Sunteți pe pagina 1din 12

Recapitulare Microsoft

Word
Lecţie interactivă
Editorul de text
Microsoft Word
Lansarea aplicaţiei
Elementele interfeţei
Crearea unui nou document
Fonturi, chenare şi umbre
Identarea şi alinierea
Deplasarea şi salvarea
Margini şi pagini
Elemente grafice în documente
Tabele

@
Lansarea aplicaţiei şi închiderea

Lansarea aplicaţiei se face:


1. clic pe butonul START, clic pe
Programs clic pe Microsoft Word sau
2. clic pe butonul din bara de aplicaţii
sau
3. dublu clic pe scurtătură
Închiderea se face
- cu butonul Close, sau
- cu tastele Alt + F4, sau
- din meniul File se alege comanda Exit
Elementele interfeţei
 buton de închidere
 buton de restaurare

 buton de minimizare

 bara de titlu

 bara de meniuri

 bara de instrumente

 spaţiul de lucru

 bara de derulare

 bare de stare
Crearea unui nou document
 1 din meniul FILE se alege comanda NEW
 2 clic pe butonul din bara de instrumente se

obţine o foaie albă


 3 se apasă simultan tastele Ctrl şi N se
obţine o foaie albă

Crearea unui document, pornind de la un


şablon se fac următorii paşi:
 din meniul FILE se alege comanda NEW

 se alege categoria de şabloane dorite

 clic pe pictograma şablonului dorit

 clic pe OK documentul este afişat pe ecran


şi este pregătit pentru editare.
Fonturi
Fontul reprezintă informaţiile despre un set de caractere: desen (type face),
înălţime, lăţime, stil, etc.
Selectarea fontului - selectaţi caracterele care le
modificaţi:
 faceţi clic pe meniul Format şi alegeţi comanda Font

 sau apăsaţi butonul din bara cu instrumente

Se deschide caseta de dialog FONT

– alegeţi tipul fontului din listă (selectaţi tipul dorit)


– alegeţi stilul de font
– alegeţi mărimea fontului
– alegeţi culoarea
– selectaţi efectele dorite
– vizualizaţi fontul obţinut şi selectaţi Ok
Chenare şi umbre
Selectăm textul - din meniul Format alegem opţiunea Borders and Shading

Chenarele se stabilesc astfel:


- alegem eticheta Border
- selectăm aspectul general făcând clic pe pictograma din
Setting
- selectăm din lista Style: stilul liniei, culoarea, grosimea
- în secţiunea Preview facem clic direct pe schemă pentru a
introduce sau elimina chenarul din laturi
- clic pe Ok

Fundalul se stabileşte astfel:


- alegem eticheta Shading
- Pentru o culoare compactă o selectăm din paleta din caseta
Fill
- Pentru a folosi un model aleg stilul (Patterns) şi culoarea
(Color) din liste
- În secţiunea Preview vedeţi rezultatul selectãrilor
- La sfârşit faceţi clic pe Ok
Identarea şi alinierea

Identarea este distanţa dintre text şi marginile paginii.


Se stabileşte cel mai simplu cu ajutorul riglei ( Ruler) şi a
mouse-ului.
Sau din meniul Format se alege comanda Paragraph… iar
în caseta de dialog se stabileşte:
- identarea la stânga şi dreapta (left şi right)
- identarea pentru prima linie din opţiunea Special şi se
introduce valoarea în caseta de text By
- se apasă Ok
Spaţiul dintre rânduri se stabileşte din opţiunea Line
spacing
Alinierea textului poate fi: la stânga (left), la centru
(center) la dreapta (right) şi completă (justify)
Alinierea se poate stabili din: din caseta de dialog
Paragraph… se alege opţiunea din lista Alignement, sau se
folosim butoanele din bara de instrumente standard
Deplasarea şi salvarea
Deplasarea în text se face cu tastele directoare, tastele Home, End, PageUp şi
PageDown sau combinaţii de taste.
Salvarea unui document nou se poate face:
- din meniul File se alege comanda Save sau Save AS
- sau se apasă butonul Save
- la închiderea documentului se alege Yes pentru a
salva.
Pe ecran apare caseta de dialog Save As şi facem paşii:
- stabilim locul unde dorim să salvăm Save in
- scriem numele atribuit fişierului în caseta File name
- facem clic pe butonul Save

Deschiderea unui document se poate face:


- din meniul File se alege comanda Open
- se apasă butonul din bara de instrumente standard
- se apasă simultan tastele Ctrl şi O
Din caseta de dialog Open care rezultă se stabileşte:
- locul unde este fişierul Look în, alegem numele din listă sau se scrie în caseta File name,
se apasă butonul Open
Margini şi pagini
Marginea reprezintă spaţiul alb dintre text şi marginile paginii.

Stabilirea marginii se poate face:


- cu mouse-ul şi cu ajutorul riglei
- din meniul File se alege comanda Page Setup pentru a
deschide caseta de dialog şi din eticheta Margins se
introduc valorile marginilor după care se face clic pe Ok

Dimensiune şi orientarea paginii se stabileşte făcând


următorii paşi:
- din meniul File aleg comanda Page Setup
- clic pe eticheta Paper Size se alege: dimensiunea
paginii Paper Size, orientarea Portrait sau Landscape,
zona de document la care se aplică noile valori ale
paginii, se apasă butonul Ok
Elemente grafice în documente@
Inserarea unei imagini Clip Art
- din meniul Insert se alege comanda Picture şi opţiunea
ClipArt
- sau apăsam butonul
Caseta de dialog Microsoft Clip Gallery se selectăm:
categoria de imagini, imaginea şi apasăm butonul –Insert
Inserarea unei imagini grafice
- din meniul Insert se alege comanda Picture şi opţiunea
From File…
- se face clic pe săgeata de derulare Look in şi selectăm
folderul în care se găseşte imaginea dorită, selectăm
tipurile de fişiere (File type), pentru a vedea imaginea se
face clic pe butonul Preview, clic pe Insert
Desene în document
- din meniul View alegem comanda Toolbars şi afişăm
bara Drawing care conţine instrumente de desen: linii,
săgeţi, elipse, dreptunghiuri, casete de text, obiecte, etc
Tabele @
Crarea unui tabel
- din meniul Table se alege comanda Insert table ...
- în caseta de dialog Insert table se introduce numărul de rânduri şi
de coloane, se stabileşte lăţimea coloanelor si se apasă butonul OK
-apăsănd butonul AutoFormat se poate stabili de la început formatul
tabelului alegând din lista afişată un format realizat şi apoi se face
clic pe OK

- în meniul Table se găsesc toate comenzile


pentru editarea tabelului (ştergerea unei linii,
coloane sau celule, adăugarea, modificarea
dimensiunilor, etc)
- pentru formtarea tabelului se mai folosesc
butoanele din bara de instrumente Tables and
Borders,
- dacă nu este acecsibilă se se bifeaza această
bara astfel: din meniul View se alege comanda
Toolbars şi opţiunea Tables and Borders