Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect managementul international al resurselor

umane
Asist. dr. Ruxandra CIULU
Masteranzi
Iasi
2010
CUPRINS
CUPRINS..................................................................................................................................... 2
3.1. Politici de asigurare cu personal a filialei locale.................................................................8
Capitolul 1
Prezentarea firmei
Carrefour (ro. intersectie) este un lant francez de hypermarketuri cu sediul central in
Levallois-Perret !ranta" acesta fiind cel mai mare lant de hypermarketuri din lume in materie de
marime. #arrefour are sedii in principal in $uropa %r&entina 'razilia #hina #olum(ia si
repu(lica )ominicana dar de asemenea are filial in %merica de *ord si alte parti din %sia.
Primul ma&azin #arrefour a fost deschis pe + iunie 1,-. in su(ur(ia %nnecy !ranta
chiar lan&a o intersectie / de aici provenind si numele. 0rupul a fost format de catre 1arcel
!ournier )enis )efforey si 2ac3ues )efforey si s-a transformat intr-un imens lant de ma&azine
din acest acest prim ma&azine de solduri. In anul 1,,, #arrefour a fuzionat cu Promod4s
2
cunoscut ca si #ontinent care era la vremea aceea unul din principalii concurenti pe piata
franceza.
#ei trei fondatori 1arcel !ournier )enis )efforey si 2ac3ues )efforey au urmat cateva
seminarii in 5tatele 6nite tinute de catre supranumitul 7Papa distri(utiei modern8 si anume
'ernardo 9ru:illo care a avut o influenta puternica si asupra altor e;ecutivi faimosi din !ranta
cum sunt <douard Leclerc de la $.Leclerc 0=rard 1ulliez de la %uchan Paul )u(rule si 0=rard
P=lisson de la %ccor iar slo&anul acestora era 7*o parkin& no (usiness8(ro. 7*u ai parcare nu
ai afaceri.8).
0rupul #arrefour au pus (azele conceptului de 7hypermarket8conceptul trimitand la idea
de a se afla un mare supermarket cat si un ma&azin universal su( acelasi acoperis. In urma
adoptarii conceptului &rupul a deschis primul hypermarket #arrefour pe 1- iunie 1,>+ in
5ainte-0enevi4ve-des-'ois lan&a Paris !ranta.
In anul 1,.> #arrefour a lansat o marca proprie 7Produits Li(res8 (rom. Produse
&ratuite) o linie de -0 de produse alimentare printer care? ulei (iscuit pra:ituri lapte pasteetc.
vandute in pachete alte fara nici un lo&o la un pr@t su(stantial mai mic.
Critici si controverse
In data de 1 mai 200. mai mult de +0 de an&a:ati din fostul #arrefour Aatu Plazza din
2akarta Indonezia au fost dusi la spital in urma unei into;icatii cu #B2.Cypermarket-ul era
amplasat la su(solul unui mall si nu s-a asi&urat o ventilatie potrivita amplasarii.
Pe 2> iunie 200. compani a fost acuzata de catre tri(unalul francez de pu(licitate falsa. In
acest process s-a pretins ca hypermarketul nu suplinea niciodata cantitatea suficienta de produse
carora li se facea reclama ca ar fi fost la reducere. In urma acestui process #arrefour a platit o
amenda de 2 milioane de $uro pentru pu(licitate falsa.
Carrefour Romnia a fost proprietate a &rupului francez Cyparlo pDnE Fn 200>. 0rupul
Cyparlo este unul dintre cei mai importan i franciza i #arrefour fiind o afacere de familie.
#arrefour AomDnia a vDndut Fn anul 200> prin cele apte ma&azine produse Fn valoare
de >0G, milioane de euro reprezentDnd o cre tere cu +,H fa E de 200-. #arrefour avea Fn
decem(rie 200. zece hipermarketuri Fn AomDnia cinci Fn 'ucure ti i cDte unul Fn Ploie ti
#onstan a 'ra ov 'rEila Ia i #lu:-*apoca Pitesti.
