Sunteți pe pagina 1din 4

PLANUL CALITATII ANEXA 5 PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI PENTRU LUCRAREA : Reparatie zidarie camera focara, tiraj

j transversal si tiraj II bloc nr.8


Standard / norma care stabileste ObligativiMetoda tatea de efectuarii verificare verificrii 2 3 Frecvena solicitat n standarde/ normele tehnice/ caietele de sarcini/ contracte 4 Cine efectueaz controlul E 6 A Q 7 C Q 8 B 9 P 10 I C 11 R T E 12 nregistrri Document ntocmit 13

Cod: PO 11 Editia: 4 Revizia: 2 Data:01.06.2011 Pag 1/4

Nr. Crt .

Categorii de lucrri, operaii tehnologice 1

Faze deter mina nte 5

Cod document /data actului incheiat 14

Unde se pastreaz 15

A. CONDITII PREALABILE B.
1 Asigurarea documentatiei tehnice la punctul de lucru Asigurarea punctului de lucru cu personal de executie instruit Asigurarea punctului de lucru din punct de vedere SSM si SU Asigurarea punctului de lucru cu EMM (echipamente de masurare si monitorizare) necesare lucrarilor Asigurare conditii de Verificare rapoarte La inceputul lucrarilor La inceputul lucrarilor, schimbarea specificului sau ori de cate ori e necesar La inceputul lucrarilor / periodic / ori de cate ori e necesar X FCC
PO 08 .07

Punct lucru Sediu central Punct lucru Sediu central Benefifciar Punct lucru Sediu central Benefifciar Punct lucru Sediu central

Verificare PV de instruire

FCC Procese verbale de instruire

PO 08 .07

Verificare pe loc

FCC

PO 08.07

Verificare a inregistra rilor conf procedur a Verificare

La inceputul lucrarilor / periodic / ori de cate ori e necesar

FCC Fise de evidenta a EMM Registru de evidenta a EMM,

PO 08 .07 FPO 09 .01 FPO 09 .01

La inceputul

FCC

PO 08.07

Punct lucru

PLANUL CALITATII ANEXA 5 PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI PENTRU LUCRAREA : Reparatie zidarie camera focara, tiraj transversal si tiraj II bloc nr.8

Cod: PO 11 Editia: 4 Revizia: 2 Data:01.06.2011 Pag 2/4


Sediu

lucru si microclimat

pe loc

lucrarilor / periodic / FCC Proces verbal de recepie calitativ a materialelor Registrul pentru evidena certificatelor de calitate FCC Certificate de calitate Registru de evidenta a certificatelor de calitate Procese verbale de predareprimire front lucru

Asigurarea receptiei, verificarea si depozitarea materialelor inainte de punerea in opera

Verificare a inregistra rilor conf proceduri aplicabile Verificare a inregistra rilor conf proceduri aplicabile Verificare a inregistra rilor conf proceduri aplicabile

La inceperea lucrarilor / ori de cate ori e necesar

NIR TIPIZAT PO 08.07

FPO 07.04

Punct lucru Sediu central Benefifciar

Verificarea documentelor atestare a materialelor

de calitatii

La inceperea lucrarilor / ori de cate ori e necesar

FPO 07.04 PO 08.07

Punct lucru Sediu central Benefifciar

Preluare front lucru cu proces verbal de predare-primire

La inceperea lucrarilor / ori de cate ori e necesar

PO 08.03

Punct lucru Sediu central Benefifciar

PLANUL CALITATII ANEXA 5 PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI PENTRU LUCRAREA : Reparatie zidarie camera focara, tiraj transversal si tiraj II bloc nr.8 B. LUCRARI PREGATITOARE
9 Asigurare baraci pentru vestiare, echipamente si scule Asigurare spatii de depozitare materiale Proiect de org Proiect de org. Verificare pe loc Verificare pe loc La inceperea lucrarilor La inceperea lucrarilor X FCC PV montare FCC PV montare sau predare primire spatii depozitare

Cod: PO 11 Editia: 4 Revizia: 2 Data:01.06.2011 Pag 3/4

PO 08.07

Punct lucru Sediu central Punct lucru Sediu central Benefifciar

10

PO 08.07 PO 08.02

C. EXECUTIE LUCRARI ZIDARIE REFRACTARA


Demolare zidarie refractara si termoizolanta Demontarea componentelor metalice cu recuperarea acestora Demolare/desfacere izolatii termice Proiect de executie, PTE T01 PTE T02

11

Verificare pe teren

In faza corespunzatoare

PV demolare

FPO 11.14

Punct lucru Arhiva sediu central Punct lucru Sediu central Benefifciar Punct lucru Sediu central Benefifciar

12

Verificare pe teren

In faza corespunzatoare

PVRC PVLA

PO 11.12 PO 11.13

13

Proiect executie PTE T03

Verificare pe teren

In faza corespunzatoare

PVRC PVLA

PO 11.12 PO 11.13

PLANUL CALITATII ANEXA 5 PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI PENTRU LUCRAREA : Reparatie zidarie camera focara, tiraj transversal si tiraj II bloc nr.8
14 Executie zidarie refractara si termoizolanta Proiect executie PTE T04 Verificare pe teren In faza corespunzatoare X X X X X PVRC PVLA

Cod: PO 11 Editia: 4 Revizia: 2 Data:01.06.2011 Pag 4/4


PO 11.12 PO 11.13

Punct lucru Sediu central Benefifciar