Sunteți pe pagina 1din 15

Sigla

SC ... SRL/SA

PLANUL CALITATII

COD: PC
..........
Revizia Nr. 0 1 2 3

Data intrarii in vigoare .

Difuzare:

- controlata
- necontrolata

Exemplar Nr.
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Revizia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........

............................................................ ................................................................................ Editia: ........


IDENTIFICARE OBIECTIV
Denumire
Obiectiv / Lucrare: ..................................................................................................

Adresa/Locatie: ..................................................................................................

Investitor: ..................................................................................................

Proiect Nr.: ............................................

Elaborare Proiect: .................................................................................................

Verificare Proiect: .................................................................................................


Autorizatie de construire: ............................................
Antreprenor/AG: .................................................................................................

Constructor/
Subantreprenor: ................................................................................................
CUPRINS
CAP. 0. Introducere
01. Obiectul, scopul si domeniul de aplicare al Planului Calitatii
02. Documente de referinta
03. Definitii si abrevieri
04. Elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii

CAP. 1. Responsabilitatile managementului.


Politica si obiectivele societatii privind calitatea
Declaratia conducerii societatii
Obiectivele privind calitatea
Organizare
Responsabilitati si competente generale privind calitatea.
Responsabilitati specifice atributiilor
- ef punct lucru / Sef santier
- Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE )
- Responsabil Controlul Calitatii ( CQ )
- Responsabilii de activitati
- ef punct lucru / Sef santier
- Planificarea, implementarea si controlul activitatilor
- Colaboratori. Subcontractanti
CAP. 2. Sistemul calitatii
CAP. 3. Analiza contractului
CAP. 4. Controlul proiectarii
CAP. 5. Controlul documentelor si datelor
CAP. 6. Aprovizionarea
Procesul de aprovizionare
Masuri de asigurare a calitatii -
Selectarea furnizorilor.
- Comanda / contractul de aprovizionare
- Transpotul produsului aprovizionat
- Receptia / Verificarea produsului aprovizionat
- Testarea produsului aprovizionat / pus in opera
- Depozitarea produsului aprovizionat
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........

............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

CAP. 7. Controlul produsului furnizat de client


CAP. 8. Identificarea si identificarea produsului / lucrarii
CAP. 9. Controlul proceselor
CAP. 10. Inspectii si incercari
CAP. 11. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare
CAP. 12. Stadiul inspectiilor si incercarilor
CAP. 13. Controlul produsului neconform
CAP. 14. Actiuni preventive si corective
CAP. 15. Transportul, livrarea, manipularea, depozitarea si conservarea produselor
CAP. 16. Controlul inregistrarilor referitoare la calitate
CAP. 17. Audituri interne ale calitatii
CAP. 18. Instruire
CAP. 19. Service NU se aplica
CAP. 20. Tehnici statistice

ANEXE
01. Documentatii generale de referinta in asigurarea calitatii si conformitatii
02. Proceduri de lucru ( Proceduri Tehnice de Executie - PTE ) Se anexeaza
Procedurile Tehnice de Executie specifice obiectivului
03. Plan control calitate, verificari si incercari ( PCCVI ) Se
anexeaza PCCVI, specific obiectivului
04. Formulare aplicabile
( Procese Verbale - complete, Panotaj, Evidenta teste si incercari materiale, etc. )
05. Nominalizari personal ( se emite de societate )
Se anexeaza fisele ce nominalizeaza si desemneaza peronalul ( nume , functie )
....... / ...... / ............. ..................
CAP. 0. INTRODUCERE
0.1. OBIECTUL, SCOPUL si DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI CALITATII
Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de societatea comerciala
.......................................................................................... pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a
obiectivului: .....................................................................................................................................................
Planul Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre sociatate, pentru
a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in
vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate declarat si autorizat.
Planul Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate, pentru fiecare compartiment
din cadrul societati si pentru fiecare angajat.
Totodata, Planul Calitatii contribuie la consolidarea increderii clientului, ca pe parcursul tuturor
activitatilor desfasurate, societatea respecta cerintele specificate in contractele perfectate si cerintele
aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate.
Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de:
a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ;
a documenta sistemul calitatii ;
a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ;
Planul Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele
beneficiarului, rezolvarea interfetelor societate - client, societate subcontractanti / furnizori.
Prezentul Plan al Calitatii este aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul societatii
.......................................................................................... implicata in realizarea lucrarilor, in calitate de:
constructor / executant direct
subantreprenor
antreprenor
Acest document este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor asumate de catre societate.