3
#arrefour AomDnia a preluat Fn toamna lui 200. lan ul de supermarketuri %rtima
pentru -- milioane de euro cu scopul de a- i consolida pozi ia pe pia a. Aeteaua %rtima de inea
21 de ma&azine concentrate Fn vestul Erii cu o suprafa E totalE de vDnzEri de 21.000 de metri
pEtra i.
#arrefour opereazE Fn AomDnia o re ea de 22 de hipermarketuri #arrefour i 21 de
supermarketuri #arrefour $;press (iulie 200,).
Capitolul
Prezentare parcursului profesional al anga!atului Carrefour "ocsani
%n&a:atul ocupa pozitia de 1ana&er Aaion 7%lte Produse de lar& #onsum / %PL5 in
cadrul )epartamentului !ood.
In ceea ce priveste studiile an&a:atului acesta este a(solvent al liceului $conomic nr 2 din
Iasi urmand un profil de !inante-#onta(ilitate. 5tudiile universitare au fost urmate pe aceeasi
traiectorie a(solvind specializarea $conomia #omertului 9urismului si 5erviciilor din cadrul
!acultatii de $conomie si %dministrarea %facerilor de la 6niversitatea %le;andru Ioan #uza din
4
Iasi. 5tudiile 6niversitare au fost urmate de studii aprofundate ale specializarii urmate in cadrul
facultatii. 9ema studiilor aprofundate a fost #reearea si %dministrarea %facerilor.
%lte cursuri de specializare facute de aceasta persoana care au condus-o spre aceasta
pozitie care o detine acum au fost cursuri precum ? atestat in conta(ilitate #urs C%##P #urs de
!ormarea !ormatorului #urs de $valuarea Personalului #urs de #omunicare #urs Aecrutarea
si 5electia Personanului diploma de lim(a en&leza ca urmare a unor cursuri efectuate cu
profesori din %n&lia. #a si lim(i straine cunoscute se pot enumera ? lim(a en&leza la un nivel
avansat cat si lim(ile franceza si spaniola la un nivel incepator.
)e(utul e;perientei profesionale a fost in cadrul firmei Bmniasi& din Iasi. Persoana
ocupa functia de cola(orator pentru incheierea de asi&urari de raspundere civila auto. %ceasta
pozitie a fost pe termen foarte scurt mai e;act de o luna. Parcursul profesional a fost completat
cu o e;perienta ca si receptioner in cadrul firmei 5# 9urism 1oldova 5% la hotelul 5tudis din
Iasi. Aesponsa(ilitatile erau urmatoarele ? primirea si cazarea turistilor tinerea evidentei acestora
si a camerelor intocmirea documentelor necesare in domeniu. Persoana a ocupat aceasta functie
timp de un an. )upa incheierea activitatii de receptioner persoana a fost recrutata in cadrul
companiei #arrefour Aomania pentru a ocupa o functie de sta&iar ca si mana&er raion in cadrul
hypermarket-ului #arrefour 1ilitari 'ucuresti. %re loc un proces de relocare in care persoana isi
schim(a domiciliul in capitala pentru a ocupa aceasta functie. Aesponsa(ilitatile pe care le
implica postul erau urmatoarele? studierea activitatilor desfasurate de catre mana&erul de raion si
suplinirea acestuia in lipsa sa studiera activitatilor comerciale si economice realizate la nivel de
companie.
)upa completarea perioadei de sta&iu pe aceasta pozitie sta&iul desfasurandu-se timp de
un an persoana a fost selectionata pentru relocare permanenta in #arrefour !ocsani pentru a
ocupa fuctia de 1ana&er Aaion %lte Produse de Lar& #onsum. Printre principalele
responsa(ilitati ale acestui post se numara ? aplicarea politicii comerciale a firmei or&anizarea
activitatii raioanelor din su(ordine si creearea unui aspect comercial cat mai atractiv asi&urarea
respectarii procedurilor interne de catre an&a:ati in vederea atin&erii o(iectivelor recrutarea de
personal in concordanta cu necesitatile raioanelor instruirea controlul si motivarea personalul
din su(ordine contactarea furnizorilor pentru transmiterea de comenzi ferme in vederea
asi&urarii cu marfa a raioanelor. #a si realizari profesionale pe aceasta functie an&a:atul a
5
pre&atit raioanele pentru deschiderea ma&azinului din !ocsani coordonand o echipa de 1-
oameni.
