Sunteți pe pagina 1din 5

CARREFOUR

Carrefour a fost infiintat in anul 1959 de familia Furnier i Defforey i treptat a


inceput sa se extinda in toata lumea cu ajutorul reclamelor publicate i mai ales cu ajutorul
clien ilor multumi i de acest supermarket.
Carrefour este cel mai mare retailer european i al doilea din lume, dup al!"art.
Cu #5$.%%% de an&aja'i (n )% de 'ri, Carrefour are numeroase di*i+ii i subsidiare (n ,niunea
-uropean, .merica de /ud, .frica i .sia. 0rupul Carrefour a*ea pe plan mondial,
(n septembrie 1%%2, 1.1%3 4ipermarketuri, 1.$59 de supermarketuri, aproape $.%%% de
ma&a+ine de tip 54ard!discount5 i alte peste #.2%% de ma&a+ine de proximitate. Carrefour a
ac4i+i'ionat (n aprilie 1%%2 lan'ul bra+ilian de supermarketuri .tacadao pentru 1,1#
miliarde ,/D. .c4i+i'ia a condus &rupul france+ pe primul loc pe pia'a bra+ilian de retail,
po+i'ie ocupat anterior de &rupul 67ao de .cucar8. 9ra+ilia este a treia pia' pentru Carrefour
din punct de *edere al *:n+rilor, dup Fran'a i /pania. ;n au&ust 1%%2, compania s!a retras
de pe pia'a din -l*e'ia, *:n+:nd participa'ia sa de 5%< din &rupul Distributis .0 &rupului
el*e'ian de retail Coop, *aloarea tran+ac'iei ridic:ndu!se la )9% milioane dolari.
Carrefour =om:nia a fost proprietate a &rupului france+ >yparlo p:n (n 1%%$. 0rupul
>yparlo este unul dintre cei mai importan'i franci+a'i Carrefour, fiind o afacere de familie.
Carrefour =om:nia a *:ndut, (n anul 1%%$, prin cele apte ma&a+ine, produse (n *aloare de
$%3,9 milioane de euro, repre+ent:nd o cretere cu )9< fa' de 1%%5. Carrefour a*ea (n
decembrie 1%%2 +ece 4ipermarketuri (n =om:nia, cinci (n 9ucureti i c:te unul
(n 7loieti,Constan'a, 9rao*, 9rila, ?ai, Cluj!@apoca, 7iteti. Carrefour =om:nia a preluat,
(n toamna lui 1%%2, lan'ul de supermarketuri .rtima, pentru 55 milioane de euro, cu scopul de
a!i consolida po+i'ia pe pia'
A
. =eteaua .rtima de'inea 11 de ma&a+ine, concentrate (n *estul
'rii, cu o suprafa' total de *:n+ri de 11.%%% de metri ptra'i. Dup preluare, ma&a+inele
.rtima au fost redenumite (n Carrefour Express, iar (n decembrie 1%1% au fost redenumite din
nou (nCarrefour Market Carrefour operea+ (n =om:nia o re'ea de 11 de 4ipermarketuri
Carrefour i 11 de supermarketuri Carrefour -xpress.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI (strenghts)
7romotii imbatabile
-ste aproape de tine
@u necesita cartela de intrare
7osibilitatea de a ale&e produsul dorit
Ba indemana oricarui client
.mabilitate cu clientii
,sor de cumparat
.pro*i+ionarea cu noi aparitii
.cordarea de facilitati an&ajatilor Casi&urare medicala anuala, bonusuri din *an+ari,
telefoane mobile decontariD
7osibilitatea de scolari+are a an&ajatilor
/peciali+area personalului prin plecari in Franta timp de un an
PUNCTE SLABE (weanesses)
,neori produse de proasta calitate
.&lomerat
,neori &reu accesibil cu masina
7ersonal redus
,neori putine produse
7ro&ram redus de munca in +ilele de sarbatoare
?nlocuirea unor produse
OPORTUNIT!"I #N CARIER! (o$$ortun%t%es)
.tra&erea unor producatori de calitate superioara
-xtinderea in mai multe +one
Contracte cu producatorii de calitate de o lun&a durata
Colaborarea cu celelalte centre Carrefour
A&ENIN"!RI #N CARIER! (threats)
=espin&erea unor noi producatori din cau+a contractelor de lun&a durata
7ierderea clientilor prin infiintarea unor noi ma&a+ine alaturate
7ierderea personalului prin infiintarea noilor ma&a+ine alaturate
PUNCTE TARI '
LI(ER (E PIATA'
Carrefour este cel mai mare retailer din -uropa i al doilea cel mai mare retailer din lume.
