Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul 1-Strategii si politici in MRU

Obiectivele principale in domeniul MRU sunt:


-stabilirea scopului,vizunii si misiunii organizatiei , indeplinirea obiectivelor la nivel individual s
organizational;
-asigurarea conditiilor tuturor angajatilor pentr o buna pregatire profesionala si formare continua;
-motivarea resrselor umane din organizatie printr-o salarizare in functie de performantele salariartilor;
-acordarea unor recompense financiare si non financiare si prmovarea personalului in functie de
perfrmantele realizate;
-cresterea gradului de satisfactie al fiecarui angajat si mentinerea unui comportament etic la nivelul
intregii organizatii;
Resurseleumane sunt considerate resurse strategice la nivelul unei organizatii.managerul organizatiei va
avea ca obiectiv principal atragerea si mentinerea unor resurse umane competente in organizatie.de
asemenea va avea ca obiectiv asigurarea compatibilitati intre cerintele posturilor, competentele
personalului angajat.
In practica:
1.Ptot ev per find E (Ptot min/P tot max) C (cmpatibilitate)
P tot ev per f ind>P tot max
P tot ev per find<P tot min
Pentru a exista o compatibilitate perfecta intre post si resurse umane,persoana care ocupa postul
evaluat va trebui sa indeplineasca toate responsabilitatile implicate de postul respective sis a aiba
competentele necesare pentru indeplinirea cerinteor postului.obiectivele mg resurselor umane sunt
grupate in 2 categorii:1)obiective strategice-sunt pe termen lung si mediu si cae vizeaza in speta
planificarea s organizarea eficienta a resuselor umane.2) Obiectivele operationale care sunt obiective
de natura tactica si care se refera la administrarea si gestionarea eficienta a resurselor umane
disponibile in organizatie.
Activitati strategice referitoare la planificarea si organizarea eficenta a resurselor umane pe terme lung
sunt: planificarea necesarului de res. umane pe baza analizei cererii si ofertei de resurse umane;
pregatirea profesionala si perfectionarea continua a res umane din organizatie; elaborarea planurilor de
dezvoltare a carierei angajatilor; elaborarea unor sisteme corecte si moderne de evaluare a
performantelor de resurse umane; elaborarea unor politici de recompensare si motivare a resurselor
umane.
Activitati operationale sau de gestiune a res. umane sunt:
-activitatea de recrutare,selectie,evaluarea performantelor resurselor umane;
-orientarea si integrarea socio-profesionala a noilor agajati;
-rezolvarea eventualelor problem de securitate si protective a muncii;
-crearea unei baze de date pentru evidenta personalului;
-recompensarea echitabila si salarizarea personalului.
O politica eficace si eficienta in domeniul res. umane trebuie sa asigure:
-sa reuseasca sa integreze mg-ul res. umane in mg.-ul general al organizatiei;
-sa integreze strategia de res. umane in strategia de dezvoltare a organizatiei;
-sa asigure un climat valorificat a potentialului fiecarui angajat, recunoastere a performantelor retaliate
si promovarea resurselor umane in functie de perfoarmante
-antrenarea in procesul decisional a personalului care repr competente profesionale deosebite.