Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE:

Va trimitem alaturat in 2 exemplare + C.D. proiectul nr. 3820 Faza: P.T.+D.D.E. si actul de
constatare a terminarii lucrarii.

Semnatura autorizata,
Director General arh. Radu Calota

PROCES - VERBAL DE CONSTATARE


A TERMINARII LUCRARILOR

Astazi, ziua ___luna ______ anul _______ la sediul din _______


proiectantul S.C. Carpati Proiect S.R.L. reprezentat prin Director general arh. Radu
Calota si beneficiarul reprezentat prin ______________________am constatat
terminarea lucrarii ce face obiectul contractului __________________ privind
_________________________________________________conform borderourilor
anexate la proiect.
Prezentul act s-a intocmit in _____ exemplare .

PROIECTANT, BENEFICIAR,

FPO-722-08