.1. Recrutarea si #electia Internationala
5copul principal al #arrefour este an&a:area si plasarea persoanelor in pozitii in care pot
fi eficiente. 1odul de recrutare si selectie a persoanei potrivite depinde de urmatoarel aspecte ?
Politica &enerala de asi&urare cu personal pe pozitiile-cheie de la sediul central si
din filiale (politica etnocentrica policentrica etnocentrica &eocentrica) "
%(ilitatea de a atra&e candidatul potrivit "
#onstran&erile impuse de &uvernul tarii-&azda referitoare la politicile de an&a:are.
Aecrutarea si selectia internationala este un proces prin care criza de personal poate fi
depasita. %ceasta a(ordare este o solutie in cazul in care an&a:atorii si recruiterii vor incepe sa
foloseasca resursele din intrea&a lume si nu se vor limita doar la an&a:atii din tarile unde isi
desfasoara activitatea. #arrefour are aceasta politica numai la nivel de top mana&ement. %stfel
pentru o relocare in tara mama este necesar ca un mana&er sa devina mana&er pe tara insa tinand
cont de faptul ca firma noastra aplica o politica policentrica mana&erii din tara-&azda sunt
rareori promovati pe pozitii din tara de ori&ine a companiei.
In cazul mana&erului de raion intervievat nu se poate vor(i despre a fi un candidat la
selectia international in cadrul companiei in care acesta lucreaza deoarece an&a:atul mai are
cateva trepte de promovare pe scara ierarhica in interiorul #arrefour Aomania pentru a putea
accesa un post in afara tarii de ori&ine" in plus in procesul de selectie al e;patriatilor e;perienta
internationala ofera un avanta: potentialilor e;patriati pe care mana&erul nostru nu o detine.
9otodata middle mana&erul intervievat de noi nu este de acord cu relocarea mai ales cu cea
internationala motivand aceasta reticenta prin prisma satisfactiei pe plan personal. #hiar daca
pe plan profesional o relocare i-ar oferi satisfactie pe plan personal aceasta ar fi un esec
deoarece nu s-ar putea adapta la noul mediu.
6
Capitolul $
Politici de asigurare cu personal
In &enere se poate spune despre #arrefour ca adopta o politica policentrica unde an&a:atii
sunt recrutati din tara de ori&ine a filialei pentru a o conduce. Insa recrutarea la nivel de middle si
top mana&ement se face pe teritoriul intre&ii tari &azda pentru a &asi persoana potrivita sa ocupe
un anumit post la aceste nivele la o anumita filiala din respectiva tara. In cazul mana&erilor de
middle level acestia sunt recrutati prin intermediul companiilor de recrutare care la randul lor
cola(oreaza cu centre universitare. %cestia urmeaza o perioada de sta&iu in 'ucuresti dupa care

daca indeplinesc toate conditiile pentru a deveni mana&er intr-o filiala #arrefour persoanele sunt
relocate in functie de necesitatea de personal de la acest nivel.
$.1. Politici de asigurare cu personal a filialei locale
#ompania foloseIte ca instrument de recrutare / recrutarea e;ternE prin recomandEri Ii
site-urile specializate. )easemenea doritorii pot sE aplice pentru un :o( Ii prin intermediul
pa&inii de internet a companiei care actualizeazE mereu :o(-urile oferite. Jn AomDnia ca primE
metodE de selecKie se utilizeazE screenin&-ul telefonic Fn care candidatul este invitat sE participe
la interviu. #andidatul va susKine un interviu care se desfEIoarE cu reprezentanKii
departamentului Fn care se oferE postul. Jn cadrul interviului se vor adresa Fntre(Eri prin care se
FncearcE identificarea personalitEKii Ii a motivaKiei pentru care se doreIte sE lucrezi Fn companie.
