Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDURA DE SISTEM DE

Cod : F PS- 04.01


CARPAŢI MANAGEMENT INTEGRAT
Ediţia 3 Revizia 0
PROIECT CONTROLUL PRODUSULUI
Pag. 1/1
NECONFORM

RAPORT DE NECONFORMITATE
NR. .....03 Q........ DATA .29.09.2015...

A. SE COMPLETEAZĂ DE INIŢIATORUL RNC


Date de identificare a neconformitatii:...... SR EN ISO 9001:2008
REFERENTIAL : 6.2.2. Competenta instruire si constientizare
Neconformitate discutată cu : Referenţialul faţă de care s-
Numele, prenumele:...dna Preoteasa Ruxandra.......... a constatat abaterea :
Semnătura SR EN ISO 9001:2008
1. NECONFORMITATE
1.1.Descriera neconformităţii: Funcţia: Resp.
Unele intregistrari referitoare la evaluarea personalului aprovizionare
sunt incomplete, rezultatul evaluarii nu poate fi Numele PREOTEASA
concludent . Prenumele: RUXANDRA
1.2. Cauza :eroare umana
- necorelare intre instructiune si inregistrari Semnătura
1.3.Funcţiile desemnate pentru tratarea neconformitatii : Data: .........................
- resp.resurse umane–inregistrari evaluare atelier ....
arhitectura 2
- RMC - revizuire formular IL-02
B. SE COMPLETEAZĂ DE FUNCŢIA DESEMNATĂ PENTRU STABILIREA
MODULUI DE TRATARE A NECONFORMITATII
2. Tratarea neconformitatii
2.1. Corectie : RMC va revizui instructiunea de lucru Funcţia: RMM
privind evaluarea personalului Numele: MUSTATEA
Resp. Resurse umane va aplica instructiunea in Prenumele: DORINA
evaluarea personalului atelier arhitectura 2 Semnătura

Termen de rezolvare: 10.10.2015 Data: ......................


.......
2.2.Actiuni pentru eliminarea neconformitatii:
- revizie IL-02 – Evaluare personal
- evaluare personal atelier proiectare
2.3 Reverificarea neconformitatii (dupa tratarea
neconformitatii) :
...........................................................................................
C. SE COMPLETEAZĂ DE INIŢIATORUL RNC
3. Consemnarea închiderii RNC
3.1. Verificat indeplinirea actiunilor de la punctele 2.1, Funcţia: Reprezentant
2.2, 2.3 managem.
Numele: MUSTATEA
Actiunile au fost indeplinite ? Prenumele: .DORINA
Semnătura
DA NU
Data: ..................