Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE


CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL DE PREGĂTIRE SCHENGEN

CHESTIONAR
- Follow-up -

Stimate(ă) coleg(ă),
Având în vedere că pe parcursul acestui an ați participat la un curs de perfecționare organizat în
cadrul Centrului Multifuncțional de Pregătire Schengen ne interesează în ce măsură acesta a contribuit la
dezvoltarea dumneavoastră profesională și personală. Datele şi răspunsurile sunt confidenţiale şi vor fi
utilizate exclusiv în scopul îmbunătăţirii, în mod continuu, calitații serviciilor care vă sunt destinate.
Vă mulţumim pentru timpul acordat completării acestui chestionar şi pentru sugestiile oferite!

Marcați cu ”x” varianta de răspuns aleasă în căsuța corespunzătoare. DA NU


1. Tematica abordată la curs a fost relevantă pentru activitatea dvs. profesională?

2. Aţi avut ocazia să aplicaţi la locul de muncă cunoştinţele obţinute în cadrul cursului?

3. Cunoştinţele dobândite au influenţat pozitiv dezvoltarea personală?

4. Aţi recomanda cursul şi altor colegi?

5. Care au fost disciplinele / temele ce v-au suscitat interesul?

6. Descrieți modalitatea de aplicare practică a cunoștințelor acumulate în activitatea zilnică la locul de


muncă.
7. Ce îmbunătăţiri în plan profesional/personal a adus cursul pe care l-aţi urmat? Vă rugăm să descrieţi
câteva îmbunătăţiri ca urmare a cunoştinţelor şi abilităţilor acumulate în acest parcurs.


Buzău, Str. Dimitrie Filipescu nr.4, telefon: 0238 714004 , fax: 0238 722359, interior: 03828001, cmps. dgru@mai.gov.ro
www.cmps.mai.gov.ro
8. Dacă ar fi să cereţi sfatul / părerea / opinia unor formatori ai C.M.P.S., într-o anumită problemă, care ar
fi persoana la care ați apela?


9. Ce cursuri aţi vrea să regăsiţi în oferta programelor noastre de formare?
10. Dacă veţi reveni în C.M.P.S. pentru un alt curs, ce aţi prefera / alege?


11. Cum apreciaţi calitatea serviciilor educaționale oferite de C.M.P.S.?
12. Cum apreciaţi calitatea globală a serviciilor oferite de C.M.P.S.?
13. Ce ne recomandaţi în privinţa calităţii serviciilor pe care le oferim?
Despre curs

Numele cursului la care aţi participat _______________________________________________________


_______________________________________________________________________________________
Perioada cursului ____________________________________________________

Structura de care aparţineţi ____________________________ Arma ___________________________


Specializarea _____________________________ Judeţul în care vă desfăşuraţi activitatea ____________

Locatia cursului CMPS Buzău  CMPS Ploieşti  Data completării _______________

Buzău, Str. Dimitrie Filipescu nr.4, telefon: 0238 714004 , fax: 0238 722359, interior: 03828001, cmps. dgru@mai.gov.ro
www.cmps.mai.gov.ro