Personalul in functie de e;ecutie se an&a:eaza la nivel local / orasul de unde este
deschisa filiala. )e cele mai multe ori recrutarea la nivel de e;ecutie este e;ternalizata partial
or&anizarea si o prima selectie este facuta de catre o a&entie de recrutare urmand ca persoanele
selectate sa treaca prin o a doua faza de selectie sustinand un interiu cu personalul #arrefour.
Jn urma procesului de selecKie candidatul poate fi admis intrDnd Fn procesul de inte&rare
la noul loc de muncE sau poate fi respins urmDnd sE facE parte dintr-o (azE de date la care se va
apela Fn eventualitatea altui interviu. Jn situaKia Fn care solicitantul este respins pentru o ima&ine
(unE a companiei intervievatorul Fl va anunta telefonic comunicandu-i rezultatul o(tinut in
urma interviului.
Politica noastra de resurse umane garanteaza%
e&alitatea de sanse la an&a:are
conditii de munca la standarde internationale
impartasirea valorilor &rupului
politica activa de formare
&estiune a carierei personalizata
posi(ilitati reale de promovare si de dezvoltare personala si profesionala
pachete de (eneficii motivante
8
$.. #electarea anga!atilor din tara&gazda pentru transferul la sediul central
#and discutam despre an&a:ati din tara-&azda tre(uie sa facem diferenta intre selectarea
de personal pentru pozitii in filiala locala si selectarea de personal pentru transferul catre sediul
din tara de ori&ine.
Prin posi(ilitatea transferului mana&erului &eneral a #arrefour Aomania la sediul central
se face o e;ceptie de la a(ordarea policentrica. Insa situatiile in care un mana&er national este
transferat la sediul central sunt e;treme de rare acesta fiind un aspect caracteristii politicii
adoptate de firma.
Capitolul '
Criterii utilizate pentru evaluarea performantelor anga!atilor
$valuarea performantelor se face anual. La nivel de middle mana&ement evaluarea
performantelor presupune o fisa de autoevaluare ce este completata de catre an&a:at si mai
apoi dez(atuta cu seful ierarhic superior. %stfel mana&erul de raion (*) completeaza fisa de
autoevaluare apoi aceasta este reevaluata de catre mana&erul de departament (*L1) iar in urma
evaluarii comune fisa este trimisa la directorul de ma&azin (*L2)
!isa de autoevaluare se prezinta su( forma de ta(el cu intre(ari ale caror posi(ilitati de
raspuns sutn ? $;celent !oarte 'ine 'ine 5atisfacator si *ou. *ou este folosit in special in
cazul sta&iarilor care ocupa pozitia de mai putin de + luni. Aaspunsurile la intre(ari precum
!
M #ola(orare cu celelalte departamente N sunt date impreuna cu o motivatie a an&a:atului pentru
ca ulterior seful ierarhic superior sa ai(a o intele&ere profunda a raspunsului dat de catre an&a:at.
5eful ierarhic superior are la randul sau o motivatie pentru raspunsul sau in cazul in care este
altul fata de cel dat de catre an&a:at si in cele din urma cei doi a:un& la un acord asupra
raspunsului final.
%ceasta metoda de evaluare a performantelor se aplicat si pentru functiile de e;ecutie
numai ca in aceasta situatie sefii de echipa si an&a:atii de (aza sunt evaluati de catre mana&erul
de raion.
Aecent aceasta metoda de evaluare a fost updatata trecandu-se la nivel de middle
mana&ement la modelul de fisa de autoevaluare in format electronic. )iferenta fata de metoda
initiala este ca mana&erul de raion (*) are acces la evaluarea finala facuta de directorul de
ma&azin (*L2). B alta metoda de evaluare a an&a:atilor este verificarea zilnica a indeplinirii
atri(utiilor.