0.2. DOCUMENTE DE REFERINTA


Reglementari legislative.
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii ;
Legea 50/1991 revizuita privind autorizarea executiei constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor ;

HGR 766/1977 Hotararea pentu aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ;
HGR 272/1994 Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii ;

Data aprobarii: Exemplarul:


....... / ...... / ............. ..................
HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;
HGR 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor ;

C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii


aferente ;
Se insereaza Normativ-e / Stas-uri / Reglementari
specificate si impuse prin Proiect si Caietul de Sarcini aferent obiectivului in cauza

Alte Normativ-e si Stas-uri in vigoare la data executarii propriuzise a lucrarilor ; Reglementari

tehnice in vigoare in domeniu

Reglementri tehnice privind calculul construciilor i elementelor de construcii


Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de terasamente
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea fundaiilor
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de beton, beton armat i beton
precomprimat
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de zidrie i perei
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor metalice
Reglementri tehnice privind folosirea i executarea construciilor din materiale lemnoase
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de nvelitori
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii
Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de tencuieli, placaje, tapete
Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scri
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor electrice
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor de ap i canalizare
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea instalaiilor termice, condiionarea aerului,
gaze
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de protecie a construciilor i
instalaiilor contra agenilor
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor geodezice, topografice,
fotometrice i cadastrale
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea cldirilor de locuit i social-culturale
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor industriale, agrozootehnice i
de irigaii
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor hidrotehnice, amenajrilor
i regularizrilor de ruri
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea organizrii lucrrilor de construcii-montaj

Data aprobarii: Exemplarul:


Reglementri tehnice privind verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii
Reglementri tehnice privind lucrrile de reparaii, ntreinere i postutilizare a construciilor
Reglementri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construcii-montaj
Reglementri tehnice privind cerinele stabilite prin Legea nr. 10/1995
Reglementri tehnico-economice i metodologice
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor pentru transporturi
Reglementri tehnice privind producerea , montarea i exploatarea/ntreinerea tmplriei
termoizolante i a pereilor cortin
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de cofraje, eafodaje, schele
Reglementri tehnice privind proiectarea lucrrilor de tmplrie i geamuri
Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii
*

Legenda:
M.L.P.A.T. Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului
M.L.P.T.L. Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Turismului
M.T.C.T. Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului
M.D.L.P.L. Ministerul Dezvoltrii,Lucrrilor Publice i Locuinelor
M.D.R.L. Ministerul Dezvoltrii, Regionale i Locuinei
M. Of., p. I Monitorul Oficial al Romniei, Partea I
B.C. Buletinul Construciilor, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n
Construcii i Economia Construciilor
B.T.R. Buletinul Tehnic Rutier
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii
I.N.C.E.R.C. Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor
ICECON Institutul de cercetri pentru echipamente i tehnologii n construcii
U.T.C.B. Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti
U.A.U.I.M. Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu
C.O.C.C. Consultan, Organizare i Cibernetic n Construcii
I.P.C.T. Institutul de Proiectare Construcii Tipizate
I.P.C.T. S.A. Institutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul n Construcii
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii
M.A.P.M. Ministerul Apelor i Proteciei Mediului
A.F.E.R. Autoritatea Feroviar Romn
D.D. Direcia Drumuri
A.N.D. Administraia Naional a Drumurilor
I.S.P.C.F. Institutul de Studii i Proiectri Ci Ferate
I.S.L.G.C. Institutul de Sistematizare Locuine i Gospodrie Comunal
I.C.B. Institutul de Construcii Bucureti
I.C.P.A.I.U.C. Institutul Central de Proiectare, Aparatur, Instalaii i Utilaje pentru Construcii
Data aprobarii: Exemplarul:
....... / ...... / ............. ..................
I.N.C.D.F.P. Institutul
....... Naional
/ ...... / ............. de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
..................
Pmntului
I.S.C. Inspectoratul de Stat n Construcii
IPTANA-SA Institutul de Proiectri Transporturi Auto, Navale i Aeriene
CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere i Informatic
ANRDE Agenia Naional a Romniei pentru Distribuie Electricitate
RENEL Regia Naional de Electricitate
Referitoare la sistemul calitatii.
SR EN ISO 9000/2006 ( anuleaz i nlocuiete ISO 8402/1995 ) Sisteme
de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
SR EN ISO 9001/2001
Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
SR EN ISO 9002/1995
Sistemul calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service.
SR EN ISO 9004/2001
Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.
SR ISO 10005/2007 ( nlocuiete SR ISO 10005/99 )
Sisteme de management al calittii. Linii directoare pentru planurile calittii.
SR ISO 10013/2003
Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii.

