Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN DE CONTROL

SC RAMB SISTEM
SRL BRASOV

PCCVI nr. 3/ 8.07.2011

( PCCVI )

PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA IN COMUNA SERCAIA, Judetul Brasov
CANALIZARE APE UZATE MENAJERE SI STATIE DE EPURARE, Comuna SINCA, Judetul BRASOV
LUCRARI : REZISTENTA+ARHITECTURA- Statie de epurare
Nr.

Activiti specifice

Elementele i caracteristicile verificate

Documentele n baza crora se


realizeaz verificrile

Echipamente
de msurare
i
monitorizare

Criterii

Condiiile Participa
de inspecie nii la
inspecie

de acceptare
5

1 Aprovizionarea santierului cu materiale si servicii


1.1. Aprovizionare
_analiza si stabilire necesar de aprovizionare Procedura "Aprovizionarea si evaluare
santierului cu produs pentru lucrare
furnizor" cod:POMQ-03
Vizual
livrate de societate
_verificarea produsului aprovizionat, pe santier
scriptic
1.2. Aprovizionare cu utila _analiza si stabilire utilaje necesare pt lucrare
_Proiect, desene de executie, cs
masuratori

de aspect

P E

Documentele Inregistrarilor

Descrierea categoriilor de
lucrari

Proceduri
tehnice de
execuie

Identificarea
fazelor care
necesit

10

11

12

Con Verifi ncer


trol care care
13
14
15

x
_Certificat de garantie, calitate si
conformitate
_Agrement tehnic

_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011

_tratarea eventualelor produse neconforme


Procedura "Controlul produsului
neconform: cod PSMI -06
2 REZISTENTA
2.1. Sapatura manuala

_verificarea existentei procesului verbal de


Procedura
predare -primire amplasament
cod: POMQ-07 Executie constructii
Vizual
_verificarea pv de incepere a lucrarii
_Proiect , desene de executie,CS
scriptic
_ respectarea la trasare a prevederilor din planu _Grafic executie lucrari
de trasare
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011 masuratori
_se verifica natura terenului de fundare
Procedura de lucru si control
Sapaturi, cod:ITLC-02;
C169-19888; C56-85;C 16-84;
_tratarea lucrarilor neconforme

2.2. Turnat beton

_Raport neconformitate produs

C-56-85
CAIET II

_de aspect

_calitate de
executie

_proces verbal de receptie calitativa


Vizual
scriptic

C-56-85
CAIET V

_de aspect

x
_ proces verbal de control al calitatii
lucrarilor in fazele determinante
_prelevare probe de beton
_fisa de betonare

_calitate de
executie

masuratori

_se verifica calitatea suprafetelor de beton turna_Proiect , desene de executie,CS


anteriori si intarit
_Grafic executie lucrari
_ se verifica datele inscrise in bonurile de
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011
transport ale betonului corespund celor prevazute
_ se verifica daca sunt corespunzatoare masurile
adoptate de mentinere a pozitiei armaturilor,
dimensiunilor si formei cofrajelor
_ se verifica daca se aplica corespunzator
masurile de protectie a suprafetelor libere ale
betonului proaspat
_tratarea lucrarilor neconforme
_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni
corective si preventive
2.3. Montat armatura

_ verificarea calitatii armaturii (documente de la Procedura


furnizori)
cod: POMQ-07 Executie constructii
_ verificarea calitatii armaturii sectiuni, aspect
conform normativ NE -019-99
Procedura de lucru si control

ITLC-05

_se monteaza armatura respectand


pozitia prevazuta in proiect si
respectand prevederile
ITLC-06

ITLC-02

_proces verbal de trasare a lucrarilor


_dispozitii de santier
_ proces verbal de lucrari ascunse
_ proces verbal de verificare a naturii de
fundare cu aviz geotehnicianului
_ buletin de incercare
_Raport de neconformitate lucrari

_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni

_ acceptarea fisei tehnologice pentru betonare Procedura


de catre beneficiar
cod: POMQ-07 Executie constructii
_ daca sunt realizate masurile pregatitoare, sunt
aprovizionate si verificate mat necesare si sunt Procedura de lucru si control
stare de functionare utilajele si dotarile necesa Betonare , cod:ITLC-07
_ sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in NE 012/99; C56-85C; 16-84
ceea ce priveste tehnologia de executie
_ se verifica daca au fost receptionate calitativ
lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi

_pt fiecarefundatie in parte se


verifica dimensiune si cotele de
nivel realizate si se compara
cu prevederile proiectului

_se verifica datele in bonul de


transport ale betonului daca
corespunda celor prevazute
_toarna betonul conform fisei de
betonare si respectand
prevederile prescriptilor tehnice
in vigoare

bon de transport
_certificate de calitate si garantie
_condica de betoane
_buletine de incercari

_Raport de neconformitate lucrari

Vizual
scriptic

C-56-85
CAIET V

_de aspect

_calitate de

(RO) s3 STATIE DE EPURARE A+R --- Page 1 of 8

x
_proces verbal de verificare a calitatii

Nr.

