Sunteți pe pagina 1din 3

Examen curs Formator de Formatori

Se acorda un punct din oficiu. Fiecarei intrebari i se acorda cate un punct. Nota minima este 6.

Teste grila varianta 1

1. Caror categorii de formatori se aplica Standardul Ocupational Formator?


a) Standardul se aplică tuturor categoriilor de formatori, respectiv: formatorului
responsabil cu activităţile teoretice, formatorului responsabil cu activităţile practice de
dezvoltare a competenţelor profesionale. indrumătorului de practica, maistrului de
ucenicie, formatorului de formatori;
b) Standardul ocupational se aplica doar formatorului de formatori si maistrului instructor;
c) Standardul occupational se aplica doar instructorului preparator formare;

2. Dezavantajele asezarii tip “sala de clasa” sunt:


a) Nu permite interactiunea directa cu o parte din cursanti, nu asigura o vizibilitate si o
auditie buna pentru toti cursantii;
b) Nu permite organizarea de verificari si de teste de evaluare;
c) Nu-i permite formatorului sa intervina eficient in dinamica comportamentului de grup;

3. Caracteristicile participanţilor la formare se referă la:


a) Trasaturile de personalitate ale cursantilor, implicarea lor, modul in care reactioneaza la
metodele de predare folosite de formator;
b) caracteristicile de vârstă, culturale, religioase, de educaţie, de experienţă anterioară,
aptitudinile personale, cerinţele şi nevoile speciale;
c) Angajatorii acestora, grupul din care fac parte, regiunea sau tara din care provin,
obiceiurile si cutumele pe care si le-au insusit;

4. Ce reprezinta metoda SMART?


a) Este o tehnica de comunicare eficienta necesara comunicarii cu grupurile si cu
persoanele;
b) Este o tehnica de scriere a obiectivelor;
c) Este o metoda de predare eficienta folosita in cadrul programelor de pregatire;

5. Care sunt elementele ce alcatuiesc continutul unei programe de pregatire?


a) Obiectul de studiu, continutul tematic defalcat pe capitole/teme, perioadele de
timp alocate, obiectivele de referinta, metode de realizare a instruirii, mijloace si
materiale necesare sustinerii activitatilor, metode de evaluare;
b) Numarul curent, metodele de predare, obiectivele furnizorului de formare,
metodele de scriere a obiectivelor, mijloacele tehnice necesare, metodele de
implementare;
c) Titlul cursului, standardul occupational, codul COR, numarul capitolelor, numarul
orelor de curs, locul sustinerii cursului, dotarile necesare sustinerii cursului, materialele
de curs, metode de evaluare;

6. Studiul de caz poate fi definit ca:


a) Tehnica prin care cursanţii sunt ajutaţi să dezvolte abilităţi analizând şi soIuţionând
probleme specifice care pot aparea Ia locul de muncă sau in cadrul activitatii
desfasurate, cazul fiind o situatie reală ce este prezentată grupului, care analizează
aspectele problemei şi oferă una sau mai multe solutii;
b) Studiul de caz reprezinta o metoda prin care cursantii sunt chemati sa vina cu solutii la
rezolvarea unei probleme si sa-si aduca aportul individual pentru aflarea celei mai bune
cai de abordare a problemei respective;
c) Studiul de caz este un joc de rol in care unul din cursanti simuleaza o anumita stare sau
imita un anumit personaj, cursantii analizand cea mai buna cale de raspuns la acea
situatie si cea mai buna metoda de abordare;

7. Elementele comunicarii sunt:


a) Comunicarea verbala, comunicarea nonverbala, comunicarea activa, comunicarea
pasiva, comunicarea relativa;
b) Comunicarea verbala, comunicarea nonverbala, comunicarea paraverbala;
c) Comunicarea cu ajutorul gesturilor, comunicarea cu ajutorul zambetului, comunicarea
cu ajutorul inflexiunilor vocii.

8. Doar una din variantele de mai jos enumera corect o parte din metodele de evaluare
folosite in formarea adultilor, va rugam sa precizati care:
a) Identificarea nevoilor de invatare individuale, identificarea nevoilor de invatare de grup,
identificarea nivelului general al grupei, stabilirea cantitatii de cunostinte insusite,
follow-up;
b) Tema pentru acasa, proba practica, roleplay, observatia directa, chestionarul, focus
grupuri;
c) Examenul, prezentarea personala, prezentarea grupului, evaluarea dinamicii de grup,
feedback-ul, itemii de evaluare;

9. Care din urmatoarele definitii a Andragogiei este cea corecta?


a) Andragogia este ştiinţa educarii formatorilor si formatorilor de formatori;
b) Andragogia este ştiinţa care are scopul de a dezvolta aptitudinile si abilitatile
participantilor;
c) Andragogia este ştiinţa care aplica si dezvolta metodele teoretice si practice de educaţie
a adulţilor;