Specifice produselor si proceselor


Standardizare lista standardelor in vigoare utilizate in constructii ;
Lista standardelor publicate / abrogate se regaseste in Catalogul standardelor
romane editat anual de ASRO.
ICCPDC INCERC - lista normativelor cu caracter republican, in vigoare.
Nota. Lista standardelor publicate si / sau abrogate se regaseste in catalogul standardelor romane
editat anual de ASRO, iar lista normativelor in buletinul constructiilor cu aparitie anuala.

Protectia muncii si PSI.


Legea privind protecia muncii ;
Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii ;
Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj ;

Data aprobarii: Exemplarul:


....... / ...... / ............. ..................
Regulamentul privind protecia si igiena muncii in construcii Buletinul construciilor ;
Ord. M.L.P.A.T. nr. 9/1993 Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii ;
Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor ;
Norme PSI - PE.
Se insereaza Normativ-e / Stas-uri / Reglementari
specificate si impuse prin Proiect si Caietul de Sarcini aferent obiectivului in cauza

Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor ;


* Toate echipamentele utilizate trebuie s fie atestate de Comisia Naional de Atestare a
Mainilor i a Echipamentelor de Construcii - CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea
lucrrilor executate
* Seful punctului de lucru are obligaia s ia toate msurile ce se impun pentru prevenirea
oricaror riscuri de accidente i de incendii.

Specifice obiectivului / lucrarii.


Documentatii tehnice aplicabile specifice obiectivului / lucrarii:
Proiect Nr. ............................................
Caiet de sarcini ( Nr. ) .................................................

Proceduri tehnice de executie aplicabile la executia obiectivului / lucrarii ;


Reglementarile tehnice ( Normativ-e, Stas-uri ) aplicabile la executia obiectivului / lucrarii ;
Proprii.
Manualul calitatii, cod MC-00;
Procedurile sistemului calitatii aplicabile in societatea .....................................................................
0.3. DEFINITII SI ABREVIERI
Pentru prezentul Plan al Calitatii se aplica definitiile din SR EN ISO 9000/2006 ( anuleaz i
nlocuiete ISO 8402/1995 ) Abrevieri ( sumar )
AC - Actiune corectiva
AQ - Asigurarea Calitii
AMC - Aparate de Msur i Control
Amd - Amendament
CCVI - Control calitate, verificari si incercari

Data aprobarii: Exemplarul:


CE - Conformitate Europeana ( marca CE )
CQ - Controlul calitatii
CT (TQ) - Calitate Totala
CTCC (CQ) - Control Tehinic de Calitate
CWQC - Controlul Calitatii la Nivelul Intreprinderilor
DG - Director General
DS - Dispoziie de antier
Ext. - Extras
Ed. - Editie
EMI - Echipamente de Masur i control
EN - Standard european
FA - Formulare aplicabile
FD - Faza determinanta
FAQ - Fisa de Autocontrol
ICS - Clasificarea Internationala pentru Standarde
ISONET - Reteaua de informare ISO
ISP - Profil international standardizat
IL - Instructiune de lucru
ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare
MC - Manualul Calitatii
N/A - Nu se Aplic
OETC - Organizatia Europeana pentru Testare si Certificare
PA - Punct de asistare ( inspectii/incercari in prezenta clientului )
PAC - Program de Asigurare a Calitii
PC - Planul Calitatii
PCCVI - Plan de control calitate, verificari si incercari
PG - Procedura Generala
PL - Procedura de lucru
PO - Procedura operationala
PS - Procedura de sistem
PSt. - Punct de stationare ( inspectii/incercari pentru predare intermediara )
PT - Procedura Tehnica
PTE - Procedura tehnica de executie
PV - Proces verbal
QIP - Procesele de Imbunatatire a Calitatii
R - Recomandare
RAC/P - Raport de actiune corectiva/preventiva
RMC - Responsabil Managementul Calitatii
RNC - Raport de neconformitate
RT - Raport tehnic
RTE - Responsabil Tehnic cu Executia
SA - Sistem armonizat
SAC - Sistem de Asigurare a Calitii
SC - Subcomitet
SMC - Sistemul de Management al Calitatii
SR - Standard roman
SMC - Sistem de Management al Calitatii
ST - Specificatii tehnice
TQA - Asigurarea Calitatii Totale
TQC - Controlul Calitatii Totale
TQM - Managementul Total al Calitatii