De asemenea, este lan'ul super!market cel mai mare din -uropa. Compania operea+ (n
primul r:nd (n trei formate i anume 4ypermarket!uri, supermarkete si ma&a+ine cu
reduceri foarte mari. Cele $5#$ de ma&a+ine ale companiei includ 29# de 4ypermarketuri ,
1#95 de supermarketuri si )333 de ma&a+ine de mari reduceri pe lan&a cele 19# de
con*enience stores, 125 de ma&a+ine numerar si alaturi de cate*a minimarketuri si
ma&a+ine destinate *an+arii de mancare. 7o+itia de lider de piata a celor trei ma&a+ine
primare ajuta compania sa!si mentina un a*antaj in competitie.
&AR)ETIN* A*RESI+ SI &O(EL (E PIATA A(APTABIL'
Carrefour se concentrea+ pe de+*oltarea local durabil care presupune oferirea de
formare profesionala pentru forta sa de munca pentru a raspunde pietei locale. Formatele
sale cu amnuntul sunt uor adaptabil (n pie ele sale diferite. Compania are timp i din
nou afiate capacitatea sa de a ajusta cu amanuntul formele sale de *an+are pentru a se
potri*i cu dinamica dintr!o anumita piata iar acest lucru, cuplat cu capacitatea sa a&resi*e
de marketin&, a ajutat compania sa creasca pe noua piata.
RECUNOA TEREA (E BRAN('
7rodusul de po+itionare este bine planificat in fiecare dintre ma&a+inele Carrefour si acest
lucru a asi&urat o buna recunoastere a brandului pe toate pietele unde operea+a.
"a&a+inele Carrefour operea+a sub 12 bannere , inclusi* 4ypermarketuri CCarrefourD,
supermarketuri CC4ampion, 09,09,@orteD, con*enience!storesC8 Huit, SHOPI, March
Plus), magazine cu discounturi foarte mari (Dia, !d), magazine cash"and"carr# (Promocash),
minimar$eturi (7=EF?D si ma&a+ine cu ser*iciu destinat mancarii C7rodirestD. ?nafara de
*an+area pe piata a produselor de renume ale furni+orilor sai compania *inde sub multe
dintrebrandurile propii cum ar fi Destination /a*eurs, Firstline, 7roduit Carrefour, =eflets
de France,
Gopbike, FiliHre IualitJ Carrefour, Carrefour 9io, 09 9io, G-F, /ou*enirs du Gerroir,
09, 0/, -scapade 0ourmandes, @eufunk, 9outKc4ou, CicJrone si Dia<. Compania se
poate lauda cu o rata de 9%< de cunoastere a propriilor branduri, cu propriile sale produse
de marca estimate la 13< din *an+arile din intrea&a lume. 7roeminenta brandului pentru
companie este foarte mare.
SE CONCENTREAZA PE PRE URI CO&PETITI+E'
?n fiecare format de ma&a+in al sau, Carrefour mentine un puternic accent pe preturi
competiti*e. ?n se&mentul de 4ypermarketuri, peste trei sferturi din ma&a+inele companiei,
ofera cel mai mic sau al doilea cel mai mic pret in comparatie cu competitorii sai locali.
.celasi lucru este *alabil si pentru supermarketurile si ma&a+inele de reduceri ale
companiei. Din 1%%# compania a redus semnificati* preturile, mai ales pentru produsele
de bacanie uscate. .tentia continua a companiei pentru oferirea clientilor sai de preturi cat
mai sca+ute a ajutat!o sa!si mentina statutul de lider de piata in cele mai inalte industrii.
