Sunteți pe pagina 1din 4

GLOSAR de TERMENI PISAROC RUSU ELIZA

CONSTRUCT DEFINIRE
1. talent -caracteristică deosebită într-un anumit domeniu/ departament care se reflectă în
organizațional Organisational talent performanța profesională de excepție și care presupune un set de aptitudini, cunoștințe
dobândite prin învățare și perfecționare organizațională ;
2. managementul Talent management - este o formă de management ce presupune mai multe procese și strategii destinate
talentului celor care sunt considerate talente într-o organizație ;
3. competența Proffesional - caracatersită fundamentală a unui individ care se află într-o legătură cauzala cu
profesională comptency criteriul de referință și performanța superioară în cadrul unui loc de muncă sau într-o
situație profesională ;
- activitate de asistență și ghidare oferită altor persoane pentru a contribui la
4. coaching coaching consolidarea anumitor cunoștințe și abilități necesare rezolvării unei sarcini , având ca
finalitate dezvoltarea unei performanțe profesionale ridicate ;
5. integritate integrity - respectarea normelor sociale, etice și organizaționale, precum și principliile de
conduite și etice ;
6. consistența Internal consistency - se referă la interdependența dintre itemii unui test ;
internă
7.omogenitate Item homogeneity - se referă la unidimensionalitatea dintre itemii unui test, respectiv repartizarea
omogenă a acestora ;
8. fideliatate reliability - consistența scorurilor obținute de acceași participanți atunci când sunt reexaminați cu
același teste , dar la perioade diferite de timp ; lipsa erorilor in masurarile repetate ;
9. validitate validity - precizia cu care un test măsoară ceea ce și-a propus să măsoare ;
- rata de selecție semnificativ diferită în cadrul deciziilor de angajare care afectează în
10. impact advers Adverse impact mod negativ grupul protejat ; diferențe între ratele de angajare ale subgrupurilor, în care
rata de angajare reprezintă procentajul candidaților care au fost angajați ; aceasta
reprezintă și rata de selecție ;
11. predicție Differential prediction - diferențele ale ecuațiilor de regresie dintre subgrupuri;
diferențială
12. diferențe Intercept differences - diferențe ale intercepturilor regresiei dintre grupuri / tip de predicție diferențială ;
intercept
-corelația dintre un test și un criteriu, fără a fi corectate în privința altor elemente
13. validitate Observed validity statistice ;
observată
GLOSAR de TERMENI PISAROC RUSU ELIZA

14. validitate Incremental validity - tip de validitate utilizat pentru a determina dacă capacitatea de predicție a unei
incrementală evaluări psihometrice va crește mai mult comparativ cu metoda de evaluare deja
existentă ;
15. regresia Multiple - metodă de predicție a valorilor unei variabile dependente pornind de la valorile mai
multiplă regression multor variabile independente ;
15. acculturation - reprezintă procesul prin care indivizii dintr-o anumită cultură adoptă valorile și
caracteristicele altei culturi cu care au interacționat ;
16. scorare Analitical scoring - metodă de scorare în care fiecare dimensiune critică de performanță este interpretată și
analitică scorată separat iar valorile rezultante sunt combinate pentru un scor total ;
17. test ancoră Anchor test - set de itemi generali aplicați cu fiecare două sau mai multe forme diferite ale testului
cu scopul de a egala scorurile obținute în aceste forme ;
18. eroare bias - reprezintă o eroare sistematică într-un scor al testului ;
19. teoria testului The theory of classical - teorie psihometrică ce are la bază premisa conform căreia scorurile observate ale
clasic test indivizilor ce au răspuns la un test reprezintă suma scorului adevărat pentru respondent
;
20. scorare tip Holistic scoring - o metodă de a obține un scor la un test sau la un intem al testului pe baza analizei
holistic performanței totale utilizând criterii specifice ;
21. meta-analiză Meta-analysis - reprezintă o metodă statistică de cercetare în care rezultatele din diferite studii
independente sunt combinate pentru a determina mărimea efectului total sau gradul de
relație dintre două variabile ;
22. test-pilot Pilot-test - un test administrat unui lot de respondenți cu sopul de a testa mai multe aspecte ale
testului sau ale itemilor săi ;
23. projection - metodă de corelare în care scorurile obținute la un test sunt utilizate pentru a prezice
scorurile unui alt test
24. interviu Situational interview - tehnică de intervievare care pune candidatul într-o situație problematică sau
situațional conflictuală pe baza căreia trebuie să găsească anumite rezolvări ;
25. assessment - reprezintă e evaluare standardizată a comportamentului ce se bazează pe multiple
center elemente ;
26. feedback Multi-rater feedback - formă de evaluare organizațioanlă care include feedback-uri de la angajați,
multiplu/ evaluare subordanați, colegi, supervizori clienți ;
360
GLOSAR de TERMENI PISAROC RUSU ELIZA

