Sunteți pe pagina 1din 7

Disciplina: Managementul Resurselor Umane, IFR

1.Numele aplicaţiei:
DIAGNOSTIC PRIVIND STRATEGIILE DE RESURSE UMANE

2. Obiectivul aplicaţiei / Competențe urmărite /formate

Obiectiv: Analiza activităţilor din managementul resurselor umane din cadrul


organizaţiei X

Competenţe:
 capacitatea de a identifica punctele tari şi slabe ale activităţilor de
MRU dintr-o organizaţie
 capacitatea de a evalua avantajele şi dezavantajele strategiilor de
MRU utilizând metoda comparaţiilor
 abilităţi practice de observare-intervievare
 abilităţi de anticipare

3. Etape de realizare a proiectului

Etapa 1. Identificarea unei organizaţii şi a responsabilului/ilor de resurse umane


Etapa 2. Stabilirea activităţilor de MRU care vor fi analizate
Etapa 3. Observarea şi intervievarea responsabilului/managerilor pe baza unor
instrumente (chestionare/interviuri) concepute de voi –vezi exemplu anexa1
Etapa 4. Identificarea punctelor tari si slabe pentru fiecare activitate, prin
compararea cu alte studii pe organizaţii.
Etapa 5. Evaluarea avantajelor şi dezavantajelor pentru strategiile de MRU
utilizate în organizaţia analizată
Etapa 6. Prezentarea scrisă a raportului responsabilului de Resurse Umane.

4. Metodologie folosită (descriere si adăugata la final / anexa)


Metode posibile de analiză: documentarea în arhiva organizaţiei, observarea pe
teren şi interviul pe bază de chestionar/interviu. Un chestionar posibil este cel
din anexa1.

5. Rezultate finale aşteptate / conţinut raport de realizare a aplicaţiei


Rezultate aşteptate:lista strategiilor viabile pentru MRU în următorii 3 ani
Conţinut raport/Structura recomandata:
1. Prezentarea structurii de RU a organizaţiei
2. Listarea activităţilor studiate
3. Prezentarea instrumentelor şi perioadei de analiză
4. Listarea punctelor tari şi slabe pentru fiecare activitate
5. Listarea avantajelor şi dezavantajelor strategiilor utilizate
6. Listarea strategiilor din MRU pentru următorii 3 ani.

6. Criterii de evaluare a aplicaţiei / studenţilor:


 se accepta un procent maxim de plagiat de 20% - proiectele care nu
intrunesc acest criteriu vor fi respinse si nu vor fi evaluate.
 claritatea definirii punctelor tari şi slabe ale activităţilor; 20%.
 argumentarea avantajelor şi dezavantajelor strategiilor; 30%.
 creionarea strategiilor recomandate; 15%
 originalitatea instrumentelor; 15%.
 respectarea termenului de predare și structurarea raportului; 10%.
 formatare și scrierea fără greşeli de ortografie şi gramatică a raportului;
10%.

7. Alte detalii:
 aplicaţia poate fi abordată pe orice organizaţie cu nr. de angajaţi
peste 10.
 raportul aplicaţiei va avea maxim 2000 (TNR12) de cuvinte, fără
chestionar.
 aplicația va fi predată pana la data de 22 mai 2016, ora 23.59, prin
email la adresa: carmen.arustei@feaa.uaic.ro, iar subiectul
mesajului va fi proiect MRU_IFR; prin email veti trimite 2
documente (.doc/x sau .pdf):
1. proiectul propriu-zis de maxim 2000 cuvinte (acesta va fi
verificat in soft-ul pentru verificare % plagiat);
2. anexa proiectului – instrumentul folosit (chestionar, interviu, fisa
de observatie)
Anexa 1. Diagnostic privind STRATEGIILE DE RESURSE UMANE

CHESTIONAR

Solicitaţi răspunsurile la aceste întrebări managerului de RU sau persoanei/lor


care realizează acivităţi de MRU în organizaţia dv.

1. Care sunt principalele 3 obiective privind MRU ( activitatea de personal) în


organizaţia dv. în următorii 3 ani?
A.................................
B.................................
C.................................

2. Aveţi în organizaţie o

Da, scrisă Da, Nu Nu ştiu


nescrisă
A misiune stabilită
B strategie de firmă
C strategie de MRU

3. Dacă există o strategie a firmei, responsabilul de la MRU a fost implicat în


dezvoltarea ei sub forma: (dacă nu treceţi la următoarea întrebare)

consultare
implementare
nu a fost consultat
implicat de la bun început

4.Dacă există o strategie MRU, ea este transformată în obiective şi termene


precise pentru departamentul personal? (dacă nu treceţi la următoarea întrebare)

Da Nu

5.Cui îi revine responsabilitatea pentru decizii în următoarele domenii?

