Sunteți pe pagina 1din 6

xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE

SI

P REVENTIVE

Cod: xxx - 00 Editia 0 / Revizia 0

C UPRINS
............................................................................1 1. SCOP................................................................2 2. DOMENIUL.......................................................2 3. DEFINITII, ABREVIERI......................................2 4. REFERINTE.......................................................2 5. RESPONSABILITATI .......................................2 6. PROCEDURA....................................................2 7. INREGISTRARI.................................................6 8. ANEXE..............................................................6

<<NUMELE FIRMEI>>

Pagina 1 din 4

xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE

SI

P REVENTIVE

Cod: xxx - 00 Editia 0 / Revizia 0

1. SCOP
Scopul acestei proceduri este stabilirea, analiza si implementarea actiunilor corective si preventive, pentru eliminarea sau minimizarea cauzelor neconformitatilor actuale sau potentiale.

2. DOMENIUL
Aceasta procedura se aplica tuturor activitatilor ce influenteaza calitatea produsului.

3. DEFINITII, ABREVIERI
3.1. Neconformitate neindeplinirea unei cerinte. 3.2. Actiune corectiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite 3.3. Actiune preventiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite 3.4. R.A.C. - Raport de Actiuni Corective. 3.5. R.A.P. - Raport de Actiuni Preventive

4. REFERINTE
4.1. Procedura de Control a produsului neconform, cod XXX -00. 4.2. Procedura Auditul calitatii, cod XXX 00.

5. RESPONSABILITATI 5.1. Managerul General

5.1.1. Managerul General este responsabil de intocmirea, implementarea si revizia acestei proceduri. 5.1.2. Managerul General decide necesitatea initierii actiunilor corective preventive; verifica rezultatul actiunilor corective/preventive initiate urmareste eficienta actiunilor initiate. si si

5.4.

Maistri

Maistri sunt responsabili de implementarea efectiva a actiunilor corective/preventive.

6. PROCEDURA 6.1. Actiuni corective pot


ale

6.1.1. Actiunile corective urmatoarele situatii:


(1) lipsuri, defecte aprovizionate sau

fi

generate

de

neconformitati

materialelor/echipamentelor

(2) neconformitati in depozitarea sau manevrarea materialelor/ echipamentelor

<<NUMELE FIRMEI>>

Pagina 2 din 4

xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE

SI

P REVENTIVE

Cod: xxx - 00

Editia 0 / Revizia 0 (3) lipsa procedurilor/instructiunilor in locurile unde sunt necesare sau existenta unor proceduri/documente necorespunzatoare (4) nerespectarea cerintelor (5) defectari, functionare necorespunzatoare ale sculelor, echipamentelor sau ale facilitatilor cu care produsele sunt procesate (6) programare/planificare necorespunzatoare (7) lipsa de instruire (8) conditii de munca necorespunzatoare (9) resurse (umane, materiale) necorespunzatoare

6.1.2. Actiunile corective sunt initiate ca urmare a analizei urmatoarelor documente si inregistrari:

<<NUMELE FIRMEI>>

Pagina 3 din 4

xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE

SI

P REVENTIVE

Cod: xxx - 00 Editia 0 / Revizia 0

(1) Rapoarte de neconformitate (2) Reclamatii client (3) Inregistrari ale inspectiilor si testelor (4) Rezultatele auditurilor (5) Rezultatele analizei efectuate de management (6) Rapoarte privind acuratetea executiei

<<NUMELE FIRMEI>>

Pagina 4 din 4

xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE

SI

P REVENTIVE

Cod: xxx - 00 Editia 0 / Revizia 0

6.1.3. Criterii de emitere


(1) Calificare slaba a executantului (2) Lipsa autocontrolului (3) Probleme care se repeta de mai multe ori

6.1.4. Etapele de realizare a actiunii corective


(1) Managerul General initiaza actiuni corective in urma analizei situatiilor prezentate mai sus si/sau in urma propunerilor maistrilor din subordine. (2) Managerul General evalueaza importanta problemei, investigheaza cauzele ei posibile, analizeaza problema, analizeaza si decide daca actiunea corectiva este necesara si adecvata si stabileste actiunile necesare pentru prevenirea repetarii ei sau a unor probleme similare (3) Managerul General intocmeste o descriere a acesteia folosind formularul Raport de actiuni corective. (4) R.A.C. este inregistrat si distribuit catre persoanele implicate. (5) (6) Persoana responsabila efectuaeaza actiunea corectiva ceruta si informeaza Managerul General despre data finalizarii. Managerul General verifica rezultatul actiunii corective intreprinse si daca rezultatul este corespunzator, confirma finalizarea actiunii corective in originalul R.A.C. (10) Daca acesta nu este satisfacator, Managerul General intocmeste din nou C.A.R., pina la obtinerea eficientei scontate.

6.2.

Actiuni preventive

6.2.1. Actiunile preventive presupun activitati de detectare, analiza si eliminare a cauzelor unor neconformitati potentiale. Analiza unor informatii din surse cum ar fi procesele de fabricatie, rezultatele inspectiilor si testelor, derogarile, reclamatiile clientului, rezultatele auditurilor pot genera actiuni preventive.

6.2.2. Initierea unei actiuni preventive realiza in urmatoarele etape:


(1)

se

poate

Inaintea inceperii procesului de fabricatie pentru o noua comanda. Analiza cerintelor din contract, specificatii, desene prin evaluarea principalelor cerinte referitoare la calitate care ar putea sa ridice probleme in timpul procesului de fabricatie (2) In timpul fabricatiei Analiza starii si tendintelor calitatii (rata respingerilor la inspectia clientului, rata defectelor de sudura, etc). (3) Dupa livrarea unui produs principalelor Analiza principalelor reclamatii ale clientului, analiza probleme aparute pe parcursul derularii unui contract. (4) Dupa auditurile interne

<<NUMELE FIRMEI>>

Pagina 5 din 4

xxx 000(0)

A CTIUNI C ORECTIVE

SI

P REVENTIVE

Cod: xxx - 00 Editia 0 / Revizia 0

6.2.3. Etapele de realizare ale actiunii preventive sunt identice cu etapele descrise pentru actiuni corective, la punctul 6.1.4. 7. INREGISTRARI
7.1. Raport de Actiuni Corective Este intocmit de Managerul General; se difuzeaza persoanelor responsabile. Originalul se pastreaza la emitent. 7.2. Raport de Actiuni Preventive - Este intocmit de Managerul General; se difuzeaza persoanelor responsabile. Originalul se pastreaza la emitent

8. ANEXE
8.1. R.A.C - Raport Actiuni Corective, cod XXX000 aplicabil pentru S.C. NUMELE FIRMEI SRL 8.2. R.A.C - Raport Actiuni Corective, cod XXX000 aplicabil pentru S.C. NUMELE FIRMEI SRL 8.3. R.A.P. - Raport Actiuni Preventive, cod XXX000 - aplicabil pentru S.C. NUMELE FIRMEI SRL 8.4. R.A.P. - Raport Actiuni Preventive, cod XXX000 - aplicabil pentru S.C. NUMELE FIRMEI SRL

<<NUMELE FIRMEI>>

Pagina 6 din 4