1ana&erii de raion mai au parte de o evaluare M prin surprindere N evaluarea ##A /
#oordonata #omercial Ae&ional. Lunar se prezinta in diferite ma&azine #arrefour un evaluator
##A care face anumite constatari ale performantelor mana&erilor de raion pe (aza carora
intocmeste un raport ce este trimis direct la sediul ##A cat si la 1ana&erilor de departament.
Capitolul (
)ezvoltarea personalului international si a ec*ipelor international
In anul 200G ,0H dintre an&a:atii #arrefour Aomania au (eneficiat de cel putin o
formare (interna sau e;terna).
La nivelul anga!atilor de +aza, fiecare nou anga!at%
(eneficiaza de formari teoretice si practice de orientare catre client.
(eneficiaza de formari teoretice de #ultura #ompaniei si de formari specifice le&ate de
meseria pe care o practica in #arrefour (!ormarea Lucratorului #omercial 1eseria de
#asier 9ehnici de Oanzare etc)
1"
urmeaza un sta&iu la locul de munca fiind acompaniat pentru o perioada de catre un alt
an&a:at cu e;perienta
Pentru functiile de conducere pe lan&a formarile de (aza fiecare an&a:at (eneficiaza de?
un sta&iu acompaniat inainte de preluarea efectiva a postului
cursuri de mana&ement comunicare vanzari leadership recrutare formarea
formatorilor lim(i straine etc in functie de specificul postului ocupat
-estiunea Carierei%
am dezvoltat sisteme coerente de recunoastere a competentelor
am creat strate&ii de stimulare a competitivitatii interne
facem selectii in interiorul companiei pentru a detecta an&a:atii cu potential evolutiv si
pentru a le oferi sansa formarii si evolutiei in cariera
incura:am promovarea interna - toti )irectorii de 1a&azine si 1ana&erii de )epartament
ai #arrefour Aomania sunt promovati din intern (peste 1.>G0 de promovari interne in
200G).
)at fiind faptul ca hypermarket-ul #arrefour adopta o politica policentrica nu putem vor(i
despre un personal international. Aareori mana&erul de la nivel national mer&e la anumite
trainin&-uri in tara mama. )ar tot ce tine de dezvoltarea personalului se face la nivel de filiala. 5e
ofera cursuri de dezvoltare profesionala la nivel de middle mana&ement cat si la nivel de an&a:ati
de (aza.
Capitolul .
Recompensarea personalului
Pentru nivel de middle mana&ement si anume 1ana&erul de raion pachetul de (eneficii
cuprinde?
%si&urarea medicala la o clinica private
9ichete cadou de Paste si de #raciun
9ichete de masa
Prime de transport
Prime de vacanta
11
Prima acordata in functie de performante - sta(ilita in (aza unor diverse criterii printre
care se numara?
$valuarea personalului
Aaport ##A
$volutie #ifra %faceri
Aealizare previziuni
Pierderi inre&istrate pe raioane
In functia de e;ecutie prima acordata in functie de performante se sta(ilea in functie de
rezultatele raionului cat sip e (aza rezultatelor proprii.
B alta metoda de recompensare la nivel de e;ecutie este prima pentru 7%n&a:atul Lunii8.
Promovarea din functia de e;ecutie / o metoda prin care personalul de (aza cat si sefii de
echipa sunt motivate prin dezvoltarea profesionala este privita ca o forma de recompensare
pentru crearea posi(ilatilor de dezvoltare. %ceasta promovare se face in urma unei evaluari
facuta de catre mana&erul de raion si care este introdusa intr-o (aza de date ce poate fi accesata
la nivel national. In functie de rezultatele acestei evaluari si de necesitatile de la alte ma&azine
din tara erau numite persoane pentru promovare / de re&ula aceste persoane sunt numite ca catre
mana&erul de raion.