0.4. ELABORAREA, DIFUZAREA SI MODIFICAREA PLANULUI CALITATII


1.Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii ...............................................................
se va ocupa de elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii.
2. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General.
2. Planul Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii:
copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de
actualizare ) ;
copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de actualizare )

3. Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial.


4. Reviziile se efecteaza pe capitole. Atunci cand un capitol se modifica, numarul
reviziei capitolului repectiv creste cu o unitate, ca si revizia Planului Calitatii indicata pe pagina de
garda.
5. Revizia / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau la modificari
ale documentelor de referinta.
6. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage revizia / editia
anterioara.
7. Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem Controlul documentelor si
al datelor.
8. Difuzarea Planului Calitatii este inregistrata in lista de difuzare.
CAP. 1. RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI.
POLITICA SI OBIECTIVELE SOCIETATII PRIVIND CALITATEA.
1.1. Declaratia conducerii societatii
In acord cu hotararea tuturor membrilor, asociatilor si personalului desemnat cu responsabilitati in
cadrul societatii, conducerea societatii comerciale .................................................................................. a
decis implementarea unui sistem de asigurare a calitatii in activitatea proprie societatii.
Obiectivul principal al conducerii este acela de a realiza / antreprenoria lucrari de inalta calitate, in
conformitate cu cerintele clientilor nostri, cu legislatia si normativele in vigoare pentru segmentul de
activitate al societatii, si in acelasi timp in conditii de eficienta si profitabilitate pentru societate.
Acest lucru se realizeaza acordand o importanta deosebita tuturor cerintelor si opiniilor exprimate de
partile interesate: clienti, furnizori, angajati, societate.
Tot personalul societatii este implicat in procesul de asigurare, dezvoltare si imbunatatire
permanenta a sistemului de management al calitatii, in scopul satisfacerii cerintelor si asteptarilor fiecarui
client.
Insusirea si respectarea de catre toti salariatii si colaboratorii / subcontractorii societatii a masurilor
introduse, sunt esentiale pentru mentinerea competitivitatii societatii pe piata si in acelasi timp pentru
satisfacerea cerintelor materiale si profesionale ale personalului.
Eficienta activitatii societatii in scopul atingerii obiectivelor propuse, este garantata de Directorul
General prin:
- implicarea totala a conducerii societatii ;
- motivarea personalului societatii in scopul realizarii obiectivelor propuse ;
- asigurarea unu mediu de lucru optim si stimulativ, in vederea dezvoltarii capacitatilor si
performantelor ;
- asigurarea resurselor adecvate de lucru ;
- acces la sisteme informatice performante ;
- utilizarea de tehnologie performanta in domeniu
- actualizarea si insusirea permanenta a noilor procese tehnologice in domeniu ;
- actualizarea si insusirea permanenta a noilor reglementari in domeniu ;
- promovarea consecventa a imaginii societatii
Conducerea societatii analizeaza periodic politica si obiectivele societatii in domeniul calitatii,
acestea fiind actualizate si adecvate permanent scopurilor propuse, pentru a se raspunde prompt si eficient
cerintelor si asteptarilor tuturor partilor: clienti, furnizori, angajati.
Totodata, societatea pune accent pe parteneriate cu furnizori de servicii si produse a caror calitate
este atestata si certificata, deoarece calitatea serviciilor oferite clientilor nostri este conditionata de
calitatea serviciilor si produselor utilizate.
In vederea realizarii acestor obiective, conducerea societatii a hotarat stabilirea si mentinerea unui
sistem eficient si asigurator de asigurare a calitatii, planificat si dezvoltat in concordanta cu functiile,
atributiile si responsabilitatile desemnate / existente in societate.
Sistemul asigura determinarea si concretizarea in practica a conformitatii lucrarilor executate, cu
cerintele contractuale si cu legislatia / reglementarile aplicabile pentru segmentul de activitate al societatii,
privind cerintele de calitate si garantie.
Documentele sistemului calitatii, manualul calitatii si procedurile de sistem, descriu modul de
structurare a sistemului calitatii si masurile concrete de realizare a cerintelor, astfel incat sa se asigure
conformitatea cu standardul de asigurare a calitatii ales drept referinta si cu reglementarile legale si
tehnice in vigoare.
Conducerea societatii a decis ca reprezentantul managementului cu calitatea va fi Directorul
General, iar pentru gestionarea problemelor legate de elaborarea, implementarea si verificarea sistemului
calitatii, conducerea societatii a numit pe D-nul ............................................................. care va indeplini
functia de Responsabil cu asigurarea calitatii.
Responsabilul cu asigurarea calitatii este direct subordonat Directorului General.
In numele meu si al societatii, va incredintez ca vom depune toate eforturile pentru alocarea
resurselor morale si logistice necesare implementarii si functionarii eficiente a sistemului calitatii adoptat.