Activiti specifice

Elementele i caracteristicile verificate

Documentele n baza crora se


realizeaz verificrile

Echipamente
de msurare
i
monitorizare

Criterii

Condiiile Participa
de inspecie nii la
inspecie

de acceptare

2.4. Montat cofraj

2
_ verificarea acceptarii fisei de tehnologice de
betonare
_ verificarea existentei procesului verbal

3
Armare , cod:ITLC-06
NE 012/99; STAS 4381/1-89; C56-85

de receptie calitativa a cofrajelor


_verificarea respectarii montarii armaturilor in
pozitia prevazuta in proiect
_ se verifica abaterile limita admisibila
_ se verifica numarul, diametrul si pozitia
armaturilor in diferite sectiuni transversale ale
elementelor structurii

_Proiect , desene de executie,CS


_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011

_ verificarea calitatii materialului conform


prevederilor proiectului

_tratarea lucrarilor neconforme

6
executie

P E

10
lucrarilor ce devin ascunse
_ proces verbal de control al calitatii
lucrarilor in fazele determinante

Descrierea categoriilor de
lucrari

11
prescriptilor tehnice in vigoare

Proceduri
tehnice de
execuie

Identificarea
fazelor care
necesit

12

Con Verifi ncer


trol care care
13
14
15

_raporte de incercari ale armaturii

_verificarea panourilor de cofraje


Procedura
_ verificarea suprafetei de cofraj care vor veni incod: POMQ-07 Executie constructii
contact cu betonul ce urmeaza a se turna
Vizual
C-56-85
_verificarea armaturilor
Procedura de lucru si control
scriptic
CAIET VII
_ se verifica trasarea cofrajelor conform detaliiloCofrare si decofrare , cod:ITLC-05
de executie
NE012-1999;C56-85
masuratori
_ se verifica pozitionarea in raport cu trasarea
( ruleta, metriu,
si modul de fixare a elementelor
_Proiect , desene de executie,CS
nivela)
_ verifica corespondenta cu prevederile din
_Grafic executie lucrari
proiect si incadrarea in abaterile admisibile
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011
_ pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor
corespunzatoare situate la nivele inferioare
_pozitia golurilor
_tratarea lucrarilor neconforme
_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni
corective si preventive

2.5. Umplutura de pamant _corespondenta naturii terenului cu prevederile Procedura


compactata
proiectului
cod: POMQ-07 Executie constructii

4
masuratori
(metru, ruleta,
subler)

Documentele Inregistrarilor

_de aspect

x
_ proces verbal de receptie calitativa
_ proces verbal pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse

_calitate de
executie

_ proces verbal de verificare a calitatii )_respectarea tehnologiei de


C-56-85
CAIET II

_Raport de neconformitate lucrari

Vizual

_Proiect , desene de executie,CS


scriptic
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011 masuratori
Procedura de lucru si control
Umpluturi , cod:ITLC-03
C169-19888; C56-85;C 16-84;
_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni
corective si preventive

_alcatuirea elementelorde sustinere


si sprijinire
ITLC-05
_incheierea corecta a elementelor
cofrajelor si asigurarea
etanseitatii

_de aspect
x

_calitate de
executie

ce devin ascunse
_ proces verbal de control al calitatii
lucrarilor in faze determinante
_Raport de neconformitate lucrari

