asupra modului lor de functionare; - neasigurarea cu personal tehnic, de control si executie adecvat proceselor tehnologice care se efectueaza; - instruirea superficiala a personalului si neimplicarea acestuia in activitatea de imbunatatire a SMIQMS. 3. Analiza produsului neconform

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 88

Rezultatele analizei produsului neconform, conduc la urmatoarele solutionari: acceptarea produsului prin derogare, cu sau fara remedieri se efectueaza remedierile, se supun inspectiei si se continua executia; reclasarea produsului si destinarea lui pentru alte utilizari se asigura identificarea si depozitarea distincta a produsului pina la utilizare; rebutarea produsului se asigura identificarea si depozitarea distincta a produsului pina la debarasare. 4. Analiza neconformitatilor In urma acestei analize, efectuate de functiile cu responsabilitati in conducerea si controlul executiei, se stabilesc actiunile de corectie a produsului constatat ca fiind neconform, cauzele care au condus la aparitia neconformitatii precum si actiunile corective si preventive ce se impun a fi implementate pentru eliminarea si prevenirea acestor cauze. Actiunile corective si preventive pot fi propuse de catre coordonatorul de proces, personalul implicat in desfasurarea procesului, personalul cu responsabilitati de control al proceselor, organismele specifice abilitate sau management. Actiunile corective si preventive stabilite se implementeaza imediat, de catre responsabilul de proces, avindu-se in vedere ca, orice intirzieri in acest sens, sunt generatoare de costuri suplimentare. Daca, in urma depistarii unei neconformitati, exista posibilitatea ca produsul executat anterior sa fie afectat, se face o evaluare calitativa a lui si se instiinteaza clientul despre incertitudinile calitative posibile. Daca, in urma depistarii de neconformitati ale produsului final, sunt necesare reparatii sau inlocuiri de parti de produs, acestea se efectueaza numai cu acordul clientului (si al proiectantului, cind este cazul), pe baza dispozitiilor de santier. Pentru prevenirea repetarii unei neconformitati, la analiza ei, se stabileste cauza care a generat-o, precum si nivelul de implicare a tuturor factorilor (de mediu, de SSM, de dotare, de personal, de colaborare, etc.) care influenteaza desfasurarea procesului respectiv. Atunci cind se cunosc potentialele cauze ale aparitiei neconformitatilor, respectiv la schimbarea sau modificarea proceselor tehnologie, la revizuirea cerintelor pentru produs ale clientului, la revizuirea legislatiei, standardelor sau normativelor aplicabile, la schimbari ample de personal, etc., actiunile

S.C. PRODIAL S.R.L.

Editia I

Cod : PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE PD PRD SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU Data: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Pag. 89

preventive se initiaza, in functie de nivelul de importanta a cauzei, de functiile relevante specifice din organizatie. Neconformitatile identificate si modul de tratare a acestora sunt analizate in cadrul reuniunilor managementului pentru a determina originea cauzelor neconformitatilor, actiunile preventive necesare a fi implementate si daca reprezinta un potential risc pentru mediu si SSM. G. INREGISTRARI - raport de neconformitate; - proces verbal de analiza a SMIQMS; - proces verbal de control; - proces verbal de receptie pe faze de executie.