CRESTEREA FLU,ULUI (E NU&ERAR (IN OPERATIUNI'
7entru anulfiscal 1%%# flu+ul de numerar al companiei Carrefour a fost de #.1 miliarde de
euro cunoscand o crestere de 1).1< fata de 1%%). Fluxul de numerar liber pentru
compania a fost 1.2 miliarde euro, cu $1.%< mai mare dec:t 1%%). Cre terea fluxurile de
numerar de exploatare a fost in primul rand atribuit cresterii de numerar &enerata de
sc4imbarea capitalului circulant. Capacitatea companiei de a &enera fluxuri mari de
numerar din operatiunile sale su&erea+a cresterea eficientei operationale.
PUNCTE SLABE
+ANZARI STA*NANTE IN FRANTA'
?n Franta, cea mai mare piata &eo&rafica a Carrefour au repre+entat #9,1< din *eniturile
totale (n anul fiscal 1%%#. Cu toate acestea, *eniturile din aceast pia' au crescut cu un
simplu procent de %,1< (n cursul anului 1%%#. .cest lucru este datorat in mare parte
faptului ca firma are o ima&ine cu tarife mici in randul consumatorilor in Fran a. ?n
decursul anului 1%%# Carrefour a incercat o taiere de preturi in toate ma&a+inele sale, in
special pentru produsele de bacanie uscate. Cu toate acestea compania asista la o continua
sta&nare de *an+ari pe piata interna. Cota de piata a companiei a alunecat, ranit de
concurenta indeaproape cum ar fi BeClerc intr!un moment in care 0u*ernul france+
impin&e comerciantii sa reduca preturile.
RENTABILITATEA IN (ECLIN'
Eperarea profitului companiei in cursul anului fiscal 1%%# a fost de #.9 miliarde de euro, o
crestere de %.9< fata de anul fiscal 1%%). 7rofitul net a fost de 1,# miliarde de euro in anul
fiscal 1%%# cu o scadere de 1#,3< fata de 1%%). "arja de exploatare a Carrefour a sc+ut
de la $,9< (n 1%%) la $,3< (n 1%%#. "arja net a societ'ii a sc+ut de la 1,)< (n 1%%) de
1,9< (n 1%%#. Cel mai mare declin al profitului a fost experimetat pe piata interna a
companiei, Franta. Capacitatea de a in*esti a firmei in *ederea cresterii este in4ibata de
declinul profitului.
PIER(ERI PENTRU OOS-OP.CO&
Cumparaturile de afaceri on!line ale companiei, Eos4op.com, operea+a atat in Franta cat
si in /pania. /e estimea+a ca acti*itatea a asimilat pierderi in exces de 12 milioane de euro
in ciuda *an+arilor de mai mult de 5% de milioane de euro. Carrefour inten'ionea+ s
*:nd Eos4op.com. Cu toate acestea compania a refu+at toate ofertele pe care le primeau
necre+and ca ofertele reflecta *aloarea reala a afacerii. ?n timp ce cumparaturile pe
internet de*in populare disabilitatea companiei de a aduce profit arunca Eos4op.com spre
linia de sfarsit.
OPORTUNITATI
CRESTEREA PUTERNICA A POTENTIALULUI IN ASIA'
;n .sia, Carrefour (n pre+ent func'ionea+ numai prin intermediul 4ypermarket!uri. .*and
in *edere cresterea ridicata in tarile din .sia si in crestesterea cererea locala exist
oportunitati considerabile pentru a adu&a alte forme cum ar fi supermarket!uri i
ma&a+ine de mari reduceri. Compania are planuri mari de a intra pe marea piata a C4inei.
-xist posibilitatea de creterea considerabil pentru compania din +ona asiatic.
&A*AZINE NOI'
?n iulie 1%%# Carrefour a cumparat 1$ de ma&a+ine in 0recia de la Finosin. .cestea
include 13 supermarketuri si ma&a+ine de cartier. De asemenea in noiembrie 1%%#
compania a mai ac4i+itionat alte 11 4ypermarketuri in 7olonia de la .&old. ?n 1%%5
compania intentionea+a sa mai cumpere 15 noi 4ypermarketuri in C4ina, sapte in 9ra+ilia,
sase in Columbia, cinci in ?ndone+ia, patru in Gailanda si trei in 7olonia, pe lan&a cele 11
deja ac4i+itionate in anul 1%%# de la .4old. ?n total din 1%%5 compania s!a extins
desc4i+and in total 2% de 4ypermarketuri, 1#% de supermarketuri, $1% de ma&a+ine de
mari reduceri si 125 de ma&a+ine de cartier. .ceste noi ma&a+ine *eneau sa ajute
compania sa atra&a un numar mai mare de clienti si astfel un numar mai mare de *enituri.