ITLC-03

compactare
_realizarea gradului de compactare

ARHITECTURA

3.1. Zidarie bca

3.2 Montat usi si


ferestre

_ se verifica procesul verbal in care se specifica Procedura


atacarea lucrarilor de zidarii
cod: POMQ-07 Executie constructii
_ certificatele de calitate si fisele de transport
_ agrementul pt produse noi
Procedura de lucru si control
_se verifica corespondenta lucrarilor cu
Zidarii , cod:ITLC -11
documentatia tehnica a stat la baza executiei
_ se verifica calitatea lucrarilor
P2-2006; C56-85;C16-84
_ se consemnaza rezultatele verificarilor in
_Proiect , desene de executie,CS
procesul verbal
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011
_ se verifica procesul verbal in care se specifica Procedura
atacarea lucrarilor de dulgherie
cod: POMQ-07 Executie constructii
_ certificatele de calitate si fisele de transport Procedura de lucru si control
_ agrementul pt produse noi
Dulgherie, tamplarie , cod:ITLC -18
_se verifica corespondenta lucrarilor cu
GE 023-96;ST014-96; C-56-85
documentatia tehnica a stat la baza executiei
_ se verifica calitatea lucrarilor
_ se consemnaza rezultatele verificarilor in

Vizual
scriptic

C-56-85
CAIET Viii

masuratori
(metru, ruleta,
nivela, dreptar)

Vizual
scriptic
masuratori

_de aspect
_calitate de
executie

C-56-85
CAIET XV

_de aspect

_ proces verbal de receptie calitativa


_proces verbal de lucrari ascunse
_certificate de calitate
_buletine de incercari
_agremente tehnice
_dispozitii de santier

_calitate de
executie

_Proiect , desene de executie,CS


_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011

procesul verbal

(RO) s3 STATIE DE EPURARE A+R --- Page 2 of 8

_se verifica starea caramizilor


consistenta mortarului se masoara ITLC-11
grosimea zidurilor
_ se zideste respectand
revederile prescriptilor tehnice
in vigoare

X
_ proces verbal de receptie calitativa
_certificate de calitate
_agrement tehnic

_se verifica dimensiunea din proiecITLC-18


_se monteaza dupa pozitia
indicata in ptroiect

Nr.

Activiti specifice

Elementele i caracteristicile verificate

Documentele n baza crora se


realizeaz verificrile

Echipamente
de msurare
i
monitorizare

Criterii

Condiiile Participa
de inspecie nii la
inspecie

de acceptare
0
1
3.3. Montat hidroizolatie

2
3
4
_ se verifica procesul verbal in care se specifica Procedura
atacarea lucrarilor de izolatii hidrofuga
cod: POMQ-07 Executie constructii
Vizual
_ certificatele de calitate si fisele de transport
scriptic
_ agrementul pt produse noi
Procedura de lucru si control
_se verifica corespondenta lucrarilor cu
Izolatii hidrofuge , cod:ITLC-19
masuratori
documentatia tehnica a stat la baza executiei
NP 040-2002; C56-85;C 16-84;
_ se verifica calitatea lucrarilor
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011
_ se consemnaza rezultatele verificarilor in
_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni
procesul verbal
corective si preventive
3.4. Montat termoizolatie _ se verifica procesul verbal in care se specifica Procedura
atacarea lucrarilor de izolatii termice
cod: POMQ-07 Executie constructii
Vizual
_ certificatele de calitate si fisele de transport
scriptic
_ agrementul pt produse noi
Procedura de lucru si control
_se verifica corespondenta lucrarilor cu
Izolatii termice cod ITLC -23
masuratori
documentatia tehnica a stat la baza executiei
C56-85;C 16-84
_ se verifica calitatea lucrarilor
_Proiect , desene de executie,CS
_ se consemnaza rezultatele verificarilor in
_Grafic executie lucrari
procesul verbal
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011
3.5. Tencuieli

_ se verifica procesul verbal in care se specifica Procedura


atacarea lucrarilor de tencuieli
cod: POMQ-07 Executie constructii
_ certificatele de calitate si fisele de transport Procedura de lucru si control
_ agrementul pt produse noi
Tencuieli , cod:ITLC -13
_se verifica corespondenta lucrarilor cu
NE 001-96;C56-85;C 16-84
documentatia tehnica a stat la baza executiei
_ se verifica calitatea lucrarilor
_ se consemnaza rezultatele verificarilor in
procesul verbal

