Sunteți pe pagina 1din 16

DOCUMENTAȚIA SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL SECURITĂȚII ȘI
SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

GRUPA 2: RUSU DENISA


NICULAE ANDREEA
IANCU ALINA
ASEMANARI SR ISO 45001 – SR OHSAS 18001
SR ISO 45001 SR OHSAS 18001 EXPLICATII
Introducere: Introducere In partea de introducere cele doua
- Context standarde puncteaza scopul unui
- Scopul unui sistem de management sistem de management ssm.
SSM Ambele se bazeaza pe conceptul
- Factori de success PDCA(planifica, efectueaza, verifica,
- Ciclul PDCA actioneaza)
Domeniu de aplicare - scop Domeniu de aplicare - scop Domeniul de aplicare este acelasi
pentru ambele standarde, scopul fiind
acela de a permite unei organizatii sa
tina sub control propriile riscuri
referiotare la ssm si sa isi
imbunatateasca performantele
referitoare la ssm.
Termeni si definitii Termeni si definitii Ambele standarde ofera definitii
pentru termenii utilizati in text.
Determinarea domeniului de Cerinte generale Ambele standarde necesita definirea
aplicare al sistemului de domeniului de aplicare al sistemului de
management ssm management ssm, documentarea
acestuia fiind impusa de asemenea in
ambele standarde.
Leadership si angajament Resurse, functii, responsabilitate, Standardele au cerinte similare in
raspundere si autoritate ceea ce priveste top managementul.
ASEMANARI SR ISO 45001 – SR OHSAS 18001
SR ISO 45001 SR OHSAS 18001 EXPLICATII
Politica ssm Politica ssm Cerintele privind politica ssm sunt
aceleasi in ambele standarde.
Consultarea si participarea Participare si consultare Cerintele sunt aceleasi, SR ISO 45001
lucratorilor fiind mai detaliat. In ambele se cere ca
organizatia sa stabileasca, sa
implementeze si sa mentina un proces
de consultare si participare a
lucratorilor la toate nivelurile si pentru
toate functiile si a reprezentantilor
acestora pentru dezvoltarea,
planificarea, implementarea,
evaluarea performantei si actiunile de
imbunatatire ale sistemului de
management ssm.
Identificarea pericolelor Identificare pericol, evaluare risc si Organizatia trebuie sa stabileasca, sa
Evaluarea riscurilor ssm si a altor stabilire controale implementeze si sa mentina o
riscuri referitoare la sistemul de procedura pentru identificarea
management de ssm continua a pericolelor, evaluarea
riscurilor si stabilirea controalelor
necesare, conform ambelor
standarde.
ASEMANARI SR ISO 45001 – SR OHSAS 18001
SR ISO 45001 SR OHSAS 18001 EXPLICATII
Determinarea cerintelor legale si a Cerinte legale si alte cerinte Conform ambelor standarde,
altor cerinte organizatia trebuie sa implementeze si
sa mentina un proces pentru a
determina si a avea acces la alte
cerinte legale aplicabile pericolelor din
organizatie, riscurilor ssm si sistemului
de management ssm. De asemenea
ambele specifica faptul ca aceste
cerinte legale si altele sa fie
documentate si actualizate.
Obiective ssm Obiective si program(programe) Organizatia trebuie sa stabileasca
Planificarea realizarii obiectivelor obiective ssm pentru functiile si
ssm nivelurile relevante, pentru a mentine
si a imbunatatii incontinuu sistemul de
management ssm si performanta
referitoare la ssm, conform ambelor
standarde.
Competenta Competenta, instruire si Standardele au aceleasi cerinte, SR
Constientizare constientizare ISO 45001 punand mai mult accent pe
acestea prin impartirea lor in clauze
separate.
Comunicare Comunicare, participare si Cerintele privind comunicarea sunt
consultare aceleasi, in SR ISO 45001 fiind mai
detaliate.
ASEMANARI SR ISO 45001 – SR OHSAS 18001
SR ISO 45001 SR OHSAS 18001 EXPLICATII
Informatii documentate: Documentatie Cerintele sunt la fel, documentele si
- Generalitati Controlul documentelor inregistrarile apartinand in noul
- Creare si actualizare Controlul inregistrarilor standard aceleiasi categorii, informatii
- Controlul informatiilor documentate documentate.