ACOR(URILE CU COOP ATLANTI/UE0 -1PARLO SI FINIPER
?n noiembrie 1%%# Carrefour si!a refortat lantul de reduceri amanuntite -d in Franta
printr!un acord de ffranci+a cu Coop .rlantiLue. "ai tar+iu in ianuarie 1%%5, compania
consolidea+a parteneriatul cu >yparlo luand o participatie de 5%< in >ofidis, compania
detinatoare care controlea+a &rupul. Carrefour continua sa detina 1%< din actiunile de la
>yparlo.
"ai tar+iu in martie 1%%5, Carrefou anunta un acord in ca+ul in care ar de*eni actionar
majoritar in parteneriatul sau italian cu Finiper. Compania de ine deja 1%< din Finiper i
a ajuns la un acord cu "arco 9runelli, principalul ac ionar (n Finiper, prin care Carrefour
are o op'iune de a cumpra )1<, (n timp ce 9runelli are o optiune de a *inde 3%< din
Finiper. @oile acorduri *a ajuta Carrefour sa!si extinda amprenta peste -uropa, piata sa
primara.
A&ENINTARI IN CARIERA
CONCURENTA ACERBA PENTRU &ARI RE(UCERI IN FRANTA
/ufocantul re&ulament al 0u*ernului este principala cau+a a neca+urilor companiei in
Franta. Ba mijlocul anilor 199%, 0u*ernul france+ a dat o le&islatie care facea referire la
an&rosi ti i sustinea ca acestia sa aiba acelea i preturi ca toti comerciantii. /copul a fost
de a proteja productorii de produse alimentare si ..F.!urile prin pre*enirea marilor
lanturi de extra&ere adanca a reducerilor de la na&rosisti, M la al!"art. Dar le&ea a creat
o desc4idere pentru lanturile de reducere care scurta restrictia prin stocarea pri*ata a
marcii care nu era *aduta oriunde in alta parte. ,nele dintre aceste produse sunt cu #%<
sub pret in comparatie cu produsele din Carrefour. Carrefour se mandreste cu atentia sa
sporita asupra competiti*itatii pretului. Cu toate acestea datorita acestor reduceri
amanuntite compania sufera de o ima&ine a preturilor sarace pe piata sa interna. Compania
a taiat deja semnificati* din pre uri inca din 1%%# si e*entualele reduceri de pret *or afecta
compania care se afla deja in declin cu marjele de profit.
CRESCAN( COSTURILE FORTEI (E &UNCA IN EUROPA
-uropa Cinclusi* Fran'aD este pia'a primar pentru Carrefour, insemnand 3$,#< din
*eniturile totale ale companiei. 7iata fiind martora cre terii costurilor pentru for a de
munca. Ba sfarsitul anului,in septembrie 1%%#, costurile for'ei de munc medie (n -uropa
a crescut cu 1,#<. E crestere a costurilor for ei de munca pe cea mai importanta piata a
companiei, poate a*ea un efect ne&ati* asupra liniei de jos a Carrefouru!lui.
PERSPECTI+A (E +ANZARI SARACE IN ZONA EURO
De la luna la luna *an+arile in +ona euro au fost in continua cadere din a doua jumatate a
anului 1%%# pana in primele doua luni ale anului 1%%5. E noua cadere a *eniturilor din
*an+ari in +ona euro a fost asistat pentru a +ecea lun consecuti* (n februarie 1%%5.
Banturile de *an+ari au oferit reduceri si alte promotii in incercarea de a re*i&ora
Nmoleseala8*an+arilor, subminand cu marjele lor in proces de neutrali+are. Cresterea
preturilor de ac4i+itionare au adau&at de asemenea presiune asupra marjelor. @u numai ca
cifrele de *an+ari pentru multi comercianti din +ona euro au sca+ut, s!au mai adus si
obiecti*e joase pentru ma&a+ine care au dus la cresterea in*entarului. Daca tendinta *a
continua, ea ar putea cau+a o mai adancire in profiturile marilor comercianti cum ar fi
Carrefour, pentru care -uropa este piata primara

S-ar putea să vă placă și