3.6. Placaje din faianta

3.7. Pardoseli din


gresie

3.8. Burlane din tabla


zincata

3.6. Zugraveli lavabile

Vizual
scriptic

5
C-56-85
CAIET XIV

P E

_ se verifica procesul verbal in care se specifica Procedura


atacarea lucrarilor de pardoseli
cod: POMQ-07 Executie constructii
Vizual
_ certificatele de calitate si fisele de transport
scriptic
_ agrementul pt produse noi
Procedura de lucru si control
_se verifica corespondenta lucrarilor cu
Pardoseli , cod:ITLC -17
masuratori
documentatia tehnica a stat la baza executiei
GT 041-2002;C56-85;C16-84
_ se verifica calitatea lucrarilor
_Proiect , desene de executie,CS
_ se consemnaza rezultatele verificarilor in
_Grafic executie lucrari
procesul verbal
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011
Vizual
scriptic

_se verifica corespondenta lucrarilor cu


documentatia tehnica a stat la baza executiei
_ se verifica calitatea lucrarilor

_Proiect , desene de executie,CS


masuratori
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011

_ se consemnaza rezultatele verificarilor in


procesul verbal

NP 062-2002; C-56-85
C 37-82
Vizual
scriptic

10

X _certificate de calitate
_declaratie de conformitate
_agremente tehnice

Descrierea categoriilor de
lucrari

11
_ se realizeaza din bucati
_ grosimea sa
corespunda proiectului

Proceduri
tehnice de
execuie

Identificarea
fazelor care
necesit

12

Con Verifi ncer


trol care care
13
14
15

ITLC-19

_se respecta pozitia si dimensiunea


_ proces verbal de receptie calitativa

C-56-85
CAIET XIV

_de aspect

X _certificate de calitate
_declaratie de conformitate
_agremente tehnice

_calitate de
executie

C-56-85
CAIET IX

_de aspect

executie

CAIET X

_de aspect

_de aspect

C-56-85
CAIET X I

_ proces verbal de receptie calitativa


_certificate de calitate

_se respecta tehnologia de execut ITLC-13


_se utilizeaza tipul de mortar
indicat in proiect

X
_ proces verbal de receptie calitativa
_certificate de calitate
_declaratie de conformitate
_agremente tehnice

X
_ proces verbal de receptie calitativa
_certificate de calitate
_declaratie de conformitate
_agremente tehnice

_calitate de
executie

C-56-85
CAIET X VII

_se respecta pozitia si dimensiunea


punctelor termice

_bon de transport
_fise cu indicarea tuturor caracteristicilor

_calitate de
executie

CAIET XII

_termizolatia se realizeaza din bucati


_densitatea si grosimea sa
ITLC-23
corespunda proiectului

_ proces verbal de receptie calitativa

_calitate de

_ se verifica procesul verbal in care se specifica Procedura


atacarea lucrarilor de placaje
cod: POMQ-07 Executie constructii
_ certificatele de calitate si fisele de transport
Vizual
_ agrementul pt produse noi
Procedura de lucru si control
scriptic
_se verifica corespondenta lucrarilor cu
Placaje , cod:ITLC -14
documentatia tehnica a stat la baza executiei
C6/86; C16-84;C56-85
masuratori
_ se verifica calitatea lucrarilor
_Proiect , desene de executie,CS
_ se consemnaza rezultatele verificarilor in
_Grafic executie lucrari
procesul verbal
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011

_ se verifica procesul verbal in care se specifica Procedura


atacarea lucrarilor de zug si vopsitorii
cod: POMQ-07 Executie constructii

_de aspect

_calitate de
executie

_Proiect , desene de executie,CS


masuratori
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011

_ se verifica procesul verbal in care se specifica Procedura


atacarea lucrarilor de inveli. Si tinighigerii
cod: POMQ-07 Executie constructii
_ certificatele de calitate si fisele de transport Procedura de lucru si control
_ agrementul pt produse noi
Invelitori , cod:ITLC-09

Documentele Inregistrarilor

_de aspect
X

_se verifica grosimea, dimensiunea


placii si cotele din proiect
ITLC-14
_se monteaza respectand
tehnologia si dimensiunea rostului

_se verifica grosimea, dimensiunea


placii si cotele din proiect
ITLC-17
_se monteaza respectand
tehnologia si dimensiunea rostului

_se verifica materiale si corespond ITLC-09


cu proiectul

_calitate de

_ proces verbal de receptie calitativa

executie

_certificate de calitate si de garantie

_se executa conform detaliilor


din proiect cataloagelor de
detalii tip

_de aspect

(RO) s3 STATIE DE EPURARE A+R --- Page 3 of 8

_respectarea tehnologiei de

Nr.