Management Mg.linie + MRU + MRU


de linie consultant RU consultant +
mg.linie
A plăţi şi beneficii
B recrutare şi
selecţie
C training şi
dezvoltare
D relaţii de muncă
E sănătate +
siguranţă
F concedieri

5. Responsabilitatea managerului de linie s-a modificat în ultimii ani astfel :

A crescut La fel A
descrescut
A plăţi şi beneficii
B recrutare şi selecţie
C training şi dezvoltare
D relaţii de muncă
E sănătate+siguranţă
F concedieri

6. Este evaluată performanţa departamentului de resurse umane?


Da Nu Nu ştiu

7. Dacă da, care dintre criteriile următoare sunt folosite? (Dacă nu treceţi la
următoarea întrebare)
Da Nu
A. Numărul de angajaţi raportat la personalul managerial
B. Costul funcţiilor personale pe angajat
C. Numărul de recrutaţi
D. Numărul celor pregătiţi/perfecţionaţi
E. Performanţa raportată la buget
F. Performanţa raportată la obiective
G. Feedback-ul de la manageri
H. Altele(specificaţi)

8. Se ocupă cineva din firmă cu planificarea resurselor umane?


Da Nu

9. Dacă da, se utilizează una sau mai multe din metodele următoare?
A. Recrutarea pentru a menţine procentele actuale de RU
B. Prognoze privind competenţele de viitor
C. Prognoze privind vânzările/ afacerile sau serviciile
D. Analiza pieţii de muncă
E. Altele (specificaţi)

10. Vă interesează şi folosiţi date din următoarele categorii despre resursele


umane pentru planificare? Da Nu
A. Schimbarea managerilor
B. Profilul vârstei
C. Calificările şi salariile
D. Absenteismul

11.Ca răspuns la schimbările demografice, la egalitatea de şanse sau la


schimbările rapide ale competenţelor, monitorizaţi dacă au apărut modificări de
efective cu privire la recrutare, pregătire şi/sau promovare .

Recrutare Pregătire Promovare Nu ştiu


A. Persoane cu dizabilităţi
B. Femei
C. Persoane din minorităţile etnice

12. Cu cât timp înainte vă planificaţi necesarul de personal ? (Alegeţi o singură


opţiune)
A. 1 an sau mai puţin
B. Mai mult 1 an până la 2 ani
C. Mai mult de 2 ani
D. Nici o planificare

13. Care dintre funcţiile de la resurse umane/ personal fac parte din sistemul de
bază computerizat
A. Nu există sistem de informaţii despre personal
B. Performanţele individuale ale angajaţilor
C. Plăţile şi veniturile administrative
D. Absenţe şi demisii
E. Planificarea puterilor umane
F. Recrutare şi selecţie
G. Pregătire şi dezvoltare
H. Performanţe
I. Evaluarea job-urilor
J. Relaţiile industraiale
K. Altele (specificaţi)

14.Ce metode de recrutare a resurselor umane se utilizează frecvent în firma dv


pentru a găsi oameni potriviţi?
Manageri Tehnicieni Administrativ Executanţi
A Din interior prin
promovare
B Publicitate la ziar
C Prin pile, relaţii
D Agenţii
guvernamentale
(AJFOM)
E Firme private de
recrutare
F Internet
G Ucenicia la locul de
muncă
H Prezentarea firmei în
şcoli/univ
I Altă metodă

15.Ce metode de selecţie a resurselor umane se utilizează frecvent în firma dv?

A. CV
B. Interviul
C. Testare psiholgică
D. Referinţe
E. Teste de aptitudine
F. Firme de selecţie
G. Formular de candidatură realizat de firmă
K. Altele (specificaţi)

16. Câte zile (medie) de instruire/perfecţionare pe an realizează fiecare categorie


?
Management...................................zile/manager
Tehnic (specialişti)...........................zile/angajat
Administrativ....................................zile/angajat
Executanţi.........................................zile/angajat

17. Se realizează evaluarea sistematică a nevoilor de instruire?


Da Nu Nu ştiu

15.Ce traininguri/instruiri veţi organiza în următorii 3 ani?


A. Afaceri/management
B. Computere şi IT
C. Mediu şi sănătate
D. Producţie
E. Marketing şi vânzări
F. Resurse umane
G. Servirea clienţilor
H. Limbi străine
K. Altele (specificaţi

Firma are....................angajaţi (nr.)


Firma activează în domeniul................................................
Firma este localizată în oraşul.............................................
Piaţa firmei este regională/local/naţională/europeană/globală (tăiaţi variantele
nepotrivite)