Sunteți pe pagina 1din 1

BORDEROU

Parte scrisa Parte desenata  Evidenta fiselor de modificare


Nr. Nr. Indice Format Alte
Crt. TITLU DOCUMENT COD DOCUMENT File Modif. indicatii
(Rev.) (Scara)
PIESE SCRISE

1.

PIESE DESENATE

1.
2.
3.

Intocmit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cod borderou( Nr. Contract) : xxxxxx Pag.1/1


Verificat yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Aprobat zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Inlocuieste borderou cod: Rev.o Faza: xxxx
S.C.Carpati Proiect S.R.L. Data: Denumire proiect:
COLECTIV: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

I13F04