Activiti specifice

Elementele i caracteristicile verificate

Documentele n baza crora se


realizeaz verificrile

Echipamente
de msurare
i
monitorizare

Criterii

Condiiile Participa
de inspecie nii la
inspecie

de acceptare

2
_ certificatele de calitate
_ agrementul pt produse noi
_se verifica corespondenta lucrarilor cu
documentatia tehnica a stat la baza executiei
_ se verifica calitatea lucrarilor
_ se consemnaza rezultatele verificarilor in
procesul verbal

cod:PO-01
Procedura de lucru si control
Zug si vopsitorii , cod:ITLC -15
C56-85;C58-96
_Proiect , desene de executie,CS
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 3/08.07.2011

6
_calitate de
executie

P E

7
x

9
x

Documentele Inregistrarilor

10
_ proces verbal de receptie calitativa
_certificate de calitate
_agrement tehnic

Descrierea categoriilor de
lucrari

11
executie prevazute in prescriptile
tehnice

Managementul si controlul inregistrarilor


_centralizare inregistrari in Dosarul proiectului

Intocmit
Avizat
Aprobat

Nume si prenume
Ilie Marta
Gotsman Mihail
Bagiu Gabriel

Functia
CQ
RTE
Administrator

Procedura "Managementul si
controlul inregistrarilor " cod:PSMI-02
Semnatura

Data

(RO) s3 STATIE DE EPURARE A+R --- Page 4 of 8

_Dosar proiect______________

Man.Proiect
Observatii

Proceduri
tehnice de
execuie

12
ITLC-30

Identificarea
fazelor care
necesit
Con Verifi ncer
trol care care
13
14
15
x
x

PLAN DE CONTROL
( PCCVI )

SC VIACOR
ENGINEERING SRL

PCCVI nr. 1/ 20.01.2015

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC72 SI DC73, IN COMUNA PANATAU JUDETUL BUZAU

Nr.

Activiti specifice

Elementele i caracteristicile verificate

Documentele n baza crora se


realizeaz verificrile

LUCRARI : DRUMURI
Echipamente de
msurare i
monitorizare

Criterii

Condiiile Participa
de inspecie nii la
inspecie

de acceptare
1
1.1.

1.2.

APROVIZIONAREA SANTIERULUI CU MATERIALE SI SERVICII


Aprovizionare
_analiza si stabilire necesar de aprovizionare Procedura "Aprovizionarea si evaluare
santierului cu produse
pentru lucrare
furnizor" cod:POMQ-03
Vizual
livrate de societate
_verificarea produsului aprovizionat, pe santier
scriptic
Aprovizionare cu
_analiza si stabilire utilaje necesare pt lucrare
utilaje
_Proiect, desene de executie, cs
masuratori

P E

Documentele Inregistrarilor

Descrierea categoriilor de
lucrari

Proceduri
tehnice de
execuie

10

11

12

Identificar
ea fazelor
care
necesit
C Ve n
on rif ce
13
15
tr 14
ic rc
ol ar ar
e e

de aspect

x
_Declaratie de conformitate,certificat de
conformitate
_Agrement tehnic

_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014


_tratarea eventualelor produse neconforme
Procedura "Controlul produsului
neconform: cod PSMI -06
2
2.1.

2.2

2.3

STRUCTURA RUTIERA
Sapatura mecanizata

Strat de fundatie din


balast

Strat de baza din


balast stabilizate
cu lianti hidraulici
rutieri

_Raport neconformitate produs

_verificarea existentei procesului verbal de


predare -primire amplasament
_verificarea pv de incepere a lucrarii
_ respectarea la trasare a prevederilor din plan
de trasare
_se verifica natura terenului de fundare

Procedura
cod: POMQ-07 Executie drumuri
_Proiect , desene de executie,CS
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014
Procedura de lucru si control
cod:ITLC- 36-1;36-2;36-3;36-4
C169-19888; C56-85;C 16-84;

