Sunteți pe pagina 1din 7

1. Ce tip de comunicare este dominant în compania dvs.?

 Comunicare formală pe orizontală (interdepartamentală


 Comunicare formală pe verticală (de la superior, la subaltern sau invers)
 Comunicare formală pe diagonală (de la un subaltern dintr-un departament
superiorul altui departament)
 Comunicare informală (cea care nu are loc prin intermediul căilor formale)

2. Când avei o dificultate în activitatea dumneavoastră, care sunt metodele cele mai des
utilizate în obinerea informaiilor de care avei nevoie?
 Direct de la managerul meu superior
 De la colegi
 Din resursele online sau offline oferite de companie
 De la alte persoane din companie
 De la alte persoane din afara companiei
3. Care sunt cele mai des întâlnite piedici care se interpun în procesul de comunicare pe
care le întâmpinați în departamentul în care lucrați?
 Bariere de limbaj (dificultăți de exprimare, expresii confuze sau idei preconcepute)
 Bariere de mediu (poluare fonică ridicată)
 Bariere de concepte (presupuneri, bănuieli, concluzii pripite)
 Bariere determinate de pozițiile interlocutorilor (percepția eronată cu privire la
subiectul sau situația comunicațională)

4. Pentru a transmite ideile mele top-managementului trebuie mai întâi să i le comunic


managerului meu direct.
 Nu sunt de acord cu fermitate
 Nu sunt de acord
 Nu sunt nici pro, nici contra
 De acord
 Total de acord

5. Primesc cele mai multe informații detaliate și exacte de la...

 Managerul meu direct


 Colegii mei de department
 Alte departamente
 Top management

6. Vi s-a întâmplat să fiți nevoit/ă să amânați activitățile pe care le aveați de făcut din

lipsă de informații?

 Da, de foarte multe ori


 De câteva ori

 Nu, niciodată

7. Prin ce căi vi se comunică sarcinile pe care le aveți de îndeplinit?

 Ș edințe
 Intranet
 Documente scrise
 Comunicare directă (face-to-face)
 Revistă, broșuri interne (tipărite)
 Newsletter electronic
 Panou cu postituri sau alte informații scrise.

8. Care din metodele de mai jos vi se pare cea mai eficientă?


 Interacțiunile face-to-face cu managerul direct

 Interacțiunile face-to-face cu colegii


 E-mail, chat, messenger, intranet
 Apeluri telefonice

9. Ce direcție predominantă are comunicarea formală pe verticală din cadrul


organizației Dvs. atunci când se stabilesc obiectivele?
 Doar de la superior la subaltern
 De la subaltern la superior
 În ambele direcții

10. Pentru mine, participarea la întâlnirile de grup ale departamentului din care fac
parte sunt productive în sensul că aflu informații noi de care am nevoie.
 Nu sunt de acord
 Nu sunt nici pro, nici contra
 De acord
 În cazul meu nu se aplică
 Nu sunt nici pro, nici contra
 De acord
 În cazul meu nu se aplică