Planificare si control operational Control operational Cerintele sunt aproximativ la fel, noul
standard avand clauze separate.

Pregatire pentru situatii de urgent si Pregatire pentru situatii de urgent si Cerintele sunt aproximativ la fel, mai
capacitate de raspuns capacitate de raspuns detaliate in noul standard.

Evaluarea conformarii Evaluarea conformarii Cerintele sunt aceleasi in ambele


standarde.

Analiza efectuata de management Analiza efectuata de management Cerintele echivaleaza.


DIFERENTE SR ISO 45001 – SR OHSAS
18001

ISO 45001:2018 aduce o imbunatatire a mediului de munca si a managementului, al


sigurantei in cadrul unei organizatii. Acest nou standard este o oportunitate pentru
organizatii de a alinia directia lor strategica cu sistemul lor de management. In plus
exista o concentrare mai mare pe imbunatatirea perfomantelor sanatatii si securitatii la
locul de munca.
ISO 45001 SR OHSAS 18001 EXPLICATII
Punerea accentului pe “contextul” Punerea accentului pe „contextul”
unei organizatii unei organizatii are un rol mai mare
pentru top management si leadership.
Astfel, o organizatie trebuie sa
priveasca dincolo de problemele sale
imediate de sanatate si securitate si sa
ia in considerare ceea ce societatea
asteapta de la ea. Organizatiile trebuie
sa se gandeasca la contractanti si
furnizori, precum si la modul in care
activitatea lor ar putea afecta mediul
inconjurator.

Informatie documentata Document - Inregistrare Se vor utiliza termeni noi precum


“informatie documentata” si se va
renunta la termeni precum
“document” si “inregistrare”

ISO 9001 si ISO 14001 OHSAS 18001 -fiind un standard de ISO 45001 are continut integrabil
sistem de management, el include
bineînţeles toate elementele
specifice ale acestui concept, ce
se regăsesc şi în standarde cum
sunt mai cunoscutele ISO 9001 sau
ISO 14001;

RISCURI+OPORTUNITATI RISC ISO 45001 ia in considerare riscurile


si oportunitatile , in schimb OHSAS
18001 se ocupa exclusive de riscuri
ISO 45001 SR OHSAS 18001 EXPLICATII
Organizatie + mediul de Pericole ISO 45001 se concentreaza asupra
afaceri interactiunii dintre o organizatie si mediul
sau de afaceri , in timp ce OHSAS 18001
se concentreaza pe gestionarea pericolelor
legate de Securitate si probleme interne.

ISO 45001 este proiectat OHSAS 18001 a fost elaborat pentru a fi


să se integreze cu alte compatibil cu standardele pentru
standarde ISO de sisteme de management ISO 9001:2000
management asigurând (Calitate) şi ISO 14001:2004 (Mediu),
un nivel ridicat de pentru a facilita integrarea sistemelor de
compatibilitate cu noile management al calităţii, mediului şi al
versiuni ale ISO 9001 din sănătăţii şi securităţii ocupaţionale de
2015 (managementul către organizaţii, în cazul în care se
calității) și ISO 14001:2015 doreşte acest lucru.
(managementul mediului),
întreprinderile care au
deja implementat un
standard ISO dintre
acestea vor avea un atuu
și o implementare mai
ușoară dacă se hotărăsc
să se conformeze ISO
45001.
Anexa informativa Nu are ISO 45001 are o anexa informativa care
ofera indrumari aferente fiecarei clause
privind utilizarea standardului, o bibliografie
si un index alfabetic al termenilor
ISO 45001 SR OHSAS 18001 EXPLICATII
Competenta Competente, instruire , ISO 45001 pune accentul pe noile
Constientizare constientizare clauze ale standardului

3 Clase de risc 4 Clase de risc Pana acum , organizatiile erau


clasificate in una din cele 4 clase de
rist (inalt,mediu,scazut,limitat). Cea
de a4a clasa nu v-a mai exista in
viitor.
Responsabilitate in sanatate si ISO 45001:2018 conduce
siguranta responsabilitatea nu doar angajatilor
sai, ci si pentru celelalte personae
potential afectate. Responsabilitatea
include atat sanatatea fizica cat si
psihica.
DOCUMENTAȚIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

 Este important ca documentaţia sistemului să fie proporţională cu nivelul


de complexitate, pericolele şi riscurile implicate şi să fie dimensionată la minimum
cerut pentru eficienţă şi eficacitate.