_tratarea lucrarilor neconforme

_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni

_corespondenta naturii terenului cu prevederile Procedura


proiectului
cod: POMQ-07 Executie drumuri
_ verificarea calitatii materialului conform
Procedura de lucru si control
prevederilor proiectului
Lucrari drumuri
_ verificarea lucrarilor conform
cod:ITLC -36-5; 36-6;
prevederilor proiectului
NE014-2002; C56-85;C 16-84
_tratarea lucrarilor neconforme
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014
_corespondenta naturii terenului cu prevederile Procedura
proiectului
cod: POMQ-07 Executie drumuri
_ verificarea calitatii materialului conform
Procedura de lucru si control
prevederilor proiectului
Lucrari drumuri
_ verificarea lucrarilor conform
cod:ITLC -36-6; 36-14
prevederilor proiectului
NE014-2002; C56-85;C 16-84
_Proiect , desene de executie,CS
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014
_corespondenta naturii terenului cu prevederile Procedura
proiectului
cod: POMQ-07 Executie drumuri
_ verificarea calitatii materialului conform
Procedura de lucru si control
prevederilor proiectului
Lucrari drumuri
_ verificarea lucrarilor conform
cod:ITLC -36-7
prevederilor proiectului
NE014-2002; C56-85;C 16-84
_Proiect , desene de executie,CS
_tratarea lucrarilor neconforme
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014

vizual
scriptic
masuratori

C-56-85

de aspect
x

x _proces verbal lucrari


ascunse
_proces verbal de trasare a lucrarilor
_dispozitii de santier
_ proces verbal de verificare
a naturii terenului de
fundare
_ buletin de incercare
_Raport de neconformitate lucrari

cal de executie

vizual
scriptic
masuratori

C-56-85
CAIET XX1

vizual
scriptic
masuratori

C-56-85
CAIET XX1

_de aspect
x

x x

x x

_calitate de
executie

_de aspect
_calitate de
executie

3.2

Strat de binder
BAD 20

Imbracaminte din
_corespondenta naturii terenului cu prevederile Procedura
beton asfaltic (MAS 16m) proiectului
cod: POMQ-07 Executie drumuri

stabilirea tipului si marimea


_proces verbal de verificare a calitatii _inst . se executa respectand
lucrarilor ce devin ascunse
prevederile tehnice in vigoare
_buletin de incercari
_raport de neconformitate lucrari

_ proces verbal de verificare a


calitatii lucrarilor
ce devin ascunse

stabilirea tipului si marimea


_inst . se executa respectand
prevederile tehnice in vigoare

cod:ITLC-36-1
cod:ITLC-36-2
cod:ITLC-36-3
cod:ITLC-36-4

x x

cod:ITLC-36-5
cod:ITLC-36-6

cod:ITLC-36-6

cod:ITLC-36-14
_ buletin de incercari
_Raport de neconformitate lucrari

_tratarea lucrarilor neconforme


3.1

_pt fiecarefundatie in parte se


verifica dimensiune si cotele de
nivel realizate si se compara
cu prevederile proiectului

Vizual
scriptic

C-56-85
CAIET XX1

_de aspect
x
_calitate de
executie

masuratori

_certificate de calitate
_ proces verbal de receptie
calitativa
_ buletin de incercari

stabilirea tipului si marimea


_inst . se executa respectand
prevederile tehnice in vigoare

_Raport de neconformitate lucrari

Vizual

C-56-85

(RO) DRUMURI --- Page 5 of 8

_de aspect

_certificate de calitate
_ proces verbal de receptie

stabilirea tipului si marimea

ITLC-36-7

Nr.

Activiti specifice

Elementele i caracteristicile verificate

Documentele n baza crora se


realizeaz verificrile

Echipamente de
msurare i
monitorizare

Criterii

Condiiile Participa
de inspecie nii la
inspecie

de acceptare
2
_ verificarea calitatii materialului conform
prevederilor proiectului
_ verificarea lucrarilor conform
prevederilor proiectului
_tratarea lucrarilor neconforme
4
4.1

2.3

6
6.1

4
scriptic

5
CAIET XX1

_calitate de
executie

masuratori

Proceduri
tehnice de
execuie

P E

7 8 9
10
x x x calitativa
_ buletin de incercari

11
_inst . se executa respectand
prevederile tehnice in vigoare

12
ITLC-36-7

stabilirea tipului si marimea


_inst . se executa respectand
prevederile tehnice in vigoare

cod:ITLC-48
cod:ITLC-36-5

Identificar
ea fazelor
care
necesit
C Ve n
on rif ce
13
15
tr 14
ic rc
xol xar xar
e e

_Raport de neconformitate lucrari

Strat de agregate
cilindrate
(balast)

