Sunteți pe pagina 1din 3

MASTERAT

,,MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE’’ I.F.R.


Disciplina ,, Comunicare organizațională”
TEME DE CONTROL

– ANUL DE STUDIU I –
TEME DE CONTROL

CAPITOLUL I

1. Identificați trei elemente specifice companiei/organizației pentru care lucrați, care susțin necesitatea
unei abordări personalizate a comunicării organizaționale.
 caracterul continuu construit al relațiilor dintre cadrele militare și cetățenii (ca și oglindă a
opiniei societății) ;
 menținerea climatului de ordine și siguranță publică în zona teritorială de responsabilitate în acord
cu legislația în vigoare și opinia publică ;
 menținerea unui flux continuu de resurse umane cu potenţial ridicat pentru profesia militară şi
utilizarea eficientă a acestora.

2. Apreciați, pe o scala de la 1 la 100, nivelul de toleranță la observare în compania/organizația pentru


care lucrați. _______10_______ .

CAPITOLUL II

1. Oferiți un exemplu concret, care ilustrează axioma cu cea mai mare relevanță pentru
dumneavoastră.
Fiind o fire optimistă și cu un simț ironic al umorului consider drept o axiomă reprezentativă
următoarea : ,,Prima pasăre va prinde viermele, dar al doilea șoarece va fura sigur cașcavalul.’’

2. Imaginați-vă că vă aflați în fața unui copil de 5 ani, curios, capabil să detecteze răspunsurile de
complezență, care dorește să știe ce este organizația pentru care lucrați /cum se comunică acolo. Știți
deja că analogiile (metaforele) sunt perfecte pentru facilitarea înțelegerii. Oferiți doua astfel de
metafore, care să-l ajute pe copil să-și apropie cele doua necunoscute.

Organizația militară este precum un stup ordonat de albine și trântori, în care fiecare își cunoaște
poziția de autoritate și responsabilitatea în cadrul ierarhiei stupului, lucrând zi de zi în vederea atingerii
bucuriei stupului sub conducerea unei matce manager.

CAPITOLUL IV

1. Oferiți trei exemple concrete care să ilustreze transformarea nevoilor individuale ale
angajaților în tranzacții generatoare de performanțe așteptate în organizație .

 recompensarea echitabilă a cadrelor militare – o evaluare corectă a performanței permite ca


recompensarea personalului să fie văzută ca echitabilă și intrinsecă, deoarece evaluarea rezultatelor duce
la recunoașterea eforturilor depuse în cadrul oganizației militare (nevoia de stimă și recunoaștere socială)
;

Pagina 2 din 3
 promovarea nevoilor individuale de pregătire şi dezvoltare a potențialului personalului ;
prin participarea la programe de pregătire, perfecționare și dezvoltare a carierei și a capacității sale creative -
efect motivaţional generator de comportamente pozitive ce încurajează iniţiativa, dezvoltarea simţului
responsabilităţii precum și efortul pentru performanţă (nevoia de autorealizare);

 asigurarea unui flux continuu și corect de feedback din partea managerilor la


îndeplinirea sarcinilor individuale rutiniere de către subordonați - feedback-ul facilitează un
nou comportament individual şi organizaţional, majoritatea angajaţilor dorind să cunoască
cum îşi realizează sarcinile, cum răspund solicitărilor organizaţiei, ce progrese au înregistrat, ce
nevoi şi posibilităţi de îmbunătăţire a performanţei au, precum şi modul în care organizaţia
priveşte rezultatele lor sau ce aşteaptă organizaţia de la ei
determinând procentual atingerea obiectivelor ale organizației. (nevoia de stimă și
recunoaștere socială)

2. Numiți cel puțin doi factori motivaționali extrinseci (organizaționali) legați nemijlocit
de comunicarea organizațională.
 Relaționarea interpersonală manager vs. subordonat;
 Recunoașterea performanței individuale prin recompense ;
 Influența stilului managerului asupra culturii organizaționale militare .

Pagina 3 din 3