%tat pentru functiile de e;ecutie cat si pentru cele de middle si top mana&ement
#arrefour are politica ca in luna decem(rie la fiecarui an sa fie acordar 2-H din salariul de pe
luna ianuarie a urmatorului an. #hiar daca cu o luna mai tarziu an&a:atii primesc doar .-H din
salariul lunar cei din conducerea #arrefour au luat aceasta hotarare pe considerentul ca an&a:atii
sai au cheltuieli personale mult mai mari in luna decem(rie.
#arrefour are o politica de relationare cu an&a:atii sai. Prin pro&ramul 7#arrefour te
asculta8 se masoara &radul de satisfactie a an&a:atilor.
%cest process presupune un focus &rup prin care au loc discutii li(ere com(inate cu
intre(ari ale caror raspuns se dau anonim de catre participant prin raspuns de la !oarte 'ine la
Insuficient. %nonimatul raspunsului este asi&urat de catre un dispozitiv care are niste taste ce
contine variantele de raspuns. 5electarea an&a:atilor ce participa la aceste focus &rup-uri
or&anizate se face aleatoriu si se sunt chemati pe (aza de invitatie. Aezultatele acestor intalniri
sunt centralizare pentru a fi luate in evident cand se vor instaura masuri in ceea ce priveste &radul
de satisfactie a an&a:atilor.
12
6n alt pro&ram instaurat de catre conducerea #arrefour este 7#arrefour te incanta8. Prin
acest pro&ram #arrefour urmareste sa creasca &radul de loialitate a an&a:atilor sai ca acestia sa
fie mandri de locul de munca si sa ai(a un &rad de stress cat mai mic atunci cand sunt in timpul
orelor de munca. Pentru a-si duce la indeplinire aceste tar&et-uri cei de la #arrefour au luat
masuri precum amplasarea de televizoare in salile de mese cat si o urna in care an&a:atii pot
depune notite cu parerile sau nemultumirile lor despre tot ceea ce tine de mediul de munca.
Concluzii / diferentele esentiale dintre managementul resurselor umane 0intr&
o firma romaneasca1 si managementul international al resurselor umane 0intr&
o multinationala1
Intr-o firma multinationala se poate spune ca mana&ementul resurselor umane are o
activitate mult mai intensa care prin diversele procese este recunoscuta si apreciata atat in
interiorul cat si in e;teriorul or&anizatiei. 5pre e;emplu in anul 2010 #arrefour a casti&at al
doilea premiu consecutiv de 7%n&a:atorul de 9op8 premiul acordat de catre Institutul #!A
!ranta. Premiul a fost acordat ca recunoastere a performantelor din domeniul resurselor umane si
a fost casti&at in detrimentul altor 20 de an&a:atori de top din !ranta. #arrefour a primit de
asemenea premiul special pentru #ultura #orporativa datorita calitatii ofertelor de resurse
umane.
Premiul are o insemnatate deose(ina deoarece vine de la #!A institut care in ultimii 1,
ani a identificat si recunoscut companiile care implementeaza cele mai (une practici in domeniul
13
resurse umane. 6tilizand o metodolo&ie standardizata si aplicata in intrea&a $uropa Institutul
#A! a evaluat an&a:amentul departamentelor de resurse umane catre an&a:atii companiei si au
verificat felul in care folosesc aptitudinile si talentele fortei de munca folosind cinci criterii?
cultura corporativa conditiile de munca optimizarea si administrarea aptitudinilor si talentelor
dezvoltarea carierei remuneratia si aprecierea.
La ceremonia de acordare a premiilor care a avut loc 1arti , !e(ruarie 2010 la #lu(ul
%utomo(ilistic din Paris 0rupul #arrefour a fost recunoscut pentru politica de resurse umane
din toata lumea. !iind cel mai mare an&a:ator din sectorul privat #arrefour este dedicat
dezvoltarii culturii corporative a;ata pe unificarea culturii cientilor. #arrefour introduce de
asemeni masuri pentru a im(unatati conditiide munca pentru toti an&a:atii 0rupului incluzand
aplicatia activa care utilizeaza un chestionar ce monitorizeaza satisfacerea an&a:atilor
determinare standardizata a a(ilitatilor si talentelor comitete de cariera si politica dinamica de
formare profesionala. )epartamentul de resurse umane al #arrefour include de asemeni
dezvoltarea profesionala remuneratia si recunoasterea meritelor.