Strat de baza din


balast stabilizate
cu lianti hidraulici
rutieri

_corespondenta naturii terenului cu prevederile Procedura


proiectului
cod: POMQ-07 Executie drumuri
_ verificarea calitatii materialului conform
Procedura de lucru si control
prevederilor proiectului
Lucrari drumuri
_ verificarea lucrarilor conform
cod:ITLC -48; -36-5;36-6
prevederilor proiectului
NE014-2002; C56-85;C 16-84
_Proiect , desene de executie,CS
_tratarea lucrarilor neconforme
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014
_corespondenta naturii terenului cu prevederile Procedura
proiectului
cod: POMQ-07 Executie drumuri
_ verificarea calitatii materialului conform
Procedura de lucru si control
prevederilor proiectului
Lucrari drumuri
_ verificarea lucrarilor conform
cod:ITLC -36-6; 36-14
prevederilor proiectului
NE014-2002; C56-85;C 16-84

Turnare beton

vizual
scriptic
masuratori

Strat de agregate

_de aspect
x

_calitate de
executie

_se verifica datele in bonul de


transport ale betonului daca
corespunda celor prevazute
_toarna betonul conform fisei de
betonare si respectand
prevederile prescriptilor tehnice
in vigoare

ITLC-07
x
PPE-11;
PPE-13;PPE-14

_pt fiecarefundatie in parte se

cod:ITLC-36-1

verifica dimensiune si cotele de


nivel realizate si se compara
cu prevederile proiectului

cod:ITLC-36-2

cod:ITLC-36-6

_Raport de neconformitate lucrari

vizual
scriptic
masuratori

C-56-85
CAIET XX1

_de aspect
x

x x

_calitate de
executie

_ proces verbal de verificare a


calitatii lucrarilor
ce devin ascunse

stabilirea tipului si marimea


_inst . se executa respectand
prevederile tehnice in vigoare

cod:ITLC-36-6
cod:ITLC-36-14

_Proiect , desene de executie,CS


_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014

Procedura
cod: POMQ-07 Executie drumuri

_ proces verbal de receptie


calitativa

_ buletin de incercari

_ buletin de incercari
_Raport de neconformitate lucrari

_ acceptarea fisei tehnologice pentru betonare Procedura


de catre beneficiar
cod: POMQ-07 Executie drumuri
_ daca sunt realizate masurile pregatitoare, sunt
aprovizionate si verificate mat necesare si sunt Procedura de lucru si control
stare de functionare utilajele si dotarile necesa Betonare,cod:ITLC-07;PPE-11;
vizual
_ sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in PPE13;PPE-14
scriptic
ceea ce priveste tehnologia de executie
NE 012/99; C56-85C; 16-84
masuratori
_ se verifica daca au fost receptionate calitativ
lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi
_se verifica calitatea suprafetelor de beton turn _Proiect , desene de executie,CS
anteriori si intarit
_Grafic executie lucrari
_ se verifica datele inscrise in bonurile de
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014
transport ale betonului corespund celor prevazute
_ se verifica daca sunt corespunzatoare masurile
adoptate de mentinere a pozitiei armaturilor,
dimensiunilor si formei cofrajelor
_ se verifica daca se aplica corespunzator
masurile de protectie a suprafetelor libere ale
betonului proaspat
_tratarea lucrarilor neconforme
_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni
corective si preventive

SCURGEREA APELOR - Podete tubulare


Sapatura
predare -primire amplasament

C-56-85
CAIET XX1

vizual
scriptic

_Proiect , desene de executie,CS


masuratori
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014
Procedura de lucru si control
Luc drumuri 36-1;36-2;36-9
C169-19888; C56-85;C 16-84;
_tratarea lucrarilor neconforme
_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni
_corespondenta naturii terenului cu prevederile Procedura
vizual

_proces verbal de receptie calitativa


C-56-85
CAIET V

_de aspect

_calitate de
executie

_prelevare probe de beton


_fisa de betonare
bon de transport
_declaratii de conformitate
certificate de calitate
_condica de betoane
_buletine de incercari

_Raport de neconformitate lucrari

C-56-85

de aspect
x

_verificarea pv de incepere a lucrarii


_ respectarea la trasare a prevederilor din plan
de trasare
_se verifica natura terenului de fundare

6.2

B
6

Descrierea categoriilor de
lucrari

ACOSTAMENTE CONSOLIDATE

_tratarea lucrarilor neconforme

5.1

3
Procedura de lucru si control
Lucrari drumuri
cod:ITLC -36-7
NE014-2002; C56-85;C 16-84
_Proiect , desene de executie,CS
_Grafic executie lucrari
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014

Documentele Inregistrarilor

cal de executie
_dispozitii de santier

cod:ITLC-36-9

_ proces verbal de verificare a naturii


terenului de fundare
_Raport de neconformitate lucrari
C-56-85

(RO) DRUMURI --- Page 6 of 8

de aspect

cod:ITLC-36-3

Nr.