DIRECTOR GENERAL,

.............................................................................
1.2. Obiectivele privind calitatea
Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimata de conducerea societatii pentru realizarea
obiectivului / lucrarii nominalizate, au fost definite urmatoarele:
1. stabilirea canalelor de informare optime, in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor,
instructiunilor, dispozitiilor, inregistrarilor, etc. ;
1. definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta ;
2. identificarea clara a cerintelor clientului, si asigurarea ca societatea este capabila sa
indeplineasca in totalitate si conform, aceste cerinte ;
3. asigurarea ca serviciile, utilajele, materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu
cerintele impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate, si totodata cu
legislatia, reglementarile si normativele tehnice aplicabile ;
4. analiza regulata a sistemului managerial, in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de
calitate asumat de catre societate.

1.3. Organizare
1. Pentru planificarea, implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de
cerintele contractului, proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat, precum si
pentru asigurarea cerintelor de calitate, conducerea societatii nominalizeaza urmatorii factori de
coordonare, conducere si control a lucrarilor:

Sef punct de lucru / Sef santier:


Ing. ............................................................................................................................

Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ):


Ing. ............................................................................................................................

Responsabil Controlul Calitatii ( CTCC/CQ ):


Ing. ...........................................................................................................................

1. Pentru realizarea obiectivului / lucrarii in conditii de respectare integrala a contractului,


proiectului, caietului de sarcini, si a cerintelor de asigurare a calitatii proprii asumate de societate,
conducerea societatii propune/adopta urmatoarea organizare:
Laborator
Furnizori Furnizori teste materiale Studii Topografie /
.
de utilaje de materiale Teste Geotehnice Topometrie
nedistructive

DIRECTOR
Responsabil
RTE GENERAL Protectia muncii

CTCC/C Q
SEF
SANTIER

Sefi Echipe Responsabil Responsabil


Maistri muncitori aprovizionare utilaje
de lucrari

2. Responsabilitati si competente generale privind calitatea.


a). Tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate /
atribuite de conducerea societatii, de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat
cu cerintele clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii.
b). Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea,
responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa:
- controlul permanent al serviciilor / produselor prestate, conform specificului obiectivului /
lucrarii asumate, in conformitate cu prevederile contractului, proiectului si caietului de
sarcini, a legislatiei, reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul
obiectivului / lucrarii ;
- controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme, si initierea de actiuni
preventive
si corective ;
- verificarea initierii, aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a
sesizarii
si constatarii serviciilor / produselor neconforme ;
- identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si
derularea
relatiilor organizatorice dintre compartimente, sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori,
prestatori,

....... / ...... / ............. ..................


Ati derulat un extras din continutul Planului Calitatii, intocmit conform
HGR 766. Planul Calitatii poate fi achizitionat integral.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
SCOPUL Planului Calitatii:

PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Revizia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........

............................................................ ................................................................................ Editia: ........

- Consolidarea increderii clientului in capacitatile si disponibilitatile


societatii ; - Licitatii / achizitii lucrari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
Contact:
- Tel.: 0745 395 485
- Email: office@abstract-co.ro
- Web: http://www.abstract-co.ro

S-ar putea să vă placă și