#=cile #loarec )irector de Aesurse 6mane al #arrefour 0roup spune? P #errefour este
incantat ca a fost onorat pentru al doilea an consecutiv. %cest premiu recunoaste implicarea in
totalitate a )epartamentului de Aesurse 6mane ceea ce este o dovada a devotamentului nostru
fata de an&a:ati.8
*icolas %ndre directorul proiectului %n&a:atori de 9op !ranta spune ca 7firmele ce fac
parte din %n&a:atori de 9op manifesta un nivel ridicat de performanta in domeniul resurselor
umane si sunt remarcati prin politicile si practicile eficiente de a &estiona talentele si a(ilitatile
personalului de a le identifica spri:ini prote:a si de a le retine. %ceste premii vor a:uta sta&iarii
profesionistii si investitorii #arrefour sa priveasca companiile prin prisma calitatilor umane8.
In Romania &rupul are deschise pana la aceasta ora 2+ ma&azine si are peste ,.000 de
an&a:aKi.
6nul din factorii - cheie pentru dezvoltarea viitoare ramane capitalul uman. Politica de
resurse umane a #arrefour se (azeaza pe? impartasirea valorilor &rupului e&alitatea de Ianse la
an&a:are pachete avanta:oase de (eneficii condiKii de munca la standarde internaKionale o
&estiune a carierei personalizata formare si promovare interna.
14
-rupul Carrefour in Aomania? 7!orKa noastra este reprezentata de cei peste ..+00 de
an&a:aKi. 5untem o echipa tanara de profesioniIti - media de varsta este de numai 2. de ani.
%vem un mana&ement local in proporKie de ,,H.8
2+iectivele Carrefour cu privie la anga!ati%
inte&rarea la cel mai (un nivel a tuturor an&a:aKilor
crearea spiritului propriu companiei reprezentat de conceptul Q9B9I 56' %#$L%RI
%#BP$AIRQ
9oii an&a:aKii #arrefour au?
posi(ilitatea dezvoltErii unei cariere - in aceeaIi masura a(solvenKii de studii medii si cei
cu studii superioare cei la Jnceput de drum sau profesioniItii cu mare e;perienKa
acces la poziKii de mana&ement - daca isi doresc astfel de poziKii si daca au potentialul
necesar
posi(ilitatea de a mi&ra din punct de vedere funcKional sau &eo&rafic catre alte zone de
activitate pentru care manifesta interes sau catre ma&azine situate in diferite arii
&eo&rafice preferate
!ormarea personalului ca activitate in cadrul unei companii vizeaza ansam(lul
proceselor prin care salariaKii isi insusesc intr-un cadru or&anizat cunostintele aptitudinile si
deprinderile necesare Fndeplinirii cu competenKE a sarcinilor prezente Ii viitoare cerute de
practicarea unei profesii.
#a parte componenta din dezvoltarea personala formErile intr-un cadru or&anizat
reprezintE atat un mod de transmitere a cunoItinKelor necesare pentru desfasurarea muncii in
condiKii optime sau pentru im(unatatirea performantelor cat si o (una ocazie ca participanKii sa
relationeze si sa-si Fmpartaseasca e;eprientele profesionale traite In stransa le&EturE cu
activitatea de formare se desfasoara activitatea de perfecKionare a pre&Etirii personalului prin
care desemnam ansam(lul proceselor prin intermediul carora salariaKii firmei isi Fm(o&EKesc
cunoItinKele de re&ula pe (aza frecventErii unor pro&rame special or&anizate de firme.