Activiti specifice

Elementele i caracteristicile verificate

Documentele n baza crora se


realizeaz verificrile

Echipamente de
msurare i
monitorizare

Criterii

Condiiile Participa
de inspecie nii la
inspecie

de acceptare
(balast)

proiectului
_ verificarea calitatii materialului conform
prevederilor proiectului

3
cod: POMQ-07 Executie drumuri
Procedura de lucru si control
, cod:ITLC36-3 ; 36-6;36-9

scriptic
masuratori

C169-19888; C56-85;C 16-84;

B
6

7
x
cal de executie

Documentele Inregistrarilor

Descrierea categoriilor de
lucrari

Proceduri
tehnice de
execuie

P E
8

9
x

10

11
)_respectarea tehnologiei de
compactare
_ proces verbal de verificare a calitatii _realizarea gradului de compactare
ce devin ascunse

12

cod:ITLC-36-6

(RO) DRUMURI --- Page 7 of 8

Identificar
ea fazelor
care
necesit
C Ve n
on rif ce
13
15
tr 14
ic rc
ol ar ar
e
e
x x

Nr.

Activiti specifice

Elementele i caracteristicile verificate

Documentele n baza crora se


realizeaz verificrile

Echipamente de
msurare i
monitorizare

Criterii

Condiiile Participa
de inspecie nii la
inspecie

de acceptare
3
_Proiect , desene de executie,CS

P E

_tratarea lucrarilor neconforme

6.3

Turnare beton

_Grafic executie lucrari


_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014
_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni
corective si preventive
_ acceptarea fisei tehnologice pentru betonare Procedura
de catre beneficiar
cod: POMQ-07 Executie drumuri
_ daca sunt realizate masurile pregatitoare, sunt
aprovizionate si verificate mat necesare si sunt Procedura de lucru si control
stare de functionare utilajele si dotarile necesa Betonare,cod:ITLC-36-9;PPE-13;PPE14 vizual
_ sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in NE 012/99; C56-85C; 16-84
scriptic
ceea ce priveste tehnologia de executie
masuratori
_ se verifica daca au fost receptionate calitativ
lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi
_se verifica calitatea suprafetelor de beton turn _Proiect , desene de executie,CS
anteriori si intarit
_Grafic executie lucrari
_ se verifica datele inscrise in bonurile de
_Plan de asigurarea calitatii 1/ 05.2014
transport ale betonului corespund celor prevazute
_ se verifica daca sunt corespunzatoare masurile
adoptate de mentinere a pozitiei armaturilor,
dimensiunilor si formei cofrajelor
_ se verifica daca se aplica corespunzator
masurile de protectie a suprafetelor libere ale
betonului proaspat
_tratarea lucrarilor neconforme
_Procedura :PS 05 Neconformitati ,actiuni
corective si preventive

Managementul si controlul inregistrarilor


_centralizare inregistrari in Dosarul proiectului

Intocmit
Avizat
Aprobat

Nume si prenume
Patrascu Alexandru
Zama Claudiu
Razvan Popa

Functia
CQ
RTE
Director general adj

Documentele Inregistrarilor

Descrierea categoriilor de
lucrari

Proceduri
tehnice de
execuie

10

11

12

_Raport de neconformitate lucrari

_proces verbal de receptie calitativa


C-56-85
CAIET V

_de aspect
_calitate de
executie

Procedura "Managementul si
controlul inregistrarilor " cod:PSMI-02
Semnatura
Data

(RO) DRUMURI --- Page 8 of 8

_prelevare probe de beton


_fisa de betonare
bon de transport
_declaratii de conformitate
certificate de calitate
_condica de betoane
_buletine de incercari

_se verifica datele in bonul de


transport ale betonului daca
corespunda celor prevazute
_toarna betonul conform fisei de
betonare si respectand
prevederile prescriptilor tehnice
in vigoare

_Raport de neconformitate lucrari

_Dosar proiect______________

Man.Proiect
Observatii

cod:ITLC-36-9

Identificar
ea fazelor
care
necesit
C Ve n
on rif ce
13
15
tr 14
ic rc
ol ar ar
e e

ITLC-36-9;

PPE-13;PPE-14