Documentaţia trebuie SĂ VIZEZE următoarele aspecte:

 politica de securitate şi sănătate şi obiectivele organizaţiei în acest domeniu;


 principalele funcţii şi responsabilităţi care au fost definite în vederea
implementării sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 principalele pericole şi riscuri pentru securitatea şi sănătatea în muncă generate
de activităţile desfăşurate de organizaţie şi, corelat cu acestea, măsurile ce
trebuie luate pentru a le preveni şi a le controla;
 dispoziţiile, procedurile, instrucţiunile implementate în cadrul sistemului de
management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
Documentaţia sistemului de management OH&S trebuie SĂ INCLUDĂ:

 politica şi obiectivele OH&S;


 descrierea domeniului de aplicare al sistemului de management OH&S;
 descrierea principalelor elemente ale sistemului de management OH&S şi a
interacţiunilor dintre ele şi referirea la documentele conexe;
 documente, inclusiv înregistrări, pe care organizaţia le consideră necesare pentru a
se asigură planificarea, operarea şi controlul eficace al proceselor legate de
managementul riscurilor sale OH&S

Documentaţia trebuie SĂ SATISFACĂ următoarele condiţii:


 să fie redactată şi prezentată de o manieră explicita pentru utilizatori;
 să fie revăzută periodic, revizuită dacă este cazul, comunicată şi uşor accesibilă
tuturor membrilor interesaţi ai organizaţiei;
MANUALUL DE SSM
• descrie sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca
(MSSM) abordat de organizatie.

Raspunde urmatoarelor cerinte:

• Documenteaza:
– politica, obiectivele si angajamentul managementului cu
responsabilitate executiva al companiei privind securitatea si sanatatea
ocupationala;
– sistemul de MSSM prin care se asigura implementarea / atingerea
continua a politicii si a obiectivelor privind securitatii si sanatatii in
munca;
• Serveste drept standard de referinta pentru implementarea sistemului
de MSSM cu aplicare in toate departamentele functionale si
compartimentele companiei;
• Furnizeaza baza documentata pentru auditarea sistemului de MSSM;
• Defineste structura organizatorica si responsabilitatile diferitelor
compartimente sau grupuri functionale si traseaza canalele de
comunicare privind toate problemele legate de securitatea si
sanatatea angajatilor;

• Se refera la toate procedurile documentate stabilite pentru sistemul


de MSSM;

• Prezinta angajatilor elementele sistemului de MSSM si ii face


constienti de importanta respectarii instructiunilor de securitate a
muncii pentru evitarea accidentelor, incidentelor si a imbolnavirilor
profesionale
PROCEDURI
Procedura = mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces.

Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina proceduri pentru:

• identificarea continua a pericolelor , evaluarea riscurilor si stabilirea


controalelor necesare;
• identificarea şi accesarea prevederilor legale şi a altor cerinţe în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă;
• a se asigura de comunicarea informaţiilor utile din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
• controlul tuturor documentelor şi datelor;
• monitorizarea şi măsurarea performanţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă
• identificara, menţinerea şi disponibilitatea înregistrărilor în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă;
Proceduri pentru stabilirea responsabilităţilor şi autorităţilor pentru:

- tratarea şi investigarea accidentelor, incidentelor, neconformităţilor;


- luarea de măsuri în vederea reducerii oricăror consecinţe rezultate din
accidente, incidente sau neconformităţi;
- iniţierea şi finalizarea acţiunilor corective şi preventive;
- confirmarea eficienţei acţiunilor corective şi preventive care au fost luate.
Aceste proceduri trebuie să stabilească că toate acţiunile corective şi preventive
propuse trebuie analizate prin procesul de evaluare a riscurilor înainte de
implementare.
Vă mulțumim pentru atenție!