2mul este centrul filosofiei Carrefour
5pre deose(ire de alte companii a caror filosofie e concentrata in :urul cifrelor a
rezultatelor si a tehnicilor #arrefour pune accent pe dimensiunea umana. 0rupul francez
15
#arrefour constituie o adevarata forta in privinta crearii de noi locuri de munca si asta pentru ca
dimensiunea umana este foarte importanta in cadrul &rupului #arrefour.
)ezvoltarea competentelor responsa(ilizarea transparenta sunt valori pe care se spri:ina
politica &estionarii resurselor umane in fiecare tara in care &rupul actioneaza. Politica companiei
este e;primata prin intermediul unor valori puternice? increderea in om respectul pentru
cuvantul dat transparenta informatiei si a actiunii. In acest moment personalul #arrefour din
Aomania cuprinde de:a un numar important de directori romani. 5copul &rupului #arrefour este
de a avea apro;imativ ,,H personal roman. #u o dezvoltare de 1- hiperma&azine aceasta ar
putea reprezenta >.000 de cola(oratori. Pentru multi romani sansa de a lucra in cadrul &rupului
inseamna posi(ilitatea de a munci alaturi de profesionisti adevarati care au o e;perienta a
hypermarket-ului de zeci de ani de a invata diferite meserii si de a avea acces la posturi de
conducere. In prezent &rupul isi formeaza de:a noul personal roman care va ocupa posturile
cheie in viitor.
#arrefour este o companie care crede in forta tinerilor. )e aceea &rupul a investit in
formarea profesionala a proaspetilor a(solventi romani si continua sa o faca. 6n pro&ram foarte
important are in vedere formarea tinerilor care vor munci in viitor pentru #arrefour si pentru alte
societati de renume implantate de:a pe piata romaneasca.
#arrefour avand un rol motor a reunit un &rup de firme romanesti cu capital ma:oritar
strain pentru a initia un proiect local de formare profesionala. Institutul 6niversitar Profesional
din #lermont !errand pe de o parte si &rupul celorlalte societati (5ociete 0enerale 1o(ilrom
)acia-Aenault SP10 impreuna cu #arrefour ca initiator) pe de alta parte au realizat un
impresionant proiect de formare profesionala.
%stfel intre noiem(rie 1,,, si iulie 2000 un &rup de 20 de tineri a(solventi romani au
fost formati in !ranta in ma&azinele #arrefour si alternativ la Institutul 6niversitar Profesional
din #lermont !errand care are ca specializare mana&ementul si &estiunea intreprinderii. 5copul a
fost acela de a-i forma in insusirea unei meserii noi si in cunoasterea a ceea ce reprezinta un
hypermarket. 1a:oritatea studentilor care (eneficiaza de acest pro&ram vor fi inte&rati la
sfarsitul studiilor intr-una din societatile care stau la (aza acestui pro&ram de formare.
6n punct forte al politicii de resurse umane este promovarea interna. 6n alt o(iectiv
important este acela de a asi&ura satisfactia si sta(ilitatea personalului. 1otivarea stimularea
incura:area sunt cele trei puncte forte care stau la ori&inea dezvoltarii profesionale. )in aceste
16
trei principii ia fiinta competenta profesionala intotdeauna recompensata prin promovarea
interna.
%devaratul o(iectiv al politicii de resurse umane Carrefour este integrarea la cel mai
+un nivel a tuturor anga!atilor crearea unui spirit puternic propriu companiei. %cest spirit
este reprezentat de conceptul Qtoti su( acelasi acoperisQ fiecare an&a:at reprezentand o parte
importanta.
3i+liografie
1. #uport de curs & MA4A-5M546UL I465R4A6I24AL AL R5#UR#5L2R
UMA45 %sist. dr. Au;andra #I6L6
2. TTT.carrefour.com
+. TTT.#arrefour.ro
U. TTT.hipo.com
-. TTT.mediauno.ro
>. TTT.Tikipedia.com
1
18

S-ar putea să vă placă și