27. analiza cluster Cluster analysis - analiză statistică care grupează itemi ;
28. validitate concurrent validity - reprezintă relația dintre scorurile unui instrument precum și performanța sau eficiența
paralelă măsurată în același timp în care instrumentul a fost administrat ;
29. differential item Differential item - analiză statistică ce testează echivalența unui instrument pentru două populații cu
functioning /DIF functioning abilități egale ;
30. efectul halo The halo effect - se referă la corelații ridicate ce rezultă din tendința de evaluare generală a indivizilor ;
31. regresie Logistic regression - analiză statistică ce testează echivalența unui instrument pentru două populații
logistică utilizând scorul total al instrumentul pentru a se potrivi cu examinații ;

32. studiu Multi-method study - tip de studiu care compară corelația dintre două constructe măsurate prin
multimetodic diferite metode ;
33.indoustriosness indoustriosness - componentă a factorului conștiinciozitate ce descrie indivizii ca fiind ambițioși, abili,
încrezăroti, silitori
34.virtuos virtuouse - element al factorului conștiinciozitate care se referă la un set de credințe, valori și
comportamente asociate cu standarde ale moralității, onestității precum și
comportamentul de bun samaritean ;
35. clerical worker Clerical worker - persoană care ține înregistrările și desfășoară activitatea obișnuită a unei instanțe, a
unui organism legislativ sau a unui district municipal;
36. temping temping - presupune angajarea persoanelor din exterior pentru a lucra temporar, în timpul
recrutării și angajării de noi candidați ;
37. specificitate Specificity - reprezintă proporția dintre cazuri pentru care diagnosticul unei tulburări este resprins
atunci când aceasta este justificat
38. baterie de teste Battery of tests - un set de teste administrate de obicei ca un întreg ;
39. high-stakes test high-stakes test - tip de test ce furnizează rezultate care au o mare importanță si consecințe asupra
examinaților , programelor sau instituțiilor implicate în procesul de testare ;
- presupune ca un angajat cu experiență, dintr-o poziție importantă în cadrul companiei ,
40. job sharing Job sharing lucrează împreună cu altcineva luând parte astfel la un mijloc de formare la locul de
muncă sau cu scopul de a evalua performanța candidatului respectiv ;
41. abilitate - abilitatea de a indentifica, de a deduce, analiza și înțelege informația cu scopul de a
mentală Mental ability ajunge la decizii raționale și corecte, și cu scopul a înțelege și asimila noi tehnologii /
creații ;
GLOSAR de TERMENI PISAROC RUSU ELIZA

42. interviu Structured interview - reprezintă o metodă de cercetare cantitativă utilizată , de obicei, în cadrul anchetei cu
structurat un conținut exact, prestabilit ;
43. unclassified - balanță între viața personală și muncă ; diferențe strategice cu management;
adaptabiliate și control ;
44. assessee Evaluat - persoană care este evaluată într-un centru de evaluare
45. Overall - evaluarea generală a performanței globale a unei persoane în cadrul unui centru de
assessment rating evaluare, ce se bazează pe o judacată comună sau pe una de natură statistică a
(OAR) scorurilor privind componentele evaluate ale performaneței
46. egocentric bias - tendința de a te baza prea mult pe propria perspectivă și de a avea o opinie personală
mai puternică decât a realității
47. self-discipline autodisciplină - reprezintă măsura în care o persoană este motivată să termine sarcina de lucru și să
urmeze cerințele fără a se lăsa copleșită de plictiseală sau de alți factori
48.vulnerability vulnerabilitate - gradul în care o persoană este capabilă să facă față evenimentelor stresante
49. Emotional - reprezintă capacitatea de recunoaște propriile emoții și ale ale celorlalți, de a distinge
intelligence Inteligență emoțională între diferite sentimente și de a le denumi în mod adecvat, de a folosi informațiile
afective pentru a ghida gândirea și comportamentul și de a gestiona corespunzător
emoțiile
50. succesion - se referă la descrierea pozițiilor de conducere pentru a oferi flexibilitate maximă în
planning managamentul acestora.